• aj 11
 • aja 3
 • ajanja 1
 • ajanje 2
 • ajavati 3
 • aje 1
 • aji 1
 • ajna 3
 • ajnih 1
 • ajnim 1
 • ajno 7
 • ajte 1
 • aju 14
 • alenja 1
 • alosnije 1
 • aluziju 1
 • aljem 1
 • aljenja 1
 • aljenje 2
 • aljevam 1
 • aljevao 1
 • aljivo 1
 • aljivom 1
 • andrljivi 1
 • anja 16
 • anje 10
 • anjem 1
 • anju 3
 • apatije 1
 • aranja 1
 • ardaklijom 1
 • Australiju 1
 • avaju 3
 • avanja 1
 • avanje 1
 • avanjima 1
 • bekeljili 1
 • besciljno 1
 • beskrajnom 1
 • bezbojan 1
 • blagosilja 1
 • boj 2
 • boja 2
 • Bojala 1
 • bojala 3
 • Bojao 1
 • bojao 3
 • bojati 1
 • boje 6
 • boji 7
 • bojim 13
 • Bojim 6
 • Bojite 1
 • boju 1
 • bolesnija 1
 • bolesnoj 1
 • bolujem 1
 • Bolja 1
 • Bolje 2
 • bolje 21
 • bolji 2
 • boljim 1
 • boravljenjem 1
 • Bosanskoj 1
 • Brbljala 2
 • buncanje 2
 • celokupnoj 1
 • ceremonije 1
 • CILJ 1
 • cilj 2
 • cilja 2
 • crnoj 2
 • crnomanjast 1
 • crnomanjasta 1
 • crnomanjastoj 1
 • crtanje 1
 • dadilja 1
 • dadilju 1
 • Daj 1
 • daj 2
 • Daje 1
 • daje 10
 • dajem 2
 • dajte 1
 • Dajte 1
 • daju 1
 • dalje 10
 • dekoracije 1
 • detajima 1
 • detinjarije 1
 • detinjast 1
 • detinje 1
 • detinjim 1
 • detinjski 1
 • detinjskom 1
 • detinjstva 3
 • detinjstvo 1
 • Detinjstvo 2
 • devoj 14
 • devoja 3
 • devojaka 2
 • devojci 1
 • Devojka 1
 • devojka 8
 • devojke 7
 • devojko 1
 • devojku 4
 • dijaloga 1
 • dijamant 1
 • Dirljivo 1
 • disanje 1
 • divlje 1
 • divljenje 1
 • divljenjem 1
 • dobija 1
 • dobijem 2
 • dobijemo 1
 • dobiju 1
 • docnije 2
 • dodaje 2
 • dolje 2
 • Dorijana 2
 • dostaje 2
 • dostojan 1
 • dostojne 1
 • dostojniji 1
 • dostojno 1
 • dostojnog 1
 • dovoljno 6
 • dozvoljeno 1
 • dragoljubi 1
 • drugoj 2
 • dublje 4
 • dvadesetoj 1
 • dvoje 7
 • dvojke 1
 • dvoumljenja 1
 • ekaj 1
 • ekajte 1
 • ekaju 2
 • ekanja 2
 • ekanje 1
 • ekivanje 1
 • ekujemo 1
 • ekuju 1
 • elja 4
 • eljan 2
 • elje 3
 • elji 3
 • eljna 4
 • eljni 2
 • elju 2
 • energije 1
 • eniji 1
 • enoj 2
 • enskinja 1
 • enskoj 4
 • enja 12
 • ENJE 1
 • enje 18
 • enjem 3
 • enjen 1
 • enjenog 1
 • enjima 1
 • enju 3
 • estitaju 1
 • estitanje 1
 • estitiji 1
 • etikecija 1
 • etnjama 1
 • etnje 4
 • evljavam 1
 • evljena 1
 • evljeni 2
 • evljeno 3
 • evljenom 1
 • evljenja 3
 • evljenjem 2
 • fantazije 1
 • fantaziju 1
 • filigrandevoj 1
 • filozofija 4
 • filozofiju 1
 • filozofiranje 1
 • frazeologija 1
 • generacije 1
 • generaciju 1
 • genijalan 2
 • Gimnazija 1
 • gimnazije 1
 • gimnaziji 1
 • gimnaziju 1
 • gledaju 2
 • gnjev 3
 • gnjevna 1
 • gostiju 2
 • gostoljubiv 1
 • grcaju 2
 • Greja 2
 • grmljavina 1
 • groblja 1
 • groblje 1
 • groblju 3
 • guranje 1
 • gutaju 1
 • hajde 1
 • Hajde 4
 • hajdmo 1
 • haljina 1
 • haljini 2
 • haljinu 2
 • harmoniju 1
 • hartija 1
 • hartiju 2
 • hiljada 3
 • Holandkinju 1
 • idejama 1
 • idejom 2
 • igraju 3
 • ija 2
 • ije 11
 • ijeg 2
 • iji 2
 • ijih 1
 • ijim 1
 • iju 4
 • ikinoj 1
 • iluzija 2
 • iluzije 2
 • iluziju 1
 • Imaju 2
 • imaju 4
 • Indiju 1
 • inteligencija 1
 • Inteligencije 1
 • inteligencijom 1
 • interesovanjem 1
 • interesuje 1
 • interesujem 1
 • interesujemo 1
 • interpunkciji 1
 • injava 1
 • injavam 2
 • injavanje 1
 • inje 7
 • injem 4
 • injen 2
 • injeno 1
 • injenu 1
 • iskajala 1
 • iskrenije 1
 • ismevanje 1
 • ispituje 1
 • ispitujem 1
 • ispituju 1
 • ispovedaju 1
 • ispunjavam 1
 • ispunjena 1
 • ispunjeni 1
 • istinitijih 1
 • istinitoj 1
 • istoj 2
 • istorija 1
 • istorije 2
 • istoriju 2
 • itaj 1
 • itajte 1
 • itaju 2
 • iteljicu 1
 • ivanje 3
 • ivanju 1
 • ivljaj 1
 • ivljavaju 1
 • izbrijan 1
 • izdaje 2
 • izdanja 1
 • IZDANJE 1
 • izgledaju 1
 • izgubljena 2
 • izgubljenu 1
 • izjasnim 1
 • izjavljivanja 1
 • izobilja 1
 • izobilju 1
 • izostajala 1
 • izvajana 1
 • j 2
 • Ja 183
 • ja 458
 • jabuka 2
 • jad 1
 • jada 1
 • jadikovati 1
 • jadnu 1
 • jak 3
 • jaka 4
 • jaki 1
 • jakih 1
 • jako 4
 • jaku 2
 • JANKOVI 1
 • Jankovi 6
 • januaru 1
 • Jao 1
 • Japan 1
 • jasno 7
 • jastu 1
 • jau 1
 • java 1
 • Java 1
 • Javili 1
 • javlja 1
 • Je 10
 • je 1193
 • jecaje 1
 • jedak 1
 • jedamput 1
 • Jedan 2
 • jedan 35
 • jedanaest 1
 • jedared 2
 • Jedared 4
 • jede 2
 • jedem 1
 • Jedem 1
 • Jedila 1
 • jedina 4
 • jedinca 1
 • jedine 1
 • jedini 7
 • jedinica 1
 • Jedino 1
 • jedino 6
 • jedinstvena 1
 • jedinu 1
 • jedna 17
 • Jedna 4
 • jednaki 1
 • jednako 2
 • jedne 5
 • jedni 3
 • jednim 1
 • jedno 19
 • Jedno 3
 • Jednog 1
 • jednog 7
 • jednoliko 1
 • Jednom 1
 • jednom 13
 • jednome 1
 • jednomi 1
 • jednostavnija 1
 • jednostran 1
 • jednostrana 1
 • jednu 30
 • Jedva 2
 • jedva 5
 • jekne 1
 • jela 1
 • Jela 7
 • Jele 4
 • Jelinog 2
 • Jelo 32
 • Jelu 3
 • Jer 4
 • jer 55
 • jesam 1
 • Jesam 2
 • jesenje 1
 • Jesi 1
 • Jest 1
 • jest 2
 • Jeste 12
 • jeste 5
 • jetka 1
 • jeune 1
 • jezero 1
 • jezika 2
 • jeziku 1
 • Jo 11
 • jo 76
 • jodnom 1
 • joj 38
 • jom 1
 • Jovanka 8
 • Ju 2
 • ju 5
 • JUGA 2
 • junaci 1
 • junacima 1
 • jurio 1
 • jutrenju 1
 • jutro 1
 • jutros 1
 • Jutros 1
 • kajem 2
 • kalemljen 1
 • kalemljena 1
 • kapija 1
 • kapijom 4
 • kapiju 3
 • Karenjinu 1
 • kavaljer 1
 • kavaljere 1
 • kidanja 1
 • kijavicu 1
 • klicanja 1
 • klju 2
 • Knji 1
 • KNJI 3
 • knji 5
 • knjiga 17
 • Knjiga 2
 • knjigama 2
 • knjige 7
 • knjigu 18
 • knjizi 6
 • kobnija 1
 • koja 52
 • Koje 1
 • koje 50
 • koji 79
 • kojih 3
 • kojim 2
 • kojima 6
 • kojoj 9
 • kojom 5
 • koju 22
 • koketerije 1
 • kolovanje 1
 • kolovanjem 1
 • kolju 1
 • kompozicije 1
 • kompoziciju 1
 • konstrukciji 1
 • konja 1
 • konje 1
 • kornja 1
 • kraj 2
 • Kraj 2
 • kraja 5
 • krajeve 1
 • kraju 2
 • Kralj 1
 • kretanje 1
 • krije 1
 • krijem 2
 • krijemo 1
 • kriju 3
 • kujne 1
 • laskanje 1
 • laskanjem 1
 • lekciju 1
 • lenjosti 1
 • linija 1
 • literatkinja 1
 • litije 1
 • ludorije 2
 • ljala 3
 • ljam 1
 • ljanom 1
 • ljanje 1
 • ljao 1
 • ljenici 1
 • ljenog 1
 • ljenja 1
 • ljenje 2
 • ljenju 2
 • lji 1
 • ljiv 2
 • ljiva 4
 • ljivi 1
 • ljivija 1
 • ljivo 2
 • lju 1
 • ljubak 1
 • Ljubav 1
 • ljubav 49
 • ljubavi 24
 • ljubavlju 9
 • ljubavnici 2
 • ljubavno 1
 • ljubazna 2
 • ljubazno 3
 • ljubaznost 1
 • ljubaznosti 1
 • ljube 1
 • ljubi 2
 • ljubim 1
 • ljubimac 1
 • ljubimica 1
 • ljubimice 1
 • ljubimicu 1
 • ljubiti 1
 • ljubomoran 1
 • ljubomore 1
 • ljubomorna 3
 • ljude 9
 • ljudi 26
 • Ljudi 5
 • ljudima 5
 • ljudska 1
 • ljudske 5
 • ljudskih 1
 • ljudskog 2
 • ljudskom 1
 • ljulja 3
 • ljuljali 1
 • ljuljam 1
 • ljupko 3
 • ljupkog 1
 • ljupkost 1
 • ljupkosti 1
 • ljut 1
 • ljute 1
 • ljuti 3
 • Ljutim 1
 • ljutim 5
 • ljutimo 1
 • ljutina 1
 • ljutio 3
 • maja 1
 • majci 2
 • majka 3
 • majke 1
 • majkom 1
 • majku 3
 • malarija 2
 • maloj 3
 • maminoj 1
 • manijaci 1
 • manje 7
 • manjeg 1
 • manjom 1
 • materijala 1
 • materijalista 1
 • maturantkinja 1
 • melodiju 1
 • menja 4
 • menjaju 1
 • menjati 1
 • Mikinoj 1
 • milijuni 1
 • mladoj 1
 • moj 42
 • Moj 5
 • Moja 15
 • moja 47
 • moje 40
 • Moje 5
 • Moji 2
 • moji 6
 • mojih 4
 • mojim 6
 • mojima 1
 • mojoj 12
 • mojom 3
 • moju 18
 • moraju 2
 • motivaciji 1
 • munja 1
 • nadaju 1
 • naj 1
 • najbli 1
 • najbolje 3
 • najboljega 1
 • najbolji 5
 • najcrnja 1
 • najdra 1
 • najdragoceniji 1
 • najinteligentnijih 1
 • najja 1
 • najkorisniji 1
 • najlep 10
 • najmilije 1
 • najmla 1
 • najnesre 1
 • najnovijim 1
 • Najnovijim 1
 • najobi 1
 • najpa 1
 • najprvo 1
 • najsilnije 2
 • najskromniji 1
 • najstarijom 1
 • najsudbonosnije 1
 • najva 1
 • najve 3
 • najveseliji 1
 • Najvi 1
 • najvi 18
 • Najzad 2
 • najzad 5
 • najzanimljivijih 1
 • naljuti 2
 • naljutio 1
 • naljutiti 1
 • napolje 1
 • Napolje 1
 • napolju 1
 • naslonja 1
 • nasmeja 2
 • nasmejah 2
 • nasmejala 1
 • nasmejete 1
 • nastaje 2
 • nastojanja 1
 • Natalija 1
 • navaljivanje 1
 • naziranje 1
 • Neapolja 1
 • nedelja 2
 • nedelje 6
 • nedelju 2
 • nedostaje 3
 • negodovanjem 1
 • nejasno 2
 • Nekoj 1
 • neljubaznosti 1
 • nemaju 2
 • Nemoj 1
 • nemoj 4
 • Nemojte 2
 • nemojte 5
 • neocenjena 1
 • neodoljiva 1
 • nepoznatoj 1
 • neprijatelj 1
 • neprijatnih 1
 • neprijatno 3
 • neprijatnost 1
 • nervoznija 1
 • nesavladljiv 1
 • neshvatljivija 1
 • nestrpljiva 1
 • nestrpljivo 1
 • nesumnjivo 1
 • neuljudno 1
 • neuljudnost 1
 • neumoljivih 1
 • nevaljala 1
 • nevaljali 1
 • nevaljalih 1
 • nevoljena 1
 • nezadovoljan 1
 • nezadovoljna 1
 • neznanje 2
 • nija 3
 • nijaju 1
 • nijala 1
 • nijansama 1
 • nijao 1
 • Nijao 1
 • Nije 13
 • nije 180
 • nijedan 4
 • Nijedno 1
 • nijednom 1
 • niji 1
 • Nikinoj 1
 • Nikolinoj 1
 • nja 6
 • njaci 1
 • njavam 1
 • njavati 1
 • nje 11
 • njeg 2
 • Njega 3
 • njega 48
 • Njegov 1
 • njegov 11
 • njegova 16
 • Njegova 4
 • Njegove 1
 • njegove 17
 • njegovih 1
 • njegovim 4
 • Njegovo 1
 • njegovo 15
 • njegovog 2
 • njegovoga 3
 • njegovoj 5
 • njegovom 5
 • njegovu 9
 • Njemu 1
 • njemu 32
 • Njen 2
 • njen 3
 • njena 5
 • njene 2
 • Njene 2
 • njeni 3
 • njenih 1
 • njenim 2
 • njeno 2
 • njenog 3
 • njenoj 1
 • njenom 3
 • njenu 1
 • njezina 2
 • njezini 1
 • njezinim 1
 • njih 21
 • njihov 3
 • njihova 3
 • njihove 5
 • njihovih 2
 • njihovim 2
 • njihovoj 3
 • njihovu 1
 • njim 16
 • njima 21
 • Njima 3
 • njime 1
 • Njoj 1
 • njoj 20
 • njom 11
 • njome 1
 • njosti 3
 • nju 17
 • obaraju 1
 • obasja 1
 • obasjava 1
 • obiljem 1
 • obja 1
 • objasni 1
 • objasnim 5
 • objasnimo 1
 • objavila 1
 • obnavlja 2
 • oboje 11
 • Oboje 4
 • obojim 1
 • obraduje 1
 • obradujem 2
 • obradujemo 1
 • obraduju 1
 • obrazlaganje 1
 • obrazovanija 1
 • obrazovanje 1
 • obrazovanjem 1
 • odabiranju 1
 • odaju 1
 • odazivaju 1
 • odbije 1
 • odbijem 1
 • odbijemo 1
 • odbijen 1
 • odjednom 10
 • Odjednom 4
 • odjuri 1
 • odlikuje 1
 • odlikuju 1
 • Odmaraj 1
 • odobrovoljilo 1
 • odobrovoljio 1
 • odvaja 1
 • Odvojio 1
 • odzvanjalo 1
 • ognji 1
 • ogromnoj 1
 • oj 9
 • oklevanja 1
 • okrepljen 1
 • olju 1
 • Onaj 1
 • onaj 9
 • onoj 1
 • operacije 1
 • operaciju 1
 • opija 4
 • opijaju 1
 • opijena 1
 • oplakuje 1
 • oporavlja 2
 • opravdanja 1
 • osetljiva 2
 • osetljivija 1
 • osetljivoj 1
 • osmehujem 1
 • osmjeha 1
 • osrednje 1
 • ostajali 1
 • ostaje 1
 • ostajete 1
 • ostaju 1
 • ostavlja 2
 • osvaja 2
 • osvetljen 1
 • osvetljenoj 1
 • osvojila 1
 • otimlju 1
 • otkazuje 1
 • otkrovenje 1
 • otvaraj 1
 • Ovaj 2
 • ovaj 9
 • ovoj 3
 • ozbiljan 9
 • ozbiljna 3
 • ozbiljne 2
 • ozbiljni 1
 • ozbiljnije 2
 • ozbiljnim 2
 • ozbiljno 13
 • ozbiljnom 1
 • ozbiljnosti 4
 • ozdravljenja 1
 • oznojen 1
 • padaju 1
 • pametnija 2
 • pametnije 1
 • pametniji 1
 • pametnijih 1
 • partija 1
 • patnja 1
 • patnjama 1
 • penjati 2
 • peripetijama 1
 • pevanje 1
 • pijanicama 1
 • pijanice 2
 • pijanino 1
 • pije 1
 • pisanja 2
 • pisanje 2
 • pisanjem 1
 • pitanja 3
 • pitanje 4
 • pitanjem 1
 • pitanjima 1
 • pitanju 1
 • plivaju 1
 • podivljati 1
 • podrugljivo 3
 • poezija 1
 • poistovetujemo 1
 • poja 1
 • pojede 1
 • pojedem 1
 • pojmih 3
 • pojmila 2
 • pojmim 2
 • pojmove 2
 • pojuri 1
 • pokajah 1
 • pokajanja 1
 • pokajati 1
 • pokazuje 2
 • poklanjam 1
 • poklonjena 1
 • pokojniku 1
 • pokroviteljski 1
 • polaganje 1
 • poluosvetljene 1
 • Polja 1
 • polja 2
 • polje 9
 • polju 7
 • poljubac 4
 • poljubi 4
 • poljubih 1
 • poljubila 2
 • poljubim 2
 • poljubio 3
 • poljuljala 1
 • poljupca 2
 • poljupce 1
 • poljupcem 1
 • poljupci 1
 • poljupcima 2
 • poljutiti 1
 • pomilujem 1
 • ponavlja 2
 • ponavljaju 1
 • ponavljanja 1
 • ponavljati 1
 • ponovnoj 1
 • porcije 1
 • Poslednje 2
 • poslednje 3
 • poslednjeg 1
 • poslednji 2
 • poslednjih 1
 • posmatranja 1
 • posmatranje 1
 • posmatranjem 1
 • postaje 2
 • postajem 1
 • postaju 2
 • postaraju 1
 • postojala 1
 • postoje 1
 • postoji 4
 • posumnja 1
 • posumnjala 1
 • posumnjao 3
 • potajnih 1
 • poverenja 4
 • poverenje 1
 • poverenjem 1
 • poverenju 2
 • poverujem 1
 • Pozdravlja 1
 • poznaje 5
 • poznajem 8
 • poznavanju 3
 • Pratnja 1
 • pratnjama 1
 • pratnje 1
 • pratnju 1
 • pravdaju 1
 • prebacuje 1
 • predaj 1
 • predaje 1
 • predavanju 1
 • predsoblju 1
 • predstavljaju 1
 • predstavljanja 1
 • pregaranju 1
 • preklinju 1
 • Prepisujem 1
 • prestaje 2
 • preteruje 1
 • preterujem 2
 • preteruju 2
 • pretnje 1
 • pretvaranja 1
 • pretvaranje 1
 • preziranja 1
 • preziranje 2
 • prezrenja 1
 • prijao 1
 • prijatan 1
 • Prijatan 1
 • prijatelj 4
 • prijatelja 2
 • prijatelje 1
 • prijatelji 10
 • prijateljski 3
 • prijateljskih 1
 • prijateljstva 1
 • prijateljstvo 1
 • prijateljstvu 1
 • prijatelju 1
 • prijatna 2
 • prijatne 1
 • Prijatno 1
 • prijatno 24
 • prijem 1
 • priklonjena 1
 • primaju 1
 • primamljivo 2
 • primetljivoj 1
 • primljena 1
 • pristaje 1
 • pristajem 2
 • Pristajem 2
 • pristajete 1
 • pritajana 1
 • priznajem 1
 • Priznajem 2
 • priznajete 1
 • priznanja 1
 • prljav 2
 • prljave 1
 • probaj 1
 • probavljene 1
 • probiraju 1
 • procvetaju 1
 • proklinjao 1
 • proklinjem 1
 • prolje 1
 • proputujem 1
 • prostiji 1
 • protagonistkinja 1
 • provejavane 1
 • prvoj 1
 • punoj 1
 • putovanja 1
 • putovanje 1
 • putovanju 1
 • putujem 5
 • radije 1
 • Radije 1
 • radnja 3
 • raduje 5
 • Radujem 1
 • radujem 3
 • raduju 1
 • Ranije 1
 • ranije 4
 • ranijim 3
 • ranjeni 1
 • raskidaju 1
 • Raskoljnikove 1
 • raskravljujem 1
 • rastajali 1
 • rastajanja 1
 • rastajati 2
 • razumevaju 1
 • razumevanje 1
 • razvija 4
 • razvijaju 1
 • razvijanje 2
 • razvijao 1
 • razvijenija 1
 • razvoj 1
 • razvoja 1
 • recituju 1
 • refleksije 1
 • reminiscencije 1
 • ribnjaka 1
 • robinja 1
 • roditelja 2
 • roditelje 3
 • Roditelji 2
 • roditelji 3
 • roditeljima 5
 • roditeljskih 1
 • rugaju 1
 • Rusiju 1
 • Sakrijem 1
 • sakrijem 3
 • saksije 1
 • samoj 2
 • samoodricanja 1
 • samoodricanju 1
 • samopouzdanja 1
 • samopouzdanje 1
 • sanjala 1
 • sanjao 2
 • Sastavljala 1
 • sastoji 1
 • savetovanja 1
 • savijala 1
 • savitljivija 1
 • saznaje 2
 • saznanje 1
 • saznanjem 1
 • seja 1
 • Seja 2
 • sejine 2
 • sejinu 2
 • seju 4
 • seljaci 1
 • seljak 6
 • seljaka 2
 • seljake 1
 • seljaku 1
 • sijala 1
 • silnije 1
 • simetriju 1
 • simpatija 1
 • simpatiju 1
 • sitnoj 1
 • sjajne 1
 • skidanju 1
 • sklanja 1
 • sklanjanja 1
 • skromnija 1
 • slabija 1
 • slutnja 1
 • smejala 3
 • smejali 2
 • smejao 3
 • smeje 1
 • smejem 8
 • smeju 8
 • smetaju 2
 • smiluj 1
 • snaja 12
 • Snaja 7
 • snaje 3
 • snaji 4
 • snajine 1
 • snajom 1
 • snaju 3
 • snebivanja 1
 • snebivanje 1
 • spavaj 1
 • spavanja 1
 • spisateljice 1
 • spojene 1
 • spokojna 1
 • spokojni 1
 • spolja 4
 • spremanjem 1
 • sprijateljila 1
 • Srbija 1
 • Srbiji 1
 • srednje 1
 • srednjega 1
 • sretanja 1
 • srpskoj 1
 • stajale 1
 • stajali 1
 • stajalo 1
 • staje 4
 • stalnoj 1
 • stanuje 1
 • stanujem 1
 • stanje 1
 • stanju 2
 • staraj 1
 • starija 1
 • Starije 1
 • stariji 4
 • starijih 3
 • stavljam 1
 • stidljivo 1
 • stidljivost 1
 • stidljivu 1
 • stoj 1
 • stojala 2
 • stojalo 1
 • stojao 1
 • stoji 8
 • strahovanje 1
 • strepnja 2
 • strepnje 1
 • struja 2
 • strujanja 1
 • studija 2
 • studije 1
 • studiju 1
 • stvorenje 6
 • stvorenjem 1
 • stvrdnjava 1
 • sujeta 1
 • Sujeta 1
 • sujetan 4
 • sujete 1
 • sujeti 1
 • sujetna 4
 • sujetni 1
 • sujetno 1
 • sumnja 5
 • sumnjaju 1
 • sumnjam 2
 • sumnjao 1
 • sumnjati 2
 • sumnje 4
 • sumnju 1
 • Svejedno 1
 • svesnija 1
 • sviraj 1
 • sviranju 1
 • svoj 15
 • svoja 3
 • svoje 46
 • Svojevoljno 1
 • svojih 5
 • Svojim 1
 • svojim 28
 • svojima 4
 • svojina 1
 • svojoj 10
 • Svojom 1
 • svojom 4
 • svoju 30
 • taj 23
 • tajanstvenih 1
 • tajanstveno 2
 • tajanstvenom 2
 • tajna 2
 • tajne 3
 • tajno 2
 • tajnu 5
 • takoj 1
 • tanje 2
 • tanjira 1
 • tanjiru 1
 • tanjure 1
 • tatinoj 1
 • tejove 1
 • temelja 1
 • temelje 1
 • tendencije 1
 • tenije 1
 • teniji 1
 • tenju 1
 • toj 9
 • Tolstoj 7
 • Tolstojem 1
 • Tolstojeva 1
 • Tolstojeve 1
 • Tolstojevu 3
 • tovanja 1
 • tovanje 11
 • tovanju 1
 • trajalo 2
 • traje 1
 • tramvaje 1
 • treperenja 1
 • troje 2
 • trojke 1
 • truju 1
 • tuje 1
 • tujem 6
 • tvoj 6
 • tvoja 9
 • Tvoje 1
 • tvoje 9
 • tvojih 2
 • tvojoj 4
 • tvoju 6
 • ubacuje 1
 • ubedljivo 1
 • ubijem 1
 • udaje 2
 • udajem 2
 • Udajem 2
 • udaraju 1
 • udvaranje 1
 • udvojava 1
 • udvoje 1
 • ugojio 2
 • ugreje 1
 • uje 12
 • ujedno 1
 • ujem 9
 • uju 3
 • ujutru 1
 • Ujutru 3
 • uljudila 1
 • umeju 1
 • umije 1
 • umiljavala 1
 • umiljavanje 1
 • umirenje 1
 • unanje 1
 • uozbilji 1
 • uozbiljih 1
 • upinju 1
 • upoznajem 1
 • uprljao 1
 • usamljenog 1
 • uspremljene 1
 • ustajalo 1
 • ustajem 1
 • utanja 1
 • utanje 4
 • utanju 1
 • uticaj 1
 • uticajem 1
 • uvaj 1
 • uvajte 2
 • uvaju 2
 • uveravanje 1
 • uvijenu 1
 • uzajamne 1
 • uzajamno 1
 • uzdisanja 1
 • uznemirenija 1
 • uzrujalo 1
 • valja 3
 • valjada 2
 • valjam 1
 • Valjda 3
 • valjda 4
 • varaju 1
 • vaspitanje 1
 • velikoj 1
 • veruje 5
 • verujem 13
 • verujte 1
 • veruju 2
 • veselja 1
 • volja 2
 • volje 4
 • voljen 1
 • voljena 1
 • volji 7
 • voljom 1
 • volju 2
 • zabavlja 1
 • Zabavljao 1
 • zabavljate 1
 • zaboravlja 1
 • zaboravljam 1
 • zadijana 1
 • zadivljen 1
 • zadivljena 1
 • zadobije 1
 • zadovoljan 7
 • zadovolji 1
 • zadovoljna 6
 • zadovoljstva 3
 • zadovoljstvo 10
 • zadovoljstvom 4
 • zagasitija 1
 • zagnjurim 1
 • zagrejao 1
 • zagreju 1
 • zagrljaja 1
 • zahvaljuje 2
 • zahvaljujem 1
 • zajam 1
 • zajedni 1
 • zajedno 4
 • zaklju 2
 • zaljubi 5
 • zaljubile 1
 • zaljubim 1
 • zaljubljen 3
 • zaljubljena 4
 • zaljubljeni 4
 • zaljulja 1
 • zamamljivim 1
 • zanijalo 1
 • zanimaju 1
 • zanimanja 1
 • zanimanjem 1
 • zanimljiva 1
 • zanimljivi 1
 • zanimljivo 3
 • zaostajala 1
 • zapalenje 1
 • zapaljenje 1
 • Zapaljenje 1
 • zasenjuje 2
 • zasija 1
 • zasmeja 1
 • Zasmejah 1
 • zaustavljaju 1
 • zavijem 1
 • zavoju 2
 • zbijene 1
 • Zbilja 1
 • zbunjen 3
 • zbunjeno 2
 • zdravlja 2
 • zdravlju 1
 • zemalja 1
 • zemaljska 1
 • zemlja 2
 • zemljakinja 1
 • zemlje 2
 • zemlji 2
 • zemlju 2
 • zgodnije 1
 • zimskoj 1
 • zlovolja 1
 • zlovoljna 1
 • zlovolju 1
 • znaju 4
 • znanja 4
 • znoj 1
5877 matches
amo sam se prekalila.{S} Pila sam vruć čaj, pa hladnu vodu i dobila sam — anginu.{S} Nikakva oz 
dim šta je to sa mnom.{S} Spremila sam čaj i ugostila gospođu, ona mi je nešto pričala, a ja sa 
 je dobro, da se odmori.{S} Spremim mu čaj.{S} On ga rado pije.{S} Ti trenutci, kad osećam koli 
ko rano?{S} Ko vam je dao.</p> <p>— Slučaj.{S} Ali taj pesimizam je istina.</p> <p>— Da, na žal 
aivno.{S} Ali treba biti obazriv; i slučaj može ponekad sasvim naivno da se umeša i da načini n 
no probuđenje.{S} To je prvi važan događaj.{S} Te još kako važan!{S} Treba da ga zabeležim.</p> 
vek nervozan kad čekam kakav važan događaj.</p> <p>— Vi ste me iznenadili, ali vrlo prijatno —  
la.{S} Vredi to pred neki ozbiljan događaj malo propraznovati, proputovati, kako mi kažemo.{S}  
 originalno i za mene važno. Čitav događaj. {S}Prepisujem ga:</p> <p>Poštovana gospođice, čini  
 zaboraviti svoj bol. Čitaj mnogo, pokušaj da što pišeš.{S} Ako ne osećaš sposobnosti da pišeš  
i odabiranju materijala, smisla za sadržaj i fabulu, a oka za kompoziciju i simetriju romana.{S 
S} O, kako mi je život izgledao pun značaja! {S}Međutim bilo me je strah da nešto ne grešim i k 
anje i dublje obrazlaganje Jelinog položaja i ljubavi nakon udaje, sa setnom nekom primesom sam 
zinim radovima gotovo da nije bilo sadržaja (cveće, čekanja ili reminiscencije): i dok je čak p 
v kod prostih mogu da spasu čoveka od očajanja.</p> <p>Biće koje ti je najmilije pati, a ti mu  
ćom žestinom spopadne bol i ljutina i očajanje i želim da umrem pre nego što se pomirim.</p> <p 
koje niko ne zna, tek sam onda pala u očajanje. Čiko, zašto me nisi čekao?{S} Zašto si izneveri 
 istine.{S} Ima i svetla.{S} Ne treba očajavati što ima zla, treba živeti za dobro.</p> <p>Ja j 
ite spokojni; ja se ne ću ubiti, niti očajavati, a koliko mi bude žao, sakriću, da ne izazovem  
ična, a ponekad se bojim da ne počnem očajavati kad već sve bude dockan.{S} Ja sam sasvim drukč 
 u dnevnik ću beležiti sve važnije događaje i misli.{S} Da vidim šta će mi još život doneti.{S} 
 hude drug, prijatelj.{S} Svi moji pokušaji ostajali su uzaludni pred tim stvorenjem slabačkim, 
 ljudi.{S} Meni se desila strašna i značajna stvar i ona je sasvim prevrnula moj život.{S} Uost 
bav, posle jedan ovakav doživljaj.{S} Očajna sam i ogorčena.{S} I ne ljutim se na toga gospodin 
 još živi, bez ljubavi poljubio.{S} I očajna sam i proklinjem svoj život, ali se ne kajem što s 
čiju i ne prate ih paževi.{S} Tu nema očajnih uzdisanja, izjavljivanja ljubavi na kolenima, str 
 signorine Beatrice, svršava sasvim slučajnim i manje više ravnodušnim brakom.{S} I tu istom: u 
 se učini, da sam kazala nešto vrlo značajno i pametno.</p> <p>Posle sme se opet ućutali.{S} Na 
, da čika i ne primeti kad dođe.{S} Slučajno sretnem gospođicu M.{S} Obradovah se i iznenadih s 
 i krivo: čini im se nepravedno ili slučajno su pali, a trebalo je položiti.{S} Tata je čuo da  
dosti.{S} I, eto, baš tada pada joj slučajno u ruke najnesrećnija Tolstojeva knjiga „Kreuzerova 
ao da beže ispred mojih i on se kao slučajno zagleda u poneku knjigu i osmehne se i kaže:</p> < 
rce.{S} Miša ga bedi da on uvek kao slučajno upusti parče hleba sa buterom, da bi učinio mački  
noj ženidbi koja mi je došla gotovo slučajno i toliko se sad učvrstila, da ponekad počinjem kao 
>Ja se osmenuh, a on sede.</p> <p>- Slušajte, Jelo, da budemo prijatelji.</p> <p>— Šta?{S} Da b 
ostiju, pa mama i tata više pažnje obraćaju na mene.{S} To mi kvari slobodu.{S} Ja uzmem ozbilj 
toga prve stranice tog testamenta podsećaju nas na potresno pismo Pulherine Raskoljnikove „svom 
 {S}One jedna drugoj ispovedaju šta osećaju i uzdižu do sunca njegove vrline.{S} A ja im se sme 
ičnjaci koji sa tako ozbiljnim licem većaju o plemenitosti i vrlini, kao deca kad igraju igre k 
što?{S} Zašto ih pustiti da sumnju pojačaju ili da donesu pogrešan zaključak?{S} Ja znam da se  
 sliku.{S} Mama i tata su radosni i pričaju kako je zet bio „delikatan“ u pitanju miraza i kaza 
o čujem kako ljudi sa zadovoljstvom pričaju tuđe prljave <pb n="84" /> istorije.{S} Ne znam da  
s mogu usrećiti.{S} U svakom drugom slučaju teško bi mi palo ovakvo pisanje pisma.{S} Vaše uver 
kva je moja filozofija.{S} U svakom slučaju — da budemo prijatelji.{S} Pošt. i t. d.</p> <p>Ali 
aju u pozorištu, recituju stihove i svađaju se, da ja počinjem da sumnjam da nije možda baš nep 
čini da se svi koji dođu sa strane ponašaju prema nama sa visine, sa po malo prezrenja <pb n="3 
taju, smeju se, tako neprirodno se ponašaju, igraju u pozorištu, recituju stihove i svađaju se, 
 smešni, ali oni tako lepo umeju da slušaju.{S} Ljudi su ovde zauzeti svojim večitim sportom po 
u.{S} Pa ipak žena je ružna u tome položaju.{S} Buduća njena sreća staje je lepote.{S} Ona je r 
sa po malo prezrenja <pb n="35" /> i sažalenja, a on je onaj isti Nikola koga sam od svih mangu 
 svoga druga i dodaje: <pb n="136" /> „Šaljem vam njegovo pismo.{S} Ne znam kako će Jela to pri 
.{S} Ima samo jedna: obe su dostojne sažaljenja.{S} Nata ima troje dece i kad se smeši na njih, 
de žao, sakriću, da ne izazovem vaše sažaljenje. {S}Takva je moja filozofija.{S} U svakom sluča 
 On me je gledao, gledao.{S} I hol i sažaljenje i nežnost sipale su te oči na mene, ali utehe n 
ećam tako strahovito tužnom i kao da sažaljevam tu bogatu devojku i srećnu verenicu.{S} To nima 
e bilo žao za mnom, posle me je samo sažaljevao, a sad već misli: mlada je ona i njena vesela p 
ao i laskao mi.</p> <p>Svojim dubokim, šaljivo slatkim, glasom on mi je hvalio cveće, haljinu,  
 neki prijatan a težak miris, a u tome šaljivom glasu bilo je nešto što draži.{S} On je vrlo pa 
da mi je domaće ognjište bilo žalosno, žalosnije nego da ga nisam ni imao.{S} Ali baš u to vrem 
u mene ispitivački ili načini iz daleka aluziju - znači posumnjao je — desi mi se da se malo zb 
liče jedni na druge i postaju dosadni: čandrljivi, ili lenštine, a više svega i svi uobraženi.{ 
 u stvar dolaze nam pred oči slike i sećanja, koje smo mi svi videli ili doživeli u mladosti, i 
 se kod mene zove <hi>inteligencija osećanja</hi>.{S} Ne samo iz pogleda i reči, već i iz samog 
ži svoje misli, svoje utiske, svoja osećanja, i tugu svoju.{S} Eto, piši svoj dnevnik ako to ve 
opažanja i rafinirana, čisto ženska osećanja — i tuđe probavljene duhovitosti, refleksije, para 
o beležiti sve sitnice i svoja mala osećanja.{S} Zašto?{S} Da se nekada potseti da je u sedmom  
 iznad svih tih prekomernih ženskih osećanja i zlih živaca lebdi tračak sunca: — našeg ljudskog 
eči izazovu u nama iluzije izvesnih osećanja, koja ćemo mi uzalud tražiti u našem muškom srcu,  
> <p>I baš u tom uskom krugu srca i osećanja, dubeći i razvijajući se, gđici Janković je, kao n 
nja i mekoći utisaka, po iskrenosti osećanja i čestitosti tendencije, a naročito po visokom mor 
oće, ne znam šta hoće, — reči mesto osećanja, formu mesto sadržine, poljupce mesto ljubavi?{S}  
 biće za njega.{S} Tri meseca posle venčanja posetila me sestra.{S} Da, sreća — to su samo tren 
 svoju ženu nije bio zaljubljen pre venčanja, ali da je sad mnogo voli.{S} Ja sam uobrazila da  
e dogovore o svemu i da ugovore dan venčanja.{S} Reče, da se nije nadao tako brzom odlasku, zat 
an i t. d.{S} Odmah je ugovoren dan venčanja.{S} I kad su se sve ceremonije svršile i ja dobila 
ili hotice, ubacuje u svoja izvrsna opažanja i rafinirana, čisto ženska osećanja — i tuđe proba 
leska slika, izoštrenih psiholoških opažanja i odlične nađenosti izraza, ne možemo oka da otkin 
{S} Pre mi je njihov miris ličio na obećanje zanosa i sreće; sad mi mirišu na sećanje, na uspom 
ao?{S} Zašto si izneverio ovo svoje obećanje?{S} Zašto si otišao sam?{S} I zašto ja nikad nisam 
nje zanosa i sreće; sad mi mirišu na sećanje, na uspomene nečega što se nije desilo, a trebalo  
 kraja sve se više divim i moje predosećanje postaje ispunjena nada.{S} Mislim da tako isto ima 
 svršim što pre.{S} Oni opet odlažu venčanje, što su još u žalosti.{S} Sad videćemo.</p> <p>I N 
đice, drukčije postupati ako svoje ponašanje ne promenite.</p> <p>Ja se nasmejah i rekoh podrug 
ako ga ja dobro razumem.{S} Negovo ponašanje bilo je tako kao da može sad da se uozbilji i da m 
o svoj dnevnik i zaprepastilo me to opažanje.{S} Pa ja više nisam ja, ja sam neko sasvim drugi  
gleda.</p> <p>— Kako ti je tačno to opažanje — reče i meni se učini, da sam kazala nešto vrlo z 
.{S} On je povratio svoj ton i svoje držanje.{S} Prvo sam planula: mislila sam sad će početi da 
stita praznom frazom, već istinskim osećanjem.{S} Još se ne miri sa društvenim formama.{S} Moja 
 kući.{S} Ima nešto prijatna u tome vraćanju.{S} Ti živiš i menjaš se i tražiš sve novo i novo, 
leti i biće srećna.{S} U Nikolinom ponašanju prema njoj ima mnogo pažnje i nežnosti, ali i neke 
ktrična struja i ja sam se podavala slušanju toga strujanja života.</p> <p>— Šta misliš, Jelo?  
rba sa dosadom teža.{S} Možda je pobeda apatije i lenosti kobnija nego trenutna pobeda zla.</p> 
 pet godina i već oseća nepravde i razočaranja.{S} On bi tako rado hteo da sedne mami u krilo i 
i bašta sa velikom lipom i ružama i sa čardaklijom, sa brdima u pozadini i sa nebom i zvezdama  
Indiju i Japan, u Rusiju, u Ameriku i u Australiju i zadavala sebi da do dvadeset pete godine m 
će da ostave čitaocu iluziju sreće završavaju svadbom roman onih koji se vole.{S} Imaju pravo.{ 
jihovoj kući, osim toga što me deca obožavaju.{S} Nijedno ne dolazi u moju sobu dok ga ne zovem 
o sam ikad mogla zaslužiti, deca me obožavaju, samo Nikola kao da me je zaboravio, a to mi je t 
skoj osobenosti jezika, po toplini izražavanja i mekoći utisaka, po iskrenosti osećanja i česti 
oručivao lako odelo, hladnu vodu, očvršćavanje.{S} Ne znam otkuda ova bolest.{S} Ja ne mogu niš 
a romana, ni o dubokoumnim idejama i rešavanjima ljudskih problema.{S} To ovde nije ni potrebno 
ki francuski moderan komad u kome su se bekeljili neki ljubavnici koji su bili odvratni sa svoj 
e i polaganje mature.{S} Sve mi izgleda besciljno. Čini mi se da sam se u Beogradu razmazila.{S 
neću sumnjati ni strahovati, jer je sad beskrajnom ljubavlju i poverenjem vezano moje biće za n 
} Znam jednu ličnost koja ima glas tako bezbojan da on sam apsolutno ništa ne kaže.{S} On samo  
či više nego živeti obično.{S} I on sam blagosiljaše nebo što mu je dalo dušu koja mnogo oseća; 
i, samo da sam tvoja, vaša.</p> <p>— Ne boj se, Jelo — reče on pošto me je pogledao u oči — nij 
eno upita:</p> <p>— Šta je?</p> <p>— Ne boj se, mislim da je sad dobro.</p> <p>— Što me nisi ra 
 ti si mnogo bled.</p> <p>— Takva mi je boja — osmehnu se on.</p> <p>Rastali smo se žurno pred  
ma nijansama njihove boje, koju od svih boja najviše volim — kad on stade pred kapiju.</p> <p>— 
na ?{S} Ja sam hrabra, ničega se ne bih bojala i u mojim očima i na mome licu sijala bi takva s 
uru odlično.{S} Smešno je: što sam se i bojala.{S} To je zarazno: svi se boje, pa i ja, a kad i 
g dedu, protu, čije sam se slike u sali bojala kad sam bila mala, jer ima gore veliku ljubičast 
 njenog odela, pitam njega za savet. {S}Bojala sam se da što ne pogrešim.{S} On je preporučivao 
li.{S} Posmatrao sam, strahovao sam.{S} Bojao sam se nečega što je moglo biti.{S} Nikola sa lep 
i i o životu, ali sam <pb n="114" /> se bojao da ne otuđim tvoju nežnu, stidljivu i ogorčenu du 
ali, on mi ćuteći pruži ruku, kao da se bojao da me oslovi.{S} Mene odjednom obuze neko milosrđ 
nična.{S} Pravo da ti kažem, sve sam se bojao i da tebi nešto nije nezgodno.</p> <p>— Ako ćemo  
slutim, a moja samo reka, onda zašto se bojati ?{S} Neka se izgubim u toj dubini i širini, neka 
 naše raspoloženje daje smisla, života, boje stvarima?{S} Oboje.{S} Pošto sam ja prvo davala sv 
m se i bojala.{S} To je zarazno: svi se boje, pa i ja, a kad ispiti prođu, mi se otreznimo od s 
tali i uživam u svima nijansama njihove boje, koju od svih boja najviše volim — kad on stade pr 
ju, a mnogo probiraju, ili što se ljudi boje da uzmu u kuću plavu čarapu (učenu ženu).{S} I na  
 On samo sprovodi reči, a ne daje im ni boje, ni čega drugoga; osim značenja koje im rečnik daj 
 je ona u crnini, a na moje nerve utiču boje.{S} Znam kad sam pre godinu dana bila nesrećna, re 
turi.{S} Da li se i moj dragi čika toga boji?{S} Ne verujem; on tako mnogo ima vere u mene.{S}  
š narod.{S} Bolest prezire, smrti se ne boji“ — reče on, ne više ljut na seljake, već gotovo ok 
eka čeka na kraju, ali čega se čovek ne boji dogod mu se čini da je to daleko. {S}On je kao i p 
ljudnost.{S} On se obradova, reče da se boji da nisam suviše nervozna, spomenu da dovede doktor 
.{S} Ne, ponuda je ozbiljna i on se čak boji da neće biti primljena. Šta je u njegovoj duši ja  
mene.</p> <p>— Ja radije gledam slike u boji — reče. — Eto, mala, da li vi znato kako vam je sv 
A meni? rekoh.</p> <p>- Vama neko ime u boji, zvonko, srebrno, zlatno.{S} Kad bi mi imali lepo  
 ja.</p> <p>Ponekad ne smem da govorim, bojim se da mu ne budem dosadna.{S} Međutim ja sam želj 
o svršićeš maturu i otići od nas ...{S} Bojim se ... i žao mi je...</p> <p>Moja je duša prepuna 
 i postao onaj stari, veseli Nikola.{S} Bojim se da ta duga porodična žalost njegove tazbine ne 
sve ravnodušnije slušam takve priče.{S} Bojim se da se toliko ne naviknem, da počnu da mi čine  
 mene zabavlja i da me vodi u polje.{S} Bojim se, da ga nisam čime uvredila.{S} Kad ja nisam ht 
da.{S} Neću da stanujem kod rodbine.{S} Bojim se da se kome ne zamerim kad smo uvek zajedno, a  
da što nisam udata.{S} To je smešno.{S} Bojim se da ne postajem koketa.{S} Hoću da dobijem volj 
zgovora s tobom?{S} Znaš li da se nekad bojim da tebi nije dobro ovde, da sam suviše sebičan?</ 
o.{S} Ja nikako nisam strašljiva.{S} Ne bojim se lopova, ubice, ničega..{S} Ja se bojim tajne.{ 
ite se.</p> <p>— O, <hi>više</hi> se ne bojim ničega.{S} Hoću da kaznim sebe i vas.{S} Ja ne vo 
đutim meni je tako dobro i ničega se ne bojim.</p> <p>On me je gledao.{S} Zatim reče:</p> <p>—  
am da se ne zbunim od straha, jer se ne bojim nikoga i ničega kad mi je savest čista, već se u  
ljna, onda zašto da ih ne volim i da se bojim kakvih prekora?{S} Sve je lepo i sve mi je prijat 
rirodan, ja se ponekad osećam kao da se bojim toga čoveka koga toliko volim.{S} Zašto?{S} Celog 
jim se lopova, ubice, ničega..{S} Ja se bojim tajne.{S} A neka tajna i neka slutnja su u noći i 
im.{S} To dolazi od mene same.{S} Ja se bojim da ne promašim ovu veliku sreću svojom sopstvenom 
onekad sam tupa, apatična, a ponekad se bojim da ne počnem očajavati kad već sve bude dockan.{S 
am da bi moglo i drukčije da bude.{S} I bojim se da nije drukčije i nije lepše samo zato što ja 
 sam da imate takta i ljupkosti. {S}Ali bojim se da mala u prvo vreme ne bude ljubomorna na vas 
 ne dolazite k meni.</p> <p>— Zašto?{S} Bojite se.</p> <p>— O, <hi>više</hi> se ne bojim ničega 
ila, jer nisam mogla više da izdržim tu boju.</p> <p>I ona i njen otac lepo su me dočekali.{S}  
budi u njoj.{S} Nikad ženska duša nije „bolesnija“, osetljivija, uznemirenija i neshvatljivija  
 je to dovoljno da u takoj osetljivoj, „bolesnoj“ ženskoj duši započne vrlo zanimiva drama koja 
rpljiva.</p> <p>Ja ne volim slikove.{S} Bolja je poezija u prozi.</p> <p>- Gospođo Jovanka, - o 
pola godine.{S} Da sam ga čitala češće, bolje bih razumela sebe. {S}Kako tamo sve stoji jasno n 
A kad sam sama — zar mi je lakše?{S} O, bolje bi bilo da sam se odmah ubila!{S} Tolstoj me je o 
u sedmom razredu gimnazije volela N.{S} Bolje bi bilo da nauči fiziku, nego što dangubi oko dne 
raditi za te dve godine?{S} I posle?{S} Bolje što je otišao.{S} Ali, dve godine da ga ne vidim  
 ga <pb n="106" /> znala, ja sam stekla bolje mišljenje o njemu.{S} Ali ja?{S} Gde ću ja da se  
ad pomislim kako je mama govorila da je bolje da se udam kroz koju godinu, nego da po tatinoj ž 
 Poludeti, umreti, <pb n="75" /> sve je bolje od ovoga.{S} Svakog dana pronađem nešto novo, da  
i kao da je čekao da se izjasnim, da me bolje razume.</p> <p>— Hoću da kažem: ti nisi kao ovaj  
ahvalim.{S} Otkad njega pišem, mnogo se bolje izražavam pismeno.{S} Bože, koliko je lakše govor 
mi smo prijatelji?</p> <p>- Ponašaću se bolje nego dosad, poštenije iskrenije.</p> <p>- Zbogom. 
dete i otišao.{S} Ne, maloj je bilo sve bolje.{S} Ona je pila mleka i tiho razgovarala sa mnom. 
i se ne dopada, a ipak me privlači, ili bolje kome ne verujem, a dopada mi se.{S} Ima u njemu t 
e trajalo, do pre nekoliko dana.{S} Ili bolje: moje je neznanje bilo lepo i dugo.{S} Ne znam da 
ojoj sobi i u samoći žalim čiku.{S} Ili bolje: da poslušam njegov savet: da radim i da <pb n="1 
li to nije mnogo.{S} Ja sam vas razumeo bolje nego što ste vi sami sebe razumeli.{S} Posmatrao  
le da se oženim i ja nalazim da je tako bolje.{S} Preporučili su mi nju, upoznali smo se, dopal 
a moj život.{S} Uostalom možda je ovako bolje.{S} Volim više da propatim, nego da sam glupo ind 
vantura, i više ništa.{S} Možda bi bilo bolje da sam se udala za g.{S} R. {S}Ne, ne, srce ne va 
o mi se nešto strašno.{S} Možda bi bilo bolje da nisam imala tako neograničenu slobodu.{S} Doša 
a idem kući.{S} Da vidim, možda je tamo bolje.{S} Ovde nemam više šta da radim.{S} Roditelji su 
dno drugog željni i ja nalazim da je to bolje nego da smo jedno drugog siti.{S} Eto danas sam s 
isprosili.{S} A ja njoj kažem da je ovo bolje od toga.{S} Priznajem meni je vrlo milo što sam s 
a je duša ista.{S} Poznao sam vas danas bolje nego ikad.</p> <p>— Vi se varate.</p> <p>— Ja se  
obar i pošten u svemu, apsolutno, da si bolji nego svi drugi...{S} Znaš, ja znam, čitala sam je 
a je Mopasan možda jači, ali je Tolstoj bolji.{S} On veli da ne čitam još Mopasana, jer je mnog 
očitavši je, razneženi čitalac oseti se boljim no što je bio kad ju je uzeo u ruke“, nego možem 
 izlazim, ništa mi se ne mili da radim, bolujem i plačem kad sam sama, a vređam ljude kad sam s 
j, koja je pokušala da se školovanjem i boravljenjem u Beogradu odaleči od tog patriarhalnog ži 
tle>Književnom Glasniku</title>, <title>Bosanskoj Vili</title>, <title>Delu</title> i dr.) u ko 
<p>Ispratili su me i došla sam kući.{S} Brbljala sam da me već grlo zabolelo. Čika se naročito  
oliš li ti mnogo svoju verenicu.</p> <p>Brbljala sam kao razmaženo dete i ne znam otkud i zašto 
. Čuvajte se vatre.{S} Može doći zanos, buncanje, a to nije prijatno za one koji čuvaju tajnu.< 
. Čuvajte se vatre.{S} Može doći zanos, buncanje, a to nije prijatno za one, koji čuvaju tajne. 
 koji se nigde ne spušta — nema ravne u celokupnoj našoj književnosti.</p> <p>U ovim danima sur 
ovoren dan venčanja.{S} I kad su se sve ceremonije svršile i ja dobila prsten, onda smo nas dvo 
stoji uvek ista i kao da ima samo jedan cilj: mene da čeka.{S} I kad ja u tuđem svetu ne mogu d 
o je jedini smisao života.{S} Ali kakav cilj?{S} Smeh bez razloga će prestati čim se sazna da n 
"chapter" xml:id="SRP19180_C3.1"> <head>CILJ.</head> <p>Udajem se.{S} Nisam ushićena, ali sam o 
ja.{S} Spadam i u taj svet, što ide bez cilja (da li bez cilja?), i u jedan drugi viši svet, ko 
 taj svet, što ide bez cilja (da li bez cilja?), i u jedan drugi viši svet, koji je moja škola, 
 Zatim uđe verenica s ocem.{S} Ona je u crnoj haljini sa svilenim čipkama i ako je obučena lepo 
mo po ivici i u osvetljenoj konturi i u crnoj silueti nijala se teška neizkazana tuga, a njegov 
 „karakter“.{S} Prečanin, bogat trgovac crnomanjast i prosed, energičnih crta i živih očiju koj 
alo nisam ljubazna s njim.{S} Sestra je crnomanjasta <pb n="24" /> liči na mamu, a ja sam riđa  
o je tužno ime, gorko, mračno.{S} Nekoj crnomanjastoj sentimentalki ili sitnoj glavi lepo bi st 
ove „svom milom Rodi.“ A već ono krepko crtanje i dublje obrazlaganje Jelinog položaja i ljubav 
ja je otišla ranije sa stvarima bila je dadilja detetu, koje je odraslo bez majke.</p> <p>Radij 
ja sam je voleo kao dobru domaćicu, kao dadilju, kao uspomenu, kao svoga bolesnika.{S} A kad mi 
s volim... — rekoh ja, a to je značilo: daj koliko hoćeš muka, samo da ti mogu olakšati, samo d 
rtu dati čuvam; sedi ovde, zgodnije je; daj torbu da ti popnem gore“ i t. d.{S} U vozu su svi d 
šta neobično, ali to je tako prijatno. „Daj kartu dati čuvam; sedi ovde, zgodnije je; daj torbu 
 toliko mnogo. </p> <pb n="159" /> <p>— Daješ mi sreću da sam blizu tebe — rekoh ja, grcajući i 
 se tako milo osmehnuo i kazao da mi ga daje, da mi ga je već dao, ali da ne može ne osećati za 
šem raspoloženju, ili naše raspoloženje daje smisla, života, boje stvarima?{S} Oboje.{S} Pošto  
že da svršim maturu, pa više neće da me daje u školu.{S} Ja se smejem.{S} Neće više, moj tato,  
ne kaže.{S} On samo sprovodi reči, a ne daje im ni boje, ni čega drugoga; osim značenja koje im 
 se ja pravim da primam tako kako mi se daje, to činim iz učtivosti, ili dosade, iz lenjosti il 
 moj izraz, moj temperamenat obasjava i daje mu života.{S} Temperamenat je mislim kod žene ono  
 sam ja htela.{S} Snaja je kazala da mi daje sobu <pb n="94" /> iza sale koja ima zaseban ulaza 
a drugoga; osim značenja koje im rečnik daje.{S} To me je odmah zainteresovalo i moja sumnja je 
ti, a ne predmet njegovoga posla.{S} On daje dušu svome poslu. {S}Zato ga još više poštujem i j 
>Tata je, gotovo plačući, kazao da rado daje svoj blagoslov, da je srećan i t. d.{S} Odmah je u 
e sve više izostajala i kad sam hteo da dajem i da primam ljubav, morao sam da se vraćam, da si 
aš mene nekad grize savest: šta ja tebi dajem?{S} A od tebe uzimam toliko mnogo. </p> <pb n="15 
ametnija od ono dvoje starijih.{S} Ili: dajte mi na zajam ovo dete za četiri godine, pa da vidi 
ke noći.{S} Ja sam putnik sa severa.{S} Dajte mi tople hladovine i zlatnim prahom posute tame.. 
takav njegov govor sasvim prirodno i ne dajući sebi računa, kao uvek inače, da li to treba učin 
tizam.</p> <p>— Dakle, sestra? — pitaše dalje onaj.</p> <p>— Tako nešto.</p> <p>— Baš mi je mil 
li zna u čemu je stvar; ona pita meno i dalje o našoj i Nikolinoj kući, o njegovim i mojim rodi 
o.{S} Jer kad bi pošli samo jedan korak dalje, iluzije sreće bi nestalo.{S} A možda sreća i jes 
 dali u gimnaziju, ako sad neću da učim dalje?{S} Vi, tata, barem uvek ste želeli, da ja nešto  
tva koje je jače od srodstva.{S} I tako dalje.{S} Nikola me prvi potseća da idemo, oni nas zaus 
 sati i da pojedem celo pile.{S} I tako dalje.{S} Popustili su, razume se, da su morali popusti 
aca, da se ožene po njenoj volji i tako dalje, <pb n="121" /> Ali našto sve to?{S} Da se otpočn 
 sutradan: danas smo se pomirili i tako dalje.{S} Razume <pb n="18" /> se, ljudi koji imaju neč 
uće?{S} Umirati od dosade, a tamo, malo dalje, puno znanja, milote i života, samo treba zahvati 
da ne padnem i rekoh gospođi da ne mogu dalje.{S} Ona reče da i ona ne oseća da gazi svojim nog 
ri glumice i tri i po glumca; ostalo su dekoracije, i to rđave.</p> <p>Drugog dana dođe Nikola  
 nekim vrlo dobro skinutim realističkim detajima, kao dolazak i nastup doktora S., koji je doša 
oš mlade.{S} A ja više neću mašte, neću detinjarije i zanose koji donose samo prazninu i bol; j 
vek sam i kad mašta, često puta je tako detinjast, da bi se stideo da kaže glasno svoje misli.{ 
a.{S} Ja sam se udubila u te sitne fine detinje crte.{S} Kad spava manje liči na njega, zacelo  
?{S} Ne, nije dete.{S} Kad on ode, ja u detinjim očima ponovo njega gledam.{S} Ja vatrenom ljub 
e ja volim, on se zasmeja glasno i tako detinjski slatko da ja u ekstazi raširih ruke, a on me  
lela.{S} Mene voli oduševljenom veselom detinjskom ljubavlju kao učiteljicu <pb n="148" /> i dr 
što lepo i u onome što nije lepo.{S} Od detinjstva mi se govori kako sam ružna, lane su mi neke 
jim svetom, koju volim zbog uspomena iz detinjstva i kojoj ne bi hteo da dopustim da zarđa kao  
udvaranje prezirem.{S} On mi je drug iz detinjstva, sused, skoro rođak.{S} Ja znam da on nije p 
 sam se probudila iz obmane.{S} Moje je detinjstvo bilo lepo i dugo je trajalo, do pre nekoliko 
 je prevodio u odlomcima njegovo <title>Detinjstvo</title> i cenio ga je više od svih pisaca.{S 
e jedno drugoga baš ništa ne tičemo. {S}Detinjstvo je prošlo.{S} Između naših kuća i sad stoji  
S} Još kad si mi jodnom kao dvogodišnja devojčica potrčala u susret sa raširenim ručicama i oči 
sreskog lekara, „doktorčića“, udovca sa devojčicom od pet godina.</p> <p>Osim toga u ovoj knjiz 
se).{S} Pretvara se kao da me smatra za devojčicu i hoće da smo prijatelji.{S} Možda ne valja t 
 u tome mestu iz koga se seli, da mu je devojčica nežna i melanholična, da zna kako je mesto u  
ugi i nikakve sličnosti nema između one devojčice od sedamnaest godina i mene.{S} Ima samo jedn 
ga osmehnuo za sve to vreme. {S}Njegove devojčica koja se naprotiv mnogo oduševila u našoj kući 
ala da bude drugarica meni i mati mojoj devojčici.{S} Nisam više toliko mlad da se oduševljavam 
e volim da idem sama ili sa najstarijom devojčicom moje sestre.{S} Volim da odem kod strine i d 
ja su se odmah sprijateljila s njegovom devojčicom, mamino navaljivanje, tatine pretnje kišom n 
čim na sliku, ali i to i ono: to je ono devojče s riđom kosom i pegama znači nešto.{S} Zbilja,  
liku iz Holandske škole.{S} I to je ono devojče sa crvenom kovrčavom kosom i licem punim pega.“ 
ru.</p> <p>— Znam ja, da ste vi pametno devojče.</p> <p>— Kako je dobro, što me lečite vi, a ne 
> <p>Dakle, doktor je pristao da dođe s devojčicom kod nas da provede posle podne, jer mu je u  
ao, umoran od putovanja, ima malu nežnu devojčicu, i on nije došao k meni, nego odseo u kafani  
dira nevina stidljivost i naivna pobuna devojačke čestitosti protiv neumoljivih nagonskih težnj 
nosti i izvitoperenosti, već gde je sve devojački čisto, prirodno, toplo, neposredno.{S} Ili ka 
goreti, i mnogo odstupiti od negdašnjih devojačkih iluzija, tu se ipak lagano i neočekivano poč 
rija hiljada ljubavi naših malovaroških devojaka, hiljada, veridba i brakova naših majka i dedo 
i dedova, sve sitne gospode.{S} Nema tu devojaka sa zlatnim kosama, bledim licem i prstima kao  
 da je sad ružno da zavrti glavu mladoj devojci, da otkazuje veridbu i da pravi skandal, kako s 
 Možda bi se kakva mlada <pb n="138" /> devojka setila da se odmah zaljubi u interesantnog udov 
lužbu.</p> <p>Dvadeset sedam godina.{S} Devojka raste i sazreva s godinama, zatim neko duže vre 
ja volim kad muškarac svira u klavir, a devojka u violinu.{S} Prilično svira, ali kako peva! {S 
ata se već odmah pohvalio Anki.{S} Naša devojka kaže: {S}Bože, gospođice, kao da ste se isprosi 
em i da budem ozbiljna i pametna velika devojka.{S} Inteligencije ima i obrazovanje se množi, p 
jednu bogatu kuću.{S} Neka lepo odevena devojka nas uvede u jednu veliku gostinsku sobu.{S} Mi  
islim: jedan sedi starac i jedna zlatna devojka, jedan život koji je prošao i prežalio sebe i j 
idi sreću.{S} I svi će misliti da je ta devojka što u sebi nosi čar dana i noći moja ćerka i ja 
 reče:</p> <p>— Eto, seljak misli da ti devojka s kojom idem mora biti ili „mlada“ ili sestra,  
buđenja neodređenih i potajnih sila kod devojke koja počinje da zre.{S} U to prvo doba kod gosp 
m licem i prstima kao u madone; te naše devojke ne kreću se kao gazele, nemaju sanjalačkih očij 
ne mladi vole, a stariji mrze.{S} Mlade devojke i dečaci nalaze da sam obrazovana, zanimljiva,  
abava nemaju vremena da čitaju, a mlade devojke nađu knjigu i truju se.{S} I veliki Tolstoj tu  
ravili; ona nikako nije pisana za mlade devojke.{S} Ali eto ljudi od raznih niskih zabava nemaj 
na knjiga, pisana u prvom redu za mlade devojke, kao što je kod Francuza pisao Géorge Ohnet.{S} 
inu moje duše.{S} A posle, sve te učene devojke ostanu usedelice, ili što malo više znaju, a mn 
dve godine nisam svirala.{S} Draga moja devojko, za to si bila velika budala.{S} Sad opet i svi 
p>— Da, malo se uljudila, i ona liči na devojku — reče mama i poče da ga pita o verenici razne  
za četiri godine, pa da vidite kakvu ću devojku da vam vratim.{S} Jeste, čika je vrlo pametan,  
ilo?{S} Prosio <pb n="110" /> sam jednu devojku i ona me je odbila.{S} Bilo mi je žao, čak sam  
to tužnom i kao da sažaljevam tu bogatu devojku i srećnu verenicu.{S} To nimalo nije logično.{S 
na baba ispred nas ustade za vreme toga dijaloga, lupi sedištem od stolice i iziđe s takvim neg 
kiša, a jutros vazduh svetao i čist kao dijamant, zelenilo sveže, okupano, a u vazduhu se talas 
da se razilazi ispred nas kao magla.{S} Dirljivo posmrtno pismo Jelinog strica to potvrđuje.{S} 
S} Noću kad on spava, ja slušam njegovo disanje i žao mi je da zaspim, da ne izgubim svest o to 
jde.{S} Polja su sad prekrasna, cvetale divlje ruže i perunike, šume olistale, a voz samo leti, 
{S} Sad sam iskusila da je poštovanje i divljenje jedno more u kome je ljubav sama po prirodi v 
ne cveta — rekoh ja.{S} On me pogleda s divljenjem -— da sam zadrhtala od toga pogleda — i reče 
0"/> okvira: forme dnevnika, i nehotice dobija utisak sentimentalnog ili bolećivog načina pisan 
im se da ne postajem koketa.{S} Hoću da dobijem volju da zaluđujem. Čuvaj se Nikola.</p> <p>Oni 
literaturu svih naroda, sve što mogu da dobijem.{S} I osećam da je tako istinita stara fraza da 
e odluke koju sam zabeležila u dnevnik, dobijemo pismo od Mike, u kome hvali svoga druga i doda 
e, da se odlikuju, da postaju ljudi, da dobiju poštovanje, počasti, novaca, da se ožene po njen 
udeš htela, moći ćeš da zaluđuješ svet, docnije, kad dodaš i volje tome što imaš, ali ja ne žel 
i tako strogo; i vi ćete ih možda imati docnije.{S} Eto, tek ste nazreli život, nije vam bio po 
smo od Mike, u kome hvali svoga druga i dodaje: <pb n="136" /> „Šaljem vam njegovo pismo.{S} Ne 
a se nećete obesiti olakšava mi posao i dodaje mu veselosti.{S} Vaša je filozofija izvrsna.{S}  
p> <p>— Nije lepo što je lepo to što je dolje, već je lepo što smo mi gore.</p> <p>On me pogled 
ih vidim srce i dušu.</p> <p>Ispred nas dolje pružala se naša varoš.</p> <p>— Nije lepo što je  
mislim o njemu. Čitala sam <title>Sliku Dorijana Greja</title>.{S} Izgleda da zlo nema dna. {S} 
muče me.</p> <p>Čitala sam <title>Sliku Dorijana Greja</title>, razume se, na nemačkom. {S}Engl 
 bih biti srećna. Šta tražim? Šta mi ne dostaje?{S} Ljubav!{S} Izgleda da ona samo jedared u ži 
 a opet mi je nešto prazno, nešto mi ne dostaje. Čovek je nenasito stvorenje.{S} Uvek traži još 
uda ja hoću, i kad nađem čoveka koji je dostojan tebe, da ga približim tebi i da srećan čekam š 
odina i mene.{S} Ima samo jedna: obe su dostojne sažaljenja.{S} Nata ima troje dece i kad se sm 
č.{S} Radio sam, trudio se da budem što dostojniji čovek, i voleo sam i bio sam srećan. Čim sam 
ažno i zaokruženo delo, koje će zauzeti dostojno mesto u našoj književnosti.</p> <p>Sudeći još  
o, a gubitak je sitnica. {S}Ja sam imao dostojnog protivnika, mi smo se mačevali.</p> <p>— Da,  
ma to nisam znala, zašto ga nisam umela dovoljno oceniti, zašto mu nisam dala više svoje nežnos 
e ne izvršuje, <pb n="22" /> jer se ima dovoljno vremena da se izvrši, i posle njega nema šta d 
azim, ja, tvoj sujetni čika, da on nije dovoljno veliki za moju Jelu.</p> <p>Da ti kažem jednu  
le ostane u ustima i nalazim da to nije dovoljno čista zabava.{S} On mi se rugao i laskao mi.</ 
ma sa svojom dušom.{S} I ja ne poznajem dovoljno tu dušu koju poznajem najviše od svih duša.{S} 
esrećna ljubav prema Nikoli, onda je to dovoljno da u takoj osetljivoj, „bolesnoj“ ženskoj duši 
se ne veruju ni u šta i misle da je sve dozvoljeno, a ruku o ruku kad porok, glad i nesreća u p 
s ja šetam po bašti i gledam kako su se dragoljubi lepo rascvetali i uživam u svima nijansama n 
ako daleko stoji nad nama. {S}One jedna drugoj ispovedaju šta osećaju i uzdižu do sunca njegove 
i da to nije java, učini mi se da sam u drugoj zemlji, u drugom svetu, zatim osetih kao da umir 
, neobični, bolećivi.{S} Ali kad se uđe dublje u stvar dolaze nam pred oči slike i sećanja, koj 
štovanje prema svom mužu, a onda kad je dublje zavirila u život, koji nije ni prema kome ravnod 
milom Rodi.“ A već ono krepko crtanje i dublje obrazlaganje Jelinog položaja i ljubavi nakon ud 
ti ćeš naići na čoveka većeg koji će to dublje i silnije voleti.{S} Nikola je mio i dobar, to j 
29" /> jednu noć.{S} Ja sam je čitala u dvadesetoj, pa mi je i tada bilo teško.{S} Ta je knjiga 
nešto rđavo o meni.{S} I šapne nekome i dvoje troje prime to.{S} I kad vidim da neko ko ne treb 
eće nema, već da čovek ima da bira samo dvoje: biti nesrećan sam, ili biti nesrećan u društvu.{ 
 vi ne znate da je ona pametnija od ono dvoje starijih.{S} Ili: dajte mi na zajam ovo dete za č 
j.{S} Ona ne zna da si meni dao.{S} Nas dvoje dolazimo njoj u posetu i donosimo joj cveća.{S} D 
vljeni idejom kakve nove igre.{S} A nas dvoje, ta nekadašnja deca, sad ljudi, sedeli smo na vis 
> <p>— Šta?{S} Da budemo prijatelji nas dvoje nevaljalih ljudi.{S} Prvo treba da budemo iskreni 
vršile i ja dobila prsten, onda smo nas dvoje sami razgovarali.{S} Prvo me je molio da se venča 
ine, a njemu trideset tri. (On kaže dve dvojke i dve trojke — da ih saberemo, pa da načinimo dv 
.{S} Ti si to odmah osetila.{S} Tu nema dvoumljenja i oklevanja.</p> <p>— Kako je ovaj Nikola i 
e. {S}Nikola me ostavi, rekavši:{S} Pričekaj! i odjuri.{S} Prepreči put ovci, ona okrene natrag 
 lepo ime kao Đovana, Zizema...{S} Ali čekajte:{S} Jovanka!{S} To je zvonko.{S} On je, naglašuj 
sao da se vas dve uzajamno zabavljate, čekajući me, i kakvo zadovoljstvo kad umoran i ozebao do 
novo, a tamo negde u jednom lepom kutu čekaju te stare stvari koje su uvek iste i koje su ti ta 
a gotovo da nije bilo sadržaja (cveće, čekanja ili reminiscencije): i dok je čak pretila opasno 
vraćala sam se umorna kao od uzaludnog čekanja.</p> <milestone unit="subSection" /> <pb n="120" 
stra.{S} Ali meni nije bilo dosadno to čekanje. </p> <pb n="64" /> <p>Bilo je mnogo govora.{S}  
samo osećam neku težinu: bol, strah, iščekivanje.{S} Posle sam mislila da treba da opravim jaku 
uškom srcu, onda je to najviše što mi očekujemo od jedne žene.</p> <p>S druge strane opet: neiz 
ošću, kad se požrtvovnost i samilost dočekuju cinizmom i porugom; u ovim danima kad se vera pol 
.{S} Ja sam odgovorila da je to i moja želja. {S}Ostalo je sve ostavio nama na volju.{S} Tata k 
elela da budem, ali je u meni dolazila želja da vas salomim, da uživam malo u pobedi, pa da se  
 neki rđav zanos, neka gotovo nesvesna želja da iskusim i tako nešto; a već ja ću umeti za vrem 
mu dala dnevnik.{S} Naprotiv dolazi mi želja da mu ga i sad dam i da ga pitam zar su ljudi tako 
imam tako malo vremena, da sam ih uvek željan.</p> </div> <div type="chapter" xml:id="SRP19180_ 
m tvoj, sasvim tvoj.{S} Znaš li da sam željan razgovora s tobom?{S} Znaš li da se nekad bojim d 
srećna ako budem umela da ispunim vaše želje.</p> <p>— Ja ne sumnjam — reče on ozbiljno.</p> <p 
Nemam više oduševljenja za svoje stare želje.{S} Da putujem sama nemam više volje.{S} Nekad sam 
ockari i pijanice ne mogu da se otresu želje da čine sebi zlo.{S} Ali pijanicama je piće prijat 
{S} Dobio je klasu i palanku po svojoj želji.{S} Nata se raduje zbog deteta; tamo će imati isku 
m kroz koju godinu, nego da po tatinoj želji učim školu, jer će to dugo učenje pokvariti vedrin 
e i ukuse, ali se uvek pokori njegovoj želji.{S} Mama je još i sad vrlo lepa i stasita i tata s 
jna razgovora s njim, kao što sam uvek željna negovoga prisutstva.{S} Noću kad on spava, ja slu 
e, nego kad bi on to učinio.{S} Ja sam željna sreće pored sreće.{S} Ja sam kao siroče u kući pu 
mu ne budem dosadna.{S} Međutim ja sam željna razgovora s njim, kao što sam uvek željna negovog 
i takođe volim u bašti, ali koga nisam željna, onda zašto da ih ne volim i da se bojim kakvih p 
 više šta da radim.{S} Roditelji su me željni, pa kad me to ne staje nikakve žrtve, hoću da im  
o mi smo pored moga posla jedno drugog željni i ja nalazim da je to bolje nego da smo jedno dru 
sam prosto izmislio razlog da opravdam želju da vas vidim.{S} Znate ja sam se juče ljutio <pb n 
 što ga više ne volim.{S} Eto sad imam želju da odem k njemu, da mu sve ispričam i da mu kažem  
 sam više čekala, ta je misao sve manje energije sadržavala.{S} Međutim ja sam počela da mrzim  
trebala. Što se više sećam, sve sam ubeđeniji u svoj prvi utisak.{S} Meni je nezgodno da još ko 
e im ni boje, ni čega drugoga; osim značenja koje im rečnik daje.{S} To me je odmah zainteresov 
osećala sam neku vrstu odvratnosti i gađenja.{S} To nije logično, jer ja mnogo volim decu, malu 
a sam srećan.{S} Posle sam došao do ubeđenja da sreće nema, već da čovek ima da bira samo dvoje 
đava.{S} Prijatan ručak.</p> <p>— Do viđenja, Nikola.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Da 
uh pogled u zemlju.</p> <p>— Onda do viđenja, Jelo! — reče on nekim čudnim prigušenim glasom i  
osedeo.{S} Najzad ustade.</p> <p>— Doviđenja, Jelo.</p> <p>— Zbogom, Nikola.</p> <p>— Da, imaš  
istoriju svih onih nemira, kidanja i buđenja neodređenih i potajnih sila kod devojke koja počin 
S} Ja se zagrcnuh <pb n="25" /> od uzbuđenja i pobegoh u baštu.{S} Ona se žalila tati i on me u 
ti, mama? pita on i pogleda je lako obešenjački da svi prsnemo u smeh.</p> <p>Inače je on jedno 
gla da unesrećim Natu?{S} Ah, pa eto rešenja: on je rekao to ne sme da bude i nije bilo.{S} On  
anemela od blaženstva.{S} Njen je mladoženja vrlo dobra partija i čovek lep za oko.{S} Inače ga 
a ne sme da bude izliv jednog neraspoloženja, ona treba da bude istinita slika života.{S} Pa vi 
— knjiga iz drugog sveta.{S} U njih značenje reči ima drugi smisao, drugi poredak; frazeologija 
 na posao, ali meni je tako dosadno i učenje i polaganje mature.{S} Sve mi izgleda besciljno. Č 
inoj želji učim školu, jer će to dugo učenje pokvariti vedrinu moje duše.{S} A posle, sve te uč 
n="17" /> <div type="chapter"> <head>BUĐENJE</head> <p>Rešila sam da od danas pišem dnevnik, ne 
valo i moja sumnja je brzo prešla u ubeđenje da je taj glas izrađen, da bi sakrio svoju prirodu 
postalo lep labud i milo mi je to upoređenje.{S} Bilo kako bilo, ja volim svoju kosu. Čini mi s 
. ne odjednom, već polagano kao neko buđenje iz obamrlosti, dođe mi u svest pitanje: Šta je ovo 
ilo sedamnaest godina.{S} Strašno probuđenje.{S} To je prvi važan događaj.{S} Te još kako važan 
jašnjosti sasvim miran, ne krijući uzbuđenje, ustao i bled, treperavim, ali čvrstim glasom kaza 
ežno, da moradoh da progutam jedno uzbuđenje.</p> <p>Cela ta dva dana on se ponašao tako kao da 
i. — Oh, ja znam koliko je lepo to uzbuđenje.</p> <p>Posle ručka dođoše Nikola i Nata.{S} Posle 
o neću na tome je i ostalo, kao neko rešenje koje se ne izvršuje, <pb n="22" /> jer se ima dovo 
 uvek nosim crninu, ali ubrzo sam to rešenje izneverila, jer nisam mogla više da izdržim tu boj 
ala, ni za šta na svetu.{S} To je uobraženje, to je kao kad bi čovek tvrdoglavo odlučio da voli 
pojmih da je „ono“ bilo samo moje uobraženje i da je njegova priroda takva, da joj je trebalo v 
ju našem raspoloženju, ili naše raspoloženje daje smisla, života, boje stvarima?{S} Oboje.{S} P 
dećemo.</p> <p>I Nikola promeni raspoloženje, kao da pade u brigu, što, oni odugovlače „posao“. 
