• quote 26
 • А 179
 • а 303
 • Ааа 1
 • абер 1
 • авлија 1
 • авлији 1
 • Агна 1
 • Агну 2
 • Адет 1
 • адет 10
 • азганлак 1
 • ајде 2
 • Ајде 8
 • ајдук 1
 • ајт 6
 • ако 23
 • Ако 26
 • акшам 1
 • ал 1
 • алватна 1
 • алву 1
 • алев 1
 • Али 3
 • али 4
 • алтар 1
 • аљина 1
 • аљине 13
 • аљинке 1
 • аљину 2
 • ам 1
 • Ама 25
 • ама 43
 • амам 7
 • аман 1
 • Аман 7
 • аманет 1
 • ана 1
 • Ана 1
 • анама 1
 • анаме 2
 • анамске 1
 • ананс 1
 • ангели 1
 • антерија 1
 • антерије 2
 • антерију 7
 • антерике 2
 • антерику 1
 • антерилак 1
 • Ану 1
 • ар 1
 • арно 2
 • арпаџик 1
 • артија 1
 • артишку 1
 • аршин 1
 • асли 2
 • аср 1
 • ат 6
 • атар 1
 • атлаз 1
 • атласке 1
 • афендаћ 3
 • Аферим 1
 • Аџамија 1
 • аџамија 2
 • аџамилак 1
 • Аџи 3
 • аџи 33
 • аџија 13
 • Аџија 2
 • аџије 1
 • аџијо 27
 • аџију 3
 • аџика 2
 • аџике 19
 • Аџике 3
 • аџилак 3
 • аџину 1
 • аџиску 1
 • ашићаре 1
 • Ашколсун 1
 • ашкосум 1
 • Ашкосум 4
 • ашчика 2
 • ашчике 1
 • ашчику 1
 • б 2
 • Баба 1
 • баба 9
 • бабе 2
 • бабине 1
 • бабње 2
 • Бабо 1
 • бабу 3
 • бавиле 1
 • бадем 2
 • бајат 1
 • Бајрам 1
 • бак 3
 • баклава 1
 • бал 4
 • баница 1
 • бањање 1
 • барабар 2
 • басмене 1
 • басмену 2
 • басму 1
 • бастун 8
 • бата 7
 • бату 1
 • Баш 1
 • баш 21
 • башчованџије 2
 • башчу 22
 • бе 15
 • бега 1
 • бегендише 1
 • Без 1
 • без 14
 • безбели 1
 • Безбели 1
 • бејаше 1
 • бел 3
 • бела 2
 • беле 3
 • белеје 2
 • белеју 2
 • белеше 1
 • бели 11
 • белила 1
 • белилом 1
 • Белки 1
 • белки 3
 • Бело 1
 • бело 4
 • белога 1
 • белој 1
 • белу 3
 • Београд 1
 • Београду 1
 • бератлија 2
 • берем 7
 • Беснило 1
 • бесраман 1
 • бесрамна 2
 • бесрамни 1
 • Бесрамник 1
 • бесрамно 1
 • бећар 2
 • бећара 1
 • бећари 7
 • Беше 1
 • беше 72
 • Бешем 1
 • бешем 2
 • би 53
 • бидне 18
 • бидну 1
 • Бија 1
 • бија 9
 • бију 2
 • бика 1
 • била 19
 • биле 1
 • били 5
 • било 19
 • био 1
 • бир 1
 • бисер 1
 • бит 1
 • бити 1
 • блага 3
 • благи 1
 • Благи 1
 • благо 3
 • Благовес 2
 • благослов 1
 • блажи 1
 • блажија 1
 • Блажу 3
 • блажу 7
 • близо 1
 • Боба 1
 • боба 15
 • бобу 1
 • Бог 28
 • Бога 5
 • Богојављење 1
 • Богородица 1
 • Богородицу 1
 • Богу 5
 • Боже 6
 • Божић 2
 • божјак 1
 • божјаци 1
 • Божји 2
 • божном 10
 • Божном 2
 • божом 1
 • божур 2
 • бој 2
 • боја 6
 • бојеше 1
 • бојим 1
 • бојиш 1
 • боју 7
 • болан 1
 • Болан 1
 • болево 3
 • болес 1
 • болесник 1
 • боли 5
 • Боље 2
 • боље 3
 • бос 1
 • боса 1
 • босиљак 1
 • босиљка 1
 • босиљком 1
 • Бошке 10
 • бошчалаци 5
 • бошчу 4
 • браво 1
 • брада 1
 • брање 1
 • брат 5
 • брата 5
 • брдо 2
 • Бре 15
 • бре 34
 • брекћу 1
 • брза 1
 • Брига 1
 • бригне 1
 • бригнем 1
 • бригнемо 1
 • бричеше 1
 • брише 2
 • бришем 2
 • бројешеју 1
 • броји 2
 • бројимо 1
 • бубица 1
 • Бугари 1
 • Бугарин 1
 • буде 1
 • буди 1
 • будиш 1
 • Буђаво 1
 • буле 1
 • бутају 3
 • бутам 1
 • бутине 1
 • бутка 1
 • бутнем 1
 • бућме 1
 • бућмету 1
 • в 6
 • Вадим 1
 • вадим 2
 • вазда 1
 • Вале 1
 • ваља 2
 • ваљда 2
 • вама 1
 • Ване 2
 • Ванинице 1
 • вараклисане 1
 • Варвару 1
 • варен 1
 • вари 1
 • варила 1
 • варке 1
 • Вароши 2
 • вас 2
 • Васка 6
 • Вачиница 2
 • Вачинице 1
 • ваш 1
 • ваше 2
 • ваши 1
 • веђа 1
 • веђе 9
 • веђу 1
 • вез 3
 • везена 2
 • везене 1
 • везени 1
 • везену 1
 • везла 1
 • везување 1
 • вејка 2
 • вели 6
 • Велиг 8
 • Велики 1
 • венча 1
 • венчај 1
 • венчаја 1
 • венчају 3
 • венчала 2
 • Венчали 1
 • венчам 1
 • венчан 1
 • венчање 7
 • венчаше 1
 • Венчаше 1
 • веру 2
 • весела 1
 • Весела 1
 • веселба 1
 • весели 1
 • веселиле 1
 • веселих 1
 • весело 2
 • веселу 1
 • Ветар 1
 • ветар 5
 • већ 1
 • вече 1
 • Вече 1
 • вечер 12
 • вечере 1
 • Вечере 1
 • вечеру 7
 • вечити 1
 • Ви 1
 • ви 11
 • виде 5
 • Видеја 1
 • видеја 6
 • видела 4
 • виделе 1
 • Виделе 1
 • видели 1
 • видех 1
 • Видеше 1
 • видеше 4
 • видешем 1
 • види 14
 • видим 10
 • видите 2
 • видиш 1
 • видо 7
 • видру 1
 • виду 2
 • виђале 1
 • виђуваја 1
 • Виђувала 1
 • вије 5
 • вијем 3
 • вик 1
 • Вика 1
 • вика 79
 • викаја 1
 • Викајте 1
 • викају 17
 • викам 4
 • викамо 1
 • Викаш 1
 • викаш 3
 • викаше 2
 • викашем 3
 • викне 2
 • викну 11
 • Викнумо 1
 • викнуше 1
 • Викнуше 1
 • вина 1
 • вино 5
 • вином 1
 • винце 2
 • висеше 2
 • виси 3
 • Висок 1
 • висок 4
 • високих 1
 • витих 1
 • виће 34
 • више 20
 • владику 1
 • влакна 1
 • власи 1
 • вода 1
 • водене 1
 • води 3
 • водила 1
 • водим 1
 • Водице 4
 • Воду 1
 • воду 5
 • вол 1
 • волели 1
 • воље 1
 • вољу 2
 • Воће 1
 • Врањанка 2
 • врапци 1
 • врата 35
 • врбе 1
 • врвца 1
 • време 18
 • временом 1
 • времену 1
 • врже 1
 • врз 1
 • врзала 1
 • врзан 1
 • врзани 1
 • врзувала 1
 • врзување 1
 • врне 2
 • Врну 1
 • врну 2
 • врнумо 1
 • врнуше 2
 • врс 1
 • врћа 1
 • врћаше 1
 • врћејећи 1
 • вруће 1
 • врућине 1
 • вршидбу 1
 • вршник 1
 • вунена 1
 • вунено 1
 • г 43
 • га 140
 • габровачки 1
 • газим 1
 • гајле 2
 • гајтани 1
 • гањи 1
 • гаси 1
 • где 16
 • гдекојом 1
 • гевгира 1
 • Георгина 2
 • гергеф 2
 • ги 38
 • гижу 2
 • гизија 2
 • гизију 1
 • гим 1
 • главе 1
 • главице 2
 • главом 2
 • Главу 1
 • главу 23
 • глас 5
 • гласи 1
 • Гласи 1
 • гласимо 1
 • гласно 1
 • гласом 1
 • гласу 1
 • Гледа 1
 • гледа 10
 • гледааа 1
 • гледаја 3
 • гледајећи 4
 • гледају 5
 • гледала 2
 • гледам 8
 • гледамо 1
 • гледац 1
 • гледашем 1
 • глеткам 3
 • глуво 2
 • Глумац 2
 • глумац 8
 • гнули 3
 • Говеђина 1
 • говора 1
 • говоре 1
 • говорећи 1
 • говори 5
 • говорило 3
 • год 4
 • година 2
 • године 6
 • годину 2
 • голе 1
 • голем 8
 • голема 3
 • големе 1
 • големи 7
 • големо 7
 • голему 6
 • голупче 1
 • гора 1
 • горе 6
 • гореше 1
 • гори 1
 • Горицу 3
 • горњиште 1
 • гору 1
 • Господ 4
 • Господа 1
 • Господин 7
 • Господина 8
 • Господине 6
 • Господиново 3
 • господичић 1
 • госпођа 1
 • гости 6
 • госту 1
 • готов 1
 • готовење 1
 • готовеше 1
 • готови 2
 • готовимо 1
 • готово 1
 • гоџа 3
 • грабеше 1
 • граби 3
 • грабимо 1
 • Грабимо 1
 • грабу 3
 • град 4
 • градинама 1
 • градини 1
 • гранчица 1
 • грањке 2
 • грањку 1
 • грбина 1
 • Грбина 1
 • грбине 1
 • грбину 5
 • гре 2
 • греје 2
 • Грк 2
 • грло 2
 • грми 2
 • грнци 1
 • гробје 1
 • гробље 1
 • грожђе 1
 • грозница 1
 • гројзе 2
 • грош 1
 • гроша 1
 • груди 8
 • грудима 1
 • гу 75
 • губиш 1
 • Гугутке 1
 • гугутке 2
 • гугууу 2
 • гугуце 1
 • гугучики 1
 • гукање 1
 • гумасти 1
 • гумно 1
 • гуску 1
 • густе 3
 • гуче 1
 • гуша 1
 • гушу 1
 • Д 2
 • д 50
 • Да 24
 • да 518
 • дава 4
 • даваш 2
 • даваше 1
 • давашем 1
 • дада 3
 • Даде 1
 • даде 10
 • дадем 2
 • дадемо 2
 • дадеш 1
 • дадин 1
 • дадип 1
 • дадо 3
 • даду 2
 • Дај 1
 • Даја 1
 • даја 3
 • дајире 1
 • Дајма 3
 • дајма 7
 • Дајте 1
 • дајући 1
 • Дал 2
 • дала 2
 • далеку 1
 • даље 1
 • дан 45
 • дана 6
 • данас 2
 • данаске 1
 • дане 1
 • дањом 1
 • дар 1
 • Дарови 1
 • дарови 4
 • даске 1
 • датка 1
 • Датка 1
 • датке 1
 • даткин 2
 • два 5
 • дваес 1
 • Две 2
 • две 39
 • двојица 2
 • Двориште 1
 • двоуми 1
 • двоумим 1
 • де 2
 • дебел 4
 • дебела 1
 • дебели 1
 • дебело 1
 • дебелога 1
 • девера 2
 • девет 3
 • девојка 2
 • девојке 1
 • девојко 3
 • девојку 2
 • девојче 38
 • девојченце 2
 • Девојчики 1
 • девојчики 24
 • деда 3
 • Дедин 1
 • дедин 2
 • дедино 3
 • дединога 1
 • дек 6
 • дели 1
 • делници 2
 • дертови 2
 • десет 4
 • десети 1
 • Дете 1
 • дете 16
 • деткино 1
 • деца 7
 • дибоко 1
 • дивне 1
 • дигаја 1
 • дигла 2
 • Дигли 1
 • дигнем 2
 • дигнеш 1
 • диза 3
 • дизам 2
 • дијам 1
 • Дику 2
 • диминутив 1
 • Димитраћ 2
 • Димитраћа 3
 • Димитраћи 6
 • Димитраћу 1
 • Димитрија 45
 • Димитрије 27
 • Димитријев 1
 • Димитријевић 1
 • Димитријево 1
 • Димитрију 3
 • дин 1
 • диндушмани 1
 • Диплома 1
 • дисћурк 1
 • дланова 1
 • дни 9
 • До 1
 • до 27
 • доба 3
 • добар 6
 • доби 2
 • добије 1
 • добила 1
 • добра 2
 • добре 1
 • добри 2
 • добрим 1
 • добро 17
 • Добро 3
 • доброга 1
 • Довде 1
 • доведем 1
 • доведену 1
 • доведи 1
 • доведо 1
 • догрмаџија 1
 • Догрмаџија 1
 • догрмаџиско 1
 • дође 1
 • Дојде 3
 • дојде 34
 • дојдеш 1
 • дојдо 2
 • дојдомо 1
 • дојдоше 1
 • Дојду 1
 • дојду 2
 • док 1
 • докарали 1
 • докарало 1
 • докачим 2
 • Доклен 1
 • Доксат 1
 • доламицу 1
 • доламу 1
 • долап 3
 • долапи 1
 • Долапи 1
 • доле 3
 • долеко 2
 • долети 1
 • дом 20
 • Домаћин 1
 • домаћин 3
 • домаћина 1
 • домаћица 10
 • домаћице 1
 • домаћици 1
 • домаћицом 1
 • домаћицу 2
 • домуз 1
 • домузлар 1
 • донеја 1
 • донела 2
 • донели 1
 • Донесе 1
 • донесе 6
 • Донеси 1
 • донесомо 1
 • донесоше 1
 • донето 1
 • доносија 1
 • Доодеше 2
 • доодеше 3
 • дооди 4
 • доодија 2
 • доодила 1
 • дооду 1
 • Дор 6
 • дор 8
 • Дора 9
 • Дори 2
 • дори 30
 • Дору 3
 • досетила 1
 • досећује 1
 • Досећује 1
 • досећујем 1
 • досећујеш 1
 • доста 3
 • Доста 4
 • дотакао 1
 • дофати 1
 • дофатила 1
 • дочекам 2
 • дочеку 1
 • дошеја 3
 • дошла 5
 • дошли 1
 • драги 1
 • дрвеће 3
 • дрво 2
 • дрењке 1
 • држ 1
 • Државној 1
 • држи 2
 • друга 1
 • Друга 1
 • Другар 1
 • другар 3
 • другарице 4
 • другару 1
 • друге 7
 • други 15
 • друго 15
 • Друго 2
 • другога 4
 • другој 1
 • другојаче 1
 • другому 1
 • другу 7
 • Друсто 2
 • друсто 9
 • Друшке 1
 • Ду 1
 • дувар 7
 • дуваш 1
 • дугачка 1
 • Дугачка 2
 • Дугачке 1
 • дугачке 3
 • дугачко 1
 • дуго 1
 • дугуљастих 1
 • дуже 1
 • Дуз 1
 • дуз 5
 • дукат 2
 • дукати 1
 • Дуне 1
 • дуне 2
 • дуња 1
 • дуње 1
 • дут 1
 • дућан 11
 • дућани 1
 • душа 1
 • Душан 1
 • душанке 1
 • душанку 1
 • душе 1
 • душеме 2
 • душеци 1
 • душу 4
 • ђаволи 2
 • Ђак 1
 • Ђаконије 1
 • ђердан 3
 • ђерђева 1
 • Ђинђуха 1
 • Ђирит 1
 • ђирит 10
 • ђозбунџуче 1
 • Ђојем 3
 • ђојем 9
 • Ђока 3
 • Ђокин 1
 • Ђоко 1
 • ђокси 1
 • Ђорђа 1
 • Ђорђе 3
 • Ђоша 15
 • Ђошин 2
 • Ђошини 1
 • Ђошиница 4
 • Ђошиницу 1
 • Ђошинога 6
 • Ђошину 1
 • Ђошу 8
 • ђувез 1
 • ђувезлија 1
 • ђул 3
 • Ђул 42
 • Ђулинога 1
 • ђумиш 4
 • ђумишлије 1
 • Ђурђов 1
 • Ђуре 1
 • Ђурин 3
 • Ђуринице 2
 • Ђуриничину 1
 • Ђуринога 7
 • Ђуриному 2
 • Е 13
 • е 9
 • Евдокија 2
 • Евдокијооо 1
 • еве 1
 • Евреји 2
 • еееј 5
 • еј 1
 • Еј 7
 • екимина 1
 • Ела 2
 • Елате 2
 • еле 1
 • Ели 3
 • ели 34
 • ем 12
 • Ене 1
 • еписи 1
 • епови 1
 • Ете 19
 • ете 30
 • Ефендаки 1
 • ж 3
 • жа 4
 • жааал 1
 • жал 27
 • Жал 3
 • жалејећи 1
 • жалиш 1
 • жална 1
 • жалне 2
 • жално 9
 • жалос 3
 • жањ 1
 • же 5
 • жем 4
 • жена 6
 • жене 20
 • Жене 6
 • женеше 2
 • женија 1
 • жениш 1
 • Женско 1
 • женском 1
 • жену 3
 • жеравка 1
 • жеравку 1
 • жи 4
 • жив 5
 • жива 8
 • живи 2
 • живина 1
 • живих 1
 • живо 2
 • живота 2
 • живувала 1
 • Жожину 1
 • жу 1
 • Жу 1
 • жудан 2
 • жута 1
 • жуте 1
 • жути 1
 • жутом 1
 • З 1
 • з 16
 • За 18
 • за 265
 • забараљам 1
 • забоде 1
 • заболе 1
 • заборави 1
 • забраија 1
 • Забраји 1
 • забрајија 5
 • забрајила 2
 • забрајили 1
 • Забрајимо 1
 • забрајише 1
 • завали 1
 • завалија 3
 • Завалија 3
 • завалијица 1
 • Заведе 1
 • Завеса 1
 • завије 1
 • завијемо 1
 • завика 1
 • завикала 1
 • заврзана 1
 • заврши 2
 • загледа 1
 • загледам 1
 • загледамо 1
 • заглеђували 1
 • заглеђујеш 1
 • заглеђују 1
 • загрну 1
 • загубила 3
 • загубим 1
 • задева 3
 • задевај 1
 • задеваја 1
 • Задевају 1
 • задовољно 1
 • зажми 1
 • закачи 2
 • закитена 1
 • закитила 1
 • закитим 2
 • заклињања 1
 • заклопу 1
 • закуне 1
 • закусне 1
 • залепен 1
 • замајем 1
 • замајувала 1
 • заман 2
 • замесиле 1
 • замесише 1
 • замислеја 1
 • замоли 1
 • замрачи 1
 • Замрачи 1
 • замршен 1
 • заод 1
 • заодешеју 1
 • запази 1
 • Запази 1
 • Запазила 1
 • запазили 1
 • запазише 1
 • запалила 1
 • запалимо 1
 • запалиш 1
 • заплака 2
 • заплаче 1
 • заплачем 1
 • заплачеш 1
 • заповедају 2
 • заповедаш 1
 • запоја 2
 • запоју 1
 • запти 1
 • зар 16
 • Зар 5
 • Заради 1
 • заради 6
 • заредиме 1
 • зарима 1
 • зарумењену 1
 • зарфови 2
 • заспи 1
 • застаде 1
 • засукала 1
 • затвара 1
 • затварајећи 1
 • затвори 1
 • затре 1
 • затури 1
 • зафатија 1
 • Захараћа 1
 • Захвалила 1
 • зацрвене 1
 • зацрвенеја 1
 • Зачу 1
 • зачуди 3
 • зачудимо 1
 • зачудиш 1
 • заш 31
 • Заш 42
 • зашто 1
 • Зашто 2
 • зборејећи 5
 • зборење 5
 • збореше 1
 • зборешем 2
 • зборешемо 1
 • збори 34
 • Збори 4
 • Зборија 1
 • зборија 2
 • зборију 1
 • зборила 1
 • Зборила 1
 • зборим 10
 • зборимо 1
 • Зборимо 1
 • збориш 2
 • зборљив 3
 • збору 3
 • збрала 1
 • збрчкана 1
 • звали 1
 • званице 1
 • звезда 2
 • звекне 1
 • звекну 4
 • звер 2
 • звона 3
 • згледаше 1
 • згодила 1
 • Згрешија 1
 • згучи 1
 • здан 1
 • здрав 1
 • Здрав 4
 • здрава 2
 • здрави 1
 • Здрави 2
 • здравих 1
 • здравицу 1
 • здравје 4
 • здраво 3
 • Здраво 3
 • зелена 5
 • зелене 2
 • зеленеје 1
 • зелени 2
 • зелено 2
 • зелену 3
 • зем 2
 • земља 1
 • земљу 1
 • зет 3
 • зета 1
 • зид 1
 • зима 2
 • зими 1
 • зиму 1
 • златан 1
 • златна 1
 • злато 2
 • златом 1
 • зна 5
 • знадомо 1
 • знаја 1
 • знаје 9
 • Знајем 1
 • знајем 3
 • знајеш 2
 • знају 2
 • знала 3
 • знале 1
 • знали 1
 • знало 1
 • знам 22
 • знамо 2
 • знате 1
 • значи 2
 • знаш 5
 • знојиш 1
 • Зовнуја 1
 • зову 2
 • Зојке 1
 • Зојкина 1
 • Зојкину 1
 • зориле 1
 • зору 8
 • зрака 1
 • зрна 1
 • зуба 1
 • зуби 3
 • зубни 1
 • зулумћари 1
 • зумбул 5
 • и 495
 • И 63
 • ибришим 2
 • игра 1
 • играјте 1
 • играју 1
 • Играју 1
 • Играле 1
 • играле 2
 • играли 1
 • играм 1
 • играмо 1
 • играње 2
 • играшем 1
 • Играшемо 1
 • Иде 1
 • иде 3
 • Идејећи 1
 • Идем 1
 • идем 7
 • идемо 2
 • идеш 4
 • идеше 4
 • идешем 1
 • идешемо 3
 • Иди 4
 • идо 1
 • иду 3
 • идући 1
 • Из 1
 • из 34
 • избањамо 1
 • избије 2
 • избројимо 1
 • избројиш 1
 • извади 3
 • извадимо 1
 • извикају 1
 • Извикаше 1
 • изгледа 1
 • изгостирају 1
 • изгризаја 1
 • издане 1
 • издиза 1
 • изиграмо 1
 • изиђе 1
 • излага 1
 • излагаја 1
 • Излагаја 1
 • излази 1
 • излегла 2
 • излегне 2
 • излегнем 3
 • излегнеш 1
 • излегни 1
 • Излего 1
 • излего 3
 • излегоше 1
 • излеже 1
 • излезе 5
 • изљуби 1
 • измећарка 1
 • Измећарка 1
 • измешано 1
 • Изми 1
 • измијем 1
 • измијеш 1
 • измила 3
 • Измимо 1
 • Изненада 1
 • Изнесе 1
 • изнесем 2
 • Изнеси 1
 • изнесо 1
 • изникло 1
 • износило 1
 • изруча 1
 • изручала 2
 • изручам 4
 • изручаш 1
 • изручка 1
 • Изручкам 1
 • икиндију 2
 • иконе 2
 • иконостас 1
 • или 5
 • им 2
 • има 22
 • Има 3
 • имаја 3
 • Имајећи 1
 • имала 4
 • имам 5
 • имамо 2
 • имаше 4
 • имашем 2
 • Имашемо 1
 • имашемо 2
 • Име 1
 • име 4
 • ина 1
 • Инат 1
 • инат 3
 • иње 2
 • иска 8
 • искају 1
 • искам 3
 • искамо 1
 • искарала 1
 • искарам 1
 • искате 1
 • Искате 1
 • искача 1
 • искаче 1
 • искачеше 1
 • искачешем 1
 • искачу 1
 • искаш 1
 • Искаш 1
 • искашем 2
 • искашља 2
 • искитене 1
 • искочи 6
 • искочија 1
 • искочила 1
 • Искочили 1
 • искочим 3
 • искочиш 1
 • Искре 1
 • испекла 1
 • испи 1
 • испише 1
 • испишем 1
 • испод 11
 • испратила 2
 • испратим 1
 • испратимо 1
 • испраћа 1
 • Испрва 1
 • исприча 1
 • испружена 1
 • испружила 1
 • испружиле 1
 • испупчена 1
 • испушти 1
 • испуштим 1
 • иста 2
 • истерала 1
 • исти 2
 • истина 12
 • Истина 4
 • исто 8
 • истоку 1
 • истрчавши 1
 • исцавтеја 2
 • исцавтело 2
 • их 1
 • ич 24
 • Ич 3
 • ичистила 1
 • ишаране 1
 • ишеја 2
 • ишла 2
 • ишле 1
 • ј 1
 • ја 116
 • Ја 31
 • јаа 1
 • Јааа 1
 • јааа 3
 • јабанџије 1
 • јабука 1
 • јабуке 3
 • јабуку 1
 • јагањчики 2
 • јагличје 1
 • јагње 2
 • јагњенце 1
 • Јадан 2
 • јадан 3
 • јади 1
 • Јадна 1
 • јадна 6
 • јадно 1
 • јадну 1
 • Јаз 1
 • јако 19
 • Јако 2
 • јаре 1
 • јастук 1
 • јастуку 1
 • је 350
 • јебрик 1
 • јебриче 1
 • јеглак 4
 • јеглаци 1
 • један 26
 • Један 4
 • једанпут 10
 • једва 2
 • једе 1
 • једило 1
 • јединак 1
 • Једна 2
 • једна 8
 • Једнаг 2
 • једнаг 21
 • једнак 1
 • једнаке 1
 • једне 1
 • Једне 1
 • Једни 1
 • једним 1
 • једно 17
 • једнога 1
 • једном 2
 • једну 19
 • Јектика 2
 • Јелена 1
 • јелече 1
 • јелечики 1
 • јелима 1
 • Јело 2
 • јеменије 3
 • јер 3
 • јербо 36
 • Јербо 9
 • Јерусалим 1
 • Јес 12
 • јес 3
 • јесен 1
 • Јеси 1
 • јест 2
 • јестак 5
 • јестаци 2
 • јетрва 2
 • јетрве 1
 • јетрвина 1
 • Јетрвина 1
 • јетрву 1
 • Јецам 1
 • Јецање 1
 • јечменије 1
 • Јов 1
 • Јован 3
 • Јована 1
 • Јоване 1
 • јој 13
 • Јок 2
 • јок 4
 • Јола 3
 • јоок 1
 • Јооок 2
 • јоргани 1
 • Јоргани 1
 • јорганџија 1
 • још 18
 • Још 2
 • Јоште 3
 • јоште 36
 • јунак 2
 • јурнек 5
 • Јутре 3
 • јутре 5
 • јутро 2
 • Јутрос 1
 • Јутроске 1
 • јутроске 2
 • јутру 2
 • јуфку 1
 • јучерке 5
 • к 102
 • К 34
 • Ка 3
 • ка 7
 • кабаат 1
 • кабардиса 1
 • кабардише 3
 • кавгу 1
 • каву 2
 • кад 32
 • Кад 4
 • када 1
 • кадилницу 1
 • кадифу 1
 • Кадунин 1
 • каже 3
 • кажем 6
 • кажи 2
 • Кажи 2
 • кажите 1
 • каза 15
 • казаја 3
 • казала 1
 • казаше 1
 • Казује 1
 • казује 4
 • казујем 2
 • казујешем 1
 • кај 1
 • Кај 1
 • Какав 3
 • какав 4
 • Каква 1
 • каква 3
 • Какве 1
 • Какво 4
 • какву 1
 • Какву 1
 • како 219
 • Како 23
 • Каково 1
 • кал 1
 • калајлије 3
 • калајлију 1
 • Калајна 1
 • калаплију 1
 • калдрму 4
 • калуђери 3
 • калуђерско 5
 • калуп 1
 • каљиште 1
 • камен 1
 • каменчики 1
 • камо 1
 • Камо 2
 • кандило 1
 • кани 1
 • кану 1
 • као 13
 • капаклије 1
 • капама 1
 • Капију 2
 • капиџик 3
 • капиџике 1
 • капка 1
 • каплама 1
 • капљу 1