sao mi je davala iskreno veselo raspoloženje.{S} Igramo se, gospodine.{S} Ljudi uvek preteruju: 
zbine ne utiče rđavo na njegovo raspoloženje.{S} Ustao je i još je pričao, zagledao saksije sa  
dnu suvu granu.{S} Pogledah granu sa čuđenjem.{S} On se osmehnu i pokaza mi očima našu varoš.</ 
k mislim da ne grešim što je nazivam buđenjem.{S} Java me je ošinula bolom i razdražila.{S} Sad 
apasti kad ljudi, otrovani zlobom, gramženjem i bezobzirnošću, izgledaju kao moralne nakaze, ka 
to, i on bi se mogao voleti — da nije oženjen.{S} Ja sam sita fantazije.{S} Neću dopustiti, da  
menili.{S} Nikola se ugojio i liči na oženjenog čoveka na malo nesimpatičan način.{S} Nata osla 
m posmatranjem i toplim lirskim raspoloženjima, potpuno uspela da nam da jedno snažno i zaokruž 
čemu uobraženi i tvrdoglavi u svome ubeđenju ...{S} Ah!</p> <p>Moja je snaja prekinula moje niš 
vole, preteruju u hvali; ako mrze, u kuđenju.{S} A ja sam ovoga gospodina videla onakvog kakav  
li se to stvari odazivaju našem raspoloženju, ili naše raspoloženje daje smisla, života, boje s 
idanju tipova i ljudskog društva, o složenoj konstrukciji, motivaciji i peripetijama romana, ni 
dušan, i kad je valjada u njihovoj udruženoj krvi osetila nešto živo pod srcem, javlja se i sam 
to ti voliš nju.{S} Ti znaš, to je kod ženskinja materinski nagon.{S} Ne, kaži šta hoćeš, ali j 
ljno da u takoj osetljivoj, „bolesnoj“ ženskoj duši započne vrlo zanimiva drama koja, kao i kod 
ka napisala, šteta da nije dato u usta ženskoj ličnosti.{S} Ali i pored toga prve stranice tog  
, u svom genru, ovoj knjizi, po čistoj ženskoj osobenosti jezika, po toplini izražavanja i meko 
 rođak.{S} Ja znam da on nije polaskao ženskoj sujeti. {S}Sve je to zbog slika mene zainteresov 
d Anke, i snaje i dece — <pb n="59" /> čestitaju.{S} Tata se već odmah pohvalio Anki.{S} Naša d 
 tarabe.{S} Svi se sakupiše.{S} Otpoče čestitanje i poljupci.{S} Iznenadila sam se koliko se Ni 
u samo da kažem da je on najbolji i najčestitiji čovek koga poznajem i jedan od najinteligentni 
 teško.{S} Naopako valjada to nije neka etikecija.{S} Pa njemu će se prsti smrznuti.{S} Ja ga u 
ekad tajno uzdahneš za mnom i za našim šetnjama po polju ...{S} Prokleti dnevnik!{S} Pet meseca 
video sam šta će biti posle druge vaše šetnje u polju.{S} Pa, ipak, Jelo, to će proći, to je pr 
o i dobre.</p> <p>— Zato, što me posle šetnje po polju spopada neka tuga, neka strašna tuga, ko 
srećan.{S} I samo rad, neumorni rad, i šetnje po prirodi i razmišljanje i moja urođena pravično 
šavala sam da idem.{S} Priređivali smo šetnje i užine po polju.{S} To je više svega dosadno.{S} 
ci.{S} Nisam više toliko mlad da se oduševljavam.{S} Gospođica mi se mnogo sviđa, ne samo što j 
ta doktora (pored Mike) i nisam baš oduševljena tim poznanstvima: ima među njima mnogo površnih 
d smo bili deca i držali se za ruku oduševljeni idejom kakve nove igre.{S} A nas dvoje, ta neka 
jstvo znati da su tata i profesori „oduševljeni“ mojom inteligencijom.{S} Moj je otac sujetan:  
ikad neću ni naučiti.{S} Nemam više oduševljenja za svoje stare želje.{S} Da putujem sama nemam 
t se šeta, ja bih poletela od nekog oduševljenja.{S} Spadam i u taj svet, što ide bez cilja (da 
 ni ja više nisam mlada za zanose i oduševljenja.{S} Možda bi se kakva mlada <pb n="138" /> dev 
odnekud naiđe na čoveka i zarazi ga oduševljenjem prema jednom biću koje se tada mora voleti ma 
 reč, i sva je ktritika pozdravi sa oduševljenjem.{S} Tako ona neobično brzo zauze stalno i vid 
mi je malo i smešno kad nam je tata oduševljeno o tome saopštio.</p> <p>Kad smo bili sami, on m 
elost i ja sam oduševljeno pitala i oduševljeno pričala.{S} Sve sam čula što sam želela da čuje 
i mi se mladost i veselost i ja sam oduševljeno pitala i oduševljeno pričala.{S} Sve sam čula š 
a me je brzo zavolela.{S} Mene voli oduševljenom veselom detinjskom ljubavlju kao učiteljicu <p 
oleti — da nije oženjen.{S} Ja sam sita fantazije.{S} Neću dopustiti, da se oduševim njime. </p 
e naglo diže i poče snažno da lupa neku fantaziju.{S} Ja nisam čula muziku kao muziku; ja sam u 
S} Nato, zamisli kakva sreća za tu malu filigrandevojčicu.</p> <p>Da li je mogućno da ću ja pos 
zovem vaše sažaljenje. {S}Takva je moja filozofija.{S} U svakom slučaju — da budemo prijatelji. 
posao i dodaje mu veselosti.{S} Vaša je filozofija izvrsna.{S} Da, gospodine, <hi>vama se čini< 
vrati, neće me naći više.{S} Njegova je filozofija sasvim različita od moje.{S} Ona je obratna: 
 se u životu niže udar za udarom i samo filozofija kod inteligentnih i zaborav kod prostih mogu 
n sam prebacuje pesnicima. {S}Uostalom, filozofiju ne razumem; ona mi izgleda kao nepoznata zem 
p>Moja je snaja prekinula moje ništavno filozofiranje i donela depešu da mi je čika opasno bole 
e reči ima drugi smisao, drugi poredak; frazeologija im je mekša, jednostavnija, savitljivija;  
nja i čiji blagorodni uticaj prelazi sa generacije na generaciju.{S} To je davno očekivana knji 
gorodni uticaj prelazi sa generacije na generaciju.{S} To je davno očekivana knjiga, pisana u p 
er je uobražen.{S} Ne znam, on je možda genijalan kao što kažu.{S} Ja ga ne razumem. {S}Izgleda 
na zadršćem i osetim da je knjigu pisao genijalan čovek i ne prevarim se i do kraja sve se više 
viš kako voliš i da radiš šta hoćeš.{S} Gimnazija i Velika Škola — kakva razlika.{S} Volim moju 
e nekada potseti da je u sedmom razredu gimnazije volela N.{S} Bolje bi bilo da nauči fiziku, n 
<p>Njen je otac od onih ljudi koje mi u gimnaziji zovemo „karakter“.{S} Prečanin, bogat trgovac 
azložavam ovako:{S} Zašto ste me dali u gimnaziju, ako sad neću da učim dalje?{S} Vi, tata, bar 
 a ja bi htela ložu i pozorište i da me gledaju kroz dogled i Nikola da me hvali što imam tako  
ažem.{S} Ja sam govoreći one gluposti i gledajući vaše oči i zube kako mi se zanosno rugaju doš 
oš jednom šta želim i onda me tek obuze gnjev.</p> <p>— Idite! — viknuh, a glas nije bio moj.</ 
Treba mi da se napregnem, pa da zadržim gnjev ili suze, koji tako lako mogu da mi dođu.{S} U ov 
a sam izgledala strašno.{S} To nije bio gnjev, to je bio užas, kao da sam pala sa ljuljaške i r 
a i rekoh: gospodine!</p> <p>Nisam bila gnjevna, ja sam toliko bila uplašena za sebe, da o njem 
d je kuća prazna, nema više onih silnih gostiju, pa mama i tata više pažnje obraćaju na mene.{S 
do ponoći.{S} Nisam ni znala da će biti gostiju na večeri.{S} Baš mi je kao za kaznu trebalo da 
 Međutim tata je tako dobar čovek, tako gostoljubiv i tako milostivog i nesebičnog srca, a to g 
 mi sreću da sam blizu tebe — rekoh ja, grcajući i gutajući suze i osetih da se pregrade od sne 
evanje.</p> <p>— Oh, volim — odgovorih, grcajući, ali ne mogu da podnesem tvoju pesmu, danas ne 
njemu. Čitala sam <title>Sliku Dorijana Greja</title>.{S} Izgleda da zlo nema dna. {S}Mislim da 
/p> <p>Čitala sam <title>Sliku Dorijana Greja</title>, razume se, na nemačkom. {S}Engleski, kak 
o znam kad munja sevne da će posle doći grmljavina, gotovo uvek unapred znala šta će da mi kaže 
raz je bio nezapamćen, a ja sam išla do groblja.{S} Zašto?{S} Zato što je Nikola nosio jedan ve 
ad stečeno blago treba odmah zakopati u groblje sa ovim tuđim čovekom.{S} I uplaših se da ne pa 
ta gazila je kroz gomile snega i nosila groblju prirodno i veštačko cveće i čoveka koji se nika 
joj je daleka i nepoznata.{S} Ona je na groblju udesila vrlo lepu bašticu i ja tako volim da od 
 uporno ostaju godinama na jednom istom groblju.</p> <milestone unit="subSection" /> <pb n="91" 
alo smeta.{S} Ja nikako ne marim za ovo guranje.</p> <p>— Meni ništa ne smeta, a sve me zanima  
a sam blizu tebe — rekoh ja, grcajući i gutajući suze i osetih da se pregrade od snega srušiše  
 <p>— Volim, ali da ne kažete brzo: „E, hajde sad kući.“</p> <p>— Neću nikad otići ako ti voliš 
 od čistote, i muzika je već počela.{S} Hajde, hoćeš sa mnom u polje.</p> <p>Mama iziđe iz kujn 
 bih ja samo pokušala da te zaludim.{S} Hajde da probamo, Nikola.{S} Da vidimo dokle dopire ta  
maturu misliti malo o nečemu drugom.{S} Hajde.{S} Polja su sad prekrasna, cvetale divlje ruže i 
u je.{S} Umoran je, da ga ne budimo.{S} Hajde mama da ti da lek.</p> <p>Bolesne, pametne očice  
mori.</p> <p>— Jelo, — reče on najzad — hajdmo, zadocnićemo.</p> <p>— Dakle, vreme ne stoji — p 
I to je sve odvratno kad zamislim: bela haljina, veo, svirka, svetina.{S} Zašto ?{S} Samo deci  
ila da treba da opravim jaku na zimskoj haljini, zatim kakav ću kaput da kupim da li vrlo skrom 
 uđe verenica s ocem.{S} Ona je u crnoj haljini sa svilenim čipkama i ako je obučena lepo i po  
 slatkim, glasom on mi je hvalio cveće, haljinu, sobu i mene samu.{S} U njegovom glasu je bilo  
i kroz dogled.{S} Imala sam bledu braon haljinu sa samotom zagasito braon i vrlo mnogo žutih ru 
ih i slobodu, pa zato nikako da steknem harmoniju između <hi>treba</hi> i <hi>želiš</hi>.</p> < 
la.{S} Još koji nastup tuge, pa će onda hartija ostati prazna.</p> <milestone unit="subSection" 
tezima bacati slike i karakteristike na hartiju, <pb n="11"/> da ima ukusa pri odabiranju mater 
ama.{S} Potražih i nađoh uvijenu u belu hartiju jednu dosta novu knjigu.{S} Naslov muzikalan, p 
da ljubavi naših malovaroških devojaka, hiljada, veridba i brakova naših majka i dedova, sve si 
lazi kao vrlo tačna i istinita istorija hiljada ljubavi naših malovaroških devojaka, hiljada, v 
} Naterao me onomad tast da uzmem deset hiljada, kaže: možda imaš dugova, a ja dugova nemam.{S} 
: „Kako si se ti promenila!{S} Ličiš na Holandkinju, to jest, na jednu sliku iz Holandske škole 
i peripetijama romana, ni o dubokoumnim idejama i rešavanjima ljudskih problema.{S} To ovde nij 
li deca i držali se za ruku oduševljeni idejom kakve nove igre.{S} A nas dvoje, ta nekadašnja d 
Ja sam ti, dragi Miko, malo zbunjen tom idejom o ponovnoj ženidbi koja mi je došla gotovo sluča 
 smeju se, tako neprirodno se ponašaju, igraju u pozorištu, recituju stihove i svađaju se, da j 
u o plemenitosti i vrlini, kao deca kad igraju igre koje predstavljaju život odraslih.{S} Idem  
lesno, pa idi da lečiš pijanice koji se igraju nožem.{S} I on će ozdraviti, a nama se može desi 
red onih tihih i solidnih književnika, čija slava ne grmi toliko svetom, ali zato čije knjige d 
som samoodricanja i žalbe nad životom, čija polumračna senka prekrasno pada i na čestita joj mu 
sam riđa i nalik na našeg dedu, protu, čije sam se slike u sali bojala kad sam bila mala, jer i 
 slava ne grmi toliko svetom, ali zato čije knjige doživljavaju mnogo izdanja i čiji blagorodni 
znanja i sve lepote ima tu i sve je svačije: svaki besplatno može uzeti koliko mu snaga dopušta 
e koja ima zaseban ulazak, daleko od dečije sobe.{S} Nikakva mi larma ne može dopreti.{S} Od sv 
<p>— Onda će se s vama, gospođice, drukčije postupati ako svoje ponašanje ne promenite.</p> <p> 
 u posetu i donosimo joj cveća.{S} Drukčije bi bilo nezgodno.</p> <p>— Da, da, nezgodno, imaš p 
ije da bude.{S} I bojim se da nije drukčije i nije lepše samo zato što ja ne umem da se ponašam 
S} Svom dušom osećam da bi moglo i drukčije da bude.{S} I bojim se da nije drukčije i nije lepš 
ko stvorenje koje ima svoje sasvim drukčije pojmove i ukuse, ali se uvek pokori njegovoj želji. 
 sve bude dockan.{S} Ja sam sasvim drukčije zamišljala borbu sa životom. {S}A možda je borba sa 
sle pratnje poljubila, sve bi bilo drukčije: on je jedva čekao reč od mene, reč koju on nije sm 
mi se da su oni oboje dva bolesnika od čijeg ozdravljenja zavisi moj život i opstanak sveta.{S} 
što drugo.{S} Izgleda da ljubav iz čovečijeg srca ne može da ispari i da se izgubi, ona se gomi 
je knjige doživljavaju mnogo izdanja i čiji blagorodni uticaj prelazi sa generacije na generaci 
nedostaje? Šta ja hoću?{S} Da bude drukčiji, da promeni svoju prirodu?{S} Ne.{S} Nešto mi nedos 
rvu.{S} Ovako se neprestano plaši od dečijih bolesti i kad detetu nije skoro ništa, ona, zove l 
a i živih očiju koje kao da se ni pred čijim pogledom nisu obarale, rado je davao Nikoli svoje  
a pisca koji ume tako da zagleda u čovečiju dušu i tako da zaroni u istinu života. Čika kaže da 
eću se kao gazele, nemaju sanjalačkih očiju i ne prate ih paževi.{S} Tu nema očajnih uzdisanja, 
oleo tvoju strinu - zbog lepih plavih očiju, ljupkog lica, i velike kose, i zbog toga što mi je 
ast i prosed, energičnih crta i živih očiju koje kao da se ni pred čijim pogledom nisu obarale, 
S} Ona mi dade svoj poklon i reče da u čikinoj sobi u ormanu s knjigama gore u belom zavoju (on 
nogo odstupiti od negdašnjih devojačkih iluzija, tu se ipak lagano i neočekivano počinje da zam 
 nestalo.{S} A možda sreća i jeste samo iluzija.</p> <p>Mislila sam da više neću pisati dnevnik 
er kad bi pošli samo jedan korak dalje, iluzije sreće bi nestalo.{S} A možda sreća i jeste samo 
zamamljivim obiljem reči izazovu u nama iluzije izvesnih osećanja, koja ćemo mi uzalud tražiti  
ad> <p>Pisci kad hoće da ostave čitaocu iluziju sreće završavaju svadbom roman onih koji se vol 
aju svadbom roman onih koji se vole.{S} Imaju pravo.{S} Jer kad bi pošli samo jedan korak dalje 
nude, jer su sve išle u moju korist.{S} Imaju novaca, ja ga neću uzeti sebi; putovaćemo zajedno 
a i pokušavam da se smejem — kakve veze imaju angina i ljubav?</p> <p>On me gleda u oči, gleda  
i koji imaju nečega jačeg u svojoj duši imaju šta i da pišu.{S} A zar sam ja živela ?{S} Ne, ba 
{S} Razume <pb n="18" /> se, ljudi koji imaju nečega jačeg u svojoj duši imaju šta i da pišu.{S 
<pb n="77" /> da se smejem — kakve vezo imaju angina i ljubav?</p> <p>On me gleda u oči, gleda  
olje.{S} Nekad sam maštala da putujem u Indiju i Japan, u Rusiju, u Ameriku i u Australiju i za 
ari.{S} Vi ste naglo ostarili, a to pričinjava bol.{S} Tri, četiri godine za <pb n="29" /> jedn 
 kao kroz staklo.{S} I osećam da se podčinjavam njegovoj volji i gledam ga u oči sa sve više po 
kao kroz staklo. {S}I osećam, da se potčinjavam njegovoj volji i gledam ga u oči sa sve više po 
tovanje nije sloboda, poštovanje je potčinjavanje; ljubav je sloboda.{S} Ti si moja žena i moj  
 je ona dobra i kako ja nisam blizu, počinje i da je voli.{S} Ispočetka mu je bilo žao za mnom, 
nih i potajnih sila kod devojke koja počinje da zre.{S} U to prvo doba kod gospođice Jele sve j 
provikana inferiornost ženskog spola počinje da se razilazi ispred nas kao magla.{S} Dirljivo p 
eć stara i kad bude već dockan da se počinje nanovo.</p> <p>Kako sam bila slepa, kako nisam zna 
ala.{S} Ali njemu je dosta, i sad on počinje da izigrava.</p> <p>— Dobro, mala, volim više što  
čala.{S} Ali njemu je dosta i sad on počinje da izigrava.</p> <p>— Dobro, mala, volim više, što 
ija, tu se ipak lagano i neočekivano počinje da zameće u njoj najprvo dužnost pa poštovanje pre 
 Ali u duši osećam klonulost, kao da počinjem da starim: nemam svežine, lakoće, volje i veselos 
recituju stihove i svađaju se, da ja počinjem da sumnjam da nije možda baš neprirodno prirodno, 
 toliko se sad učvrstila, da ponekad počinjem kao u mlado doba ponovo da maštam.</p> <p>Dakle,  
u kao pre.{S} Kao i u običnom govoru počinjem i u njima da nalazim jedno isto kazano više puta. 
zaboravimo i da se utešimo. Život je načinjen od zla i dobra, od bola i radosti — a u toj knjiz 
stajati se, dok život, izgleda da je sačinjen iz samih rastajanja. {S}Ponekad mi se čini da ću  
, a u vazduhu se talasa nešto što je sačinjeno od zdravlja i veselja. Žurili smo da stignemo br 
ženstvo. {S}Ja bih htela jednu sreću sačinjenu od moje i njegove ljubavi; ja što bih načinila o 
 što osetim.{S} To se kod mene zove <hi>inteligencija osećanja</hi>.{S} Ne samo iz pogleda i re 
m ozbiljna i pametna velika devojka.{S} Inteligencije ima i obrazovanje se množi, pa ipak među  
su tata i profesori „oduševljeni“ mojom inteligencijom.{S} Moj je otac sujetan: on hoće, zato š 
e dugu riđu bradu.{S} Sad se ponekad sa interesovanjem zagledam u tu sliku.{S} Mama i tata su r 
neko veliko zlatno zvono.{S} Poče da me interesuje i bilo mi je smešno.{S} Mi smo oboje znali d 
Imao je posete, ili me već upoznao i ne interesujem ga više?</p> <milestone unit="subSection" / 
igu.{S} Sestrina deca i ja, ozbiljno se interesujemo šta će biti za ručak.</p> <milestone unit= 
i tako nalik jedne na druge; pa čak i u interpunkciji otkriva se njihova ženskost. Čuvena pisma 
a nisam zaslužila malo više poverenja i iskajala svoj greh, zar on ne vidi kolika je moja ljuba 
Ponašaću se bolje nego dosad, poštenije iskrenije.</p> <p>- Zbogom.{S} Oprostite i hvala.</p> < 
ađivao.{S} A neprestani humor i laskavo ismevanje dodavali su mu nešto nalik na prirodnost.{S}  
raduje kao da sam mu sestra.{S} Nata me ispituje, traži da vidi prsten i najzad se rasplače.{S} 
re.{S} Volim da odem kod strine i da je ispitujem o čiki.{S} Ona ga iskreno i stalno žali i pri 
o veseo, samo ponekad se tako ozbiljno, ispitujući, zagleda u mene. Čiko, ima pomrčine u mojoj  
eko stoji nad nama. {S}One jedna drugoj ispovedaju šta osećaju i uzdižu do sunca njegove vrline 
{S} Ja sam zadovoljan što svoju dužnost ispunjavam kako najbolje mogu.{S} Moj je posao ozbiljan 
 više divim i moje predosećanje postaje ispunjena nada.{S} Mislim da tako isto ima i retkih lju 
 kazati sve svoje zahteve i svi će biti ispunjeni, samo ona nikad neće podneti da sestra njegov 
a i dobra.{S} Tolstoj ima drugih knjiga istinitijih, mnogo većih, i lepših.{S} Sad više niste đ 
ci „večno združili“.{S} Naprotiv u ovoj istinitoj i našoj knjizi, kao što Jela veli posle svoje 
opadne; a ako i posle toga ostajete pri istoj odluci, onda dođite: ja hoću s vama.</p> <p>Posle 
reći da, u svom genru, ovoj knjizi, po čistoj ženskoj osobenosti jezika, po toplini izražavanja 
radnja izlazi kao vrlo tačna i istinita istorija hiljada ljubavi naših malovaroških devojaka, h 
tvom pričaju tuđe prljave <pb n="84" /> istorije.{S} Ne znam da li zadovoljstvo dolazi od same  
ema zetu se ponašam kao prema profesoru istorije koga ne volim i kome polagano i hladno govorim 
erina — dotle nam gđica Janković iznosi istoriju svih onih nemira, kidanja i buđenja neodređeni 
 za moju Jelu.</p> <p>Da ti kažem jednu istoriju koju niko ne zna.{S} Bilo mi je dvadeset godin 
pa ćeš naposletku zaboraviti svoj bol. Čitaj mnogo, pokušaj da što pišeš.{S} Ako ne osećaš spos 
jiga punih ljubavi, zrelosti i istine. Čitajte <title>Rat i mir</title>, pa ćete se utešiti i p 
head> <p>Ljudi tako neprirodno govore, čitaju, smeju se, tako neprirodno se ponašaju, igraju u  
raznih niskih zabava nemaju vremena da čitaju, a mlade devojke nađu knjigu i truju se.{S} I vel 
enom veselom detinjskom ljubavlju kao učiteljicu <pb n="148" /> i drugaricu u igri: oca voli st 
ljavanje jednog anđela tako je veliko uživanje <pb n="123" /> i tako lepa sreća, da mi je mnogo 
{S} Pratiti to razvijanje, to bi bilo uživanje.{S} Ti si kao ruža, ali ne žuta, već ružičasta,  
ad kad je meni jedina radost i jedino uživanje studija, vi ste popustili, kao neki starac, mami 
nica, ležala na divanu i predavala se uživanju.{S} Prevarim se i zaspim i — razbudim se bolesna 
 nemoguća ljubav, posle jedan ovakav doživljaj.{S} Očajna sam i ogorčena.{S} I ne ljutim se na  
 toliko svetom, ali zato čije knjige doživljavaju mnogo izdanja i čiji blagorodni uticaj prelaz 
e manire, korektan; ima pravilno lice i izbrijan je kao amerikanac.{S} Ja na protiv volim ljude 
bavlju koja ne govori o sebi, a koja se izdaje u prostim rečima: tatice, naučila sam pesmu ; mo 
> svoje matere koju rano udari kap zbog izdaje čoveka kog je mnogo volela, polazi hladna i ravn 
ali zato čije knjige doživljavaju mnogo izdanja i čiji blagorodni uticaj prelazi sa generacije  
Ć</p> <p>PRE SREĆE</p> <p>ZAGREB</p> <p>IZDANJE „KNJIŽEVNOG JUGA“.</p> </div> <div type="titlep 
ani zlobom, gramženjem i bezobzirnošću, izgledaju kao moralne nakaze, kao gomile pasa koji se k 
ta.{S} No pošto je i ona, sirota, jedna izgubljena duša, nije ništa primetila.{S} Jedva jednom  
 nešto pričala, a ja sam je slušala kao izgubljena, ne razumevajući ništa.{S} No pošto je i ona 
prolazi i zaboravlja se. Čovek oplakuje izgubljenu sreću i brzo se oporavlja i traži novu sreću 
 da je naslutio i kao da je čekao da se izjasnim, da me bolje razume.</p> <p>— Hoću da kažem: t 
h paževi.{S} Tu nema očajnih uzdisanja, izjavljivanja ljubavi na kolenima, strašnih zapreka rod 
reće.{S} Ja sam kao siroče u kući punoj izobilja; snebivam se da ištem, da uzmem sama, a niko s 
o od vrednosti?{S} Mi živimo u miru i u izobilju.{S} Više ništa.{S} Danas sam se setila dnevnik 
 ja išao napred, sam, a ona je sve više izostajala i kad sam hteo da dajem i da primam ljubav,  
ne, lice blago, usta velika, ali snažno izvajana, crte malo nepravilne, ali sve to je lepo što  
ad nije zanimao cvećem.{S} Odjednom, t. j. ne odjednom, već polagano kao neko buđenje iz obamrl 
o pod srcem, javlja se i sama ljubav t. j. naša obična zemaljska sreća, kojom svršava roman.</p 
 da si bolji nego svi drugi...{S} Znaš, ja znam, čitala sam jednu strašnu Tolstojevu knjigu i b 
nemaš svoje.{S} Ti je tako mnogo voliš, ja vidim, ali sama ćeš osetiti i priznaćeš mi kad budeš 
Ako hoćeš ti od tri sata da me zameniš, ja ću leći.{S} I tebe sam namučio.</p> <p>— Ja vas voli 
inu dana ne nađem kakvog čestitog muža, ja ću se odreći tih nada i otići u službu.</p> <p>Dvade 
ve išle u moju korist.{S} Imaju novaca, ja ga neću uzeti sebi; putovaćemo zajedno; ona to voli. 
li.{S} Sećam se kad me on samo pogleda, ja sam, kao što znam kad munja sevne da će posle doći g 
 ga klaviru.{S} Mesto da odem od njega, ja sam mu svirala i pevala.{S} Nikola i Nata su me hval 
biti vašem detetu najpažljivija maćeha, ja bih u to mnogo uložila, ne samo da zaslužim vašu oda 
me to opažanje.{S} Pa ja više nisam ja, ja sam neko sasvim drugi i nikakve sličnosti nema izmeđ 
 kosom i pegama znači nešto.{S} Zbilja, ja i ne znam otkad nemam više pega.{S} Meni se čini da  
 i to ljubav, ne njena senka, ni slika, ja sam onemela, ja sam se okamenila i izgubila ono što  
 dok ga ne zovem.</p> <p>Kad sam došla, ja sam objavila da hoću da tražim stan.{S} Volim da sam 
kav kakvog sam ga <pb n="106" /> znala, ja sam stekla bolje mišljenje o njemu.{S} Ali ja?{S} Gd 
žbu, oženio sam se.{S} Ti si se varala, ja nisam bio kao mnogi drugi.{S} Jedno vreme bio sam za 
 njena senka, ni slika, ja sam onemela, ja sam se okamenila i izgubila ono što mi je najlepše b 
asićem da priča:</p> <p>— A znaš, mama, ja sam noćas nešto sanjao. Šta sam to sanjao?{S} Ja sam 
bi što mi te je dala.</p> <p>Ohrabrena, ja ga zapitah da li je on srećan.</p> <p>— Srećan, Jelo 
 kad mi je bilo blizu četrdeset godina, ja opazih u svetu jednu dušu koja me je mogla usrećiti  
: gospodine!</p> <p>Nisam bila gnjevna, ja sam toliko bila uplašena za sebe, da o njemu nisam v 
časa, a elektrika sveti i svet se šeta, ja bih poletela od nekog oduševljenja.{S} Spadam i u ta 
ovoga prisutstva.{S} Noću kad on spava, ja slušam njegovo disanje i žao mi je da zaspim, da ne  
i svome mužu.{S} Kad bih ja bila takva, ja bih udesila da sam što je mogućno manje ružna i ne b 
eću; a u isto vreme govorila sam: jače, jače, i bila sam gorda što smem od svih malih samo ja t 
eruje.</p> <p>On je hteo nešto da kaže, ja mu ne dadoh i odvedoh ga klaviru.{S} Mesto da odem o 
šta primetila.{S} Jedva jednom ona ode, ja potstakoh vatru i zavalih se u naslonjaču preumorna  
 dete?{S} Ne, nije dete.{S} Kad on ode, ja u detinjim očima ponovo njega gledam.{S} Ja vatrenom 
to nisam razumela svoje duševno stanje, ja sam se ućutala i moje misli su lutale kao putnici kr 
neću popraviti.{S} Izvolite, tucite me, ja čekam.</p> <p>Osećala sam kako sve više bledim i kak 
sam dovršio pismo i pročitao njeno ime, ja sam se opet odobrovoljio.</p> <p>Snaja koju je iznen 
; ja njoj ne zavidim. <pb n="79" /> Ne, ja ne bi htela jednu sreću kao ona i on, to je mlaka sr 
enata kad uteći znači pobediti“.{S} Ne, ja nisam poznala sve dubine njegove duše.{S} On je otiš 
la od bola, od rada, od vremena?{S} Ne, ja sam se još prolepšala.{S} Vrlo sam lepa.{S} Nikola s 
to dođete i zatražite od moga oca mene, ja vas molim da pročitate moj dnevnik.{S} Tu je ceo moj 
kladu i lepa.</p> <p>- Prvo, gospodine, ja za vas nisam „mala“, a posle mislim da znam tačno ko 
ti: </p> <pb n="139" /> <p>— Gospodine, ja sam došao da vas molim da mi date vašu ćerku za ženu 
prema njima.{S} Tatu izbegavam.{S} Pre, ja nikad sebi ne bih dopustila da sudim o tati i mami.{ 
tion" /> <p>Prolaze dani.{S} Razume se, ja sam se sasvim promenila, i moji su izvoleli to prime 
S} Ja vatrenom ljubavlju volim to dete, ja volim i njegovu majku po onome što je ono od nje nas 
 Sad nastaje stvarnost i borba. Živote, ja ću pobediti!</p> <milestone unit="subSection" /> <p> 
slim kod žene ono što osvaja.{S} Jeste, ja sam lepa.{S} Jesi li video, Nikola? {S}Otkad znam <p 
jasnim, pa ću onda sam otići.{S} Jeste, ja sam se zaboravio, ali... </p> <pb n="102" /> <p>— Va 
e verujem neverovatne stvari.{S} Jeste, ja sam spavala, spavala.{S} I razbudila sam se na svoj  
 <p>— Zar ti ne znaš sama?</p> <p>— Eh, ja ne verujem sebi.{S} Svi kažu da sam ružna, a ja misl 
koliko ste lepi kad ste uzbuđeni. — Oh, ja znam koliko je lepo to uzbuđenje.</p> <p>Posle ručka 
, i kako to ne može da se nađe u školi, ja se bacam u drugo more, u kome se nikad ne zamorim, p 
 se opirao, pa kad se on skoro naljuti, ja uzeh.{S} A sad ne znam šta ću s njim.</p> <p>— Ah, z 
osti.{S} Kad sam pročitao tvoj dnevnik, ja sam smatrao da se samo po sebi razume da je i moj ži 
lupu avanturu sa mojim prvim prosiocem, ja sam se uplašila da nije život, mene pobedio.{S} U st 
ica u duševnom životu, a kad se prenem, ja sam sva pod utiskom te misli, a ne znam šta je ona s 
im da ćeš brzo preboleti, onda nalazim, ja, tvoj sujetni čika, da on nije dovoljno veliki za mo 
ikola.{S} Ja imam opet vlast nad sobom, ja imam opet svoju slobodu.{S} Ja se smejem radosno kad 
lo porazgovaramo.{S} Ti zauzeta školom, ja opet spremanjem kuće i pisanjem pisama verenici, tak 
moj život mi se čini gotovo neprirodan, ja se ponekad osećam kao da se bojim toga čoveka koga t 
im od sebe.</p> <p>Čim je Nikola došao, ja sam se uplašio, jer se i meni mnogo dopao.{S} Predvi 
ti tim rečima, on što ili je izmišljao, ja što ili je meni govorio.</p> <p>- Vas svi vole, zar  
a <pb n="142" /> neću videti tako dugo, ja koja ga dosad nisam ni znala i kojoj je on sad već s 
te moju ruku u početku, dok je govorio, ja sam pomišljala da mu kažem kako će to meni biti lako 
n, kad ste i vi, možda, gadni?{S} Jelo, ja nikad nisam bio gadan, a život mi je uvek bio lep ka 
 ni sebi.{S} Kaži mi ti.</p> <p>— Jelo, ja ne znam je li to lepota.{S} Ti imaš dušu na licu, a  
mi je to upoređenje.{S} Bilo kako bilo, ja volim svoju kosu. Čini mi se da u njoj ima vatre i z 
d smo se ispeli i stali da se izduvamo, ja, onako zadijana i smejući se, rekoh:</p> <p>— Hoćeš  
a zlovolja.{S} On predloži da ponovimo, ja se digoh od klavira i rekoh:</p> <p>— Ne, ne mogu; j 
oje sudbe; štogod imam prijatno i lepo, ja izgubim.{S} Došao on, ponova se upoznali, duša moja  
arče u četiri ruke.{S} Nije bilo dobro, ja sam tri puta pogrešila.{S} I onda me spopala moja zl 
 garavim džepnim maramicama. Čudnovato, ja sam baš osetljiva na vrućini, ali tada je nimalo nis 
 ja postati robinja svome mužu.{S} Eto, ja bih volela da on svake nedelje dođe, a nalazim da im 
on ga je prekinuo rečima:{S} Molim vas, ja nisam trgovac.{S} Moja žena kod mene nikad neće osku 
to.{S} Ti imaš dve Jele?</p> <p>— Jest, ja imam dve sreće — reče on nežno </p> <pb n="157" /> < 
e moja ćerčica. Ženeći se po drugi put, ja joj u isto vreme činim i zlo i dobro.{S} Vrlo sam va 
utešim. </p> <pb n="95" /> <p>Kad hoću, ja idem k njima.{S} Oni se uvek obraduju.{S} A oni k me 
} Otkad sam čitala onu prokletu knjigu, ja sam samo sticala mišljenja i sudove, a nikada ih nis 
potseća da idemo, oni nas zaustavljaju, ja posedim još deset minuta i onda ustajem.{S} Mi još m 
ikola, ljulja.{S} Kad me baci u visinu, ja dodirnem grane.{S} Znam da sam osećala užas: zakačić 
vek mogao sebi da izabere jednu sestru, ja bih uzeo tebe, tebe jedinu, nikako dve sestre.{S} Im 
ošto oni to ne nalaze i vole me ovakvu, ja se brzo utešim. </p> <pb n="95" /> <p>Kad hoću, ja i 
ar sam ja živela ?{S} Ne, baš naprotiv, ja sam živela, jer ništa nisam znala.{S} Bila sam srećn 
daa umete.</p> <p>- Da probam?</p> <p>- Ja sam nestrpljiva.</p> <p>Ja ne volim slikove.{S} Bolj 
čvrsto zaspala i kad on reče:</p> <p>—- Ja bih sad mogao da večeram.</p> <p>— Ah, sasvim sam za 
ala u snu prošapta: volim tatu, mamu... ja se toliko uplaših, da ga umalo ne probudih.{S} Oko š 
asvim <pb n="81" /> drugo, pred drugim. ja prezirem i onoga koji je posumnjao kao i onoga koji  
resoli kod njih.{S} Sirota mama i tata: ja sam se umiljavala, mazila, milovala njihove duše i t 
ostajete pri istoj odluci, onda dođite: ja hoću s vama.</p> <p>Posle tri dana dobila sam dnevni 
 nisam razumela. {S}Da nešto kažem Ani: ja nisam dosad znala šta znači reč brak, ona bi kazala  
u, umreću; a u isto vreme govorila sam: jače, jače, i bila sam gorda što smem od svih malih sam 
o sam lepa.{S} Nikola se malo prevario: ja ne ličim na francusku ružu, već na žutu, onu opasnu  
u klavir.{S} Možda je to nešto naopako: ja volim kad muškarac svira u klavir, a devojka u violi 
profesori i drugovi; imam i treći svet: ja sama sa svojim dnevnikom.{S} I niko ti ne smeta, ne  
đo Jovanka, vaše je lice snežno polje ; ja bih voleo da ostavim traga po njemu.</p> <p>Uplaših  
e odmah zaljubi u interesantnog udovca; ja nisam.{S} Međutim vaše pismo Miki vrlo mi je polaska 
n je jak.{S} Valjda mogu verovati sebi; ja njoj ne zavidim. <pb n="79" /> Ne, ja ne bi htela je 
ednom je rekao:{S} Neka se žene ludaci; ja ću da volim tuđe žene.{S} Malo sam ga mrzela za tu f 
ovan vašim pristankom, budite spokojni; ja se ne ću ubiti, niti očajavati, a koliko mi bude žao 
a poklonite to su vaše uzajamne stvari; ja se u to ne mešam.</p> <p>Setila sam se sejine svadbe 
ću sačinjenu od moje i njegove ljubavi; ja što bih načinila od njega i on od mene, to Nata ne u 
zanose koji donose samo prazninu i bol; ja hoću čoveka srednjega koji može mene da voli, hoću ž 
i koja hoće da mi pomogne da propadnem; ja sam uzimala sav deo svoje krivice.{S} Mora da sam iz 
e bio Nikola?{S} On meni nije kavaljer; ja kavaljere i dame i laskanje i udvaranje prezirem.{S} 
 klavira i rekoh:</p> <p>— Ne, ne mogu; ja ništa ne znam.</p> <p>Oni tešili, a meni je bilo dos 
ju.{S} Ja nisam čula muziku kao muziku; ja sam u njoj gledala izraz tegobe dušo.{S} Nijao je po 
da treba ljubiti gospoda Boga svoga!{S} Ja hoću da volim, hoću da budem voljena.{S} Bože, pošlj 
 <p>— Zato što se udaješ kad znaš...{S} Ja se zagrcnuh <pb n="25" /> od uzbuđenja i pobegoh u b 
 Ne bojim se lopova, ubice, ničega..{S} Ja se bojim tajne.{S} A neka tajna i neka slutnja su u  
i godine za <pb n="29" /> jednu noć.{S} Ja sam je čitala u dvadesetoj, pa mi je i tada bilo teš 
ako se krivac ne popravi, onda teža.{S} Ja se neću popraviti.{S} Izvolite, tucite me, ja čekam. 
 dođu dobiće jednu od njihovih soba.{S} Ja mogu kazati sve svoje zahteve i svi će biti ispunjen 
<p>— Ah!{S} Neću, to nisu moja deca.{S} Ja nemam dece.{S} To su sve deca moje sestre i ove gosp 
teljima koji su se zaželeli jedinca.{S} Ja sam njega nekad vrlo volela, a sad sam ga presrela d 
ažu da su mi pisma kratka.{S} Možda.{S} Ja nisam mislila da će ovako biti.{S} Nemam ništa da pr 
Beograd je bio, cela Srbija, — i ja.{S} Ja volim gomile.{S} Mraz je bio nezapamćen, a ja sam iš 
zrak, jer kod njih nema pretvaranja.{S} Ja kod dece uvek naučim i pronađem nešto novo.{S} Dok m 
da ne učim suviše na račun spavanja.{S} Ja odgovorih da neću doktora, zatim dodadoh da neću još 
red znala, upravo ja sam to osećala.{S} Ja ništa ne znam što znam, već znam što osetim.{S} To s 
kako su je sva deca radosno slušala.{S} Ja sam ti, dragi Miko, malo zbunjen tom idejom o ponovn 
p> <pb n="158" /> <p>Ona je zaspala.{S} Ja sam se udubila u te sitne fine detinje crte.{S} Kad  
ca u Beogradu, a ništa nisam pisala.{S} Ja mnogo volim Beograd. {S}Tu te niko ne poznaje, niko  
 katkad žalim što nisam tamo ostala.{S} Ja vrlo volim Beograd, ali žalim što nisam u njemu osta 
žališ što umireš, a još nisi živela.{S} Ja bih sve u životu htela jako, a u stvari smo bili mla 
t="subSection" /> <p>Zbogom, Nikola.{S} Ja imam opet vlast nad sobom, ja imam opet svoju slobod 
 ta je duša lepa. {S}Ti si neobična.{S} Ja nemam sestru, ali kad bi čovek mogao sebi da izabere 
žalosti.</p> <p>Davala se Mona Vana.{S} Ja, sirota mala palančanka, nisam ni znala da postoji M 
u.{S} Vaša je prošlost vaša svojina.{S} Ja ne bih <pb n="141" /> pitao za nju, ali sam vrlo dir 
t je dužnost, život nije svetkovina.{S} Ja sam zadovoljan što svoju dužnost ispunjavam kako naj 
a ga tešim.{S} On je doktor, on zna.{S} Ja sam premrla: uplašila sam se od njegovoga straha.</p 
pomalo zanima i sve ti pomalo smeta.{S} Ja nikako ne marim za ovo guranje.</p> <p>— Meni ništa  
{S} Onda bi Nata i njeni bili žrtva.{S} Ja sam ćutala, on je patio — i učinio kako je mislio da 
o lice i izbrijan je kao amerikanac.{S} Ja na protiv volim ljude s bradom.{S} Meni je dvadeset  
, radiću mnogo, razboleću se i t. d.{S} Ja svoj egoizam obrazložavam ovako:{S} Zašto ste me dal 
ćemo u pozorište, u Topčider i t. d.{S} Ja sam i zaboravio: i mene je Mika molio, da te dovedem 
na kako je došao Nikola.{S} Proleće.{S} Ja se vrlo malo spremam za maturu, više razgovaram s nj 
{S} Ja sam željna sreće pored sreće.{S} Ja sam kao siroče u kući punoj izobilja; snebivam se da 
ar sad ne živim? Živim sad još jače.{S} Ja ne umem da uhvatim logiku života: da li živeti znači 
srce vuče.{S} A mene ničemu ne vuče.{S} Ja hoću da volim, hoću da me voli neko eto tome me vuče 
rosiš?</p> <p>To je bilo već suviše.{S} Ja se uozbiljih i počeh da se ljutim i na Nikolu.</p> < 
jer on može mnogo da voli samo sebe.{S} Ja sam sve to unapred znala, upravo ja sam to osećala.{ 
koga nisam voleo toliko koliko tebe.{S} Ja sam ponekad plakao što ti nisi moje dete, što ja nem 
a se venčamo na jutrenju bez parade.{S} Ja sam odgovorila da je to i moja želja. {S}Ostalo je s 
 treba da voli ili da mrzi -— ljude.{S} Ja sam ih volela, sad dolazi drugo.</p> <p>Zašto postoj 
u: živeti za sobe i živeti za druge.{S} Ja sam od sebičnih, ali ako me život prevari, mogu još  
, i duge su mi bile ove dve nedelje.{S} Ja sam uvek nervozan kad čekam kakav važan događaj.</p> 
je težine i zbog uvele, utrne drške.{S} Ja sam jabuka sa najviših grana, od najlepših i zrela,  
ja patim.{S} To dolazi od mene same.{S} Ja se bojim da ne promašim ovu veliku sreću svojom sops 
i sutra, ne ću da odlažeš zbog mene.{S} Ja se mogu spremiti za pola sata.</p> <p>Posle su došli 
e uzeo dve karte došao i odveo mene.{S} Ja se do ovog trenutka <pb n="49" /> nisam zapitala zaš 
u polje.</p> <p>Mama iziđe iz kujne.{S} Ja joj rekoh da bih išla.</p> <p>— Idi - reče ona. — S  
u brak primite na sebe ulogu matere.{S} Ja ne tražim od vas nemogućno i neprirodno; ocenio sam  
{S} Ona toga nije svesna, razume se.{S} Ja se sasvim slažem s njom.</p> <p>Ujutru, on nas obe p 
đe vratima.{S} Tu stade i okrete se.{S} Ja nestrpljivo pokazah još jednom šta želim i onda me t 
 vaša mašta istina.{S} Ne ljutim se.{S} Ja sam tako sujetna da mi je to prijatno i ako znam kol 
io pošteniji od vas.</p> <p>— Niste.{S} Ja nisam znala vaše namere.{S} Mislila sam da i vi meni 
i ja imamo sasvim različite pojmove.{S} Ja sam kriva i imam da ispaštam svoju pogrešku, ne da m 
eća, samo zelenog, ali uvek zelenog.{S} Ja volim palme. {S}Izgleda da ja volim egzotične stvari 
o Jovanka, vaše su oči tropske noći.{S} Ja sam putnik sa severa.{S} Dajte mi tople hladovine i  
oznojen obraščić.{S} Ona otvori oči.{S} Ja joj šapnuh:</p> <p>— Dušo, tata je zaspao, evo tu je 
koju je celog života stezalo u sebi.{S} Ja sam uvek bio pošten u životu, i malo sam sreće imao. 
m, da je to kod mene nešto veštački.{S} Ja volim palme, što su uvek zelene, što su krupne, što  
ili o mene što mi ništa nisu kazali.{S} Ja sad znam mnogo i padam pod teretom toga znanja.</p>  
 varoši, da i ja budem prva u školi.{S} Ja sam se smejala i živela polusvesno kao u snu, u kome 
 venčanja, ali da je sad mnogo voli.{S} Ja sam uobrazila da je to kazao mene radi i uvredilo me 
štine, a više svega i svi uobraženi.{S} Ja sam dugo mislila da ja nisam uobražena: još jedna uo 
o treba da budemo iskreni i pošteni.{S} Ja nisam zaljubljena u vas i nikad nisam želela da bude 
 ne bi umeli da budemo toliko dobri.{S} Ja joj rekoh:</p> <p>— Dobro, primam tu velikodušnost.{ 
ojim crnim očima i mojoj riđoj kosi.{S} Ja sam bila malo opijena: izgleda da sam ja u Beogradu  
vo, a uspomena se ne može izbrisati.{S} Ja imam da budem skromnija <pb n="105" /> a vi da se li 
ti, već da sama sebe mogu poštovati.{S} Ja sam bila koketna i suviše slobodna i to samo s vama. 
e poznaje i ne može me mnogo voleti.{S} Ja sam za njega lepa žena i taktična, dobra maćeha.{S}  
i, da nikad ni kijavicu neću dobiti.{S} Ja slaba?{S} Pa ja mogu da pešačim pet sati i da pojede 
{S} Ne znam kako će Jela to primiti.{S} Ja mogu samo da kažem da je on najbolji i najčestitiji  
, razume se, da su morali popustiti.{S} Ja sam jača. {S}Moja je volja puna snage mladosti.</p>  
i da ne može ne osećati zahvalnosti.{S} Ja počeh vatreno da branim svoje mišljenje da se tuđe d 
a.{S} Pa njemu će se prsti smrznuti.{S} Ja ga uporno gledam.{S} Malo posle on diže oči i traži  
a se u dnevnike piše samo o ljubavi.{S} Ja sam svršila.{S} Još koji nastup tuge, pa će onda har 
ao carica. {S}Imam i krunu na glavi.{S} Ja nisam ni slutila, koliko sam lepa i koliko je blago  
g iz detinjstva, sused, skoro rođak.{S} Ja znam da on nije polaskao ženskoj sujeti. {S}Sve je t 
 dobio sina.{S} Sad je srećan čovek.{S} Ja gotovo više ništa ne osećam za njega.{S} Kad ga vidi 
inovnik i strašno antipatičan čovek.{S} Ja se smejem i hoću da utešim roditelje.{S} Govorim da  
, bilo vrlo neprijatno to da slušam.{S} Ja ne znam u kakvim je ko prilikama bio i postupio ovak 
 detinjim očima ponovo njega gledam.{S} Ja vatrenom ljubavlju volim to dete, ja volim i njegovu 
 ste dopustili da vas sasvim poznam.{S} Ja dolazim prve nedelje.</p> <p>Došao je.{S} Sve je bil 
ažem, lepše je bilo da vam ne kažem.{S} Ja sam govoreći one gluposti i gledajući vaše oči i zub 
, hoću da me još više vole kad odem.{S} Ja baš volim da žale za mnom kad odem.{S} Snaja plače,  
 neka strašna tuga, koju ne razumem.{S} Ja sam jedared bila nesrećna, ali sam znala zašto.{S} O 
ku sreću svojom sopstvenom krivicom.{S} Ja suviše gubim od svoje slobode, od svoga temperamenta 
imo na vrhu brda pod velikim orahom.{S} Ja nisam bila umorna, ali sam sela.{S} Ućutali smo se.  
ti svojim večitim sportom politikom.{S} Ja im ponekad zavidim što mogu nečim tako da se zanesu  
m očajavati kad već sve bude dockan.{S} Ja sam sasvim drukčije zamišljala borbu sa životom. {S} 
veku.{S} Voli da se pokaže blaziran.{S} Ja mu se dopadam i on voli da je sa mnom.{S} Samo ne mi 
i se mogao voleti — da nije oženjen.{S} Ja sam sita fantazije.{S} Neću dopustiti, da se oduševi 
a vesela i zadovoljna što sam došao.{S} Ja sam vam tako mnogo zahvalan.</p> <p>I on prijateljsk 
 patila pored mene, a ja nisam znao.{S} Ja sam mislio da i ti mene potpuno razumeš i poznaješ k 
o me pozna, da me je tek sad poznao.{S} Ja mu odgovorih da on nikad nije bio tako lep i tako ve 
, dušo, ali na to ja ne bih pristao.{S} Ja hoću i sina.{S} Ona će da poraste, da se uda, a mi s 
ila.{S} I onda zbogom, moja slobodo.{S} Ja ne bih tada mogla biti ni trenut spokojna.{S} Eto št 
ćemo nikome kazati: to bi bilo ludo.{S} Ja sam danas izišao iz takta, pa ipak mi se čini da nis 
nisam poznavala.{S} On mi se svideo.{S} Ja poznajem dosta doktora (pored Mike) i nisam baš oduš 
ti i milosrđa onaj koji me je voleo.{S} Ja hoću da ga zaboravim!{S} Hoću da se izlečim! {S}Neću 
štuješ?{S} Nisam ja tebe zato doveo.{S} Ja hoću da me voliš.{S} Poštovanje nije sloboda, poštov 
tiho u snu.{S} Neki me strah obuzeo.{S} Ja nikako nisam strašljiva.{S} Ne bojim se lopova, ubic 
bar, to je dosta, ali to nije mnogo.{S} Ja sam vas razumeo bolje nego što ste vi sami sebe razu 
ako smo se nas dve razgovarale dugo.{S} Ja sam gutala umirenje i nisam primetila da se smrkava. 
/p> <p>- Ne, nikako nisam to mislio.{S} Ja sam mislio - i njegov glas postade tako iskren i ozb 
amo se mene tiče i samo je meni mio.{S} Ja mu očima pokazah na ruke, on on slegnu ramenima.{S}  
i ne više, nego kad bi on to učinio.{S} Ja sam željna sreće pored sreće.{S} Ja sam kao siroče u 
e nežna.</p> <p>On steže rukom čelo.{S} Ja sam ga molila:</p> <p>— Da ostanem tu pored vas?</p> 
la nešto priča, mi slušamo i ćutimo.{S} Ja ne smem ništa da ga zapitam. Želim samo da mu je dob 
 razloga, čini mi ipak zadovoljstvo.{S} Ja nisam vrlo mlada, a vi ste mi prvi prosilac, a to, i 
o koji gleda u mene kao u božanstvo.{S} Ja sam se ponašala kao obično, samo je on primetio da m 
ičega.{S} Hoću da kaznim sebe i vas.{S} Ja ne volim da se sećam ovoga što je danas bilo. Želim  
e bih ni oženio da nisam opazio vas.{S} Ja sam vrlo često na putu po srezu i u bolnici.{S} Dete 
vanje.{S} Ne znam otkuda ova bolest.{S} Ja ne mogu ništa da mu kažem, nemam načina da ga tešim. 
ost; zbog toga je i ova zategnutost.{S} Ja sam srećna od sudbine.{S} Međutim ja patim.{S} To do 
, jer su skoro izgubili drugu mlađu.{S} Ja sam pristao na sve ponude, jer su sve išle u moju ko 
 on je možda genijalan kao što kažu.{S} Ja ga ne razumem. {S}Izgleda mi da on ima trenutaka vel 
š Miku, snaju, decu i moju verenicu.{S} Ja ću se starati, da ti ne bude dugo vreme: ići ćemo u  
utra iznureni, a ja moram u bolnicu.{S} Ja i noćas nisam spavao.{S} Ako hoćeš ti od tri sata da 
aju na mene.{S} To mi kvari slobodu.{S} Ja uzmem ozbiljan izraz kad hoću da pobegnem i kažem: i 
d sobom, ja imam opet svoju slobodu.{S} Ja se smejem radosno kad kažem:{S} Zbogom, Nikola.{S} I 
plače, Mika se ljuti, deca se smeju.{S} Ja idem da ublažim i zasladim svaki trenutak rastanka,  
ubomorna na njega što mi uzima seju.{S} Ja se osmehnuh podrugljivo i pomislih: „Dragi moj tato, 
štovanje povlači za sobom simpatiju.{S} Ja bih, mislim mogla biti vašem detetu najpažljivija ma 
 poče snažno da lupa neku fantaziju.{S} Ja nisam čula muziku kao muziku; ja sam u njoj gledala  
ome ozbiljnom i tajanstvenom čoveku.{S} Ja sam odmah, gotovo dršćući od straha, spakovala svoj  
 kao da sam je uhvatila na zlu delu.{S} Ja se zagledah u njene oči i rekoh: „Dobro vas nije sra 
ru, pa više neće da me daje u školu.{S} Ja se smejem.{S} Neće više, moj tato, biti kako vi hoće 
 politici.{S} Zet je potukao Nikolu.{S} Ja se u tome baš ništa ne razumem i bilo mi je dosadno. 
e tame...</p> <p>On zastade, očeknu.{S} Ja sam ćutala.</p> <p>- Gospođo Jovanka, vaše je lice s 
tion" /> <pb n="93" /> <p>Otišli su.{S} Ja i snaja smo ih ispratile.{S} Napisala sam svojima ve 
 dopada što neće da dolazi u posetu.{S} Ja ću tako sve što on želi smatrati za najbolje i nimal 
an sam, ili biti nesrećan u društvu.{S} Ja sam neprestano radio, razvijao se, to je bila neodol 
ne?{S} Ne znam.{S} Molitva i ljubav.{S} Ja nisam ništa kazala i ako sam želela da još peva.</p> 
kad sam pročitala tu knjigu bila je:{S} Ja neću da živim u tako gadnom svetu, hoću da se ubijem 
 mi trebao taj svet kome sam ružna ?{S} Ja sam hrabra, ničega se ne bih bojala i u mojim očima  
š, je li da hoćeš da mi je pričiniš?{S} Ja sam tako ubeđen da će ti taj put učiniti mnogo dobru 
o je samo mogao onako grubo da piše?{S} Ja sam još jednom pročitala knjigu i znam je napamet. < 
isliš da li bi se ona udala za mene?{S} Ja sam još dosta mlad i samoća mi je teška.{S} Oženio b 
ju ili da donesu pogrešan zaključak?{S} Ja znam da se ne zbunim od straha, jer se ne bojim niko 
.{S} Zašto sad dolazi? Šta će mi on?{S} Ja sam lepo sve to metnula u arhivu.{S} Ipak nije to ta 
ćas nešto sanjao. Šta sam to sanjao?{S} Ja sam uzeo neku tvoju stvarčicu, ne znam šta je ono bi 
i to vredi, kad sam ja to zaboravio?{S} Ja hoću sad da me voliš kao Ivu.</p> <p>I kad ne može d 
eš. </p> <pb n="39" /> <p>— A zašto?{S} Ja bih baš htela — rekoh ja, smejući se, da sakrijem si 
i da sam poljubio lepotu, a ne ženu?{S} Ja nisam svetac, ali tako mi časti, nisam vas mnogo upr 
na želja da iskusim i tako nešto; a već ja ću umeti za vremena da se trgnem i da ga kaznim za d 
ećna pa zar sad ne živim? Živim sad još jače.{S} Ja ne umem da uhvatim logiku života: da li živ 
uje, meni hoće da pokloni svoje dane, — ja sam onda gotova da ga samo iz zahvalnosti obožavam.< 
zbiljan posao treba se malo proluditi — ja ću mu reći njegove reči ako zapita šta je to, ali ne 
bi nikad neću. </p> <pb n="104" /> <p>— Ja sam za trenutak izgubio pamet, zatim sam za trenutak 
padam pod teretom toga znanja.</p> <p>— Ja ništa ne razumem reče ona zbunjeno.</p> <p>— Jeste l 
m umela da ispunim vaše želje.</p> <p>— Ja ne sumnjam — reče on ozbiljno.</p> <p>Posle jedne ma 
se diže i sede daleko od mene.</p> <p>— Ja radije gledam slike u boji — reče. — Eto, mala, da l 
o ikad.</p> <p>— Vi se varate.</p> <p>— Ja se retko varam.{S} Sasvim vas razumem i kažem vam da 
stina to drugo što ste kazali.</p> <p>— Ja bih voleo da znate reče on, osmehnuvši se samo na pr 
 da ćeš za njega više osećati.</p> <p>— Ja sam volela da imam puno dece, ali, eto, sad bih pris 
 mama neće dati da ih povedem.</p> <p>— Ja nemam mame reče ona žalosno.</p> <p>— A ja nemam dec 
seljak pošto su svršili posao.</p> <p>— Ja odavde, brate, iz varoši.</p> <p>— E, baš ti hvala.{ 
u leći.{S} I tebe sam namučio.</p> <p>— Ja vas volim... — rekoh ja, a to je značilo: daj koliko 
prijatno, pa pomalo i dosadno.</p> <p>— Ja baš zato i neću da vas volim što vas svi vole.{S} Pa 
raza i ja samo uzbuđeno rekoh:</p> <p>— Ja sam zadovoljna što imate u meni poverenja i biću sre 
 on ima pravo i iskreno rekoh:</p> <p>— Ja ne kažem da nisam kriva.{S} Koketirala sam što me je 
dugo“.{S} Pri polasku reče mi:</p> <p>— Ja neću dolaziti do svadbe. Što sam želeo to sam uradio 
e mrzim čiku, to je suviše oštra reč, a ja sam zapovedila sebi da ne lažem i da ne preterujem n 
S} Odmaraj se ti, i spavaj ako hoćeš, a ja ću da sviram, to jest, smem li da sviram?</p> <p>— S 
am.{S} I sad ti voliš Nikolu i patiš, a ja ti ne mogu pomoći i pišem ti možda samo da olakšam s 
a ste gospođa ovoga usamljenog zamka, a ja da sam zaljubljeni vitez i da vam pevam stihove.</p> 
ila gospođu, ona mi je nešto pričala, a ja sam je slušala kao izgubljena, ne razumevajući ništa 
ali su mi zubi divni u ružnim ustima, a ja to više volim, nego lepa usta, a ružne zube.{S} Ali  
rujem sebi.{S} Svi kažu da sam ružna, a ja mislim da nisam.{S} Ne verujem ni njima, ni sebi.{S} 
a zadržim sebi, da ne budem pažljiva, a ja nisam mogla.</p> <p>Što ja nisam znala da te volim,  
set hiljada, kaže: možda imaš dugova, a ja dugova nemam.{S} Prvo sam se opirao, pa kad se on sk 
e gori u vatri, on kao samrtnik bled, a ja sam izgubila svu svu svoju okretnost i veštinu i ne  
savijala nešto veliko, kao neko ćebe, a ja sam upustio tu stvarčicu i ona se zakačila, zabola s 
} Ta skoro ćemo se venčati.“ Zet ode, a ja nato iziđoh iz sobe.{S} Seja se uplaši.{S} Imala je  
ection" /> <p>Prolaze dani i nedelje, a ja nemam šta da zabeležim u dnevnik.{S} Sestra se udala 
 brine za mene, ta svi oni mene vole, a ja njih ne volim i mislim rđavo o drugima a dobro o seb 
la.{S} Sve uspomene pojuriše na mene, a ja ih, kao Hristos more, sve jednom rečju ukrstih i pre 
.—</p> <p>Pa ti si patila pored mene, a ja nisam znao.{S} Ja sam mislio da i ti mene potpuno ra 
i venčani, čini mi se da već i stare, a ja tek sad.</p> <p>— A mi nismo ni slutili — ponavlja N 
čerala.</p> <p>Rođaka je čuvala dete, a ja sam ga služila.{S} On je bio veseo i pričao mi kako  
ništa nije ni bilo.{S} Vi zaboravite, a ja neću zaboraviti.</p> <p>— Donekle vam verujem.{S} Vi 
Svi se nasmejaše, njemu zasuziše oči, a ja uzeh u ruke njegovo dete i sakrih uzdahe i jecaje lj 
dočekali.{S} Oni su se radovali meni, a ja sam se radovala njima i tome što mi se raduju.{S} Ni 
 onda ćemo oboje biti sutra iznureni, a ja moram u bolnicu.{S} Ja i noćas nisam spavao.{S} Ako  
radu razmazila.{S} Ispiti preda mnom, a ja bi htela ložu i pozorište i da me gledaju kroz dogle 
im gomile.{S} Mraz je bio nezapamćen, a ja sam išla do groblja.{S} Zašto?{S} Zato što je Nikola 
. </p> <pb n="34" /> <p>On je otišao, a ja sam uzela ogledalo i ogledala kakva sam.{S} On mi ni 
 /> <pb n="44" /> <p>Danas je prošao, a ja ga viknuli:</p> <p>— Kuda, Nikola?</p> <p>— U polje. 