 • капу 2
 • капче 1
 • караја 1
 • каранфил 4
 • каранфилија 1
 • ката 1
 • Ката 1
 • катанац 1
 • Кате 1
 • катил 1
 • каткад 1
 • катмер 1
 • каукђул 1
 • кафа 2
 • кафтан 2
 • кафтана 1
 • кафтанлак 1
 • Кафтануша 1
 • Кафтануше 1
 • кафу 9
 • кафче 2
 • качи 1
 • квартиљ 1
 • квас 5
 • Кда 1
 • Кева 1
 • келепош 1
 • Керка 1
 • керко 2
 • кеса 1
 • кесе 1
 • Кешке 4
 • ки 5
 • килим 2
 • килими 1
 • килимче 1
 • Кипарис 1
 • кипровачки 1
 • кир 16
 • Кира 2
 • кира 6
 • Кирија 1
 • кирију 2
 • кириџије 1
 • кириџију 1
 • киселе 2
 • киселу 1
 • Кита 1
 • кита 2
 • китабија 1
 • китабију 1
 • ките 1
 • кити 1
 • китија 1
 • киту 2
 • кладенци 1
 • клати 1
 • књижачки 1
 • Ко 1
 • ко 30
 • кован 1
 • кога 11
 • Кога 3
 • кој 14
 • Кој 3
 • Која 1
 • која 6
 • које 4
 • који 8
 • којим 1
 • којој 2
 • Коју 1
 • коју 5
 • Кокице 1
 • кокошке 1
 • Кол 1
 • кол 21
 • кола 1
 • Колај 1
 • колај 3
 • коласто 1
 • колач 2
 • колбаш 1
 • колбашем 1
 • Коле 7
 • Колико 2
 • колико 6
 • комендију 1
 • комину 3
 • комињаком 1
 • кому 2
 • комшија 1
 • комшије 2
 • комшика 3
 • комшике 10
 • комшику 1
 • комшилак 8
 • комшилуку 1
 • Комшиско 1
 • конац 4
 • коњ 1
 • коњи 2
 • копнеје 1
 • копнејем 1
 • копни 1
 • копривама 1
 • корен 1
 • коса 2
 • косе 1
 • коске 1
 • Коста 4
 • Костадин 4
 • Костадина 1
 • Костадинка 1
 • Костадиново 3
 • Костине 1
 • Косту 1
 • косу 3
 • кот 1
 • котарицама 1
 • Котарчица 1
 • котле 1
 • котличенце 1
 • коцак 3
 • коцаком 1
 • Коцина 1
 • кошуља 3
 • кошуље 1
 • кошуљке 1
 • кошуљку 2
 • кошуљу 2
 • крај 9
 • краја 1
 • Краљевине 1
 • Краљевић 2
 • Краљевића 1
 • крам 1
 • Краса 2
 • Красе 1
 • красно 3
 • красну 1
 • краставице 4
 • краставицу 3
 • Красу 1
 • кратачко 2
 • Кратачку 1
 • кратка 1
 • кратке 1
 • кратким 1
 • кратко 1
 • кратку 1
 • крив 2
 • Кривица 1
 • криво 2
 • крије 2
 • кријешем 1
 • Крила 1
 • крила 2
 • Крисјани 1
 • крисјани 4
 • крисјанин 4
 • кришећим 2
 • кроз 18
 • кротачко 5
 • кротка 1
 • Кротко 2
 • кротко 9
 • Кррршено 1
 • крсно 1
 • крстетина 1
 • крстетину 1
 • крстимо 1
 • крушке 1
 • Кршена 1
 • Кршено 11
 • кршену 1
 • кршим 1
 • кршиш 1
 • ктеја 1
 • кћери 1
 • куд 6
 • куде 21
 • Куде 8
 • кукавица 2
 • кукови 1
 • кукурек 1
 • кум 1
 • кума 1
 • кумашин 1
 • кумашини 4
 • кумашинову 1
 • кунеш 1
 • купи 3
 • купија 1
 • купијо 1
 • купила 1
 • купим 2
 • купују 1
 • купус 2
 • кусне 1
 • кута 1
 • кутају 1
 • Кутају 1
 • кутала 2
 • кутам 1
 • кутија 1
 • кутију 2
 • Кућа 1
 • кућа 5
 • куће 2
 • кући 1
 • кућу 35
 • кученце 1
 • кучка 2
 • Кучко 1
 • кушак 3
 • л 23
 • лагаја 1
 • лад 1
 • ладен 1
 • ладовинку 1
 • лађа 1
 • лака 1
 • Лако 1
 • лале 1
 • лали 2
 • Лали 2
 • лангир 2
 • лане 1
 • лаураћ 1
 • лаусу 1
 • лва 3
 • лве 2
 • лвић 1
 • лву 4
 • лд 1
 • леб 2
 • леба 1
 • леблебије 3
 • лева 1
 • лево 1
 • леву 1
 • легала 1
 • легало 3
 • легамо 1
 • легашем 1
 • леген 1
 • Легнула 1
 • легу 1
 • лед 1
 • леје 1
 • Лекар 1
 • лекује 1
 • леле 2
 • Леле 2
 • лелеее 1
 • лелке 3
 • леп 2
 • Лепа 1
 • лепи 1
 • лепих 1
 • лепо 2
 • Лесковац 1
 • Лесковчанин 1
 • Лете 1
 • лете 4
 • летејећи 1
 • летела 1
 • лети 1
 • Лети 3
 • леткам 1
 • лето 1
 • ли 94
 • либадики 1
 • лимон 1
 • лимонија 1
 • лимонију 3
 • лимонику 1
 • лис 2
 • лисје 2
 • лиф 1
 • лица 1
 • лице 10
 • личи 1
 • Личи 1
 • ложичку 3
 • лозу 2
 • лојза 2
 • лојзе 6
 • Лопта 1
 • лош 2
 • Лоши 1
 • лошо 7
 • лошотињу 1
 • луг 1
 • луду 1
 • Лук 1
 • лук 15
 • луку 1
 • луле 1
 • љијену 1
 • љубав 1
 • љубави 1
 • љуби 1
 • љубимо 1
 • љубичица 2
 • љубичицу 1
 • Љубоморан 1
 • љубу 1
 • људи 9
 • љутина 1
 • м 1
 • ма 2
 • маалу 1
 • магданос 1
 • Мада 1
 • мађије 1
 • мази 1
 • мајање 1
 • Маје 1
 • мајем 2
 • Мајка 1
 • мајка 8
 • мајке 4
 • мајкеее 1
 • мајку 13
 • мајсторицу 1
 • макар 1
 • Максуз 1
 • максуз 6
 • мактицу 2
 • мал 4
 • Мала 1
 • мала 2
 • мале 1
 • маленом 1
 • малечак 4
 • малечки 1
 • Малечки 1
 • малечко 3
 • малечкога 1
 • малечку 1
 • Малијо 1
 • малић 1
 • малко 1
 • Мало 1
 • мало 12
 • Малу 1
 • малу 4
 • мамудијо 1
 • мангала 1
 • мангали 1
 • Мане 2
 • мани 25
 • Манина 1
 • Манинице 1
 • Манину 3
 • маностир 1
 • ману 5
 • Манџе 2
 • манџе 7
 • манџу 2
 • марамку 1
 • Марија 4
 • Марије 1
 • Маријин 2
 • Маријо 14
 • Маријооо 1
 • Марију 4
 • Марика 19
 • Марике 19
 • Марики 2
 • Марикина 1
 • Марикине 1
 • Марикиних 1
 • Марикину 2
 • Марику 10
 • Марка 1
 • Марко 2
 • маскара 1
 • маскаре 2
 • маскарили 1
 • мастење 1
 • материја 2
 • мафишлака 1
 • мафишлаци 1
 • махале 1
 • Махрама 1
 • маценце 1
 • Мачица 1
 • мачицу 1
 • мачора 1
 • мачори 1
 • машала 2
 • Машала 2
 • ме 163
 • мегдан 1
 • међу 3
 • мека 1
 • меки 1
 • мекике 1
 • меком 1
 • мемицама 1
 • Мемице 1
 • мен 2
 • Мене 4
 • мене 78
 • Мени 2
 • мени 4
 • Мерак 1
 • мерак 3
 • Меришљав 1
 • меришљав 5
 • месење 1
 • месец 2
 • месеца 4
 • месечина 2
 • меснице 4
 • месо 5
 • место 5
 • месу 1
 • метаније 1
 • метем 1
 • метење 1
 • меће 1
 • мешина 1
 • мешину 2
 • ми 372
 • Ми 5
 • мије 1
 • Мијем 1
 • мила 1
 • Миле 2
 • мило 41
 • милос 6
 • милује 6
 • Милујете 1
 • Милујеш 2
 • Миља 1
 • Миље 1
 • Миљо 1
 • миндерлак 2
 • миндерлаци 1
 • миндерлук 1
 • миндерлуку 1
 • миндеру 1
 • мир 1
 • мирис 1
 • мисал 7
 • мислеја 1
 • мислејећи 4
 • Мислела 1
 • мислела 6
 • мислеше 1
 • мислешем 8
 • мисли 1
 • мислила 1
 • Мислим 2
 • мислим 5
 • мислима 1
 • мислиш 1
 • мислу 2
 • Мита 13
 • Мите 2
 • Митин 2
 • Митичин 7
 • Митичинога 2
 • Мито 3
 • Митров 3
 • Миту 18
 • млад 2
 • Млада 1
 • млада 8
 • младе 5
 • млади 1
 • младиња 1
 • младо 2
 • Младожења 2
 • младожење 1
 • младожењски 3
 • младожењско 1
 • младожењску 2
 • младожењу 3
 • младос 1
 • младост 1
 • младости 2
 • младу 2
 • млађеја 1
 • млађеји 2
 • млати 1
 • млатите 1
 • млоги 2
 • млого 8
 • мни 4
 • много 2
 • мога 2
 • могаја 5
 • могала 5
 • могали 1
 • могарац 3
 • могаре 2
 • Могарице 1
 • могла 2
 • Могу 1
 • могу 7
 • модар 2
 • модра 1
 • Модра 2
 • модри 4
 • модро 1
 • модроок 2
 • модроокаст 2
 • модроокаста 1
 • Модроокаста 1
 • модроокасти 2
 • модроокасто 3
 • модру 1
 • мож 2
 • може 12
 • Може 2
 • Мој 1
 • мој 21
 • моја 4
 • моје 19
 • мојега 4
 • моји 4
 • мојој 1
 • моју 5
 • Молбе 1
 • моли 3
 • молимо 1
 • молитву 1
 • момчадија 1
 • Момче 1
 • момче 5
 • морав 1
 • морава 1
 • морам 1
 • море 3
 • Море 4
 • мори 15
 • Мори 3
 • моро 1
 • моруња 1
 • мотање 1
 • Мош 1
 • Мрвка 3
 • мрвка 7
 • мрвке 2
 • мрдају 3
 • мрдну 2
 • мрзеше 3
 • мрзешем 2
 • мрзи 2
 • мрррвка 1
 • Мрсе 1
 • му 134
 • муж 5
 • мужа 3
 • Мужи 1
 • мужи 17
 • Мука 1
 • мука 11
 • муку 1
 • муње 1
 • муњу 1
 • мурићепа 1
 • Мустаћи 1
 • мустаћи 8
 • мустачики 1
 • мутвак 3
 • мученицу 1
 • мушко 6
 • мушмуле 1
 • муштерије 1
 • н 6
 • На 22
 • на 334
 • набели 1
 • набере 1
 • Навезено 1
 • навезо 1
 • навике 1
 • наврх 1
 • нагази 1
 • нагазила 3
 • нагазим 3
 • наглавчики 1
 • нагласком 1
 • над 5
 • надала 1
 • надлеже 1
 • наднела 1
 • надни 1
 • назгазим 1
 • најблаго 1
 • највише 2
 • најголему 1
 • најде 4
 • најдем 1
 • најдо 2
 • најжал 1
 • најмало 2
 • најмлађега 1
 • најповише 1
 • најпосле 4
 • најубаво 2
 • нак 3
 • Нак 3
 • Нака 2
 • нака 5
 • Накаква 1
 • накићену 1
 • накриво 1
 • накуде 2
 • нам 4
 • нама 4
 • намер 1
 • намести 1
 • наместим 1
 • наместимо 1
 • намешта 1
 • намислеја 1
 • намислела 1
 • нана 43
 • Нана 9
 • нане 1
 • нанин 7
 • нанини 1
 • нанино 4
 • нанину 1
 • нану 22
 • наоди 1
 • наодија 1
 • наодиш 2
 • наокол 3
 • Написала 1
 • напољицу 1
 • направе 1
 • напрајени 1
 • Напраји 1
 • напраји 15
 • напрајија 1
 • напрајила 1
 • напрајили 1
 • напрајим 1
 • напрајиш 1
 • напрајише 1
 • напред 10
 • Напред 3
 • напуни 1
 • напунимо 1
 • Нарасте 1
 • нареди 2
 • наредија 1
 • народ 2
 • нарочито 1
 • Нарочито 1
 • наручамо 1
 • нас 17
 • наслони 1
 • насмеја 5
 • насмејала 1
 • насмејасмо 1
 • насмеје 2
 • насред 2
 • настави 1
 • Настасија 12
 • Настасије 1
 • Настасијин 1
 • Настасијинога 1
 • Настасијо 11
 • Настасију 2
 • натраг 3
 • натури 1
 • наћас 1
 • наћве 2
 • науми 1
 • наус 1
 • наут 2
 • научи 1
 • нафиле 3
 • нафору 1
 • нацке 1
 • нацко 1
 • нацку 1
 • наш 1
 • наша 3
 • нашаја 2
 • нашарани 1
 • наше 3
 • нашега 1
 • наши 1
 • нашинци 1
 • нашла 1
 • наште 1
 • нашу 5
 • не 211
 • Не 43
 • небо 3
 • Неваљао 1
 • невеста 4
 • невесто 2
 • невесту 9
 • негдашњем 1
 • недеља 1
 • Недеља 1
 • недељски 6
 • недељу 5
 • недостаје 2
 • Недостају 1
 • незвана 1
 • Неје 13
 • неје 58
 • нека 1
 • Некаква 1
 • неки 1
 • нема 22
 • Нема 4
 • Немам 1
 • немам 2
 • неме 1
 • Немој 3
 • немој 5
 • ненадну 1
 • неначету 1
 • Непрестано 1
 • несам 23
 • Несам 7
 • неси 1
 • Неси 1
 • несмо 1
 • Несмо 1
 • несте 3
 • несу 11
 • Несу 2
 • нетејање 1
 • неће 10
 • Неће 3
 • Нећеш 1
 • нећеш 2
 • нећу 4
 • Нећу 4
 • нешто 4
 • Ни 3
 • ни 70
 • нигде 8
 • низ 4
 • није 5
 • ника 4
 • Никад 1
 • никад 6
 • никакво 1
 • никако 12
 • Никако 2
 • нике 2
 • Ники 1
 • ники 31
 • никмо 1
 • никмоли 1
 • нико 3
 • никога 6
 • Никола 2
 • Николаћев 1
 • николико 2
 • Николу 2
 • Николчин 1
 • нику 4
 • нисак 1
 • нисам 1
 • нисмо 1
 • Нит 1
 • нит 3
 • нити 8
 • Ниш 14
 • Ниша 2
 • Нишаву 3
 • Нишан 1
 • нишан 13
 • нишевачку 2
 • нишки 1
 • нишким 1
 • Нишлија 6
 • Нишлије 12
 • Нишликама 1
 • Нишлике 4
 • Нишлику 1
 • нишлиски 2
 • ништа 1
 • Ништа 1
 • Ништо 3
 • ништо 78
 • Нишу 2
 • нко 1
 • Но 1
 • но 40
 • нове 1
 • Нове 1
 • новине 1
 • новину 1
 • нову 1
 • Нога 1
 • ногавица 1
 • ногавице 1
 • ноге 11
 • ного 3
 • ногом 1
 • ногу 2
 • ножеви 1
 • нос 1
 • носе 2
 • носеше 3
 • носешем 1
 • Носешем 1
 • носи 1
 • носила 1
 • носимо 1
 • носу 1
 • ноћ 5
 • ноћим 1
 • нурију 1
 • ње 1
 • њег 15
 • Њега 1
 • њега 34
 • његово 3
 • њем 1
 • њему 6
 • њене 3
 • њеној 1
 • њи 9
 • њиве 1
 • њигове 3
 • њигови 4
 • њигово 3
 • њигову 3
 • њија 2
 • њим 3
 • њини 1
 • њој 1
 • њојан 1
 • њојно 1
 • њу 1
 • њума 16
 • о 11
 • О 2
 • оба 1
 • обадве 1
 • обе 2
 • обедве 2
 • Обележје 1
 • обешеним 1
 • облажили 1
 • облаци 1
 • Облика 1
 • обор 20
 • обоци 1
 • обрадовала 1
 • обрадоваше 2
 • образ 1
 • Образи 1
 • образи 2
 • обрано 1
 • обриса 1
 • обрише 1
 • обришем 1
 • обрне 3
 • обрну 3
 • Обрну 3
 • обрнуја 1
 • обрнула 1
 • обрнуле 2
 • обрнуло 1
 • обрће 5
 • обрћемо 1
 • обрћу 1
 • обување 1
 • обукла 2
 • обукујем 1
 • обуче 1
 • обучем 4
 • обучемо 1
 • Обучена 1
 • обучена 2
 • обучено 1
 • обучену 1
 • обучеш 1
 • Обучи 2
 • ова 1
 • овај 10
 • Овај 2
 • Оваја 1
 • оваја 2
 • овакав 2
 • овакве 2
 • овакој 3
 • овам 2
 • овде 3
 • овдека 1
 • овдена 1
 • овеј 1
 • овеје 1
 • ови 1
 • Овија 1
 • овија 3
 • овим 1
 • овлажи 1
 • овлајише 1
 • овна 5
 • овну 2
 • ово 5
 • овој 31
 • Овој 5
 • овол 1
 • оволико 1
 • Овуј 1
 • овуј 6
 • овуја 1
 • огањ 7
 • Огледало 1
 • огледало 2
 • огреје 1
 • огрлице 1
 • Од 15
 • од 166
 • одају 3
 • одамно 2
 • одболува 1
 • одговара 2
 • одговор 1
 • одговори 1
 • Одговори 2
 • одејећи 2
 • одење 1
 • одеше 1
 • одешем 1
 • оди 5
 • одимо 1
 • одлази 1
 • Одлази 1
 • одлете 2
 • одмах 1
 • одмахнула 1
 • одмор 1
 • однеја 1
 • Однесе 1
 • однесоше 1
 • одовде 3
 • одовутке 1
 • Одоклен 1
 • одотле 1
 • Одотле 1
 • Одртела 1
 • одсекла 1
 • Оду 1
 • озбиљна 1
 • озго 1
 • озгор 2
 • Озгорке 1
 • озгорке 2
 • оздол 1
 • ока 1
 • оканица 1
 • окваси 1
 • Оклопија 1
 • Око 2
 • око 36
 • около 1
 • оку 1
 • окупише 1
 • окусити 1
 • оморина 1
 • Он 16
 • он 54
 • Она 2
 • она 24
 • онаг 14
 • Онаг 3
 • Онај 1
 • онај 21
 • Онаја 2
 • онаја 3
 • онакав 1
 • Онакав 1
 • онаквога 1
 • онако 4
 • Онакој 1
 • онакој 9
 • онам 1
 • Оне 2
 • оне 3
 • онеј 3
 • онеја 7
 • Они 1
 • они 5
 • Онија 1
 • онија 19
 • оно 20
 • онога 4
 • онодило 2
 • онодиш 1
 • оној 16
 • онол 2
 • онолики 1
 • онолико 1
 • оному 1
 • ону 1
 • онуј 6
 • онуја 4
 • ооо 1
 • Ооо 1
 • опази 2
 • Опазила 1
 • опазу 1
 • опало 1
 • опасује 1
 • Опет 1
 • опет 4
 • опече 2
 • опомене 1
 • опрани 1
 • опрано 1
 • опријетељи 1
 • опрости 1
 • опростила 1
 • опточила 1
 • опушти 1
 • опште 1
 • ора 1
 • ореже 1
 • Орезаја 1
 • оро 7
 • орозан 3
 • ортаклук 1
 • осам 2
 • освем 1
 • Освем 1
 • осетих 1
 • осече 1
 • Осим 1
 • оскочим 1
 • осмалаци 4
 • осмехнувши 1
 • осмехнусмо 1
 • осмишка 2
 • осредња 1
 • оставија 1
 • оставили 1
 • оставиш 1
 • оставља 1
 • остављале 1
 • остављам 1
 • оставу 1
 • остаде 1
 • остадо 1
 • остадомо 1
 • Остаји 1
 • остала 2
 • осталих 1
 • остане 1
 • остареје 2
 • остину 1
 • осушила 1
 • отворен 1
 • Отвори 2
 • отвори 3
 • отворим 4
 • отворимо 1
 • отвориш 1
 • Отворише 1
 • отеза 1
 • Отеза 1
 • отиде 3
 • Отиде 4
 • отидне 3
 • отиднем 2
 • отидни 1
 • Отидни 1
 • отидомо 1
 • отидоше 3
 • отиду 2
 • отима 1
 • отишеја 3
 • отишла 1
 • откала 1
 • откиде 1
 • отклопене 1
 • откуд 1
 • отпушти 2
 • отрча 7
 • отрчим 1
 • отутке 7
 • оћемо 1
 • оф 1
 • Оф 1
 • официри 1
 • оца 1
 • оч 1
 • Оч 1
 • очевој 1
 • Очешљана 1
 • очи 61
 • очију 1
 • ошав 4
 • па 318
 • Па 39
 • павучина 1
 • пада 1
 • падају 1
 • паднем 1
 • падни 1
 • паднуја 1
 • пазар 2
 • пазарија 1
 • пазила 1
 • пазуке 8
 • пајтонџија 1
 • пак 53
 • пала 1
 • пали 1
 • Палидрвце 1
 • Палица 1
 • палиш 2
 • пало 1
 • памет 9
 • паметна 2
 • панице 1
 • паниче 3
 • Панталеј 3
 • пантим 3
 • Пантиш 1
 • пантљике 1
 • панџар 3
 • папучама 1
 • папуче 4
 • папучке 2
 • папучкице 1
 • паре 10
 • пармак 1
 • пару 2
 • паса 1
 • патарицу 1
 • Патице 1
 • патлиџан 1
 • Патлиџан 1
 • паунову 1
 • пе 1
 • певала 1
 • педесет 1
 • пезевенг 1
 • Пекиии 1
 • Пембе 1
 • пембе 2
 • пенџер 6
 • пенџери 3
 • пењерлије 4
 • пепел 1
 • перде 2
 • пердета 1
 • пере 2
 • Персу 1
 • Перуника 1
 • першун 1
 • песма 4
 • песме 3
 • песмом 1
 • песму 2
 • песницу 1
 • пет 1
 • Петак 1
 • петак 2
 • пете 1
 • пети 1
 • петли 2
 • петнаес 1
 • Петров 1
 • Петрова 1
 • петровка 1
 • пецилак 1
 • печем 1
 • печени 1
 • печеница 1
 • пеш 1
 • пешкеш 1
 • пешкир 1
 • пешкири 1
 • пештимаљ 2
 • пијавке 2
 • пијан 2
 • пијана 1
 • пијани 1
 • пијење 3
 • пију 2
 • Пила 1
 • пилав 2
 • пиле 4
 • пиленце 5
 • пилики 1
 • Пиљци 1
 • пипају 1
 • пиротски 1
 • писмена 1
 • писује 1
 • Писује 1
 • Пита 2
 • пита 9
 • Питаја 1
 • питајећи 1
 • питају 1
 • Питала 1
 • питала 2
 • питам 4
 • питате 2
 • питаш 1
 • питије 8
 • питу 2
 • питуваја 1
 • питувала 1
 • питувале 1
 • питувало 1
 • Питувало 2
 • питује 5
 • питујем 1
 • питујемо 1
 • питујеш 1
 • питују 2
 • пише 1
 • Пише 1
 • пишин 10
 • Пишин 7
 • плавооко 1
 • плака 1
 • плакање 1
 • платна 1
 • плаћу 1
 • плауће 1
 • Плаче 1
 • плаче 6
 • плачем 14
 • плачећим 2
 • плачеш 1
 • плачеше 2
 • плачешем 1
 • плачу 2
 • Плетеница 1
 • плетеше 1
 • плетешем 1
 • плитке 1
 • пловдину 1
 • пљес 1
 • пљесак 1
 • пљесну 2
 • По 6
 • по 91
 • поарала 1
 • поарчили 1
 • Побеже 1
 • побела 1
 • поблаго 1
 • поведоше 1
 • Поведоше 1
 • поведу 1
 • повезивање 1
 • Повечерње 2
 • повика 1
 • повише 7
 • повратим 1
 • погазимо 1
 • поган 3
 • погани 1
 • погано 2
 • погаче 1
 • погледа 18
 • Погледа 2
 • Погледај 1
 • погледаја 2
 • погледала 1
 • Погледам 1
 • погледамо 1
 • погледаше 1
 • поглеђујем 1
 • поглеђујемо 1
 • поглеђујеш 1
 • поглеђују 2
 • поголем 3
 • поголема 1
 • погрбила 1
 • под 26
 • подварак 1
 • подигло 1
 • подигнути 1
 • подиже 2
 • подиза 2
 • подизам 1
 • Подколенке 1
 • подношке 1
 • подручак 2
 • подугачко 1
 • пођу 1
 • пожално 2
 • пожутеја 1
 • поза 5
 • Познава 1
 • познава 6
 • познавам 3
 • познаваш 1
 • познаде 1
 • познадо 1
 • познадоше 1
 • Пој 1
 • Појала 1
 • појала 2
 • појале 1
 • појање 7
 • Појас 1
 • појас 7
 • Појде 1
 • појде 2
 • појдем 3
 • Појдо 1
 • појдо 4
 • појдомо 1
 • појду 2
 • поје 5
 • Појем 2
 • појем 7
 • појеше 1
 • Појешем 1
 • појешем 2
 • поју 8
 • пок 1
 • показа 2
 • поклопи 1
 • поклопила 1
 • покојне 1
 • покојному 1
 • покраћим 1
 • покри 2
 • покрише 1
 • полазак 1
 • Полако 1
 • полако 2
 • Поле 1
 • Полеееј 1
 • полеј 2
 • Полеј 2
 • полети 1
 • полицу 1
 • половин 3
 • поље 2
 • Пољуби 1
 • пољуби 7
 • пољубија 1
 • помалечка 1
 • поменути 1
 • пометем 1
 • помињајећи 2
 • помињала 1
 • Помиње 1
 • помири 1
 • Помисле 1
 • помисле 2
 • помислеја 1
 • помислела 1
 • помисли 1
 • помогла 1
 • помогне 1
 • помогнем 1
 • помолимо 1
 • помрели 1
 • понајвише 1
 • понели 1
 • понесемо 1
 • понети 1
 • поп 1
 • попа 2
 • попадаше 1
 • попи 4
 • попијемо 1
 • попила 1
 • попови 3
 • попову 1
 • попре 8
 • попреее 1
 • Поприка 1
 • поприка 2
 • поприку 2
 • порасне 1
 • поред 1
 • Породиља 1
 • порођаја 1
 • посан 1
 • поседале 1
 • поседаше 1
 • посипала 1
 • посипем 1
 • посипку 1
 • посипувала 1
 • посипување 1
 • посипујем 1
 • После 3
 • после 9
 • последње 1
 • послужи 1
 • послуша 1
 • послушам 1
 • посмеши 1
 • посмешиш 1
 • посмешу 6
 • посно 1
 • посној 1
 • посрећан 1
 • посрнуле 1
 • пост 2
 • постара 1
 • постареј 1
 • постешемо 1
 • пости 2
 • постиш 1
 • пот 1
 • потако 1
 • потепају 1
 • потепала 1
 • потирњу 1
 • потколенке 1
 • поток 1
 • потрисам 1
 • потрча 1
 • поубав 1
 • поузацки 1
 • пофрљано 1
 • поче 5
 • почеја 1
 • почем 1
 • Почетак 1
 • почеше 1
 • Почеше 1
 • почнем 2
 • почну 1
 • пошашавела 1
 • пошеја 1
 • правеше 2
 • правешеју 2