e, kazala sam:{S} Nikola ih je kupio, a ja sam ih donela.{S} Ona se obradovala i zahvalila prvo 
o je on postupio, samo neki rezultat, a ja ne znam kakvo je bilo računanje.{S} Obično nisam hte 
omanjasta <pb n="24" /> liči na mamu, a ja sam riđa i nalik na našeg dedu, protu, čije sam se s 
ljudima. {S}Nikola otišao u pozadinu, a ja sam mlada i važna ličnost.</p> <p>Dan je prošao vrlo 
vali i mešali se, kao glasovi u horu, a ja sam, kao pašinica, ležala na divanu i predavala se u 
staško, snaja voli svoga mezimca Ivu, a ja najviše volim Boška.{S} Miša je već mali čovek vrlo  
valan: kao da je i on nešto bio kriv, a ja mu oprostila.{S} I to je dodalo nove čari našem prij 
t ih sklapao.{S} Naposletku zaspa.{S} A ja sam neumorna i bodra bdila i činilo mi se da su oni  
im se smejem.{S} One su još mlade.{S} A ja više neću mašte, neću detinjarije i zanose koji dono 
 ne može omrznuti; njega svi vole.{S} A ja najviše.{S} Onda kad smo se vratili iz pozorišta, ut 
 i uzdižu do sunca njegove vrline.{S} A ja im se smejem.{S} One su još mlade.{S} A ja više neću 
olite me mene radi, a ne vas radi.{S} A ja vam obećavam, da ću se tako čuvati, da nikad ni kija 
r i hvale o njenom Nikoli i snaji.{S} A ja ne ću više da se mučim.{S} Hoću da ga zaboravim.</p> 
ospođice, kao da ste se isprosili.{S} A ja njoj kažem da je ovo bolje od toga.{S} Priznajem men 
, samo ako Nati nisi ništa pričao.{S} A ja verujem da nisi.</p> <milestone unit="subSection" /> 
izišlo bi veličanstveno patetično.{S} A ja sam vrlo dobro osećala da sam mu nešto više od lepe  
ruju u hvali; ako mrze, u kuđenju.{S} A ja sam ovoga gospodina videla onakvog kakav je. <title> 
icu.{S} Mala ređa kocke po divanu.{S} A ja znam da više neću pisati dnevnik.{S} On će danas mož 
š cveća, zar nisi onda mene voleo?{S} A ja sam svoje cveće njoj dala.{S} To je cveće tvoja ljub 
nemam mame reče ona žalosno.</p> <p>— A ja nemam dece.{S} Hoćeš li da ja budem tvoja mama, a ti 
a: „Ostavi to, hoćeš da mi pokvariš!“ A ja, mama, nisam ostavio, a ti si savijala nešto veliko, 
lo žalosti, sakrite je, da me kaznite a ja ću svoju gordost što sam od vas prošena da zavijem u 
u i ne primećuje više da sam lepa. {S}A ja čekam, i ne žalim se, i ne mislim ni u sebi da mu pr 
egovo, na njega liči i na njega potseća ja moram voleti.{S} Toliko sam ja u vlasti toga zagonet 
im snebivanja.{S} Koliko mi zasad treba ja sam je upoznao.{S} Ostalo donosi život.{S} Tebe moli 
 radost i on se tako zagleda u mene, da ja sva zatreptim od sreće.{S} Drugi put opet toliko se  
ištu, recituju stihove i svađaju se, da ja počinjem da sumnjam da nije možda baš neprirodno pri 
{S} Vi, tata, barem uvek ste želeli, da ja nešto postignem sa svojim sposobnostima, a sad kad j 
reno, a to je bilo tako primamljivo, da ja rekoh:</p> <p>— Dobro, ali sutra, ne ću da odlažeš z 
 je bilo:</p> <p>Dragi Miko, ti znaš da ja ne pišem pisma bez velike potrebe.{S} Znači danas tr 
rati, a ne više upoznati.{S} Ti znaš da ja nemam moć sunca:{S} Da raskravljujem ljudska srca; n 
lenog.{S} Ja volim palme. {S}Izgleda da ja volim egzotične stvari.{S} To se, kažu, zove snobiza 
de ljubomorna na vas: ona je naučila da ja pripadam samo njoj.{S} Ipak ubeđen sam da će <pb n=" 
vi uobraženi.{S} Ja sam dugo mislila da ja nisam uobražena: još jedna uobraženost više.{S} Baš  
e na kolena i reći: ti si tako divna da ja ne mogu da budem srećan kad sam daleko od tebe i ne  
da bude — osmehnu se on. — Glavno je da ja volim kad imam neki posao da ga svršim što pre.{S} O 
j, ali ti si znao da ti mene voliš i da ja tebe volim — pa zašto si ćutao?{S} Zašto mi jednu re 
de Nikola koji je bled od hladnoće i da ja zbog njega idem i da zebem što on zebe.{S} I pomisli 
e želeo da pobedi sebe, a želeo je i da ja njega volim.{S} Sad mi se čini, da sam ga onda posle 
teli da prevare mene.{S} To ne znači da ja lažem.{S} Ta misao mi je davala iskreno veselo raspo 
p> <p>— A ja nemam dece.{S} Hoćeš li da ja budem tvoja mama, a ti moje dete?</p> <p>— Hoću — re 
edni drugima, njeni roditelji videli da ja nisam čovek grub, zavoleli me i bilo im po volji da  
vredilo me je što on može da pomisli da ja to ne znam, već se, možda, nadam da još mene voli.</ 
pred maturu jedan moj drug rekao Ani da ja imam riđu kosu, lice kao plavuša, oči kao najcrnja c 
nekad se tiče tako delikatnih stvari da ja pre pristajem da glupaci sumnjaju u moju ispravnost, 
te, jer ne osećam u sebi sposobnosti da ja vas mogu usrećiti.{S} U svakom drugom slučaju teško  
sti ili preziranja.{S} I onda izlazi da ja prevarim one koji su hteli da prevare mene.{S} To ne 
se čini da se je on neprestano nadao da ja jednu reč kažem, pa tamo da pokvari.{S} Zašto je bio 
a mene smatra prosto za bebu.{S} Kao da ja treba da budem kažnjena što oni stare.{S} Ona je pro 
smeja glasno i tako detinjski slatko da ja u ekstazi raširih ruke, a on me pritište na svoje če 
 nije hteo kad me je voleo?{S} Zašto da ja njega ne razumem?{S} Zašto da stavljam ovolike znake 
gledao u oči — nije mnogo opasno; možda ja u svome strahu preterujem.</p> <p>Nisam legla do tri 
bro o sebi.{S} Prvi put osetih da možda ja nisam u pravu.</p> <p>Kad smo ušla u njenu sobu, ona 
u života. Čika kaže da je Mopasan možda jači, ali je Tolstoj bolji.{S} On veli da ne čitam još  
spitavam kako ja boću, da te vodim kuda ja hoću, i kad nađem čoveka koji je dostojan tebe, da g 
 još rano za posete.</p> <p>— Tamo kuda ja idem sale su već uspremljene, ćilimi razastrti, sve  
še.{S} On kao da nikako ne veruje da ga ja zaista mogu voleti kao svoje.{S} On ne zna da sve št 
zan.{S} On <pb n="74" /> je čekao da ga ja oslobodim.{S} Kako je život strašno, neverovatno lud 
nje dnevnika oduzima vremena. {S}Ali ga ja volim i ne bih ga se odrekla ni za šta.{S} Metneš se 
ja.</p> <p>— Ah, doktore, — prekidam ga ja i pokušavam <pb n="77" /> da se smejem — kakve vezo  
ja.</p> <p>— Ah, doktore, — prekidam ga ja i pokušavam da se smejem — kakve veze imaju angina i 
lo pametan, a nije ni posumnjao kako ga ja dobro razumem.{S} Negovo ponašanje bilo je tako kao  
b n="18" /> se, ljudi koji imaju nečega jačeg u svojoj duši imaju šta i da pišu.{S} A zar sam j 
ajah se pred njim.{S} I posle pokajanja ja se preobrazih. {S}Vrati mi se mladost i veselost i j 
i milina i sreća i strepnja to sam bila ja.{S} Stadoh do njega i sledih se i zanemeh.{S} On pre 
ik i zaprepastilo me to opažanje.{S} Pa ja više nisam ja, ja sam neko sasvim drugi i nikakve sl 
ijavicu neću dobiti.{S} Ja slaba?{S} Pa ja mogu da pešačim pet sati i da pojedem celo pile.{S}  
 mislim ni u sebi da mu prebacim.{S} Ta ja bih ga tako čekala godinama.{S} I podnosila bih i nj 
a.{S} Ovo poslednje zacelo ne vidi. Šta ja hoću od njega?{S} On je čovek ozbiljan i zauzet rado 
 dosada, u samoći nesavladljiv bol. Šta ja hoću? {S}Da me ravnodušni ljudi zabave i uteše kad m 
 voli.{S} Pa šta mi onda nedostaje? Šta ja hoću?{S} Da bude drukčiji, da promeni svoju prirodu? 
u.{S} Znaš mene nekad grize savest: šta ja tebi dajem?{S} A od tebe uzimam toliko mnogo. </p> < 
ih imao i njima me tiranisao.{S} Pa šta ja onda hoću?{S} Zašto sam nezadovoljna?</p> <p>Ima neš 
znala, a mojih se roditelja ne tiče šta ja pišem.{S} Oni misle da sve što ja činim mora biti lj 
drugog Nikolu, pa da onaj prvi vidi šta ja mogu dati i da mu pozavidi.{S} Kako sam postala glup 
am osetila i nisam razumela.{S} Ali šta ja hoću?{S} Zar da sam bila svesna, da sam znala, zar b 
 kojom se toliko ponosite!</p> <p>Ništa ja nisam, samo su oni uobrazili da nešto vredim i meni  
m se, da ga nisam čime uvredila.{S} Kad ja nisam htela nekoga da uvredim, onda ga nisam ni uvre 
reba uvek držati u zaposlenosti.{S} Kad ja svršim jednu knjigu, kažem zbogom mojim junacima i z 
samo jedan cilj: mene da čeka.{S} I kad ja u tuđem svetu ne mogu da nađem vellku i silnu ljubav 
a glupa: kako sama sebe varam.{S} Nikad ja neću njega zaboraviti.{S} Bol ću možda preboleti — a 
hvalnosti prema roditeljima.{S} Ne, sad ja hoću da sudim i da osudim, samo neću nikome da govor 
sle da nikad neću ni znati.{S} Kako sad ja mogu njih da poštujem?{S} Crvenim od stida kad pomis 
e ima jednu lepu pesmu o tome.{S} Inače ja njega ne volim, jer je uobražen.{S} Ne znam, on je m 
nešto ozbiljnije.{S} Pored velike brige ja se još pitam da nisam ja kriva ako je dete ozeblo.{S 
d njih ima takvog prijateljstva koje je jače od srodstva.{S} I tako dalje.{S} Nikola me prvi po 
oktor, ali ima jednu osobinu, koja nije jačina, a koja mi se ipak dopada.{S} Kad se neko od nas 
, strasnih, koje zanose i opijaju, koje ja najviše volim, jer ja uopšte volim snagu i silinu.{S 
ih razloga, koji se tome protive i koje ja ne znam.{S} Ali da ne može bez mene i da me mnogo i  
i od svojih principa, ali samo tako: ne ja nju da molim, već ona da se zaljubi u mene.{S} Vi st 
ako je tata hteo.</p> <p>I tako sam, se ja ugodno namestila.{S} Osećam da sam malo sebična i sa 
ori se.{S} U tri ću te razbuditi, da se ja legnem.</p> <p>Ja ustadoh, uhvatili ga za ruku i pri 
opako, valjda se on nije uplašio, da se ja ne zaljubim u njega?{S} Za to bih ga mogla odmah omr 
a!</p> <p>To je kazao tako vedro, da se ja ne zbunih i ako sam se uplašila da ću se zbuniti.{S} 
bilo mi je krivo kako sme da želi da se ja pravdam.{S} I to oboje sam sakrila, da je kaznim.{S} 
 palo na um da je on možda mislio da se ja ne udajem što još njega volim, ne baš njega lično,</ 
neku dobit, u neku sreću.{S} A u šta se ja nadam?{S} Da se naviknem na istinu koja je gadost i  
 <p>— Dakle, vreme ne stoji — prenuh se ja. </p> <pb n="43" /> <p>Neki umor i lenost tek me tad 
edaš sve te lepote.{S} Bože, hoću li se ja nekad opametiti?{S} Ponekad se smirim i hoću da se p 
Sad sam i ja ućutala.{S} Jeste, uvek se ja varam.{S} Oboje smo bili kao utučeni. {S}Kad smo se  
 Neko je rekao <pb n="126" /> da sam se ja, „naletela“ po Beogradu i da sam sad došla da „frapi 
i, a mene ne možeš prevariti.{S} Ako se ja pravim da primam tako kako mi se daje, to činim iz u 
u najveća tajna.</p> <p>On vidi kako se ja obradujem kad on što zaželi,<pb n="150" /> ali ne zn 
prijatelji.{S} Možda ne valja to što se ja s njim dosta smejem.{S} Ali on je poned zaista duhov 
a opravdam želju da vas vidim.{S} Znate ja sam se juče ljutio <pb n="143" /> što nismo ugovoril 
e čizme koje iz sreza uvek dođu blatave ja volim, on se zasmeja glasno i tako detinjski slatko  
 nogo lepa.</p> <p>— I bogata? — upitah ja.</p> <p>— Ne baš mnogo.{S} Da može da se živi u udob 
ane bez mene, ona me voli — ali šta bih ja radila sad kod kuće?{S} Umirati od dosade, a tamo, m 
r sam pomislila nešto ružno.{S} Kad bih ja samo pokušala da te zaludim.{S} Hajde da probamo, Ni 
lo da je ružna i svome mužu.{S} Kad bih ja bila takva, ja bih udesila da sam što je mogućno man 
krasan čovek; on samo nije taj kome bih ja voleo da te dam. {S}Meni se čini da bi ga ti brzo pr 
to sam uobražena i gorda.{S} Pored njih ja priznajem sebi da sam nešto više, ali biti od njih v 
ne poznajem njegovu verenicu? odgovorih ja.</p> <p>On se osmehnu i pogleda me u oči tako vedro  
- Hteli ste reći rđave stihove - upadoh ja sasvim iskreno se smejući.</p> <p>- Možda i rđave, a 
poljutiti, pa ćeš i zaboraviti — upadoh ja, smejući se.</p> <p>— Tako i treba da bude, Jelo - r 
raku toplotu.</p> <p>- Ne valja - rekoh ja.{S} On nastavi kao da nije čuo, a čuo je i bilo mu j 
, a sve me zanima — <pb n="50" /> rekoh ja jer sam sa zadovoljstvom posmatrala šetaoce koje ne  
mučio.</p> <p>— Ja vas volim... — rekoh ja, a to je značilo: daj koliko hoćeš muka, samo da ti  
>— A zašto?{S} Ja bih baš htela — rekoh ja, smejući se, da sakrijem silnu zabunu i radost.</p>  
 <p>— Ah, sasvim sam zaboravila — rekoh ja, pravdajući se, mada i ja nisam bila večerala.</p> < 
sio mnome itd. — Na stvar, tata — rekoh ja.{S} On se namršti, ali produži kako je od skora prim 
p> <p>— Da, samo ništa ne cveta — rekoh ja.{S} On me pogleda s divljenjem -— da sam zadrhtala o 
aješ mi sreću da sam blizu tebe — rekoh ja, grcajući i gutajući suze i osetih da se pregrade od 
e iznenadili, ali vrlo prijatno — rekoh ja i opazih da je opazio moju duboku radost.</p> <p>— A 
voje roditelje?</p> <p>— Ah! — uzviknuh ja — i vi me smatrate za dete.{S} Roditelji su se ogreš 
e naiđe neizmerna <pb n="65" /> tuga, i ja je poznadoh, onu moju vaselensku tugu, poznadoh je i 
oga trenutka.</p> <p>— Vidiš, Nikola, i ja bih ovako izišla.{S} Ali mi ćemo ostati do kraja, je 
slite da ste izgubili u svojim očima, i ja sam izgubio u svojim, pa ipak ako hoćete da budem sa 
zdiže, jedna misao smela, a bescilna, i ja pođoh.{S} Hoću da poljubim Nikolu.{S} Neka se prevrn 
/p> <p>— Ah, ništa, učinilo mi se.... i ja skidoh jedno perce s njegovog kaputa.{S} I vratih se 
ali.{S} Eto onaj uglađeni gospodin R. i ja.{S} Koliko u svemu tome ima ozbiljnosti.{S} A znam k 
ola!</p> <p>— Ti si valjda umorna.{S} I ja sam.{S} Sedi i ćuti, ne bi hteo da ti smetam.</p> <p 
subSection" /> <p>Noć.{S} I cveće.{S} I ja sama u sobi.{S} Sama sa svojom dušom.{S} I ja ne poz 
ot i nehotice prevarila moje nade.{S} I ja sam je voleo kao dobru domaćicu, kao dadilju, kao us 
 tate i ako se to ocu ne sme reći.{S} I ja sam <pb n="20" /> njega mnogo volela, ali sad i njeg 
u sa strane.{S} Tako prolaze dani.{S} I ja prolazim kroz život kao čitačica.{S} Je li to sve?</ 
 gledao i kao starao se da shvati.{S} I ja sam njega gledala u oči. {S}Odjednom njegov pogled n 
a u sobi.{S} Sama sa svojom dušom.{S} I ja ne poznajem dovoljno tu dušu koju poznajem najviše o 
 da kažem.{S} On je bio zadivljen.{S} I ja sam bila zadivljena.{S} On mi reče da ne može do me  
 sam vrlo dirnut vašom iskrenošću.{S} I ja sam imao prošlost i ljubav.{S} Razlika je samo što s 
 porazi svesna misao: šta radim ja! — i ja skočih, odgurnuh ga, pogledah ga u lice, pokazah ruk 
S} Ceo Beograd je bio, cela Srbija, — i ja.{S} Ja volim gomile.{S} Mraz je bio nezapamćen, a ja 
i mnogo vole. </p> <pb n="53" /> <p>— I ja sam primetio.{S} Eto, cela ta poseta je bila nekako  
bogom.{S} Oprostite i hvala.</p> <p>— I ja sam zadovoljna što ste ostali da se objasnimo.</p> < 
vu francusku knjigu.{S} Sestrina deca i ja, ozbiljno se interesujemo šta će biti za ručak.</p>  
oće, zato što je on prvi u varoši, da i ja budem prva u školi.{S} Ja sam se smejala i živela po 
avila — rekoh ja, pravdajući se, mada i ja nisam bila večerala.</p> <p>Rođaka je čuvala dete, a 
 same uzele lek.</p> <p>On me pogleda i ja osetih da je sreća tu negde blizu nas.</p> <p>Ujutru 
jezika.{S} Sad mi je dvadeset i druga i ja ne želim ništa.{S} Engleski će otpasti, i putovanje  
ao da zasenuše oči od toga treperenja i ja skrenuh pogled u zemlju.</p> <p>— Onda do viđenja, J 
je nešto kucalo kao električna struja i ja sam se podavala slušanju toga strujanja života.</p>  
 jer je mnogo grub za moju dušu. Čika i ja smo opet najbolji prijatelji, ali mu tajnu nisam pov 
 sebi nosi čar dana i noći moja ćerka i ja ću sam to misliti i osećati.{S} Znaš li kolika će to 
sobama za samce.{S} Ona se rasplakala i ja sam se uzbudila i kazala Miki da mi nikad ne bi umel 
samopouzdanje dražilo i što sam htela i ja da budem jaka.</p> <p>— A što se igrate vatrom?</p>  
 koja mi je nekad mnogo zla pričinila i ja sam se razmislila, razmislila o ružnim stvarima iz ž 
oj verenici.</p> <p>U veče smo Nikola i ja išli sami u pozorište.{S} Ne znam kako se to desilo. 
u imati.{S} Meni je sedamnaest godina i ja sam se probudila iz obmane.{S} Moje je detinjstvo bi 
la.{S} To je zarazno: svi se boje, pa i ja, a kad ispiti prođu, mi se otreznimo od straha i svi 
o osmehnu, meni se sve to učini fraza i ja samo uzbuđeno rekoh:</p> <p>— Ja sam zadovoljna što  
puna žena.{S} Ona ima vrlo dobro srce i ja je volim skoro kao seju.{S} Nikola je sasvim propao  
 milosrđe i velikodušnost i praštanje i ja rekoh brzo:</p> <p>— Nikola, ne mari ništa, Boga mi, 
S} I kad su se sve ceremonije svršile i ja dobila prsten, onda smo nas dvoje sami razgovarali.{ 
 oni mene, želeći me, još više zavole i ja se radujem kad ću opet da se vidim s njima.{S} Kad u 
iraza.{S} Oni su vrlo uvređeni što se i ja ne radujem.{S} Naprotiv ja sam vrlo hladna.{S} Prema 
edva čekam da odem od njih i zašto se i ja osećam tako strahovito tužnom i kao da sažaljevam tu 
 odjednom mi dođoše na um čikine reči i ja uzdrhtah od jedne iznenadne misli.{S} U tom trenutku 
ući se veselo, kao kad smo bili mladi i ja osetih da je <hi>ono</hi> bilo tako davno, da bih sa 
htela jako, a u stvari smo bili mlaki i ja i on.{S} Sad sasvim razumem.{S} On je više nežan, ne 
pustila da puši.{S} On me upita da li i ja pušim.{S} Zatim zašto ne pušim.{S} Rekoh mu da volim 
smehnu na nju, pa se onda okrete meni i ja sam razumela da se osmehnuo i sebi i svome dolasku.{ 
 pored moga posla jedno drugog željni i ja nalazim da je to bolje nego da smo jedno drugog siti 
e sebičan?</p> <p>Duša se moja otvori i ja osetih da ću sad moći sve da mu kažem.{S} Rekoh da m 
.</p> <p>— Donekle vam verujem.{S} Vi i ja imamo sasvim različite pojmove.{S} Ja sam kriva i im 
o životu i o ljudskom srcu?{S} Eto vi i ja, mi se uzimamo po razumu — zar nismo tako mislili? — 
p>— Varaš se, Jelo ...</p> <p>Sad sam i ja ućutala.{S} Jeste, uvek se ja varam.{S} Oboje smo bi 
 Bio je gotovo nesrećan. {S}Zašto sam i ja onda osetila neku težinu i neprijatnost?{S} Da li je 
je.{S} Gledam se u ogledalo: da nisam i ja poružnela od bola, od rada, od vremena?{S} Ne, ja sa 
 gotova: svim silama hoću da se lečim i ja to kažem doktoru.</p> <p>— Znam ja, da ste vi pametn 
 gotova: svim silama hoću da se lečim i ja to kažem doktoru“.</p> <p>Ili onaj vanredni opis prv 
.{S} Moji roditelji žele da se oženim i ja nalazim da je tako bolje.{S} Preporučili su mi nju,  
to što ne sme da bude i on se uplašio i ja sam osetila i nisam razumela.{S} Ali šta ja hoću?{S} 
 Sujeta.{S} Sve je sujeta i ništavilo i ja se tako osećam bedna i nesrećna.{S} Još bi mi trebal 
i onda ustajem.{S} Mi još malo šetamo i ja kažem Nikoli sasvim iskreno i slobodno:</p> <p>— Ama 
boraviti.{S} Ovo je bilo ružno, ružno i ja ću vama i oprostiti, a sebi nikad neću. </p> <pb n=" 
ovo razvedri i ako je ostalo ozbiljno i ja videh da je pojmila.</p> <p>- To je vrlo pesimističn 
i jetka i molim ga da mi oprosti, jer i ja patim kad učinim nepravdu i neuljudnost.{S} On se ob 
ih. {S}Vrati mi se mladost i veselost i ja sam oduševljeno pitala i oduševljeno pričala.{S} Sve 
p> <p>Jedna svetlost obasja moju dušu i ja osetili radost u celom svome biću i pojmih da je „on 
 na groblju udesila vrlo lepu bašticu i ja tako volim da odom</p> <p>tamo u dane kada niko ne i 
si.{S} Mama je sad nekako stekla u kući jače pravo glasa: nesvesno <pb n="128" /> je osetila da 
 biti primljena. Šta je u njegovoj duši ja ovoga puta ne vidim jasno, ali je ton njegovoga pism 
} Ili je on iz sasvim drugog sveta koji ja i moja okolina ne razumemo.</p> <p>U slepim očima mi 
zube.{S} Ali našto sve to ? {S}Jesam li ja sujetna?{S} Ne znam. Što je bio Nikola?{S} On meni n 
si mogao ostaviti u nasleđe?{S} Hoću li ja tako uvek u životu da pojmim šta sam imala tek kad i 
e, kad dodaš i volje tome što imaš, ali ja ne želim da htedneš. </p> <pb n="39" /> <p>— A zašto 
inski nagon.{S} Ne, kaži šta hoćeš, ali ja ne mogu a da jednako ne zahvaljujem sudbi što mi te  
="125" /> lepo kad sam ga ostavila, ali ja sam se promenila i to mi sad više nije lepo.{S} Možd 
ina, moj čika sasvim obrnuto tvrdi, ali ja mu ne verujem, jer i on je svakako gadan kao i svi l 
 životu naučio je da sve uradi sam, ali ja ga preduhitrim i spremim sve što treba. {S}On se sam 
leda me zapovednički, gotovo drsko, ali ja se ne bunim i ne ljutim; osećam kako je on silan u p 
leda me zapovednički, gotovo drsko, ali ja se ne bunim i ne ljutim; osećam, kako je on silan u  
} Moj je posao ozbiljan i težak.{S} Ali ja ne bih umeo da shvatim jednu sreću koja traje meseci 
 stekla bolje mišljenje o njemu.{S} Ali ja?{S} Gde ću ja da se sakrijem od same sebe?{S} Kako ć 
 je on takav i tako će ostati uvek, ili ja ne umem da kažem čarobnu reč, ili da nađem čarobno ć 
 pismom:</p> <p>Poštovani gospodine, ni ja više nisam mlada za zanose i oduševljenja.{S} Možda  
 je stvar svršena, da spasa nema.{S} Ni ja nisam sirota, ali nikad nisam pomislila da se njome  
am u sviranju napredovala, dok u stvari ja skoro dve godine nisam svirala.{S} Draga moja devojk 
li?</p> <p>Pod uticajem grižnje savesti ja sam bila mnogo nežna prema majci i ocu i moja ljubav 
? i t. d.{S} Vrlo lepo crta.{S} Kad joj ja štogod pohvalim, ona se obraduje zbog njega i stidlj 
j nameri.{S} Znam da nije mnogo što joj ja mogu ponuditi. <pb n="137" /> Ona ima da se reši da  
ockan, čiko, da mi to govorite.{S} Znam ja odavno da život nije lep.{S} Vi ste ranije štedeli v 
im i ja to kažem doktoru.</p> <p>— Znam ja, da ste vi pametno devojče.</p> <p>— Kako je dobro,  
dal, kako se to kod nas kaže.{S} Da sam ja bila svesnija i razvijenija i da sam pratila njegovu 
a sam bila malo opijena: izgleda da sam ja u Beogradu baš lepa.{S} Posle prvog čina jedan namođ 
 Samo ti treba još da si ubeđena da sam ja pošten čovek i da ću to uvek biti i da mi ostaviš po 
pričamo o stalnosti.{S} Sećam se da sam ja do šeste godine obožavala mamu, od šeste do desete s 
i to samo s vama. {S}Mislila sam da sam jača i verovala sam da ste vi veći gospodar od sebe.{S} 
z lepe zemlje? {S}Hoću, ah, hoću da sam ja tako s tobom, mene da držiš pod ruku i da gledaš sve 
} Je li to ta sreća za koju kažu da sam ja stvorena?{S} Prvo jedna naivna i nemoguća ljubav, po 
učem. </p> <pb n="103" /> <p>— Onda sam ja bio pošteniji od vas.</p> <p>— Niste.{S} Ja nisam zn 
oliko sreće imam prava.</p> <p>Luda sam ja, luda žena. <hi>On je takav</hi> — i više ništa.{S}  
e se, da su morali popustiti.{S} Ja sam jača. {S}Moja je volja puna snage mladosti.</p> <pb n=" 
nulo mi je kad sam otišla.{S} Takva sam ja kad uđem među nepoznate ljude.{S} Međutim Nata mi se 
vu.</p> <p>— A šta mi to vredi, kad sam ja to zaboravio?{S} Ja hoću sad da me voliš kao Ivu.</p 
 dnevnik.{S} No, šta me se tiče kad sam ja mrtva?{S} Mene se tiče, tiče me se i posle smrti da  
mi u svest pitanje: Šta je ovo, gde sam ja i kuda idem?{S} Ovaj svet i ovaj mrtav čovek, šta su 
daćemo joj njih.</p> <p>— Eh, pa te sam ja tebi dao, Jelo, — nasmeši se on malo bolno. — Nemoj. 
<p>— Hoću, ako mogu.</p> <p>- Da li sam ja malo lepa?</p> <p>— Zar ti ne znaš sama?</p> <p>— Eh 
 To je više svega dosadno.{S} Da li sam ja postala suviše samoživa? {S}Meni ljudi smetaju.{S} U 
ikad neću biti srećna.</p> <p>Da li sam ja pametna?{S} Nisam mnogo.{S} Ali sam mnogo pametnija  
<p>Njega je interesovalo da vidi ko sam ja i ispitivao me o svemu.{S} Začudo prirodan čovek.{S} 
mnogo ni poštivati — ta on zna kako sam ja osrednje stvorenje, a čitao je i nije zaboravio da m 
 što sam došla.{S} Vi ne znate kako sam ja bila krasna.</p> <p>— Znam po tome koliko ste ostali 
o kad je počeo obilaznim putem kako sam ja njegovo pametno dete, mezimica i ljubimica, kako se  
" /> <p>Da li je on to razumeo kako sam ja mislila: opet si ti dobar i opet možeš biti voljen.{ 
e joj ništa nije trebalo.{S} I tako sam ja išao napred, sam, a ona je sve više izostajala i kad 
ato ja krijem.</p> <p>On zna koliko sam ja maloj od koristi i vrlo mi je zahvalan.{S} Eto baš u 
 potseća ja moram voleti.{S} Toliko sam ja u vlasti toga zagonetnog čoveka, koji me ipak voli i 
nju i razumna u govoru.{S} Oh, kuko sam ja počela da padam.{S} Kako sam mrska sebi i kako ipak  
mala palančanka.</p> <p>— Jeste, to sam ja.{S} I verujte da katkad žalim što nisam tamo ostala. 
avu čarapu (učenu ženu).{S} I na to sam ja odgovarala: „Imaš pravo, mama, meni nije teško učiti 
 Mama svoj egoizam pravda time, što sam ja nežna i slaba, neću umeti da se čuvam, ozepšću, radi 
nije nešto prekoreo?{S} Da nije što sam ja došla?{S} Koješta!{S} Ali zašto je Nikola crven i ka 
je možda sva nesreća baš u tome što sam ja druga <pb n="152" /> žena?{S} Kako bih volela kad bi 
onosi što je okružni načelnik i što sam ja njegova ćerka.{S} Međutim tata je tako dobar čovek,  
 kako su oni hteli i lepše nego što sam ja htela.{S} Snaja je kazala da mi daje sobu <pb n="94" 
st i ljubav.{S} Razlika je samo što sam ja bio i srećan.{S} Da gledamo da popravimo tu prazninu 
aliću te, Nikola.</p> <p>Nego zašto sam ja to pisala?{S} Nisam htela o tome da govorim.{S} Ne z 
, boje stvarima?{S} Oboje.{S} Pošto sam ja prvo davala svoju dušu stvarima i pošto je ljubav do 
 nekoliko puta iznenadio, ali pošto sam ja njegova ćerka, on je pravio izraz kao da se tome već 
i t. d.</p> <p>Ali, Bože moj, kakvo sam ja čudovište !{S} Meni je ovo pismo prijatno.{S} Prvo s 
dete kakvo sam ja sebi želeo, kakvo sam ja hteo da imam.{S} I sad ti voliš Nikolu i patiš, a ja 
e više voleo: ti si bila dete kakvo sam ja sebi želeo, kakvo sam ja hteo da imam.{S} I sad ti v 
 duši imaju šta i da pišu.{S} A zar sam ja živela ?{S} Ne, baš naprotiv, ja sam živela, jer niš 
Zašto ti mene toliko poštuješ?{S} Nisam ja tebe zato doveo.{S} Ja hoću da me voliš.{S} Poštovan 
d velike brige ja se još pitam da nisam ja kriva ako je dete ozeblo.{S} Uvek, kad se tiče njeno 
ilo me to opažanje.{S} Pa ja više nisam ja, ja sam neko sasvim drugi i nikakve sličnosti nema i 
>Ćutanje. </p> <pb n="68" /> <p>Da idem ja kući?{S} Je li vreme?</p> <p>— Vreme je, ali posedi  
 onda me porazi svesna misao: šta radim ja! — i ja skočih, odgurnuh ga, pogledah ga u lice, pok 
o i pomislih: „Dragi moj tato, ne volim ja nikoga toliko da bih mogla biti ljubomorna.{S} Tata  
e manje energije sadržavala.{S} Međutim ja sam počela da mrzim i da prezirem.{S} Da bi čovek ži 
m se da mu ne budem dosadna.{S} Međutim ja sam željna razgovora s njim, kao što sam uvek željna 
S} Ja sam srećna od sudbine.{S} Međutim ja patim.{S} To dolazi od mene same.{S} Ja se bojim da  
 To može tako da me naljuti.{S} Međutim ja sam posle g.{S} R. imala još prosilaca i nijedan mi  
{S}Ne, ne, srce ne vara.</p> <p>Međutim ja nisam ni poružnila, ni ostarila po izgledu.{S} Samo  
.{S} U povorci koja je išla za sandukom ja sam sve više zaostajala sa gospođom sa kojom sam išl 
više da učim, već da radim.{S} Uostalom ja i radim drugo: čitam romane. {S}Sa Tolstojem sam se  
romenom njegovih lepota. {S}Ovim pismom ja te pozivam na taj put i obećavam ti utehu.{S} A dotl 
 ipak ako hoćete da budem sasvim iskren ja se ne kajem i ne stidim se, To je kao kad igrate kar 
jim.{S} On voli ljude i život, nije kao ja.{S} Nisam ga ništa pitala što sam htela, već što je  
tion" /> <p>Nikola, zašto me nisi voleo jače, zašto mi nisi ostavio više sebe ?{S} Ono, što Nat 
takav, tako glup ti ne možeš biti, nego ja mislim da si ti dobar i pošten u svemu, apsolutno, d 
mislila o mojoj spoljašnjosti više nego ja i ona mi je razvila ukus za otmenu prostotu.{S} Ona  
</p> <p>— Nije, za druge nije, za drugo jače dete..., ali moje... moje...{S} Mogu je i izgubiti 
 kad dođe Nikola da vidi, da vidi, kako ja brzo zaboravljam.</p> <milestone unit="subSection" / 
moj tato, biti kako vi hoćete, već kako ja hoću.{S} Znamo i mi sad da budemo diplomate.</p> <p> 
 svoju ženu i, kako je ona dobra i kako ja nisam blizu, počinje i da je voli.{S} Ispočetka mu j 
što ja nemam prava da te ispitavam kako ja boću, da te vodim kuda ja hoću, i kad nađem čoveka k 
ga nikad ne bih mogla voleti onako kako ja zamišljam i hoću da volim.{S} Pa ipak izgleda da mal 
bila je srećna.{S} Svi su plakali, samo ja i Nikola nismo.{S} Meni je milo što i on nije plakao 
Nikolu i njemu nametnuo taj posao, samo ja mu nisam nimalo bila zahvalna.{S} Mislim da se i on  
a sam gorda što smem od svih malih samo ja tako da se ljuljam.{S} Nešto nalik na to osetila sam 
zbiljan i umoran i izgledati hladan, no ja više neću sumnjati ni strahovati, jer je sad beskraj 
, od svoga temperamenta.{S} Svojevoljno ja bih mnogo više žrtvovala za njega, ali moja duša pat 
u da volim.</p> <p>— E, dušo, ali na to ja ne bih pristao.{S} Ja hoću i sina.{S} Ona će da pora 
n, a da ne bude zadovoljan, onda sam to ja.</p> <p>Ponekad ne smem da govorim, bojim se da mu n 
 pažljiva, a ja nisam mogla.</p> <p>Što ja nisam znala da te volim, zato je kriv bio Tolstoj, a 
nekad plakao što ti nisi moje dete, što ja nemam prava da te ispitavam kako ja boću, da te vodi 
e šta ja pišem.{S} Oni misle da sve što ja činim mora biti ljupko i naivno.{S} Ali treba biti o 
rnu sreću što je tu, što je došao i što ja imam prava da sam uz njega, da su sve sumnje iščezle 
tac i mama su se ozbiljno zabrinuli što ja nemam dobre prilike da se udam. {S}Preda mnom se pra 
mene potpuno razumeš i poznaješ kao što ja poznajem tebe.{S} Mi smo oboje krivi. {S}Zašto ti me 
ije drukčije i nije lepše samo zato što ja ne umem da se ponašam kako treba.{S} Naše su prirode 
moji drugovi, i dve drugarice.{S} Zašto ja da ne znam ?{S} I oni su se svi pomirili s tim.{S} S 
će, volje i veselosti kao pre.{S} Zašto ja ništa ne radim?{S} Zato što ne moram da zarađujem hl 
 učinio da poznam koga imam?{S} A zašto ja sama to nisam znala, zašto ga nisam umela dovoljno o 
vot pun tajanstvenih lepota?{S} I zašto ja pre nisam znala <hi>ono</hi>?{S} Svi su znali, i moj 
nje?{S} Zašto si otišao sam?{S} I zašto ja nikad nisam mislila da putujem s tobom, da od tebe n 
milestone unit="subSection" /> <p>Zašto ja ponekad nisam jaka?{S} Ljutim se na sebe i hoću to d 
a. {S}Ipak sve to nije uzrok; ima nešto jače, osećam.{S} Naopako, valjda se on nije uplašio, da 
mnogo teško i žao kad bi ovo znao, zato ja krijem.</p> <p>On zna koliko sam ja maloj od koristi 
ke zauzete, u krilu joj je Iva.{S} Zato ja zgrabim Boška i počnem da ga ljubim i da pretim snaj 
u je prosto žao da ode od tebe.{S} Zato ja ne smem ni da dolazim često. {S}Cveće, cveće kako je 
e došlo, već koje bi moglo doći.{S} Eto ja u Beogradu često čujem kako ljudi sa zadovoljstvom p 
{S} Ja sam sve to unapred znala, upravo ja sam to osećala.{S} Ja ništa ne znam što znam, već zn 
rutni, zar se to ne može oprostiti, zar ja nisam zaslužila malo više poverenja i iskajala svoj  
e znati i sve čuti, samo ako hoćeš, jer ja nisam imao vremena da pišem dnevnik.{S} Molim te nik 
kako da kažem — nije da se pokvari, jer ja nikad neću da se pokvarim, već pokvari ukus.</p> <mi 
 zeta nego mene.{S} Ne zameram joj, jer ja sam nesrećna što nema nekoga koga bih volela više ne 
e i opijaju, koje ja najviše volim, jer ja uopšte volim snagu i silinu.{S} Mirisi su pevali i m 
osti i gađenja.{S} To nije logično, jer ja mnogo volim decu, malu i veliku.{S} Pa ipak žena je  
ih mangupčića najviše volela.{S} Jutros ja šetam po bašti i gledam kako su se dragoljubi lepo r 
rastajanja. {S}Ponekad mi se čini da ću ja imati čikinu sudbu: sva sreća će mi biti u tome da v 
evojčicu.</p> <p>Da li je mogućno da ću ja postati robinja svome mužu.{S} Eto, ja bih volela da 
u koštac sa životom i prkosila mu da ću ja pobediti.{S} Kad sam načinila glupu avanturu sa moji 
 radim? Šta je moja dužnost?{S} Koga ću ja da volim?{S} Ko će mene da voli? {S}Kako ću ja da po 
u gde će ostati dve godine.{S} A šta ću ja raditi za te dve godine?{S} I posle?{S} Bolje što je 
 ima nežnosti i i dužnosti.{S} A šta ću ja da radim? Šta je moja dužnost?{S} Koga ću ja da voli 
mišljenje o njemu.{S} Ali ja?{S} Gde ću ja da se sakrijem od same sebe?{S} Kako ću ja da gledam 
da se sakrijem od same sebe?{S} Kako ću ja da gledam sad u oči poštenim ljudima? {S}Mama, oče,  
olim?{S} Ko će mene da voli? {S}Kako ću ja da podnosim život?</p> </div> </div> <div type="grou 
de i činilo mi se, da one plaču, što ću ja skoro umreti.{S} I ništa mi nije bilo, samo sam se p 
> <p>O, Bože, šta je sa mnom i šta hoću ja?!</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Lela se raz 
ari neću ni u dnevnik beležiti.{S} Mogu ja iznenada umreti, pa neko da nađe i pročita dnevnik.{ 
i mu se samo razvedrilo i u očima bi mu jače zablistalo nebesko plavetnilo.{S} Znam da mi je ta 
{S} Dakle, kroz tri nedelje rano ujutru ja ću biti ovde; neću odocniti.</p> <p>Dade mi još jeda 
, pa ipak smo kao drugarice.{S} I kakvu ja udobnost uživam u njihovoj kući, osim toga što me de 
eni što se i ja ne radujem.{S} Naprotiv ja sam vrlo hladna.{S} Prema zetu se ponašam kao prema  
enica, da su tamo u gostima kod rođaka (ja sam mislila, da je ona Beograđanka) i zvali ga, da s 
n kao moja ljubav; hoću ga . . .</p> <p>Ja nisam videla njegove oči, ne znam da li je i to bila 
/p> <p>— Da, ali <hi>treba</hi>.</p> <p>Ja ustadoh i rekoh:</p> <p>— Imati one, koji te vole i  
se opet svi smejali i voleli ga.</p> <p>Ja sam spremna.{S} Eto, sve je čisto i jasno i mi smo k 
am?</p> <p>- Ja sam nestrpljiva.</p> <p>Ja ne volim slikove.{S} Bolja je poezija u prozi.</p> < 
ozdravlja te tvoj</p> <p>i t. d.</p> <p>Ja sam kazala tati da ostavi stvar meni, da mi se gospo 
eca su se jako zaželela tetkice.</p> <p>Ja se namrgodih, a Nikola reče radosno:</p> <p>— Hoćeš  
m je od stada, a njoj se ne ide.</p> <p>Ja sam se smejala.{S} On me pogleda.</p> <p>— A ovo, je 
rili da svadbe bude ove nedelje.</p> <p>Ja sam samo ćutala i gledala ga.{S} On je razumeo.</p>  
rvene. — Neću — reče i vrati se.</p> <p>Ja se zaprepastili.</p> <p>— Šta to znači? — viknuh.</p 
mo i mi sad da budemo diplomate.</p> <p>Ja se opet smejem, ponekad sam zaista vesela, ali sam m 
ko svoje ponašanje ne promenite.</p> <p>Ja se nasmejah i rekoh podrugljivo:</p> <p>— Hoćete li  
oplo i mirisno i radosno u duši.</p> <p>Ja sam se zaprepastila. </p> <pb n="90" /> <p>— Vama je 
luva ili da ne razume francuski.</p> <p>Ja se nasmejah skoro glasno, mlađi gospodin se zbuni, s 
u te razbuditi, da se ja legnem.</p> <p>Ja ustadoh, uhvatili ga za ruku i privedoh u drugi kraj 
kakav jad, ali govorite iskreno.</p> <p>Ja joj rekoh da se stidim. </p> <pb n="28" /> <p>— Vi s 
 ima zla, treba živeti za dobro.</p> <p>Ja joj ispričah sve i rasplakah se.</p> <p>— Vi ste se  
{S} Vi ste dragocen instrumenat.</p> <p>Ja se osmenuh, a on sede.</p> <p>- Slušajte, Jelo, da b 
ustićeš da ipak pamet drži svet.</p> <p>Ja nisam ništa odgovorila, jer sam pomislila nešto ružn 
 tuge načinimo jednu malu sreću.</p> <p>Ja zadrhtah od zahvalnosti, no ne rekoh ništa.{S} On je 
žnost i moja ljubav su u skladu.</p> <p>Ja ga onda, strepeći, upitah da li, je nekad bio nezado 
> <p>— A ima li ih mnogo takvih?</p> <p>Ja sam ga gledala, a ne odgovorih.{S} I on je mene gled 
 zadovoljstvo, a gubitak je sitnica. {S}Ja sam imao dostojnog protivnika, mi smo se mačevali.</ 
dati ako dotle ne ozdravi i ne đođe. {S}Ja sam poljubila čiku i zahvalila mu što mi nije kupio  
, to nije zanos, to nije blaženstvo. {S}Ja bih htela jednu sreću sačinjenu od moje i njegove lj 
 ni potrebno; jer ona i sama veli: „.{S}Ja ništa ne znam, što znam, već znam što osetim“.{S} A  
 tajanstveno i duboko čemu se uvek čovečja duša odazove zvukom za koji je mogla i ne znati da g 
j vanredni opis prvog poljupca:</p> <p>„Ja nisam videla njegove oči, ne znam da li je i to bila 
aznaje ništa novo i ne stari, kao zrela jabuka na drvetu koja više ne zri, već čeka da je neko  
ne i zbog uvele, utrne drške.{S} Ja sam jabuka sa najviših grana, od najlepših i zrela, i niko  
S} Za vas je suviše rano da imate kakav jad, ali govorite iskreno.</p> <p>Ja joj rekoh da se st 
 ovaj život pun nepravde, nesporazuma i jada.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Položila s 
i ako ino je voleo.{S} Ne, glupo je sad jadikovati.{S} Ima samo jedan jedini način da se zasluž 
me pogledati u oči i razumeće celu moju jadnu dušu.{S} Ah, pred neki ozbiljan posao treba se ma 
ukopisom slabe žene.{S} Svejedno; on je jak.{S} Valjda mogu verovati sebi; ja njoj ne zavidim.  
svim razumem.{S} On je više nežan, nego jak.{S} On je dao reč i svi su znali.{S} I njemu se čin 
o je u tvojoj duši?{S} Da li si ti vrlo jak ili vrlo slab čovek?{S} Htela bih da znam da li je  
dan čovek ne sme biti drzak kad je žena jaka u poštenju i razumna u govoru.{S} Oh, kuko sam ja  
oja bi bila suviše slatka da nije dosta jaka.{S} Ima ljudi pametnijih od mene koje možeš prevar 
ubSection" /> <p>Zašto ja ponekad nisam jaka?{S} Ljutim se na sebe i hoću to da ispitam.{S} Nek 
e dražilo i što sam htela i ja da budem jaka.</p> <p>— A što se igrate vatrom?</p> <p>— Zato št 
 više.{S} Baš sam posmatrala: i slabi i jaki, čak i oni najskromniji, eto i moja jedinstvena sn 
leo da me ima pored sebe, da nije nekih jakih razloga, koji se tome protive i koje ja ne znam.{ 
a, nego pre. Čini mi se da sam izdržala jako zapalenje pluća, a sad dolazi pod imenom zdravlja  
si živela.{S} Ja bih sve u životu htela jako, a u stvari smo bili mlaki i ja i on.{S} Sad sasvi 
akar na dva, tri dana; kažu, deca su se jako zaželela tetkice.</p> <p>Ja se namrgodih, a Nikola 
ek želim i sad nešto novo, zanimljivo i jako.</p> <p>Često mi se dešava da sam u društvu, sedim 
} Posle sam mislila da treba da opravim jaku na zimskoj haljini, zatim kakav ću kaput da kupim  
ećao zadovoljan tom počašću.{S} Podigao jaku od kaputa, pobledeo, ruke mu bez rukavica.{S} Mraz 
tiže sudbina materina — dotle nam gđica Janković iznosi istoriju svih onih nemira, kidanja i bu 
otle ovim najnovijim svojim delom gđica Janković pokazuje da je izišla iz same sebe, da ume kru 
elom „<title>Pre sreće</title>“, Milica Janković, digla se u red onih tihih i solidnih književn 
<p>Razume se, baš zbog toga, što Milica Janković slika ljude samo sa njihovih dobrih strana, št 
, njezina drugarica na peru, <hi>Milica Janković</hi>, ipak nam je mnogo bliža i simpatičnija.{ 
front> <div type="titlepage"> <p>MILICA JANKOVIĆ</p> <p>PRE SREĆE</p> <p>ZAGREB</p> <p>IZDANJE  
sećanja, dubeći i razvijajući se, gđici Janković je, kao nikom kod nas, uspelo, da sa tako neve 
od svojih, sa malo više mršavosti.{S} U januaru stojala sam noću na otvorenom prozoru i gledala 
la tati i on me uzeo posle preda se.{S} Jao, što mi je bilo dosadno kad je počeo obilaznim pute 
Nekad sam maštala da putujem u Indiju i Japan, u Rusiju, u Ameriku i u Australiju i zadavala se 
 ne budem ljubomoran na malu.{S} I tada jasno opazih u njemu dva čoveka: moga budućeg muža i oc 
n sa svojim tastom i verenicom i ako je jasno da te oni mnogo vole. </p> <pb n="53" /> <p>— I j 
risniji.{S} To mi nije kazao, ali to je jasno.{S} Posle, on je još dosta mlad čovek, a sudeći p 
>Ja sam spremna.{S} Eto, sve je čisto i jasno i mi smo krasni prijatelji, a moja pametna glava  
h razumela sebe. {S}Kako tamo sve stoji jasno napisano.{S} Meni je dvadeseta godina i moj je ži 
 u njegovoj duši ja ovoga puta ne vidim jasno, ali je ton njegovoga pisma takav da mu se može l 
 u mojoj duši, I zaneta sam i sve vidim jasno.{S} I razumem i čudim se.{S} Udajem se.{S} Vereni 
su sve to ugledni ljudi što nose vence, jastuče s ordenima, krst i ostalo.{S} Ne znam ko je naš 
> pune ljubavi za mene, da sam htela da jaučem od bola. „Treba se boriti i pobediti“ odjednom m 
a ne grešim što je nazivam buđenjem.{S} Java me je ošinula bolom i razdražila.{S} Sad nastaje s 
o zidovima.{S} Meni se učini da to nije java, učini mi se da sam u drugoj zemlji, u drugom svet 
.{S} Ali danas joj se tata naljutio.{S} Javili mu da treba da ide u selo.{S} Opili se seljaci,  
enoj krvi osetila nešto živo pod srcem, javlja se i sama ljubav t. j. naša obična zemaljska sre 
 to sreća biti za tvoga čiku?{S} Hoćeš, je li da hoćeš da mi je pričiniš?{S} Ja sam tako ubeđen 
h sva rumena:</p> <p>— Ruža se razvija, je li ?</p> <p>— Da, razvija se.{S} Zbogom, Jelo!</p> < 
a ruka, da je to on.</p> <p>— Dobro je, je li? — reče on veselo.</p> <p>— Mislim sasvim dobro.< 
acelo ću ga voleti.{S} To dolazi posle, je li, Nikola ?</p> <p>— Ti ga već voliš — reče Nikola  
 <p>Ja ga onda, strepeći, upitah da li, je nekad bio nezadovoljan mnome, da li je imao štogod d 
 onda se ne plače. {S}Nikola, moj mili, je li i u tvojoj duši tako?{S} Ah, on udešava kupe za s 
 ti, Nikola, — rekoh — ti nisi kao oni, je li?</p> <p>On je ćutao, kao da je naslutio i kao da  
 ...{S} Takvog si čoveka ti meni želeo, je li?</p> </div> <div type="chapter" xml:id="SRP19180_ 
jala.{S} On me pogleda.</p> <p>— A ovo, je li ti mlada?</p> <p>— Nije — reče Nikola.</p> <p>— N 
/p> <p>— Ali je mnogo lepo biti doktor, je li?</p> <p>— Jeste.{S} A šta misliš zašto?</p> <p>—  
sno nesrećna.{S} Ali ti, ti nisi takav, je li?</p> <p>On je ćutao.{S} On je sad razumeo i ćutao 
ubSection" /> <pb n="91" /> <p>G.{S} R. je čovek koji mi se ne dopada, a ipak me privlači, ili  
mon pay</foreign>“ — tako <pb n="54" /> je on kazao sa nekim ponosom, nalik na patriotizam.</p> 
, jer je bio vezan.{S} On <pb n="74" /> je čekao da ga ja oslobodim.{S} Kako je život strašno,  
če pravo glasa: nesvesno <pb n="128" /> je osetila da je i on oslabio.{S} Eto takvi smo mi i ta 
ang="fr">Illustration</foreign></title> je ovoga puta bio vrlo bogat. {S}Gledali smo sliko iz f 
ja prolazim kroz život kao čitačica.{S} Je li to sve?</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Sv 
j život koji se sa toliko nade čeka?{S} Je li to ta sreća za koju kažu da sam ja stvorena?{S} P 
p> <pb n="68" /> <p>Da idem ja kući?{S} Je li vreme?</p> <p>— Vreme je, ali posedi još malo.</p 
 da sretnem nekoga ko će da me voli?{S} Je li to taj život koji se sa toliko nade čeka?{S} Je l 
e lepo što je lepo to što je dolje, već je lepo što smo mi gore.</p> <p>On me pogleda.</p> <p>— 
 /> <p>Nikola opet nije dolazio.{S} Već je i mama pitala što ga nema.{S} Ne razumem. {S}Dobro,  
dubeći i razvijajući se, gđici Janković je, kao nikom kod nas, uspelo, da sa tako neverovatno m 
kako je sveža, — reče on tati — a sinoć je bila bleda. Šta znači polje i kretanje.</p> <p>Tata  
le kao putnici kroz noć i kroz polja, č je staze ne znaju.</p> <p>— Jelo, — reče on blago, — vi 
rala sa mnom.</p> <p>— Je li, mama, baš je teško biti doktor?</p> <p>— Jeste, dušo.</p> <p>— Al 
> <p>— Ime, ime vaše.</p> <p>— Što, baš je moje ime lepo.</p> <p>— Lepo za drugu neku, lepo sam 
o smo položili; a onima što su pali baš je zato i krivo: čini im se nepravedno ili slučajno su  
nost po život, ni blizinu smrti.{S} Naš je Mika dobar doktor, ali ima jednu osobinu, koja nije  
njegovo raspoloženje.{S} Ustao je i još je pričao, zagledao saksije sa cvećem i kazao:</p> <p>— 
 i privedoh u drugi kraj sobe.</p> <p>— Je li opasno? — molila sam šapatom.</p> <p>— Nije, za d 
ka i tiho razgovarala sa mnom.</p> <p>— Je li, mama, baš je teško biti doktor?</p> <p>— Jeste,  
obro je, Jelo, dobro je, Lelo.</p> <p>— Je li, tata, to je isto.{S} Ti imaš dve Jele?</p> <p>—  
 u oca očima.{S} Najzad upita:</p> <p>— Je li istina da ćete vi doći kod nas u goste ?</p> <p>— 
lože u upita Nikolu francuski:</p> <p>— Je li to tvoja verenica?</p> <p>— Nije — odgovori Nikol 
zakačila, zabola se kao u to ćebe.{S} A je li, mama, šta je to bilo?{S} Molim te kaži mi kakva  
} Zar sam izgledala kao da mislim?{S} A je li, Nikola, voliš li ti mnogo svoju verenicu.</p> <p 
de s njim i jedina uteha i jedina sreća je nada da će se vratiti i da će doći čas kad će opet b 
ka, - on ustade i stade iza mene - vaša je kosa kao jesenje sunce: i zasenjuje i opet pogled tr 
mi posao i dodaje mu veselosti.{S} Vaša je filozofija izvrsna.{S} Da, gospodine, <hi>vama se či 
Ah, da, hvala vam na poverenju.{S} Vaša je prošlost vaša svojina.{S} Ja ne bih <pb n="141" /> p 
obili samo puder, on se otresao, i vaša je duša ista.{S} Poznao sam vas danas bolje nego ikad.< 
 Ivu, a ja najviše volim Boška.{S} Miša je već mali čovek vrlo ljubak i duhovit.{S} Iva je slat 
 a uveče opet dolazio k nama. {S}Svadba je odložena do nove godine, jer njena majka nije mogla  
tru je vatra popustila i mala bolesnica je popila šolju mleka.{S} Kad se vratio iz bolnice, pre 
u tajnu u njima.</p> <p>— Mala lepotica je zaljubljena - - kaže on u isto vreme i drsko i nežno 
u tajnu u njima.</p> <p>— Mala lepotica je zaljubljena — kaže on u isto vreme 1 drsko i nežno — 
, osetila sam da je to njegova ruka, da je to on.</p> <p>— Dobro je, je li? — reče on veselo.</ 
 gostima kod rođaka (ja sam mislila, da je ona Beograđanka) i zvali ga, da se dogovore o svemu  
 pravdam.{S} I to oboje sam sakrila, da je kaznim.{S} Ništavni smo mi ljudi i život je bedan i  
 moja nesvesna svest nešto shvatila, da je nejasno primila utisak da kad se i novac tu umešao d 
st nije htela da dođe.{S} Mika kaže, da je angina bila opasna. {S}Bila je samo nesnosna, a nije 
se što me vidi, a ovamo opet govori, da je došao na po sata, jer žuri na posao.{S} Došao na po  
estone unit="subSection" /> <p>Znam, da je mama plakala i molila tatu, da mi ne dopusti da idem 
 kažu, zove snobizam.{S} Ne verujem, da je to kod mene nešto veštački.{S} Ja volim palme, što s 
o najzad toliko ga je odobrovoljilo, da je ostao da prenoći u pređašnjoj Mikinoj sobi.</p> <p>N 
 pozivala da provučem ruku kroz uju, da je pomilujem.{S} Odjednom jedna me misao uzdiže, jedna  
, kazao da rado daje svoj blagoslov, da je srećan i t. d.{S} Odmah je ugovoren dan venčanja.{S} 
tno kad te svi vole i kad sve voliš; da je poneki predmet neprijatno učiti, ali da je veliko za 
dosadno; da nas sneg uteši za cveće; da je prijatno kad te svi vole i kad sve voliš; da je pone 
bravam, a duša ne znam gde mi je.{S} Da je bar ona na kakvom lepom mestu!{S} Mene mladi vole, a 
.</p> <p>— Čime?</p> <p>— Što misliš da je ona ili gluva ili da ne razume francuski.</p> <p>Ja  
ško rastajati se, dok život, izgleda da je sačinjen iz samih rastajanja. {S}Ponekad mi se čini  
mnogo teško rastajati se.{S} Izgleda da je čoveku uopšte teško rastajati se, dok život, izgleda 
e je imala groznicu, a danas izgleda da je nešto ozbiljnije.{S} Pored velike brige ja se još pi 
na drvetu koja više ne zri, već čeka da je neko uzbere ili da padne sama od svoje težine i zbog 
vest, i ako sam svakog sekunda znala da je to rđavo i grešno.“</p> <p>Za ovu knjigu možemo ne s 
svest i ako sam svakog sekunda znala da je to rđavo i ružno.</p> <p>Eto, hoću sebi da objasnim  
 mene jedno isto.{S} Pre sam mislila da je ljubav neka očaranost koja odnekud naiđe na čoveka i 
a kad pomislim kako je mama govorila da je bolje da se udam kroz koju godinu, nego da po tatino 
nju bez parade.{S} Ja sam odgovorila da je to i moja želja. {S}Ostalo je sve ostavio nama na vo 
" /> mana imalo.{S} Sad sam iskusila da je poštovanje i divljenje jedno more u kome je ljubav s 
: nesvesno <pb n="128" /> je osetila da je i on oslabio.{S} Eto takvi smo mi i takav je život.< 
 sad mnogo voli.{S} Ja sam uobrazila da je to kazao mene radi i uvredilo me je što on može da p 
.{S} To nimalo nije logično.{S} Mora da je to zato što je ona u crnini, a na moje nerve utiču b 
za njegovo dete; on nikako ne smatra da je to dete i moje, neće da mi ga da, da bude naše.{S} O 
ećam da je tako istinita stara fraza da je knjiga najbolji prijatelj.{S} Imaš drugarica, imaš i 
 strepnje i čežnje, rekoh joj najzad da je volim i zaprosih je tajno, moleći je da me čeka samo 
da zaroni u istinu života. Čika kaže da je Mopasan možda jači, ali je Tolstoj bolji.{S} On veli 
a je obratna: on zna sve i opet kaže da je svet i život prekrasan.{S} Da se čovek zgadi!</p> <p 
oja sumnja je brzo prešla u ubeđenje da je taj glas izrađen, da bi sakrio svoju prirodu koja je 
svojim delom gđica Janković pokazuje da je izišla iz same sebe, da ume krupnim potezima bacati  
moja urođena pravičnost nisu mi dale da je omrznem što je obmanula moj život i nehotice prevari 
nje klase ne veruju ni u šta i misle da je sve dozvoljeno, a ruku o ruku kad porok, glad i nesr 
am smatrao da se samo po sebi razume da je i moj život tebi otvoren i da ti možeš sve znati i s 
 jela dosada svakog dana, čini ti se da je brzo prošlo, jer nemaš čega da se sećaš.{S} Kad je p 
z mnogo roči, zahvalio.{S} Videlo se da je prijatno dirnut.{S} Inače nije nikome poklonio naroč 
ta je kazao ocu i majci: vi ne znate da je ona pametnija od ono dvoje starijih.{S} Ili: dajte m 
 i ako je ostalo ozbiljno i ja videh da je pojmila.</p> <p>- To je vrlo pesimistična knjiga.{S} 
i radost u celom svome biću i pojmih da je „ono“ bilo samo moje uobraženje i da je njegova prir 
ek.</p> <p>On me pogleda i ja osetih da je sreća tu negde blizu nas.</p> <p>Ujutru je vatra pop 
, kao kad smo bili mladi i ja osetih da je <hi>ono</hi> bilo tako davno, da bih sad čak mogla i 
li vrlo prijatno — rekoh ja i opazih da je opazio moju duboku radost.</p> <p>— A možda sam pros 
am ga tek sad našla <pb n="162" /> i da je moja duša patila i čeznula ne što nije bila dosad sr 
 Odmah sam opazila da malu obožava i da je ženu morao mnogo voleti i ako je on to pričao ozbilj 
je „ono“ bilo samo moje uobraženje i da je njegova priroda takva, da joj je trebalo vremena dok 
bra i kako ja nisam blizu, počinje i da je voli.{S} Ispočetka mu je bilo žao za mnom, posle me  
 sam mu nešto više od lepe igračke i da je to oboje laž.{S} Možda bi on voleo da me ima pored s 
estre.{S} Volim da odem kod strine i da je ispitujem o čiki.{S} Ona ga iskreno i stalno žali i  
a nam se čini da je tako lako bilo i da je sasvim prirodno što smo položili; a onima što su pal 
mesto u koje ide zdravo i prijatno i da je zato tražio premeštaj tamo.{S} Odmah sam opazila da  
 put, pokazali da je život dužnost i da je moja najveća i najlepša dužnost: da volim.</p> <p>Kr 
a mi uzmeš mir?{S} Da poznam sreću i da je izgubim?{S} Moja je mladost prošla lepa i nesvesna k 
ije bio zaljubljen pre venčanja, ali da je sad mnogo voli.{S} Ja sam uobrazila da je to kazao m 
poneki predmet neprijatno učiti, ali da je veliko zadovoljstvo znati da su tata i profesori „od 
{S}Oni su mi osvetlili put, pokazali da je život dužnost i da je moja najveća i najlepša dužnos 
i veselo, zašto ste mi uvek govorili da je život lep kad je on gadan, kad ste i vi, možda, gadn 
ila samo priklonjena kako je on moli da je poljubi, a ona šapuće: „Ne, nemoj, videće ko, nemoj  
ziran.{S} Ja mu se dopadam i on voli da je sa mnom.{S} Samo ne misli da se zaljubi, ili bar ne  
o ne sme čitati, zato ne sme niko ni da je vidi.</p> <p>Meni je bilo smešno što Ana koja voli N 
ela srdačno ispraća.{S} Meni se čini da je to bilo dvosmisleno.{S} Snaja je primila najlepše. { 
eznimo od straha i svima nam se čini da je tako lako bilo i da je sasvim prirodno što smo polož 
ga se čovek ne boji dogod mu se čini da je to daleko. {S}On je kao i pre malo sujetan i sujetan 
ejao se Nikola. — Da nemaš nameru ti da je prosiš?</p> <p>To je bilo već suviše.{S} Ja se uozbi 
a.{S} Zašto?{S} Da se nekada potseti da je u sedmom razredu gimnazije volela N.{S} Bolje bi bil 
a da vidi sreću.{S} I svi će misliti da je ta devojka što u sebi nosi čar dana i noći moja ćerk 
je veliku istinu kazao veliki pesnik da je čovek čoveku najveća tajna.</p> <p>On vidi kako se j 
osećam koliko je umoran i kad osećam da je tu, naš, da mu je dobro što se među nama odmara, ti  
sve što mogu da dobijem.{S} I osećam da je tako istinita stara fraza da je knjiga najbolji prij 
mnom se prave ravnodušni, ali osećam da je mati prebacivala ocu i Miki što se ne postaraju za m 
aon i vrlo mnogo žutih ruža.{S} Znam da je to lepo stojalo mome belom licu i vratu, mojim crnim 
cenim više svoju lepotu.</p> <p>Znam da je još pred maturu jedan moj drug rekao Ani da ja imam  
rame. {S}Nisam se trgla, osetila sam da je to njegova ruka, da je to on.</p> <p>— Dobro je, je  
e u njegovom prisustvu malo snebivam da je obaspem svom ljubavlju koju za nju imam.{S} I ona to 
to primiti.{S} Ja mogu samo da kažem da je on najbolji i najčestitiji čovek koga poznajem i jed 
ste se isprosili.{S} A ja njoj kažem da je ovo bolje od toga.{S} Priznajem meni je vrlo milo št 
mo što je vrlo lepa, već što verujem da je onakva kakva bi žena meni sad trebala. Što se više s 
la slaže li se s tim da odmah počnem da je učim da govori francuski, lake najobičnije fraze.{S} 
— Šta je?</p> <p>— Ne boj se, mislim da je sad dobro.</p> <p>— Što me nisi razbudila?</p> <p>—  
bled.{S} Svakako od hladnoće; mislim da je prema pokojniku prilično ravnodušan. {S}Na tako veli 
ne, ali utehe nije bilo.{S} I mislim da je samo njegov bol zauzdavao moj bol.</p> <p>— Tebi nij 
ako bi život dao da možeš. {S}Mislim da je to poslednji moj bol, poslednji udar od života meni. 