 • прави 1
 • правија 2
 • правиш 1
 • Право 1
 • право 2
 • празилука 1
 • празна 1
 • празник 4
 • праји 5
 • прајија 3
 • прајију 1
 • прајила 3
 • Прајим 1
 • прајим 4
 • прајимо 2
 • прајите 2
 • прајише 2
 • прају 3
 • прање 1
 • праске 1
 • прасци 1
 • прати 9
 • пратија 5
 • пратим 1
 • пратимо 1
 • праћајте 1
 • праћају 1
 • првенче 2
 • први 1
 • прво 1
 • Прво 1
 • пре 1
 • Пре 1
 • превара 1
 • преварају 2
 • преварала 1
 • преглеђује 2
 • Пред 1
 • пред 29
 • преда 1
 • предаде 3
 • предадем 4
 • Предадо 1
 • пређу 1
 • прежижа 1
 • презив 2
 • прекачи 1
 • Прекачи 1
 • прекине 2
 • прекинула 1
 • преклињање 1
 • преко 10
 • Преко 2
 • прековише 1
 • прекрија 1
 • прекрсти 4
 • прекршћавање 1
 • прелети 1
 • према 3
 • премора 1
 • препазарили 1
 • Препорођен 1
 • пресекоше 1
 • пресече 1
 • претече 1
 • претиснули 1
 • претиснуше 1
 • претица 2
 • претура 2
 • прецавтели 1
 • прецавтело 1
 • прешла 1
 • Прештампано 1
 • пржени 1
 • При 4
 • при 59
 • прибутамо 1
 • прибуташе 1
 • привикаше 1
 • пригода 1
 • приготке 1
 • приигра 1
 • пријатне 1
 • пријатно 1
 • пријетељ 7
 • пријетеља 3
 • пријетељи 6
 • пријетељица 1
 • пријетељице 1
 • пријетељицу 1
 • пријо 1
 • прикаже 1
 • прикажи 1
 • Прикажи 2
 • Прикажња 1
 • прикажње 3
 • прикажњи 1
 • прикажњицу 1
 • прикажњу 12
 • прикажу 1
 • приказ 2
 • приказа 2
 • приказала 1
 • приказамо 1
 • приказувала 1
 • прикрајке 1
 • прилега 1
 • прилепиле 1
 • приличе 7
 • приличеше 1
 • приличешеју 1
 • прилично 1
 • приличууу 1
 • прими 1
 • примимо 1
 • принесо 1
 • приносило 1
 • припев 1
 • Приповетка 1
 • приповетке 1
 • припрема 1
 • присад 1
 • Присме 1
 • присме 2
 • присмејаше 1
 • присмељају 1
 • присмељамо 1
 • Пристаде 1
 • притресе 1
 • притресо 1
 • притресоше 1
 • притупка 1
 • притупкало 1
 • притураш 1
 • прихвати 1
 • прича 3
 • причају 1
 • причајући 1
 • причала 1
 • причати 1
 • причека 1
 • причекује 1
 • Причекује 1
 • причес 2
 • причести 1
 • причестила 1
 • причестили 1
 • причестим 1
 • причестимо 2
 • причука 1
 • пришеја 1
 • проваљен 1
 • Проваљим 1
 • продавате 1
 • продадете 1
 • прође 1
 • прођу 1
 • прозбори 3
 • прозборило 1
 • прозборише 1
 • прозору 1
 • Пројде 4
 • пројде 5
 • пројдеш 1
 • пројдоше 1
 • Пројдоше 1
 • пројду 1
 • прокај 1
 • прокашља 2
 • прокашље 1
 • прокле 1
 • проклесто 2
 • проклетсто 1
 • прокуне 2
 • пролазејећи 1
 • пролет 11
 • Пролет 2
 • пролетњега 1
 • промени 1
 • проминеш 2
 • проодејећи 2
 • просипе 1
 • просипује 1
 • прости 4
 • простре 1
 • прострела 1
 • проткавана 1
 • прошла 1
 • прошлим 1
 • Прошло 1
 • прошлост 1
 • прошћава 2
 • прошћаваш 5
 • прс 1
 • прст 1
 • прстен 1
 • прсти 3
 • прстима 1
 • пружи 2
 • псовка 1
 • пулче 2
 • пуна 1
 • Пуна 1
 • пунач 2
 • пуне 2
 • пуно 2
 • пуноч 1
 • пуну 2
 • пуњете 1
 • пупак 1
 • пупке 1
 • Пусте 1
 • пусти 1
 • Пусти 2
 • пусто 1
 • пусћул 1
 • пусћулом 1
 • пусћулчики 1
 • пут 18
 • пута 1
 • путине 1
 • пуце 1
 • пуцке 2
 • пушке 2
 • пушта 1
 • Пушти 1
 • пушти 4
 • пуштише 1
 • пушту 1
 • пушћулчики 1
 • р 10
 • работејећи 1
 • работеше 1
 • работешем 1
 • работи 4
 • работију 1
 • работила 1
 • работим 2
 • работимо 2
 • работиш 1
 • Работу 1
 • работу 10
 • рад 3
 • рада 1
 • Рада 1
 • радос 3
 • радосно 1
 • радост 1
 • раду 1
 • радувала 1
 • радује 1
 • радујемо 1
 • ражали 1
 • ражалили 1
 • ражалиш 1
 • ражаљујем 1
 • разабра 1
 • разбира 1
 • разбој 2
 • разболе 1
 • разбуди 1
 • разбудим 1
 • развеселиш 1
 • Развикале 1
 • Развикали 1
 • разговорна 1
 • разговорнија 1
 • разделимо 1
 • раздрагају 1
 • раздува 1
 • раздуваја 1
 • разишле 1
 • разлетела 1
 • разлету 1
 • Различан 1
 • ракија 2
 • ракију 7
 • Рамазан 1
 • рамно 1
 • рамо 2
 • Ранила 1
 • рано 1
 • раскопчан 1
 • Распети 1
 • расплака 1
 • распуштен 1
 • распуштеник 1
 • расрди 10
 • Раста 1
 • растрчаја 1
 • растура 2
 • растури 2
 • растурија 1
 • растурила 1
 • рат 1
 • Рат 1
 • рафови 1
 • рашчовечи 1
 • рашчовечија 1
 • рашчовечише 1
 • редовату 2
 • редови 1
 • редом 4
 • реже 1
 • резаше 1
 • Резилак 1
 • резилак 3
 • резу 1
 • рек 2
 • рекла 1
 • Рекне 1
 • рекне 3
 • рекнем 1
 • рекнеш 1
 • рекну 2
 • рекнуја 4
 • рекнула 1
 • рекнули 1
 • реко 5
 • рекоше 1
 • реном 1
 • реноме 1
 • Реп 1
 • реп 4
 • репу 2
 • Рече 1
 • рече 15
 • речови 2
 • решето 1
 • риба 1
 • Римам 1
 • римам 6
 • римање 1
 • римате 1
 • рипам 1
 • рипне 1
 • рипнем 1
 • рипну 3
 • рипнула 1
 • рита 1
 • Роба 1
 • роганли 1
 • роганлије 1
 • рогови 6
 • род 1
 • роде 1
 • родови 11
 • рођенога 1
 • росу 1
 • ротке 4
 • ружешеју 1
 • ружи 3
 • ружица 1
 • ружице 2
 • ружицу 2
 • Ружу 1
 • рука 1
 • рукав 4
 • рукава 1
 • рукави 5
 • рукавицу 1
 • Руке 1
 • руке 10
 • рукичке 1
 • руком 1
 • руку 11
 • рупице 1
 • руци 1
 • руч 2
 • руча 3
 • Ручаја 1
 • ручају 1
 • Ручају 1
 • ручак 8
 • ручала 2
 • ручам 1
 • Ручамо 1
 • ручамо 2
 • Ручање 1
 • ручање 3
 • ручаше 1
 • ручење 1
 • ручка 1
 • ручкови 2
 • ручнога 1
 • ручном 1
 • С 10
 • с 87
 • са 5
 • саат 1
 • сабазорске 1
 • сабазорску 1
 • сабајле 1
 • Сав 1
 • сав 2
 • Саву 2
 • саг 1
 • сагрешила 1
 • Сад 1
 • сад 12
 • сада 1
 • садањем 1
 • садила 1
 • саживеле 1
 • сакута 2
 • сакуташе 1
 • салте 54
 • Салте 9
 • сам 139
 • сама 11
 • Сама 2
 • самач 3
 • саме 2
 • сами 1
 • самнување 1
 • самнуло 1
 • Само 1
 • само 4
 • саму 2
 • сан 2
 • сана 1
 • Санови 1
 • санови 2
 • сањала 1
 • сапун 13
 • сарачану 5
 • сарму 1
 • сас 146
 • Сас 7
 • сат 5
 • сачува 1
 • саши 1
 • Саши 1
 • сашила 2
 • св 1
 • Св 5
 • свадба 9
 • свадби 1
 • свадбу 8
 • свакад 2
 • сваки 7
 • свако 2
 • свакога 5
 • свакојако 2
 • свари 1
 • Свари 1
 • сварим 1
 • сват 1
 • сватови 1
 • свашто 2
 • Свашто 2
 • Све 13
 • све 50
 • свега 1
 • свекар 3
 • свекра 1
 • свекрва 11
 • Свекрва 3
 • свекрве 1
 • свекрву 3
 • свет 9
 • Свети 12
 • Светитељ 1
 • Светњак 1
 • Светога 1
 • свећа 3
 • Свећу 1
 • свећу 4
 • сви 14
 • Сви 5
 • Свилен 1
 • свилен 2
 • свилена 1
 • Свилена 2
 • свилене 1
 • свилом 1
 • свилу 1
 • свирање 2
 • Свирачи 1
 • свиру 1
 • свој 3
 • своје 8
 • својега 3
 • својему 1
 • своји 1
 • своју 5
 • сврћа 1
 • свршу 2
 • сву 1
 • се 493
 • себе 7
 • себи 1
 • севда 1
 • Севда 1
 • севдалије 3
 • Севетке 9
 • седамнаесту 1
 • Седе 1
 • седе 3
 • седејећи 2
 • седела 1
 • Седела 1
 • седешем 1
 • седешемо 1
 • седи 2
 • Седи 2
 • седне 1
 • седнемо 1
 • седом 4
 • седомо 1
 • седу 2
 • сејала 1
 • сејири 1
 • секаја 1
 • Села 1
 • селвија 2
 • селвије 1
 • селемија 2
 • селемију 1
 • сени 2
 • сепетке 1
 • сепечики 1
 • серсем 1
 • сестра 2
 • сестрице 1
 • сестру 1
 • Сети 1
 • сети 6
 • сетим 2
 • сетити 1
 • сећа 1
 • сећаше 1
 • Сефте 1
 • сецкана 1
 • сече 1
 • сечене 1
 • сечену 2
 • сечка 1
 • Сечко 1
 • си 282
 • сизи 1
 • сијаше 1
 • Сика 4
 • Сике 1
 • Сиктер 3
 • Сику 2
 • силаџак 1
 • симит 2
 • симити 4
 • симиџије 2
 • симсиле 3
 • син 2
 • сина 9
 • синко 1
 • синови 1
 • синџир 1
 • сирење 3
 • сирнице 1
 • сирома 4
 • сиротиња 1
 • Сиротиња 1
 • сиротињка 1
 • сиротињу 2
 • сирочики 3
 • сита 1
 • ситачке 1
 • ситним 1
 • сићевачки 1
 • сјају 1
 • скалапен 1
 • сканџија 1
 • скарали 1
 • скида 1
 • скидо 1
 • скинула 1
 • Скоро 1
 • скоро 11
 • скршен 1
 • скута 2
 • скутали 1
 • сл 1
 • слабину 1
 • Славеј 1
 • славеј 6
 • славеја 1
 • славеји 1
 • славејниле 1
 • слави 3
 • славим 1
 • славу 3
 • сламу 1
 • слана 2
 • слатко 1
 • сливе 3
 • сливке 2
 • сливу 1
 • Слободија 1
 • слободију 1
 • словеднејећи 1
 • словеднем 1
 • словедну 2
 • Службу 2
 • служеше 2
 • служешеју 1
 • служешемо 2
 • служи 4
 • служили 1
 • служу 1
 • слуза 2
 • слузе 7
 • слузу 2
 • Слунце 2
 • слунце 6
 • слуска 1
 • случајно 1
 • слуша 1
 • слушајећи 1
 • слушајући 2
 • слушам 1
 • Слушам 1
 • слушаш 1
 • слушашемо 1
 • слушкињу 1
 • сме 1
 • смежурано 1
 • смејајећи 1
 • смејање 4
 • смеје 7
 • смејете 4
 • смејеш 1
 • смејте 1
 • смеју 1
 • смем 3
 • смет 2
 • смешимо 1
 • смиљово 1
 • смо 16
 • смола 1
 • смрзну 2
 • смучни 1
 • сна 1
 • снаја 2
 • Снаја 4
 • снаје 1
 • снајин 3
 • снајине 1
 • снајино 1
 • снајо 1
 • снају 6
 • снег 1
 • снијеш 1
 • снијешем 1
 • Снила 1
 • снила 2
 • снове 1
 • Снолај 1
 • соба 2
 • Собајле 2
 • собајле 8
 • собе 5
 • собом 2
 • Собраше 1
 • собраше 2
 • собу 18
 • собувајући 1
 • собуваш 1
 • сокак 8
 • сокакња 17
 • сокаци 1
 • сокол 1
 • соплето 1
 • Сотир 7
 • Сотира 5
 • Сотираћ 5
 • Сотираћа 3
 • Сотираћев 1
 • Сотираћевому 1
 • Сотираћи 1
 • софра 2
 • софре 1
 • софром 1
 • софру 3
 • спазих 1
 • спацирају 2
 • спије 3
 • спијеш 1
 • спијеше 1
 • спијешем 1
 • Спира 1
 • сплетоше 1
 • сплету 1
 • Сплитав 1
 • сплитав 2
 • спотурајући 2
 • спраија 1
 • Спраји 1
 • спраји 2
 • спрајила 1
 • спрајили 2
 • спрајимо 3
 • спраља 1
 • спраљам 1
 • спраљашем 1
 • спрема 11
 • спремајећи 1
 • спремају 1
 • спремали 1
 • спротив 1
 • спушта 1
 • спушти 3
 • срам 11
 • Срам 2
 • срамежљив 1
 • Срамежљив 3
 • срамота 1
 • срамување 1
 • срамује 1
 • Срамује 1
 • срамују 1
 • Србија 2
 • Србије 1
 • срдење 1
 • срди 5
 • срдим 1
 • срдит 2
 • срдито 1
 • срдиш 1
 • Сребрних 1
 • сребро 1
 • средине 1
 • средину 1
 • среду 2
 • среја 1
 • срете 1
 • срето 1
 • срећа 1
 • среће 1
 • срећном 1
 • Сркало 2
 • сркати 1
 • срма 8
 • срмалија 1
 • сродиле 1
 • српског 1
 • Срце 1
 • срце 16
 • ст 4
 • ста 3
 • стадоше 1
 • Стакло 1
 • стале 1
 • Стамбол 5
 • Стамболију 4
 • стамболске 1
 • стамболски 1
 • стане 1
 • станем 2
 • стани 1
 • Станка 2
 • стану 3
 • Стануја 1
 • стануја 2
 • станула 4
 • Стар 1
 • стар 3
 • стара 2
 • Старе 1
 • старе 7
 • стари 2
 • старија 1
 • старим 1
 • старица 2
 • старице 1
 • старка 1
 • старке 7
 • старога 2
 • старом 1
 • стару 1
 • старци 1
 • Стас 1
 • стасала 1
 • стасало 1
 • сташе 2
 • сте 3
 • стегле 2
 • стегну 1
 • стеза 1
 • стигох 1
 • стлинкино 2
 • сто 1
 • Сто 1
 • стојећим 1
 • стојеше 3
 • стоји 1
 • Стојим 1
 • стоју 2
 • стоку 2
 • Столар 1
 • столом 1
 • стра 16
 • Стра 2
 • страна 2
 • стране 2
 • странство 2
 • страну 1
 • страшно 1
 • стреља 1
 • стрехе 1
 • стринка 9
 • стринке 10
 • стринкина 1
 • стринку 1
 • струком 1
 • студено 1
 • Ступа 1
 • ступам 1
 • су 58
 • суботу 1
 • судови 4
 • сузом 1
 • суи 1
 • Султане 1
 • сумње 1
 • сумпор 1
 • сунца 2
 • сутлију 1
 • суфур 1
 • сухоњава 1
 • т 16
 • та 142
 • Та 4
 • табијет 1
 • Таван 1
 • тада 1
 • тазе 2
 • тај 21
 • Тај 3
 • тајнооо 1
 • така 2
 • Такав 2
 • такав 3
 • таква 1
 • такво 2
 • такву 1
 • таки 3
 • тако 3
 • Такој 11
 • такој 34
 • там 6
 • таман 4
 • Таман 4
 • тамјан 1
 • тамнина 1
 • тамнину 2
 • Тамо 1
 • тамо 2
 • Тана 3
 • тане 1
 • Тане 1
 • танким 1
 • Тано 2
 • Тану 1
 • тас 1
 • Таска 6
 • Таске 13
 • Таску 14
 • Татка 2
 • татка 25
 • Татко 15
 • татко 68
 • татков 1
 • таткова 2
 • таткови 6
 • таткову 2
 • татку 8
 • татлије 1
 • тачку 1
 • Твој 1
 • твој 3
 • твоје 4
 • твоји 1
 • твоју 2
 • Тврди 1
 • Тврдиш 1
 • тврдовање 1
 • те 37
 • теб 3
 • Тебе 1
 • тебе 15
 • тегљи 1
 • тегљише 1
 • тежи 1
 • теј 5
 • теја 4
 • тејаше 1
 • тек 1
 • тел 1
 • телија 1
 • теме 1
 • тенџере 1
 • тенџерке 1
 • тепа 7
 • тепаја 1
 • тепају 1
 • тепаш 2
 • тепсија 2
 • тепсије 3
 • тепсију 2
 • тепсика 1
 • тепсике 1
 • тепсиченце 1
 • тепсичету 1
 • терзија 2
 • теста 2
 • тестане 1
 • тесто 1
 • тетина 1
 • тетинов 1
 • тетка 1
 • тетку 2
 • тешем 1
 • теши 1
 • тешка 3
 • тешу 2
 • Ти 1
 • ти 119
 • тиии 1
 • тија 2
 • Тике 11
 • тике 59
 • тихо 1
 • Тихо 1
 • ткајени 1
 • ткајено 1
 • ткање 1
 • то 12
 • тога 2
 • Тодор 1
 • Тодорча 10
 • Тодорче 1
 • Тодорчо 1
 • Тодорчу 3
 • тој 47
 • Тој 6
 • тол 10
 • толико 8
 • тому 1
 • топ 1
 • топку 1
 • топлоту 1
 • топола 2
 • Тор 1
 • торљак 1
 • траболоз 2
 • трава 5
 • травка 1
 • траву 3
 • Тражи 1
 • тражи 3
 • Тражија 1
 • тражила 1
 • тражили 1
 • тражим 1
 • тражиш 1
 • тражу 3
 • траје 1
 • Тргне 1
 • треба 10
 • требало 1
 • требаше 1
 • трепка 2
 • трепке 4
 • тресак 2
 • тресе 2
 • тресејећи 2
 • тресем 3
 • трећа 1
 • трећега 1
 • трећи 3
 • трећо 1
 • трже 1
 • три 14
 • Три 2
 • трипут 1
 • Трипут 3
 • трњинке 1
 • тројица 2
 • тројицу 3
 • тропљику 3
 • троскот 1
 • трпи 1
 • тртка 1
 • трубу 1
 • трчећим 3
 • Трчи 1
 • трчи 2
 • ту 3
 • Туга 1
 • тугичка 1
 • тугле 1
 • туго 15
 • Туго 25
 • Туђа 1
 • Туђинци 1
 • тужним 1
 • тужно 2
 • туј 22
 • Туј 8
 • туја 4
 • тупе 4
 • тур 1
 • тура 1
 • турају 1
 • турам 1
 • турану 1
 • Туре 1
 • тури 10
 • турија 2
 • турила 3
 • турим 2
 • турише 2
 • турли 2
 • Турска 1
 • турски 1
 • турским 1
 • турско 3
 • туру 1
 • Турци 8
 • Турцима 1
 • Турчин 1
 • туршију 2
 • тутњи 1
 • туцала 1
 • туцам 3
 • туцање 3
 • ћа 1
 • ћамо 1
 • ћаше 1
 • Ће 3
 • ће 76
 • Ћеменчеџије 1
 • ћеменчеџије 5
 • ћемо 5
 • ћеревиз 1
 • ћерко 3
 • ћеф 2
 • Ћеш 1
 • ћеш 9
 • ћибрит 1
 • Ћир 1
 • Ћосав 1
 • ћосав 2
 • ћосави 1
 • ћосаво 1
 • ћосавога 1
 • ћоше 3
 • ћошка 1
 • ћошку 7
 • ћу 38
 • Ћу 5
 • Ћуприју 1
 • ћурке 1
 • ћурлински 1
 • Ћурлину 1
 • ћурче 2
 • Ћурчија 3
 • ћурчију 1
 • Ћурчију 1
 • ћурчики 1
 • ћута 1
 • ћутек 1
 • ћутећим 1
 • Ћутећим 1
 • Ћути 1
 • ћути 3
 • Ћутим 1
 • ћутим 6
 • ћутљива 1
 • ћуту 1
 • ћуфлија 1
 • ћуфтетима 1
 • у 340
 • У 41
 • убав 11
 • Убав 5
 • Убава 1
 • убава 10
 • убавачко 1
 • убаве 4
 • убави 3
 • убавињу 1
 • убаво 19
 • Убаво 2
 • убавога 1
 • убаву 2
 • ублизо 1
 • убрано 1
 • уведе 1
 • Увек 1
 • Уво 1
 • уво 5
 • уводи 1
 • увреди 1
 • уврћује 1
 • уврћују 1
 • угасила 1
 • углађену 1
 • углед 1
 • уготови 1
 • уготовимо 1
 • удава 1
 • удавају 1
 • Удавам 1
 • удавам 2
 • удавамо 1
 • удавање 3
 • удаваш 3
 • удаде 4
 • удадем 2
 • Удадо 1
 • удаји 1
 • удара 1
 • удари 4
 • ударија 1
 • удариш 1
 • ударише 1
 • удовица 1
 • Удовица 1
 • удовице 1
 • удовицу 1
 • Удовицу 1
 • уз 13
 • узацке 1
 • узвикивати 1
 • узвикну 6
 • узвикнуше 1
 • уздисала 1
 • уздисати 1
 • Узе 1
 • узе 54
 • узеја 5
 • узела 1
 • Узела 2
 • узели 1
 • узето 1
 • Узеше 1
 • узеше 4
 • узимају 2
 • узмемо 2
 • Узне 1
 • узне 8
 • узнем 6
 • узнемо 1
 • Узни 1
 • узни 4
 • Узну 1
 • узну 2
 • узун 1
 • ујка 1
 • ујутру 1
 • укачи 2
 • украја 1
 • украса 1
 • укућанке 1
 • Улазејећи 1
 • улазећи 1
 • Улегне 1
 • улегне 3
 • улегнем 1
 • улего 1
 • Улего 1
 • Улегоше 1
 • улезе 4
 • Улезе 4
 • улице 1
 • уме 1
 • умејали 1
 • умејела 1
 • умем 2
 • умесу 1
 • Умешаја 1
 • умиљавање 1
 • умирање 1
 • уморан 1
 • Уморан 1
 • умору 1
 • умре 11
 • Умре 2
 • умреја 4
 • умрела 2
 • умрем 2
 • умреш 1
 • унук 2
 • унуче 5
 • унученце 2
 • унучики 1
 • уоди 1
 • уоду 1
 • уплашене 1
 • уплаши 3
 • уплашише 1
 • управо 1
 • упутила 1
 • уработила 1
 • урока 2
 • уроци 1
 • урочу 1
 • усе 1
 • уска 1
 • уснице 1
 • усницу 1
 • усничке 1
 • уста 6
 • устаде 1
 • устане 1
 • устресо 2
 • устукну 1
 • устумарали 1
 • устури 1
 • усујле 5
 • утепа 2
 • утепаја 2
 • утепала 2
 • утешила 2
 • утешим 1
 • утишија 1
 • Утишило 1
 • Ућута 1
 • ућута 5
 • ууу 1
 • Ууу 3
 • ууубавога 1
 • уфати 2
 • уха 1
 • ухо 1
 • ухом 1
 • учевни 1
 • учини 5
 • учинија 1
 • уши 4
 • фајда 2
 • Фала 4
 • фала 6
 • фати 15
 • фатија 1
 • Фатија 1
 • фатила 1
 • фатили 1
 • Фатило 1
 • фатим 1
 • Фатима 1
 • фатимо 2
 • фаћа 1
 • фаћају 1
 • фаћаше 2
 • фаћка 1
 • фебруар 1
 • ферман 1
 • фермене 2
 • Фес 1
 • фес 8
 • феса 1
 • фесу 1
 • фетиљ 2
 • фидан 1
 • филџан 2
 • Филџани 1
 • филџани 5
 • фистана 2
 • фишек 1
 • френац 1
 • френци 1
 • фрља 1
 • фрљаш 1
 • Фрљи 1
 • фрљи 4
 • фрљило 2
 • фрси 1
 • фртуна 1
 • фустан 9
 • фустани 4
 • хаљина 1
 • хамајлија 1
 • хамајлије 1
 • харемлуку 1
 • хаџилук 1
 • Хо 4
 • хо 6
 • Хооо 4
 • хоће 3
 • хоћеш 2
 • хоћу 6
 • ц 5
 • цар 1
 • цара 1
 • Цвекла 1
 • цвет 1
 • Цветнице 4
 • цветови 3
 • цвећа 1
 • цвеће 12
 • цвећка 2
 • цевке 1
 • цел 3
 • цела 1
 • Целер 1
 • целом 1
 • целу 1
 • Цигани 3
 • Циганин 2
 • Циганина 1
 • цигански 1
 • циганско 1
 • циганску 2
 • цигару 1
 • Цинцарин 2
 • Цинцарина 1
 • ципеле 1
 • ципиле 2
 • Циц 1
 • Цицилук 1
 • цка 1
 • црвен 3
 • црвена 2
 • црвене 1
 • црвенеју 1
 • црвени 4
 • црвено 1
 • црвену 1
 • црешње 1
 • црква 2
 • цркву 22
 • црн 1
 • Црна 1
 • црна 2
 • црне 3
 • Црни 2
 • црни 6
 • црним 1
 • црних 1
 • црнич 1
 • црно 1
 • Црномањаста 1
 • црноме 1
 • цуцкице 1
 • Ч 1
 • ч 10
 • чаир 1
 • чак 11
 • чакшире 2
 • чандије 2
 • чарапа 2
 • чарапе 5
 • чарапке 1
 • чардак 4
 • чардаци 1
 • чаре 2
 • чаршија 1
 • чаршију 4
 • час 1
 • Часни 1
 • чатију 1
 • чаше 1
 • чашка 1
 • чашке 1
 • чашку 7
 • чашу 1
 • чевре 1
 • чеврики 1
 • чеда 2
 • Чедо 2
 • чедо 21
 • Чееело 1
 • чезнујем 1
 • чеиз 6
 • чека 2
 • Чекај 3
 • чекају 1
 • чекаш 1
 • чела 1
 • Чела 1
 • Чело 12
 • чело 2
 • чемашир 1
 • ченгеле 1
 • черга 1
 • чергу 1
 • Черкез 1
 • черкез 19
 • чес 1
 • честитање 1
 • честито 5
 • често 2
 • четврта 1
 • четвртак 1
 • Четири 1
 • четири 2
 • Четрдесет 1
 • Четрес 1
 • чешаљ 1
 • чешире 3
 • чешкаш 1
 • чешљале 1
 • чешљање 1
 • чешљаше 1
 • чивију 5
 • чивилак 1
 • чије 2
 • чији 1
 • чијој 1
 • чикијици 1
 • чикијицу 1
 • чим 1
 • чиме 1
 • Чини 1
 • чини 2
 • чинио 1
 • чиниш 2
 • Чинише 1
 • чирака 1
 • чираче 3
 • чиста 1
 • чисте 1
 • чисто 1
 • Чисто 1
 • читав 1
 • читава 1
 • читаву 1
 • Чича 4
 • чича 5
 • чичу 4
 • чка 4
 • чке 1
 • чки 2