mi zlo, htela sam da umrem, pa zatim da je se odreknem za svagda, a sad je opet volim.</p> <p>A 
ih nekoliko strana zadršćem i osetim da je knjigu pisao genijalan čovek i ne prevarim se i do k 
sla jedno drugog željni i ja nalazim da je to bolje nego da smo jedno drugog siti.{S} Eto danas 
telji žele da se oženim i ja nalazim da je tako bolje.{S} Preporučili su mi nju, upoznali smo s 
obradovao.{S} Posle mi je palo na um da je on možda mislio da se ja ne udajem što još njega vol 
.{S} Ne znam kako mi nije palo na um da je to svega jedna knjiga.{S} Počeli odmah da prelistava 
a utisak da kad se i novac tu umešao da je stvar svršena, da spasa nema.{S} Ni ja nisam sirota, 
koja mu se otela i nikako nije mogao da je stigne. {S}Nikola me ostavi, rekavši:{S} Pričekaj! i 
 oni, je li?</p> <p>On je ćutao, kao da je naslutio i kao da je čekao da se izjasnim, da me bol 
, a vreme kao da nije prolazilo, kao da je stalo, da se odmori.</p> <p>— Jelo, — reče on najzad 
 kao da mi je za nešto zahvalan: kao da je i on nešto bio kriv, a ja mu oprostila.{S} I to je d 
odar svoje tuge.{S} Njegova tuga kao da je sakrivala njegovu lepotu kao trava ljubičice, ali je 
ednom namernom dozom dosade koja kao da je htela da kaže: a šta se to tebe, dete, tiče?{S} I po 
vaćeno.</p> <p>— Moje tako dršće kao da je uhvaćeno.{S} Međutim meni je tako dobro i ničega se  
n je ćutao, kao da je naslutio i kao da je čekao da se izjasnim, da me bolje razume.</p> <p>— H 
, gospode! — a glas mu je drhtao kao da je imao suza u grlu.{S} On se žurno diže i ode.{S} Mene 
aš se <pb n="38" /> nepristrasno kao da je to neko drugi.{S} Danas sam opet bila s Nikolom u po 
ožio sa mnom, s mojom metodom, rekao da je i sam hteo da me za to moli i vrlo srdačno se zahval 
tu koji je ravnodušan; ne bi trebalo da je ružna i svome mužu.{S} Kad bih ja bila takva, ja bih 
oje udvojava brige.{S} Ne bi trebalo da je tako, ali tako je.{S} Gledam se u ogledalo: da nisam 
i svi su znali.{S} I njemu se činilo da je sad ružno da zavrti glavu mladoj devojci, da otkazuj 
 kako sad patim, žalim što se desilo da je bio veren ; kad pomislim da ćeš brzo preboleti, onda 
 i neprijatnost?{S} Da li je mogućno da je moja nesvesna svest nešto shvatila, da je nejasno pr 
stina da sreće nema.{S} Nije mogućno da je neće biti za tebe, jer ti si izbranica života.{S} Ne 
 baš neprirodno prirodno, a prirodno da je veština, vaspitanje ili talenat.{S} Kudgod odem, da  
 trebalo je položiti.{S} Tata je čuo da je moj pismeni bio slavan.{S} Meni se čini da zato imam 
la sam da idem kući.{S} Da vidim, možda je tamo bolje.{S} Ovde nemam više šta da radim.{S} Rodi 
ožda je borba sa dosadom teža.{S} Možda je pobeda apatije i lenosti kobnija nego trenutna pobed 
la i to mi sad više nije lepo.{S} Možda je dosada u mojoj duši, pa je nosim svuda.{S} Ni knjige 
znam, a ono iskrsne još nešto.{S} Možda je to način da se čovek očisti od zla, ne od zla koje j 
e: on prilično svira u klavir.{S} Možda je to nešto naopako: ja volim kad muškarac svira u klav 
zamišljala borbu sa životom. {S}A možda je borba sa dosadom teža.{S} Možda je pobeda apatije i  
a što ti patiš.{S} Posle pomislim možda je tebi lakše da veruješ da niko ne zna, kao što si mis 
 prevrnula moj život.{S} Uostalom možda je ovako bolje.{S} Volim više da propatim, nego da sam  
samo sažaljevao, a sad već misli: mlada je ona i njena vesela priroda me je već prežalila.{S} I 
, bez spoljašnjih znakova tuge.{S} Tada je bilo tri godine <pb n="135" /> kako je umrla.{S} Nje 
o ne sme da bude“ i pocrveneo, još tada je to bilo, bilo je to što ne sme da bude i on se uplaš 
 sam baš osetljiva na vrućini, ali tada je nimalo nisam osećala.{S} I Nikola se nije žalio.{S}  
kome poklonio naročitu pažnju.{S} Otada je prošla godina dana i mi smo ga zaboravili.{S} Jednog 
>— Zar i kosti, mama? pita on i pogleda je lako obešenjački da svi prsnemo u smeh.</p> <p>Inače 
zina nesrećna ljubav prema Nikoli, onda je to dovoljno da u takoj osetljivoj, „bolesnoj“ žensko 
zalud tražiti u našem muškom srcu, onda je to najviše što mi očekujemo od jedne žene.</p> <p>S  
 Francuza pisao Géorge Ohnet.{S} A onda je možete dati svakom starcu, zrelom čoveku ili detetu  
li u sali, malo smo razgovarali, i onda je on po spoljašnjosti sasvim miran, ne krijući uzbuđen 
da sam je najsilnije osetila, a ni onda je nisam poznala.{S} A ti, Nikola, kad si je ti video u 
on se nada da ću primiti.{S} Ne, ponuda je ozbiljna i on se čak boji da neće biti primljena. Št 
izgovarao to ime vrlo zvučno, kao da ga je odzvanjalo neko veliko zlatno zvono.{S} Poče da me i 
g strica to potvrđuje.{S} Inače, kad ga je već ženska ruka napisala, šteta da nije dato u usta  
smehnuo i kazao da mi ga daje, da mi ga je već dao, ali da ne može ne osećati zahvalnosti.{S} J 
 da najviše voli mene i zbog toga mi ga je tako žao i tako ga volim.{S} Eto to „voli“ kako se o 
 je to tako daleko od istine. Žao mi ga je i volim ga zbog njegove čiste duše, ali dobro sam ur 
eto srce!{S} Kamo toga doveka što mi ga je čika obećavao?{S} Svi i sve mene varaju.</p> <milest 
kaže kad mu je spomenuo o mirazu, on ga je prekinuo rečima:{S} Molim vas, ja nisam trgovac.{S}  
Još lane jednog kišovitog dana doveo ga je tata k nama iz kafane.</p> <p>— Zamislite, Mikin dru 
vo <title>Detinjstvo</title> i cenio ga je više od svih pisaca.{S} Ima momenata kad bih plakala 
icama u kafani, sve to najzad toliko ga je odobrovoljilo, da je ostao da prenoći u pređašnjoj M 
 svoje rođene kompozicije.{S} Svesno ga je zaslađivao <pb n="97" />, ali nije preslađivao.{S} A 
 zašto sam se podala strahu? {S}Od čega je to poteklo, od koje <pb n="85" /> misli?{S} Kad nađe 
ude ravnodušan; bolestan čovek za njega je uvek prvo čovek koji pati, a ne predmet njegovoga po 
tom.{S} Samo nemojte dugo.</p> <p>Njega je interesovalo da vidi ko sam ja i ispitivao me o svem 
ga je i ovolika privlačivost; zbog toga je i ova zategnutost.{S} Ja sam srećna od sudbine.{S} M 
 prirode suviše različite. {S}Zbog toga je i ovolika privlačivost; zbog toga je i ova zategnuto 
 njegovu kuću da ga vređamo — ali ovoga je puta bilo onako kako je tata hteo.</p> <p>I tako sam 
aiđe neizmerna <pb n="65" /> tuga, i ja je poznadoh, onu moju vaselensku tugu, poznadoh je i se 
a žena.{S} Ona ima vrlo dobro srce i ja je volim skoro kao seju.{S} Nikola je sasvim propao u p 
i lepše nego što sam ja htela.{S} Snaja je kazala da mi daje sobu <pb n="94" /> iza sale koja i 
ini da je to bilo dvosmisleno.{S} Snaja je primila najlepše. {S}Ona je uvek divna.{S} Toliko pu 
a.</p> <p>Ja ne volim slikove.{S} Bolja je poezija u prozi.</p> <p>- Gospođo Jovanka, - on usta 
e je odmah zainteresovalo i moja sumnja je brzo prešla u ubeđenje da je taj glas izrađen, da bi 
na ličnost, tako važna smrt.{S} Pratnja je bila osobita.{S} Ceo Beograd je bio, cela Srbija, —  
n otišla sam da me poljubi strina, koja je još bila slaba.{S} Ona mi dade svoj poklon i reče da 
svečano“.{S} Pa čak ni njoj samoj, koja je pokušala da se školovanjem i boravljenjem u Beogradu 
nežnošću.{S} A njegova velika duša koja je čamila pored nje ostala joj je daleka i nepoznata.{S 
> kako je umrla.{S} Njegova rođaka koja je otišla ranije sa stvarima bila je dadilja detetu, ko 
 a neki su bili lepi.{S} U povorci koja je išla za sandukom ja sam sve više zaostajala sa gospo 
u bolnici.{S} Dete ostaje sa ženom koja je časna i odana, ali prosta, stara i zaboravna.{S} Ona 
zrađen, da bi sakrio svoju prirodu koja je možda bila pakost.{S} Slušati takva čoveka bez tempe 
i on koji ovog časa možda grli nju koja je njegova žena, mene voli, mene, koja mu nisam ništa i 
nadam?{S} Da se naviknem na istinu koja je gadost i da se pomirim s njom.</p> <milestone unit=" 
dim, onda ga nisam ni uvredila.{S} Moja je savest čista, a ako je on nešto pronašao, to je njeg 
 ne miri sa društvenim formama.{S} Moja je verenica više mila i dobra, nogo lepa.</p> <p>— I bo 
i, i počne da govori o drugome.{S} Moja je odluka već gotova: svim silama hoću da se lečim i ja 
i, i počne da govori o drugome.{S} Moja je odluka već gotova: svim silama hoću da se lečim i ja 
a godina i moj je život svršen.{S} Moja je mladost već prošla.{S} Zašto si ti, Nikola, ušao u m 
 okružim samo onim što je lepo.{S} Moja je soba vrlo ukusno nameštena.{S} Imam i cveća, samo ze 
a poznam sreću i da je izgubim?{S} Moja je mladost prošla lepa i nesvesna kao san, pa ipak misl 
u svome ubeđenju ...{S} Ah!</p> <p>Moja je snaja prekinula moje ništavno filozofiranje i donela 
Bojim se ... i žao mi je...</p> <p>Moja je duša prepuna nežnosti i na te reči zatalasa se gorko 
rali popustiti.{S} Ja sam jača. {S}Moja je volja puna snage mladosti.</p> <pb n="60" /> <milest 
i ja nisam bila večerala.</p> <p>Rođaka je čuvala dete, a ja sam ga služila.{S} On je bio veseo 
e zbogom.{S} Odlazio je u Beograd. Čika je mene uvek mnogo voleo i toliko puta je kazao ocu i m 
eli da me vidi.{S} Išla sam odmah. Čika je već bio mrtav.{S} Stigla sam za pratnju.{S} Sve dock 
u devojku da vam vratim.{S} Jeste, čika je vrlo pametan, pametniji od tate i ako se to ocu ne s 
kajala svoj greh, zar on ne vidi kolika je moja ljubav i moja patnja.{S} Hoću da ga molim da mi 
 sam imao prošlost i ljubav.{S} Razlika je samo što sam ja bio i srećan.{S} Da gledamo da popra 
kinoj deci hleb, pa ni kolače“.{S} Mika je praskao, kazao da smo mi palančani i ćifte i da smo  
astrti, sve blista od čistote, i muzika je već počela.{S} Hajde, hoćeš sa mnom u polje.</p> <p> 
vor:{S} Mnogo vam hvala.{S} Moja odluka je čvršća time što ste dopustili da vas sasvim poznam.{ 
je pre, nego što sam je poznala, otišla je neocenjena i nevoljena koliko zaslužuje.{S} I svojim 
a nezaslužene ljubavi prema meni otišla je pre, nego što sam je poznala, otišla je neocenjena i 
oh iz sobe.{S} Seja se uplaši.{S} Imala je izraz kao da sam je uhvatila na zlu delu.{S} Ja se z 
e kad ga izazoveš.{S} Kroz moja stopala je nešto kucalo kao električna struja i ja sam se podav 
S} Zapaljenje nije bilo opasno.{S} Lela je vesela.{S} Ali danas joj se tata naljutio.{S} Javili 
vanjem da sam se i nasmejala i zavolela je toga trenutka.</p> <p>— Vidiš, Nikola, i ja bih ovak 
tiv mnogo oduševila u našoj kući dovela je za ruku iz drugog kraja sobe, gde su se deca za svoj 
menila se.{S} Da si je lane video, bila je sva život i radost. </p> <pb n="36" /> <p>— Žao mi j 
p>Ali zar su lepe stvari tužne?{S} Bila je neka magla tuge u njegovim inače tako vedrim i bistr 
bila oko nas i u nama, i neka tuga bila je u toj veličini, a vreme kao da nije prolazilo, kao d 
 koja je otišla ranije sa stvarima bila je dadilja detetu, koje je odraslo bez majke.</p> <p>Ra 
 smo ih.{S} Ona je mnogo plakala i bila je srećna.{S} Svi su plakali, samo ja i Nikola nismo.{S 
 misao kad sam pročitala tu knjigu bila je:{S} Ja neću da živim u tako gadnom svetu, hoću da se 
kaže, da je angina bila opasna. {S}Bila je samo nesnosna, a nijednom nisam osetila opasnost po  
gledaše u oca i ona razumede.{S} Popila je lek, šapnula dve tri reči i opet zaspala.{S} O, kako 
sipao obraze i oči, a masa sveta gazila je kroz gomile snega i nosila groblju prirodno i veštač 
nikom moga intelektualnog života, nikla je ponova i procvetala očinskom ljubavlju prema detetu  
lela čoveka za koga će se udati, Nikola je došao, on joj se učinio taj i ona je svu ljubav pokl 
vet, kao što sam uvek želela.{S} Nikola je bio pažljiv.{S} To tako treba i to nije ništa neobič 
e to dublje i silnije voleti.{S} Nikola je mio i dobar, to je dosta, ali to nije mnogo.{S} Ja s 
a dana sam ostala u Beogradu.{S} Nikola je pre podne išao verenici, u podne dolazio k nama, pos 
i ja je volim skoro kao seju.{S} Nikola je sasvim propao u politiku i moj tata i on se lepo sla 
jima i tome što mi se raduju.{S} Nikola je otišao svojoj verenici.</p> <p>U veče smo Nikola i j 
umreti znači postići sreću.{S} A Nikola je svirao buru svoje duše i njegov profil je bio osvetl 
one unit="subSection" /> <p>Ovaj Nikola je vrlo prirodan i simpatičan čovek.{S} Meni se čini da 
 je poned zaista duhovit.</p> <p>Nikola je dobio sina.{S} Sad je srećan čovek.{S} Ja gotovo viš 
lje da čine sebi zlo.{S} Ali pijanicama je piće prijatno, a kockari se uvek nadaju u neku dobit 
nuta, a Nikola i Nata dotrčaše.{S} Mama je kazala nekome preko tarabe.{S} Svi se sakupiše.{S} O 
 se uvek pokori njegovoj želji.{S} Mama je još i sad vrlo lepa i stasita i tata se ponosi kad i 
zna i nimalo se time no ponosi.{S} Mama je sad nekako stekla u kući jače pravo glasa: nesvesno  
.{S} Tata je uobražen i sujetan, a mama je slabačko stvorenje koje ima svoje sasvim drukčije po 
>Posle sme se opet ućutali.{S} Nad nama je mirisalo mlado orahovo lišće i na nas su padale žuto 
repastila. </p> <pb n="90" /> <p>— Vama je nepravo što sam to kazao.{S} To je istina.</p> <p>—  
im decu, malu i veliku.{S} Pa ipak žena je ružna u tome položaju.{S} Buduća njena sreća staje j 
ošlosti i sadašnjosti.{S} Neka veličina je bila oko nas i u nama, i neka tuga bila je u toj vel 
/title>, <title>Malo srce</title>), ona je odmah osvojila čitav srpski deo našeg naroda, A kad  
vo vreme ne bude ljubomorna na vas: ona je naučila da ja pripadam samo njoj.{S} Ipak ubeđen sam 
 se smeši na njih, vrlo je mila.{S} Ona je sad puna, gotovo prepuna žena.{S} Ona ima vrlo dobro 
stala joj je daleka i nepoznata.{S} Ona je na groblju udesila vrlo lepu bašticu i ja tako volim 
čkim, nežnim bez volje i poleta.{S} Ona je bila zadovoljna i više joj ništa nije trebalo.{S} I  
{S} Ne, maloj je bilo sve bolje.{S} Ona je pila mleka i tiho razgovarala sa mnom.</p> <p>— Je l 
zofija sasvim različita od moje.{S} Ona je obratna: on zna sve i opet kaže da je svet i život p 
da budem kažnjena što oni stare.{S} Ona je prosto zanemela od blaženstva.{S} Njen je mladoženja 
 i tužno bez moje velike sestre.{S} Ona je mene mnogo volela. {S}Kad se neko uda, kao da malo u 
udo zaljubljen.{S} Dopada mi se.{S} Ona je vrlo nežna.{S} Mnogi misle da se ženim zbog bogatstv 
uća njena sreća staje je lepote.{S} Ona je ružna svetu koji je ravnodušan; ne bi trebalo da je  
 ne vidim !{S} Ispratili smo ih.{S} Ona je mnogo plakala i bila je srećna.{S} Svi su plakali, s 
ela, i sve joj je ostalo u duši.{S} Ona je sedam godina starija od mene, pa ipak smo kao drugar 
m. {S}Jeste, ona njega već voli.{S} Ona je unapred volela čoveka za koga će se udati, Nikola je 
a.{S} Zatim uđe verenica s ocem.{S} Ona je u crnoj haljini sa svilenim čipkama i ako je obučena 
je Mika srećan što je nju našao.{S} Ona je gotovo obrazovanija od njega.{S} On je jednostran ;  
la ti što si joj pravio društvo.{S} Ona je poslednje godine mnogo oslabila i promenila se.{S} D 
} I tako sam ja išao napred, sam, a ona je sve više izostajala i kad sam hteo da dajem i da pri 
 Lela; vidi kako je mala! </p> <p>A ona je bila za jednu šaku veća od te male Lele od dve godin 
la je došao, on joj se učinio taj i ona je svu ljubav poklonila njemu. {S}Ona je zaista vrlo mi 
e desila strašna i značajna stvar i ona je sasvim prevrnula moj život.{S} Uostalom možda je ova 
 u isto vreme 1 drsko i nežno — ali ona je luda ako se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav 
 u isto vreme i drsko i nežno — ali ona je luda, ako se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljuba 
anu s knjigama gore u belom zavoju (ona je rekla u <pb n="21" /> zavoju) ima nekoliko knjiga za 
tata raduje. </p> <pb n="158" /> <p>Ona je zaspala.{S} Ja sam se udubila u te sitne fine detinj 
ako zaspi, da da detetu lek.</p> <p>Ona je još bila u vatri, ali je spavala dosta mirno.{S} On  
o.{S} Snaja je primila najlepše. {S}Ona je uvek divna.{S} Toliko puta mislim o njoj.{S} Koliko  
a je svu ljubav poklonila njemu. {S}Ona je zaista vrlo mila i on će je zacelo voleti i biće sre 
otišao je — nepovratno.{S} Smrtna kazna je izrečena.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Smr 
ne unit="subSection" /> <p>Smrtna kazna je izvršena:{S} Nikola se danas venčao i otputovao s Na 
 me je još posle podne bolela glava, pa je možda ostao trag, ali da mi sad nije ništa.{S} To sa 
promeni: kao da sine sunce na cveće, pa je čoveku i toplo i mirisno i radosno u duši.</p> <p>Ja 
 glavu na dirke, jedan trenut prođe, pa je naglo diže i poče snažno da lupa neku fantaziju.{S}  
po.{S} Možda je dosada u mojoj duši, pa je nosim svuda.{S} Ni knjige me više ne zanimaju kao pr 
te karte sa čovekom koji zna: sama igra je zadovoljstvo, a gubitak je sitnica. {S}Ja sam imao d 
nimalo nisam ljubazna s njim.{S} Sestra je crnomanjasta <pb n="24" /> liči na mamu, a ja sam ri 
ad ide s njom u društva.{S} Moja sestra je verena.{S} Njoj je dvadeset i četiri godine i ona me 
ko mu ništa neće biti. „Izdržljiva rasa je ovaj naš narod.{S} Bolest prezire, smrti se ne boji“ 
šta da se radi. Što sam više čekala, ta je misao sve manje energije sadržavala.{S} Međutim ja s 
etoj, pa mi je i tada bilo teško.{S} Ta je knjiga pisana kao proklestvo ljudima, da bi se zgadi 
o lepota.{S} Ti imaš dušu na licu, a ta je duša lepa. {S}Ti si neobična.{S} Ja nemam sestru, al 
d kuće spopala moja vasionska tuga. Šta je to što liči na grižnju savesti, a nije, jer krivice  
se čak boji da neće biti primljena. Šta je u njegovoj duši ja ovoga puta ne vidim jasno, ali je 
okružuje zasenjuje naše smrtne oči. Šta je to bilo u tome dubokom muškom glasu što je tako utic 
bamrlosti, dođe mi u svest pitanje: Šta je ovo, gde sam ja i kuda idem?{S} Ovaj svet i ovaj mrt 
 dužnosti.{S} A šta ću ja da radim? Šta je moja dužnost?{S} Koga ću ja da volim?{S} Ko će mene  
ije sramota!“ Ona poblede.</p> <p>— Šta je tebi, dete, od nekog doba?{S} Kakve su to uvrede ?{S 
on skoči i uplašeno upita:</p> <p>— Šta je?</p> <p>— Ne boj se, mislim da je sad dobro.</p> <p> 
{S} I otac poblede i reče:</p> <p>— Šta je to s tobom, dete!{S} O, gospode! — a glas mu je drht 
de da svira, on se okrete:</p> <p>— Šta je, Jelo?</p> <p>— Ah, ništa, učinilo mi se.... i ja sk 
se kao u to ćebe.{S} A je li, mama, šta je to bilo?{S} Molim te kaži mi kakva je to stvarčica b 
ni i fizički odmor.</p> <p>O, Bože, šta je sa mnom i šta hoću ja?!</p> <milestone unit="subSect 
onosnije, a ti ne znaš i ne razumeš šta je to.{S} A kad je već dockan, onda znaš.{S} On mene vo 
orih da od svega toga nije ništa, a šta je u mojoj duši to nikome neću da kažem.{S} Onda on pla 
s njom pobegao od mene, on koji zna šta je dužnost i obaveza, mene voli on koji ovog časa možda 
 ću mu reći njegove reči ako zapita šta je to, ali neće pitati.{S} Priđoh mu polagano s leđa, i 
st zadovolji.{S} I snaja neće znati šta je u njihovim dušama.{S} Njene brige će se menjati: da  
 uzeo neku tvoju stvarčicu, ne znam šta je ono bilo, neka stvarčica kao broš, kao neka igla, al 
sva pod utiskom te misli, a ne znam šta je ona sadržala, već samo osećam neku težinu: bol, stra 
 sama, da mislim slobodno, da vidim šta je to sa mnom.{S} Spremila sam čaj i ugostila gospođu,  
na i kako me on moli da mu objasnim šta je to sa mnom.{S} Da nisam čula kakvu klevetu na oca, i 
sovalo.{S} On ne priča da se hvali išta je sve video, već zato što voli slike, da obnovi uspome 
.{S} Ja joj šapnuh:</p> <p>— Dušo, tata je zaspao, evo tu je.{S} Umoran je, da ga ne budimo.{S} 
na i petice prosto same dolaze.{S} Tata je zadovoljan svedodžbom iz sedmog razreda, ali nalazi  
su pali, a trebalo je položiti.{S} Tata je čuo da je moj pismeni bio slavan.{S} Meni se čini da 
m, samo neću nikome da govorim.{S} Tata je uobražen i sujetan, a mama je slabačko stvorenje koj 
m htela, već što je samo došlo.{S} Tata je došao na ručak kad smo se vratili.</p> <p>— Vidite k 
o sam ja njegova ćerka.{S} Međutim tata je tako dobar čovek, tako gostoljubiv i tako milostivog 
žu, jer su jednomišljenici.</p> <p>Tata je ostareo.{S} I postaje tužan.{S} On oseća da se pribl 
mi date vašu ćerku za ženu.</p> <p>Tata je, gotovo plačući, kazao da rado daje svoj blagoslov,  
ja sam primetio.{S} Eto, cela ta poseta je bila nekako zvanična.{S} Pravo da ti kažem, sve sam  
Section" /> <p>Došla sam kući.{S} Dosta je bilo dvadeset dana da sve ispričamo i da se siti nag 
 je mene uvek mnogo voleo i toliko puta je kazao ocu i majci: vi ne znate da je ona pametnija o 
ad je čovek sam i kad mašta, često puta je tako detinjast, da bi se stideo da kaže glasno svoje 
ali čovek vrlo ljubak i duhovit.{S} Iva je slatka beba od dve godine koja uči da govori, a Bošk 
hoćete?{S} Da priroda nije onakva kakva je.{S} I zašto vi mrzite sve ljude kad nisu svi nevalja 
a je to bilo?{S} Molim te kaži mi kakva je to stvarčica bila.</p> <p>Snaja pogleda i mene i nje 
a ne izazovem vaše sažaljenje. {S}Takva je moja filozofija.{S} U svakom slučaju — da budemo pri 
se vrati, neće me naći više.{S} Njegova je filozofija sasvim različita od moje.{S} Ona je obrat 
oje <pb n="7"/> strane ružna reč, i sva je ktritika pozdravi sa oduševljenjem.{S} Tako ona neob 
st: mene voli kad se s njom venčao, kad je s njom pobegao od mene, on koji zna šta je dužnost i 
šlo, jer nemaš čega da se sećaš.{S} Kad je pošao voz, meni je bilo tako kao da putujem u slobod 
— Neću.</p> <p>On stade, on uđe.{S} Kad je mislio da hoću, on me pozvao nekako nemarno, neiskre 
o malo ljudi, a tako mnogo dece.{S} Kad je čovek sam i kad mašta, često puta je tako detinjast, 
sta zanimljivi za nove ličnosti.{S} Kad je bio nečim naročito zadovoljan, lice bi mu se samo ra 
 Oko jedanaest sati dao joj lek.{S} Kad je zaspala, on se okrete meni:</p> <p>— Jelo, molim te, 
posle smrti da lepo ostane lepo.{S} Kad je jedna meni bliska ličnost posumnjala u mene, mene ni 
 gde ću da pobegnem od ove čame?{S} Kad je Nikola bio onda otišao i kad sam patila, činilo mi s 
am htela da verujem takve stvari, a kad je verovatnost bila očevidna, nisam htela da mislim o n 
S} Sad mi to ne izgleda duhovito, a kad je rekao, dopalo mi se).{S} Pretvara se kao da me smatr 
 pevala joj <pb n="153" /> himnu, a kad je ona najzad došla, i to ljubav, ne njena senka, ni sl 
ažali na samoga sebe i na druge ; a kad je u duši sve zaleđeno i studen vetar šiba i led se stv 
pozvao nekako nemarno, neiskreno; a kad je čuo moje odlučno neću, on se iznenadio i ušao.</p> < 
e znaš i ne razumeš šta je to.{S} A kad je već dockan, onda znaš.{S} On mene voli, Nato, on ne  
ačune, a sad imam sa sobom.{S} Onda kad je učinio nešto, što nije smeo učiniti onakav kakvog sa 
 poštovanje prema svom mužu, a onda kad je dublje zavirila u život, koji nije ni prema kome rav 
ću da se igram; a bilo je trenutaka kad je izgledalo da će on pasti preda me na kolena i reći:  
gnem sa svojim sposobnostima, a sad kad je meni jedina radost i jedino uživanje studija, vi ste 
ji nije ni prema kome ravnodušan, i kad je valjada u njihovoj udruženoj krvi osetila nešto živo 
ruke.</p> <p>Bilo je već deset sati kad je mala čvrsto zaspala i kad on reče:</p> <p>—- Ja bih  
da ni jedan čovek ne sme biti drzak kad je žena jaka u poštenju i razumna u govoru.{S} Oh, kuko 
osača i kola.{S} Sve je išlo glatko kad je tu bio Nikola. {S}Moj brat i njegov stariji sinčić s 
} Još onda kad me je nešto uzrujalo kad je kazao „što ne sme da bude“ i pocrveneo, još tada je  
 se.{S} Jao, što mi je bilo dosadno kad je počeo obilaznim putem kako sam ja njegovo pametno de 
aradokse ili igre reči.{S} Ali zato kad je ponese goli elemenat njenog spola, u stanju je da na 
te mi uvek govorili da je život lep kad je on gadan, kad ste i vi, možda, gadni?{S} Jelo, ja ni 
da će ona biti moja ćerčica.</p> <p>Kad je polazio, on nam je srdačno bez mnogo roči, zahvalio. 
Pratnja je bila osobita.{S} Ceo Beograd je bio, cela Srbija, — i ja.{S} Ja volim gomile.{S} Mra 
e ljubav došla da uništi moj život, sad je moja duša postala tako slaba i bolesno prijemčiva, d 
m u dnevnik.{S} Sestra se udala.{S} Sad je kuća prazna, nema više onih silnih gostiju, pa mama  
it.</p> <p>Nikola je dobio sina.{S} Sad je srećan čovek.{S} Ja gotovo više ništa ne osećam za n 
line su bile žute, skoro crvene.{S} Sad je stojao kao i pre preko puta mene, samo je imao crne  
gnuša, kad se voli onda se voli.{S} Sad je dockan znati.</p> <milestone unit="subSection" /> <p 
erio s nekom bogatom gospođicom.{S} Sad je došao da se vidi sa roditeljima koji su se zaželeli  
atim da je se odreknem za svagda, a sad je opet volim.</p> <p>Ali, zašto ne dođe čovek koji će  
a se boriti, treba pobediti.</p> <p>Sad je dockan, čiko, da mi to govorite.{S} Znam ja odavno d 
uteći...{S} Ah, jedna misao!{S} Jedared je Nikola nešto čitao u sebi i onda glasno reče samo je 
.{S} Od prirode je ćutalica.{S} Jedared je u šali kazao da on sa svojim bolesnicima toliko mora 
ili detetu od dvanaest godina, i oni će je s istim zanimanjem i zadovoljstvom pročitati.</p> <p 
emu. {S}Ona je zaista vrlo mila i on će je zacelo voleti i biće srećna.{S} U Nikolinom ponašanj 
do groba, ona reče da hoće.{S} Kod kuće je ništa lepo nije čakalo.{S} Mraz je cičao pod nogama  
čki da svi prsnemo u smeh.</p> <p>Inače je on jedno vrlo nežno srce.{S} Miša ga bedi da on uvek 
 zaprepastih se.{S} Sakrijem je i uveče je pročitam celu.{S} Odmah sam videla da sam pogrešila, 
se razbolela.{S} On se uplašio.{S} Juče je imala groznicu, a danas izgleda da je nešto ozbiljni 
 ćutala.</p> <p>- Gospođo Jovanka, vaše je lice snežno polje ; ja bih voleo da ostavim traga po 
.{S} Vidim da ste se promenili.{S} Vaše je lice tako tuđe i čudno bez osmjeha.{S} U njenom glas 
oga što zaista mnogo volim decu, a vaše je tako nežno i ljupko.</p> <p>Ali, gospodine, pre nego 
mete, a hteo sam da vam ne kažem, lepše je bilo da vam ne kažem.{S} Ja sam govoreći one glupost 
 a a tata ga izleči.</p> <p>— Eto, tebe je izlečio, ali ga mi moramo slušati i ne smemo mnogo r 
ivot nam već možda udesio klopku i srce je uhvaćeno.</p> <p>— Moje tako dršće kao da je uhvaćen 
 s njim.{S} A on je došao iz sreza, gde je lečio zarazu, <pb n="154" /> prašljiv i umoran, ozbi 
de suva zemlja puca od žeđi.{S} Ah, gde je neko, ko bi me voleo?{S} Odmah bi ga zavolela iz zah 
svest o toj bliskosti.{S} I mislim: gde je sad njegova duša kad njegovo telo spava.{S} Kako je  
e naučenosti i izvitoperenosti, već gde je sve devojački čisto, prirodno, toplo, neposredno.{S} 
n je pre dva meseca došao sa strane gde je svršio studije, dobio službu i ubrzo se verio s neko 
sti, najviše ozbiljnosti.{S} Od prirode je ćutalica.{S} Jedared je u šali kazao da on sa svojim 
e položaju.{S} Buduća njena sreća staje je lepote.{S} Ona je ružna svetu koji je ravnodušan; ne 
oje je odraslo bez majke.</p> <p>Radije je slušao.{S} I malo iznenađeno i prijateljski je pogle 
j kartu dati čuvam; sedi ovde, zgodnije je; daj torbu da ti popnem gore“ i t. d.{S} U vozu su s 
no!{S} Ili da se pravim vesela? Ćutanje je najbolji odgovor.</p> <milestone unit="subSection" / 
{S} Poštovanje nije sloboda, poštovanje je potčinjavanje; ljubav je sloboda.{S} Ti si moja žena 
a stvarima bila je dadilja detetu, koje je odraslo bez majke.</p> <p>Radije je slušao.{S} I mal 
 se čovek očisti od zla, ne od zla koje je došlo, već koje bi moglo doći.{S} Eto ja u Beogradu  
ećam se Andersenovog ružnog pačeta koje je postalo lep labud i milo mi je to upoređenje.{S} Bil 
 kod njih ima takvog prijateljstva koje je jače od srodstva.{S} I tako dalje.{S} Nikola me prvi 
o pre nekoliko dana.{S} Ili bolje: moje je neznanje bilo lepo i dugo.{S} Ne znam da li da žalim 
 ja sam se probudila iz obmane.{S} Moje je detinjstvo bilo lepo i dugo je trajalo, do pre nekol 
n mi reče da ne može do me pozna, da me je tek sad poznao.{S} Ja mu odgovorih da on nikad nije  
 mi se da nisam u našoj kući, već da me je nešto ponelo u visine blizu Boga, gde svi skrušeno p 
o“ i pitao me šta mi je.{S} Rekoh da me je još posle podne bolela glava, pa je možda ostao trag 
eca me obožavaju, samo Nikola kao da me je zaboravio, a to mi je tako žao ...</p> <milestone un 
ova podignuta rastresena kosa kao da me je, nijajući se, pozivala da provučem ruku kroz uju, da 
enje, a čitao je i nije zaboravio da me je jedan čovek, koji još živi, bez ljubavi poljubio.{S} 
{S} Kakve su to uvrede ?{S} Zašto da me je sramota?</p> <p>— Zato što se udaješ kad znaš...{S}  
 mlada je ona i njena vesela priroda me je već prežalila.{S} I prežaliću te, Nikola.</p> <p>Neg 
e vole.{S} Seja me je oblačila, seja me je mazila, mislila o mojoj spoljašnjosti više nego ja i 
ečemu učili, koji tebe vole.{S} Seja me je oblačila, seja me je mazila, mislila o mojoj spoljaš 
a, ja opazih u svetu jednu dušu koja me je mogla usrećiti i ne mogu da ti pričam koliko sam pro 
tinu decu i priđe k meni.{S} Gledala me je dugo svojim pametnim, istim kao u oca očima.{S} Najz 
a nađem čarobno ćutanje.</p> <p>Mala me je brzo zavolela.{S} Mene voli oduševljenom veselom det 
vila ukus za otmenu prostotu.{S} Ona me je volela, ona me i sad voli koliko može od zeta.{S} A  
b n="110" /> sam jednu devojku i ona me je odbila.{S} Bilo mi je žao, čak sam se i ljutio, a ka 
o preporuči i nama.{S} Nekoliko puta me je pogledao lepo otvoreno, srdačno i naposletku rekao:  
šim što je nazivam buđenjem.{S} Java me je ošinula bolom i razdražila.{S} Sad nastaje stvarnost 
S} On je mene voleo.{S} Još onda kad me je nešto uzrujalo kad je kazao „što ne sme da bude“ i p 
 ravnodušni ljudi zabave i uteše kad me je ostavio bez žalosti i milosrđa onaj koji me je voleo 
mi ih pokaže.{S} Zašto nije hteo kad me je voleo?{S} Zašto da ja njega ne razumem?{S} Zašto da  
 smo morali.{S} Svršilo se.{S} Komad me je potsetio na Tolstojevu knjigu koja mi je nekad mnogo 
klatilo se nešto u mojoj duši i srce me je povuklo tome ozbiljnom i tajanstvenom čoveku.{S} Ja  
{S} G.{S} R. mi je poslao pismo koje me je vrlo iznenadilo.{S} On je povratio svoj ton i svoje  
očetka mu je bilo žao za mnom, posle me je samo sažaljevao, a sad već misli: mlada je ona i nje 
vio bez žalosti i milosrđa onaj koji me je voleo.{S} Ja hoću da ga zaboravim!{S} Hoću da se izl 
lo da sam se odmah ubila!{S} Tolstoj me je otrovao ne da umrem, već da ne valjam za život.{S} K 
ravičnom i nezahvalnom.{S} Sa kakvom me je voljom on učio francuskom i ruskom jeziku i kako su  
 /> znači da ga ne volim više.{S} On me je jedamput malo uvredio.{S} U društvu se povela reč o  
S} I vratih se na svoje mesto.{S} On me je gledao, gledao.{S} I hol i sažaljenje i nežnost sipa 
 on tako bez reči ostavio.{S} Ali on me je bez reči i voleo, Nikola, ljubavi moja, zašto mi nek 
e došli! — rekoh, dršćući.</p> <p>On me je gledao.{S} Jedan nov, dug, dubok pogled, i u istom t 
obro i ničega se ne bojim.</p> <p>On me je gledao.{S} Zatim reče:</p> <p>— Vi znate da ste lepi 
S}Da li možeš da razumeš ?</p> <p>On me je gledao i kao starao se da shvati.{S} I ja sam njega  
znala da postoji Meterlink.{S} Mnogo me je uzbudilo.{S} Ima u njemu nešto tajanstveno i duboko  
{S} Ali to, što je pocrveneo, nekako me je dirnulo, ne umem sebi da objasnim, kako i zašto me j 
iv i umoran, ozbiljan i divan i tako me je lepo pogledao i tako me je srdačno zagrlio, da sam o 
an i tako me je lepo pogledao i tako me je srdačno zagrlio, da sam osetila neizmernu sreću što  
zgledao pun značaja! {S}Međutim bilo me je strah da nešto ne grešim i kad mala u snu prošapta:  
 da je to kazao mene radi i uvredilo me je što on može da pomisli da ja to ne znam, već se, mož 
p>Oni su bili danas kod nas.{S} Vrlo me je dirnuo jedan dečko, snajine snaje brat. {S}Uvek ćuti 
S} To je meni nešto sasvim novo vrlo me je interesovalo.{S} On ne priča da se hvali išta je sve 
 značenja koje im rečnik daje.{S} To me je odmah zainteresovalo i moja sumnja je brzo prešla u  
oraju voleti kad vi to hoćete.{S} To me je i sprečavalo da se ženim i ubrzalo moju odluku da va 
je istina, a to nije mogućno; baš to me je najviše i ubilo u toj knjizi što se istina oseća kao 
 do onog vremena kad neću patiti što me je on tako bez reči ostavio.{S} Ali on me je bez reči i 
a nisam kriva.{S} Koketirala sam što me je vaše samopouzdanje dražilo i što sam htela i ja da b 
 žao.{S} Apsolutno ne razumem, zašto me je toliko potresao, što je on pocrveneo.{S} Dopalo mi s 
 umem sebi da objasnim, kako i zašto me je dirnulo.{S} Kao da mi je nešto milo i kao da mi je n 
<p>— Ne boj se, Jelo — reče on pošto me je pogledao u oči — nije mnogo opasno; možda ja u svome 
u tome salonu i <pb n="51" /> gotovo me je bilo i strah.{S} Dođe jedna stara ljubazna gospođa,  
 nas dvoje sami razgovarali.{S} Prvo me je molio da se venčamo na jutrenju bez parade.{S} Ja sa 
ja kući?{S} Je li vreme?</p> <p>— Vreme je, ali posedi još malo.</p> <p>On je posedeo.{S} Najza 
oštovanje i divljenje jedno more u kome je ljubav sama po prirodi već tu kao morska struja.</p> 
se ubijem.{S} To hoću i to neću na tome je i ostalo, kao neko rešenje koje se ne izvršuje, <pb  
što mogu izgubiti u njenim očima ; mene je bilo stid za nju kako može da posumnja i bilo mi je  
mu se učinila starački sebična.{S} Mene je njegova smrt potresla više od svih bolova u životu,  
rlu.{S} On se žurno diže i ode.{S} Mene je posle bilo žao, ne toliko žao, koliko sramota; oseća 
 prigušenim glasom i ode sam. {S}A mene je i kod kuće spopala moja vasionska tuga. Šta je to št 
r i t. d.{S} Ja sam i zaboravio: i mene je Mika molio, da te dovedem.{S} Hoćeš li?{S} A posle u 
 se više mučim.{S} Sad mi se čini da se je on neprestano nadao da ja jednu reč kažem, pa tamo d 
> <p>Kako je Nikola bio pošten, kako se je on ponašao bratski i prijateljski i ako ino je voleo 
 jednako ne zahvaljujem sudbi što mi te je dala.</p> <p>Ohrabrena, ja ga zapitah da li je on sr 
 kad se <pb n="48" /> obazreš, i ako te je jela dosada svakog dana, čini ti se da je brzo prošl 
zamenim.{S} U tri odoh k njima.{S} Dete je spavalo.{S} Potsetih ga da treba i on da legne.{S} O 
p> <p>- Vas svi vole, zar ne?{S} Kažite je li vam to milo ?</p> <p>— Da, tako bar izgleda da me 
bola.{S} Ako bude bilo žalosti, sakrite je, da me kaznite a ja ću svoju gordost što sam od vas  
 vrlo pesimistična knjiga.{S} Zašto ste je čitali tako rano?{S} Ko vam je dao.</p> <p>— Slučaj. 
 ga.</p> <p>Ja sam spremna.{S} Eto, sve je čisto i jasno i mi smo krasni prijatelji, a moja pam 
{S} Poludeti, umreti, <pb n="75" /> sve je bolje od ovoga.{S} Svakog dana pronađem nešto novo,  
ostanem, da nađem nosača i kola.{S} Sve je išlo glatko kad je tu bio Nikola. {S}Moj brat i njeg 
On je takav</hi> — i više ništa.{S} Sve je drugo moja mašta i moja luda priroda koja hoće, ne z 
mam tako mnogo ukusa.{S} Sujeta.{S} Sve je sujeta i ništavilo i ja se tako osećam bedna i nesre 
m prve nedelje.</p> <p>Došao je.{S} Sve je bilo prosto i svečano.{S} Svi stariji smo bili u sal 
im i da se bojim kakvih prekora?{S} Sve je lepo i sve mi je prijatno. {S}Radim za školu, čitam, 
} U to prvo doba kod gospođice Jele sve je nekako drhtavo, nervozno, nejasno, jer „ona još ni s 
 i pogledom pitaš: razumeš li ? — i sve je gotovo: on razume.{S} Dobila sam depešu od Nikole i  
 Svega znanja i sve lepote ima tu i sve je svačije: svaki besplatno može uzeti koliko mu snaga  
on nije polaskao ženskoj sujeti. {S}Sve je to zbog slika mene zainteresovalo.{S} Priznajem vole 
o što Jela veli posle svoje svadbe „sve je bilo prosto i svečano“.{S} Pa čak ni njoj samoj, koj 
u rano udari kap zbog izdaje čoveka kog je mnogo volela, polazi hladna i ravnodušna u brak u ko 
lagoslov, da je srećan i t. d.{S} Odmah je ugovoren dan venčanja.{S} I kad su se sve ceremonije 
 da još mogu da se obradujem.{S} Upitah je kuda ide, ona odgovori: kući.{S} Zamolih je da pođem 
 predala ruže, kazala sam:{S} Nikola ih je kupio, a ja sam ih donela.{S} Ona se obradovala i za 
od malena kod kuće, a najviše kad mi ih je Nikola doneo.{S} I sad ih još volim.{S} Ali menja se 
liki Tolstoj tu nije voleo ljude, on ih je mrzio i bio kivan, on ih je proklinjao.{S} On je bio 
jude, on ih je mrzio i bio kivan, on ih je proklinjao.{S} On je bio kao doktor koji je pronašao 
 od njihove lepote i mirisa.{S} Bilo ih je belih, kao malokrvne plave žene; one su jedva mirisa 
ežna prema majci i ocu i moja ljubav ih je usrećila i malo utešila za čikom.{S} Nagonila sam ze 
<p>— E, baš ti hvala.{S} Ko zna kad bih je uhvatio sam.{S} Odvojio sam je od stada, a njoj se n 
su se interesovali za decu.{S} Kod njih je to na dnevnom redu.{S} Inače su rekli da sam u svira 
uda ide, ona odgovori: kući.{S} Zamolih je da pođem s njom, imam, rekoh, nešto da joj kažem.{S} 
rekoh joj najzad da je volim i zaprosih je tajno, moleći je da me čeka samo dok <pb n="115" />  
doh, onu moju vaselensku tugu, poznadoh je i setih se da sam je videla i u njegovim očima i odj 
da je volim i zaprosih je tajno, moleći je da me čeka samo dok <pb n="115" /> završim ispit.{S} 
a <title>Ispovesti</title>: „Pročitavši je, razneženi čitalac oseti se boljim no što je bio kad 
 i da sam pratila njegovu ljubav, on bi je učinio radi mene i imao bi opravdanja pred svojima,  
naš seljak — reče Nikola.</p> <p>— Tebi je svaki krasan, jer si ti krasan.</p> <p>— Amin — i on 
oslednji udar od života meni.{S} A tebi je tek drugi.{S} Ti ćeš ih imati još.{S} I baš time bi  
, kao dolazak i nastup doktora S., koji je došao da gospođicu Jelu leči od nesrećne ljubavi.</p 
ilja?), i u jedan drugi viši svet, koji je moja škola, profesori i drugovi; imam i treći svet:  
 udajem se za sreskog „doktorčića“ koji je udovac i ima dete od pet godina.{S} Evo kako je to b 
 ljubav jednog naučnika i filozofa koji je imao slabost da voli dete svoga brata?{S} Treba li d 
, pred drugim. ja prezirem i onoga koji je posumnjao kao i onoga koji je izmislio ružnu neistin 
noga koji je posumnjao kao i onoga koji je izmislio ružnu neistinu.{S} To ne treba da bude.{S}  
m kuda ja hoću, i kad nađem čoveka koji je dostojan tebe, da ga približim tebi i da srećan čeka 
 sveta i mrtvačkih kola ide Nikola koji je bled od hladnoće i da ja zbog njega idem i da zebem  
nači polje i kretanje.</p> <p>Tata koji je bio ozbiljan i sigurno hteo da mi prebaci što sam za 
vek čovečja duša odazove zvukom za koji je mogla i ne znati da ga ima. {S}Strepiš i čekaš ono š 
netnog čoveka, koji me ipak voli i koji je moj muž. </p> <pb n="151" /> <p>On je potpun čovek.{ 
 čovek, malo mračna priroda, čovek koji je patio i gospodar svoje tuge.{S} Njegova tuga kao da  
rizu rumene usne i Jela sa osmehom koji je ne znam zbog čega gorak kaže:</p> <p>— Ah, posle mat 
 je prošao i prežalio sebe i jedan koji je tek počeo da se nada i da pati, koji još ima da vidi 
roklinjao.{S} On je bio kao doktor koji je pronašao i tačno opisao bolest, izneo njene uzroke i 
 jedna zlatna devojka, jedan život koji je prošao i prežalio sebe i jedan koji je tek počeo da  
 se čini da Mika najviše voli Mišu koji je divan nestaško, snaja voli svoga mezimca Ivu, a ja n 
e je lepote.{S} Ona je ružna svetu koji je ravnodušan; ne bi trebalo da je ružna i svome mužu.{ 
ao.{S} I malo iznenađeno i prijateljski je pogledao u svako lice koje bi progovorilo.{S} Mi smo 
 je nekad bio nezadovoljan mnome, da li je imao štogod da mi prebaci.{S} On me pogleda začuđeno 
e što je ono od nje nasledilo.{S} Da li je i ona njega ovako volela i da li je on i prema njoj  
la neku težinu i neprijatnost?{S} Da li je mogućno da je moja nesvesna svest nešto shvatila, da 
ot.{S} Tebe molim da mi odgovoriš da li je gospođica slobodna i kako ti misliš o toj mojoj name 
.</p> <p>Ohrabrena, ja ga zapitah da li je on srećan.</p> <p>— Srećan, Jelo?{S} Sreća — to su t 
 li je i ona njega ovako volela i da li je on i prema njoj bio ovakav isti?{S} Ili je možda sva 
 slab čovek?{S} Htela bih da znam da li je tvoja bračna <pb n="72" /> sreća u crnini kao tvoje  
nisam videla njegove oči, ne znam da li je i to bila igra ili je on bio izgubio glavu toga tren 
nisam videla njegove oči, ne znam da li je i to bila igra ili je on bio izgubio glavu toga tren 
renici razne sitnice i naposletku da li je lepa.</p> <p>— Lepuškasta — reče on prosto.</p> <p>— 
i, ne mari. </p> <pb n="56" /> <p>Da li je on to razumeo kako sam ja mislila: opet si ti dobar  
tu malu filigrandevojčicu.</p> <p>Da li je mogućno da ću ja postati robinja svome mužu.{S} Eto, 
dece ne može da radi dosta za sebe, ali je ranije mnogo čitala i tako lepo razumela, i sve joj  
njegovu lepotu kao trava ljubičice, ali je njegova tuga kao miris pobuđivala čoveka da se zagle 
Čika kaže da je Mopasan možda jači, ali je Tolstoj bolji.{S} On veli da ne čitam još Mopasana,  
ek.</p> <p>Ona je još bila u vatri, ali je spavala dosta mirno.{S} On je dremao, nekoliko puta  
 vas i nikad nisam želela da budem, ali je u meni dolazila želja da vas salomim, da uživam malo 
kafani <pb n="134" /> bilo dosadno, ali je hteo tamo da se vrati i prenoći.{S} Naš iskren doček 
 duši ja ovoga puta ne vidim jasno, ali je ton njegovoga pisma takav da mu se može lako odgovor 
tor?</p> <p>— Jeste, dušo.</p> <p>— Ali je mnogo lepo biti doktor, je li?</p> <p>— Jeste.{S} A  
 ipak nakon duge drame nalazi sreću ali je ne izdrža jer je stiže sudbina materina — dotle nam  
nik.{S} Međutim još osećam potrebu, ili je to već navika da se tako razgovaram sa sobom.{S} Dug 
e, on mene nije nimalo poštovao.{S} Ili je on iz sasvim drugog sveta koji ja i moja okolina ne  
on i prema njoj bio ovakav isti?{S} Ili je možda sva nesreća baš u tome što sam ja druga <pb n= 
či, ne znam da li je i to bila igra ili je on bio izgubio glavu toga trenutka.{S} Nisam imala v 
či, ne znam da li je i to bila igra ili je on bio izgubio glavu toga trenutka.{S} Nisam imala v 
ma, on što ili je izmišljao, ja što ili je meni govorio.</p> <p>- Vas svi vole, zar ne?{S} Kaži 
davali vrednosti tim rečima, on što ili je izmišljao, ja što ili je meni govorio.</p> <p>- Vas  
dušom osećam da nešto nedostaje. {S}Ili je on takav i tako će ostati uvek, ili ja ne umem da ka 
d si izgubila skromnost.{S} G.{S} R. mi je poslao pismo koje me je vrlo iznenadilo.{S} On je po 
da će biti gostiju na večeri.{S} Baš mi je kao za kaznu trebalo da dođe i taj pametni dečko koj 
j.</p> <p>— Tako nešto.</p> <p>— Baš mi je milo što ti nije verenica.</p> <p>— Zašto ? smejao s 
e?{S} Ja sam još dosta mlad i samoća mi je teška.{S} Oženio bih se ako bi tvoja sestra pristala 
avoleo moju malu bratanicu.{S} Sudba mi je poslala utehu: i pregorena moja ljubav za ženom drug 
<pb n="123" /> i tako lepa sreća, da mi je mnogo teško rastajati se.{S} Izgleda da je čoveku uo 
 ništa i da mi je on jedini drag, da mi je on sve.{S} I to saznanje ne učini mi se ni teško, ni 
gleda me u oči tako vedro i lepo, da mi je bilo vrlo milo.</p> <p>— Sasvim — reče — ona ima pra 
ga čiku?{S} Hoćeš, je li da hoćeš da mi je pričiniš?{S} Ja sam tako ubeđen da će ti taj put uči 
a, a to sam učinio samo iz straha da mi je neko ne preotme.{S} Ona se odazva lepo, obeća i održ 
ljutim se.{S} Ja sam tako sujetna da mi je to prijatno i ako znam koliko vaša mladost preteruje 
am da ispaštam svoju pogrešku, ne da mi je Bog oprosti, već da sama sebe mogu poštovati.{S} Ja  
 tuđe te prljavštine.{S} Sećam se da mi je, kad sam došla, bilo vrlo neprijatno to da slušam.{S 
ad moći sve da mu kažem.{S} Rekoh da mi je bivalo žao što mi zahvaljuje što neće da i meni da s 
et i taj mrtvac nisu meni ništa i da mi je on jedini drag, da mi je on sve.{S} I to saznanje ne 
Učinilo mu se da me nije utešio i da mi je samo pokazao svoju ljubav koja mu se učinila staračk 
što nije mnogo, onda ću bar znati da mi je samoću sudba dosudila i neću više pokušavati da u sv 
ajviše o Nikoli.{S} I tako osećam da mi je čikina duša bliska i tako mi je draga njegova ljubav 
stalo nebesko plavetnilo.{S} Znam da mi je tada pala na um misao: ovaj čovek ne ume da se smeje 
ako i zašto me je dirnulo.{S} Kao da mi je nešto milo i kao da mi je nešto žao.{S} Apsolutno ne 
{S} Kao da mi je nešto milo i kao da mi je nešto žao.{S} Apsolutno ne razumem, zašto me je toli 
a dva dana on se ponašao tako kao da mi je za nešto zahvalan: kao da je i on nešto bio kriv, a  
vno filozofiranje i donela depešu da mi je čika opasno bolestan i da želi da me vidi.{S} Išla s 
i sakrio da niko ne primeti.{S} Onda mi je domaće ognjište bilo žalosno, žalosnije nego da ga n 
sa gospođom sa kojom sam išla i koja mi je nešto pričala.{S} Na ulasku u Kralj-Aleksandrovu uli 
n tom idejom o ponovnoj ženidbi koja mi je došla gotovo slučajno i toliko se sad učvrstila, da  
e potsetio na Tolstojevu knjigu koja mi je nekad mnogo zla pričinila i ja sam se razmislila, ra 
iše nešto tako svirepo i grubo! Čika mi je prevodio u odlomcima njegovo <title>Detinjstvo</titl 
da radim?{S} Apsolutno ne znam. Čika mi je uvek govorio da izaberem samo ono čemu me srce vuče. 
zaslužuje.{S} I svojim odlaskom čika mi je ostavio jedan strašan bol i jednu užasnu grižnju <pb 
ction" /> <p>Prolaze dani.{S} Velika mi je uteha škola.{S} Mogu opet da radim sa odanošću, sa z 
stone unit="subSection" /> <p>Nikola mi je poslao jednu kartu s puta, još davno, a danas sam do 
oli.{S} Nisam zaljubljen, simpatična mi je i mila, a to je zasad dosta; ljubav će doći posle.</ 
mila sam čaj i ugostila gospođu, ona mi je nešto pričala, a ja sam je slušala kao izgubljena, n 
razlika.{S} Volim moju školu.{S} Ona mi je najdraža kuća u Srbiji.{S} Svega znanja i sve lepote 
joj spoljašnjosti više nego ja i ona mi je razvila ukus za otmenu prostotu.{S} Ona me je volela 
S} Ja sam je čitala u dvadesetoj, pa mi je i tada bilo teško.{S} Ta je knjiga pisana kao prokle 
kao noć u nepoznatoj zemlji.{S} Kosa mi je lepa, zubi su mi beli, usne rumene, lice blago, usta 
io da mi „nije dobro“ i pitao me šta mi je.{S} Rekoh da me je još posle podne bolela glava, pa  
la, ti si mnogo bled.</p> <p>— Takva mi je boja — osmehnu se on.</p> <p>Rastali smo se žurno pr 
omenu, kao svoga bolesnika.{S} A kad mi je bilo blizu četrdeset godina, ja opazih u svetu jednu 
 jer se ne bojim nikoga i ničega kad mi je savest čista, već se u meni podigne bol i srdžba: št 
azbudila sam se na svoj rođendan kad mi je bilo sedamnaest godina.{S} Strašno probuđenje.{S} To 
naučiti četiri stranu jezika.{S} Sad mi je dvadeset i druga i ja ne želim ništa.{S} Engleski će 
amo i da se siti nagledamo.{S} I sad mi je dosadno.{S} Zaželela sam se nečega što je bilo <pb n 
ovek se menja: bio sam stariji i sad mi je trebalo nešto drugo.{S} Izgleda da ljubav iz čovečij 
vore i odobravam, a duša ne znam gde mi je.{S} Da je bar ona na kakvom lepom mestu!{S} Mene mla 
o pismo, koje mi nije poslao, a koje mi je pisao pre dve godine kad sam se mučila za druge stva 
koliko se Nikola obradovao.{S} Posle mi je palo na um da je on možda mislio da se ja ne udajem  
a odanošću, sa zadovoljstvom.{S} Pre mi je sve bilu sporedno, samo moja ljubav i moj bol su bil 
m.{S} Ali menja se ta ljubav.{S} Pre mi je njihov miris ličio na obećanje zanosa i sreće; sad m 
{S} Otišli smo na Kalimegdan.{S} Sve mi je bilo lepo i prijatno, samo mi nije bilo prijatna mis 
, samo za svoje zadovoljstvo.{S} Sve mi je malo, izgleda mi da nam profesori kao deci dele male 
kakvih prekora?{S} Sve je lepo i sve mi je prijatno. {S}Radim za školu, čitam, pišem kući i čik 
blagost, nikome ne činim na žao, ali mi je strašno za sve vreme dok sam sa svojima.{S} Jedva če 
Kod kuće ću imati sestrinu decu, ali mi je žao ovih zlatnih malih muškaraca.{S} Ovih dana sve s 
laskanje i udvaranje prezirem.{S} On mi je drug iz detinjstva, sused, skoro rođak.{S} Ja znam d 
iranje prema tim stvarima.{S} Ali on mi je bio tako mio, tako drag.{S} Otkad se naš Mika oženio 
 dubokim, šaljivo slatkim, glasom on mi je hvalio cveće, haljinu, sobu i mene samu.{S} U njegov 
 radost. </p> <pb n="36" /> <p>— Žao mi je što je, nisam video, ali ni ovako nije rđava.{S} Pri 
ići od nas ...{S} Bojim se ... i žao mi je...</p> <p>Moja je duša prepuna nežnosti i na te reči 
ava, ja slušam njegovo disanje i žao mi je da zaspim, da ne izgubim svest o toj bliskosti.{S} I 
{S} On joj ništa ne odgovori.{S} Dao mi je uputstva za dete i otišao.{S} Ne, maloj je bilo sve  
To ne znači da ja lažem.{S} Ta misao mi je davala iskreno veselo raspoloženje.{S} Igramo se, go 
se tako razgovaram sa sobom.{S} Dugo mi je vreme kad mala spava, a on nije tu.{S} Volim poći da 
žnju <pb n="112" /> savesti, ostavio mi je svoju biblioteku i jedno zatvoreno pismo, koje mi ni 
 tri reči i opet zaspala.{S} O, kako mi je život izgledao pun značaja! {S}Međutim bilo me je st 
lazim bez brige. {S}Ponekad:{S} Kako mi je žao da vas ostavim.{S} On je doktor.{S} Kako sam se  
} Da se čovek zgadi!</p> <p>Ah, tako mi je teško i tako se osećam nepravičnom i nezahvalnom.{S} 
ne: čitam i naučne stvari.{S} I tako mi je milo kad nađem čikinom rukom podvučenu reč ili kakvu 
m da mi je čikina duša bliska i tako mi je draga njegova ljubav i pažnja.</p> <p>— Ali, čiko, z 
e svako veče u dnevnik.{S} Izgledalo mi je glupo beležiti sve sitnice i svoja mala osećanja.{S} 
ćemo istinu da govorimo, jeste, bilo mi je nezgodno, osećala sam se kao da nisam na svome mestu 
 devojku i ona me je odbila.{S} Bilo mi je žao, čak sam se i ljutio, a kad sam dovršio pismo i  
u istoriju koju niko ne zna.{S} Bilo mi je dvadeset godina kad sam zavoleo tvoju strinu - zbog  
 za nju kako može da posumnja i bilo mi je krivo kako sme da želi da se ja pravdam.{S} I to obo 
p>Setila sam se sejine svadbe i bilo mi je malo i smešno kad nam je tata oduševljeno o tome sao 
ono.{S} Poče da me interesuje i bilo mi je smešno.{S} Mi smo oboje znali da su to ludorije, a o 
e u tome baš ništa ne razumem i bilo mi je dosadno.{S} A Nikola se svađao, i posle su se opet s 
eta koje je postalo lep labud i milo mi je to upoređenje.{S} Bilo kako bilo, ja volim svoju kos 
oliko sam ja maloj od koristi i vrlo mi je zahvalan.{S} Eto baš u tome možda i leži nesporazum. 
sam.{S} Međutim vaše pismo Miki vrlo mi je polaskalo, upravo potreslo je ono što je u ponosu na 
nekako smeteno, neprirodno i laknulo mi je kad sam otišla.{S} Takva sam ja kad uđem među nepozn 
ila, ni ostarila po izgledu.{S} Samo mi je kosa nešto malo zagasitija. <pb n="129" /> Ali u duš 
 se navikla da budem sama i prijatno mi je.{S} Najviše volim knjige i decu.{S} Mi odrasli ljudi 
<p>— Tebi nije dobro?</p> <p>— Dobro mi je.{S} A tebi?</p> <p>— Isto tako.</p> <p>Ćutanje. </p> 
 Nikola kao da me je zaboravio, a to mi je tako žao ...</p> <milestone unit="subSection" /> <p> 
 me uzeo posle preda se.{S} Jao, što mi je bilo dosadno kad je počeo obilaznim putem kako sam j 
lica, i velike kose, i zbog toga što mi je tada trebalo da volim nekoga i što je ona bila najle 
 sam se okamenila i izgubila ono što mi je najlepše bilo: ličnost svoju.</p> <p>Ponekad me spop 
mem. {S}Dobro, ne razumem, ali zašto mi je teško?{S} Uostalom on nije dužan da mene zabavlja i  
ubSection" /> <pb n="32" /> <p>Nešto mi je prazno i tužno bez moje velike sestre.{S} Ona je men 
da sam sama.{S} A kad sam sama — zar mi je lakše?{S} O, bolje bi bilo da sam se odmah ubila!{S} 
S} Danas sam se setila dnevnika, jer mi je danas rođendan.{S} Meni je dvadeset i sedam godina — 
lagano i hladno govorim lekciju, jer mi je neprijatno i da me pohvali i da me pokudi.{S} Danas  
 kući i čiki, zadovoljna sam, a opet mi je nešto prazno, nešto mi ne dostaje. Čovek je nenasito 
o, ja nikad nisam bio gadan, a život mi je uvek bio lep kad sam tebe gledao.{S} Nije čika sa sv 
vanje.{S} Tata se slaže su mnom, a mami je strašna reč usedelica.</p> <milestone unit="subSecti 
 da se sećaš.{S} Kad je pošao voz, meni je bilo tako kao da putujem u slobodu, u daleki svet, k 
e moj, kakvo sam ja čudovište !{S} Meni je ovo pismo prijatno.{S} Prvo sam pomislila: on to <pb 
u, upravo našao razlog da đođe.{S} Meni je bilo prijatno kad sam ga videla.{S} Skuhala sam mu k 
kakvog zadovoljstva neću imati.{S} Meni je sedamnaest godina i ja sam se probudila iz obmane.{S 
m ubeđeniji u svoj prvi utisak.{S} Meni je nezgodno da još koji put odem probe radi.{S} Mi bism 
na protiv volim ljude s bradom.{S} Meni je dvadeset dve godine, a njemu trideset tri. (On kaže  
nika, jer mi je danas rođendan.{S} Meni je dvadeset i sedam godina — ravno deset godina otkad s 
Jeste.</p> <p>Nikola se smejao.{S} Meni je bilo malo nezgodno.{S} Nikola reče:</p> <p>— Eto, se 
lakali, samo ja i Nikola nismo.{S} Meni je milo što i on nije plakao.{S} Kako sam bedna: tražim 
 tamo sve stoji jasno napisano.{S} Meni je dvadeseta godina i moj je život svršen.{S} Moja je m 
doktora S. i predaje nas njemu.{S} Meni je nezgodno, da me pregleda i leči moj brat.{S} Volim v 
e.{S} I zar ćete vi zaboraviti?{S} Meni je baš prijatno da ne zaboravim.{S} Glavno je da mi to  
o veliko to poštovanje žalosti?{S} Meni je ona simpatična, gotovo je volim, ali ne razumem zašt 
išta ne znam.</p> <p>Oni tešili, a meni je bilo dosadno.</p> <milestone unit="subSection" /> <p 
sad voli koliko može od zeta.{S} A meni je sad prazno bez nje.{S} Kad pogledam ljubav prema dru 
je imao crne vunene rukavice.{S} I meni je bilo lakše.{S} On se još jednom osmehnu zahvalno i š 
koro ništa, ona, zove lekare.{S} I meni je prijatno.{S} S našima će im biti lepo.</p> <mileston 
su oni uobrazili da nešto vredim i meni je bilo milo da to poverujem.{S} Dopustila sam da me po 
eba sad da prilegnem na posao, ali meni je tako dosadno i učenje i polaganje mature.{S} Sve mi  
je ovo bolje od toga.{S} Priznajem meni je vrlo milo što sam svršila školu.{S} Dosad sam učila  
šće kao da je uhvaćeno.{S} Međutim meni je tako dobro i ničega se ne bojim.</p> <p>On me je gle 
 ne sme niko ni da je vidi.</p> <p>Meni je bilo smešno što Ana koja voli N. piše svako veče u d 
če on postiđeno i zbunjeno.</p> <p>Meni je nekako bilo hladno u tome salonu i <pb n="51" /> got 
prirodi stvari trebalo da bude. {S}Meni je unapred bilo žao Natine razorene srećo, ali ništa se 
mnogo oslabila i promenila se.{S} Da si je lane video, bila je sva život i radost. </p> <pb n=" 
 nisam poznala.{S} A ti, Nikola, kad si je ti video u mojim očima?{S} Sad znam; kad se voli ond 
o?</p> <p>— Zato što si budala i što si je uvredio.</p> <p>— Čime?</p> <p>— Što misliš da je on 
 Da, — reče on — dok nemaš svoje.{S} Ti je tako mnogo voliš, ja vidim, ali sama ćeš osetiti i p 
i bez utisaka.{S} Da ti je toplo, da ti je čisto. <pb n="127" /> da pojedeš štogod slatko i da  
ako vreme prolazi bez utisaka.{S} Da ti je toplo, da ti je čisto. <pb n="127" /> da pojedeš što 
čoveka od očajanja.</p> <p>Biće koje ti je najmilije pati, a ti mu ne možeš pomoći, ne možeš sp 
</p> <p>On me pogleda.</p> <p>— Kako ti je tačno to opažanje — reče i meni se učini, da sam kaz 
najbolji prijatelj.{S} Znaš, kao što ti je tvoj čika pisao: saradnik moga života koji treba da  
p> <p>Tako on priča i čini mi se i onaj je stari, a i promenio se.{S} Malo mi izgleda smeten: k 
dini način da se zasluži oproštaj a taj je: <hi>da to bude poslednje tvoje ružno delo</hi>.</p> 
e i da je njegova priroda takva, da joj je trebalo vremena dok se sasvim <pb n="161" /> približ 
uša koja je čamila pored nje ostala joj je daleka i nepoznata.{S} Ona je na groblju udesila vrl 
na sebe dužnosti matere detetu koje joj je danas sasvim tuđe.{S} Ne mislim da ga voli kao svoje 
 čitala i tako lepo razumela, i sve joj je ostalo u duši.{S} Ona je sedam godina starija od men 
smire i duša ostane slobodna i lako joj je da misli.{S} Pišem svojima.{S} Oni kažu da su mi pis 
.{S} Njene su ruke zauzete, u krilu joj je Iva.{S} Zato ja zgrabim Boška i počnem da ga ljubim  
sti da idem u Beograd. {S}Razumem: njoj je teško da ostane bez mene, ona me voli — ali šta bih  
štva.{S} Moja sestra je verena.{S} Njoj je dvadeset i četiri godine i ona mene smatra prosto za 
ja koja ga dosad nisam ni znala i kojoj je on sad već sve.</p> <p>Nije prošlo ni deset minuta,  
itati ovaku jednu dobru knjigu, u kojoj je sve tako svetlo, čisto, istinito, u kojoj nema ni je 
 a nemaš jednu dušu sasvim blisku kojoj je moja duša sasvim odana.{S} Mislim da sam se nesvesno 
uputstva za dete i otišao.{S} Ne, maloj je bilo sve bolje.{S} Ona je pila mleka i tiho razgovar 
uševljeni“ mojom inteligencijom.{S} Moj je otac sujetan: on hoće, zato što je on prvi u varoši, 
t ispunjavam kako najbolje mogu.{S} Moj je posao ozbiljan i težak.{S} Ali ja ne bih umeo da shv 
sano.{S} Meni je dvadeseta godina i moj je život svršen.{S} Moja je mladost već prošla.{S} Zašt 
očepa za vunu, Nikola mu pomože, seljak je veza i povede po stazi.</p> <p>— A ti, odakle si? —  
eči put ovci, ona okrene natrag, seljak je dočepa za vunu, Nikola mu pomože, seljak je veza i p 
to se ne može poricati, ali prvi utisak je: inteligentan čovek, malo mračna priroda, čovek koji 
a: sama igra je zadovoljstvo, a gubitak je sitnica. {S}Ja sam imao dostojnog protivnika, mi smo 
jim pismima od srca ženski piše: „Mozak je mehanizam koji treba uvek držati u zaposlenosti.{S}  
ešto prazno, nešto mi ne dostaje. Čovek je nenasito stvorenje.{S} Uvek traži još nešto.</p> <p> 
teljski stište moju ruku u početku, dok je govorio, ja sam pomišljala da mu kažem kako će to me 
eće, čekanja ili reminiscencije): i dok je čak pretila opasnost da svojim načinom pisanja pređe 
 svirao buru svoje duše i njegov profil je bio osvetljen samo po ivici i u osvetljenoj konturi  
adbe i bilo mi je malo i smešno kad nam je tata oduševljeno o tome saopštio.</p> <p>Kad smo bil 
eru, <hi>Milica Janković</hi>, ipak nam je mnogo bliža i simpatičnija.{S} Već ranijim svojim ra 
 i anarhiste dovoditi.</p> <p>Zatim nam je i tata napravio scenu.{S} Odredio je koliko treba za 
 ćerčica.</p> <p>Kad je polazio, on nam je srdačno bez mnogo roči, zahvalio.{S} Videlo se da je 
/> <p>- Da, to je naš Nikola.{S} On nam je ovde mesto Mike.</p> <p>A Nikola nije sumnjao da sam 
to me nisi razbudila?</p> <p>— Bilo nam je žao.{S} Mi smo same uzele lek.</p> <p>On me pogleda  
} Kaži mi ti.</p> <p>— Jelo, ja ne znam je li to lepota.{S} Ti imaš dušu na licu, a ta je duša  
 sam još jednom pročitala knjigu i znam je napamet. <pb n="27" /> Sad razumem kako kockari i pi 
sku tugu, poznadoh je i setih se da sam je videla i u njegovim očima i odjednom kao da grom pad 
se uplaši.{S} Imala je izraz kao da sam je uhvatila na zlu delu.{S} Ja se zagledah u njene oči  
am sva bila prožeta ljubavlju, onda sam je najsilnije osetila, a ni onda je nisam poznala.{S} A 
e za <pb n="29" /> jednu noć.{S} Ja sam je čitala u dvadesetoj, pa mi je i tada bilo teško.{S}  
pođu, ona mi je nešto pričala, a ja sam je slušala kao izgubljena, ne razumevajući ništa.{S} No 
ivanja.{S} Koliko mi zasad treba ja sam je upoznao.{S} Ostalo donosi život.{S} Tebe molim da mi 
hotice prevarila moje nade.{S} I ja sam je voleo kao dobru domaćicu, kao dadilju, kao uspomenu, 
ako snažno, zdravo, veselo.{S} I on sam je lep i dobar i zato čovek mora da ga voli.{S} Iznenad 
 kad bih je uhvatio sam.{S} Odvojio sam je od stada, a njoj se ne ide.</p> <p>Ja sam se smejala 
da joj ne dam da odleti kao pre što sam je upustila, hoću jednog drugog Nikolu, pa da onaj prvi 
 prema meni otišla je pre, nego što sam je poznala, otišla je neocenjena i nevoljena koliko zas 
ašto ste je čitali tako rano?{S} Ko vam je dao.</p> <p>— Slučaj.{S} Ali taj pesimizam je istina 
e. — Eto, mala, da li vi znato kako vam je svaki pokret, svaka linija, svaka forma u skladu i l 
.</p> <p>— Slučaj.{S} Ali taj pesimizam je istina.</p> <p>— Da, na žalost, istina, ali to je sa 
elistavam i zaprepastih se.{S} Sakrijem je i uveče je pročitam celu.{S} Odmah sam videla da sam 
 smisao, drugi poredak; frazeologija im je mekša, jednostavnija, savitljivija; rečenice su im o 
 da mi povere svoju nežnu ćerku koja im je sad jedinica, jer su skoro izgubili drugu mlađu.{S}  
 otac lepo su me dočekali.{S} Nikola im je i pisao i pričao o meni. {S}Kad sam joj <pb n="52" / 
gorčenu dušu sasvim od sebe.</p> <p>Čim je Nikola došao, ja sam se uplašio, jer se i meni mnogo 
no to da slušam.{S} Ja ne znam u kakvim je ko prilikama bio i postupio ovako ili onako; meni se 
ction" /> <p>Odnela sam knjigu i kradom je postavila na mesto, da čika i ne primeti kad dođe.{S 
a bi mi i čika tako govorio, ali s njom je ipak bilo lakše.{S} Bože, a da sam se ubila!</p> <mi 
ili bar ne misli da se oženi.{S} Jednom je rekao:{S} Neka se žene ludaci; ja ću da volim tuđe ž 
 vodi ovcu na pazar.</p> <p>- Praktičan je duh u našega seljaka — rekoh, smejući se, i osetih d 
a sam mlada i važna ličnost.</p> <p>Dan je prošao vrlo prijatno.{S} Mala Lela ostavi sejinu i N 
 Opili se seljaci, posvađali se i jedan je jednome rasporio trbuh.{S} On se retko ljuti, samo s 
 korektan; ima pravilno lice i izbrijan je kao amerikanac.{S} Ja na protiv volim ljude s bradom 
kava.</p> <p>— A sad idite kući, dockan je — reče ona — i ponesite <title>Rat i mir</title>, a  
o, tata je zaspao, evo tu je.{S} Umoran je, da ga ne budimo.{S} Hajde mama da ti da lek.</p> <p 
ezgodno. </p> <pb n="40" /> <p>— Krasan je naš seljak — reče Nikola.</p> <p>— Tebi je svaki kra 
}On je kao i pre malo sujetan i sujetan je na ništavne stvari, on se na primer ponosi što je ok 
t.{S} Njega svi rado primaju; obrazovan je; ima lepe manire, korektan; ima pravilno lice i izbr 
 prosto zanemela od blaženstva.{S} Njen je mladoženja vrlo dobra partija i čovek lep za oko.{S} 
a prvo meni, pa onda njemu.</p> <p>Njen je otac od onih ljudi koje mi u gimnaziji zovemo „karak 
dio, ali pošto sam ja njegova ćerka, on je pravio izraz kao da se tome već i nadao.{S} Otkad sa 
 njeni bili žrtva.{S} Ja sam ćutala, on je patio — i učinio kako je mislio da mu dužnost nalaže 
{S} Samo ga ne volim više.{S} Dakle, on je došao, poljubio me, uhvatio za oba uva i kazao:{S} Z 
je kazao, ali to je jasno.{S} Posle, on je još dosta mlad čovek, a sudeći po poštovanju koje mu 
a postane mati.{S} I sad, kao i pre, on je nežan prema njoj.{S} Odavno, odavno, uvek kad vidim  
 volim, jer je uobražen.{S} Ne znam, on je možda genijalan kao što kažu.{S} Ja ga ne razumem. { 
o.{S} On se borio, on je mene voleo, on je želeo da pobedi sebe, a želeo je i da ja njega volim 
{S} Nije, nije tako.{S} On se borio, on je mene voleo, on je želeo da pobedi sebe, a želeo je i 
vam.</p> <p>Posle podne, dosta rano, on je otišao, „da mala ne čeka suviše dugo“.{S} Pri polask 
orenje nekoga voleti?{S} Naposletku, on je i kriv, negova prokleta knjiga.</p> <p>Ujutru na moj 
esrećim Natu?{S} Ah, pa eto rešenja: on je rekao to ne sme da bude i nije bilo.{S} On je zavole 
nje poljubila, sve bi bilo drukčije: on je jedva čekao reč od mene, reč koju on nije smeo da ka 
m rukopisom slabe žene.{S} Svejedno; on je jak.{S} Valjda mogu verovati sebi; ja njoj ne zavidi 
{S} Neću da vas lečim!{S} Umrite!{S} On je bio nepravičan prema čovečanstvu kao vi prema svojim 
>Ja sam samo ćutala i gledala ga.{S} On je razumeo.</p> <p>— Šta mi živi ljudi znamo o životu i 
 je gotovo obrazovanija od njega.{S} On je jednostran ; osim svojih stručnih knjiga i novina ne 
 lepa, bila sam iskrena do kraja.{S} On je bio očaran, a to je mene očaravalo.{S} I kad mu reko 
čuvala dete, a ja sam ga služila.{S} On je bio veseo i pričao mi kako je seljaku ušio trbuh i k 
lji, ali mu tajnu nisam poverila.{S} On je onako isto veseo, samo ponekad se tako ozbiljno, isp 
 je iz Beograda naš sused Nikola.{S} On je pre dva meseca došao sa strane gde je svršio studije 
d zahvalnosti, no ne rekoh ništa.{S} On je razumeo i osmehnuo se. {S}Kako je on divan kad se os 
 poznala sve dubine njegove duše.{S} On je otišao, a nije hteo da mi ih pokaže.{S} Zašto nije h 
 unapred znala šta će da mi kaže.{S} On je mene voleo.{S} Još onda kad me je nešto uzrujalo kad 
e pametne, tužne oči i bele zube.{S} On je lep, to se ne može poricati, ali prvi utisak je: int 
e čini, da ga to sve mnogo staje.{S} On je uvek savladan i miran, ali on nikad ne može kao drug 
om glasu bilo je nešto što draži.{S} On je vrlo pametan, a nije ni posumnjao kako ga ja dobro r 
 pak, bilo je zanimljivo slušati.{S} On je svirao na svome glasu svoje rođene kompozicije.{S} S 
. {S}On je to učinio po dužnosti.{S} On je patio što nije slobodan, ali nije imao hrabrosti da  
m.{S} On je više nežan, nego jak.{S} On je dao reč i svi su znali.{S} I njemu se činilo da je s 
am rekla što sam želela da kažem.{S} On je bio zadivljen.{S} I ja sam bila zadivljena.{S} On mi 
i ja i on.{S} Sad sasvim razumem.{S} On je više nežan, nego jak.{S} On je dao reč i svi su znal 
Bojala sam se da što ne pogrešim.{S} On je preporučivao lako odelo, hladnu vodu, očvršćavanje.{ 
 kažem, nemam načina da ga tešim.{S} On je doktor, on zna.{S} Ja sam premrla: uplašila sam se o 
S} Kako mi je žao da vas ostavim.{S} On je doktor.{S} Kako sam se naučila da poštujem njegov po 
i veštine, da mu se prosto divim.{S} On je jedan vrlo prirodan glumac.{S} On čak premaša prirod 
i bio kivan, on ih je proklinjao.{S} On je bio kao doktor koji je pronašao i tačno opisao boles 
takav, je li?</p> <p>On je ćutao.{S} On je sad razumeo i ćutao je.</p> <p>— Možda se varam?</p> 
jte:{S} Jovanka!{S} To je zvonko.{S} On je, naglašujući sva tri sloga, izgovarao to ime vrlo zv 
ao to ne sme da bude i nije bilo.{S} On je zavoleo drugu, ali nije popustio u svojoj odluci.{S} 
pismo koje me je vrlo iznenadilo.{S} On je povratio svoj ton i svoje držanje.{S} Prvo sam planu 
te.{S} Ne znam kako se to desilo.{S} On je uzeo dve karte došao i odveo mene.{S} Ja se do ovog  
atri, ali je spavala dosta mirno.{S} On je dremao, nekoliko puta se trzao, otvarao <pb n="156"  
} Volim više da to čini doktor S.{S} On je opet veliki psiholog.{S} Pogleda me u oči, kao da ba 
ako je to velika i teška dužnost.{S} On je sreski doktor zato što to sam hoće, što misli da će  
 lepa.{S} Onda sam volela Nikolu.{S} On je sad prema meni ozbiljno nežan, i čak nekako brižan.{ 
ašoj duši.{S} Gledala sam Nikolu.{S} On je bio bled i uzbuđen i ćutao je.{S} A kad smo pošli u  
ao iza sna i okrenuh oči k njemu.{S} On je lomio svojim lepim velikim rukama jednu suvu granu.{ 
lo ne vidi. Šta ja hoću od njega?{S} On je čovek ozbiljan i zauzet radom.{S} On mi nekad samo s 
ezrenja <pb n="35" /> i sažalenja, a on je onaj isti Nikola koga sam od svih mangupčića najviše 
io.{S} Još nedelja dana do svadbe, a on je ipak došao.{S} Dovezao se na kolima sa ćerčicom.{S}  
 sad ili nikad objasnim s njim.{S} A on je došao iz sreza, gde je lečio zarazu, <pb n="154" />  
 prijatelja. {S}I kroz nekoliko dana on je sit tvoje sveže duše, koja se razvija kao kalemljena 
sam ga gledala, a ne odgovorih.{S} I on je mene gledao i u sutonu te studene večeri njegove su  
o tvrdi, ali ja mu ne verujem, jer i on je svakako gadan kao i svi ljudi.{S} Meni se desila str 
to se ja s njim dosta smejem.{S} Ali on je poned zaista duhovit.</p> <p>Nikola je dobio sina.{S 
.</p> <p>Luda sam ja, luda žena. <hi>On je takav</hi> — i više ništa.{S} Sve je drugo moja mašt 
i je moj muž. </p> <pb n="151" /> <p>On je potpun čovek.{S} U njega ima i nežnosti i strasti i  
ju je navikla. </p> <pb n="34" /> <p>On je otišao, a ja sam uzela ogledalo i ogledala kakva sam 
> <milestone unit="subSection" /> <p>On je danas dolazio.{S} Još nedelja dana do svadbe, a on j 
> <milestone unit="subSection" /> <p>On je danas išao sam u polje.{S} Zašto mene nije zvao?{S}  
uči latinski koliko ti volja.</p> <p>On je govorio iskreno, a to je bilo tako primamljivo, da j 
oliko vaša mladost preteruje.</p> <p>On je hteo nešto da kaže, ja mu ne dadoh i odvedoh ga klav 
očekan Tada mi se samo dopao.</p> <p>On je nešto malo veći od mene.{S} Ima smeđu lako kovrčavu  
reme je, ali posedi još malo.</p> <p>On je posedeo.{S} Najzad ustade.</p> <p>— Doviđenja, Jelo. 
koh — ti nisi kao oni, je li?</p> <p>On je ćutao, kao da je naslutio i kao da je čekao da se iz 
Ali ti, ti nisi takav, je li?</p> <p>On je ćutao.{S} On je sad razumeo i ćutao je.</p> <p>— Mož 
o što je imala mnogo više novaca. {S}On je to učinio po dužnosti.{S} On je patio što nije slobo 
da se slobodno razgovaram s njim. {S}On je pregledao knjige na polici i pitao me jesam li čital 
dogod mu se čini da je to daleko. {S}On je kao i pre malo sujetan i sujetan je na ništavne stva 
to se svršilo, nešto se desilo : otišao je — nepovratno.{S} Smrtna kazna je izrečena.</p> <mile 
e ostali da se objasnimo.</p> <p>Otišao je.{S} S njim sam dobro prečistila račune, a sad imam s 
 nećemo imati ovakvo veče</p> <p>Otišao je.{S} Nešto se svršilo, nešto se desilo : otišao je —  
ala tako neograničenu slobodu.{S} Došao je g.{S} P.{S} Doneo mi jednu francusku knjigu, upravo  
im.</p> <p>Nekoliko dana pre toga došao je čika da nam kaže zbogom.{S} Odlazio je u Beograd. Či 
milestone unit="subSection" /> <p>Došao je iz Beograda naš sused Nikola.{S} On je pre dva mesec 
milestone unit="subSection" /> <p>Došao je Nikola.{S} Nisam išla da ih dočekam.{S} Zašto bi se  
} Ja dolazim prve nedelje.</p> <p>Došao je.{S} Sve je bilo prosto i svečano.{S} Svi stariji smo 
njigu i osmehne se i kaže:</p> <p>— Žao je čiku njegove Jele. ..{S} Eto svršićeš maturu i otići 
{S} Kad se vratio iz bolnice, pregledao je i kazao obema:</p> <p>— Dobro je, Jelo, dobro je, Le 
a rođendan; nju je on čitao.{S} I mogao je posle opet da ima onako iskreno veselo lice.{S} I ta 
joj gledala izraz tegobe dušo.{S} Nijao je ponovo glavom, i plamen sveće se nijao, u mome uglu  
 nešto nalik na prirodnost.{S} I prijao je taj glas kao kafa koja bi bila suviše slatka da nije 
ini iz daleka aluziju - znači posumnjao je — desi mi se da se malo zbunim i skrenem pogled u st 
nas nije bio kod nas.{S} Zašto?{S} Imao je posete, ili me već upoznao i ne interesujem ga više? 
kako sam ja osrednje stvorenje, a čitao je i nije zaboravio da me je jedan čovek, koji još živi 
rđavo na njegovo raspoloženje.{S} Ustao je i još je pričao, zagledao saksije sa cvećem i kazao: 
lu.{S} On je bio bled i uzbuđen i ćutao je.{S} A kad smo pošli u pozorište, bio je veseo i govo 
 je ćutao.{S} On je sad razumeo i ćutao je.</p> <p>— Možda se varam?</p> <p>— Varaš se, Jelo .. 
 se dotakneš pitanjem o njima.{S} Kazao je da mu je žena umrla u tome mestu iz koga se seli, da 
i u Boga; ima nešto u vazduhu.{S} Trebo je da neko umre, pa ti da postaneš žena najboljega čove 
 pred čijim pogledom nisu obarale, rado je davao Nikoli svoje jedino dete mada mu je taj rastan 
eo, on je želeo da pobedi sebe, a želeo je i da ja njega volim.{S} Sad mi se čini, da sam ga on 
mu je taj rastanak teško padao.{S} Umeo je odmah da ga oceni.{S} Malo posle on ostavi nas dve d 
lavuša, oči kao najcrnja crnka.{S} Hteo je da kaže kako imam sve tri lepote ujedno.{S} U oči mi 
{S} Moje je detinjstvo bilo lepo i dugo je trajalo, do pre nekoliko dana.{S} Ili bolje: moje je 
e studentskom i udovičkom životu naučio je da sve uradi sam, ali ja ga preduhitrim i spremim sv 
je.{S} A kad smo pošli u pozorište, bio je veseo i govorio mi kako mi imamo svega tri glumice i 
k složio sa mnom da ih odbijemo.{S} Bio je među njima jedan veliki činovnik i strašno antipatič 
buđen kad mu je tast dao novaca?{S} Bio je gotovo nesrećan. {S}Zašto sam i ja onda osetila neku 
 <p>Nikola nije dolazio.{S} Međutim bio je u svojoj bašti; čula sam da zviždi.</p> <milestone u 
 plamen sveće se nijao, u mome uglu bio je sumrak i velike senke od palminog lišća klatile su s 
da učini po volji roditeljima.{S} Dobio je klasu i palanku po svojoj želji.{S} Nata se raduje z 
am je i tata napravio scenu.{S} Odredio je koliko treba za mene da plaća, jer nije hteo da čuje 
 da mislim.{S} Poslednje reći izgovorio je brzo, duboko prigušeno i onda samo videh jedan pokre 
 da mislim.{S} Poslednje reči izgovorio je brzo, duboko prigušeno i onda samo videh jedan pokre 
ti propatiti.</p> <p>Jedan seljak jurio je ovcu koja mu se otela i nikako nije mogao da je stig 
 je čika da nam kaže zbogom.{S} Odlazio je u Beograd. Čika je mene uvek mnogo voleo i toliko pu 
 odgovori Nikola srpski.</p> <p>— Pa ko je onda? — nastavi on kako je počeo.</p> <p>— Moja zeml 
 ordenima, krst i ostalo.{S} Ne znam ko je našao Nikolu i njemu nametnuo taj posao, samo ja mu  
 dve godine koja uči da govori, a Boško je na sredini i on se bori između zavisti prema Miši i  
u izgubiti svoju individualnost.{S} Ako je njegova duša moro kao što slutim, a moja samo reka,  
vredila.{S} Moja je savest čista, a ako je on nešto pronašao, to je njegovo.{S} Ali Nikola nije 
e ja se još pitam da nisam ja kriva ako je dete ozeblo.{S} Uvek, kad se tiče njenog odela, pita 
i sa svojom budućom srećom. Čak bih ako je mogućno promenila i zemlju, starala bi se da gledam  
ntnijih, ali ne i najveseliji.{S} I ako je udovac i ima dete, a naša Jela veliki probirač, ne z 
pak kad đođe, ti se silno uzbudiš i ako je sve bilo bez patosa sasvim prosto izraženo, kao da M 
azboli, on samo prvi put pregleda i ako je što ozbiljnije, on zove svoga prijatelja doktora S.  
crnoj haljini sa svilenim čipkama i ako je obučena lepo i po modi izgleda vrlo skromno.{S} To m 
! — njeno se lice gotovo razvedri i ako je ostalo ozbiljno i ja videh da je pojmila.</p> <p>- T 
a i da je ženu morao mnogo voleti i ako je on to pričao ozbiljno, prosto, bez spoljašnjih znako 
ičan sa svojim tastom i verenicom i ako je jasno da te oni mnogo vole. </p> <pb n="53" /> <p>—  
eta, da te razgovorim, da te utešim ako je to mogućno. {S}Da ti kažem da i čika pati zbog toga  
lo nove čari našem prijateljstvu — iako je to zbog <hi>onoga</hi>.</p> <p>Ispratili su me i doš 
moja, zašto mi nekako ne saopštiš, kako je u tvojoj duši?{S} Da li si ti vrlo jak ili vrlo slab 
.{S} A možda ne samo zato ?{S} Ah, kako je mala osetljiva i delikatna.{S} Ju se u njegovom pris 
 imala tek kad izgubim?</p> <p>Ah, kako je čika voleo da mu pišem i kako je čuvao moja pisma.{S 
nost: navikava se na svoju ženu i, kako je ona dobra i kako ja nisam blizu, počinje i da je vol 
i očima našu varoš.</p> <p>— Vidi, kako je lepo. </p> <pb n="42" /> <p>Ali zar su lepe stvari t 
} I taj veliki, obožavani Tolstoj, kako je mogao da napiše nešto tako svirepo i grubo! Čika mi  
a se ne bunim i ne ljutim; osećam, kako je on silan u poznavanju života i ljudske prirode i čin 
 sa njima.</p> <p>— Ne znaš, Jelo, kako je dobro poći povratiti kome život; i kako je teško ne  
tovo neuljudno ponašam prema zetu, kako je zet ugledan čovek i gleda mi kroz prste, jer misli d 
 je bilo tri godine <pb n="135" /> kako je umrla.{S} Njegova rođaka koja je otišla ranije sa st 
mice, a ona vas je zato mrzela.{S} Kako je ovaj život pun nepravde, nesporazuma i jada.</p> <mi 
va duša kad njegovo telo spava.{S} Kako je veliku istinu kazao veliki pesnik da je čovek čoveku 
/> je čekao da ga ja oslobodim.{S} Kako je život strašno, neverovatno lud: dešava se s tobom ne 
rem, već da ne valjam za život.{S} Kako je samo mogao onako grubo da piše?{S} Ja sam još jednom 
učila da poštujem njegov poziv.{S} Kako je to velika i teška dužnost.{S} On je sreski doktor za 
n hteo ili kako ti nisi umela, već kako je po samoj prirodi stvari trebalo da bude. {S}Meni je  
ranju, <pb n="8"/> samoodricanju — kako je velika radost i uteha pročitati ovaku jednu dobru kn 
 dvoumljenja i oklevanja.</p> <p>— Kako je ovaj Nikola iskusan stari čovek.</p> <p>— Nego šta — 
a ste vi pametno devojče.</p> <p>— Kako je dobro, što me lečite vi, a ne Mika.</p> <p>On se tak 
a ga iskreno i stalno žali i priča kako je bila sretna.{S} Sve njegove ukuse iz običnog života  
t="subSection" /> <p>Deset je dana kako je došao Nikola.{S} Proleće.{S} Ja se vrlo malo spremam 
joj su vrata bila samo priklonjena kako je on moli da je poljubi, a ona šapuće: „Ne, nemoj, vid 
jčica nežna i melanholična, da zna kako je mesto u koje ide zdravo i prijatno i da je zato traž 
 da dolazim često. {S}Cveće, cveće kako je lepo.</p> <p>— Da, samo ništa ne cveta — rekoh ja.{S 
o se nismo dogovorili da tako bude kako je bilo?{S} Onda bih bila srećnija.{S} Zašto mi nisi da 
je mogla da dopusti da bude ranije kako je Nikola želeo.{S} Primetila sam da ta dva dana baca m 
a lepo ponašao i bilo je onako, ne kako je on hteo ili kako ti nisi umela, već kako je po samoj 
ad smo se vratili.</p> <p>— Vidite kako je sveža, — reče on tati — a sinoć je bila bleda. Šta z 
dobro poći povratiti kome život; i kako je teško ne moći.{S} I kako je dobro posle svega toga d 
vot; i kako je teško ne moći.{S} I kako je dobro posle svega toga doći kući i zateći dete gotov 
, kako je čika voleo da mu pišem i kako je čuvao moja pisma.{S} Zašto mu nisam pisala češće, za 
a biti ljubomorna.{S} Tata produži kako je mama ucvelena i kako me on moli da mu objasnim šta j 
 ja.{S} On se namršti, ali produži kako je od skora primetio neku promenu na meni, kako se goto 
- Tatice, i ona se zove Lela; vidi kako je mala! </p> <p>A ona je bila za jednu šaku veća od te 
la.{S} On je bio veseo i pričao mi kako je seljaku ušio trbuh i kako mu ništa neće biti. „Izdrž 
ja se ne bunim i ne ljutim; osećam kako je on silan u poznavanju života i ljudske prirode i čin 
?{S} Crvenim od stida kad pomislim kako je mama govorila da je bolje da se udam kroz koju godin 
> <p>— Pa ko je onda? — nastavi on kako je počeo.</p> <p>— Moja zemljakinja — reče i Nikola sad 
sam ćutala, on je patio — i učinio kako je mislio da mu dužnost nalaže.{S} I sad produžava tu d 
amo — ali ovoga je puta bilo onako kako je tata hteo.</p> <p>I tako sam, se ja ugodno namestila 
vako ili onako; meni se pruža samo kako je on postupio, samo neki rezultat, a ja ne znam kakvo  
c i ima dete od pet godina.{S} Evo kako je to bilo.</p> <p>Još lane jednog kišovitog dana doveo 
} Mama i tata su radosni i pričaju kako je zet bio „delikatan“ u pitanju miraza i kazao kako on 
na.{S} Eto šta sam učinila.</p> <p>Kako je Nikola bio pošten, kako se je on ponašao bratski i p 
S} On je razumeo i osmehnuo se. {S}Kako je on divan kad se osmehne.</p> <p>Dešavalo mi se ponek 
 nešto u tvojoj duši oseti bol. {S}Kako je čovek sebično stvorenje!{S} Voliš one koji su ti neš 
oš mene voli.</p> <p>— Eh, Nikola, tako je to u životu: ako ti sudba da nekoga da voliš, ti ćeš 
i se nikako ustajalo.</p> <p>— Oh, tako je dobro ovde, ne bih išla kući.</p> <p>— Da, ali <hi>t 
{S} I to umiljavanje jednog anđela tako je veliko uživanje <pb n="123" /> i tako lepa sreća, da 
mpoziciju i simetriju romana.{S} I tako je, zajedno sa ranijim svojim kvalitetima: dobrim posma 
.{S} Ne bi trebalo da je tako, ali tako je.{S} Gledam se u ogledalo: da nisam i ja poružnela od 
iti pobede, — samo trivialnost.{S} Neko je rekao <pb n="126" /> da sam se ja, „naletela“ po Beo 
olje izražavam pismeno.{S} Bože, koliko je lakše govoriti!{S} Kažeš reč, dve, pogledaš u oči, o 
S} Toliko puta mislim o njoj.{S} Koliko je Mika srećan što je nju našao.{S} Ona je gotovo obraz 
am ni slutila, koliko sam lepa i koliko je blago moja kosa.</p> <p>Hoću da naučim sve, što je o 
pije.{S} Ti trenutci, kad osećam koliko je umoran i kad osećam da je tu, naš, da mu je dobro št 
 kad ste uzbuđeni. — Oh, ja znam koliko je lepo to uzbuđenje.</p> <p>Posle ručka dođoše Nikola  
a“, a posle mislim da znam tačno koliko je istina to drugo što ste kazali.</p> <p>— Ja bih vole 
 <p>Šetali smo i vratili se.{S} Trebalo je samo saći niz brdo i onda smo kod kuće, a nas je bil 
ravedno ili slučajno su pali, a trebalo je položiti.{S} Tata je čuo da je moj pismeni bio slava 
ne nečega što se nije desilo, a trebalo je i moglo se desiti i biti do ludila zanosno, do kraja 
bih ga mogla odmah omrznuti. {S}Trebalo je reći mu svoje misli i pokazati mu svoje preziranje p 
čicama i očima punim ljubavi, zadrhtalo je moje srce od nežnosti koju je celog života stezalo u 
i zlata.{S} I oči su mu lepe.{S} Ostalo je malo nepravilno, ali su mi zubi divni u ružnim ustim 
vorila da je to i moja želja. {S}Ostalo je sve ostavio nama na volju.{S} Tata kaže kad mu je sp 
hvalno i šutio i kao prekorno.{S} Opelo je bilo vrlo dugo.{S} Mnogo su božje sluge preporučival 
 dosadno.{S} Ovoga gospodina, pak, bilo je zanimljivo slušati.{S} On je svirao na svome glasu s 
 i pocrveneo, još tada je to bilo, bilo je to što ne sme da bude i on se uplašio i ja sam oseti 
ale, a za oko su bile prijatne.{S} Bilo je ružičastih kao prva nežnost, crvenih, radosnih, koje 
> ali sad više neću da se igram; a bilo je trenutaka kad je izgledalo da će on pasti preda me n 
dobro razumem.{S} Negovo ponašanje bilo je tako kao da može sad da se uozbilji i da mi kaže: ma 
 biti.{S} Nikola sa lepo ponašao i bilo je onako, ne kako je on hteo ili kako ti nisi umela, ve 
da sam morala popustiti.{S} Upravo bilo je i kako su oni hteli i lepše nego što sam ja htela.{S 
rvih dana po <pb n="76" /> odlasku bilo je gore nego sad. Šta nisam činila i nikakva bolest nij 
žak miris, a u tome šaljivom glasu bilo je nešto što draži.{S} On je vrlo pametan, a nije ni po 
 to čekanje. </p> <pb n="64" /> <p>Bilo je mnogo govora.{S} Neke nisam čula, neke bih volela da 
On nam dade obe svoje ruke.</p> <p>Bilo je već deset sati kad je mala čvrsto zaspala i kad on r 
troje dece i kad se smeši na njih, vrlo je mila.{S} Ona je sad puna, gotovo prepuna žena.{S} On 
volim što vas svi vole.{S} Pa ipak vrlo je prijatno biti kod vas u sobi - kad nema još koga.{S} 
va čoveka bez temperamenta u glasu vrlo je dosadno.{S} Ovoga gospodina, pak, bilo je zanimljivo 
i vrlo mi je polaskalo, upravo potreslo je ono što je u ponosu najlepše.{S} Neko veliko poštova 
 stojao kao i pre preko puta mene, samo je imao crne vunene rukavice.{S} I meni je bilo lakše.{ 
{S} Ja sam se ponašala kao obično, samo je on primetio da mi „nije dobro“ i pitao me šta mi je. 
idi taj osmeh, samo se mene tiče i samo je meni mio.{S} Ja mu očima pokazah na ruke, on on sleg 
ga i unapred se radujem. {S}Drugo pismo je bilo:</p> <p>Dragi Miko, ti znaš da ja ne pišem pism 
kad ne sme da dolazi.{S} Naprotiv pismo je originalno i za mene važno. Čitav događaj. {S}Prepis 
>Položila sam maturu odlično.{S} Smešno je: što sam se i bojala.{S} To je zarazno: svi se boje, 
no da kažem, ružno i nekorisno, a ružno je i da sakrijem.{S} Ili samo snaji?{S} Ne, ona bi se m 
onašao bratski i prijateljski i ako ino je voleo.{S} Ne, glupo je sad jadikovati.{S} Ima samo j 
baš prijatno da ne zaboravim.{S} Glavno je da mi to nećemo nikome kazati: to bi bilo ludo.{S} J 
ebalo da bude — osmehnu se on. — Glavno je da ja volim kad imam neki posao da ga svršim što pre 
 se tiče nas samih.</p> <p>Pa ipak lepo je što se raduje kao da sam mu sestra.{S} Nata me ispit 
eljski i ako ino je voleo.{S} Ne, glupo je sad jadikovati.{S} Ima samo jedan jedini način da se 
o obema:</p> <p>— Dobro je, Jelo, dobro je, Lelo.</p> <p>— Je li, tata, to je isto.{S} Ti imaš  
egova ruka, da je to on.</p> <p>— Dobro je, je li? — reče on veselo.</p> <p>— Mislim sasvim dob 
gledao je i kazao obema:</p> <p>— Dobro je, Jelo, dobro je, Lelo.</p> <p>— Je li, tata, to je i 
<milestone unit="subSection" /> <p>Umro je H. tako važna ličnost, tako važna smrt.{S} Pratnja j 
i, kao što ti voliš nju.{S} Ti znaš, to je kod ženskinja materinski nagon.{S} Ne, kaži šta hoće 
m, reče malo iznenađeno:</p> <p>— A, to je Nikola!</p> <p>To je kazao tako vedro, da se ja ne z 
ez razloga to je blago, to je sreća, to je jedini smisao života.{S} Ali kakav cilj?{S} Smeh bez 
 rekoše:</p> <pb n="145" /> <p>- Da, to je naš Nikola.{S} On nam je ovde mesto Mike.</p> <p>A N 
obro je, Lelo.</p> <p>— Je li, tata, to je isto.{S} Ti imaš dve Jele?</p> <p>— Jest, ja imam dv 
kao da ga nisam prekidala — proleće, to je tvoje mlado telo, gle, cvetao prvi cvet, vatren kao  
a šta na svetu.{S} To je uobraženje, to je kao kad bi čovek tvrdoglavo odlučio da voli svoju ne 
.{S} Ne mislim da ga voli kao svoje, to je nemogućno; ali da bude pažljiva i nežna to sam video 
skren ja se ne kajem i ne stidim se, To je kao kad igrate karte sa čovekom koji zna: sama igra  
a sam neprestano radio, razvijao se, to je bila neodoljiva potreba moga života, a ona nije htel 
an korak, i ne učiniti ga to je sve, to je ono što svi cene.{S} Sad vidim da ni jedan čovek ne  
lju.{S} Pa, ipak, Jelo, to će proći, to je prvi zanos mladosti.{S} Ti ćeš još biti srećna, ti ć 
.</p> <p>— Vi ste se ružno ponašali, to je zato što ste nesrećni.{S} Vi pitate zašto postoje pt 
na kod mene nikad neće oskudedevati, to je moja briga i dužnost, a ako vi svojoj kćeri želite š 
e bi htela jednu sreću kao ona i on, to je mlaka sreća, to nije da se zavidi, to nije zanos, to 
t čista, a ako je on nešto pronašao, to je njegovo.{S} Ali Nikola nije takav čovek.{S} Eto ti m 
ice radosne bez razloga to je blago, to je sreća, to je jedini smisao života.{S} Ali kakav cilj 
olazi kroz nedelju dana.{S} Ah, eto, to je!...{S} Zašto sad dolazi? Šta će mi on?{S} Ja sam lep 
je voleti.{S} Nikola je mio i dobar, to je dosta, ali to nije mnogo.{S} Ja sam vas razumeo bolj 
š sve obrnuto.{S} Ne, ne mrzim čiku, to je suviše oštra reč, a ja sam zapovedila sebi da ne laž 
edala strašno.{S} To nije bio gnjev, to je bio užas, kao da sam pala sa ljuljaške i razbila se  
o i ja videh da je pojmila.</p> <p>- To je vrlo pesimistična knjiga.{S} Zašto ste je čitali tak 
ć da ličim na sliku, ali i to i ono: to je ono devojče s riđom kosom i pegama znači nešto.{S} Z 
ma...{S} Ali čekajte:{S} Jovanka!{S} To je zvonko.{S} On je, naglašujući sva tri sloga, izgovar 
neku, lepo samo po sebi.{S} Jela!{S} To je tužno ime, gorko, mračno.{S} Nekoj crnomanjastoj sen 
} A ja sam svoje cveće njoj dala.{S} To je cveće tvoja ljubav.{S} Ti si pristao da ga zadržim s 
} Smešno je: što sam se i bojala.{S} To je zarazno: svi se boje, pa i ja, a kad ispiti prođu, m 
{S} Večeras je govorio o slikama.{S} To je meni nešto sasvim novo vrlo me je interesovalo.{S} O 
zavide.{S} Možda što nisam udata.{S} To je smešno.{S} Bojim se da ne postajem koketa.{S} Hoću d 
st godina.{S} Strašno probuđenje.{S} To je prvi važan događaj.{S} Te još kako važan!{S} Treba d 
 tako bar izgleda da me svi vole.{S} To je prijatno, pa pomalo i dosadno.</p> <p>— Ja baš zato  
e i neba.</p> <p>Jelo moja, radi.{S} To je jedini savet što ti mogu dati.{S} Zadubi se u neki p 
da poplovim malo po moru s tobom.{S} To je još jedini put koji želim pre poslednjeg puta s koga 
Vama je nepravo što sam to kazao.{S} To je istina.</p> <p>— Za vas, jer je vama vaša mašta isti 
lazi sa generacije na generaciju.{S} To je davno očekivana knjiga, pisana u prvom redu za mlade 
vali smo šetnje i užine po polju.{S} To je više svega dosadno.{S} Da li sam ja postala suviše s 
a ne bi dala, ni za šta na svetu.{S} To je uobraženje, to je kao kad bi čovek tvrdoglavo odluči 
ko pametna u Nikolinom prisustvu.{S} To je svakako zato što je on prost, prirodan, a naročito š 
i vrlo srdačno se zahvalio.{S} A baš to je mene i zabolelo.{S} On mi zahvaljuje što se staram z 
 da bude, Jelo - reče on ozbiljno. — To je jedino pametno, a dopustićeš da ipak pamet drži svet 
a već voliš — reče Nikola ozbiljno — to je čovek kakav tebi treba i kakvog si ti čekala.{S} Ti  
> <p>— Ja vas volim... — rekoh ja, a to je značilo: daj koliko hoćeš muka, samo da ti mogu olak 
ljubljen, simpatična mi je i mila, a to je zasad dosta; ljubav će doći posle.</p> <p>— A ako ne 
ena do kraja.{S} On je bio očaran, a to je mene očaravalo.{S} I kad mu rekoh da ne samo njegovo 
lja.</p> <p>On je govorio iskreno, a to je bilo tako primamljivo, da ja rekoh:</p> <p>— Dobro,  
ma samo jedan korak, i ne učiniti ga to je sve, to je ono što svi cene.{S} Sad vidim da ni jeda 
oči, one glavice radosne bez razloga to je blago, to je sreća, to je jedini smisao života.{S} A 
dno vrlo delikatno pitanje među nama to je moja ćerčica. Ženeći se po drugi put, ja joj u isto  
S} Kad pogledam ljubav prema drugima to je samo odblesak ljubavi prema sebi samome.</p> <milest 
ajana, crte malo nepravilne, ali sve to je lepo što ga moj izraz, moj temperamenat obasjava i d 
olim da budem mlada“ Uh, mlada!{S} I to je sve odvratno kad zamislim: bela haljina, veo, svirka 
to bio kriv, a ja mu oprostila.{S} I to je dodalo nove čari našem prijateljstvu — iako je to zb 
jednu sliku iz Holandske škole.{S} I to je ono devojče sa crvenom kovrčavom kosom i licem punim 
bodni da „pravimo usmenu kritiku.“ I to je bilo vanredno zanimljivo.{S} On se nekoliko puta zač 
<hi>vama se čini</hi> da me volite i to je još jedna uteha više za mene da vam neću pričiniti b 
</p> <p>— Da, na žalost, istina, ali to je samo crna strana istine.{S} Ima i svetla.{S} Ne treb 
jkorisniji.{S} To mi nije kazao, ali to je jasno.{S} Posle, on je još dosta mlad čovek, a sudeć 
 treba i to nije ništa neobično, ali to je tako prijatno. „Daj kartu dati čuvam; sedi ovde, zgo 
 nije teško učiti. <pb n="23" /> ali to je tako dugo — još pet, šest godina.{S} Hoću da se udam 
="subSection" /> <p>Radim.{S} Raditi to je jedino dobro u ovome životu, jedino čisto ne sujetno 
 još više volim.{S} Volim i poštujem to je sad kod mene jedno isto.{S} Pre sam mislila da je lj 
ćni.{S} Sve to što vas je usrećavalo to je istina i lepota i to postoji i sad.{S} Nemojte biti  
no:</p> <p>— A, to je Nikola!</p> <p>To je kazao tako vedro, da se ja ne zbunih i ako sam se up 
nemaš nameru ti da je prosiš?</p> <p>To je bilo već suviše.{S} Ja se uozbiljih i počeh da se lj 
uzikalan, pisac <hi>Tolstoj</hi>. {S}To je za mene.{S} To mora biti lepo: njegova ljubav za muz 
{S}Jesam li ja sujetna?{S} Ne znam. Što je bio Nikola?{S} On meni nije kavaljer; ja kavaljere i 
 pocrveneo.{S} Dopalo mi se valjda, što je on tako čestit.</p> <p>Mošda zbog toga što nisam raz 
ja kosa.</p> <p>Hoću da naučim sve, što je od vrednosti, hoću da poznam sve što je veliko, hoću 
zumem, zašto me je toliko potresao, što je on pocrveneo.{S} Dopalo mi se valjda, što je on tako 
</p> <p>Evo takav je on.{S} Ali to, što je pocrveneo, nekako me je dirnulo, ne umem sebi da obj 
 osetila neizmernu sreću što je tu, što je došao i što ja imam prava da sam uz njega, da su sve 
 ga ništa pitala što sam htela, već što je samo došlo.{S} Tata je došao na ručak kad smo se vra 
 ne što nije bila dosad srećna, već što je slutila da pored njega može biti i ovakve sreće.</p> 
 dosadno.{S} Zaželela sam se nečega što je bilo <pb n="125" /> lepo kad sam ga ostavila, ali ja 
rahovao sam.{S} Bojao sam se nečega što je moglo biti.{S} Nikola sa lepo ponašao i bilo je onak 
s.{S} Ja ne volim da se sećam ovoga što je danas bilo. Želim da zaslužim pravo da smem zaboravi 
S} I ne ljutim se na toga gospodina što je otišao, već na sebe i na sudbinu, naročito na sudbin 
ža, ali ne žuta, već ružičasta, ona što je zovu francuska ruža.{S} Ako budeš htela, moći ćeš da 
d znam vrlo dobro da sam sama kriva što je dotle došlo.</p> <p>Dakle, dva sekunda ili pet, ne z 
a muka zbog strasti, on se radovaše što je živeo više u jednom danu.</p> <p>I baš u tom uskom k 
. </p> <pb n="36" /> <p>— Žao mi je što je, nisam video, ali ni ovako nije rđava.{S} Prijatan r 
te dve godine?{S} I posle?{S} Bolje što je otišao.{S} Ali, dve godine da ga ne vidim !{S} Ispra 
, ja volim i njegovu majku po onome što je ono od nje nasledilo.{S} Da li je i ona njega ovako  
 ivicu tanjira.</p> <p>— Boško, sve što je u tanjiru, to se jede - kaže mu snaja.</p> <p>— Zar  
leti kao svoje.{S} On ne zna da sve što je njegovo, na njega liči i na njega potseća ja moram v 
e zna suviše mnogo, ali on voli sve što je lepo i dobro, voli nekako snažno, zdravo, veselo.{S} 
je od vrednosti, hoću da poznam sve što je veliko, hoću da se okružim samo onim što je lepo.{S} 
da što ti o meni lako lepo misliš i što je to tako daleko od istine. Žao mi ga je i volim ga zb 
i je tada trebalo da volim nekoga i što je ona bila najlepša od najbližih.{S} Posle dve godine  
 profanišem nešto što nije obično i što je meni drago. Čisto ga ne bih ni perom dodirnula, da m 
avne stvari, on se na primer ponosi što je okružni načelnik i što sam ja njegova ćerka.{S} Među 
a bila takva, ja bih udesila da sam što je mogućno manje ružna i ne bih nikad išla u društvo. Š 
avičnost nisu mi dale da je omrznem što je obmanula moj život i nehotice prevarila moje nade.{S 
ao san, pa ipak mislim da ne grešim što je nazivam buđenjem.{S} Java me je ošinula bolom i razd 
 sveće na vetru.{S} Htedoh da vidim što je to, ali i meni kao da zasenuše oči od toga treperenj 
eliko, hoću da se okružim samo onim što je lepo.{S} Moja je soba vrlo ukusno nameštena.{S} Imam 
im o njoj.{S} Koliko je Mika srećan što je nju našao.{S} Ona je gotovo obrazovanija od njega.{S 
 u prvom redu za mlade devojke, kao što je kod Francuza pisao Géorge Ohnet.{S} A onda je možete 
a se umeša i da načini nesreću, kao što je na primer učinio meni.{S} Osim mene ovu svesku niko  
ne bi hteo da dopustim da zarđa kao što je počela.</p> <p>Svi su bili tu i opet mi nije ništa s 
li nekom tajanstvenom svetlošću kao što je mesečina, a kad se nasmejete, bože, kako se odjednom 
 nisam pomislila da se njome oženio što je imala mnogo više novaca. {S}On je to učinio po dužno 
ospođica mi se mnogo sviđa, ne samo što je vrlo lepa, već što verujem da je onakva kakva bi žen 
azneženi čitalac oseti se boljim no što je bio kad ju je uzeo u ruke“, nego možemo još dodati:  
e polaskalo, upravo potreslo je ono što je u ponosu najlepše.{S} Neko veliko poštovanje osećam  
a se naša varoš.</p> <p>— Nije lepo što je lepo to što je dolje, već je lepo što smo mi gore.</ 
, da od tebe naučim ono veliko lepo što je s tobom umrlo i što nisi mogao ostaviti u nasleđe?{S 
plaših se.{S} Meni se i dopadalo to što je govorio, ali se i uplaših od nečega što mi se učini  
.</p> <p>— Nije lepo što je lepo to što je dolje, već je lepo što smo mi gore.</p> <p>On me pog 
kupano, a u vazduhu se talasa nešto što je sačinjeno od zdravlja i veselja. Žurili smo da stign 
 Moj je otac sujetan: on hoće, zato što je on prvi u varoši, da i ja budem prva u školi.{S} Ja  
 išla do groblja.{S} Zašto?{S} Zato što je Nikola nosio jedan venac od prirodnog cveća.{S} Vide 
veo i svoju verenicu.{S} Možda zato što je u žalosti.</p> <p>Davala se Mona Vana.{S} Ja, sirota 
om prisustvu.{S} To je svakako zato što je on prost, prirodan, a naročito što je tako dobar.{S} 
nije logično.{S} Mora da je to zato što je ona u crnini, a na moje nerve utiču boje.{S} Znam ka 
o je on prost, prirodan, a naročito što je tako dobar.{S} Meni se čini <pb n="37" /> da on ne z 
lio, da sam osetila neizmernu sreću što je tu, što je došao i što ja imam prava da sam uz njega 
to bilo u tome dubokom muškom glasu što je tako uticao na mene?{S} Ne znam.{S} Molitva i ljubav 
reč kažem, pa tamo da pokvari.{S} Zašto je bio onako uzbuđen kad mu je tast dao novaca?{S} Bio  
p>Zašto postoji cveće i ptice?{S} Zašto je sneg tako lep i čist?{S} Zašto zelena šuma obećava ž 
sebe i svoga pustoga života.{S} A zašto je Nikola poružnio? {S}Samo što se ugojio i što ima bri 
 sam ja došla?{S} Koješta!{S} Ali zašto je Nikola crven i kao postiđen?{S} A Natalija ili ne ob 
ali život i da ga pitam zna li on zašto je meni tako strahovito teško na ovome svetu.{S} Ali i  
moj.</p> <p>— Zašto? — reče on, i pošto je bio bled pocrvene. — Neću — reče i vrati se.</p> <p> 
prvo davala svoju dušu stvarima i pošto je ljubav došla da uništi moj život, sad je moja duša p 
ena, ne razumevajući ništa.{S} No pošto je i ona, sirota, jedna izgubljena duša, nije ništa pri 
m luda: šta govorim!{S} Nego, čudnovato je da se nisam mnogo uzbudila kad sam ih videla.{S} Sve 
<p>Što ja nisam znala da te volim, zato je kriv bio Tolstoj, ali ti si znao da ti mene voliš i  
 se nije nadao tako brzom odlasku, zato je sad došao, da porazgovara još malo s nama, a kad mu  
 moje...{S} Mogu je i izgubiti.{S} Isto je tako bilo i s njenom majkom...{S} Suviše nežna.</p>  
a.{S} On nastavi kao da nije čuo, a čuo je i bilo mu je krivo što mi se ne sviđa.</p> <p>- Gosp 
ga, koju napiše ženska ruka, nesumnjivo je za nas — knjiga iz drugog sveta.{S} U njih značenje  
 samo neki rezultat, a ja ne znam kakvo je bilo računanje.{S} Obično nisam htela da verujem tak 
služim pravo da smem zaboraviti.{S} Ovo je bilo ružno, ružno i ja ću vama i oprostiti, a sebi n 
osti?{S} Meni je ona simpatična, gotovo je volim, ali ne razumem zašto jedva čekam da odem od n 
goga baš ništa ne tičemo. {S}Detinjstvo je prošlo.{S} Između naših kuća i sad stoji kapija koja 
i dana toliko utisaka da mi se čini bar je nedelja dana bila.{S} Kod kuće ti prođu meseci jedno 
e godine nisam ništa zabeležila.{S} Zar je bilo što od vrednosti?{S} Mi živimo u miru i u izobi 
velike ozbiljnosti, gotovo tuge.{S} Zar je tako veliko to poštovanje žalosti?{S} Meni je ona si 
 polje.{S} Zašto mene nije zvao?{S} Zar je tako brzo sve prošlo?</p> <milestone unit="subSectio 
 S njima samo mogu da budem vesela, jer je njihova radost topla kao sunčani zrak, jer kod njih  
m odbijen.{S} Prvo se obraćam vama, jer je vaše <hi>da</hi> ili <hi>ne</hi> prvi i najvažniji o 
} On veli da ne čitam još Mopasana, jer je mnogo grub za moju dušu. Čika i ja smo opet najbolji 
 ljubavlju prema detetu moga brata, jer je životu bilo po volji da me i u tome obmane. Čovek se 
a više neću sumnjati ni strahovati, jer je sad beskrajnom ljubavlju i poverenjem vezano moje bi 
reč koju on nije smeo da kaže prvi, jer je bio vezan.{S} On <pb n="74" /> je čekao da ga ja osl 
o tome.{S} Inače ja njega ne volim, jer je uobražen.{S} Ne znam, on je možda genijalan kao što  
.{S} To je istina.</p> <p>— Za vas, jer je vama vaša mašta istina.{S} Ne ljutim se.{S} Ja sam t 
drame nalazi sreću ali je ne izdrža jer je stiže sudbina materina — dotle nam gđica Janković iz 
samo su oni retki.</p> <p>Dakle, doktor je pristao da dođe s devojčicom kod nas da provede posl 
ko odgovoriti negativno.{S} Moj odgovor je gotov:</p> <p>Gospodine, velika čast koju moram da o 
m opet bila s Nikolom u polju.{S} Noćas je padala kiša, a jutros vazduh svetao i čist kao dijam 
aći niz brdo i onda smo kod kuće, a nas je bilo žao da ostavimo polje.{S} On predloži da se odm 
šta o tome nisam zabeležila.{S} Kod nas je obična stvar da neko dođe i da bude lepo dočekan Tad 
{S} A kuda ćeš ti još sad?{S} I kod nas je još rano za posete.</p> <p>— Tamo kuda ja idem sale  
eta sede u tramvaje i kola, pa ipak nas je dosta ostalo i pešaka.{S} Zapitah gospođu hoće li i  
Hoću — reče ona ozbiljno.</p> <p>On nas je gledao jednim pogledom koji zalečuje sve rane i zbog 
nas su padale žuto zelene rese, oko nas je bilo polje i sunce, a ispred nas pružala se naša var 
="subSection" /> <pb n="44" /> <p>Danas je prošao, a ja ga viknuli:</p> <p>— Kuda, Nikola?</p>  
="subSection" /> <pb n="46" /> <p>Danas je bio Nikola.{S} Došao rano posle podne i radosno saop 
milestone unit="subSection" /> <p>Danas je Nikola došao kroz našu malu kapiju i kazao mami i ta 
milestone unit="subSection" /> <p>Danas je opet otišao u bolnicu.{S} Mala ređa kocke po divanu. 
đam ljude kad sam s njima.</p> <p>Danas je sestra ispraćala zeta i kad su bili u predsoblju, ču 
kola ume vrlo lepo da priča.{S} Večeras je govorio o slikama.{S} To je meni nešto sasvim novo v 
 se od njegovoga straha.</p> <p>Večeras je konstatovao zapaljenje plućne maramice.{S} Dete gori 
li vedru dušu vaše ljubimice, a ona vas je zato mrzela.{S} Kako je ovaj život pun nepravde, nes 
 ona reče:</p> <p>- Govorite.{S} Za vas je suviše rano da imate kakav jad, ali govorite iskreno 
živeli i bili srećni.{S} Sve to što vas je usrećavalo to je istina i lepota i to postoji i sad. 
sjava i daje mu života.{S} Temperamenat je mislim kod žene ono što osvaja.{S} Jeste, ja sam lep 
milestone unit="subSection" /> <p>Deset je dana kako je došao Nikola.{S} Proleće.{S} Ja se vrlo 
kola su se prepirali o politici.{S} Zet je potukao Nikolu.{S} Ja se u tome baš ništa ne razumem 
ek ne može stalno da bude srećan. Život je dužnost, život nije svetkovina.{S} Ja sam zadovoljan 
to da zaboravimo i da se utešimo. Život je načinjen od zla i dobra, od bola i radosti — a u toj 
aznim.{S} Ništavni smo mi ljudi i život je bedan i dosadan.{S} Pa ipak ... ima, ima stvari zbog 
če dete..., ali moje... moje...{S} Mogu je i izgubiti.{S} Isto je tako bilo i s njenom majkom.. 
ac oseti se boljim no što je bio kad ju je uzeo u ruke“, nego možemo još dodati: da pored te to 
a nije tu knjigu kupio za rođendan; nju je on čitao.{S} I mogao je posle opet da ima onako iskr 
se goli elemenat njenog spola, u stanju je da nam da stranica i pasusa od kojih, zbog bleska sl 
se opet odobrovoljio.</p> <p>Snaja koju je iznenadio takav njegov govor sasvim prirodno i ne da 
Da može da se živi u udobnosti, na koju je navikla. </p> <pb n="34" /> <p>On je otišao, a ja sa 
spođica odbije tu tešku dužnost na koju je pozivam, nudeći joj sve što imam, ali što nije mnogo 
 voli, mene, koja mu nisam ništa i koju je možda i zaboravio.{S} Zabavljao se malo holandskom g 
zadrhtalo je moje srce od nežnosti koju je celog života stezalo u sebi.{S} Ja sam uvek bio pošt 
 mu nisam dala više svoje nežnosti koju je on toliko želeo ?</p> <p>Ne znam po koji put čitam p 
sije sa cvećem i kazao:</p> <p>— Čoveku je prosto žao da ode od tebe.{S} Zato ja ne smem ni da  
moran i kad osećam da je tu, naš, da mu je dobro što se među nama odmara, ti trenutci su mi naj 
rla u tome mestu iz koga se seli, da mu je devojčica nežna i melanholična, da zna kako je mesto 
na kolima sa ćerčicom.{S} Izgleda da mu je bilo malo nezgodno.</p> <p>— Vidim da sam vas iznena 
neš pitanjem o njima.{S} Kazao je da mu je žena umrla u tome mestu iz koga se seli, da mu je de 
m ništa da ga zapitam. Želim samo da mu je dobro, da se odmori.{S} Spremim mu čaj.{S} On ga rad 
 davao Nikoli svoje jedino dete mada mu je taj rastanak teško padao.{S} Umeo je odmah da ga oce 
, počinje i da je voli.{S} Ispočetka mu je bilo žao za mnom, posle me je samo sažaljevao, a sad 
avio nama na volju.{S} Tata kaže kad mu je spomenuo o mirazu, on ga je prekinuo rečima:{S} Moli 
i.{S} Zašto je bio onako uzbuđen kad mu je tast dao novaca?{S} Bio je gotovo nesrećan. {S}Zašto 
ri ima čovek da govori s nekim, koji mu je mio, a s kojim se davno nije video.{S} Nikola se <pb 
videla sam na Nikoli promenu. Šta li mu je govorio?{S} Da ga nije nešto prekoreo?{S} Da nije št 
sti sobom.{S} A on zna da lažem, ali mu je ipak milo i voli da mu se mama uplaši.</p> <mileston 
iko puta se nije složio sa mnom, ali mu je očevidno bilo prijatno : i da se složi i da spori.{S 
ome možda i leži nesporazum.{S} Bilo mu je vrlo prijatno kad sam ga pitala slaže li se s tim da 
avi kao da nije čuo, a čuo je i bilo mu je krivo što mi se ne sviđa.</p> <p>- Gospođo Jovanka,  
e sumnjao da sam izdala tajnu i bilo mu je milo što sam sa „doktorom“ govorila o njemu.{S} Bože 
o.{S} I on sam blagosiljaše nebo što mu je dalo dušu koja mnogo oseća; a kad bi ga mučila muka  
 kod nas da provede posle podne, jer mu je u kafani <pb n="134" /> bilo dosadno, ali je hteo ta 
tobom, dete!{S} O, gospode! — a glas mu je drhtao kao da je imao suza u grlu.{S} On se žurno di 
 ne obraća pažnju na to, ili zna u čemu je stvar; ona pita meno i dalje o našoj i Nikolinoj kuć 
ma Miši i ljubomore prema Ivi.{S} Njemu je pet godina i već oseća nepravde i razočaranja.{S} On 
hte, sve bih mu ispričala.{S} Ali njemu je dosta i sad on počinje da izigrava.</p> <p>— Dobro,  
hte, sve bih mu ispričala.{S} Ali njemu je dosta, i sad on počinje da izigrava.</p> <p>— Dobro, 
sreća tu negde blizu nas.</p> <p>Ujutru je vatra popustila i mala bolesnica je popila šolju mle 
o sam video da može; opazio sam kako su je sva deca radosno slušala.{S} Ja sam ti, dragi Miko,  
, sobu i mene samu.{S} U njegovom glasu je bilo nešto što opija, kao neki prijatan a težak miri 
u, nego što dangubi oko dnevnika.{S} Tu je jedno veče svakako bilo zapisano: danas smo se posva 
s molim da pročitate moj dnevnik.{S} Tu je ceo moj život otkad umem da mislim. {S}Niko ne zna d 
:</p> <p>— Dušo, tata je zaspao, evo tu je.{S} Umoran je, da ga ne budimo.{S} Hajde mama da ti  
da, poštovanje je potčinjavanje; ljubav je sloboda.{S} Ti si moja žena i moj drug, moj najbolji 
 Nato, on ne voli tebe! {S}Prava ljubav je meni poklonjena.{S} Kakva uobraženost: mene voli kad 
r krivice <pb n="45" /> nema ?{S} Kakav je to bol kao bol od nesporazuma, kad smo se mi uvek ta 
am ovoga gospodina videla onakvog kakav je. <title><foreign xml:lang="fr">Illustration</foreign 
on oslabio.{S} Eto takvi smo mi i takav je život.</p> <p>Otac i mama su se ozbiljno zabrinuli š 
 — reče on i pocrvene.</p> <p>Evo takav je on.{S} Ali to, što je pocrveneo, nekako me je dirnul 
ipak polagano kao da se mirim.{S} Dokaz je to, što mogu da pišem o njemu. {S}Prvih dana po <pb  
ja, — i ja.{S} Ja volim gomile.{S} Mraz je bio nezapamćen, a ja sam išla do groblja.{S} Zašto?{ 
kuće je ništa lepo nije čakalo.{S} Mraz je cičao pod nogama pesmu svireposti i ledenim vetrom o 
ejao se on i bio </p> <pb n="160" /> <p>je tako lep i mio. — Ali imaš pravo.{S} Ubrzo će i ona  
vom i dušom, koja na licu cveta.</p> <p>Je li, Nikola, a kad smo išli njoj u posetu, pa si zabo 
Opelo je bilo vrlo dugo.{S} Mnogo su božje sluge preporučivale Bogu velikoga političara i dugog 
h u ruke njegovo dete i sakrih uzdahe i jecaje ljubeći njegovo malo nežno lice.{S} Htelo mi se  
o se ožalosti, ili zabrine, ili postane jedak. „Ostavi svoje dete bolesno, pa idi da lečiš pija 
 znači da ga ne volim više.{S} On me je jedamput malo uvredio.{S} U društvu se povela reč o lju 
dan sedi starac i jedna zlatna devojka, jedan život koji je prošao i prežalio sebe i jedan koji 
a.{S} Zašto mi nisi dao jedan poljubac, jedan samo, za ceo život?{S} Imala bih sad od čega da ž 
 mogu.</p> <p>On spusti glavu na dirke, jedan trenut prođe, pa je naglo diže i poče snažno da l 
aća.{S} Radujem se i kad samo pomislim: jedan sedi starac i jedna zlatna devojka, jedan život k 
oh, dršćući.</p> <p>On me je gledao.{S} Jedan nov, dug, dubok pogled, i u istom trenutku mi obo 
ovde; neću odocniti.</p> <p>Dade mi još jedan osmeli kao utehu što ga <pb n="142" /> neću videt 
om da ih odbijemo.{S} Bio je među njima jedan veliki činovnik i strašno antipatičan čovek.{S} J 
 Beogradu baš lepa.{S} Posle prvog čina jedan namođen gospodin stade ispod naše lože u upita Ni 
e, a čitao je i nije zaboravio da me je jedan čovek, koji još živi, bez ljubavi poljubio.{S} I  
eštine, da mu se prosto divim.{S} On je jedan vrlo prirodan glumac.{S} On čak premaša prirodu.  
o jedna naivna i nemoguća ljubav, posle jedan ovakav doživljaj.{S} Očajna sam i ogorčena.{S} I  
i smo se mačevali.</p> <p>— Da, ali ste jedan udarac zadali krišom.</p> <p>— Ali, Jelo, nije mo 
rzo, duboko prigušeno i onda samo videh jedan pokret <pb n="12"/> ruke, prosto kao da me uzabra 
rzo, duboko prigušeno i onda samo videh jedan pokret ruke, prosto kao da me uzabra, uhvati me n 
 su oni meni, zbog čega se mrznem?{S} I jedan vedar osmeh odnekuda dođe i potseti me da tamo da 
 život koji je prošao i prežalio sebe i jedan koji je tek počeo da se nada i da pati, koji još  
istom trenutku mi oboje pružismo ruke i jedan snažan poljubac sastavi dva tužna života.</p> <p> 
lo.{S} Opili se seljaci, posvađali se i jedan je jednome rasporio trbuh.{S} On se retko ljuti,  
ji i najčestitiji čovek koga poznajem i jedan od najinteligentnijih, ali ne i najveseliji.{S} I 
čan.</p> <p>— Mi smo protivnici dorasli jedan drugoga — da budemo prijatelji.</p> <p>— Vi ste d 
je ono što svi cene.{S} Sad vidim da ni jedan čovek ne sme biti drzak kad je žena jaka u pošten 
išem dnevnik.{S} Ceo jedan život. Čedan jedan životić.{S} Jedna ljubav, nežna kao proletna rosa 
bih bila srećnija.{S} Zašto mi nisi dao jedan poljubac, jedan samo, za ceo život?{S} Imala bih  
kad sam počela da pišem dnevnik.{S} Ceo jedan život. Čedan jedan životić.{S} Jedna ljubav, nežn 
.{S} Zašto?{S} Zato što je Nikola nosio jedan venac od prirodnog cveća.{S} Videla sam ga samo p 
S} I svojim odlaskom čika mi je ostavio jedan strašan bol i jednu užasnu grižnju <pb n="112" /> 
o reči, reči, reči; ali satkane na tako jedan nama drag način, da ih mi isto tako sa strašću i  
e, glupo je sad jadikovati.{S} Ima samo jedan jedini način da se zasluži oproštaj a taj je: <hi 
avlju stoji uvek ista i kao da ima samo jedan cilj: mene da čeka.{S} I kad ja u tuđem svetu ne  
{S} Dakle, od vrline do poroka ima samo jedan korak, i ne učiniti ga to je sve, to je ono što s 
} Imaju pravo.{S} Jer kad bi pošli samo jedan korak dalje, iluzije sreće bi nestalo.{S} A možda 
ili danas kod nas.{S} Vrlo me je dirnuo jedan dečko, snajine snaje brat. {S}Uvek ćuti i gleda u 
S} Sudbino, zašto si ga navila?{S} Prvo jedan otišao sam, posle drugi koga sam oterala.{S} Prvo 
ada Nikola me uhvati pod ruku i uvede u jedan dućan.{S} Cvećarnica.{S} On izabra jedno petnaest 
o ide bez cilja (da li bez cilja?), i u jedan drugi viši svet, koji je moja škola, profesori i  
potu.</p> <p>Znam da je još pred maturu jedan moj drug rekao Ani da ja imam riđu kosu, lice kao 
o bi tada morala i ti propatiti.</p> <p>Jedan seljak jurio je ovcu koja mu se otela i nikako ni 
da pomognem, ničega da se setim.{S} Oko jedanaest sati dao joj lek.{S} Kad je zaspala, on se ok 
e ovako uteći...{S} Ah, jedna misao!{S} Jedared je Nikola nešto čitao u sebi i onda glasno reče 
iljnosti.{S} Od prirode je ćutalica.{S} Jedared je u šali kazao da on sa svojim bolesnicima tol 
isao: ovaj čovek ne ume da se smeje.{S} Jedared se svega osmehnuo za sve to vreme. {S}Njegove d 
trašna tuga, koju ne razumem.{S} Ja sam jedared bila nesrećna, ali sam znala zašto.{S} Ovo nije 
taje?{S} Ljubav!{S} Izgleda da ona samo jedared u životu kucne na naše srce. {S}Ako joj se ne o 
</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Jedared sam imala strahovito mnogo ruža: pune vaze, pun 
 nije hteo da čuje „da njegova mezimica jede Nikinoj deci hleb, pa ni kolače“.{S} Mika je prask 
<p>— Boško, sve što je u tanjiru, to se jede - kaže mu snaja.</p> <p>— Zar i kosti, mama? pita  
> <p>Pola godine nisam ništa pisala.{S} Jedem, spavam, šetam po mojoj velikoj bašti. {S}I tako  
rate?{S} Ili prvo samo da mi ne date da jedem?{S} Prvo slabija kazna, pa ako se krivac ne popra 
m se kao da sam učinila nešto gadno.{S} Jedila sam se celo posle podne, a večeras sam prišla ta 
 i sva duša ode s njim i jedina uteha i jedina sreća je nada da će se vratiti i da će doći čas  
 meni sav život i sva duša ode s njim i jedina uteha i jedina sreća je nada da će se vratiti i  
svojim sposobnostima, a sad kad je meni jedina radost i jedino uživanje studija, vi ste popusti 
 nisu svi nevaljali?{S} Valjda niste vi jedina stvorenje izuzetno koje ne zaslužuje preziranje. 
vidi sa roditeljima koji su se zaželeli jedinca.{S} Ja sam njega nekad vrlo volela, a sad sam g 
 čisto, istinito, u kojoj nema ni jedne jedine ružne ili čak zazorne reči, u kojoj su svi ljudi 
ovim malo po moru s tobom.{S} To je još jedini put koji želim pre poslednjeg puta s koga se ne  
razloga to je blago, to je sreća, to je jedini smisao života.{S} Ali kakav cilj?{S} Smeh bez ra 
 neba.</p> <p>Jelo moja, radi.{S} To je jedini savet što ti mogu dati.{S} Zadubi se u neki posa 
po je sad jadikovati.{S} Ima samo jedan jedini način da se zasluži oproštaj a taj je: <hi>da to 
aj mrtvac nisu meni ništa i da mi je on jedini drag, da mi je on sve.{S} I to saznanje ne učini 
 mu što mi nije kupio lutku i što me on jedini smatra za čoveka.{S} On se nasmeja i ode.{S} Kad 
oliko sam nesrećna. Čini mi se da bi on jedini mogao da me uteši ? {S}Samo kad bi me ubedio da  
povere svoju nežnu ćerku koja im je sad jedinica, jer su skoro izgubili drugu mlađu.{S} Ja sam  
diti to je jedino dobro u ovome životu, jedino čisto ne sujetno zadovoljstvo.{S} Radim strasno. 
, eto, sad bih pristala da nam ona bude jedino, samo nju da volim.</p> <p>— E, dušo, ali na to  
 bude, Jelo - reče on ozbiljno. — To je jedino pametno, a dopustićeš da ipak pamet drži svet.</ 
ubSection" /> <p>Radim.{S} Raditi to je jedino dobro u ovome životu, jedino čisto ne sujetno za 
isu obarale, rado je davao Nikoli svoje jedino dete mada mu je taj rastanak teško padao.{S} Ume 
tima, a sad kad je meni jedina radost i jedino uživanje studija, vi ste popustili, kao neki sta 
 unit="subSection" /> <pb n="120" /> <p>Jedino što u životu vredi to su deca.{S} S njima samo m 
aki, čak i oni najskromniji, eto i moja jedinstvena snaja, svi smo u po nečemu uobraženi i tvrd 
re jednu sestru, ja bih uzeo tebe, tebe jedinu, nikako dve sestre.{S} Ima na tebi nešto od plem 
ći ništa.{S} No pošto je i ona, sirota, jedna izgubljena duša, nije ništa primetila.{S} Jedva j 
jem.{S} Odjednom jedna me misao uzdiže, jedna misao smela, a bescilna, i ja pođoh.{S} Hoću da p 
la uteha.{S} A ne ovako uteći...{S} Ah, jedna misao!{S} Jedared je Nikola nešto čitao u sebi i  
eo jedan život. Čedan jedan životić.{S} Jedna ljubav, nežna kao proletna rosa koja se smrzla i  
tni sa svojim prostačkim poljupcima.{S} Jedna baba ispred nas ustade za vreme toga dijaloga, lu 
e dockan i sve uzalud u mome životu.{S} Jedna velika duša, tako otmena i tako bliska, i tako pu 
dugo mislila da ja nisam uobražena: još jedna uobraženost više.{S} Baš sam posmatrala: i slabi  
a se čini</hi> da me volite i to je još jedna uteha više za mene da vam neću pričiniti bola.{S} 
 kako mi nije palo na um da je to svega jedna knjiga.{S} Počeli odmah da prelistavam i zaprepas 
žemo <pb n="6"/> nikako.{S} I zbog toga jedna od najzanimljivijih literatkinja, George Sand, kr 
" /> gotovo me je bilo i strah.{S} Dođe jedna stara ljubazna gospođa, Nikolinog tasta sestra, i 
le smrti da lepo ostane lepo.{S} Kad je jedna meni bliska ličnost posumnjala u mene, mene nije  
} On tako daleko stoji nad nama. {S}One jedna drugoj ispovedaju šta osećaju i uzdižu do sunca n 
lice i ćutali.{S} Mene odjednom potrese jedna misao koja mi dosad nikad nije dolazila na um.{S} 
 kad samo pomislim: jedan sedi starac i jedna zlatna devojka, jedan život koji je prošao i prež 
, oprostite maloj neznalici!..</p> <p>I jedna suza pada da završi ovaj dan. Čiko moj, ubeđena s 
ja se smrzla i neosetno iščilela, zatim jedna glupa avantura, i više ništa.{S} Možda bi bilo bo 
 kroz uju, da je pomilujem.{S} Odjednom jedna me misao uzdiže, jedna misao smela, a bescilna, i 
d sedamnaest godina i mene.{S} Ima samo jedna: obe su dostojne sažaljenja.{S} Nata ima troje de 
a koju kažu da sam ja stvorena?{S} Prvo jedna naivna i nemoguća ljubav, posle jedan ovakav doži 
 ozbiljno:</p> <p>— Nikad, Jelo.</p> <p>Jedna svetlost obasja moju dušu i ja osetili radost u c 
ite, da se igramo borbe.{S} Mi smo bili jednaki.{S} Oprotite i praštam. {S}Hoćete li da zaborav 
Ne, kaži šta hoćeš, ali ja ne mogu a da jednako ne zahvaljujem sudbi što mi te je dala.</p> <p> 
dravima.{S} Bila sam vrlo raspoložena i jednako ih ubeđivala kako će im biti lepo u mome rodnom 
đoše na um čikine reči i ja uzdrhtah od jedne iznenadne misli.{S} U tom trenutku učini mi se ka 
 onda je to najviše što mi očekujemo od jedne žene.</p> <p>S druge strane opet: neizrecivo su n 
umnjam — reče on ozbiljno.</p> <p>Posle jedne male pauze. u kojoj sam se kolebala, strašljivo g 
vetlo, čisto, istinito, u kojoj nema ni jedne jedine ružne ili čak zazorne reči, u kojoj su svi 
je, kratke ali ne zbijene, i tako nalik jedne na druge; pa čak i u interpunkciji otkriva se nji 
že upoznati. {S}Iza toga svi ljudi liče jedni na druge i postaju dosadni: čandrljivi, ili lenšt 
poznali smo se, dopali <pb n="41" /> se jedni drugima, njeni roditelji videli da ja nisam čovek 
i i žene tako dobri, čestiti i pažljivi jedni prema drugima, da čovek i nehotice uzdahne: „A za 
e ona ozbiljno.</p> <p>On nas je gledao jednim pogledom koji zalečuje sve rane i zbog koga se v 
hvatim jednu sreću koja traje mesecima, jedno stalno blaženstvo; čim bi trajalo to ne bi više b 
arala, ja nisam bio kao mnogi drugi.{S} Jedno vreme bio sam zadovoljan, mislio sam da sam sreća 
me olistale, a voz samo leti, ostavljaš jedno lepo i nalaziš drugo.{S} A tamo, videćeš Miku, sn 
Kad smo bili sami, on mi reče:</p> <p>— Jedno vrlo delikatno pitanje među nama to je moja ćerči 
aspoloženjima, potpuno uspela da nam da jedno snažno i zaokruženo delo, koje će zauzeti dostojn 
i vratila bih se tek pošto sam stvorila jedno malo remek delo. Šta bi mi trebao taj svet kome s 
bilo to.{S} Eto mi smo pored moga posla jedno drugog željni i ja nalazim da je to bolje nego da 
edan dućan.{S} Cvećarnica.{S} On izabra jedno petnaest najlepših ruža i dade mi ih.{S} Kako su  
nego što dangubi oko dnevnika.{S} Tu je jedno veče svakako bilo zapisano: danas smo se posvađal 
m iskusila da je poštovanje i divljenje jedno more u kome je ljubav sama po prirodi već tu kao  
{S} Volim i poštujem to je sad kod mene jedno isto.{S} Pre sam mislila da je ljubav neka očaran 
Ali čuvam se od neljubaznosti.{S} Mi se jedno drugoga baš ništa ne tičemo. {S}Detinjstvo je pro 
 dele male porcije znanja.{S} Htela bih jedno široko more. da se zagnjurim, da se zanesem, da s 
h, ništa, učinilo mi se.... i ja skidoh jedno perce s njegovog kaputa.{S} I vratih se na svoje  
vesti, ostavio mi je svoju biblioteku i jedno zatvoreno pismo, koje mi nije poslao, a koje mi j 
a da još peva.</p> <p>Posle smo svirali jedno parče u četiri ruke.{S} Nije bilo dobro, ja sam t 
ahvalno i nežno, da moradoh da progutam jedno uzbuđenje.</p> <p>Cela ta dva dana on se ponašao  
im u toj dubini i širini, neka postanem jedno s njom.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>On 
om govoru počinjem i u njima da nalazim jedno isto kazano više puta.</p> <p>Zvali su me u društ 
 svi prsnemo u smeh.</p> <p>Inače je on jedno vrlo nežno srce.{S} Miša ga bedi da on uvek kao s 
i ja nalazim da je to bolje nego da smo jedno drugog siti.{S} Eto danas sam srećan; moja dužnos 
ora tako da bude.</p> <pb n="113" /> <p>Jedno vreme sretao sam tvoje lepe oči pune prekora i op 
em stoji ovako: ko malo pomalo saznaje, jednog dana zna sve strašne stvari, a nije ga stalo nik 
 godina dana i mi smo ga zaboravili.{S} Jednog dana, na mesec dana posle moje ozbiljne odluke k 
čoveku dade da pridrži venac, a on nađe jednog gospodina, progovoriše dve tri reči i promeniše  
je da bude moj sin.{S} I to umiljavanje jednog anđela tako je veliko uživanje <pb n="123" /> i  
S} Evo kako je to bilo.</p> <p>Još lane jednog kišovitog dana doveo ga je tata k nama iz kafane 
dleti kao pre što sam je upustila, hoću jednog drugog Nikolu, pa da onaj prvi vidi šta ja mogu  
što sam prenebregla tu dragocenu ljubav jednog naučnika i filozofa koji je imao slabost da voli 
 s njim. {S}Knjiga ne sme da bude izliv jednog neraspoloženja, ona treba da bude istinita slika 
 dana bila.{S} Kod kuće ti prođu meseci jednoliko, pa, kad se <pb n="48" /> obazreš, i ako te j 
ljubi, ili bar ne misli da se oženi.{S} Jednom je rekao:{S} Neka se žene ludaci; ja ću da volim 
.{S} I meni je bilo lakše.{S} On se još jednom osmehnu zahvalno i šutio i kao prekorno.{S} Opel 
krete se.{S} Ja nestrpljivo pokazah još jednom šta želim i onda me tek obuze gnjev.</p> <p>— Id 
} Ide u svoju sobu da se presvuče i još jednom umije.{S} U svome studentskom i udovičkom životu 
ogao onako grubo da piše?{S} Ja sam još jednom pročitala knjigu i znam je napamet. <pb n="27" / 
 čoveka i zarazi ga oduševljenjem prema jednom biću koje se tada mora voleti makoliko <pb n="14 
samo manijaci uporno ostaju godinama na jednom istom groblju.</p> <milestone unit="subSection"  
na duša, nije ništa primetila.{S} Jedva jednom ona ode, ja potstakoh vatru i zavalih se u naslo 
Da li ga mrzim?{S} Zašto mi bar on nije jednom kazao: dete, svet nije tako lep; već baš sve obr 
na mene, a ja ih, kao Hristos more, sve jednom rečju ukrstih i pregazili.{S} I opet sam osetila 
a mi sad nije ništa.{S} To sam kazala s jednom namernom dozom dosade koja kao da je htela da ka 
sti, on se radovaše što je živeo više u jednom danu.</p> <p>I baš u tom uskom krugu srca i oseć 
 tražiš sve novo i novo, a tamo negde u jednom lepom kutu čekaju te stare stvari koje su uvek i 
zato od tolikog zanimanja, što ona ni u jednom redku ne odstupa od tih svojih ženskih osobina.{ 
ili se seljaci, posvađali se i jedan je jednome rasporio trbuh.{S} On se retko ljuti, samo se o 
u i moj tata i on se lepo slažu, jer su jednomišljenici.</p> <p>Tata je ostareo.{S} I postaje t 
rugi poredak; frazeologija im je mekša, jednostavnija, savitljivija; rečenice su im običnije, k 
 gotovo obrazovanija od njega.{S} On je jednostran ; osim svojih stručnih knjiga i novina ne či 
ne ljudske, čitava radnja izlazi odviše jednostrana, površna, pa donekle i neverovatna.{S} To j 
{S} Tri, četiri godine za <pb n="29" /> jednu noć.{S} Ja sam je čitala u dvadesetoj, pa mi je i 
kih poznanstava, <pb n="111" /> a nemaš jednu dušu sasvim blisku kojoj je moja duša sasvim odan 
čini da se je on neprestano nadao da ja jednu reč kažem, pa tamo da pokvari.{S} Zašto je bio on 
os, to nije blaženstvo. {S}Ja bih htela jednu sreću sačinjenu od moje i njegove ljubavi; ja što 
vidim. <pb n="79" /> Ne, ja ne bi htela jednu sreću kao ona i on, to je mlaka sreća, to nije da 
On je lomio svojim lepim velikim rukama jednu suvu granu.{S} Pogledah granu sa čuđenjem.{S} On  
e, to su i pre njega znali.{S} Niče ima jednu lepu pesmu o tome.{S} Inače ja njega ne volim, je 
i.{S} Naš je Mika dobar doktor, ali ima jednu osobinu, koja nije jačina, a koja mi se ipak dopa 
a!{S} Ličiš na Holandkinju, to jest, na jednu sliku iz Holandske škole.{S} I to je ono devojče  
 kako je mala! </p> <p>A ona je bila za jednu šaku veća od te male Lele od dve godine.{S} Nisam 
svi ovde, a tata i mama kad dođu dobiće jednu od njihovih soba.{S} Ja mogu kazati sve svoje zah 
 ali kad bi čovek mogao sebi da izabere jednu sestru, ja bih uzeo tebe, tebe jedinu, nikako dve 
 čika mi je ostavio jedan strašan bol i jednu užasnu grižnju <pb n="112" /> savesti, ostavio mi 
 sviram?</p> <p>— Smeš.</p> <p>On upali jednu sveću i sede za pijanino.{S} Poče da svira i da p 
obodu.{S} Došao je g.{S} P.{S} Doneo mi jednu francusku knjigu, upravo našao razlog da đođe.{S} 
 volim — pa zašto si ćutao?{S} Zašto mi jednu reč nisi ostavio za uspomenu?{S} Zašto se nismo d 
mogu da pogodim kad čovek laže.{S} Znam jednu ličnost koja ima glas tako bezbojan da on sam aps 
se desilo?{S} Prosio <pb n="110" /> sam jednu devojku i ona me je odbila.{S} Bilo mi je žao, ča 
i drugi...{S} Znaš, ja znam, čitala sam jednu strašnu Tolstojevu knjigu i bila sam užasno nesre 
veliki za moju Jelu.</p> <p>Da ti kažem jednu istoriju koju niko ne zna.{S} Bilo mi je dvadeset 
držati u zaposlenosti.{S} Kad ja svršim jednu knjigu, kažem zbogom mojim junacima i zbog njihov 
težak.{S} Ali ja ne bih umeo da shvatim jednu sreću koja traje mesecima, jedno stalno blaženstv 
="subSection" /> <p>Nikola mi je poslao jednu kartu s puta, još davno, a danas sam dobila drugu 
to čitao u sebi i onda glasno reče samo jednu rečenicu: „Ima momenata kad uteći znači pobediti“ 
o i tako milo — da od dve tuge načinimo jednu malu sreću.</p> <p>Ja zadrhtah od zahvalnosti, no 
} Neka lepo odevena devojka nas uvede u jednu veliku gostinsku sobu.{S} Mi sedosmo, a ona se po 
.</p> <p>Posle četiri sata otišli smo u jednu bogatu kuću.{S} Neka lepo odevena devojka nas uve 
Potražih i nađoh uvijenu u belu hartiju jednu dosta novu knjigu.{S} Naslov muzikalan, pisac <hi 
e velika radost i uteha pročitati ovaku jednu dobru knjigu, u kojoj je sve tako svetlo, čisto,  
izu četrdeset godina, ja opazih u svetu jednu dušu koja me je mogla usrećiti i ne mogu da ti pr 
gubljena duša, nije ništa primetila.{S} Jedva jednom ona ode, ja potstakoh vatru i zavalih se u 
šno za sve vreme dok sam sa svojima.{S} Jedva čekam da pobegnem u svoju sobu i da sam sama.{S}  
{S} A znam koliko sam kad sam bila mala jedva čekala da dorastem i da budem ozbiljna i pametna  
 poljubila, sve bi bilo drukčije: on je jedva čekao reč od mene, reč koju on nije smeo da kaže  
, gotovo je volim, ali ne razumem zašto jedva čekam da odem od njih i zašto se i ja osećam tako 
tiske.</p> <p>Čitav ovaj roman, pisan u jedva primetljivoj formi dnevnika, u mnogo čemu podseća 
belih, kao malokrvne plave žene; one su jedva mirisale, a za oko su bile prijatne.{S} Bilo je r 
} Kao da muzika što spava u instrumentu jekne tiho u snu.{S} Neki me strah obuzeo.{S} Ja nikako 
po za drugu neku, lepo samo po sebi.{S} Jela!{S} To je tužno ime, gorko, mračno.{S} Nekoj crnom 
.{S} I ako je udovac i ima dete, a naša Jela veliki probirač, ne znam zbog čega verujem da će s 
danas bio zadovoljan i srećan kao tvoja Jela ...{S} Takvog si čoveka ti meni želeo, je li?</p>  
m vam njegovo pismo.{S} Ne znam kako će Jela to primiti.{S} Ja mogu samo da kažem da je on najb 
d se <pb n="48" /> obazreš, i ako te je jela dosada svakog dana, čini ti se da je brzo prošlo,  
iga.{S} I beli zubi grizu rumene usne i Jela sa osmehom koji je ne znam zbog čega gorak kaže:</ 
 ovoj istinitoj i našoj knjizi, kao što Jela veli posle svoje svadbe „sve je bilo prosto i sveč 
ikola primeti snaji u šali:{S} Kako nas Jela srdačno ispraća.{S} Meni se čini da je to bilo dvo 
da zre.{S} U to prvo doba kod gospođice Jele sve je nekako drhtavo, nervozno, nejasno, jer „ona 
Je li, tata, to je isto.{S} Ti imaš dve Jele?</p> <p>— Jest, ja imam dve sreće — reče on nežno  
!{S} Mi tebe mnogo volimo ... tvoje dve Jele.</p> <p>On nam dade obe svoje ruke.</p> <p>Bilo je 
se i kaže:</p> <p>— Žao je čiku njegove Jele. ..{S} Eto svršićeš maturu i otići od nas ...{S} B 
no krepko crtanje i dublje obrazlaganje Jelinog položaja i ljubavi nakon udaje, sa setnom nekom 
s kao magla.{S} Dirljivo posmrtno pismo Jelinog strica to potvrđuje.{S} Inače, kad ga je već že 
jen dodirom sa njima.</p> <p>— Ne znaš, Jelo, kako je dobro poći povratiti kome život; i kako j 
{S}On se zbuni.</p> <p>— A zašto pitaš, Jelo?</p> <p>— Rada sam da znam, pa da pričam po varoši 
iznenadio i ušao.</p> <p>- Zašto nećeš, Jelo?</p> <p>Pogledah ga u oči; one su bile iskreno i d 
bračne sreće nosim na leđima.{S} Vidiš, Jelo, meni se čini <pb n="143" /> da toliki milijuni lj 
 strujanja života.</p> <p>— Šta misliš, Jelo? — upita me on.</p> <p>— Ništa, baš ništa. Što da  
led u zemlju.</p> <p>— Onda do viđenja, Jelo! — reče on nekim čudnim prigušenim glasom i ode sa 
.{S} Najzad ustade.</p> <p>— Doviđenja, Jelo.</p> <p>— Zbogom, Nikola.</p> <p>— Da, imaš pravo: 
čuđeno i reče ozbiljno:</p> <p>— Nikad, Jelo.</p> <p>Jedna svetlost obasja moju dušu i ja oseti 
jući se.</p> <p>— Tako i treba da bude, Jelo - reče on ozbiljno. — To je jedino pametno, a dopu 
a svira, on se okrete:</p> <p>— Šta je, Jelo?</p> <p>— Ah, ništa, učinilo mi se.... i ja skidoh 
ao je i kazao obema:</p> <p>— Dobro je, Jelo, dobro je, Lelo.</p> <p>— Je li, tata, to je isto. 