 • чко 1
 • чкољу 2
 • чку 1
 • чова 6
 • човааа 1
 • човали 1
 • човане 2
 • човек 27
 • човека 3
 • човеку 1
 • чову 2
 • Чокот 1
 • чорба 1
 • чорбалаци 1
 • Чорбаџија 1
 • чорбаџија 2
 • чорбаџије 3
 • чорбаџиске 1
 • Чорбаџиске 1
 • чорбаџиски 1
 • чорбаџиско 1
 • чорби 1
 • Чоха 1
 • чу 12
 • чубар 1
 • чувај 1
 • Чуваја 4
 • чуваја 5
 • чували 1
 • чудејећи 5
 • чудећи 1
 • чуди 4
 • чудим 4
 • чудиш 3
 • чудно 2
 • чудо 1
 • чуду 2
 • чуја 3
 • чује 6
 • Чујем 1
 • чујем 5
 • чујемо 1
 • чујеш 2
 • чук 12
 • чука 4
 • чукаја 2
 • Чукам 1
 • чукам 2
 • чукамо 1
 • чукање 2
 • чукне 1
 • чула 9
 • чули 1
 • Чули 1
 • чутура 2
 • чутуре 1
 • чутуру 1
 • Чучка 1
 • чучка 2
 • Чучку 2
 • чучну 1
 • Чучнуја 1
 • џам 1
 • џанфес 1
 • џанфеслије 1
 • џемедан 3
 • џепови 1
 • џубе 9
 • џубелак 1
 • Ш 7
 • ш 9
 • шавдана 1
 • шавдани 1
 • шаке 1
 • шала 1
 • шалвара 2
 • шалваре 9
 • шалварке 4
 • шалија 1
 • Шалија 1
 • шалу 1
 • шамар 1
 • Шамија 1
 • шамије 1
 • шамију 1
 • шамичики 1
 • шан 1
 • шапица 1
 • шарање 1
 • шарен 1
 • шарена 5
 • шарене 1
 • шарени 1
 • шарено 2
 • шарену 1
 • шарош 1
 • шашав 2
 • Шашава 1
 • шашава 5
 • Шашави 1
 • шашир 1
 • шашири 1
 • Швабу 1
 • шебој 2
 • Шегрт 1
 • шездесету 1
 • шемшета 2
 • шес 2
 • шесeт 1
 • шесет 2
 • шетњу 1
 • шефтелије 1
 • шивета 1
 • шивети 1
 • шија 1
 • шијешем 1
 • шију 6
 • шикер 2
 • шикерлеме 4
 • шиљте 1
 • шиљтета 1
 • шимшира 1
 • шимшири 2
 • шири 2
 • широке 2
 • широким 1
 • широко 1
 • шишики 2
 • Шишка 1
 • Шишко 4
 • шкета 1
 • шнајдерлак 1
 • Шоп 1
 • Шопа 1
 • Шопови 1
 • шта 5
 • Штампано 1
 • Штампарији 1
 • штацију 1
 • Штета 1
 • штити 1
 • што 247
 • Што 46
 • штрчу 1
 • шуру 1
 • шушка 1
20303 matches
p> <p>- а, ђул-Марике! ам шебој-Марике! а, каранфил-Марике! а, нанин ти бисер! а нанини ти дука 
е! ам шебој-Марике! а, каранфил-Марике! а, нанин ти бисер! а нанини ти дукати! а, нанин ти ђерд 
{S} Улезе при нас у одају - сас ципиле! а жене се тике згледаше.{S} Погледа по сви редом, а ми  
 а, нанин ти бисер! а нанини ти дукати! а, нанин ти ђердан, а обоци: не ли те је жал за оној кр 
 а, каранфил-Марике! а, нанин ти бисер! а нанини ти дукати! а, нанин ти ђердан, а обоци: не ли  
ма вика (њума си је било име Евдокија), а ми сви та у смејање.{S} Боба-Настасија пак:</p> <p>-  
е, на сам’ себе; ника граби за причес’, а куде су се виће причестили, за Велиг-дан.{S} Из комши 
 густе и широке, две ми очи, како прс’, а влакна гим дугачка, па се наднела над очи како жалне  
ко се прави свадба, берем си је свадба, а с’г?{S} Пред ручак гу почну, у вечер свршу.{S} Једни  
 ме погледа и да види колико сам убава, а он...</p> <pb n="18" /> <p>Сети се ништо.{S} Ћу да на 
отутке, та на врата!</p> <p>Прошло два, а они још за софром, то јест за столом!{S} Ђаконије, ле 
беше онија дни, и собајле на амам рада, а с’г: слуза гу слузу претица, а она тике узне испод <p 
 води.{S} Завалија Сотир терзија гледа, а по мешину му се салте претура.{S} Такој, такој, па ти 
шем да ми домаћицу %славејниле погледа, а с’га сам гу, да ми прошћава твоје лице, стануја пезев 
вакога!</p> <p>А к’да чу што је умреја, а ја дањом како камен, а ноћим, к’д Мита спије, плачем, 
ичестим. (Онаг ми је теј аљине прајија, а к’да се врну из цркву најдо дом’ пуну тепсију вруће м 
ништо овај кир-Тодорча не беше учинија, а ништо га мрзешем, мрзешем га јоште к’да сам била чучк 
ој аџија Нишлија, ама не те је ударија, а мене мој Лесковчанин јоште, што викају људи, млада не 
се огањ у срце беше сас пепел прекрија, а чича-Коле га раздува та мани се.{S} А нана пак од ова 
м везла кад бе’ под нишан за Димитрија, а ники јоште к’да сам ишла у мајсторицу...{S} На честит 
а узе да не мислим тол’ко за Димитрија, а к’д неје: други мисал немам.{S} Па си кришећим и онеј 
 би погледала ћу ли си видим Димитрија, а несам могла да дизам очи - млада невеста.{S} А када б 
етељ!{S} Чорбаџија!...{S} Он чорбаџија, а ја?...{S} Шопа ли ме праји, симсиле му погано!...{S}  
за пару мани се; Ђоша му попре рекнуја, а он прокле онакој како му мој татко рече.</p> <p>И што 
ам све повише: пишин ме песма расплака, а после се досећујем бре за овој, бре за оној.</p> <pb  
шаке.{S} Нога испружена, чарапа кратка, а засукала се, случајно, ногавица %гизија шалвара...{S} 
 што напраји!...{S} Пишин ми беше мука, а после ми дојде криво, расрди се и узе да зборим сама  
} Туго!{S} На Цветнице црква пунач’чка, а од тол’ки нишлиски девојчики најубаво беше обучено Аџ 
д Митин милос’ сам се салте замајувала, а прокај дете узе да си забараљам мој севда, да не мисл 
онија за рамо, још сас се мрвка надала, а т’г...{S} Девојчики ме тешу, а мене ми јоште по жално 
је сиротиња, кол’ко је и како је могла, а чорбаџије...{S} Ја с’га казујем како служешеју Свети  
S} Максуз знам што несам тој напрајила, а онакој, кој знаје, белки...«<ref target="#SRP19012_N3 
> <p>Кад каза на нану ми што сам снила, а њума мука, мука, салте у лице белеје...{S} Знајем как 
 за гушу?...{S} Ако, смејте се ви нама, а ваши ће млађеји вама, ми за ваше смејање ич не бригне 
Не му отиде домаћица ни при мајку сама, а на бал: фати гу један па гу води, води.{S} Завалија С 
а ћути, нана пак салте сас очи на њума, а татко не се расрди но се па насмеја и вика:</p> <p>-  
шин<ref target="#SRP19012_N31" /> стра, а после помисле: »нак ме пољуби.« Он па иска, мене ми м 
 Ђошинога, ћурчију.{S} Ич ме и не пита, а даде ме.{S} Такав ни адет онаг беше.</p> <pb n="13" / 
 Слушам и тресем се.{S} Татко се ућута, а ја узе кротко да зборим: »Блажу!!!{S} Зар је онај сра 
ги се предаде ракија, шикерлеме и кафа, а они узимају не помињајећи ни Ђошу ни сина му ни моје  
ам рада, а с’г: слуза гу слузу претица, а она тике узне испод <pb n="54" /> појас јеглак, та си 
: »заш’ га нема, да ручка!« Он да руча, а ја ич: сита ћу сам к’да си глеткам њега...«</p> <p>Ја 
м.</p> <p>Такој, такој, па пројде гоџа, а ја Димитрија ич не видо.{S} Свекрва ми и з’лве запази 
дам!{S} Неје постара но што сам ја с’г, а збрчкана, па ми се видеше сваки дан помалечка.{S} И с 
мило ме...{S} Дојду си по ручак једнаг, а не видим к’да се ст’мни.{S} А к’да ће си виће појду,  
аботу.{S} Несу ме остављале саму никад, а с’г два дана, једно по друго!...{S} Тике ники та на с 
ербо сас бој и сас очи фрља се на бабе, а за ћосаво нема на кога да се фрљи: покојному Ђуре Сот 
ута, па ђувезлија, па морава, па пембе, а модра си је салте за зумбул и за - очи.{S} Туј ћаше д 
џиске куће по Ниш што бе’у: собе, собе, а напред гу голема ћошка.<ref target="#SRP19012_N14" /> 
недељу; спраија сам за свадбу с’га све, а аџи-Костадин не ми дава девојче си: %остадомо у %посм 
 собуваш чарапе, ете ако су ти на ноге, а ч’с по ч’с поглеђујеш у небо, фати те ники стра, да < 
..</p> <p>Татко ми седе, прекрсти ноге, а нана донесе ракију и киселу краставицу, па узе да га  
Пројде, виће не знам баш кол’ко пројде, а тике ете ти гу једна жена та ми збори за Димитрија ус 
<p>Таска узе та се насмеја колико може, а ништо не одговори.</p> <pb n="16" /> <p>- Што се смеј 
: ш’ ће ти бидне?...</p> <p>... излезе, а ја, аџамија, узе да се двоумим: »Е ли да искочим?...{ 
 главу му фес исти како у Турци што је, а на ноге, и зими и лете, беле чарапе и роганлије јаре- 
 дор је млад свакојако, а кад остареје, а оно како да се обукла у чешире баба.{S} А малечак, па 
јест за столом!{S} Ђаконије, леблебије, а поред белога вина црвени се вино »испод комину«.</p>  
варе; нике на ћурчики, нике на душанке, а младе како анаме, салте на шалварке, на кратке антери 
узе, да прошћаваш, да подизам шалварке, а тике нана завика ми: »Маријо, мори Маријо, фрљи очи к 
> О туго!...{S} А к’да ги видим, Бошке, а оно ми добро! добро! добро!</p> <p>Такој, такој, па у 
 сам намислела.</p> <p>К’да би собајле, а ја ајт’ та на куде собу при татка, и виће се фати за  
 шикерлеме и воду, јадан Мита гледа ме, а ја се нигде преко њигову главу загледам, еееј: кроз п 
ј, такој, па како превара ме пољуби ме, а ја рипну...{S} Истина сам рипнула и дигла руку да си  
’в драги ноћ несам утешила.{S} Воду ме, а ја...{S} Сефте сам тај дан на сокак искочила, па би п 
а не урочу...{S}Задевају га онеја жене, а он се салте смеје, две ми очи никад не плачеше.{S} На 
тка ми; па како улезе у башчу при мене, а мене ми приигра у срце баш под ложичку, та не мога да 
че!{S} Комшиско ми.{S} Дајма је у мене, а мене ме жал, жал: к’да си на моји девојчики прајим аљ 
к’да си на моји девојчики прајим аљине, а оно, јадно, преглеђује...{S} Ја си му купим овој, оно 
 па тике сас крила - једанпут.{S} Дуне, а ти отвориш уста да ти улегне у душу мирис од цвеће на 
моји очи...{S} Божном јутре ми венчање, а ја се с’в драги ноћ несам утешила.{S} Воду ме, а ја.. 