aj put i obećavam ti utehu.{S} A dotle, Jelo, radi i staraj se da se pomiriš s onim što se ne m 
<p>— Možda se varam?</p> <p>— Varaš se, Jelo ...</p> <p>Sad sam i ja ućutala.{S} Jeste, uvek se 
da sam tvoja, vaša.</p> <p>— Ne boj se, Jelo — reče on pošto me je pogledao u oči — nije mnogo  
 osmenuh, a on sede.</p> <p>- Slušajte, Jelo, da budemo prijatelji.</p> <p>— Šta?{S} Da budemo  
Nikola reče radosno:</p> <p>— Hoćeš li, Jelo?</p> <p>— Ne znam, ne bih.</p> <p>— Zašto? — poče  
dan udarac zadali krišom.</p> <p>— Ali, Jelo, nije mogućno da ne razumete, a hteo sam da vam ne 
 Da ostanem tu pored vas?</p> <p>— Ali, Jelo, onda ćemo oboje biti sutra iznureni, a ja moram u 
druge vaše šetnje u polju.{S} Pa, ipak, Jelo, to će proći, to je prvi zanos mladosti.{S} Ti ćeš 
i ?</p> <p>— Da, razvija se.{S} Zbogom, Jelo!</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Umro je H. 
ah da li je on srećan.</p> <p>— Srećan, Jelo?{S} Sreća — to su trenutci.{S} Ima trenutaka kad s 
ih.</p> <p>— Eh, pa te sam ja tebi dao, Jelo, — nasmeši se on malo bolno. — Nemoj.</p> <p>— Ne, 
tade pred kapiju.</p> <p>— Dobro jutro, Jelo. Šta radiš?</p> <p>— Ništa ne radim, uživam.{S} A  
sta — reče on prosto.</p> <p>— A ti mu, Jelo, nisi ni čestitala — obrati se mama meni.</p> <p>— 
n gadan, kad ste i vi, možda, gadni?{S} Jelo, ja nikad nisam bio gadan, a život mi je uvek bio  
A mi nismo ni slutili — ponavlja Nata — Jelo, voliš li ga mnogo?</p> <p>— Bezumno ga poštujem,  
kao da je stalo, da se odmori.</p> <p>— Jelo, — reče on najzad — hajdmo, zadocnićemo.</p> <p>—  
njima, ni sebi.{S} Kaži mi ti.</p> <p>— Jelo, ja ne znam je li to lepota.{S} Ti imaš dušu na li 
oz polja, č je staze ne znaju.</p> <p>— Jelo, — reče on blago, — vidi!</p> <p>Trgoh se kao iza  
je zaspala, on se okrete meni:</p> <p>— Jelo, molim te, idi da spavaš.</p> <p>- Ne spava mi se. 
 koji vodi između zemlje i neba.</p> <p>Jelo moja, radi.{S} To je jedini savet što ti mogu dati 
am pismo koje znam već napamet.</p> <p>„Jelo, drago čikino dete, odavno se spremam da ti pišem  
 prekosutra, mogao bi da povedeš i našu Jelu; Mika i snaja neprestano pišu da dođe makar na dva 
 doktora S., koji je došao da gospođicu Jelu leči od nesrećne ljubavi.</p> <p>„Pogleda me u oči 
ika, da on nije dovoljno veliki za moju Jelu.</p> <p>Da ti kažem jednu istoriju koju niko ne zn 
š sve znati i sve čuti, samo ako hoćeš, jer ja nisam imao vremena da pišem dnevnik.{S} Molim te 
redio je koliko treba za mene da plaća, jer nije hteo da čuje „da njegova mezimica jede Nikinoj 
ju nežnu ćerku koja im je sad jedinica, jer su skoro izgubili drugu mlađu.{S} Ja sam pristao na 
?{S} Ja znam da se ne zbunim od straha, jer se ne bojim nikoga i ničega kad mi je savest čista, 
izišla.{S} Ali mi ćemo ostati do kraja, jer ne volimo da budemo smešni.</p> <p>No nije samo zat 
ništa.{S} Danas sam se setila dnevnika, jer mi je danas rođendan.{S} Meni je dvadeset i sedam g 
 slike u sali bojala kad sam bila mala, jer ima gore veliku ljubičastu kamilavku, a dole dugu r 
.{S} S njima samo mogu da budem vesela, jer je njihova radost topla kao sunčani zrak, jer kod n 
a ?{S} Ne, baš naprotiv, ja sam živela, jer ništa nisam znala.{S} Bila sam srećna, znači živela 
u, ali ubrzo sam to rešenje izneverila, jer nisam mogla više da izdržim tu boju.</p> <p>I ona i 
svet.</p> <p>Ja nisam ništa odgovorila, jer sam pomislila nešto ružno.{S} Kad bih ja samo pokuš 
budem odbijen.{S} Prvo se obraćam vama, jer je vaše <hi>da</hi> ili <hi>ne</hi> prvi i najvažni 
i.{S} On veli da ne čitam još Mopasana, jer je mnogo grub za moju dušu. Čika i ja smo opet najb 
reba i on da legne.{S} On reče da mora, jer sutra ima operaciju.{S} Leže na divan i zamoli me d 
skom ljubavlju prema detetu moga brata, jer je životu bilo po volji da me i u tome obmane. Čove 
mo opet govori, da je došao na po sata, jer žuri na posao.{S} Došao na po sata, a ostao dva i p 
i da ne lažem i da ne preterujem nikad, jer iz ovog drugog nastaje ono prvo.{S} Za toliko toga  
da me mnogo i silno voli to on ne može, jer on može mnogo da voli samo sebe.{S} Ja sam sve to u 
} Nije mogućno da je neće biti za tebe, jer ti si izbranica života.{S} Neću da kažem da Nikola  
mlađu.{S} Ja sam pristao na sve ponude, jer su sve išle u moju korist.{S} Imaju novaca, ja ga n 
to što liči na grižnju savesti, a nije, jer krivice <pb n="45" /> nema ?{S} Kakav je to bol kao 
 male Lele, i pojmih da ih volim oboje, jer su tako mnogo lepi dušom.</p> <p>Otišli su.{S} Neko 
ojčicom kod nas da provede posle podne, jer mu je u kafani <pb n="134" /> bilo dosadno, ali je  
. {S}Svadba je odložena do nove godine, jer njena majka nije mogla da dopusti da bude ranije ka 
ogu primiti vašu ponudu da me usrećite, jer ne osećam u sebi sposobnosti da ja vas mogu usrećit 
et ugledan čovek i gleda mi kroz prste, jer misli da sam ljubomorna na njega što mi uzima seju. 
eća tu u blizini i ako ga niko ne vidi, jer svetlost koja njega okružuje zasenjuje naše smrtne  
 odrasla deca, ali oni su onda dosadni, jer nisu bezazleni i nisu mali.{S} Eto onaj uglađeni go 
k — kako da kažem — nije da se pokvari, jer ja nikad neću da se pokvarim, već pokvari ukus.</p> 
no ja više neću sumnjati ni strahovati, jer je sad beskrajnom ljubavlju i poverenjem vezano moj 
 kolena i i gde se ne može ne verovati, jer se Bog oseća tu u blizini i ako ga niko ne vidi, je 
oljna i jetka i molim ga da mi oprosti, jer i ja patim kad učinim nepravdu i neuljudnost.{S} On 
luda, ako se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol se brže  
 luda ako se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol se brže  
ne, reč koju on nije smeo da kaže prvi, jer je bio vezan.{S} On <pb n="74" /> je čekao da ga ja 
cu i zeta nego mene.{S} Ne zameram joj, jer ja sam nesrećna što nema nekoga koga bih volela viš 
 njihova radost topla kao sunčani zrak, jer kod njih nema pretvaranja.{S} Ja kod dece uvek nauč 
oši.</p> <p>— Ne znam kako da ti kažem, jer hoću iskreno.{S} Nisam ludo zaljubljen.{S} Dopada m 
im obrnuto tvrdi, ali ja mu ne verujem, jer i on je svakako gadan kao i svi ljudi.{S} Meni se d 
anose i opijaju, koje ja najviše volim, jer ja uopšte volim snagu i silinu.{S} Mirisi su pevali 
smu o tome.{S} Inače ja njega ne volim, jer je uobražen.{S} Ne znam, on je možda genijalan kao  
 Nikola.</p> <p>— Tebi je svaki krasan, jer si ti krasan.</p> <p>— Amin — i on se osmehnu tako  
Čim je Nikola došao, ja sam se uplašio, jer se i meni mnogo dopao.{S} Predvideo sam šta će biti 
kog dana, čini ti se da je brzo prošlo, jer nemaš čega da se sećaš.{S} Kad je pošao voz, meni j 
zorene srećo, ali ništa se nije desilo, jer te on nije voleo više svega na svetu.{S} Kad mislim 
ratnosti i gađenja.{S} To nije logično, jer ja mnogo volim decu, malu i veliku.{S} Pa ipak žena 
e je nekako drhtavo, nervozno, nejasno, jer „ona još ni sama ne zna šta hoće“.{S} Prijatno nas  
azao.{S} To je istina.</p> <p>— Za vas, jer je vama vaša mašta istina.{S} Ne ljutim se.{S} Ja s 
politiku i moj tata i on se lepo slažu, jer su jednomišljenici.</p> <p>Tata je ostareo.{S} I po 
kome polagano i hladno govorim lekciju, jer mi je neprijatno i da me pohvali i da me pokudi.{S} 
u, nego da po tatinoj želji učim školu, jer će to dugo učenje pokvariti vedrinu moje duše.{S} A 
 problema.{S} To ovde nije ni potrebno; jer ona i sama veli: „.{S}Ja ništa ne znam, što znam, v 
enje koje se ne izvršuje, <pb n="22" /> jer se ima dovoljno vremena da se izvrši, i posle njega 
će <pb n="139" /> vas brzo zavoleti.{S} Jer vas moraju voleti kad vi to hoćete.{S} To me je i s 
Da vidim šta će mi još život doneti.{S} Jer ako ne budem imala kakvog zadovoljstva od posmatran 
n onih koji se vole.{S} Imaju pravo.{S} Jer kad bi pošli samo jedan korak dalje, iluzije sreće  
bodiš, osetićeš ne tugu, već radost.{S} Jer bol boli, a težnja čovekovog života nije bol, već s 
uge drame nalazi sreću ali je ne izdrža jer je stiže sudbina materina — dotle nam gđica Jankovi 
 sve me zanima — <pb n="50" /> rekoh ja jer sam sa zadovoljstvom posmatrala šetaoce koje ne poz 
tle>Kreuzerovu Sonatu</title>.</p> <p>— Jesam, pa šta?{S} Ah! — njeno se lice gotovo razvedri i 
e pregledao knjige na polici i pitao me jesam li čitala ovu ili onu.{S} Mi smo bili tako slobod 
 a ružne zube.{S} Ali našto sve to ? {S}Jesam li ja sujetna?{S} Ne znam. Što je bio Nikola?{S}  
ade i stade iza mene - vaša je kosa kao jesenje sunce: i zasenjuje i opet pogled traži tu dugoz 
o što osvaja.{S} Jeste, ja sam lepa.{S} Jesi li video, Nikola? {S}Otkad znam <pb n="89" /> da o 
 je isto.{S} Ti imaš dve Jele?</p> <p>— Jest, ja imam dve sreće — reče on nežno </p> <pb n="157 
spavaj ako hoćeš, a ja ću da sviram, to jest, smem li da sviram?</p> <p>— Smeš.</p> <p>On upali 
 promenila!{S} Ličiš na Holandkinju, to jest, na jednu sliku iz Holandske škole.{S} I to je ono 
e čini da nisam tučen.</p> <p>- Bogami, jeste.{S} Oboje smo tučeni. — Mi smo dueliste i oboje s 
 ponekad imali izraz postiđeno zbunjen, jeste, ne varam se, opazila sam, a nisam razumela. {S}D 
.</p> <p>— Ako ćemo istinu da govorimo, jeste, bilo mi je nezgodno, osećala sam se kao da nisam 
t je mislim kod žene ono što osvaja.{S} Jeste, ja sam lepa.{S} Jesi li video, Nikola? {S}Otkad  
elo ...</p> <p>Sad sam i ja ućutala.{S} Jeste, uvek se ja varam.{S} Oboje smo bili kao utučeni. 
a se objasnim, pa ću onda sam otići.{S} Jeste, ja sam se zaboravio, ali... </p> <pb n="102" />  
, u kome verujem neverovatne stvari.{S} Jeste, ja sam spavala, spavala.{S} I razbudila sam se n 
dite kakvu ću devojku da vam vratim.{S} Jeste, čika je vrlo pametan, pametniji od tate i ako se 
</p> <p>- Da, mala palančanka.</p> <p>— Jeste, to sam ja.{S} I verujte da katkad žalim što nisa 
 ne razumem reče ona zbunjeno.</p> <p>— Jeste li čitali Tolstojevu <title>Kreuzerovu Sonatu</ti 
ćete vi doći kod nas u goste ?</p> <p>— Jeste.{S} A voliš li ti da dođem ?</p> <p>— Volim, ali  
dravlju.{S} Hoćete u vinograd?</p> <p>— Jeste.</p> <p>Nikola se smejao.{S} Meni je bilo malo ne 
mnogo lepo biti doktor, je li?</p> <p>— Jeste.{S} A šta misliš zašto?</p> <p>— Zato što bolesta 
ama, baš je teško biti doktor?</p> <p>— Jeste, dušo.</p> <p>— Ali je mnogo lepo biti doktor, je 
je sreće bi nestalo.{S} A možda sreća i jeste samo iluzija.</p> <p>Mislila sam da više neću pis 
da kaže glasno svoje misli.{S} U tome i jeste ljupkost dece što se ona ne stide.{S} Moja snaja  
đe Nikoli tiho sa radosnim pogledem. {S}Jeste, ona njega već voli.{S} Ona je unapred volela čov 
uzroka i bez bolesti osećam zlovoljna i jetka i molim ga da mi oprosti, jer i ja patim kad učin 
 francuski. „<foreign xml:lang="fr">Une jeune fille do mon pay</foreign>“ — tako <pb n="54" />  
nežnosti i na te reči zatalasa se gorko jezero suza i hoće mi se da proplačem pred čikom i da m 
oj knjizi, po čistoj ženskoj osobenosti jezika, po toplini izražavanja i mekoći utisaka, po isk 
pete godine moram naučiti četiri stranu jezika.{S} Sad mi je dvadeset i druga i ja ne želim niš 
e je voljom on učio francuskom i ruskom jeziku i kako su zabavni bili ti časovi!{S} Ali kako mo 
Nikola mi je poslao jednu kartu s puta, još davno, a danas sam dobila drugu iz Neapolja.{S} I o 
em.{S} U odsutstvu oni mene, želeći me, još više zavole i ja se radujem kad ću opet da se vidim 
ža u sobi.{S} Uvek sam ih volela, uvek, još od malena kod kuće, a najviše kad mi ih je Nikola d 
kazao „što ne sme da bude“ i pocrveneo, još tada je to bilo, bilo je to što ne sme da bude i on 
sebe.{S} Mi ne možemo ponavljati staro, još manje otpočeti što novo, a uspomena se ne može izbr 
sam dugo mislila da ja nisam uobražena: još jedna uobraženost više.{S} Baš sam posmatrala: i sl 
mojte shvatati prirodu kao zlikovca.{S} Još ste suviše mladi, ima stvari koje još ne možete raz 
e samo o ljubavi.{S} Ja sam svršila.{S} Još koji nastup tuge, pa će onda hartija ostati prazna. 
 ja se tako osećam bedna i nesrećna.{S} Još bi mi trebalo da krunišem svoje školovanje da padne 
 upoznajem i da govorim ljubaznosti.{S} Još ako im se ne dopadnem, pa me predusretnu hladno.{S} 
nom frazom, već istinskim osećanjem.{S} Još se ne miri sa društvenim formama.{S} Moja je vereni 
 će da mi kaže.{S} On je mene voleo.{S} Još onda kad me je nešto uzrujalo kad je kazao „što ne  
 sa svima ljudima bio vedar i veseo.{S} Još kad si mi jodnom kao dvogodišnja devojčica potrčala 
bSection" /> <p>On je danas dolazio.{S} Još nedelja dana do svadbe, a on je ipak došao.{S} Dove 
amo kao što slušamo njihov razgovor.{S} Još kad im uspe da tim svojim zamamljivim obiljem reči  
i, to je prvi zanos mladosti.{S} Ti ćeš još biti srećna, ti ćeš naići na čoveka većeg koji će t 
n="83" /> da žališ za životom što želiš još živeti, a ne da žališ što umireš, a još nisi živela 
ti. <pb n="23" /> ali to je tako dugo — još pet, šest godina.{S} Hoću da se udam; volim da bude 
još živeti, a ne da žališ što umireš, a još nisi živela.{S} Ja bih sve u životu htela jako, a u 
imam tu velikodušnost.{S} Samo ti treba još da si ubeđena da sam ja pošten čovek i da ću to uve 
 nisam ništa kazala i ako sam želela da još peva.</p> <p>Posle smo svirali jedno parče u četiri 
cu M.{S} Obradovah se i iznenadih se da još mogu da se obradujem.{S} Upitah je kuda ide, ona od 
 ja to ne znam, već se, možda, nadam da još mene voli.</p> <p>— Eh, Nikola, tako je to u životu 
voj prvi utisak.{S} Meni je nezgodno da još koji put odem probe radi.{S} Mi bismo se mogli samo 
 moj otac i mati ?{S} Svakako veruju da još ne znam, a možda su toliko pametni da misle da nika 
S} On daje dušu svome poslu. {S}Zato ga još više poštujem i još više volim.{S} Volim i poštujem 
{S} Međutim ja sam posle g.{S} R. imala još prosilaca i nijedan mi se nije dopao.{S} Tata se uv 
prijatno biti kod vas u sobi - kad nema još koga.{S} Zamislite da ste neka <pb n="99" /> vlaste 
tam ruski.{S} Ne znam da li ću naići na još koga pisca koji ume tako da zagleda u čovečiju dušu 
ko drhtavo, nervozno, nejasno, jer „ona još ni sama ne zna šta hoće“.{S} Prijatno nas tu dira n 
asku, zato je sad došao, da porazgovara još malo s nama, a kad mu majka spremi sve za put, doći 
nesrećna pa zar sad ne živim? Živim sad još jače.{S} Ja ne umem da uhvatim logiku života: da li 
dopada, takođe i njegovo pismo, da može još i biti nečega, ali da mi dadu nedelju dana roka. {S 
im više svoju lepotu.</p> <p>Znam da je još pred maturu jedan moj drug rekao Ani da ja imam riđ 
tišla sam da me poljubi strina, koja je još bila slaba.{S} Ona mi dade svoj poklon i reče da u  
 uvek pokori njegovoj želji.{S} Mama je još i sad vrlo lepa i stasita i tata se ponosi kad ide  
 zaspi, da da detetu lek.</p> <p>Ona je još bila u vatri, ali je spavala dosta mirno.{S} On je  
i pitao me šta mi je.{S} Rekoh da me je još posle podne bolela glava, pa je možda ostao trag, a 
kazao, ali to je jasno.{S} Posle, on je još dosta mlad čovek, a sudeći po poštovanju koje mu od 
poplovim malo po moru s tobom.{S} To je još jedini put koji želim pre poslednjeg puta s koga se 
>vama se čini</hi> da me volite i to je još jedna uteha više za mene da vam neću pričiniti bola 
 A kuda ćeš ti još sad?{S} I kod nas je još rano za posete.</p> <p>— Tamo kuda ja idem sale su  
} Još ste suviše mladi, ima stvari koje još ne možete razumeti.{S} A sitne mane svojih nemojte  
 n="122" /> najlepši spomen, hoću da me još više vole kad odem.{S} Ja baš volim da žale za mnom 
iga „Kreuzerova sonata“.{S} Kad se tome još doda njezina nesrećna ljubav prema Nikoli, onda je  
a. {S}Mislim da sve znam, a ono iskrsne još nešto.{S} Možda je to način da se čovek očisti od z 
ozbiljnije.{S} Pored velike brige ja se još pitam da nisam ja kriva ako je dete ozeblo.{S} Uvek 
, od rada, od vremena?{S} Ne, ja sam se još prolepšala.{S} Vrlo sam lepa.{S} Nikola se malo pre 
vice.{S} I meni je bilo lakše.{S} On se još jednom osmehnu zahvalno i šutio i kao prekorno.{S}  
nje.{S} To je prvi važan događaj.{S} Te još kako važan!{S} Treba da ga zabeležim.</p> <p>Nekoli 
 i okrete se.{S} Ja nestrpljivo pokazah još jednom šta želim i onda me tek obuze gnjev.</p> <p> 
 kad mi ih je Nikola doneo.{S} I sad ih još volim.{S} Ali menja se ta ljubav.{S} Pre mi je njih 
n.{S} Ide u svoju sobu da se presvuče i još jednom umije.{S} U svome studentskom i udovičkom ži 
 na njegovo raspoloženje.{S} Ustao je i još je pričao, zagledao saksije sa cvećem i kazao:</p>  
e poslu. {S}Zato ga još više poštujem i još više volim.{S} Volim i poštujem to je sad kod mene  
sto u našoj književnosti.</p> <p>Sudeći još po nekim vrlo dobro skinutim realističkim detajima, 
ek je nenasito stvorenje.{S} Uvek traži još nešto.</p> <p>U kući sam zadovoljna, i suviše.{S} M 
li vreme?</p> <p>— Vreme je, ali posedi još malo.</p> <p>On je posedeo.{S} Najzad ustade.</p> < 
je tek počeo da se nada i da pati, koji još ima da vidi sreću.{S} I svi će misliti da je ta dev 
je zaboravio da me je jedan čovek, koji još živi, bez ljubavi poljubio.{S} I očajna sam i prokl 
spite. Šta ću sad?{S} Da idem kući, ili još da ostanem ovde?{S} Ili da tražim službu, pa da rad 
 još deset minuta i onda ustajem.{S} Mi još malo šetamo i ja kažem Nikoli sasvim iskreno i slob 
događaje i misli.{S} Da vidim šta će mi još život doneti.{S} Jer ako ne budem imala kakvog zado 
iti ovde; neću odocniti.</p> <p>Dade mi još jedan osmeli kao utehu što ga <pb n="142" /> neću v 
li“ kako se ono menja u životu!{S} I mi još nešto pričamo o stalnosti.{S} Sećam se da sam ja do 
išta ne radim, uživam.{S} A kuda ćeš ti još sad?{S} I kod nas je još rano za posete.</p> <p>— T 
 time bi hteo da te tešim.{S} Imaćeš ti još i radosti u životu, to mora tako da bude.</p> <pb n 
A tebi je tek drugi.{S} Ti ćeš ih imati još.{S} I baš time bi hteo da te tešim.{S} Imaćeš ti jo 
šavalo mi se ponekad, u mlado doba, dok još nisam znala imena velikih pisaca, da uzmem kakvu kn 
mo mogao onako grubo da piše?{S} Ja sam još jednom pročitala knjigu i znam je napamet. <pb n="2 
a li bi se ona udala za mene?{S} Ja sam još dosta mlad i samoća mi je teška.{S} Oženio bih se a 
e Tolstoj bolji.{S} On veli da ne čitam još Mopasana, jer je mnogo grub za moju dušu. Čika i ja 
idemo, oni nas zaustavljaju, ja posedim još deset minuta i onda ustajem.{S} Mi još malo šetamo  
da više neću pisati dnevnik.{S} Međutim još osećam potrebu, ili je to već navika da se tako raz 
uplaših od nečega što mi se učini da on još može reći.{S} Zasmejah se i rekoh:</p> <p>- Bogami, 
<p>Neću da budem smešna i bedna.{S} Ako još za godinu dana ne nađem kakvog čestitog muža, ja ću 
, nije rđavo.{S} Tri sezone sa tu, samo još proljeće. </p> <pb n="100" /> <p>— Jovanka, — reče  
bio kad ju je uzeo u ruke“, nego možemo još dodati: da pored te topline i dobrote ona ipak uspe 
i smo, bili smo skoro tužni, kao da smo još pod utiskom Meterlinkovo drame.{S} On reče:</p> <p> 
ka, svetina.{S} Zašto ?{S} Samo deci to još može da se svidi.{S} Ali zašto i oni što znaju to č 
 on možda mislio da se ja ne udajem što još njega volim, ne baš njega lično,</p> <p>već svoju s 
 da neću doktora, zatim dodadoh da neću još, već ako zatreba, i da neću mnogo učiti.</p> <miles 
ebičnih, ali ako me život prevari, mogu još biti korisna.</p> </div> </div> <pb n="130" /> <div 
vrline.{S} A ja im se smejem.{S} One su još mlade.{S} A ja više neću mašte, neću detinjarije i  
re.{S} Oni opet odlažu venčanje, što su još u žalosti.{S} Sad videćemo.</p> <p>I Nikola promeni 
jen.{S} On mi stisne ruku i ode.</p> <p>Još dva dana sam ostala u Beogradu.{S} Nikola je pre po 
 godina.{S} Evo kako je to bilo.</p> <p>Još lane jednog kišovitog dana doveo ga je tata k nama  
ima bio vedar i veseo.{S} Još kad si mi jodnom kao dvogodišnja devojčica potrčala u susret sa r 
ženje i da je njegova priroda takva, da joj je trebalo vremena dok se sasvim <pb n="161" /> pri 
ću da <pb n="73" /> uhvatim ljubav i da joj ne dam da odleti kao pre što sam je upustila, hoću  
 išli njoj u posetu, pa si zaboravio da joj poneseš cveća, zar nisi onda mene voleo?{S} A ja sa 
 da pođem s njom, imam, rekoh, nešto da joj kažem.{S} Ona me pogleda pažljivo.</p> <p>— Dobro.{ 
doba mladosti.{S} I, eto, baš tada pada joj slučajno u ruke najnesrećnija Tolstojeva knjiga „Kr 
oja ćerčica. Ženeći se po drugi put, ja joj u isto vreme činim i zlo i dobro.{S} Vrlo sam vam z 
olje.</p> <p>Mama iziđe iz kujne.{S} Ja joj rekoh da bih išla.</p> <p>— Idi - reče ona. — S Nik 
ojen obraščić.{S} Ona otvori oči.{S} Ja joj šapnuh:</p> <p>— Dušo, tata je zaspao, evo tu je.{S 
 bi umeli da budemo toliko dobri.{S} Ja joj rekoh:</p> <p>— Dobro, primam tu velikodušnost.{S}  
av jad, ali govorite iskreno.</p> <p>Ja joj rekoh da se stidim. </p> <pb n="28" /> <p>— Vi ste  
a zla, treba živeti za dobro.</p> <p>Ja joj ispričah sve i rasplakah se.</p> <p>— Vi ste se ruž 
ka duša koja je čamila pored nje ostala joj je daleka i nepoznata.{S} Ona je na groblju udesila 
svog veka sam prizivala ljubav i pevala joj <pb n="153" /> himnu, a kad je ona najzad došla, i  
, ali prosta, stara i zaboravna.{S} Ona joj nikako ne može dati sve što bi trebalo da ima.{S} K 
račna senka prekrasno pada i na čestita joj muža i siroče pastorče — svakako su najlepše strani 
onje? i t. d.{S} Vrlo lepo crta.{S} Kad joj ja štogod pohvalim, ona se obraduje zbog njega i st 
la čitav srpski deo našeg naroda, A kad joj 1913. iziđe prva knjiga <title>„Ispovesti“</title>, 
oleta.{S} Ona je bila zadovoljna i više joj ništa nije trebalo.{S} I tako sam ja išao napred, s 
imi na sebe dužnosti matere detetu koje joj je danas sasvim tuđe.{S} Ne mislim da ga voli kao s 
nogo čitala i tako lepo razumela, i sve joj je ostalo u duši.{S} Ona je sedam godina starija od 
nja i ćutanja, strepnje i čežnje, rekoh joj najzad da je volim i zaprosih je tajno, moleći je d 
ešku dužnost na koju je pozivam, nudeći joj sve što imam, ali što nije mnogo, onda ću bar znati 
dri se i reče:</p> <p>— Hvala ti što si joj pravio društvo.{S} Ona je poslednje godine mnogo os 
še decu i zeta nego mene.{S} Ne zameram joj, jer ja sam nesrećna što nema nekoga koga bih volel 
 je i pisao i pričao o meni. {S}Kad sam joj <pb n="52" /> predala ruže, kazala sam:{S} Nikola i 
a koga će se udati, Nikola je došao, on joj se učinio taj i ona je svu ljubav poklonila njemu.  
ka mu reče da on ne mora da, ide.{S} On joj ništa ne odgovori.{S} Dao mi je uputstva za dete i  
 da se setim.{S} Oko jedanaest sati dao joj lek.{S} Kad je zaspala, on se okrete meni:</p> <p>— 
red u životu kucne na naše srce. {S}Ako joj se ne otvori, ona se vrati.{S} Uzalud posle vičem z 
ovi smire i duša ostane slobodna i lako joj je da misli.{S} Pišem svojima.{S} Oni kažu da su mi 
 evo ovih ruža, sasvim su sveže, daćemo joj njih.</p> <p>— Eh, pa te sam ja tebi dao, Jelo, — n 
bolno. — Nemoj.</p> <p>— Ne, ne, daćemo joj.{S} Ona ne zna da si meni dao.{S} Nas dvoje dolazim 
dvoje dolazimo njoj u posetu i donosimo joj cveća.{S} Drukčije bi bilo nezgodno.</p> <p>— Da, d 
ovršna, pa donekle i neverovatna.{S} To joj se čak može i u greh upisati, ako hoćete.{S} Tu ne  
mojoj nameri.{S} Znam da nije mnogo što joj ja mogu ponuditi. <pb n="137" /> Ona ima da se reši 
opasno.{S} Lela je vesela.{S} Ali danas joj se tata naljutio.{S} Javili mu da treba da ide u se 
em da ga ljubim i da pretim snaji da ću joj ga ukrasti i odvesti sobom.{S} A on zna da lažem, a 
bavi.{S} Njene su ruke zauzete, u krilu joj je Iva.{S} Zato ja zgrabim Boška i počnem da ga lju 
 Ti ne znaš kakvu moć ima more nad čovečjom dušom.{S} Meni se čini da nema tih bolova koji se n 
ao Đovana, Zizema...{S} Ali čekajte:{S} Jovanka!{S} To je zvonko.{S} On je, naglašujući sva tri 
 još proljeće. </p> <pb n="100" /> <p>— Jovanka, — reče on, kao da ga nisam prekidala — proleće 
> <p>— Kako se zove gospođica?</p> <p>— Jovanka — odgovori on.</p> <p>I tako izgleda da sam mu  
pb n="99" /> vlastelinka i da se zovete Jovanka, da ste gospođa ovoga usamljenog zamka, a ja da 
vo što mi se ne sviđa.</p> <p>- Gospođo Jovanka, vaše su oči tropske noći.{S} Ja sam putnik sa  
knu.{S} Ja sam ćutala.</p> <p>- Gospođo Jovanka, vaše je lice snežno polje ; ja bih voleo da os 
ja je poezija u prozi.</p> <p>- Gospođo Jovanka, - on ustade i stade iza mene - vaša je kosa ka 
oj ton i — da budemo prijatelji.</p> <p>Jovanka.</p> <p>Kad smo se danas našli kod rodbine moje 
 kako je mala osetljiva i delikatna.{S} Ju se u njegovom prisustvu malo snebivam da je obaspem  
Lela se razbolela.{S} On se uplašio.{S} Juče je imala groznicu, a danas izgleda da je nešto ozb 
talac oseti se boljim no što je bio kad ju je uzeo u ruke“, nego možemo još dodati: da pored te 
štovana gospođice, čini mi se da sam od juče uzbuđen kako nikad nisam bio, čini mi se da vas od 
o nikad nisam bio, čini mi se da vas od juče volim kako dosad nisam i ako sam vam se od uvek di 
 želju da vas vidim.{S} Znate ja sam se juče ljutio <pb n="143" /> što nismo ugovorili da svadb 
 ja ih, kao Hristos more, sve jednom rečju ukrstih i pregazili.{S} I opet sam osetila da Nati n 
minal"> <p>ZA PRETPLATNIKE „KNJIŽEV.{S} JUGA“ 5K.</p> <p>KNJIŽARSKA CENA 6K.</p> <p>NADBISKUPSK 
p> <p>ZAGREB</p> <p>IZDANJE „KNJIŽEVNOG JUGA“.</p> </div> <div type="titlepage"> <p>TISAK NADBI 
 sa njihovih dobrih strana, što njezini junaci i suviše izlaze iz njenog srca, i što ona uopće  
svršim jednu knjigu, kažem zbogom mojim junacima i zbog njihova odlaska utešim se tako, da stva 
ala i ti propatiti.</p> <p>Jedan seljak jurio je ovcu koja mu se otela i nikako nije mogao da j 
i.{S} Prvo me je molio da se venčamo na jutrenju bez parade.{S} Ja sam odgovorila da je to i mo 
ad on stade pred kapiju.</p> <p>— Dobro jutro, Jelo. Šta radiš?</p> <p>— Ništa ne radim, uživam 
m od svih mangupčića najviše volela.{S} Jutros ja šetam po bašti i gledam kako su se dragoljubi 
lom u polju.{S} Noćas je padala kiša, a jutros vazduh svetao i čist kao dijamant, zelenilo svež 
 hoćete da budem sasvim iskren ja se ne kajem i ne stidim se, To je kao kad igrate karte sa čov 
 sam i proklinjem svoj život, ali se ne kajem što sam mu dala dnevnik.{S} Naprotiv dolazi mi že 
i nešto od plemenite rase.{S} Ti si kao kalemljen cvet koji se razvija.{S} Pratiti to razvijanj 
t tvoje sveže duše, koja se razvija kao kalemljena ruža.{S} A vi, sujetna gospođice, kako ste s 
rošlo.{S} Između naših kuća i sad stoji kapija koja se istina ne otvara neprestano kao kad smo  
mo bili kao utučeni. {S}Kad smo se pred kapijom rastajali, on mi ćuteći pruži ruku, kao da se b 
e onoga moga pitanja, onda kad sam pred kapijom osetila velikodušnost i praštanje, onda sam sva 
se on.</p> <p>Rastali smo se žurno pred kapijom.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Nikola  
a, stajale su u zelenilu spojene manjom kapijom i izgledale tako male, da su me nečim potsetile 
 boja najviše volim — kad on stade pred kapiju.</p> <p>— Dobro jutro, Jelo. Šta radiš?</p> <p>— 
, već da dolazim na ovu našu zajedničku kapiju koja nema ničega sa spoljašnjim svetom, koju vol 
<p>Danas je Nikola došao kroz našu malu kapiju i kazao mami i tati:</p> <p>— Dopustite da ne bu 
em sam se pomirila i obožavam ga za Anu Karenjinu.{S} Svi mi zavide što čitam ruski.{S} Ne znam 
nam. Što je bio Nikola?{S} On meni nije kavaljer; ja kavaljere i dame i laskanje i udvaranje pr 
io Nikola?{S} On meni nije kavaljer; ja kavaljere i dame i laskanje i udvaranje prezirem.{S} On 
ković iznosi istoriju svih onih nemira, kidanja i buđenja neodređenih i potajnih sila kod devoj 
avam, da ću se tako čuvati, da nikad ni kijavicu neću dobiti.{S} Ja slaba?{S} Pa ja mogu da peš 
 mi načinimo po kući urnebes od smeha i klicanja, začuju se kola, ona radosno vikne:{S} Tata! i 
a se zapiše, kad se vratim, a sad — pod ključ.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Došla sam 
} Od drugih ću da krijem i da držim pod ključem svesku i ako moja sestra nije radoznala, a moji 
 o ozbiljnim stvarima.</p> <p>Pa i naša književnica, Isidora Sekulić, mnogo gubi na tome što, k 
ć, digla se u red onih tihih i solidnih književnika, čija slava ne grmi toliko svetom, ali zato 
 spušta — nema ravne u celokupnoj našoj književnosti.</p> <p>U ovim danima surovosti i pokore k 
 koje će zauzeti dostojno mesto u našoj književnosti.</p> <p>Sudeći još po nekim vrlo dobro ski 
zo zauze stalno i vidno mesto u srpskoj književnosti.</p> <p>Najnovijim svojim delom „<title>Pr 
} Već ranijim svojim radovima (u <title>Književnom Glasniku</title>, <title>Bosanskoj Vili</tit 
TPLATNIKE „KNJIŽEV.{S} JUGA“ 5K.</p> <p>KNJIŽARSKA CENA 6K.</p> <p>NADBISKUPSKA TISKARA</p> <p> 
PRE SREĆE</p> <p>ZAGREB</p> <p>IZDANJE „KNJIŽEVNOG JUGA“.</p> </div> <div type="titlepage"> <p> 
div type="liminal"> <p>ZA PRETPLATNIKE „KNJIŽEV.{S} JUGA“ 5K.</p> <p>KNJIŽARSKA CENA 6K.</p> <p 
iše ženska ruka, nesumnjivo je za nas — knjiga iz drugog sveta.{S} U njih značenje reči ima dru 
h trepavica traže spasa u crnim slovima knjiga.{S} I beli zubi grizu rumene usne i Jela sa osme 
jmila.</p> <p>- To je vrlo pesimistična knjiga.{S} Zašto ste je čitali tako rano?{S} Ko vam je  
na generaciju.{S} To je davno očekivana knjiga, pisana u prvom redu za mlade devojke, kao što j 
mi nije palo na um da je to svega jedna knjiga.{S} Počeli odmah da prelistavam i zaprepastih se 
iste đete, sad sve možete čitati.{S} Ta knjiga čini da čovek ostari.{S} Vi ste naglo ostarili,  
posletku, on je i kriv, negova prokleta knjiga.</p> <p>Ujutru na moj rođendan otišla sam da me  
lučajno u ruke najnesrećnija Tolstojeva knjiga „Kreuzerova sonata“.{S} Kad se tome još doda nje 
an.</p> <p>Kad se prvi put prelista ova knjiga, možda se, zbog stalnog ponavljanja izvesnih sti 
ašeg naroda, A kad joj 1913. iziđe prva knjiga <title>„Ispovesti“</title>, ne pade ni od koje < 
m da je tako istinita stara fraza da je knjiga najbolji prijatelj.{S} Imaš drugarica, imaš i pr 
j, pa mi je i tada bilo teško.{S} Ta je knjiga pisana kao proklestvo ljudima, da bi se zgadili  
samo zla i dobra.{S} Tolstoj ima drugih knjiga istinitijih, mnogo većih, i lepših.{S} Sad više  
On je jednostran ; osim svojih stručnih knjiga i novina ne čita ništa.{S} I ona sad od dece ne  
 vi prema svojim roditeljima.{S} Ima on knjiga punih ljubavi, zrelosti i istine. Čitajte <title 
la u <pb n="21" /> zavoju) ima nekoliko knjiga za mene i zamoli me da ih uzmem sama.{S} Potraži 
 ali sam mojoj pametnici kupio nekoliko knjiga.{S} Otidi, strina će ti ih dati ako dotle ne ozd 
!-- <div type="preface"> <pb n="5"/> <p>Knjiga, koju napiše ženska ruka, nesumnjivo je za nas — 
a ćete se utešiti i pomiriti s njim. {S}Knjiga ne sme da bude izliv jednog neraspoloženja, ona  
Zagovorili se o školi, o profesorima, o knjigama.{S} Bože, o tako mnogo stvari ima čovek da gov 
lon i reče da u čikinoj sobi u ormanu s knjigama gore u belom zavoju (ona je rekla u <pb n="21" 
va ne grmi toliko svetom, ali zato čije knjige doživljavaju mnogo izdanja i čiji blagorodni uti 
m onako rano došla do one mučne i gorke knjige Tolstojeve.{S} Eto tako ti se u životu niže udar 
</title>, a kad pročitate četiri debele knjige, dođite opet da razgovaramo.</p> <p>Došla sam um 
"subSection" /> <p>Radim i čitam čikine knjige.{S} Za ispite sam sigurna.{S} Sad ne čitam samo  
 u mojoj duši, pa je nosim svuda.{S} Ni knjige me više ne zanimaju kao pre.{S} Kao i u običnom  
sama i prijatno mi je.{S} Najviše volim knjige i decu.{S} Mi odrasli ljudi tako smo puni sujete 
o razgovaram s njim. {S}On je pregledao knjige na polici i pitao me jesam li čitala ovu ili onu 
da piše?{S} Ja sam još jednom pročitala knjigu i znam je napamet. <pb n="27" /> Sad razumem kak 
nekoliko strana zadršćem i osetim da je knjigu pisao genijalan čovek i ne prevarim se i do kraj 
tone unit="subSection" /> <p>Odnela sam knjigu i kradom je postavila na mesto, da čika i ne pri 
vremena da čitaju, a mlade devojke nađu knjigu i truju se.{S} I veliki Tolstoj tu nije voleo lj 
h i on se kao slučajno zagleda u poneku knjigu i osmehne se i kaže:</p> <p>— Žao je čiku njegov 
je g.{S} P.{S} Doneo mi jednu francusku knjigu, upravo našao razlog da đođe.{S} Meni je bilo pr 
atko i da pročitaš kakvu novu francusku knjigu.{S} Sestrina deca i ja, ozbiljno se interesujemo 
 u zaposlenosti.{S} Kad ja svršim jednu knjigu, kažem zbogom mojim junacima i zbog njihova odla 
ost i uteha pročitati ovaku jednu dobru knjigu, u kojoj je sve tako svetlo, čisto, istinito, u  
sto.{S} Prva misao kad sam pročitala tu knjigu bila je:{S} Ja neću da živim u tako gadnom svetu 
pogrešila, da mi moj dragi čika nije tu knjigu kupio za rođendan; nju je on čitao.{S} I mogao j 
nadao.{S} Otkad sam čitala onu prokletu knjigu, ja sam samo sticala mišljenja i sudove, a nikad 
.{S} Komad me je potsetio na Tolstojevu knjigu koja mi je nekad mnogo zla pričinila i ja sam se 
am, čitala sam jednu strašnu Tolstojevu knjigu i bila sam užasno nesrećna.{S} Ali ti, ti nisi t 
la imena velikih pisaca, da uzmem kakvu knjigu i posle prvih nekoliko strana zadršćem i osetim  
Drugi put opet toliko se zanese u kakvu knjigu, u kakvu svoju studiju, da zaboravi da sam tu i  
da je to rđavo i grešno.“</p> <p>Za ovu knjigu možemo ne samo ponoviti Skerlićeve reči nakon iz 
uvijenu u belu hartiju jednu dosta novu knjigu.{S} Naslov muzikalan, pisac <hi>Tolstoj</hi>. {S 
“.{S} Naprotiv u ovoj istinitoj i našoj knjizi, kao što Jela veli posle svoje svadbe „sve je bi 
 onda hteo da razgovaram s tobom o onoj knjizi i o životu, ali sam <pb n="114" /> se bojao da n 
la i dobra, od bola i radosti — a u toj knjizi ima samo zla i dobra.{S} Tolstoj ima drugih knji 
ćno; baš to me je najviše i ubilo u toj knjizi što se istina oseća kao fizički bol.{S} I posle  
usuđujem se reći da, u svom genru, ovoj knjizi, po čistoj ženskoj osobenosti jezika, po toplini 
 od pet godina.</p> <p>Osim toga u ovoj knjizi ima nekih izvanrednih mesta, koja se moraju naro 
a.{S} Možda je pobeda apatije i lenosti kobnija nego trenutna pobeda zla.</p> <p>Ima samo dva p 
azovu u nama iluzije izvesnih osećanja, koja ćemo mi uzalud tražiti u našem muškom srcu, onda j 
đendan otišla sam da me poljubi strina, koja je još bila slaba.{S} Ona mi dade svoj poklon i re 
voj knjizi ima nekih izvanrednih mesta, koja se moraju naročito istaći.</p> <p>Pre svega odmah  
koliko dana on je sit tvoje sveže duše, koja se razvija kao kalemljena ruža.{S} A vi, sujetna g 
 koja je njegova žena, mene voli, mene, koja mu nisam ništa i koju je možda i zaboravio.{S} Zab 
to i svečano“.{S} Pa čak ni njoj samoj, koja je pokušala da se školovanjem i boravljenjem u Beo 
ljao se malo holandskom glavom i dušom, koja na licu cveta.</p> <p>Je li, Nikola, a kad smo išl 
ka dobar doktor, ali ima jednu osobinu, koja nije jačina, a koja mi se ipak dopada.{S} Kad se n 
 ima jednu osobinu, koja nije jačina, a koja mi se ipak dopada.{S} Kad se neko od nas razboli,  
okom ljubavlju koja ne govori o sebi, a koja se izdaje u prostim rečima: tatice, naučila sam pe 
a sa nežnošću.{S} A njegova velika duša koja je čamila pored nje ostala joj je daleka i nepozna 
, topla, svetla soba, vesela lica, deca koja su se odmah sprijateljila s njegovom devojčicom, m 
o za sve to vreme. {S}Njegove devojčica koja se naprotiv mnogo oduševila u našoj kući dovela je 
je drugo moja mašta i moja luda priroda koja hoće, ne znam šta hoće, — reči mesto osećanja, for 
dnost.{S} I prijao je taj glas kao kafa koja bi bila suviše slatka da nije dosta jaka.{S} Ima l 
pb n="142" /> neću videti tako dugo, ja koja ga dosad nisam ni znala i kojoj je on sad već sve. 
S} Između naših kuća i sad stoji kapija koja se istina ne otvara neprestano kao kad smo bili de 
35" /> kako je umrla.{S} Njegova rođaka koja je otišla ranije sa stvarima bila je dadilja detet 
enskoj duši započne vrlo zanimiva drama koja, kao i kod signorine Beatrice, svršava sasvim sluč 
idi.</p> <p>Meni je bilo smešno što Ana koja voli N. piše svako veče u dnevnik.{S} Izgledalo mi 
} Jedna ljubav, nežna kao proletna rosa koja se smrzla i neosetno iščilela, zatim jedna glupa a 
m kazala s jednom namernom dozom dosade koja kao da je htela da kaže: a šta se to tebe, dete, t 
neodređenih i potajnih sila kod devojke koja počinje da zre.{S} U to prvo doba kod gospođice Je 
 da mi daje sobu <pb n="94" /> iza sale koja ima zaseban ulazak, daleko od dečije sobe.{S} Nika 
it.{S} Iva je slatka beba od dve godine koja uči da govori, a Boško je na sredini i on se bori  
stajala sa gospođom sa kojom sam išla i koja mi je nešto pričala.{S} Na ulasku u Kralj-Aleksand 
u nežnost, u koju se ne može sumnjati i koja me nikad neće izneveriti ?</p> <milestone unit="su 
o zbunjen tom idejom o ponovnoj ženidbi koja mi je došla gotovo slučajno i toliko se sad učvrst 
čula, a neki su bili lepi.{S} U povorci koja je išla za sandukom ja sam sve više zaostajala sa  
dnosilo se prema njemu kao prema stvari koja hoće da mi pomogne da propadnem; ja sam uzimala sa 
rotiv neumoljivih nagonskih težnja krvi koja se budi u njoj.{S} Nikad ženska duša nije „bolesni 
zu i u bolnici.{S} Dete ostaje sa ženom koja je časna i odana, ali prosta, stara i zaboravna.{S 
i.{S} Mene odjednom potrese jedna misao koja mi dosad nikad nije dolazila na um.{S} I htedoh od 
pola sveta ima lažne zube i da se retko koja dama ne beli, otada sam počela da cenim više svoju 
ini i ako ga niko ne vidi, jer svetlost koja njega okružuje zasenjuje naše smrtne oči. Šta je t 
m kad čovek laže.{S} Znam jednu ličnost koja ima glas tako bezbojan da on sam apsolutno ništa n 
sam mislila da je ljubav neka očaranost koja odnekud naiđe na čoveka i zarazi ga oduševljenjem  
i ja ne bih umeo da shvatim jednu sreću koja traje mesecima, jedno stalno blaženstvo; čim bi tr 
 on udešava kupe za svoju mladu gospođu koja ga voli i prema kojoj ima nežnosti i i dužnosti.{S 
m blagosiljaše nebo što mu je dalo dušu koja mnogo oseća; a kad bi ga mučila muka zbog strasti, 
et godina, ja opazih u svetu jednu dušu koja me je mogla usrećiti i ne mogu da ti pričam koliko 
titi.</p> <p>Jedan seljak jurio je ovcu koja mu se otela i nikako nije mogao da je stigne. {S}N 
las izrađen, da bi sakrio svoju prirodu koja je možda bila pakost.{S} Slušati takva čoveka bez  
mad me je potsetio na Tolstojevu knjigu koja mi je nekad mnogo zla pričinila i ja sam se razmis 
a dolazim na ovu našu zajedničku kapiju koja nema ničega sa spoljašnjim svetom, koju volim zbog 
ri: oca voli strasnom dubokom ljubavlju koja ne govori o sebi, a koja se izdaje u prostim rečim 
e voli on koji ovog časa možda grli nju koja je njegova žena, mene voli, mene, koja mu nisam ni 
im tuđe dete.{S} Iva najviše voli majku koja ga hrani; Miša tatu koji mu pokazuje slike, vodi g 
po volji da mi povere svoju nežnu ćerku koja im je sad jedinica, jer su skoro izgubili drugu ml 
e ja nadam?{S} Da se naviknem na istinu koja je gadost i da se pomirim s njom.</p> <milestone u 
 i ne stari, kao zrela jabuka na drvetu koja više ne zri, već čeka da je neko uzbere ili da pad 
io i da mi je samo pokazao svoju ljubav koja mu se učinila starački sebična.{S} Mene je njegova 
ar dolaze nam pred oči slike i sećanja, koje smo mi svi videli ili doživeli u mladosti, i čitav 
ale na srećnu ljubav i žutih, strasnih, koje zanose i opijaju, koje ja najviše volim, jer ja uo 
ih kao prva nežnost, crvenih, radosnih, koje su mirisale na srećnu ljubav i žutih, strasnih, ko 
 nam da jedno snažno i zaokruženo delo, koje će zauzeti dostojno mesto u našoj književnosti.</p 
oju biblioteku i jedno zatvoreno pismo, koje mi nije poslao, a koje mi je pisao pre dve godine  
žutih, strasnih, koje zanose i opijaju, koje ja najviše volim, jer ja uopšte volim snagu i sili 
ije sa stvarima bila je dadilja detetu, koje je odraslo bez majke.</p> <p>Radije je slušao.{S}  
ekoreo?{S} Da nije što sam ja došla?{S} Koješta!{S} Ali zašto je Nikola crven i kao postiđen?{S 
ti od zla, ne od zla koje je došlo, već koje bi moglo doći.{S} Eto ja u Beogradu često čujem ka 
zatvoreno pismo, koje mi nije poslao, a koje mi je pisao pre dve godine kad sam se mučila za dr 
u noći iza mojih zavesa, u mirisu cveća koje vene, u klaviru u koji davno ne sviram i u samoći  
ni boje, ni čega drugoga; osim značenja koje im rečnik daje.{S} To me je odmah zainteresovalo i 
in da se čovek očisti od zla, ne od zla koje je došlo, već koje bi moglo doći.{S} Eto ja u Beog 
brdima u pozadini i sa nebom i zvezdama koje toliko poznajem, naša kuća sa svima uspomenama i s 
avnodušan. {S}Na tako velikim pratnjama koje liče na litije čovek gleda vence, mrtvačka kola ka 
kad se vera poljuljala u širokim masama koje prete da će podivljati, kad srednje klase ne veruj 
{S} Sećam se Andersenovog ružnog pačeta koje je postalo lep labud i milo mi je to upoređenje.{S 
 da i kod njih ima takvog prijateljstva koje je jače od srodstva.{S} I tako dalje.{S} Nikola me 
teo da ti smetam.</p> <p>— Ima ljudi za koje nikad nisam umorna i koji mi nikad ne smetaju.</p> 
 životu, ali kad sam pročitala pismo za koje niko ne zna, tek sam onda pala u očajanje. Čiko, z 
la strahu? {S}Od čega je to poteklo, od koje <pb n="85" /> misli?{S} Kad nađem uzrok, umirim se 
itle>„Ispovesti“</title>, ne pade ni od koje <pb n="7"/> strane ružna reč, i sva je ktritika po 
a spasu čoveka od očajanja.</p> <p>Biće koje ti je najmilije pati, a ti mu ne možeš pomoći, ne  
utimo se pomalo na sve one spisateljice koje se upinju da pišu kao muški.{S} Svojom veštinom, o 
i prijateljski je pogledao u svako lice koje bi progovorilo.{S} Mi smo dosta zanimljivi za nove 
sam sa zadovoljstvom posmatrala šetaoce koje ne poznajem.{S} Iznenada Nikola me uhvati pod ruku 
 mu ravni.{S} Dobar tip ili pretvaranje koje staje napora?{S} Nije to.{S} Biva tako, naiđe mi i 
se odmah mora osetiti veliko poštovanje koje već u sebi sadrži i ljubav.{S} I kad takav čovek m 
u na tome je i ostalo, kao neko rešenje koje se ne izvršuje, <pb n="22" /> jer se ima dovoljno  
i sujetan, a mama je slabačko stvorenje koje ima svoje sasvim drukčije pojmove i ukuse, ali se  
či, njegovu ljubav, već i njegove čizme koje iz sreza uvek dođu blatave ja volim, on se zasmeja 
a jaka.{S} Ima ljudi pametnijih od mene koje možeš prevariti, a mene ne možeš prevariti.{S} Ako 
osti i vrlini, kao deca kad igraju igre koje predstavljaju život odraslih.{S} Idem kući.{S} Ima 
aju te stare stvari koje su uvek iste i koje su ti tako verne u svojoj ljubavi. {S}Naša kuća i  
h jakih razloga, koji se tome protive i koje ja ne znam.{S} Ali da ne može bez mene i da me mno 
le on diže oči i traži nešto — moje oči koje su ga gledale.{S} Pozdravi me osmehom.{S} U toj og 
sam zasluživao te prekore.{S} Tvoje oči koje sam uvek umeo lepo da čitam govorile su:{S} Zašto  
jemu.</p> <p>Njen je otac od onih ljudi koje mi u gimnaziji zovemo „karakter“.{S} Prečanin, bog 
ca.{S} Još ste suviše mladi, ima stvari koje još ne možete razumeti.{S} A sitne mane svojih nem 
a paučina vela ne pocepa.{S} Ima stvari koje izgube čim su kazane, a kamo li kad budu prepričav 
— Da, imaš pravo: zbogom.{S} Ima stvari koje se ne ponavljaju.{S} Nikad više nećemo imati ovakv 
ednom lepom kutu čekaju te stare stvari koje su uvek iste i koje su ti tako verne u svojoj ljub 
</p> <p>Ne znam po koji put čitam pismo koje znam već napamet.</p> <p>„Jelo, drago čikino dete, 
romnost.{S} G.{S} R. mi je poslao pismo koje me je vrlo iznenadilo.{S} On je povratio svoj ton  
ljda niste vi jedina stvorenje izuzetno koje ne zaslužuje preziranje.</p> <p>I tako smo se nas  
i sitnih misli, već dnevnik onih dana u koje mi se desilo nešto važno, razume se, samo za mene  
 i melanholična, da zna kako je mesto u koje ide zdravo i prijatno i da je zato tražio premešta 
razi ga oduševljenjem prema jednom biću koje se tada mora voleti makoliko <pb n="149" /> mana i 
i prosed, energičnih crta i živih očiju koje kao da se ni pred čijim pogledom nisu obarale, rad 
osta mlad čovek, a sudeći po poštovanju koje mu odaju bolesnici, izgleda vrlo iskusan doktor.{S 
ra primi na sebe dužnosti matere detetu koje joj je danas sasvim tuđe.{S} Ne mislim da ga voli  
ajima, kao dolazak i nastup doktora S., koji je došao da gospođicu Jelu leči od nesrećne ljubav 
ored sebe, da nije nekih jakih razloga, koji se tome protive i koje ja ne znam.{S} Ali da ne mo 
sam ja u vlasti toga zagonetnog čoveka, koji me ipak voli i koji je moj muž. </p> <pb n="151" / 
lme, kojih mi nemamo, lepše od šimšira, koji takođe volim u bašti, ali koga nisam željna, onda  
s, buncanje, a to nije prijatno za one, koji čuvaju tajne...</p> <p>On prestaje, osmehne se na  
Ja ustadoh i rekoh:</p> <p>— Imati one, koji te vole i brinu za tebe, znači nemati slobode.</p> 
apregnem, pa da zadržim gnjev ili suze, koji tako lako mogu da mi dođu.{S} U ovom dragom životu 
i mojih uvreda.{S} Ali, svi moji dragi, koji i <pb n="147" /> ne znate koliko sam bila nepravič 
je!{S} Voliš one koji su ti nešto dali, koji su te nečemu učili, koji tebe vole.{S} Seja me je  
ti nešto dali, koji su te nečemu učili, koji tebe vole.{S} Seja me je oblačila, seja me je mazi 
no:</p> <p>— Ama meni se čini da si ti, koji si inače tako prirodan čovek, malo zvaničan sa svo 
koji je tek počeo da se nada i da pati, koji još ima da vidi sreću.{S} I svi će misliti da je t 
 i nije zaboravio da me je jedan čovek, koji još živi, bez ljubavi poljubio.{S} I očajna sam i  
ogo stvari ima čovek da govori s nekim, koji mu je mio, a s kojim se davno nije video.{S} Nikol 
bez cilja?), i u jedan drugi viši svet, koji je moja škola, profesori i drugovi; imam i treći s 
 a onda kad je dublje zavirila u život, koji nije ni prema kome ravnodušan, i kad je valjada u  
mo o ljubavi.{S} Ja sam svršila.{S} Još koji nastup tuge, pa će onda hartija ostati prazna.</p> 
prvi utisak.{S} Meni je nezgodno da još koji put odem probe radi.{S} Mi bismo se mogli samo viš 
sto i udajem se za sreskog „doktorčića“ koji je udovac i ima dete od pet godina.{S} Evo kako je 
o nije bio od onih neprijatnih ćutalica koji se povlače u sebe kao kornjača čim ih se dotakneš  
e znam da li ću naići na još koga pisca koji ume tako da zagleda u čovečiju dušu i tako da zaro 
ocenu ljubav jednog naučnika i filozofa koji je imao slabost da voli dete svoga brata?{S} Treba 
razninu i bol; ja hoću čoveka srednjega koji može mene da voli, hoću život, realnost, hoću da < 
am <pb n="108" /> zaljubljena; u nekoga koji me ne voli?{S} Ah, da ti znaš kako se moje srce ki 
atra svet, a gotovo i zaboravi na onoga koji <pb n="63" /> leži ispod toga cveća i zbog koga se 
drugo, pred drugim. ja prezirem i onoga koji je posumnjao kao i onoga koji je izmislio ružnu ne 
m i onoga koji je posumnjao kao i onoga koji je izmislio ružnu neistinu.{S} To ne treba da bude 
blju prirodno i veštačko cveće i čoveka koji se nikad nije zanimao cvećem.{S} Odjednom, t. j. n 
 vodim kuda ja hoću, i kad nađem čoveka koji je dostojan tebe, da ga približim tebi i da srećan 
spred sveta i mrtvačkih kola ide Nikola koji je bled od hladnoće i da ja zbog njega idem i da z 
 Sad je došao da se vidi sa roditeljima koji su se zaželeli jedinca.{S} Ja sam njega nekad vrlo 
aju kao moralne nakaze, kao gomile pasa koji se kolju i otimlju nad bačenom kosti; u ovim danim 
Šta znači polje i kretanje.</p> <p>Tata koji je bio ozbiljan i sigurno hteo da mi prebaci što s 
ao.{S} Ili je on iz sasvim drugog sveta koji ja i moja okolina ne razumemo.</p> <p>U slepim oči 
e tvoj čika pisao: saradnik moga života koji treba da bude delo od ozbiljne vrednosti.{S} Kad s 
 razmislila o ružnim stvarima iz života koji nekad ima tako lepo i primamljivo lice.{S} Išli sm 
šom.{S} Meni se čini da nema tih bolova koji se no mogu smiriti pred večnim nemirom mora, pred  
 se uvek čovečja duša odazove zvukom za koji je mogla i ne znati da ga ima. {S}Strepiš i čekaš  
 dete bolesno, pa idi da lečiš pijanice koji se igraju nožem.{S} I on će ozdraviti, a nama se m 
e čovek sebično stvorenje!{S} Voliš one koji su ti nešto dali, koji su te nečemu učili, koji te 
os, buncanje, a to nije prijatno za one koji čuvaju tajnu.</p> <p>On prestaje, osmehne se na mo 
ja.{S} I onda izlazi da ja prevarim one koji su hteli da prevare mene.{S} To ne znači da ja laž 
e neću mašte, neću detinjarije i zanose koji donose samo prazninu i bol; ja hoću čoveka srednje 
ti srećna, ti ćeš naići na čoveka većeg koji će to dublje i silnije voleti.{S} Nikola je mio i  
a u punom zamahu udaraju o temelje onih koji se održaše na visini, u veri, pregaranju, <pb n="8 
iju sreće završavaju svadbom roman onih koji se vole.{S} Imaju pravo.{S} Jer kad bi pošli samo  
ašnih materijalista.{S} Ima ih i takvih koji kao divovi raskidaju ljudske bole, samo su oni ret 
 Ima ljudi za koje nikad nisam umorna i koji mi nikad ne smetaju.</p> <p>— A ima li ih mnogo ta 
 zagonetnog čoveka, koji me ipak voli i koji je moj muž. </p> <pb n="151" /> <p>On je potpun čo 
m učinim radost.{S} Ljudi su sebičnjaci koji sa tako ozbiljnim licem većaju o plemenitosti i vr 
 u kome su se bekeljili neki ljubavnici koji su bili odvratni sa svojim prostačkim poljupcima.{ 
alje.{S} Razume <pb n="18" /> se, ljudi koji imaju nečega jačeg u svojoj duši imaju šta i da pi 
atičan čovek.{S} Meni se čini da se svi koji dođu sa strane ponašaju prema nama sa visine, sa p 
am ga pisala i šta ima u njemu.{S} Onaj koji ima da bude moj muž treba da zna, Vi ćete mi ga vr 
 je ostavio bez žalosti i milosrđa onaj koji me je voleo.{S} Ja hoću da ga zaboravim!{S} Hoću d 
entan čovek, malo mračna priroda, čovek koji je patio i gospodar svoje tuge.{S} Njegova tuga ka 
 volim.</p> <p>Ali, zašto ne dođe čovek koji će da me voli silno, svim svojim bićem, svom svojo 
" /> <pb n="91" /> <p>G.{S} R. je čovek koji mi se ne dopada, a ipak me privlači, ili bolje kom 
estan čovek za njega je uvek prvo čovek koji pati, a ne predmet njegovoga posla.{S} On daje duš 
d srca ženski piše: „Mozak je mehanizam koji treba uvek držati u zaposlenosti.{S} Kad ja svršim 
/p> <p>On nas je gledao jednim pogledom koji zalečuje sve rane i zbog koga se voli život.{S} Ma 
ubi grizu rumene usne i Jela sa osmehom koji je ne znam zbog čega gorak kaže:</p> <p>— Ah, posl 
, To je kao kad igrate karte sa čovekom koji zna: sama igra je zadovoljstvo, a gubitak je sitni 
 koji je prošao i prežalio sebe i jedan koji je tek počeo da se nada i da pati, koji još ima da 
nčao, kad je s njom pobegao od mene, on koji zna šta je dužnost i obaveza, mene voli on koji ov 
 šta je dužnost i obaveza, mene voli on koji ovog časa možda grli nju koja je njegova žena, men 
znu trebalo da dođe i taj pametni dečko koji gleda u mene kao u božanstvo.{S} Ja sam se ponašal 
 je on toliko želeo ?</p> <p>Ne znam po koji put čitam pismo koje znam već napamet.</p> <p>„Jel 
 je proklinjao.{S} On je bio kao doktor koji je pronašao i tačno opisao bolest, izneo njene uzr 
enite rase.{S} Ti si kao kalemljen cvet koji se razvija.{S} Pratiti to razvijanje, to bi bilo u 
ko će da me voli?{S} Je li to taj život koji se sa toliko nade čeka?{S} Je li to ta sreća za ko 
rac i jedna zlatna devojka, jedan život koji je prošao i prežalio sebe i jedan koji je tek poče 
o moru s tobom.{S} To je još jedini put koji želim pre poslednjeg puta s koga se ne vraća.{S} R 
, u mirisu cveća koje vene, u klaviru u koji davno ne sviram i u samoći i u ćutanju oko mene.{S 
>Meni se čini da Mika najviše voli Mišu koji je divan nestaško, snaja voli svoga mezimca Ivu, a 
je, a naročito po visokom moralu i tonu koji se nigde ne spušta — nema ravne u celokupnoj našoj 
iše voli majku koja ga hrani; Miša tatu koji mu pokazuje slike, vodi ga u cirkus, vozi ga na sv 
 staje je lepote.{S} Ona je ružna svetu koji je ravnodušan; ne bi trebalo da je ružna i svome m 
e s onim koga voliš, penjati se po putu koji vodi između zemlje i neba.</p> <p>Jelo moja, radi. 
ropske krajeve.{S} I kad su meni palme, kojih mi nemamo, lepše od šimšira, koji takođe volim u  
tanju je da nam da stranica i pasusa od kojih, zbog bleska slika, izoštrenih psiholoških opažan 
an.{S} Pa ipak ... ima, ima stvari zbog kojih vredi podnositi ga.</p> <milestone unit="subSecti 
i i raširila se.{S} Ima skupocen ogrtač kojim krije svoje nagrđeno telo.{S} U njenim očima vidi 
 da govori s nekim, koji mu je mio, a s kojim se davno nije video.{S} Nikola se <pb n="62" /> p 
m da tako isto ima i retkih ljudi prema kojima se odmah mora osetiti veliko poštovanje koje već 
title>, <title>Indiana</title>, itd.) u kojima nema toliko one zazorne naučenosti i izvitoperen 
i</title>, <title>Delu</title> i dr.) u kojima ima toliko tople iskrenosti, provejavane bezgran 
kih, ni „tužnih i samotnih“ ribnjaka, u kojima bi se ljubavnici „večno združili“.{S} Naprotiv u 
red nas pružala se naša varoš i kuće, u kojima smo ugledali sveta, stajale su u zelenilu spojen 
omana.{S} U ostalom i ljudi i prilike u kojima se radnja događa pomalo su starinski, neobični,  
voju mladu gospođu koja ga voli i prema kojoj ima nežnosti i i dužnosti.{S} A šta ću ja da radi 
li u predsoblju, čujem iz moje sobe, na kojoj su vrata bila samo priklonjena kako je on moli da 
dugo, ja koja ga dosad nisam ni znala i kojoj je on sad već sve.</p> <p>Nije prošlo ni deset mi 
oju volim zbog uspomena iz detinjstva i kojoj ne bi hteo da dopustim da zarđa kao što je počela 
ne jedine ružne ili čak zazorne reči, u kojoj su svi ljudi i žene tako dobri, čestiti i pažljiv 
 je sve tako svetlo, čisto, istinito, u kojoj nema ni jedne jedine ružne ili čak zazorne reči,  
a pročitati ovaku jednu dobru knjigu, u kojoj je sve tako svetlo, čisto, istinito, u kojoj nema 
iljno.</p> <p>Posle jedne male pauze. u kojoj sam se kolebala, strašljivo ga upitah:</p> <p>— A 
11" /> a nemaš jednu dušu sasvim blisku kojoj je moja duša sasvim odana.{S} Mislim da sam se ne 
ubav t. j. naša obična zemaljska sreća, kojom svršava roman.</p> <p>Kad se prvi put prelista ov 
tosrdačna plitkost i nameštena važnost, kojom žene vole da govore o ozbiljnim stvarima.</p> <p> 
 sam sve više zaostajala sa gospođom sa kojom sam išla i koja mi je nešto pričala.{S} Na ulasku 
 <p>— Eto, seljak misli da ti devojka s kojom idem mora biti ili „mlada“ ili sestra, i on ne ra 
e ste da vidite večeras svoju ljubimicu kojom se toliko ponosite!</p> <p>Ništa ja nisam, samo s 
 type="preface"> <pb n="5"/> <p>Knjiga, koju napiše ženska ruka, nesumnjivo je za nas — knjiga  
u spopada neka tuga, neka strašna tuga, koju ne razumem.{S} Ja sam jedared bila nesrećna, ali s 
 uživam u svima nijansama njihove boje, koju od svih boja najviše volim — kad on stade pred kap 
koja nema ničega sa spoljašnjim svetom, koju volim zbog uspomena iz detinjstva i kojoj ne bi ht 
ije: on je jedva čekao reč od mene, reč koju on nije smeo da kaže prvi, jer je bio vezan.{S} On 
 sam se opet odobrovoljio.</p> <p>Snaja koju je iznenadio takav njegov govor sasvim prirodno i  
.{S} Da može da se živi u udobnosti, na koju je navikla. </p> <pb n="34" /> <p>On je otišao, a  
ko gospođica odbije tu tešku dužnost na koju je pozivam, nudeći joj sve što imam, ali što nije  
liko nade čeka?{S} Je li to ta sreća za koju kažu da sam ja stvorena?{S} Prvo jedna naivna i ne 
dragoceniji u životu i nema te sreće za koju bi ih dala.{S} Ako može neko da bude srećan, a da  
a mesec dana posle moje ozbiljne odluke koju sam zabeležila u dnevnik, dobijemo pismo od Mike,  
učena patnjama <pb n="9"/> svoje matere koju rano udari kap zbog izdaje čoveka kog je mnogo vol 
 mene voli, mene, koja mu nisam ništa i koju je možda i zaboravio.{S} Zabavljao se malo holands 
avi, zadrhtalo je moje srce od nežnosti koju je celog života stezalo u sebi.{S} Ja sam uvek bio 
zašto mu nisam dala više svoje nežnosti koju je on toliko želeo ?</p> <p>Ne znam po koji put či 
je gotov:</p> <p>Gospodine, velika čast koju moram da odbijem iz važnih razloga, čini mi ipak z 
ao nepoznata zemlja, pokrivena ledom, u koju ne želim da idem.</p> <milestone unit="subSection" 
zašto se onda ne vratim u tu nežnost, u koju se ne može sumnjati i koja me nikad neće izneverit 
m.{S} I ja ne poznajem dovoljno tu dušu koju poznajem najviše od svih duša.{S} I pored mene u k 
Jelu.</p> <p>Da ti kažem jednu istoriju koju niko ne zna.{S} Bilo mi je dvadeset godina kad sam 
o snebivam da je obaspem svom ljubavlju koju za nju imam.{S} I ona to oseća.{S} Ponekad mi nači 
ma govorila da je bolje da se udam kroz koju godinu, nego da po tatinoj želji učim školu, jer ć 
 da se lišite zadovoljstva da se igrate koketerije.</p> <p>— Vi ste prostiji nego što sam misli 
moralne nakaze, kao gomile pasa koji se kolju i otimlju nad bačenom kosti; u ovim danima kad ni 
S} Još bi mi trebalo da krunišem svoje školovanje da padnem na maturi.{S} Da li se i moj dragi  
 ni njoj samoj, koja je pokušala da se školovanjem i boravljenjem u Beogradu odaleči od tog pat 
n je svirao na svome glasu svoje rođene kompozicije.{S} Svesno ga je zaslađivao <pb n="97" />,  
a, smisla za sadržaj i fabulu, a oka za kompoziciju i simetriju romana.{S} I tako je, zajedno s 
zi ga na svojim kolima i uči ga da tera konja: a Boško se pravi da najviše voli mene i zbog tog 
eš li da vidiš kako sam nacrtala kola i konje? i t. d.{S} Vrlo lepo crta.{S} Kad joj ja štogod  
u tipova i ljudskog društva, o složenoj konstrukciji, motivaciji i peripetijama romana, ni o du 
nih ćutalica koji se povlače u sebe kao kornjača čim ih se dotakneš pitanjem o njima.{S} Kazao  
animljivijih literatkinja, George Sand, kraj sveg svog duha, pismenosti i nastojanja ne samo da 
 uhvatili ga za ruku i privedoh u drugi kraj sobe.</p> <p>— Je li opasno? — molila sam šapatom. 
ća i najlepša dužnost: da volim.</p> <p>Kraj</p> </div> </div> <!-- </div> --> </body> <back> < 
raza, ne možemo oka da otkinemo.</p> <p>Kraj svega toga, njezina drugarica na peru, <hi>Milica  
 našoj kući dovela je za ruku iz drugog kraja sobe, gde su se deca za svojim stolićem igrala, s 
 se desiti i biti do ludila zanosno, do kraja lepo.{S} I samrtna tuga i slast smrti me obuzima  
ela, bila sam lepa, bila sam iskrena do kraja.{S} On je bio očaran, a to je mene očaravalo.{S}  
o genijalan čovek i ne prevarim se i do kraja sve se više divim i moje predosećanje postaje isp 
 ovako izišla.{S} Ali mi ćemo ostati do kraja, jer ne volimo da budemo smešni.</p> <p>No nije s 
astične, da me prenesu u daleke tropske krajeve.{S} I kad su meni palme, kojih mi nemamo, lepše 
da se približuje ono što čoveka čeka na kraju, ali čega se čovek ne boji dogod mu se čini da je 
n="115" /> završim ispit.{S} Bio sam na kraju studija, a to sam učinio samo iz straha da mi je  
oja mi je nešto pričala.{S} Na ulasku u Kralj-Aleksandrovu ulicu mnogi se vratiše, mnogo sveta  
 sinoć je bila bleda. Šta znači polje i kretanje.</p> <p>Tata koji je bio ozbiljan i sigurno ht 
širila se.{S} Ima skupocen ogrtač kojim krije svoje nagrđeno telo.{S} U njenim očima vidi se i  
 samo za mene važno.{S} Od drugih ću da krijem i da držim pod ključem svesku i ako moja sestra  
go teško i žao kad bi ovo znao, zato ja krijem.</p> <p>On zna koliko sam ja maloj od koristi i  
 da ga potpuno upoznam.{S} Mi vrline ne krijemo i zato se simpatija može da stekne prema čoveku 
je on po spoljašnjosti sasvim miran, ne krijući uzbuđenje, ustao i bled, treperavim, ali čvrsti 
dicu u vodu, a moji uplašeni pogledi se kriju, da ne uhvati kakvu tajnu u njima.</p> <p>— Mala  
dicu u vodu, a moji se uplašeni pogledi kriju, da ne uhvati kakvu tajnu u njima.</p> <p>— Mala  
š sa mnom u polje.</p> <p>Mama iziđe iz kujne.{S} Ja joj rekoh da bih išla.</p> <p>— Idi - reče 
ni nije kavaljer; ja kavaljere i dame i laskanje i udvaranje prezirem.{S} On mi je drug iz deti 
iše vrede, nego kad bi neko drugi zasuo laskanjem i poljupcima.{S} Ali ne više, nego kad bi on  
 volim i kome polagano i hladno govorim lekciju, jer mi je neprijatno i da me pohvali i da me p 
, to činim iz učtivosti, ili dosade, iz lenjosti ili preziranja.{S} I onda izlazi da ja prevari 
i znato kako vam je svaki pokret, svaka linija, svaka forma u skladu i lepa.</p> <p>- Prvo, gos 
} I zbog toga jedna od najzanimljivijih literatkinja, George Sand, kraj sveg svog duha, pismeno 
}Na tako velikim pratnjama koje liče na litije čovek gleda vence, mrtvačka kola kao plast cveća 
 dockan.{S} Ja sam sasvim drukčije zamišljala borbu sa životom. {S}A možda je borba sa dosadom  
/p> <pb n="78" /> <p>Posle bolesti pomišljala sam da idem kući, da ostavim školu, sve.{S} Htela 
 u početku, dok je govorio, ja sam pomišljala da mu kažem kako će to meni biti lako i prijatno, 
 ne bih mogla voleti onako kako ja zamišljam i hoću da volim.{S} Pa ipak izgleda da malo koketi 
umorni rad, i šetnje po prirodi i razmišljanje i moja urođena pravičnost nisu mi dale da je omr 
a dobrim plavim očima i smeđom lepo očešljanom kosom.{S} Ona priđe Nikoli tiho sa radosnim pogl 
rednosti tim rečima, on što ili je izmišljao, ja što ili je meni govorio.</p> <p>- Vas svi vole 
tata i on se lepo slažu, jer su jednomišljenici.</p> <p>Tata je ostareo.{S} I postaje tužan.{S} 
prokletu knjigu, ja sam samo sticala mišljenja i sudove, a nikada ih nisam iskazivala, osim pon 
="106" /> znala, ja sam stekla bolje mišljenje o njemu.{S} Ali ja?{S} Gde ću ja da se sakrijem  
{S} Ja počeh vatreno da branim svoje mišljenje da se tuđe dete može voleti kao svoje.</p> <p>—  
{S} On se nekoliko puta začudio mome mišljenju, nekoliko puta se nije složio sa mnom, ali mu je 
život, lepi život sastoji se po mome mišljenju u ovome: ići napred, penjati se s onim koga voli 
ku za svoje zadovoljstvo, zatim za zamišljenog muža kome sam htela da budem bliska i za buduću  
lim, hoću da budem voljena.{S} Bože, pošlji mi ljubav, Bože, smiluj se na mene!</p> <milestone  
gde je lečio zarazu, <pb n="154" /> prašljiv i umoran, ozbiljan i divan i tako me je lepo pogle 
to sam uvek želela.{S} Nikola je bio pažljiv.{S} To tako treba i to nije ništa neobično, ali to 
e strah obuzeo.{S} Ja nikako nisam strašljiva.{S} Ne bojim se lopova, ubice, ničega..{S} Ja se  
 svoje, to je nemogućno; ali da bude pažljiva i nežna to sam video da može; opazio sam kako su  
stao da ga zadržim sebi, da ne budem pažljiva, a ja nisam mogla.</p> <p>Što ja nisam znala da t 
 trbuh i kako mu ništa neće biti. „Izdržljiva rasa je ovaj naš narod.{S} Bolest prezire, smrti  
i ljudi i žene tako dobri, čestiti i pažljivi jedni prema drugima, da čovek i nehotice uzdahne: 
h, mislim mogla biti vašem detetu najpažljivija maćeha, ja bih u to mnogo uložila, ne samo da z 
le pauze. u kojoj sam se kolebala, strašljivo ga upitah:</p> <p>— A moj dnevnik?</p> <p>— - Vaš 
ešto da joj kažem.{S} Ona me pogleda pažljivo.</p> <p>— Dobro.{S} Biću sama.{S} Vidim da ste se 
ilno, svim svojim bićem, svom svojom mišlju, svim svojim srcem, kao što vera kaže da treba ljub 
m Boška.{S} Miša je već mali čovek vrlo ljubak i duhovit.{S} Iva je slatka beba od dve godine k 
ična mi je i mila, a to je zasad dosta; ljubav će doći posle.</p> <p>— A ako ne đođe, ako zavol 
e sloboda, poštovanje je potčinjavanje; ljubav je sloboda.{S} Ti si moja žena i moj drug, moj n 
ećna. Šta tražim? Šta mi ne dostaje?{S} Ljubav!{S} Izgleda da ona samo jedared u životu kucne n 
vorena?{S} Prvo jedna naivna i nemoguća ljubav, posle jedan ovakav doživljaj.{S} Očajna sam i o 
i je trebalo nešto drugo.{S} Izgleda da ljubav iz čovečijeg srca ne može da ispari i da se izgu 
a mi je poslala utehu: i pregorena moja ljubav za ženom drugom, saradnikom moga intelektualnog  
voj greh, zar on ne vidi kolika je moja ljubav i moja patnja.{S} Hoću da ga molim da mi kaže sv 
o danas sam srećan; moja dužnost i moja ljubav su u skladu.</p> <p>Ja ga onda, strepeći, upitah 
la mnogo nežna prema majci i ocu i moja ljubav ih je usrećila i malo utešila za čikom.{S} Nagon 
 gle, cvetao prvi cvet, vatren kao moja ljubav; hoću ga . . .</p> <p>Ja nisam videla njegove oč 
 Pre mi je sve bilu sporedno, samo moja ljubav i moj bol su bili važni. Živim, učim, ali nemam  
e cveće njoj dala.{S} To je cveće tvoja ljubav.{S} Ti si pristao da ga zadržim sebi, da ne bude 
to tvoje blago i prosipa se uludo tvoja ljubav kao kiša u more — dok negde suva zemlja puca od  
ašto?{S} Celoga svog veka sam prizivala ljubav i pevala joj <pb n="153" /> himnu, a kad je ona  
 nešto živo pod srcem, javlja se i sama ljubav t. j. naša obična zemaljska sreća, kojom svršava 
} Kad se tome još doda njezina nesrećna ljubav prema Nikoli, onda je to dovoljno da u takoj ose 
an život. Čedan jedan životić.{S} Jedna ljubav, nežna kao proletna rosa koja se smrzla i neoset 
 I sad ih još volim.{S} Ali menja se ta ljubav.{S} Pre mi je njihov miris ličio na obećanje zan 
e voli, Nato, on ne voli tebe! {S}Prava ljubav je meni poklonjena.{S} Kakva uobraženost: mene v 
 za mene.{S} To mora biti lepo: njegova ljubav za muziku i njegovo razumevanje nje.{S} I doneh  
 duša bliska i tako mi je draga njegova ljubav i pažnja.</p> <p>— Ali, čiko, zašto vi tako briž 
hleb:{S} Mislila sam da sam stvorena za ljubav i sreću i obrazovala sam se upočetku za svoje za 
ne jedno isto.{S} Pre sam mislila da je ljubav neka očaranost koja odnekud naiđe na čoveka i za 
ovanje i divljenje jedno more u kome je ljubav sama po prirodi već tu kao morska struja.</p> <p 
o davala svoju dušu stvarima i pošto je ljubav došla da uništi moj život, sad je moja duša post 
ko se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol se brže leči ne 
ko se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol se brže leči ne 
a se smejem — kakve veze imaju angina i ljubav?</p> <p>On me gleda u oči, gleda me zapovednički 
a se smejem — kakve vezo imaju angina i ljubav?</p> <p>On me gleda u oči, gleda me zapovednički 
ticao na mene?{S} Ne znam.{S} Molitva i ljubav.{S} Ja nisam ništa kazala i ako sam želela da jo 
iko poštovanje koje već u sebi sadrži i ljubav.{S} I kad takav čovek mene odlikuje, u mene veru 
"87" /> A ,sad ih opet volim.{S} Tako i ljubav: učinila mi zlo, htela sam da umrem, pa zatim da 
iskrenošću.{S} I ja sam imao prošlost i ljubav.{S} Razlika je samo što sam ja bio i srećan.{S}  
ću da budem voljena.{S} Bože, pošlji mi ljubav, Bože, smiluj se na mene!</p> <milestone unit="s 
 je sad prazno bez nje.{S} Kad pogledam ljubav prema drugima to je samo odblesak ljubavi prema  
ala i kad sam hteo da dajem i da primam ljubav, morao sam da se vraćam, da silazim sa visina, d 
realnost, hoću da <pb n="73" /> uhvatim ljubav i da joj ne dam da odleti kao pre što sam je upu 
 himnu, a kad je ona najzad došla, i to ljubav, ne njena senka, ni slika, ja sam onemela, ja sa 
, posle drugi koga sam oterala.{S} Prvo ljubav bez poljupca, posle poljubac bez ljubavi.{S} Prv 
je utešio i da mi je samo pokazao svoju ljubav koja mu se učinila starački sebična.{S} Mene je  
{S}Otimao sam od tvojih roditelja tvoju ljubav i tvoje osmehe i zavideo im i osećao sam da nema 
h, radosnih, koje su mirisale na srećnu ljubav i žutih, strasnih, koje zanose i opijaju, koje j 
šće, zašto sam prenebregla tu dragocenu ljubav jednog naučnika i filozofa koji je imao slabost  
a ne može učiniti: da ti želiš Nikolinu ljubav, a čika ti može dati samo svoju.{S} Tako sam i o 
m svetu ne mogu da nađem vellku i silnu ljubav, zašto se onda ne vratim u tu nežnost, u koju se 
u mnogo čemu podseća ua „<title>Bolesnu ljubav</title>“ Matilde Serao.{S} Samo dok tamo protago 
baš njega lično,</p> <p>već svoju staru ljubav.{S} Kako smo naivni kad se tiče nas samih.</p> < 
dete, njegovu krv, njegove oči, njegovu ljubav, već i njegove čizme koje iz sreza uvek dođu bla 
 i razvijenija i da sam pratila njegovu ljubav, on bi je učinio radi mene i imao bi opravdanja  
ošao, on joj se učinio taj i ona je svu ljubav poklonila njemu. {S}Ona je zaista vrlo mila i on 
 Ali on me je bez reči i voleo, Nikola, ljubavi moja, zašto mi nekako ne saopštiš, kako je u tv 
 vrlo tačna i istinita istorija hiljada ljubavi naših malovaroških devojaka, hiljada, veridba i 
u nema očajnih uzdisanja, izjavljivanja ljubavi na kolenima, strašnih zapreka roditeljskih, ni  
ošao da gospođicu Jelu leči od nesrećne ljubavi.</p> <p>„Pogleda me u oči, kao da baca udicu u  
 i tako bliska, i tako puna nezaslužene ljubavi prema meni otišla je pre, nego što sam je pozna 
 tople za mene, tako <pb n="66" /> pune ljubavi za mene, da sam htela da jaučem od bola. „Treba 
jednu sreću sačinjenu od moje i njegove ljubavi; ja što bih načinila od njega i on od mene, to  
i ona je luda, ako se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol 
li ona je luda ako se kida i troši zbog ljubavi, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol 
jim roditeljima.{S} Ima on knjiga punih ljubavi, zrelosti i istine. Čitajte <title>Rat i mir</t 
 dublje obrazlaganje Jelinog položaja i ljubavi nakon udaje, sa setnom nekom primesom samoodric 
li, kao neki starac, maminoj slabosti i ljubavi.{S} Vi me volite, to znam, ali volite me mene r 
k iste i koje su ti tako verne u svojoj ljubavi. {S}Naša kuća i bašta sa velikom lipom i ružama 
jubav prema drugima to je samo odblesak ljubavi prema sebi samome.</p> <milestone unit="subSect 
a pogleda i mene i njega sa očima punim ljubavi.{S} Njene su ruke zauzete, u krilu joj je Iva.{ 
ret sa raširenim ručicama i očima punim ljubavi, zadrhtalo je moje srce od nežnosti koju je cel 
o uvredio.{S} U društvu se povela reč o ljubavi i o brakovima iz ljubavi.{S} Onda Nikola reče d 
S} Izgleda da se u dnevnike piše samo o ljubavi.{S} Ja sam svršila.{S} Još koji nastup tuge, pa 
e.{S} Bože, imaš blago, neizmerno blago ljubavi i lepote i nudiš ga nekome, a on ga neće i prop 
a, formu mesto sadržine, poljupce mesto ljubavi?{S} Sastavljala sam razna pitanja, plakala, muč 
a me je jedan čovek, koji još živi, bez ljubavi poljubio.{S} I očajna sam i proklinjem svoj živ 
ljubav bez poljupca, posle poljubac bez ljubavi.{S} Prvo tuga, <pb n="107" /> posle stid. Šta i 
e povela reč o ljubavi i o brakovima iz ljubavi.{S} Onda Nikola reče da u svoju ženu nije bio z 
treba videti, treba biti slep i gluh iz ljubavi i zahvalnosti prema roditeljima.{S} Ne, sad ja  
 i praštanje, onda sam sva bila prožeta ljubavlju, onda sam je najsilnije osetila, a ni onda je 
isi voleo najvećom, najjačom, najlepšom ljubavlju?</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Pa ip 
aricu u igri: oca voli strasnom dubokom ljubavlju koja ne govori o sebi, a koja se izdaje u pro 
ne voli oduševljenom veselom detinjskom ljubavlju kao učiteljicu <pb n="148" /> i drugaricu u i 
, nikla je ponova i procvetala očinskom ljubavlju prema detetu moga brata, jer je životu bilo p 
ima ponovo njega gledam.{S} Ja vatrenom ljubavlju volim to dete, ja volim i njegovu majku po on 
svima uspomenama i sa maminom i tatinom ljubavlju stoji uvek ista i kao da ima samo jedan cilj: 
ti ni strahovati, jer je sad beskrajnom ljubavlju i poverenjem vezano moje biće za njega.{S} Tr 
sustvu malo snebivam da je obaspem svom ljubavlju koju za nju imam.{S} I ona to oseća.{S} Ponek 
ih i samotnih“ ribnjaka, u kojima bi se ljubavnici „večno združili“.{S} Naprotiv u ovoj istinit 
deran komad u kome su se bekeljili neki ljubavnici koji su bili odvratni sa svojim prostačkim p 
<pb n="28" /> <p>— Vi ste pisali nekome ljubavno pismo, ogrešili ste se o sebe i o svoje rodite 
me je bilo i strah.{S} Dođe jedna stara ljubazna gospođa, Nikolinog tasta sestra, i porazgovara 
i, ali to me se ne tiče, i nimalo nisam ljubazna s njim.{S} Sestra je crnomanjasta <pb n="24" / 
kako žuri da vidi verenicu! — reče mama ljubazno.</p> <p>— Ah, ne, čini vam se.{S} Uostalom, ta 
umnja da postoji dnevnik, a tata i mama ljubazno rekoše:</p> <pb n="145" /> <p>- Da, to je naš  
i, nego odseo u kafani — ljutio se tata ljubazno.</p> <p>Ranije ga nisam poznavala.{S} On mi se 
če hleba sa buterom, da bi učinio mački ljubaznost.{S} Kaže za užinom se Branko polio mlekom, a 
ate ljude, da se upoznajem i da govorim ljubaznosti.{S} Još ako im se ne dopadnem, pa me predus 
e njegovo dete i sakrih uzdahe i jecaje ljubeći njegovo malo nežno lice.{S} Htelo mi se da pobe 
a je sakrivala njegovu lepotu kao trava ljubičice, ali je njegova tuga kao miris pobuđivala čov 
 kad sam bila mala, jer ima gore veliku ljubičastu kamilavku, a dole dugu riđu bradu.{S} Sad se 
S} Zato ja zgrabim Boška i počnem da ga ljubim i da pretim snaji da ću joj ga ukrasti i odvesti 
liven, a ona ga liže. {S}Ali sad se moj ljubimac ljuti na mene što hoću da idem i preti mi da n 
sam ja njegovo pametno dete, mezimica i ljubimica, kako se uvek ponosio mnome itd. — Na stvar,  
} Vi ste ranije štedeli vedru dušu vaše ljubimice, a ona vas je zato mrzela.{S} Kako je ovaj ži 
, čiko, gde ste da vidite večeras svoju ljubimicu kojom se toliko ponosite!</p> <p>Ništa ja nis 
vojim srcem, kao što vera kaže da treba ljubiti gospoda Boga svoga!{S} Ja hoću da volim, hoću d 
i onda se osmehnu:</p> <p>— Da ne budem ljubomoran na malu.{S} I tada jasno opazih u njemu dva  
 on se bori između zavisti prema Miši i ljubomore prema Ivi.{S} Njemu je pet godina i već oseća 
i bojim se da mala u prvo vreme ne bude ljubomorna na vas: ona je naučila da ja pripadam samo n 
olim ja nikoga toliko da bih mogla biti ljubomorna.{S} Tata produži kako je mama ucvelena i kak 
i gleda mi kroz prste, jer misli da sam ljubomorna na njega što mi uzima seju.{S} Ja se osmehnu 
vek živeo, treba da voli ili da mrzi -— ljude.{S} Ja sam ih volela, sad dolazi drugo.</p> <p>Za 
aš zbog toga, što Milica Janković slika ljude samo sa njihovih dobrih strana, što njezini junac 
S} Takva sam ja kad uđem među nepoznate ljude.{S} Međutim Nata mi se vrlo dopada i mi ćemo bez  
o prijatna misao da idem među nepoznate ljude, da se upoznajem i da govorim ljubaznosti.{S} Još 
akva kakva je.{S} I zašto vi mrzite sve ljude kad nisu svi nevaljali?{S} Valjda niste vi jedina 
aka i porazgovara se s njim.{S} On voli ljude i život, nije kao ja.{S} Nisam ga ništa pitala št 
bolujem i plačem kad sam sama, a vređam ljude kad sam s njima.</p> <p>Danas je sestra ispraćala 
e kao amerikanac.{S} Ja na protiv volim ljude s bradom.{S} Meni je dvadeset dve godine, a njemu 
u se.{S} I veliki Tolstoj tu nije voleo ljude, on ih je mrzio i bio kivan, on ih je proklinjao. 
tako dalje.{S} Razume <pb n="18" /> se, ljudi koji imaju nečega jačeg u svojoj duši imaju šta i 
spoloženje.{S} Igramo se, gospodine.{S} Ljudi uvek preteruju: ako vole, preteruju u hvali; ako  
u sve što znaju naučili od starijih.{S} Ljudi su često samo odrasla deca, ali oni su onda dosad 
kve žrtve, hoću da im učinim radost.{S} Ljudi su sebičnjaci koji sa tako ozbiljnim licem većaju 
 ali oni tako lepo umeju da slušaju.{S} Ljudi su ovde zauzeti svojim večitim sportom politikom. 
uviše slatka da nije dosta jaka.{S} Ima ljudi pametnijih od mene koje možeš prevariti, a mene n 
, ne bi hteo da ti smetam.</p> <p>— Ima ljudi za koje nikad nisam umorna i koji mi nikad ne sme 
 u ovim danima svakog zla i napasti kad ljudi, otrovani zlobom, gramženjem i bezobzirnošću, izg 
S} A nas dvoje, ta nekadašnja deca, sad ljudi, sedeli smo na visini kao gospodari prošlosti i s 
še znaju, a mnogo probiraju, ili što se ljudi boje da uzmu u kuću plavu čarapu (učenu ženu).{S} 
da.{S} Mislim da tako isto ima i retkih ljudi prema kojima se odmah mora osetiti veliko poštova 
 budemo prijatelji nas dvoje nevaljalih ljudi.{S} Prvo treba da budemo iskreni i pošteni.{S} Ja 
anstvima: ima među njima mnogo površnih ljudi i strašnih materijalista.{S} Ima ih i takvih koji 
onda njemu.</p> <p>Njen je otac od onih ljudi koje mi u gimnaziji zovemo „karakter“.{S} Prečani 
g načina pisanja romana.{S} U ostalom i ljudi i prilike u kojima se radnja događa pomalo su sta 
više volim knjige i decu.{S} Mi odrasli ljudi tako smo puni sujete.{S} Ne volim da se nekome to 
krila, da je kaznim.{S} Ništavni smo mi ljudi i život je bedan i dosadan.{S} Pa ipak ... ima, i 
v bol. Šta ja hoću? {S}Da me ravnodušni ljudi zabave i uteše kad me je ostavio bez žalosti i mi 
.{S} Pade mi u oči da su sve to ugledni ljudi što nose vence, jastuče s ordenima, krst i ostalo 
sam ja postala suviše samoživa? {S}Meni ljudi smetaju.{S} U polje volim da idem sama ili sa naj 
 čini <pb n="143" /> da toliki milijuni ljudi nisu uzalud verovali u Boga; ima nešto u vazduhu. 
{S} On je razumeo.</p> <p>— Šta mi živi ljudi znamo o životu i o ljudskom srcu?{S} Eto vi i ja, 
se čovek može upoznati. {S}Iza toga svi ljudi liče jedni na druge i postaju dosadni: čandrljivi 
em, jer i on je svakako gadan kao i svi ljudi.{S} Meni se desila strašna i značajna stvar i ona 
ne ili čak zazorne reči, u kojoj su svi ljudi i žene tako dobri, čestiti i pažljivi jedni prema 
.{S} Eto ja u Beogradu često čujem kako ljudi sa zadovoljstvom pričaju tuđe prljave <pb n="84"  
oži, pa ipak među ljudima ima tako malo ljudi, a tako mnogo dece.{S} Kad je čovek sam i kad maš 
ije pisana za mlade devojke.{S} Ali eto ljudi od raznih niskih zabava nemaju vremena da čitaju, 
a dobro uče, da se odlikuju, da postaju ljudi, da dobiju poštovanje, počasti, novaca, da se ože 
da mu ga i sad dam i da ga pitam zar su ljudi tako okrutni, zar se to ne može oprostiti, zar ja 
 <head>BORBA: POBEDA ILI PAD?</head> <p>Ljudi tako neprirodno govore, čitaju, smeju se, tako ne 
 sam tebe gledao.{S} Nije čika sa svima ljudima bio vedar i veseo.{S} Još kad si mi jodnom kao  
Kako ću ja da gledam sad u oči poštenim ljudima? {S}Mama, oče, čiko, gde ste da vidite večeras  
.{S} Ta je knjiga pisana kao proklestvo ljudima, da bi se zgadili i postidili i popravili; ona  
} Bože moj, kako ima čudnih stvari među ljudima. {S}Nikola otišao u pozadinu, a ja sam mlada i  
ma i obrazovanje se množi, pa ipak među ljudima ima tako malo ljudi, a tako mnogo dece.{S} Kad  
ja nemam moć sunca:{S} Da raskravljujem ljudska srca; naprotiv i meni treba vremena dok se oslo 
pće ne ume ili neće da vidi zle osobine ljudske, čitava radnja izlazi odviše jednostrana, površ 
t, tako silno odskaču negativne osobine ljudske; u ovim danima svakog zla i napasti kad ljudi,  
 kako je on silan u poznavanju života i ljudske prirode i čini mi se da može da vidi kroz moju  
 kako je on silan u poznavanju života i ljudske prirode i čini mi se, da može da vidi kroz moju 
a ih i takvih koji kao divovi raskidaju ljudske bole, samo su oni retki.</p> <p>Dakle, doktor j 
 ni o dubokoumnim idejama i rešavanjima ljudskih problema.{S} To ovde nije ni potrebno; jer ona 
zlih živaca lebdi tračak sunca: — našeg ljudskog razuma; i sva ona provikana inferiornost žensk 
estranom poznavanju i skidanju tipova i ljudskog društva, o složenoj konstrukciji, motivaciji i 
>— Šta mi živi ljudi znamo o životu i o ljudskom srcu?{S} Eto vi i ja, mi se uzimamo po razumu  
a da me Nikola, ovaj isti Natin Nikola, ljulja.{S} Kad me baci u visinu, ja dodirnem grane.{S}  
am bila mala, pa kad smo se ljuljali na ljuljašci, najviše sam volela da me Nikola, ovaj isti N 
jev, to je bio užas, kao da sam pala sa ljuljaške i razbila se i neću zato da krivim Nikolu, al 
la.{S} Kad sam bila mala, pa kad smo se ljuljali na ljuljašci, najviše sam volela da me Nikola, 
o smem od svih malih samo ja tako da se ljuljam.{S} Nešto nalik na to osetila sam i tih nekolik 
nogo volim decu, a vaše je tako nežno i ljupko.</p> <p>Ali, gospodine, pre nego što dođete i za 
Oni misle da sve što ja činim mora biti ljupko i naivno.{S} Ali treba biti obazriv; i slučaj mo 
astio, a snaja se tako energično i tako ljupko usprotivila tome, da sam morala popustiti.{S} Up 
tvoju strinu - zbog lepih plavih očiju, ljupkog lica, i velike kose, i zbog toga što mi je tada 
e glasno svoje misli.{S} U tome i jeste ljupkost dece što se ona ne stide.{S} Moja snaja ima st 
neprirodno; ocenio sam da imate takta i ljupkosti. {S}Ali bojim se da mala u prvo vreme ne bude 
e, smrti se ne boji“ — reče on, ne više ljut na seljake, već gotovo okrepljen dodirom sa njima. 
a ponesemo i Nati cveća — šapnu Nikola, ljuteći se na sebe.</p> <p>— Pa evo ovih ruža, sasvim s 
ona ga liže. {S}Ali sad se moj ljubimac ljuti na mene što hoću da idem i preti mi da neće više  
 mnom kad odem.{S} Snaja plače, Mika se ljuti, deca se smeju.{S} Ja idem da ublažim i zasladim  
 jednome rasporio trbuh.{S} On se retko ljuti, samo se ožalosti, ili zabrine, ili postane jedak 
" /> <p>Zašto ja ponekad nisam jaka?{S} Ljutim se na sebe i hoću to da ispitam.{S} Neko možda m 
s, jer je vama vaša mašta istina.{S} Ne ljutim se.{S} Ja sam tako sujetna da mi je to prijatno  
ljaj.{S} Očajna sam i ogorčena.{S} I ne ljutim se na toga gospodina što je otišao, već na sebe  
, gotovo drsko, ali ja se ne bunim i ne ljutim; osećam kako je on silan u poznavanju života i l 
, gotovo drsko, ali ja se ne bunim i ne ljutim; osećam, kako je on silan u poznavanju života i  
uviše.{S} Ja se uozbiljih i počeh da se ljutim i na Nikolu.</p> <p>— Hoćeš li da me upoznaš sa  
u nam hladne, poistovetujemo ih sebi, i ljutimo se pomalo na sve one spisateljice koje se upinj 
 ponova s većom žestinom spopadne bol i ljutina i očajanje i želim da umrem pre nego što se pom 
ije došao k meni, nego odseo u kafani — ljutio se tata ljubazno.</p> <p>Ranije ga nisam poznava 
u da vas vidim.{S} Znate ja sam se juče ljutio <pb n="143" /> što nismo ugovorili da svadbe bud 
odbila.{S} Bilo mi je žao, čak sam se i ljutio, a kad sam dovršio pismo i pročitao njeno ime, j 
 smešno.{S} Mi smo oboje znali da su to ludorije, a oboje smo davali vrednosti tim rečima, on š 
bogne, on bi se mogao voleti, ali to su ludorije.{S} On tako daleko stoji nad nama. {S}One jedn 
ktali, kukali kakve su to žege početkom maja, izlazili, ulazili, otvarali prozore i brisali zno 
e savesti ja sam bila mnogo nežna prema majci i ocu i moja ljubav ih je usrećila i malo utešila 
nogo voleo i toliko puta je kazao ocu i majci: vi ne znate da je ona pametnija od ono dvoje sta 
a je odložena do nove godine, jer njena majka nije mogla da dopusti da bude ranije kako je Niko 
ojaka, hiljada, veridba i brakova naših majka i dedova, sve sitne gospode.{S} Nema tu devojaka  
a porazgovara još malo s nama, a kad mu majka spremi sve za put, doći će i ona s ocem, „da pose 
 je dadilja detetu, koje je odraslo bez majke.</p> <p>Radije je slušao.{S} I malo iznenađeno i  
gubiti.{S} Isto je tako bilo i s njenom majkom...{S} Suviše nežna.</p> <p>On steže rukom čelo.{ 
ava manje liči na njega, zacelo liči na majku.{S} On uđe i metnu mi ruku na rame. {S}Nisam se t 
da volim tuđe dete.{S} Iva najviše voli majku koja ga hrani; Miša tatu koji mu pokazuje slike,  
avlju volim to dete, ja volim i njegovu majku po onome što je ono od nje nasledilo.{S} Da li je 
o proleće, a njen bol se brže leči nego malarija.</p> <p>— Ah, doktore, — prekidam ga ja i poku 
o proleće, a njen bol se brže leči nego malarija.</p> <p>— Ah, doktore, — prekidam ga ja i poku 
mi je uputstva za dete i otišao.{S} Ne, maloj je bilo sve bolje.{S} Ona je pila mleka i tiho ra 
 ja krijem.</p> <p>On zna koliko sam ja maloj od koristi i vrlo mi je zahvalan.{S} Eto baš u to 
e koliko sam bila nepravična, oprostite maloj neznalici!..</p> <p>I jedna suza pada da završi o 
ija, vi ste popustili, kao neki starac, maminoj slabosti i ljubavi.{S} Vi me volite, to znam, a 
Čovek zato i živi da traži sreću i samo manijaci uporno ostaju godinama na jednom istom groblju 
.{S} Mi ne možemo ponavljati staro, još manje otpočeti što novo, a uspomena se ne može izbrisat 
e sitne fine detinje crte.{S} Kad spava manje liči na njega, zacelo liči na majku.{S} On uđe i  
i. Što sam više čekala, ta je misao sve manje energije sadržavala.{S} Međutim ja sam počela da  
ne Beatrice, svršava sasvim slučajnim i manje više ravnodušnim brakom.{S} I tu istom: u realnom 
 ali prijateljstvo starijih nije nimalo manje. </p> <pb n="33" /> <p>Nikola ume vrlo lepo da pr 
a, ja bih udesila da sam što je mogućno manje ružna i ne bih nikad išla u društvo. Šetala bih p 
šim i da li se neću pokajati. {S}Idem u manje mesto i udajem se za sreskog „doktorčića“ koji je 
će i ona osetiti potrebu da voli nekoga manjeg od sebe, zaštitnički da voli, kao što ti voliš n 
li sveta, stajale su u zelenilu spojene manjom kapijom i izgledale tako male, da su me nečim po 
pb n="11"/> da ima ukusa pri odabiranju materijala, smisla za sadržaj i fabulu, a oka za kompoz 
u njima mnogo površnih ljudi i strašnih materijalista.{S} Ima ih i takvih koji kao divovi raski 
gnem i kažem: imam da radim.{S} Sad sam maturantkinja i ne govorim više da učim, već da radim.{ 
S} Poče da svira i da pevuši neku tužnu melodiju.</p> <p>— Nikola, zlatni, molim te, nemoj da p 
o volji da me i u tome obmane. Čovek se menja: bio sam stariji i sad mi je trebalo nešto drugo. 
prijatna u tome vraćanju.{S} Ti živiš i menjaš se i tražiš sve novo i novo, a tamo negde u jedn 
la doneo.{S} I sad ih još volim.{S} Ali menja se ta ljubav.{S} Pre mi je njihov miris ličio na  
 ga volim.{S} Eto to „voli“ kako se ono menja u životu!{S} I mi još nešto pričamo o stalnosti.{ 
nisam znala osim da se godišnja vremena menjaju: da čoveku ne bude dosadno; da nas sneg uteši z 
u njihovim dušama.{S} Njene brige će se menjati: da dobro uče, da se odlikuju, da postaju ljudi 
lo, da je ostao da prenoći u pređašnjoj Mikinoj sobi.</p> <p>Ništa o tome nisam zabeležila.{S}  
, meni se čini <pb n="143" /> da toliki milijuni ljudi nisu uzalud verovali u Boga; ima nešto u 
 činilo da je sad ružno da zavrti glavu mladoj devojci, da otkazuje veridbu i da pravi skandal, 
vot umire, onda se ne plače. {S}Nikola, moj mili, je li i u tvojoj duši tako?{S} Ah, on udešava 
pametan znači biti nesrećan.{S} Istina, moj čika sasvim obrnuto tvrdi, ali ja mu ne verujem, je 
u školu.{S} Ja se smejem.{S} Neće više, moj tato, biti kako vi hoćete, već kako ja hoću.{S} Zna 
sloboda.{S} Ti si moja žena i moj drug, moj najbolji prijatelj.{S} Znaš, kao što ti je tvoj čik 
žrtvovala za njega, ali moja duša pati, moj život mi se čini gotovo neprirodan, ja se ponekad o 
e, ali sve to je lepo što ga moj izraz, moj temperamenat obasjava i daje mu života.{S} Temperam 
 „oduševljeni“ mojom inteligencijom.{S} Moj je otac sujetan: on hoće, zato što je on prvi u var 
u se može lako odgovoriti negativno.{S} Moj odgovor je gotov:</p> <p>Gospodine, velika čast koj 
žnost ispunjavam kako najbolje mogu.{S} Moj je posao ozbiljan i težak.{S} Ali ja ne bih umeo da 
ebala, strašljivo ga upitah:</p> <p>— A moj dnevnik?</p> <p>— - Vaš dnevnik?{S} Ah, da, hvala v 
o nepravilne, ali sve to je lepo što ga moj izraz, moj temperamenat obasjava i daje mu života.{ 
u mi dale da je omrznem što je obmanula moj život i nehotice prevarila moje nade.{S} I ja sam j 
načajna stvar i ona je sasvim prevrnula moj život.{S} Uostalom možda je ovako bolje.{S} Volim v 
> <p>Moj se gospodin otrezni i zbuni na moj zapovednički pokret.{S} On se uplaši od mene, ili z 
meni ne dolaze nikad bez poziva osim na moj rođendan.{S} I tako imam najbolje društvo i mogu da 
egova prokleta knjiga.</p> <p>Ujutru na moj rođendan otišla sam da me poljubi strina, koja je j 
ala na lepom tonu pisma, ne zamerite za moj ton i — da budemo prijatelji.</p> <p>Jovanka.</p> < 
elji.{S} Pošt. i t. d.</p> <p>Ali, Bože moj, kakvo sam ja čudovište !{S} Meni je ovo pismo prij 
sa „doktorom“ govorila o njemu.{S} Bože moj, kako ima čudnih stvari među ljudima. {S}Nikola oti 
a ima u njemu.{S} Onaj koji ima da bude moj muž treba da zna, Vi ćete mi ga vratiti ako vam se  
mame, on dolazi meni i pristaje da bude moj sin.{S} I to umiljavanje jednog anđela tako je veli 
ebalo je položiti.{S} Tata je čuo da je moj pismeni bio slavan.{S} Meni se čini da zato imam dn 
nog čoveka, koji me ipak voli i koji je moj muž. </p> <pb n="151" /> <p>On je potpun čovek.{S}  
lupo neznanje.{S} A šta li misle o tome moj otac i mati ?{S} Svakako veruju da još ne znam, a m 
i poliven, a ona ga liže. {S}Ali sad se moj ljubimac ljuti na mene što hoću da idem i preti mi  
oga oca mene, ja vas molim da pročitate moj dnevnik.{S} Tu je ceo moj život otkad umem da misli 
ljubav je sloboda.{S} Ti si moja žena i moj drug, moj najbolji prijatelj.{S} Znaš, kao što ti j 
napisano.{S} Meni je dvadeseta godina i moj je život svršen.{S} Moja je mladost već prošla.{S}  
atrao da se samo po sebi razume da je i moj život tebi otvoren i da ti možeš sve znati i sve ču 
anje da padnem na maturi.{S} Da li se i moj dragi čika toga boji?{S} Ne verujem; on tako mnogo  
S} Nikola je sasvim propao u politiku i moj tata i on se lepo slažu, jer su jednomišljenici.</p 
e sve bilu sporedno, samo moja ljubav i moj bol su bili važni. Živim, učim, ali nemam šta da za 
Meni je nezgodno, da me pregleda i leči moj brat.{S} Volim više da to čini doktor S.{S} On je o 
osmehnuh podrugljivo i pomislih: „Dragi moj tato, ne volim ja nikoga toliko da bih mogla biti l 
 da možeš. {S}Mislim da je to poslednji moj bol, poslednji udar od života meni.{S} A tebi je te 
dmah sam videla da sam pogrešila, da mi moj dragi čika nije tu knjigu kupio za rođendan; nju je 
 bolesnika od čijeg ozdravljenja zavisi moj život i opstanak sveta.{S} Oko pet sati nagoh se i  
arima i pošto je ljubav došla da uništi moj život, sad je moja duša postala tako slaba i bolesn 
/p> <p>Znam da je još pred maturu jedan moj drug rekao Ani da ja imam riđu kosu, lice kao plavu 
 mislim da je samo njegov bol zauzdavao moj bol.</p> <p>— Tebi nije dobro?</p> <p>— Dobro mi je 
 da pročitate moj dnevnik.{S} Tu je ceo moj život otkad umem da mislim. {S}Niko ne zna da sam g 
> <p>— Idite! — viknuh, a glas nije bio moj.</p> <p>— Zašto? — reče on, i pošto je bio bled poc 
edna suza pada da završi ovaj dan. Čiko moj, ubeđena sam da bi danas bio zadovoljan i srećan ka 
m se mučila za druge stvari. Čiko, čiko moj, zašto si otišao?{S} Zašto mi nisi poslao pre to pi 
 prošla.{S} Zašto si ti, Nikola, ušao u moj život? {S}Zašto sam te srela?{S} Da mi daš malo rad 
u, ali ne mogu više da ga vidim.</p> <p>Moj se gospodin otrezni i zbuni na moj zapovednički pok 
je išlo glatko kad je tu bio Nikola. {S}Moj brat i njegov stariji sinčić su me dočekali.{S} Oni 
 se mnogo uznemirila.{S} I onda zbogom, moja slobodo.{S} Ja ne bih tada mogla biti ni trenut sp 
o drugog siti.{S} Eto danas sam srećan; moja dužnost i moja ljubav su u skladu.</p> <p>Ja ga on 
evnik i odgovor:{S} Mnogo vam hvala.{S} Moja odluka je čvršća time što ste dopustili da vas sas 
 uvredim, onda ga nisam ni uvredila.{S} Moja je savest čista, a ako je on nešto pronašao, to je 
oš se ne miri sa društvenim formama.{S} Moja je verenica više mila i dobra, nogo lepa.</p> <p>— 
 se ponosi kad ide s njom u društva.{S} Moja sestra je verena.{S} Njoj je dvadeset i četiri god 
ima:{S} Molim vas, ja nisam trgovac.{S} Moja žena kod mene nikad neće oskudedevati, to je moja  
e ljupkost dece što se ona ne stide.{S} Moja snaja ima sto poslova i sto sitnih briga.{S} Ona n 
ne oči, i počne da govori o drugome.{S} Moja je odluka već gotova: svim silama hoću da se lečim 
ne oči, i počne da govori o drugome.{S} Moja je odluka već gotova: svim silama hoću da se lečim 
deseta godina i moj je život svršen.{S} Moja je mladost već prošla.{S} Zašto si ti, Nikola, uša 
da se okružim samo onim što je lepo.{S} Moja je soba vrlo ukusno nameštena.{S} Imam i cveća, sa 
{S} Da poznam sreću i da je izgubim?{S} Moja je mladost prošla lepa i nesvesna kao san, pa ipak 
a? — nastavi on kako je počeo.</p> <p>— Moja zemljakinja — reče i Nikola sad francuski. „<forei 
o i jasno i mi smo krasni prijatelji, a moja pametna glava šta sve nije izmislila.{S} Vrlo sam  
 je njegova duša moro kao što slutim, a moja samo reka, onda zašto se bojati ?{S} Neka se izgub 
.{S} Došao on, ponova se upoznali, duša moja pomislila radosno: eto čoveka, eto prijatelja. {S} 
koro dve godine nisam svirala.{S} Draga moja devojko, za to si bila velika budala.{S} Sad opet  
ega.{S} Meni se čini da se njemu dopala moja glava.{S} Primetila sam da taj svet sa strane pron 
de sam. {S}A mene je i kod kuće spopala moja vasionska tuga. Šta je to što liči na grižnju save 
ri puta pogrešila.{S} I onda me spopala moja zlovolja.{S} On predloži da ponovimo, ja se digoh  
u, i malo sam sreće imao.{S} Ti bi bila moja sreća, da sudbina nije pogrešila, i moje dete dala 
 Sudba mi je poslala utehu: i pregorena moja ljubav za ženom drugom, saradnikom moga intelektua 
ga tek sad našla <pb n="162" /> i da je moja duša patila i čeznula ne što nije bila dosad srećn 
t, pokazali da je život dužnost i da je moja najveća i najlepša dužnost: da volim.</p> <p>Kraj< 
neprijatnost?{S} Da li je mogućno da je moja nesvesna svest nešto shvatila, da je nejasno primi 
ala svoj greh, zar on ne vidi kolika je moja ljubav i moja patnja.{S} Hoću da ga molim da mi ka 
žnosti.{S} A šta ću ja da radim? Šta je moja dužnost?{S} Koga ću ja da volim?{S} Ko će mene da  
e izazovem vaše sažaljenje. {S}Takva je moja filozofija.{S} U svakom slučaju — da budemo prijat 
jubav došla da uništi moj život, sad je moja duša postala tako slaba i bolesno prijemčiva, da s 
a?), i u jedan drugi viši svet, koji je moja škola, profesori i drugovi; imam i treći svet: ja  
nemaš jednu dušu sasvim blisku kojoj je moja duša sasvim odana.{S} Mislim da sam se nesvesno ču 
kod mene nikad neće oskudedevati, to je moja briga i dužnost, a ako vi svojoj kćeri želite što  
 vrlo delikatno pitanje među nama to je moja ćerčica. Ženeći se po drugi put, ja joj u isto vre 
, da sam suviše sebičan?</p> <p>Duša se moja otvori i ja osetih da ću sad moći sve da mu kažem. 
 je on iz sasvim drugog sveta koji ja i moja okolina ne razumemo.</p> <p>U slepim očima mi kuca 
iše ništa.{S} Sve je drugo moja mašta i moja luda priroda koja hoće, ne znam šta hoće, — reči m 
d, i šetnje po prirodi i razmišljanje i moja urođena pravičnost nisu mi dale da je omrznem što  
aje.{S} To me je odmah zainteresovalo i moja sumnja je brzo prešla u ubeđenje da je taj glas iz 
parade.{S} Ja sam odgovorila da je to i moja želja. {S}Ostalo je sve ostavio nama na volju.{S}  
i i jaki, čak i oni najskromniji, eto i moja jedinstvena snaja, svi smo u po nečemu uobraženi i 
S} Eto danas sam srećan; moja dužnost i moja ljubav su u skladu.</p> <p>Ja ga onda, strepeći, u 
am bila mnogo nežna prema majci i ocu i moja ljubav ih je usrećila i malo utešila za čikom.{S}  
 zar on ne vidi kolika je moja ljubav i moja patnja.{S} Hoću da ga molim da mi kaže sve što o m 
devojka što u sebi nosi čar dana i noći moja ćerka i ja ću sam to misliti i osećati.{S} Znaš li 
 bih mnogo više žrtvovala za njega, ali moja duša pati, moj život mi se čini gotovo neprirodan, 
činjavanje; ljubav je sloboda.{S} Ti si moja žena i moj drug, moj najbolji prijatelj.{S} Znaš,  
ine.{S} Nisam ni slutila da će ona biti moja ćerčica.</p> <p>Kad je polazio, on nam je srdačno  
me je bez reči i voleo, Nikola, ljubavi moja, zašto mi nekako ne saopštiš, kako je u tvojoj duš 
a bih se tome.{S} Moji me vole.{S} Ipak moja sestra voli više decu i zeta nego mene.{S} Ne zame 
telo, gle, cvetao prvi cvet, vatren kao moja ljubav; hoću ga . . .</p> <p>Ja nisam videla njego 
 čika voleo da mu pišem i kako je čuvao moja pisma.{S} Zašto mu nisam pisala češće, zašto sam p 
tila, koliko sam lepa i koliko je blago moja kosa.</p> <p>Hoću da naučim sve, što je od vrednos 
av</hi> — i više ništa.{S} Sve je drugo moja mašta i moja luda priroda koja hoće, ne znam šta h 
jem i da držim pod ključem svesku i ako moja sestra nije radoznala, a mojih se roditelja ne tič 
 vodi između zemlje i neba.</p> <p>Jelo moja, radi.{S} To je jedini savet što ti mogu dati.{S}  
m.{S} Pre mi je sve bilu sporedno, samo moja ljubav i moj bol su bili važni. Živim, učim, ali n 
 povesti?</p> <p>— Ah!{S} Neću, to nisu moja deca.{S} Ja nemam dece.{S} To su sve deca moje ses 
da i umor dođe kad ga izazoveš.{S} Kroz moja stopala je nešto kucalo kao električna struja i ja 
lavi u svome ubeđenju ...{S} Ah!</p> <p>Moja je snaja prekinula moje ništavno filozofiranje i d 
.{S} Bojim se ... i žao mi je...</p> <p>Moja je duša prepuna nežnosti i na te reči zatalasa se  
su morali popustiti.{S} Ja sam jača. {S}Moja je volja puna snage mladosti.</p> <pb n="60" /> <m 
ije, za drugo jače dete..., ali moje... moje...{S} Mogu je i izgubiti.{S} Isto je tako bilo i s 
lo, do pre nekoliko dana.{S} Ili bolje: moje je neznanje bilo lepo i dugo.{S} Ne znam da li da  
ina i ja sam se probudila iz obmane.{S} Moje je detinjstvo bilo lepo i dugo je trajalo, do pre  
ikoga.{S} Da li će na tome i ostati?{S} Moje se sve misli svode na to, kao Boškove na kolače vo 
 Malo posle on diže oči i traži nešto — moje oči koje su ga gledale.{S} Pozdravi me osmehom.{S} 
zi život pun slobode i lepote.</p> <p>— Moje dete, život nije uvek tako lep kao što izgleda.{S} 
sio klopku i srce je uhvaćeno.</p> <p>— Moje tako dršće kao da je uhvaćeno.{S} Međutim meni je  
ca.{S} Ja nemam dece.{S} To su sve deca moje sestre i ove gospođe.{S} Njima mama neće dati da i 
obmanula moj život i nehotice prevarila moje nade.{S} I ja sam je voleo kao dobru domaćicu, kao 
.{S} Ah!</p> <p>Moja je snaja prekinula moje ništavno filozofiranje i donela depešu da mi je či 
da je to zato što je ona u crnini, a na moje nerve utiču boje.{S} Znam kad sam pre godinu dana  
ne...</p> <p>On prestaje, osmehne se na moje uplašene, razrogačene oči, i počne da govori o dru 
ajnu.</p> <p>On prestaje, osmehne se na moje uplašene, razrogačene oči, i počne da govori o dru 
egova je filozofija sasvim različita od moje.{S} Ona je obratna: on zna sve i opet kaže da je s 
S}Ja bih htela jednu sreću sačinjenu od moje i njegove ljubavi; ja što bih načinila od njega i  
 da primiriše i njegove usne pritiskoše moje.{S} Miris od duvana, nešto zlo što opija i nešto s 
o da pomiriše i njegove usne pritiskoše moje.{S} Miris od duvana, nešto zlo što opija i nešto s 
p>— Ime, ime vaše.</p> <p>— Što, baš je moje ime lepo.</p> <p>— Lepo za drugu neku, lepo samo p 
ama i očima punim ljubavi, zadrhtalo je moje srce od nežnosti koju je celog života stezalo u se 
li.{S} Jednog dana, na mesec dana posle moje ozbiljne odluke koju sam zabeležila u dnevnik, dob 
> <p>Kad smo se danas našli kod rodbine moje snaje, on mi posle pozdrava reče, smešeći se:</p>  
i me ne voli?{S} Ah, da ti znaš kako se moje srce kida što ti o meni lako lepo misliš i što je  
oja sreća, da sudbina nije pogrešila, i moje dete dala mome bratu. {S}Otimao sam od tvojih rodi 
oje duševno stanje, ja sam se ućutala i moje misli su lutale kao putnici kroz noć i kroz polja, 
te; on nikako ne smatra da je to dete i moje, neće da mi ga da, da bude naše.{S} On kao da nika 
rahovito teško na ovome svetu.{S} Ali i moje oči <pb n="58" /> pune suza obaraju se dole i ispo 
varim se i do kraja sve se više divim i moje predosećanje postaje ispunjena nada.{S} Mislim da  
i,<pb n="150" /> ali ne znam da li vidi moje snebivanje, strahovanje i — da nisam potpuno srećn 
 druge nije, za drugo jače dete..., ali moje... moje...{S} Mogu je i izgubiti.{S} Isto je tako  
e.{S} Ja sam ponekad plakao što ti nisi moje dete, što ja nemam prava da te ispitavam kako ja b 
} Hoćeš li da ja budem tvoja mama, a ti moje dete?</p> <p>— Hoću — reče ona ozbiljno.</p> <p>On 
 Ali Nikola nije takav čovek.{S} Eto ti moje sudbe; štogod imam prijatno i lepo, ja izgubim.{S} 
ro, onda će Lela sa mnom zajedno voleti moje dete.</p> <p>- Kako si tvrdoglava — smejao se on i 
idem sama ili sa najstarijom devojčicom moje sestre.{S} Volim da odem kod strine i da je ispitu 
da o njemu nisam vodila računa.{S} Celo moje biće odnosilo se prema njemu kao prema stvari koja 
ome biću i pojmih da je „ono“ bilo samo moje uobraženje i da je njegova priroda takva, da joj j 
eskrajnom ljubavlju i poverenjem vezano moje biće za njega.{S} Tri meseca posle venčanja poseti 
la da lažem.{S} Nikome neću priznati to moje glupo neznanje.{S} A šta li misle o tome moj otac  
nekako nemarno, neiskreno; a kad je čuo moje odlučno neću, on se iznenadio i ušao.</p> <p>- Zaš 
jer će to dugo učenje pokvariti vedrinu moje duše.{S} A posle, sve te učene devojke ostanu used 
2" /> <p>Nešto mi je prazno i tužno bez moje velike sestre.{S} Ona je mene mnogo volela. {S}Kad 
ta i kad su bili u predsoblju, čujem iz moje sobe, na kojoj su vrata bila samo priklonjena kako 
, da može da vidi kroz moju dušu i kroz moje telo kao kroz staklo. {S}I osećam, da se potčinjav 
e da može da vidi kroz moju dušu i kroz moje telo kao kroz staklo.{S} I osećam da se podčinjava 
</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Moje dve drugarice su se zaljubile, obe u isto vreme u  
S} Ne bih voleo da i ti tako misliš.{S} Moji roditelji žele da se oženim i ja nalazim da je tak 
am raspoložena, smejala bih se tome.{S} Moji me vole.{S} Ipak moja sestra voli više decu i zeta 
a me u oči, kao da baca udicu u vodu, a moji se uplašeni pogledi kriju, da ne uhvati kakvu tajn 
a me u oči, kao da baca udicu u vodu, a moji uplašeni pogledi se kriju, da ne uhvati kakvu tajn 
azume se, ja sam se sasvim promenila, i moji su izvoleli to primetiti.{S} Da sam umela da se os 
 znala <hi>ono</hi>?{S} Svi su znali, i moji drugovi, i dve drugarice.{S} Zašto ja da ne znam ? 
jine udadbe i mojih uvreda.{S} Ali, svi moji dragi, koji i <pb n="147" /> ne znate koliko sam b 
sli, da mi hude drug, prijatelj.{S} Svi moji pokušaji ostajali su uzaludni pred tim stvorenjem  
sku i ako moja sestra nije radoznala, a mojih se roditelja ne tiče šta ja pišem.{S} Oni misle d 
neka tajna i neka slutnja su u noći iza mojih zavesa, u mirisu cveća koje vene, u klaviru u koj 
iskreno i vesele oči kao da beže ispred mojih i on se kao slučajno zagleda u poneku knjigu i os 
originalno.{S} Sećam se sejine udadbe i mojih uvreda.{S} Ali, svi moji dragi, koji i <pb n="147 
o lepo stojalo mome belom licu i vratu, mojim crnim očima i mojoj riđoj kosi.{S} Ja sam bila ma 
.{S} Kad sam načinila glupu avanturu sa mojim prvim prosiocem, ja sam se uplašila da nije život 
 o našoj i Nikolinoj kući, o njegovim i mojim roditeljima i kaže da i kod njih ima takvog prija 
ad ja svršim jednu knjigu, kažem zbogom mojim junacima i zbog njihova odlaska utešim se tako, d 
sam hrabra, ničega se ne bih bojala i u mojim očima i na mome licu sijala bi takva sreća da bi  
.{S} A ti, Nikola, kad si je ti video u mojim očima?{S} Sad znam; kad se voli onda se oprašta,  
i imao bi opravdanja pred svojima, pred mojima i pred sobom.{S} Onda bi Nata i njeni bili žrtva 
belom licu i vratu, mojim crnim očima i mojoj riđoj kosi.{S} Ja sam bila malo opijena: izgleda  
 pristala da bude drugarica meni i mati mojoj devojčici.{S} Nisam više toliko mlad da se odušev 
spođica slobodna i kako ti misliš o toj mojoj nameri.{S} Znam da nije mnogo što joj ja mogu pon 
{S} Za rođendan neću biti ovde, ali sam mojoj pametnici kupio nekoliko knjiga.{S} Otidi, strina 
 oblačila, seja me je mazila, mislila o mojoj spoljašnjosti više nego ja i ona mi je razvila uk 
išta pisala.{S} Jedem, spavam, šetam po mojoj velikoj bašti. {S}I tako vreme prolazi bez utisak 
e no što su hteli da pođu, pre mraka, u mojoj se duši nešto zaoblači. {S}Zovnuh ga u drugu sobu 
ad više nije lepo.{S} Možda je dosada u mojoj duši, pa je nosim svuda.{S} Ni knjige me više ne  
da od svega toga nije ništa, a šta je u mojoj duši to nikome neću da kažem.{S} Onda on planu i  
i, zagleda u mene. Čiko, ima pomrčine u mojoj duši; to što tražite nećete videti!</p> <mileston 
p>Otišli su.{S} Neko se more zanijalo u mojoj duši, I zaneta sam i sve vidim jasno.{S} I razume 
elju dana roka. {S}Zaklatilo se nešto u mojoj duši i srce me je povuklo tome ozbiljnom i tajans 
ti da su tata i profesori „oduševljeni“ mojom inteligencijom.{S} Moj je otac sujetan: on hoće,  
 ne zna, kao što si mislila onda kad si mojom nepažnjom onako rano došla do one mučne i gorke k 
raze.{S} On se sasvim složio sa mnom, s mojom metodom, rekao da je i sam hteo da me za to moli  
kad, Jelo.</p> <p>Jedna svetlost obasja moju dušu i ja osetili radost u celom svome biću i pojm 
itam još Mopasana, jer je mnogo grub za moju dušu. Čika i ja smo opet najbolji prijatelji, ali  
tni čika, da on nije dovoljno veliki za moju Jelu.</p> <p>Da ti kažem jednu istoriju koju niko  
hvalan.</p> <p>I on prijateljski stište moju ruku u početku, dok je govorio, ja sam pomišljala  
{S} A tamo, videćeš Miku, snaju, decu i moju verenicu.{S} Ja ću se starati, da ti ne bude dugo  
 snega srušiše i da njegova duša zagrli moju.</p> <p>— Nema više bolesnika, mala spava.{S} Sad  
 Velika Škola — kakva razlika.{S} Volim moju školu.{S} Ona mi je najdraža kuća u Srbiji.{S} Sve 
imao.{S} Ali baš u to vreme sam zavoleo moju malu bratanicu.{S} Sudba mi je poslala utehu: i pr 
ijatno — rekoh ja i opazih da je opazio moju duboku radost.</p> <p>— A možda sam prosto izmisli 
e je i sprečavalo da se ženim i ubrzalo moju odluku da vas zamolim da pođete sa mnom.{S} Mislim 
ima vere u mene.{S} Ali on često dođe u moju sobu, da vidi kako se spremam i pita me šta ne zna 
ristao na sve ponude, jer su sve išle u moju korist.{S} Imaju novaca, ja ga neću uzeti sebi; pu 
 deca obožavaju.{S} Nijedno ne dolazi u moju sobu dok ga ne zovem.</p> <p>Kad sam došla, ja sam 
 ja pre pristajem da glupaci sumnjaju u moju ispravnost, nego da glupacima objašnjavam i profan 
o će me pogledati u oči i razumeće celu moju jadnu dušu.{S} Ah, pred neki ozbiljan posao treba  
b n="65" /> tuga, i ja je poznadoh, onu moju vaselensku tugu, poznadoh je i setih se da sam je  
rode i čini mi se, da može da vidi kroz moju dušu i kroz moje telo kao kroz staklo. {S}I osećam 
irode i čini mi se da može da vidi kroz moju dušu i kroz moje telo kao kroz staklo.{S} I osećam 
zi ima nekih izvanrednih mesta, koja se moraju naročito istaći.</p> <p>Pre svega odmah udara u  
="139" /> vas brzo zavoleti.{S} Jer vas moraju voleti kad vi to hoćete.{S} To me je i sprečaval 
dskog društva, o složenoj konstrukciji, motivaciji i peripetijama romana, ni o dubokoumnim idej 
 samo pogleda, ja sam, kao što znam kad munja sevne da će posle doći grmljavina, gotovo uvek un 
ama je piće prijatno, a kockari se uvek nadaju u neku dobit, u neku sreću.{S} A u šta se ja nad 
 mogu samo da kažem da je on najbolji i najčestitiji čovek koga poznajem i jedan od najintelige 
im nekoga i što je ona bila najlepša od najbližih.{S} Posle dve godine sretanja i ćutanja, stre 
 Ja ću tako sve što on želi smatrati za najbolje i nimalo me nije strah da ću izgubiti svoju in 
va osim na moj rođendan.{S} I tako imam najbolje društvo i mogu da sam sama kad hoću.{S} Da sam 
oljan što svoju dužnost ispunjavam kako najbolje mogu.{S} Moj je posao ozbiljan i težak.{S} Ali 
je da neko umre, pa ti da postaneš žena najboljega čoveka koga poznaješ.{S} Nato, zamisli kakva 
 tako istinita stara fraza da je knjiga najbolji prijatelj.{S} Imaš drugarica, imaš i prijatelj 
{S} Ili da se pravim vesela? Ćutanje je najbolji odgovor.</p> <milestone unit="subSection" /> < 
oda.{S} Ti si moja žena i moj drug, moj najbolji prijatelj.{S} Znaš, kao što ti je tvoj čika pi 
miti.{S} Ja mogu samo da kažem da je on najbolji i najčestitiji čovek koga poznajem i jedan od  
o grub za moju dušu. Čika i ja smo opet najbolji prijatelji, ali mu tajnu nisam poverila.{S} On 
am riđu kosu, lice kao plavuša, oči kao najcrnja crnka.{S} Hteo je da kaže kako imam sve tri le 
lika.{S} Volim moju školu.{S} Ona mi je najdraža kuća u Srbiji.{S} Svega znanja i sve lepote im 
 se među nama odmara, ti trenutci su mi najdragoceniji u životu i nema te sreće za koju bi ih d 
estitiji čovek koga poznajem i jedan od najinteligentnijih, ali ne i najveseliji.{S} I ako je u 
 onda ti ipak mene nisi voleo najvećom, najjačom, najlepšom ljubavlju?</p> <milestone unit="sub 
 to sam hoće, što misli da će tako biti najkorisniji.{S} To mi nije kazao, ali to je jasno.{S}  
pak mene nisi voleo najvećom, najjačom, najlepšom ljubavlju?</p> <milestone unit="subSection" / 
 njima. Želim da ostavim <pb n="122" /> najlepši spomen, hoću da me još više vole kad odem.{S}  
ebalo da volim nekoga i što je ona bila najlepša od najbližih.{S} Posle dve godine sretanja i ć 
o bilo dvosmisleno.{S} Snaja je primila najlepše. {S}Ona je uvek divna.{S} Toliko puta mislim o 
{S} Ja sam jabuka sa najviših grana, od najlepših i zrela, i niko noće da me obere. Čekam pad:  
m se okamenila i izgubila ono što mi je najlepše bilo: ličnost svoju.</p> <p>Ponekad me spopadn 
je život dužnost i da je moja najveća i najlepša dužnost: da volim.</p> <p>Kraj</p> </div> </di 
Cvećarnica.{S} On izabra jedno petnaest najlepših ruža i dade mi ih.{S} Kako su divno mirisale! 
joj muža i siroče pastorče — svakako su najlepše stranice ovog romana.{S} A lepe su zato, što s 
 upravo potreslo je ono što je u ponosu najlepše.{S} Neko veliko poštovanje osećam prema vama i 
eka od očajanja.</p> <p>Biće koje ti je najmilije pati, a ti mu ne možeš pomoći, ne možeš spreč 
 deca za svojim stolićem igrala, sejinu najmlađu ćerčicu, stala pred njega i sasvim pokrovitelj 
 eto, baš tada pada joj slučajno u ruke najnesrećnija Tolstojeva knjiga „Kreuzerova sonata“.{S} 
nom pisanja pređe u maniru — dotle ovim najnovijim svojim delom gđica Janković pokazuje da je i 
no mesto u srpskoj književnosti.</p> <p>Najnovijim svojim delom „<title>Pre sreće</title>“, Mil 
em da je učim da govori francuski, lake najobičnije fraze.{S} On se sasvim složio sa mnom, s mo 
 Ja bih, mislim mogla biti vašem detetu najpažljivija maćeha, ja bih u to mnogo uložila, ne sam 
 i neočekivano počinje da zameće u njoj najprvo dužnost pa poštovanje prema svom mužu, a onda k 
sva bila prožeta ljubavlju, onda sam je najsilnije osetila, a ni onda je nisam poznala.{S} A ti 
everovatno lud: dešava se s tobom nešto najsilnije, najsudbonosnije, a ti ne znaš i ne razumeš  
m posmatrala: i slabi i jaki, čak i oni najskromniji, eto i moja jedinstvena snaja, svi smo u p 
u.{S} U polje volim da idem sama ili sa najstarijom devojčicom moje sestre.{S} Volim da odem ko 
ud: dešava se s tobom nešto najsilnije, najsudbonosnije, a ti ne znaš i ne razumeš šta je to.{S 
vaše <hi>da</hi> ili <hi>ne</hi> prvi i najvažniji odgovor.{S} Ako pristanete, biću veoma sreća 
kazali da je život dužnost i da je moja najveća i najlepša dužnost: da volim.</p> <p>Kraj</p> < 
S} Nikola, onda ti ipak mene nisi voleo najvećom, najjačom, najlepšom ljubavlju?</p> <milestone 
 kazao veliki pesnik da je čovek čoveku najveća tajna.</p> <p>On vidi kako se ja obradujem kad  
i jedan od najinteligentnijih, ali ne i najveseliji.{S} I ako je udovac i ima dete, a naša Jela 
d zaboravimo posao i pričamo o drugome, najviše o Nikoli.{S} I tako osećam da mi je čikina duša 
a, pa kad smo se ljuljali na ljuljašci, najviše sam volela da me Nikola, ovaj isti Natin Nikola 
ima i nežnosti i strasti i ozbiljnosti, najviše ozbiljnosti.{S} Od prirode je ćutalica.{S} Jeda 
ikla da budem sama i prijatno mi je.{S} Najviše volim knjige i decu.{S} Mi odrasli ljudi tako s 
volela, uvek, još od malena kod kuće, a najviše kad mi ih je Nikola doneo.{S} I sad ih još voli 
isti Nikola koga sam od svih mangupčića najviše volela.{S} Jutros ja šetam po bašti i gledam ka 
i ga da tera konja: a Boško se pravi da najviše voli mene i zbog toga mi ga je tako žao i tako  
ško, snaja voli svoga mezimca Ivu, a ja najviše volim Boška.{S} Miša je već mali čovek vrlo lju 
 može omrznuti; njega svi vole.{S} A ja najviše.{S} Onda kad smo se vratili iz pozorišta, utuče 
trasnih, koje zanose i opijaju, koje ja najviše volim, jer ja uopšte volim snagu i silinu.{S} M 
jansama njihove boje, koju od svih boja najviše volim — kad on stade pred kapiju.</p> <p>— Dobr 
ma ni tuge.</p> <p>Meni se čini da Mika najviše voli Mišu koji je divan nestaško, snaja voli sv 
uvele, utrne drške.{S} Ja sam jabuka sa najviših grana, od najlepših i zrela, i niko noće da me 
} Od svih njenih stvari da izaberem šta najviše volim i da rasporedim kako hoću. {S}Njima ta so 
 biti u tome da volim tuđe dete.{S} Iva najviše voli majku koja ga hrani; Miša tatu koji mu pok 
istina, a to nije mogućno; baš to me je najviše i ubilo u toj knjizi što se istina oseća kao fi 
 što sam lepa, što znam više nego one i najviše što sam ravnodušna prema njima.{S} One misle da 
poznajem dovoljno tu dušu koju poznajem najviše od svih duša.{S} I pored mene u klaviru tek se  
tražiti u našem muškom srcu, onda je to najviše što mi očekujemo od jedne žene.</p> <p>S druge  
jim pametnim, istim kao u oca očima.{S} Najzad upita:</p> <p>— Je li istina da ćete vi doći kod 
sedi još malo.</p> <p>On je posedeo.{S} Najzad ustade.</p> <p>— Doviđenja, Jelo.</p> <p>— Zbogo 
 joj <pb n="153" /> himnu, a kad je ona najzad došla, i to ljubav, ne njena senka, ni slika, ja 
ata me ispituje, traži da vidi prsten i najzad se rasplače.{S} Bože, otkad su oni venčani, čini 
i ćutanja, strepnje i čežnje, rekoh joj najzad da je volim i zaprosih je tajno, moleći je da me 
 da se odmori.</p> <p>— Jelo, — reče on najzad — hajdmo, zadocnićemo.</p> <p>— Dakle, vreme ne  
om napolju i stenicama u kafani, sve to najzad toliko ga je odobrovoljilo, da je ostao da preno 
n="6"/> nikako.{S} I zbog toga jedna od najzanimljivijih literatkinja, George Sand, kraj sveg s 
ostaraju za mene.{S} To može tako da me naljuti.{S} Međutim ja sam posle g.{S} R. imala još pro 
 Prvo sam se opirao, pa kad se on skoro naljuti, ja uzeh.{S} A sad ne znam šta ću s njim.</p> < 
ela je vesela.{S} Ali danas joj se tata naljutio.{S} Javili mu da treba da ide u selo.{S} Opili 
u da ga poljubim, hoću.{S} I on se neće naljutiti, znam, samo će me pogledati u oči i razumeće  
.{S} Napolje sve ruže, otvaraj prozore, napolje i trag od ruža.{S} I čitav mesec dana nisam mog 
u više da ih vidim, ni da ih osetim.{S} Napolje sve ruže, otvaraj prozore, napolje i trag od ru 
mino navaljivanje, tatine pretnje kišom napolju i stenicama u kafani, sve to najzad toliko ga j 
 ode, ja potstakoh vatru i zavalih se u naslonjaču preumorna i fizički i duševno — kad opet nek 
aticu da volite mnogo . .</p> <p>Svi se nasmejaše, njemu zasuziše oči, a ja uzeh u ruke njegovo 
me on jedini smatra za čoveka.{S} On se nasmeja i ode.{S} Kad se vrati, neće me naći više.{S} N 
je ponašanje ne promenite.</p> <p>Ja se nasmejah i rekoh podrugljivo:</p> <p>— Hoćete li da me  
li da ne razume francuski.</p> <p>Ja se nasmejah skoro glasno, mlađi gospodin se zbuni, svetlos 
iziđe s takvim negodovanjem da sam se i nasmejala i zavolela je toga trenutka.</p> <p>— Vidiš,  
svetlošću kao što je mesečina, a kad se nasmejete, bože, kako se odjednom sve promeni: kao da s 
e je ošinula bolom i razdražila.{S} Sad nastaje stvarnost i borba. Živote, ja ću pobediti!</p>  
ne preterujem nikad, jer iz ovog drugog nastaje ono prvo.{S} Za toliko toga mnogo sam mu zahval 
Sand, kraj sveg svog duha, pismenosti i nastojanja ne samo da zadobije muškarački stil i ton, n 
to je Nikola crven i kao postiđen?{S} A Natalija ili ne obraća pažnju na to, ili zna u čemu je  
jateljila s njegovom devojčicom, mamino navaljivanje, tatine pretnje kišom napolju i stenicama  
 stil i ton, nego i muško posmatranje i naziranje na svet, osvaja nas ipak samo onim svojim del 
 još davno, a danas sam dobila drugu iz Neapolja.{S} I ona se potpisala uz njegov pozdrav, drht 
tion" /> <p>On je danas dolazio.{S} Još nedelja dana do svadbe, a on je ipak došao.{S} Dovezao  
ana toliko utisaka da mi se čini bar je nedelja dana bila.{S} Kod kuće ti prođu meseci jednolik 
mužu.{S} Eto, ja bih volela da on svake nedelje dođe, a nalazim da ima smisla, čak mi se dopada 
.{S} A posle, i duge su mi bile ove dve nedelje.{S} Ja sam uvek nervozan kad čekam kakav važan  
 što nismo ugovorili da svadbe bude ove nedelje.</p> <p>Ja sam samo ćutala i gledala ga.{S} On  
a vas sasvim poznam.{S} Ja dolazim prve nedelje.</p> <p>Došao je.{S} Sve je bilo prosto i sveča 
 unit="subSection" /> <p>Prolaze dani i nedelje, a ja nemam šta da zabeležim u dnevnik.{S} Sest 
 smo kod svoje kuće.{S} Dakle, kroz tri nedelje rano ujutru ja ću biti ovde; neću odocniti.</p> 
 može još i biti nečega, ali da mi dadu nedelju dana roka. {S}Zaklatilo se nešto u mojoj duši i 
 kaput.{S} Da, kažu, Nikola dolazi kroz nedelju dana.{S} Ah, eto, to je!...{S} Zašto sad dolazi 
>Dakle, on mene voli.{S} Pa šta mi onda nedostaje? Šta ja hoću?{S} Da bude drukčiji, da promeni 
omeni svoju prirodu?{S} Ne.{S} Nešto mi nedostaje.{S} Svom dušom osećam da bi moglo i drukčije  
ebi, pa ipak svom dušom osećam da nešto nedostaje. {S}Ili je on takav i tako će ostati uvek, il 
pi sedištem od stolice i iziđe s takvim negodovanjem da sam se i nasmejala i zavolela je toga t 
e Jele sve je nekako drhtavo, nervozno, nejasno, jer „ona još ni sama ne zna šta hoće“.{S} Prij 
ja nesvesna svest nešto shvatila, da je nejasno primila utisak da kad se i novac tu umešao da j 
!{S} To je tužno ime, gorko, mračno.{S} Nekoj crnomanjastoj sentimentalki ili sitnoj glavi lepo 
esrela dosta hladno. {S}Ali čuvam se od neljubaznosti.{S} Mi se jedno drugoga baš ništa ne tiče 
te naše devojke ne kreću se kao gazele, nemaju sanjalačkih očiju i ne prate ih paževi.{S} Tu ne 
} Ali eto ljudi od raznih niskih zabava nemaju vremena da čitaju, a mlade devojke nađu knjigu i 
 moli da je poljubi, a ona šapuće: „Ne, nemoj, videće ko, nemoj sad.{S} Ta skoro ćemo se venčat 
iju.</p> <p>— Nikola, zlatni, molim te, nemoj da pevaš, samo sviraj.</p> <p>— Što, ne voliš? —  
i, a ona šapuće: „Ne, nemoj, videće ko, nemoj sad.{S} Ta skoro ćemo se venčati.“ Zet ode, a ja  
ao, Jelo, — nasmeši se on malo bolno. — Nemoj.</p> <p>— Ne, ne, daćemo joj.{S} Ona ne zna da si 
ena da pišem dnevnik.{S} Molim te nikad nemoj zaboraviti da ti imaš prava sve da išteš i sve da 
 istina i lepota i to postoji i sad.{S} Nemojte biti nepravični i nezahvalni i odgurivati ga: d 
ogo uprljao svojim poljupcem.{S} Nikome nemojte reći i onda ništa nije ni bilo.{S} Vi zaboravit 
možete razumeti.{S} A sitne mane svojih nemojte osuđivati tako strogo; i vi ćete ih možda imati 
sebe što znate da uopšte ima rđavstva i nemojte shvatati prirodu kao zlikovca.{S} Još ste suviš 
olim vas dopustite mi da vas zaprosim i nemojte misliti da uobražavam da mi se ne može desiti d 
Nikolom možeš ići kao s bratom.{S} Samo nemojte dugo.</p> <p>Njega je interesovalo da vidi ko s 
 ga: dobro nije krivo što ima i zla. {S}Nemojte kažnjavati sebe što znate da uopšte ima rđavstv 
pre, nego što sam je poznala, otišla je neocenjena i nevoljena koliko zaslužuje.{S} I svojim od 
prestano radio, razvijao se, to je bila neodoljiva potreba moga života, a ona nije htela sa mno 
} Oči su mi lepe i pune tajne kao noć u nepoznatoj zemlji.{S} Kosa mi je lepa, zubi su mi beli, 
prijatelji.</p> <p>— Vi ste drski i kao neprijatelj i kao prijatelj.{S} Pristajem da se pomirim 
 Nije rado govorio, no nije bio od onih neprijatnih ćutalica koji se povlače u sebe kao kornjač 
ano i hladno govorim lekciju, jer mi je neprijatno i da me pohvali i da me pokudi.{S} Danas sam 
m se da mi je, kad sam došla, bilo vrlo neprijatno to da slušam.{S} Ja ne znam u kakvim je ko p 
e i kad sve voliš; da je poneki predmet neprijatno učiti, ali da je veliko zadovoljstvo znati d 
što sam i ja onda osetila neku težinu i neprijatnost?{S} Da li je mogućno da je moja nesvesna s 
onekad sam zaista vesela, ali sam mnogo nervoznija, nego pre. Čini mi se da sam izdržala jako z 
} U društvu neizdrživa dosada, u samoći nesavladljiv bol. Šta ja hoću? {S}Da me ravnodušni ljud 
bolesnija“, osetljivija, uznemirenija i neshvatljivija kao u to doba mladosti.{S} I, eto, baš t 
te.</p> <p>- Da probam?</p> <p>- Ja sam nestrpljiva.</p> <p>Ja ne volim slikove.{S} Bolja je po 
vratima.{S} Tu stade i okrete se.{S} Ja nestrpljivo pokazah još jednom šta želim i onda me tek  
"/> <p>Knjiga, koju napiše ženska ruka, nesumnjivo je za nas — knjiga iz drugog sveta.{S} U nji 
io neku promenu na meni, kako se gotovo neuljudno ponašam prema zetu, kako je zet ugledan čovek 
i, jer i ja patim kad učinim nepravdu i neuljudnost.{S} On se obradova, reče da se boji da nisa 
ivna pobuna devojačke čestitosti protiv neumoljivih nagonskih težnja krvi koja se budi u njoj.{ 
 opečem.{S} A vi ste mislili da sam ili nevaljala, ili glupa, i da mogu biti vaša igračka.</p>  
 zašto vi mrzite sve ljude kad nisu svi nevaljali?{S} Valjda niste vi jedina stvorenje izuzetno 
 Šta?{S} Da budemo prijatelji nas dvoje nevaljalih ljudi.{S} Prvo treba da budemo iskreni i poš 
 sam je poznala, otišla je neocenjena i nevoljena koliko zaslužuje.{S} I svojim odlaskom čika m 
a, strepeći, upitah da li, je nekad bio nezadovoljan mnome, da li je imao štogod da mi prebaci. 
o.{S} Pa šta ja onda hoću?{S} Zašto sam nezadovoljna?</p> <p>Ima nešto medu nama.{S} Njegovo de 
re nekoliko dana.{S} Ili bolje: moje je neznanje bilo lepo i dugo.{S} Ne znam da li da žalim il 
.{S} Nikome neću priznati to moje glupo neznanje.{S} A šta li misle o tome moj otac i mati ?{S} 
bude kako je bilo?{S} Onda bih bila srećnija.{S} Zašto mi nisi dao jedan poljubac, jedan samo,  
 tada pada joj slučajno u ruke najnesrećnija Tolstojeva knjiga „Kreuzerova sonata“.{S} Kad se t 
/hi>, ipak nam je mnogo bliža i simpatičnija.{S} Već ranijim svojim radovima (u <title>Književn 
podignuta rastresena kosa kao da me je, nijajući se, pozivala da provučem ruku kroz uju, da je  
u osvetljenoj konturi i u crnoj silueti nijala se teška neizkazana tuga, a njegova podignuta ra 
oljubi lepo rascvetali i uživam u svima nijansama njihove boje, koju od svih boja najviše volim 
am u njoj gledala izraz tegobe dušo.{S} Nijao je ponovo glavom, i plamen sveće se nijao, u mome 
jao je ponovo glavom, i plamen sveće se nijao, u mome uglu bio je sumrak i velike senke od palm 
i sam znala zašto.{S} Ovo nije nesreća, nije ni svest svoje sićušnosti i nemoći pred prostorom  
e i ona, sirota, jedna izgubljena duša, nije ništa primetila.{S} Jedva jednom ona ode, ja potst 
dluci.{S} Eto ti, sad razumem.{S} Nije, nije tako.{S} On se borio, on je mene voleo, on je žele 
ešto medu nama.{S} Njegovo dete?{S} Ne, nije dete.{S} Kad on ode, ja u detinjim očima ponovo nj 
} Zasmejah se i rekoh:</p> <p>- Bogami, nije rđavo.{S} Tri sezone sa tu, samo još proljeće. </p 
arac zadali krišom.</p> <p>— Ali, Jelo, nije mogućno da ne razumete, a hteo sam da vam ne kažem 
ra se s njim.{S} On voli ljude i život, nije kao ja.{S} Nisam ga ništa pitala što sam htela, ve 
docnije.{S} Eto, tek ste nazreli život, nije vam bio po volji i vi ste počeli činiti nepravde.  
d vas.{S} Nije istina da sreće nema.{S} Nije mogućno da je neće biti za tebe, jer ti si izbrani 
se da svrati kod mene, da se ugreje.{S} Nije se imalo kud, ma da sam mnogo želela da ostanem sa 
o svirali jedno parče u četiri ruke.{S} Nije bilo dobro, ja sam tri puta pogrešila.{S} I onda m 
ojoj odluci.{S} Eto ti, sad razumem.{S} Nije, nije tako.{S} On se borio, on je mene voleo, on j 
je uvek bio lep kad sam tebe gledao.{S} Nije čika sa svima ljudima bio vedar i veseo.{S} Još ka 
 čekam šta će život da učini od vas.{S} Nije istina da sreće nema.{S} Nije mogućno da je neće b 
se zagleda u njega i da nađe lepotu.{S} Nije rado govorio, no nije bio od onih neprijatnih ćuta 
p ili pretvaranje koje staje napora?{S} Nije to.{S} Biva tako, naiđe mi iz pomrčine neka misao, 
— rekoh, smejući se, i osetih da mi već nije više nezgodno. </p> <pb n="40" /> <p>— Krasan je n 
 — reče on pošto me je pogledao u oči — nije mnogo opasno; možda ja u svome strahu preterujem.< 
vo.{S} Eto tako čovek — kako da kažem — nije da se pokvari, jer ja nikad neću da se pokvarim, v 
s dolje pružala se naša varoš.</p> <p>— Nije lepo što je lepo to što je dolje, već je lepo što  
 opasno? — molila sam šapatom.</p> <p>— Nije, za druge nije, za drugo jače dete..., ali moje... 
 <p>— Je li to tvoja verenica?</p> <p>— Nije — odgovori Nikola srpski.</p> <p>— Pa ko je onda?  
p> <p>— A ovo, je li ti mlada?</p> <p>— Nije — reče Nikola.</p> <p>— Nego sestra?</p> <p>— Sest 
, jednog dana zna sve strašne stvari, a nije ga stalo nikakvih bolova; a ko ništa ne zna, pa od 
ta je to što liči na grižnju savesti, a nije, jer krivice <pb n="45" /> nema ?{S} Kakav je to b 
što što draži.{S} On je vrlo pametan, a nije ni posumnjao kako ga ja dobro razumem.{S} Negovo p 
dubine njegove duše.{S} On je otišao, a nije hteo da mi ih pokaže.{S} Zašto nije hteo kad me je 
ja se budi u njoj.{S} Nikad ženska duša nije „bolesnija“, osetljivija, uznemirenija i neshvatlj 
da bi on voleo da me ima pored sebe, da nije nekih jakih razloga, koji se tome protive i koje j 
io?{S} Da ga nije nešto prekoreo?{S} Da nije što sam ja došla?{S} Koješta!{S} Ali zašto je Niko 
p> <p>Eto, i on bi se mogao voleti — da nije oženjen.{S} Ja sam sita fantazije.{S} Neću dopusti 
 kao kafa koja bi bila suviše slatka da nije dosta jaka.{S} Ima ljudi pametnijih od mene koje m 
 prvim prosiocem, ja sam se uplašila da nije život, mene pobedio.{S} U stvari niti ima borbe, n 
a je već ženska ruka napisala, šteta da nije dato u usta ženskoj ličnosti.{S} Ali i pored toga  
lo i drukčije da bude.{S} I bojim se da nije drukčije i nije lepše samo zato što ja ne umem da  
vađaju se, da ja počinjem da sumnjam da nije možda baš neprirodno prirodno, a prirodno da je ve 
i misliš o toj mojoj nameri.{S} Znam da nije mnogo što joj ja mogu ponuditi. <pb n="137" /> Ona 
 bila je u toj veličini, a vreme kao da nije prolazilo, kao da je stalo, da se odmori.</p> <p>— 
 valja - rekoh ja.{S} On nastavi kao da nije čuo, a čuo je i bilo mu je krivo što mi se ne sviđ 
k u ranijim njezinim radovima gotovo da nije bilo sadržaja (cveće, čekanja ili reminiscencije): 
emu</hi> sasvim iskreno.</p> <p>— Možda nije trebalo da dođemo, ali nismo mogli odoleti da vas  
nate li vi šta vi hoćete?{S} Da priroda nije onakva kakva je.{S} I zašto vi mrzite sve ljude ka 
promenu. Šta li mu je govorio?{S} Da ga nije nešto prekoreo?{S} Da nije što sam ja došla?{S} Ko 
ili zeta?{S} Odgovorih da od svega toga nije ništa, a šta je u mojoj duši to nikome neću da kaž 
.{S} Njegov sud više vredi.{S} Ona toga nije svesna, razume se.{S} Ja se sasvim slažem s njom.< 
bar doktor, ali ima jednu osobinu, koja nije jačina, a koja mi se ipak dopada.{S} Kad se neko o 
 da sam pogrešila, da mi moj dragi čika nije tu knjigu kupio za rođendan; nju je on čitao.{S} I 
dložena do nove godine, jer njena majka nije mogla da dopusti da bude ranije kako je Nikola žel 
nam je ovde mesto Mike.</p> <p>A Nikola nije sumnjao da sam izdala tajnu i bilo mu je milo što  
nica života.{S} Neću da kažem da Nikola nije krasan čovek; on samo nije taj kome bih ja voleo d 
 pronašao, to je njegovo.{S} Ali Nikola nije takav čovek.{S} Eto ti moje sudbe; štogod imam pri 
ilestone unit="subSection" /> <p>Nikola nije dolazio.{S} Međutim bio je u svojoj bašti; čula sa 
o.{S} Ti bi bila moja sreća, da sudbina nije pogrešila, i moje dete dala mome bratu. {S}Otimao  
a neodoljiva potreba moga života, a ona nije htela sa mnom da radi, sa mnom da misli, da mi hud 
im pod ključem svesku i ako moja sestra nije radoznala, a mojih se roditelja ne tiče šta ja piš 
em.{S} Nikome nemojte reći i onda ništa nije ni bilo.{S} Vi zaboravite, a ja neću zaboraviti.</ 
Ona je bila zadovoljna i više joj ništa nije trebalo.{S} I tako sam ja išao napred, sam, a ona  
Jer bol boli, a težnja čovekovog života nije bol, već sreća.{S} To nije pronašao Niče, to su i  
vati, samo da ga liže mačka.{S} A nekad nije ni poliven, a ona ga liže. {S}Ali sad se moj ljubi 
potrese jedna misao koja mi dosad nikad nije dolazila na um.{S} I htedoh odmah da se uverim.</p 
i veštačko cveće i čoveka koji se nikad nije zanimao cvećem.{S} Odjednom, t. j. ne odjednom, ve 
 poznao.{S} Ja mu odgovorih da on nikad nije bio tako lep i tako veseo i da sam ga tek sad našl 
, pa je možda ostao trag, ali da mi sad nije ništa.{S} To sam kazala s jednom namernom dozom do 
vakoga dana vidamo.{S} Toliko mi to sad nije važim.{S} Večeras sam čitala ceo svoj dnevnik i za 
delo se da je prijatno dirnut.{S} Inače nije nikome poklonio naročitu pažnju.{S} Otada je prošl 
li ja sam se promenila i to mi sad više nije lepo.{S} Možda je dosada u mojoj duši, pa je nosim 
šavanjima ljudskih problema.{S} To ovde nije ni potrebno; jer ona i sama veli: „.{S}Ja ništa ne 
la sam šapatom.</p> <p>— Nije, za druge nije, za drugo jače dete..., ali moje... moje...{S} Mog 
ost sipale su te oči na mene, ali utehe nije bilo.{S} I mislim da je samo njegov bol zauzdavao  
.{S} Ja hoću da me voliš.{S} Poštovanje nije sloboda, poštovanje je potčinjavanje; ljubav je sl 
, neki nebeski blagoslov.{S} Zapaljenje nije bilo opasno.{S} Lela je vesela.{S} Ali danas joj s 
je poslao pismo.{S} Učinilo mu se da me nije utešio i da mi je samo pokazao svoju ljubav koja m 
n želi smatrati za najbolje i nimalo me nije strah da ću izgubiti svoju individualnost.{S} Ako  
 bliska ličnost posumnjala u mene, mene nije bilo strah za mene što mogu izgubiti u njenim očim 
 malo pre oprostila.{S} Ne, ne, on mene nije nimalo poštovao.{S} Ili je on iz sasvim drugog sve 
e danas išao sam u polje.{S} Zašto mene nije zvao?{S} Zar je tako brzo sve prošlo?</p> <milesto 
da ugovore dan venčanja.{S} Reče, da se nije nadao tako brzom odlasku, zato je sad došao, da po 
je nimalo nisam osećala.{S} I Nikola se nije žalio.{S} Mi smo razgovarali tako zaneto, da nismo 
žao Natine razorene srećo, ali ništa se nije desilo, jer te on nije voleo više svega na svetu.{ 
ačudio mome mišljenju, nekoliko puta se nije složio sa mnom, ali mu je očevidno bilo prijatno : 
 R. imala još prosilaca i nijedan mi se nije dopao.{S} Tata se uvek složio sa mnom da ih odbije 
u na sećanje, na uspomene nečega što se nije desilo, a trebalo je i moglo se desiti i biti do l 
ga. — Eto — pomislih — tata samo što se nije zaplakao, a ona brine za mene, ta svi oni mene vol 
rijatelji, a moja pametna glava šta sve nije izmislila.{S} Vrlo sam raspoložena i prijatno uzne 
lepote ujedno.{S} U oči mi nijedan drug nije kazao da sam lepa.{S} Onda sam volela Nikolu.{S} O 
o bili deca, ali prijateljstvo starijih nije nimalo manje. </p> <pb n="33" /> <p>Nikola ume vrl 
kad drugi puše.{S} Probala sam i sama i nije mi se dopalo.{S} Gadim se na onaj miris što posle  
ki umor i lenost tek me tada uhvatiše i nije mi se nikako ustajalo.</p> <p>— Oh, tako je dobro  
ešenja: on je rekao to ne sme da bude i nije bilo.{S} On je zavoleo drugu, ali nije popustio u  
sam ja osrednje stvorenje, a čitao je i nije zaboravio da me je jedan čovek, koji još živi, bez 
 bude.{S} I bojim se da nije drukčije i nije lepše samo zato što ja ne umem da se ponašam kako  
> <p>— Da, Nikola, ali neko i ne voli i nije slobodan.{S} Lakše, lakše, Nikola, ti si mnogo ble 
ov bol zauzdavao moj bol.</p> <p>— Tebi nije dobro?</p> <p>— Dobro mi je.{S} A tebi?</p> <p>— I 
m?{S} Znaš li da se nekad bojim da tebi nije dobro ovde, da sam suviše sebičan?</p> <p>Duša se  
da kad je dublje zavirila u život, koji nije ni prema kome ravnodušan, i kad je valjada u njiho 
sno ga je zaslađivao <pb n="97" />, ali nije preslađivao.{S} A neprestani humor i laskavo ismev 
 stvarčica kao broš, kao neka igla, ali nije broš, ni igla, a ti si mi kazala: „Ostavi to, hoće 
.{S} On je patio što nije slobodan, ali nije imao hrabrosti da se oslobodi.{S} Dobro, to bih mu 
 nije bilo.{S} On je zavoleo drugu, ali nije popustio u svojoj odluci.{S} Eto ti, sad razumem.{ 
, što ću ja skoro umreti.{S} I ništa mi nije bilo, samo sam se prekalila.{S} Pila sam vruć čaj, 
ioteku i jedno zatvoreno pismo, koje mi nije poslao, a koje mi je pisao pre dve godine kad sam  
ogledalo i ogledala kakva sam.{S} On mi nije rekao da sam lepa, već da ličim na sliku, ali i to 
je.{S} I doneh kući.{S} Ne znam kako mi nije palo na um da je to svega jedna knjiga.{S} Počeli  
Sve mi je bilo lepo i prijatno, samo mi nije bilo prijatna misao da idem među nepoznate ljude,  
 da će tako biti najkorisniji.{S} To mi nije kazao, ali to je jasno.{S} Posle, on je još dosta  
am poljubila čiku i zahvalila mu što mi nije kupio lutku i što me on jedini smatra za čoveka.{S 
ih mu oprostila.{S} Ali zašto, zašto mi nije kazao da me voli?{S} Zašto i meni nije dao deo te  
počela.</p> <p>Svi su bili tu i opet mi nije ništa smetalo da se slobodno razgovaram s njim. {S 
 ja odgovarala: „Imaš pravo, mama, meni nije teško učiti. <pb n="23" /> ali to je tako dugo — j 
 nije kazao da me voli?{S} Zašto i meni nije dao deo te žrtve?{S} To bi mi bila uteha.{S} A ne  
a i dugogodišnjeg ministra.{S} Ali meni nije bilo dosadno to čekanje. </p> <pb n="64" /> <p>Bil 
 Ne znam. Što je bio Nikola?{S} On meni nije kavaljer; ja kavaljere i dame i laskanje i udvaran 
o nešto.</p> <p>— Baš mi je milo što ti nije verenica.</p> <p>— Zašto ? smejao se Nikola. — Da  
i <hi>želiš</hi>.</p> <p>— Ko voli, taj nije slobodan.</p> <p>— Da, Nikola, ali neko i ne voli  
m lepo sve to metnula u arhivu.{S} Ipak nije to tako strašno.{S} Samo da se ne zbunim kad ga pr 
eogradu, nijedan drug, nijedan poznanik nije me zanimao ni blizu kao Nikola.{S} Ah, moram mu re 
asvim prosto izraženo, kao da Meterlink nije ni govorio, već kao po klaviru u pomrčini potražio 
} Dugo mi je vreme kad mala spava, a on nije tu.{S} Volim poći da pišem.{S} Onda se sve brige i 
 sata, pisala sam pisma i dnevnik, a on nije došao da ga zamenim.{S} U tri odoh k njima.{S} Det 
a nalazim, ja, tvoj sujetni čika, da on nije dovoljno veliki za moju Jelu.</p> <p>Da ti kažem j 
a, sused, skoro rođak.{S} Ja znam da on nije polaskao ženskoj sujeti. {S}Sve je to zbog slika m 
 jače, osećam.{S} Naopako, valjda se on nije uplašio, da se ja ne zaljubim u njega?{S} Za to bi 
ćo, ali ništa se nije desilo, jer te on nije voleo više svega na svetu.{S} Kad mislim kako sad  
tovanja, ima malu nežnu devojčicu, i on nije došao k meni, nego odseo u kafani — ljutio se tata 
alo bila zahvalna.{S} Mislim da se i on nije osećao zadovoljan tom počašću.{S} Podigao jaku od  
 Nikola nismo.{S} Meni je milo što i on nije plakao.{S} Kako sam bedna: tražim utehe. {S}Mislim 
, ali zašto mi je teško?{S} Uostalom on nije dužan da mene zabavlja i da me vodi u polje.{S} Bo 
što nismo zvali snaju i Miku i zašto on nije poveo i svoju verenicu.{S} Možda zato što je u žal 
. {S}Da li ga mrzim?{S} Zašto mi bar on nije jednom kazao: dete, svet nije tako lep; već baš sv 
je jedva čekao reč od mene, reč koju on nije smeo da kaže prvi, jer je bio vezan.{S} On <pb n=" 
ili i postidili i popravili; ona nikako nije pisana za mlade devojke.{S} Ali eto ljudi od razni 
jurio je ovcu koja mu se otela i nikako nije mogao da je stigne. {S}Nikola me ostavi, rekavši:{ 
mi je što je, nisam video, ali ni ovako nije rđava.{S} Prijatan ručak.</p> <p>— Do viđenja, Nik 
devojku i srećnu verenicu.{S} To nimalo nije logično.{S} Mora da je to zato što je ona u crnini 
em da Nikola nije krasan čovek; on samo nije taj kome bih ja voleo da te dam. {S}Meni se čini d 
a nađe lepotu.{S} Nije rado govorio, no nije bio od onih neprijatnih ćutalica koji se povlače u 
r ne volimo da budemo smešni.</p> <p>No nije samo zato: prosto nije nam se išlo <pb n="55" /> k 
kim, koji mu je mio, a s kojim se davno nije video.{S} Nikola se <pb n="62" /> posle raskravio  
reče da hoće.{S} Kod kuće je ništa lepo nije čakalo.{S} Mraz je cičao pod nogama pesmu svirepos 
čni i nezahvalni i odgurivati ga: dobro nije krivo što ima i zla. {S}Nemojte kažnjavati sebe št 
eću kao ona i on, to je mlaka sreća, to nije da se zavidi, to nije zanos, to nije blaženstvo. { 
 nudi mi to zadovoljstvo.{S} Ne, ne, to nije tačno: on se nada da ću primiti.{S} Ne, ponuda je  
e mlaka sreća, to nije da se zavidi, to nije zanos, to nije blaženstvo. {S}Ja bih htela jednu s 
to nije da se zavidi, to nije zanos, to nije blaženstvo. {S}Ja bih htela jednu sreću sačinjenu  
kovog života nije bol, već sreća.{S} To nije pronašao Niče, to su i pre njega znali.{S} Niče im 
neku vrstu odvratnosti i gađenja.{S} To nije logično, jer ja mnogo volim decu, malu i veliku.{S 
S} Mora da sam izgledala strašno.{S} To nije bio gnjev, to je bio užas, kao da sam pala sa ljul 
ad bi me ubedio da to nije istina, a to nije mogućno; baš to me je najviše i ubilo u toj knjizi 
tre.{S} Može doći zanos, buncanje, a to nije prijatno za one koji čuvaju tajnu.</p> <p>On prest 
tre.{S} Može doći zanos, buncanje, a to nije prijatno za one, koji čuvaju tajne...</p> <p>On pr 
eno po zidovima.{S} Meni se učini da to nije java, učini mi se da sam u drugoj zemlji, u drugom 
o posle ostane u ustima i nalazim da to nije dovoljno čista zabava.{S} On mi se rugao i laskao  
 uteši ? {S}Samo kad bi me ubedio da to nije istina, a to nije mogućno; baš to me je najviše i  
i mi nešto teško.{S} Naopako valjada to nije neka etikecija.{S} Pa njemu će se prsti smrznuti.{ 
 se radovali tim rečima. {S}Ipak sve to nije uzrok; ima nešto jače, osećam.{S} Naopako, valjda  
a je bio pažljiv.{S} To tako treba i to nije ništa neobično, ali to je tako prijatno. „Daj kart 
am nešto više, ali biti od njih veći to nije nikakva veličina.</p> <milestone unit="subSection" 
ola je mio i dobar, to je dosta, ali to nije mnogo.{S} Ja sam vas razumeo bolje nego što ste vi 
o mogu nečim tako da se zanesu i ako to nije ništa veliko.{S} Starije žene me mrze i zavide mi  
sobom.{S} Onda kad je učinio nešto, što nije smeo učiniti onakav kakvog sam ga <pb n="106" /> z 
strane pronađe nešto lepo i u onome što nije lepo.{S} Od detinjstva mi se govori kako sam ružna 
da je moja duša patila i čeznula ne što nije bila dosad srećna, već što je slutila da pored nje 
zivam, nudeći joj sve što imam, ali što nije mnogo, onda ću bar znati da mi je samoću sudba dos 
 učinio po dužnosti.{S} On je patio što nije slobodan, ali nije imao hrabrosti da se oslobodi.{ 
eć da uživate.{S} Pa ipak ima nešto što nije u skladu.</p> <p>- Šta to? </p> <pb n="98" /> <p>— 
cima objašnjavam i profanišem nešto što nije obično i što je meni drago. Čisto ga ne bih ni per 
, a nije hteo da mi ih pokaže.{S} Zašto nije hteo kad me je voleo?{S} Zašto da ja njega ne razu 
ki.</p> <pb n="118" /> <p>Razumem zašto nije poslao pismo.{S} Učinilo mu se da me nije utešio i 
kažem, sve sam se bojao i da tebi nešto nije nezgodno.</p> <p>— Ako ćemo istinu da govorimo, je 
mešni.</p> <p>No nije samo zato: prosto nije nam se išlo <pb n="55" /> kući pre nego što smo mo 
a nesrećna, ali sam znala zašto.{S} Ovo nije nesreća, nije ni svest svoje sićušnosti i nemoći p 
estone unit="subSection" /> <p>Eto, zar nije život strašan?{S} Već toliko vremena sam ovde, a o 
o je koliko treba za mene da plaća, jer nije hteo da čuje „da njegova mezimica jede Nikinoj dec 
gnjev.</p> <p>— Idite! — viknuh, a glas nije bio moj.</p> <p>— Zašto? — reče on, i pošto je bio 
ne unit="subSection" /> <p>Nikola danas nije bio kod nas.{S} Zašto?{S} Imao je posete, ili me v 
ne unit="subSection" /> <p>Nikola danas nije dolazio.</p> <milestone unit="subSection" /> <p>Ni 
agledah u njene oči i rekoh: „Dobro vas nije sramota!“ Ona poblede.</p> <p>— Šta je tebi, dete, 
one unit="subSection" /> <p>Nikola opet nije dolazio.{S} Već je i mama pitala što ga nema.{S} N 
mi bar on nije jednom kazao: dete, svet nije tako lep; već baš sve obrnuto.{S} Ne, ne mrzim čik 
ode i lepote.</p> <p>— Moje dete, život nije uvek tako lep kao što izgleda.{S} Treba se boriti, 
da bude srećan. Život je dužnost, život nije svetkovina.{S} Ja sam zadovoljan što svoju dužnost 
to govorite.{S} Znam ja odavno da život nije lep.{S} Vi ste ranije štedeli vedru dušu vaše ljub 
am — anginu.{S} Nikakva ozbiljna bolest nije htela da dođe.{S} Mika kaže, da je angina bila opa 
 sad. Šta nisam činila i nikakva bolest nije htela da dođe na mene.{S} Mrzela sam dnevnik kao s 
vi.{S} Onda Nikola reče da u svoju ženu nije bio zaljubljen pre venčanja, ali da je sad mnogo v 
jigu i truju se.{S} I veliki Tolstoj tu nije voleo ljude, on ih je mrzio i bio kivan, on ih je  
o plaši od dečijih bolesti i kad detetu nije skoro ništa, ona, zove lekare.{S} I meni je prijat 
znala i kojoj je on sad već sve.</p> <p>Nije prošlo ni deset minuta, a Nikola i Nata dotrčaše.{ 
vnija, savitljivija; rečenice su im običnije, kratke ali ne zbijene, i tako nalik jedne na drug 
e učim da govori francuski, lake najobičnije fraze.{S} On se sasvim složio sa mnom, s mojom met 
 tiču.{S} Ali primećujem da sve ravnodušnije slušam takve priče.{S} Bojim se da se toliko ne na 
 <p>Dakle, u dnevnik ću beležiti sve važnije događaje i misli.{S} Da vidim šta će mi još život  
 kao obično, samo je on primetio da mi „nije dobro“ i pitao me šta mi je.{S} Rekoh da me je još 
i živi stalno u Beogradu, nijedan drug, nijedan poznanik nije me zanimao ni blizu kao Nikola.{S 
š Mika oženio i živi stalno u Beogradu, nijedan drug, nijedan poznanik nije me zanimao ni blizu 
am posle g.{S} R. imala još prosilaca i nijedan mi se nije dopao.{S} Tata se uvek složio sa mno 
imam sve tri lepote ujedno.{S} U oči mi nijedan drug nije kazao da sam lepa.{S} Onda sam volela 
ći, osim toga što me deca obožavaju.{S} Nijedno ne dolazi u moju sobu dok ga ne zovem.</p> <p>K 
ila opasna. {S}Bila je samo nesnosna, a nijednom nisam osetila opasnost po život, ni blizinu sm 
hi>da</hi> ili <hi>ne</hi> prvi i najvažniji odgovor.{S} Ako pristanete, biću veoma srećan i st 
 hteo da čuje „da njegova mezimica jede Nikinoj deci hleb, pa ni kolače“.{S} Mika je praskao, k 
 stvar; ona pita meno i dalje o našoj i Nikolinoj kući, o njegovim i mojim roditeljima i kaže d 
ve nove igre.{S} A nas dvoje, ta nekadašnja deca, sad ljudi, sedeli smo na visini kao gospodari 
ni da ništa nisam znala osim da se godišnja vremena menjaju: da čoveku ne bude dosadno; da nas  
eo.{S} Još kad si mi jodnom kao dvogodišnja devojčica potrčala u susret sa raširenim ručicama i 
 i tako mi je draga njegova ljubav i pažnja.</p> <p>— Ali, čiko, zašto vi tako brižno i tako tu 
tugu, već radost.{S} Jer bol boli, a težnja čovekovog života nije bol, već sreća.{S} To nije pr 
titosti protiv neumoljivih nagonskih težnja krvi koja se budi u njoj.{S} Nikad ženska duša nije 
u da im učinim radost.{S} Ljudi su sebičnjaci koji sa tako ozbiljnim licem većaju o plemenitost 
moju ispravnost, nego da glupacima objašnjavam i profanišem nešto što nije obično i što je meni 
nije krivo što ima i zla. {S}Nemojte kažnjavati sebe što znate da uopšte ima rđavstva i nemojte 
jegova velika duša koja je čamila pored nje ostala joj je daleka i nepoznata.{S} Ona je na grob 
 i njegovu majku po onome što je ono od nje nasledilo.{S} Da li je i ona njega ovako volela i d 
 ljubav za muziku i njegovo razumevanje nje.{S} I doneh kući.{S} Ne znam kako mi nije palo na u 
tanju miraza i kazao kako on uzima seju nje radi i naše porodice radi, a ne zbog miraza.{S} Oni 
že od zeta.{S} A meni je sad prazno bez nje.{S} Kad pogledam ljubav prema drugima to je samo od 
događa drugima izgleda obično i svakidašnje, a ono što se događa nama retko i originalno.{S} Se 
 silnih gostiju, pa mama i tata više pažnje obraćaju na mene.{S} To mi kvari slobodu.{S} Ja uzm 
linom ponašanju prema njoj ima mnogo pažnje i nežnosti, ali i neke velike ozbiljnosti, gotovo t 
 mi nikad ne govori o tome, znam, iz pažnje.{S} A možda ne samo zato ?{S} Ah, kako je mala oset 
odine sretanja i ćutanja, strepnje i čežnje, rekoh joj najzad da je volim i zaprosih je tajno,  
ni meni davali?</p> <p>Pod uticajem grižnje savesti ja sam bila mnogo nežna prema majci i ocu i 
danas pišem dnevnik, ne dnevnik svakidašnjeg rada i dangube i sitnih misli, već dnevnik onih da 
ale Bogu velikoga političara i dugogodišnjeg ministra.{S} Ali meni nije bilo dosadno to čekanje 
u svoga života, mrzela sam sebe, život, njega, i sve sam to podnela sa malo više bledila, sa ma 
 ga omrznem.{S} On se ne može omrznuti; njega svi vole.{S} A ja najviše.{S} Onda kad smo se vra 
 ne sme reći.{S} I ja sam <pb n="20" /> njega mnogo volela, ali sad i njega mrzim. {S}Da li ga  
iv što on neće da se zaljubi u mene.{S} Njega nikad ne bih mogla voleti onako kako ja zamišljam 
m s njim.{S} On mi budi radoznalost.{S} Njega svi rado primaju; obrazovan je; ima lepe manire,  
a ne udajem što još njega volim, ne baš njega lično,</p> <p>već svoju staru ljubav.{S} Kako smo 
možda mislio da se ja ne udajem što još njega volim, ne baš njega lično,</p> <p>već svoju staru 
eleo da pobedi sebe, a želeo je i da ja njega volim.{S} Sad mi se čini, da sam ga onda posle pr 
je hteo kad me je voleo?{S} Zašto da ja njega ne razumem?{S} Zašto da stavljam ovolike znake pi 
ma jednu lepu pesmu o tome.{S} Inače ja njega ne volim, jer je uobražen.{S} Ne znam, on je možd 
 ako ga niko ne vidi, jer svetlost koja njega okružuje zasenjuje naše smrtne oči. Šta je to bil 
{S} On ne zna da sve što je njegovo, na njega liči i na njega potseća ja moram voleti.{S} Tolik 
i mene branila, a svu krivicu bacila na njega; Mika bi ga možda potražio, a u mene bi izgubio s 
z prste, jer misli da sam ljubomorna na njega što mi uzima seju.{S} Ja se osmehnuh podrugljivo  
 sve što je njegovo, na njega liči i na njega potseća ja moram voleti.{S} Toliko sam ja u vlast 
etinje crte.{S} Kad spava manje liči na njega, zacelo liči na majku.{S} On uđe i metnu mi ruku  
iho sa radosnim pogledem. {S}Jeste, ona njega već voli.{S} Ona je unapred volela čoveka za koga 
ono od nje nasledilo.{S} Da li je i ona njega ovako volela i da li je on i prema njoj bio ovaka 
aćeš mi kad budeš imala svoje da ćeš za njega više osećati.</p> <p>— Ja sam volela da imam puno 
jevoljno ja bih mnogo više žrtvovala za njega, ali moja duša pati, moj život mi se čini gotovo  
bavlju i poverenjem vezano moje biće za njega.{S} Tri meseca posle venčanja posetila me sestra. 
zbog čega verujem da će se ona udati za njega i unapred se radujem. {S}Drugo pismo je bilo:</p> 
i da bude ravnodušan; bolestan čovek za njega je uvek prvo čovek koji pati, a ne predmet njegov 
k.{S} Ja gotovo više ništa ne osećam za njega.{S} Kad ga vidim, sasvim sam mirna, gotovo ga vol 
i ne može me mnogo voleti.{S} Ja sam za njega lepa žena i taktična, dobra maćeha.{S} On i ne tr 
ato imam dnevniku da zahvalim.{S} Otkad njega pišem, mnogo se bolje izražavam pismeno.{S} Bože, 
sad srećna, već što je slutila da pored njega može biti i ovakve sreće.</p> <p>Ponovo sam našla 
eko sobe, ili kad sedim za ručkom pored njega i Lele, u njegovim očima zasija takva radost i on 
la, sejinu najmlađu ćerčicu, stala pred njega i sasvim pokroviteljski kazala:</p> <p>—- Tatice, 
našao.{S} Ona je gotovo obrazovanija od njega.{S} On je jednostran ; osim svojih stručnih knjig 
njegove ljubavi; ja što bih načinila od njega i on od mene, to Nata ne ume ni da zamisli.{S} Ah 
odvedoh ga klaviru.{S} Mesto da odem od njega, ja sam mu svirala i pevala.{S} Nikola i Nata su  
oslednje zacelo ne vidi. Šta ja hoću od njega?{S} On je čovek ozbiljan i zauzet radom.{S} On mi 
 dovoljno vremena da se izvrši, i posle njega nema šta da se radi. Što sam više čekala, ta je m 
.{S} To nije pronašao Niče, to su i pre njega znali.{S} Niče ima jednu lepu pesmu o tome.{S} In 
a koji je bled od hladnoće i da ja zbog njega idem i da zebem što on zebe.{S} I pomislih da sav 
a štogod pohvalim, ona se obraduje zbog njega i stidljivo i molećivo kaže:{S} Pokaži tati.{S} N 
 se izlečim! {S}Neću više da patim zbog njega.{S} Znam da vremenom sve prolazi.{S} Ali zašto to 
n="20" /> njega mnogo volela, ali sad i njega mrzim. {S}Da li ga mrzim?{S} Zašto mi bar on nije 
ica bila.</p> <p>Snaja pogleda i mene i njega sa očima punim ljubavi.{S} Njene su ruke zauzete, 
 koji su se zaželeli jedinca.{S} Ja sam njega nekad vrlo volela, a sad sam ga presrela dosta hl 
 i kao starao se da shvati.{S} I ja sam njega gledala u oči. {S}Odjednom njegov pogled nekako z 
} Uvek, kad se tiče njenog odela, pitam njega za savet. {S}Bojala sam se da što ne pogrešim.{S} 
i strepnja to sam bila ja.{S} Stadoh do njega i sledih se i zanemeh.{S} On prestade da svira, o 
 Kad on ode, ja u detinjim očima ponovo njega gledam.{S} Ja vatrenom ljubavlju volim to dete, j 
 n="151" /> <p>On je potpun čovek.{S} U njega ima i nežnosti i strasti i ozbiljnosti, najviše o 
miris pobuđivala čoveka da se zagleda u njega i da nađe lepotu.{S} Nije rado govorio, no nije b 
on nije uplašio, da se ja ne zaljubim u njega?{S} Za to bih ga mogla odmah omrznuti. {S}Trebalo 
 kako sama sebe varam.{S} Nikad ja neću njega zaboraviti.{S} Bol ću možda preboleti — ali kad?{ 
 je došao i što ja imam prava da sam uz njega, da su sve sumnje iščezle i pojmila sam da bi bio 
 s bratom.{S} Samo nemojte dugo.</p> <p>Njega je interesovalo da vidi ko sam ja i ispitivao me  
ivo i molećivo kaže:{S} Pokaži tati.{S} Njegov sud više vredi.{S} Ona toga nije svesna, razume  
 bi bio greh narušavati ludim pitanjima njegov tako čestito zasluženi duševni i fizički odmor.< 
o nisam to mislio.{S} Ja sam mislio - i njegov glas postade tako iskren i ozbiljan da se iznena 
 osmehne, da me nečim potseti na lava i njegov me osmeh umiri i kaže: ne brini.</p> <p>Eto, i o 
S} A Nikola je svirao buru svoje duše i njegov profil je bio osvetljen samo po ivici i u osvetl 
tko kad je tu bio Nikola. {S}Moj brat i njegov stariji sinčić su me dočekali.{S} Oni su se rado 
i žalim čiku.{S} Ili bolje: da poslušam njegov savet: da radim i da <pb n="119" /> se mirim sa  
tor.{S} Kako sam se naučila da poštujem njegov poziv.{S} Kako je to velika i teška dužnost.{S}  
ja sam njega gledala u oči. {S}Odjednom njegov pogled nekako zatreperi, zatreperi kao plamen od 
utehe nije bilo.{S} I mislim da je samo njegov bol zauzdavao moj bol.</p> <p>— Tebi nije dobro? 
o.</p> <p>Snaja koju je iznenadio takav njegov govor sasvim prirodno i ne dajući sebi računa, k 
u iz Neapolja.{S} I ona se potpisala uz njegov pozdrav, drhtavim, ružnim rukopisom slabe žene.{ 
{S}To je za mene.{S} To mora biti lepo: njegova ljubav za muziku i njegovo razumevanje nje.{S}  
e može desiti da detetu opet pozli“.{S} Njegova rođaka mu reče da on ne mora da, ide.{S} On joj 
godine <pb n="135" /> kako je umrla.{S} Njegova rođaka koja je otišla ranije sa stvarima bila j 
{S} Kad se vrati, neće me naći više.{S} Njegova je filozofija sasvim različita od moje.{S} Ona  
koji je patio i gospodar svoje tuge.{S} Njegova tuga kao da je sakrivala njegovu lepotu kao tra 
ueti nijala se teška neizkazana tuga, a njegova podignuta rastresena kosa kao da me je, nijajuć 
ti i priča mi o njima sa nežnošću.{S} A njegova velika duša koja je čamila pored nje ostala joj 
ih da se pregrade od snega srušiše i da njegova duša zagrli moju.</p> <p>— Nema više bolesnika, 
ene da plaća, jer nije hteo da čuje „da njegova mezimica jede Nikinoj deci hleb, pa ni kolače“. 
e čikina duša bliska i tako mi je draga njegova ljubav i pažnja.</p> <p>— Ali, čiko, zašto vi t 
si što je okružni načelnik i što sam ja njegova ćerka.{S} Međutim tata je tako dobar čovek, tak 
koliko puta iznenadio, ali pošto sam ja njegova ćerka, on je pravio izraz kao da se tome već i  
, samo ona nikad neće podneti da sestra njegova muža stanuje u sobama za samce.{S} Ona se raspl 
 toj bliskosti.{S} I mislim: gde je sad njegova duša kad njegovo telo spava.{S} Kako je veliku  
„ono“ bilo samo moje uobraženje i da je njegova priroda takva, da joj je trebalo vremena dok se 
n koji ovog časa možda grli nju koja je njegova žena, mene voli, mene, koja mu nisam ništa i ko 
se učinila starački sebična.{S} Mene je njegova smrt potresla više od svih bolova u životu, ali 
govu lepotu kao trava ljubičice, ali je njegova tuga kao miris pobuđivala čoveka da se zagleda  
zgubiti svoju individualnost.{S} Ako je njegova duša moro kao što slutim, a moja samo reka, ond 
{S}Nisam se trgla, osetila sam da je to njegova ruka, da je to on.</p> <p>— Dobro je, je li? —  
h da ne samo njegovo dete, njegovu krv, njegove oči, njegovu ljubav, već i njegove čizme koje i 
spovedaju šta osećaju i uzdižu do sunca njegove vrline.{S} A ja im se smejem.{S} One su još mla 
v; hoću ga . . .</p> <p>Ja nisam videla njegove oči, ne znam da li je i to bila igra ili je on  
prvog poljupca:</p> <p>„Ja nisam videla njegove oči, ne znam da li je i to bila igra ili je on  
ti“.{S} Ne, ja nisam poznala sve dubine njegove duše.{S} On je otišao, a nije hteo da mi ih pok 
ali i priča kako je bila sretna.{S} Sve njegove ukuse iz običnog života pamti i priča mi o njim 
od istine. Žao mi ga je i volim ga zbog njegove čiste duše, ali dobro sam uradila što sam se sk 
krv, njegove oči, njegovu ljubav, već i njegove čizme koje iz sreza uvek dođu blatave ja volim, 
svoje grudi, naže se kao da primiriše i njegove usne pritiskoše moje.{S} Miris od duvana, nešto 
 svoje grudi, naže se kao da pomiriše i njegove usne pritiskoše moje.{S} Miris od duvana, nešto 
h htela jednu sreću sačinjenu od moje i njegove ljubavi; ja što bih načinila od njega i on od m 
ih se njegovom poverenju i volela bih i njegove uspomene, kao sve njegovo, On mi nikad ne govor 
o čekala godinama.{S} I podnosila bih i njegove ćudi i zlovolju kad bi ih imao i njima me tiran 
treba se malo proluditi — ja ću mu reći njegove reči ako zapita šta je to, ali neće pitati.{S}  
ene gledao i u sutonu te studene večeri njegove su oči bile tako sjajne, tako tople za mene, ta 
S} Bojim se da ta duga porodična žalost njegove tazbine ne utiče rđavo na njegovo raspoloženje. 
osmehne se i kaže:</p> <p>— Žao je čiku njegove Jele. ..{S} Eto svršićeš maturu i otići od nas  
d se svega osmehnuo za sve to vreme. {S}Njegove devojčica koja se naprotiv mnogo oduševila u na 
nim nemirom mora, pred večitom promenom njegovih lepota. {S}Ovim pismom ja te pozivam na taj pu 
eno i dalje o našoj i Nikolinoj kući, o njegovim i mojim roditeljima i kaže da i kod njih ima t 
d sedim za ručkom pored njega i Lele, u njegovim očima zasija takva radost i on se tako zagleda 
ari tužne?{S} Bila je neka magla tuge u njegovim inače tako vedrim i bistrim očima, da mi se či 
adoh je i setih se da sam je videla i u njegovim očima i odjednom kao da grom pade na me: osvet 
ovoljna?</p> <p>Ima nešto medu nama.{S} Njegovo dete?{S} Ne, nije dete.{S} Kad on ode, ja u det 
ad je počeo obilaznim putem kako sam ja njegovo pametno dete, mezimica i ljubimica, kako se uve 
 grubo! Čika mi je prevodio u odlomcima njegovo <title>Detinjstvo</title> i cenio ga je više od 
alost njegove tazbine ne utiče rđavo na njegovo raspoloženje.{S} Ustao je i još je pričao, zagl 
o.{S} On mi zahvaljuje što se staram za njegovo dete; on nikako ne smatra da je to dete i moje, 
} I mislim: gde je sad njegova duša kad njegovo telo spava.{S} Kako je veliku istinu kazao veli 
ista, a ako je on nešto pronašao, to je njegovo.{S} Ali Nikola nije takav čovek.{S} Eto ti moje 
i kao svoje.{S} On ne zna da sve što je njegovo, na njega liči i na njega potseća ja moram vole 
e, njemu zasuziše oči, a ja uzeh u ruke njegovo dete i sakrih uzdahe i jecaje ljubeći njegovo m 
 volela bih i njegove uspomene, kao sve njegovo, On mi nikad ne govori o tome, znam, iz pažnje. 
eni, da mi se gospodin dopada, takođe i njegovo pismo, da može još i biti nečega, ali da mi dad 
a biti lepo: njegova ljubav za muziku i njegovo razumevanje nje.{S} I doneh kući.{S} Ne znam ka 
o dete i sakrih uzdahe i jecaje ljubeći njegovo malo nežno lice.{S} Htelo mi se da pobegnem u s 
utstva.{S} Noću kad on spava, ja slušam njegovo disanje i žao mi je da zaspim, da ne izgubim sv 
ga i dodaje: <pb n="136" /> „Šaljem vam njegovo pismo.{S} Ne znam kako će Jela to primiti.{S} J 
očaravalo.{S} I kad mu rekoh da ne samo njegovo dete, njegovu krv, njegove oči, njegovu ljubav, 
ilo mi se.... i ja skidoh jedno perce s njegovog kaputa.{S} I vratih se na svoje mesto.{S} On m 
kući, više ne može.{S} U svakom momentu njegovog života ga volim.{S} Kad smo sami i kad posle n 
.{S} Ja sam premrla: uplašila sam se od njegovoga straha.</p> <p>Večeras je konstatovao zapalje 
a ovoga puta ne vidim jasno, ali je ton njegovoga pisma takav da mu se može lako odgovoriti neg 
uvek prvo čovek koji pati, a ne predmet njegovoga posla.{S} On daje dušu svome poslu. {S}Zato g 
ije pojmove i ukuse, ali se uvek pokori njegovoj želji.{S} Mama je još i sad vrlo lepa i stasit 
z staklo.{S} I osećam da se podčinjavam njegovoj volji i gledam ga u oči sa sve više poverenja. 
 staklo. {S}I osećam, da se potčinjavam njegovoj volji i gledam ga u oči sa sve više poverenja. 
sle, kad bude vreme za posete, da idemo njegovoj verenici. Šetali smo glavnom ulicom. Ćutali sm 
k boji da neće biti primljena. Šta je u njegovoj duši ja ovoga puta ne vidim jasno, ali je ton  
 čeznući da mu se ispovedim, čeznući za njegovom iskrenošću.{S} On se iznenadi.—</p> <p>Pa ti s 
o svojoj prvoj ženi.{S} Radovala bih se njegovom poverenju i volela bih i njegove uspomene, kao 
, deca koja su se odmah sprijateljila s njegovom devojčicom, mamino navaljivanje, tatine pretnj 
 cveće, haljinu, sobu i mene samu.{S} U njegovom glasu je bilo nešto što opija, kao neki prijat 
 mala osetljiva i delikatna.{S} Ju se u njegovom prisustvu malo snebivam da je obaspem svom lju 
I kad mu rekoh da ne samo njegovo dete, njegovu krv, njegove oči, njegovu ljubav, već i njegove 
njegovo dete, njegovu krv, njegove oči, njegovu ljubav, već i njegove čizme koje iz sreza uvek  
ge.{S} Njegova tuga kao da je sakrivala njegovu lepotu kao trava ljubičice, ali je njegova tuga 
svesnija i razvijenija i da sam pratila njegovu ljubav, on bi je učinio radi mene i imao bi opr 
a se naročito interesovao za Nikolu, za njegovu verenicu i oca.{S} Mora da se i njemu mnogo dop 
sprečiti bol, ne možeš učiniti ništa za njegovu sreću i ako bi život dao da možeš. {S}Mislim da 
nom ljubavlju volim to dete, ja volim i njegovu majku po onome što je ono od nje nasledilo.{S}  
p>— Kako da mu čestitam kad ne poznajem njegovu verenicu? odgovorih ja.</p> <p>On se osmehnu i  
o mi palančani i ćifte i da smo došli u njegovu kuću da ga vređamo — ali ovoga je puta bilo ona 
lite mnogo . .</p> <p>Svi se nasmejaše, njemu zasuziše oči, a ja uzeh u ruke njegovo dete i sak 
ti prema Miši i ljubomore prema Ivi.{S} Njemu je pet godina i već oseća nepravde i razočaranja. 
adom.{S} Meni je dvadeset dve godine, a njemu trideset tri. (On kaže dve dvojke i dve trojke —  
radovala i zahvalila prvo meni, pa onda njemu.</p> <p>Njen je otac od onih ljudi koje mi u gimn 
činio taj i ona je svu ljubav poklonila njemu. {S}Ona je zaista vrlo mila i on će je zacelo vol 
na.{S} Celo moje biće odnosilo se prema njemu kao prema stvari koja hoće da mi pomogne da propa 
o valjada to nije neka etikecija.{S} Pa njemu će se prsti smrznuti.{S} Ja ga uporno gledam.{S}  
 nemam više pega.{S} Meni se čini da se njemu dopala moja glava.{S} Primetila sam da taj svet s 
.{S} On je dao reč i svi su znali.{S} I njemu se činilo da je sad ružno da zavrti glavu mladoj  
njegovu verenicu i oca.{S} Mora da se i njemu mnogo dopao.</p> <pb n="56" /> <milestone unit="s 
ostalo.{S} Ne znam ko je našao Nikolu i njemu nametnuo taj posao, samo ja mu nisam nimalo bila  
ko se ne seća da me ponudi.{S} Možda bi njemu bilo mnogo teško i žao kad bi ovo znao, zato ja k 
 da zahte, sve bih mu ispričala.{S} Ali njemu je dosta i sad on počinje da izigrava.</p> <p>— D 
 da zahte, sve bih mu ispričala.{S} Ali njemu je dosta, i sad on počinje da izigrava.</p> <p>—  
ako biti.{S} Nemam ništa da prebacim ni njemu, ni sebi, pa ipak svom dušom osećam da nešto nedo 
nju profesora * * * Kako mi moramo biti njemu dosadni i kako nam sitno sve drobi.{S} Međutim on 
<p>Trgoh se kao iza sna i okrenuh oči k njemu.{S} On je lomio svojim lepim velikim rukama jednu 
 volim.{S} Eto sad imam želju da odem k njemu, da mu sve ispričam i da mu kažem koliko sam nesr 
 sam toliko bila uplašena za sebe, da o njemu nisam vodila računa.{S} Celo moje biće odnosilo s 
e milo što sam sa „doktorom“ govorila o njemu.{S} Bože moj, kako ima čudnih stvari među ljudima 
 znala, ja sam stekla bolje mišljenje o njemu.{S} Ali ja?{S} Gde ću ja da se sakrijem od same s 
im.{S} Dokaz je to, što mogu da pišem o njemu. {S}Prvih dana po <pb n="76" /> odlasku bilo je g 
olom nema može da me odvuče da mislim o njemu. Čitala sam <title>Sliku Dorijana Greja</title>.{ 
olje ; ja bih voleo da ostavim traga po njemu.</p> <p>Uplaših se.{S} Meni se i dopadalo to što  
i?{S} Bilo bi mu bez sumnje žao.{S} Eto njemu treba da se upoznamo.</p> <p>Posle četiri sata ot 
oga prijatelja doktora S. i predaje nas njemu.{S} Meni je nezgodno, da me pregleda i leči moj b 
me ne verujem, a dopada mi se.{S} Ima u njemu toliko samopouzdanja i veštine, da mu se prosto d 
link.{S} Mnogo me je uzbudilo.{S} Ima u njemu nešto tajanstveno i duboko čemu se uvek čovečja d 
iko ne zna da sam ga pisala i šta ima u njemu.{S} Onaj koji ima da bude moj muž treba da zna, V 
moran na malu.{S} I tada jasno opazih u njemu dva čoveka: moga budućeg muža i oca male Lele, i  
lo volim Beograd, ali žalim što nisam u njemu ostala onako čiste duše kao što sam došla.{S} Vi  
gnjurim, da se zanesem, da se izgubim u njemu, i kako to ne može da se nađe u školi, ja se baca 
.{S} Posle predstavljanja Nata reče <hi>njemu</hi> sasvim iskreno.</p> <p>— Možda nije trebalo  
na je prosto zanemela od blaženstva.{S} Njen je mladoženja vrlo dobra partija i čovek lep za ok 
, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol se brže leči nego malarija.</p> <p>— Ah, dokto 
, jer se ljubav obnavlja kao proleće, a njen bol se brže leči nego malarija.</p> <p>— Ah, dokto 
više da izdržim tu boju.</p> <p>I ona i njen otac lepo su me dočekali.{S} Nikola im je i pisao  
valila prvo meni, pa onda njemu.</p> <p>Njen je otac od onih ljudi koje mi u gimnaziji zovemo „ 
ena je ružna u tome položaju.{S} Buduća njena sreća staje je lepote.{S} Ona je ružna svetu koji 
ad je ona najzad došla, i to ljubav, ne njena senka, ni slika, ja sam onemela, ja sam se okamen 
ljevao, a sad već misli: mlada je ona i njena vesela priroda me je već prežalila.{S} I prežalić 
}Svadba je odložena do nove godine, jer njena majka nije mogla da dopusti da bude ranije kako j 
za bebu.{S} Kao da ja treba da budem kažnjena što oni stare.{S} Ona je prosto zanemela od blaže 
neće znati šta je u njihovim dušama.{S} Njene brige će se menjati: da dobro uče, da se odlikuju 
mene i njega sa očima punim ljubavi.{S} Njene su ruke zauzete, u krilu joj je Iva.{S} Zato ja z 
e pronašao i tačno opisao bolest, izneo njene uzroke i posledice i onda uzviknuo:{S} Zašto ste  
vatila na zlu delu.{S} Ja se zagledah u njene oči i rekoh: „Dobro vas nije sramota!“ Ona pobled 
 hoću. {S}Njima ta soba ništa ne treba, njeni su svi ovde, a tata i mama kad dođu dobiće jednu  
 dopali <pb n="41" /> se jedni drugima, njeni roditelji videli da ja nisam čovek grub, zavoleli 
 mojima i pred sobom.{S} Onda bi Nata i njeni bili žrtva.{S} Ja sam ćutala, on je patio — i uči 
va mi larma ne može dopreti.{S} Od svih njenih stvari da izaberem šta najviše volim i da raspor 
č kojim krije svoje nagrđeno telo.{S} U njenim očima vidi se i sreća i strah.{S} Ona će svakako 
 bilo strah za mene što mogu izgubiti u njenim očima ; mene je bilo stid za nju kako može da po 
itle>.</p> <p>— Jesam, pa šta?{S} Ah! — njeno se lice gotovo razvedri i ako je ostalo ozbiljno  
tio, a kad sam dovršio pismo i pročitao njeno ime, ja sam se opet odobrovoljio.</p> <p>Snaja ko 
ko je dete ozeblo.{S} Uvek, kad se tiče njenog odela, pitam njega za savet. {S}Bojala sam se da 
S} Ali zato kad je ponese goli elemenat njenog spola, u stanju je da nam da stranica i pasusa o 
, što njezini junaci i suviše izlaze iz njenog srca, i što ona uopće ne ume ili neće da vidi zl 
ovanje, počasti, novaca, da se ožene po njenoj volji i tako dalje, <pb n="121" /> Ali našto sve 
asta i ne bi prestao razgovor i hvale o njenom Nikoli i snaji.{S} A ja ne ću više da se mučim.{ 
je i izgubiti.{S} Isto je tako bilo i s njenom majkom...{S} Suviše nežna.</p> <p>On steže rukom 
ice tako tuđe i čudno bez osmjeha.{S} U njenom glasu se osećala briga. — Eto — pomislih — tata  
ja nisam u pravu.</p> <p>Kad smo ušla u njenu sobu, ona reče:</p> <p>- Govorite.{S} Za vas je s 
ka da otkinemo.</p> <p>Kraj svega toga, njezina drugarica na peru, <hi>Milica Janković</hi>, ip 
zerova sonata“.{S} Kad se tome još doda njezina nesrećna ljubav prema Nikoli, onda je to dovolj 
ude samo sa njihovih dobrih strana, što njezini junaci i suviše izlaze iz njenog srca, i što on 
voj i napredak autora.{S} Dok u ranijim njezinim radovima gotovo da nije bilo sadržaja (cveće,  
ine za mene, ta svi oni mene vole, a ja njih ne volim i mislim rđavo o drugima a dobro o sebi.{ 
} Nata ima troje dece i kad se smeši na njih, vrlo je mila.{S} Ona je sad puna, gotovo prepuna  
rze što sam uobražena i gorda.{S} Pored njih ja priznajem sebi da sam nešto više, ali biti od n 
jem sebi da sam nešto više, ali biti od njih veći to nije nikakva veličina.</p> <milestone unit 
ne razumem zašto jedva čekam da odem od njih i zašto se i ja osećam tako strahovito tužnom i ka 
vega su se interesovali za decu.{S} Kod njih je to na dnevnom redu.{S} Inače su rekli da sam u  
vim i mojim roditeljima i kaže da i kod njih ima takvog prijateljstva koje je jače od srodstva. 
{S} Nagonila sam zeta da se presoli kod njih.{S} Sirota mama i tata: ja sam se umiljavala, mazi 
 volim više da ostarim i da ostanem kod njih, nego da se udam za čoveka za koga ne mogu čak ose 
i i mami.{S} A zašto ?{S} Ako nešto kod njih ne valja, to ne treba videti, treba biti slep i gl 
 radost topla kao sunčani zrak, jer kod njih nema pretvaranja.{S} Ja kod dece uvek naučim i pro 
nogo voliš tu slobodu?</p> <p>— Volim i njih i slobodu, pa zato nikako da steknem harmoniju izm 
 ih se ticalo što sam se promenila, ali njih boli što sam se promenila prema njima.{S} Tatu izb 
 ovih ruža, sasvim su sveže, daćemo joj njih.</p> <p>— Eh, pa te sam ja tebi dao, Jelo, — nasme 
 morala prezirati sebe kao što prezirem njih.</p> <p>Dakle, u dnevnik ću beležiti sve važnije d 
ela više nego mamu i tatu.{S} Pa odavno njih volim.{S} Kao uvek želim i sad nešto novo, zanimlj 
e za nas — knjiga iz drugog sveta.{S} U njih značenje reči ima drugi smisao, drugi poredak; fra 
ikad neću ni znati.{S} Kako sad ja mogu njih da poštujem?{S} Crvenim od stida kad pomislim kako 
trim očima, da mi se činilo, da mu kroz