, дори леткам, ништо ме издиза на горе, а и сама не знам што је, н’ умем да кажем, мило ме...{S 
е да ручају руч’к туј на дугачке софре, а ја си пак руча сас девојчики у сарачану.</p> <p>Јутре 
едан дан баш пред икиндију прокашља се, а ја отрча да отворим.{S} Улезе а не ме погледа.{S} Поз 
 фрљи очи: оно големо, зелено, мани се, а славеји - не си мож’ да ги избројиш, па поју, а такво 
p>- Еј, мори аџике!{S} Одртела си, ете, а за по нику работу јоште си аџамија.{S} Што ти је на д 
итрија ме беше јако жал, дор нема дете, а т’г..{S} Сад Митин милос’ сам се салте замајувала, а  
ојде, па си дори глас пушти, како дете, а тике татко та у собу...{S} Оч’с ми се пресекоше слузе 
јелечики, искитене сас свакојако цвеће, а веђе, како да ги се по две пијавке над очи прилепиле, 
пред служешемо Свети?{S} Дојде ли виће, а ми јоште од Повечерње ели чираче ели дете та <hi>сас  
низ бутине, око %ѕепови и око ногавице, а шарен, свилен траболоз зафатија га од џепови дори до  
 очи?...{S} Образи гу бе’у како ружице, а с’га...</p> <p>Оваја се па насмеја, па вика:</p> <p>- 
ене у комшилак венчала се пред сирнице, а виће од к’д од к’д викну Малу Персу, што научи шнајде 
..{S} Кева Коцина венчала се у меснице, а јоште неје дала Вачинице ни кршену пару кирију.{S} Ва 
 и собраше онеја њигове т’нацке уснице, а он узе да чука сас бастун у калдрму и да отеза:</p> < 
је плакање и нетејање излегнеш из срце, а он ће си па учини што је намислеја.{S} И заш’, чедо,  
е сас јеглак.{S} Адет беше да се плаче, а мене ми се ништо не плачеше, зар што сам млого била п 
унце; младе седу како на младе приличе, а све работу, грабу, која кошуљу, која чарапе, на домаћ 
> <p>Такој су у нас Нишлије пишин беше, а с’г?{S} Бог да прости Димитрија ми!{S} Четрес године  
Ћурчија и Дора Митичин.</p> <p>Улегоше, а татко си ги причека насред обор стојећим, гледајећи г 
Мужи, што бе’у сас мене дошли, отидоше, а ја отрча кроз капиџик дом’ та си узе моју боју.{S} Је 
, ете, како словедну се - да ме пољуби, а мене ме пишин<ref target="#SRP19012_N31" /> стра, а п 
, бошчалаци на свекра, свекрву, родови, а тике татко ми погледа по жене никако страшно: ја се о 
е) убаво осмалаци ореже.{S} Орезаја ги, а з’лва ми девојче врзала шишики да си у њија капљу слу 
{S} Остаји јеменије пред ћошку, и уоди, а ми сви на ноге, младе комшике љубу му руку, старе: »Ш 
!...</p> <p>Отеза, чуди се ништо, чуди, а у татка ми не гледа.{S} Татко га сврћа, вика га под о 
ије<ref target="#SRP19012_N49" /> мужи, а ја...{S} Оклопија сам уши како могарац, па салте глет 
та ги очи искачу, па к’д ги пушту мужи, а оне брекћу како лете живина за воду.{S} А по ники од  
 огањ ми се качи уз грбину и уз образи, а мене ме неје жал’, но ме никако дори мило, ништо ме к 
 њим’ ће ги се присмељају њини млађеји, а и ми ги се, ете присмељамо, јербо отидни с’га у цркву 
ме и ал-чова дори гори, и јестаци таки, а шија ги је како и душеме уста-Миле, јорганџија.{S} Па 
и се, на наглавчики нашарани девојчики, а око ногу гугучики.{S} Грабимо и радујемо с што ће га  
- Главу сте, Севетке, на прикажњу чули, а реп...{S} Што ви треба реп?</p> <p>- Реп закачи оному 
 туј приказамо што напрајише пријетељи, а Јован, сирома човек, узе та си даде девојче.{S} Мужи, 
у кућу, што се сас Циганина опријетељи, а ич ништо не би правија.{S} Ама к’д видо ђирит сапун,  
у.{S} И он се бричеше, како и татко ми, а носеше се како други старци Нишлије, максуз онија кој 
наокол.{S} На рафови зарфови и филџани, а кај њи’ стоју дуње дори до Велиг-дан!...{S} Јоргани н 
човек пак... ђојем знају чкољу, учевни, а за по ништо с’гањи су мужи, две ми очи, како деца, оч 
S} С’га: станула тешка има две-три дни, а човек гу не дава ништо да работи, нити пак да подиза; 
ајле дооду родови, пријетељи, кумашини, а у нас тајнооо, како на Распети Петак!...{S} Утишило с 
нога...</p> <p>- Венчали се, туго, они, а јааа!{S} Како је било на Димитрија, не знам, а на мен 
ам пењерлије што си ми ги свекрва купи, а овеј паре остављам све у једну кутију од тане алву, ш 
ге дигла к’да си дошеја?« Збори, збори, а он салте гледа, и како да се чуди.{S} А кад ја рек’о: 
ос’ неће ми се може заклопу.« Он збори, а нама од њигово зборење ударише слузе на очи, у њему с 
Нана му предаде што иска, тресејећи си, а жене се тике прибуташе при пенџери.</p> <p>- Елате!{S 
Бре!{S} Бре!{S} При мене си од како си, а до с’г несам знала кол’ко си паметна!{S} Бре!</p> <p> 
, шири рукичке како да иска да га фати, а к’да га закусне ветар, он не се заплаче, но се смеје, 
бела, вунена, шарена на прстима и пети, а горњиште јој није дуже од шаке.{S} Нога испружена, ча 
 те закитим!</p> <p>Он узне та ме кити, а мене ме мило, е Бошке!{S} Мислела сам: »к’да ћу сам т 
У нас: нити кабардиса, нити се отпушти, а нанино ми срце остину како лед...</p> <p>А ја пак...  
 аср’а, па озгор килим наокол, јестаци, а жене поседале на шарена шиљтета, старке испружиле ног 
године пројдоше како јадан праји грнци, а ја још по ники пут узнем та мислим за њега, и дојде м 
 почну, у вечер свршу.{S} Једни овакој, а други: собајле у цркву, па ајт’ та на штацију: тупе,  
од појас јабуку, ники ора, ништо такој, а ја узнем та кутам главу у нанину ми антерију, салте д 
ијан та турија овну на рогови црни лук, а Ђошиница, пријетељица <pb n="49" /> ми пошашавела, па 
Рамазан сас суфур.{S} А татко з’л, з’л, а за гости како и сви Нишлије - дори...{S} Узне та на н 
9012_N47" /> Сотир терзија беше на бал, а беше к’сканџија<ref target="#SRP19012_N48" /> та мани 
{S} Како је било на Димитрија, не знам, а на мене како беше пантим како да је било јучерке.{S}  
в би ти фустан даја Димитрије, не знам, а од мене све ти модар па сас зелене грањке.«</p> <p>-  
p> <p>Такој.{S} Ми напред имашемо срам, а с’г. Дор је девојка под нишан не се кута но се води с 
 Не ли је такој?{S} Пишин имашемо срам, а с’г...{S} Чуваја Бог!...</p> <p>У пролет Ђоша, свекар 
о ли је, туго, татку ми? - мислела сам, а нана си тике на туја Таску кротачко:</p> <p>- Таске,  
 а и сама плаче: а ја хоћу да послушам, а не могу, јербо: ем сам остала у посмешу, ем сам загуб 
 узе још повише да римам и па да вијем, а татко зар чу, та вика из обор на нану ми:</p> <p>- Аџ 
, жудан за - слободију.{S} А ако умрем, а не дочекам да чујем звона на нишевачку цркву, ја ћу с 
p> <p>И најпосле узнем та ништо обучем, а нити се закитим нити станем спрема огледало.</p> <p>К 
еткам њега...«</p> <p>Ја њега гледашем, а он мене...{S} Срамежљив беше, е Боже!</p> <p>Срамежљи 
а ја виће не зборим.{S} Пишин зборешем, а младиња ме фаћа на присме’?</p> <p>- Присме’!{S} И њи 
о Светога Николу служеше, па Јерусалим, а пред овеје иконе, ете, зар што ми татко беше аџија, г 
 салте лошо погледаја, па ћу да пантим, а никмо ли шамар!</p> <p>- Заш’ те, стринка-Таске, чича 
 Уво поје, ја ћутим, поје, поје, ћутим, а к’да се оно ућута, тике ја: </p> <p>- »А, бре, Мане,  
с’ц</hi> из чаршију што викају трчећим, а кир-Тодорча та пред мене: - »Што си рад?« вика. - »Шт 
се словеднем та си ништо ђојем докачим, а у лице сам, познавам, станула како панџар,<ref target 
тике згледаше.{S} Погледа по сви редом, а ми очи та у зем’ - како од муњу!{S} Обрну се, излезе! 
јимо, па кад избројимо повише од седом, а нам ни мило, што се неће време промени, што ће си <pb 
але, веселиле се по с’в ноћ, по в’здан, а с’г...{S} Оду по кућу, уплашене, там’, овам’, приличе 
а нанини ти дукати! а, нанин ти ђердан, а обоци: не ли те је жал за оној кротко јагње, за оној  
у што је умреја, а ја дањом како камен, а ноћим, к’д Мита спије, плачем, плачем...{S} Ама нећу  
> <p>- Аџике!{S} Момче је убаво, убаво, а мустаћи га салте мрррвка ж’гнули, ама познава се што  
и до зору«...</p> <p>Ја сам видела ово, а она ми приказала!</p> </div> <pb n="37" /> <div type= 
од себе.{S} Појала сам му млого, млого, а у памет <pb n="22" /> ми стоју салте још николико...{ 
{S} Ћосав, вика, дор је млад свакојако, а кад остареје, а оно како да се обукла у чешире баба.{ 
војче за момче арно, убаво, чорбаџиско, а оно полеј, вика, што ти дојде на главу.</p> <p>Нана м 
ал Марију за онога.</p> <p>Збори татко, а ја не турам уво при врата а све чујем: тол’ко вика.{S 
S} Беше никако дете кратачко, кратачко, а дебело.{S} Узела та <pb n="102" /> га задева боба-Нас 
обела.{S} Чело му, ете, никако малечко, а нос голем, па модар како патлиџан; мустаћи си је изгр 
 да зборим сама по кућу: »Божном мушко, а срамује се.{S} Срамује се у таткову ми кућу, пред нан 
енча сас девојче на Јована Кршено Чело, а не сас мене, ама свет: ћеф му је да дојде, да види ка 
растура свадбу ни за ништо јако големо, а никмоли за ђирит и лук, узеја да га за инат мрвке рас 
 На Св. Саву све по сиротињу испратимо, а на Св. Николу при софру сами седнемо; јербо аџи-Ђока, 
n="21" /> само се по каткад осмехнусмо, а овде се гласно насмејасмо.{S} А Ђул-Марика:</p> <p>-  
 се мије.{S} А?...{S} Овој си је једно, а друго...{S} Бесрамник.{S} Срам га било, да би га!{S}  
.{S} Па за тој си ни онаг и било добро, а с’г...</p> <p>- Ете, од овај дан, - вика ми татко, -  
ашто!{S} Пишин си знадомо салте за оро, а с’г?{S} Узну та се по двојица обрћу, како коњи на гум 
одови; па се у недељски дан фаћаше оро, а ја...{S} Не излегнем при младожењу ми, еееј! дор ме н 
p> <p>Ћеменчеџије стадоше да свиру оро, а ми се сви фатимо и узмемо да се обрћемо око наћве.{S} 
на бабу, таткову му мајку, модроокасто, а на другу бабу, моју нану малечко.{S} Беше никако дете 
 баш...{S} Ја зборим, питујем гу ништо, а она ме салте гледааа, како, чувај Бог, да си је...{S} 
бегендише Марија.« Не бутам се у долап, а све чујем, тол’ко вика...{S} Туго!...{S} Све беше за  
 по фустан, но...</p> <p>Бешем у долап, а нана на Таску Манину, пријетељицу си, комшику...{S} А 
 <p>Бре играње, бре веселба дори вечер, а онаг ете ти га сас дарови од младожење: на деда чова- 
S} Па како идемо кроз један голем чаир, а оно трава, трава у пролет како око Ду’ови.{S} Па како 
тана.{S} Пре их носила што је био адет, а сад из навике.{S} А, јест, још и то.{S} Опазила сам ј 
бијет.{S} Пита ли за ништо два три пут, а он узне та се расрди.</p> <!-- Недостају стране 68, 6 
а чука у врата више но салте један пут, а к’д виће чује л’лане ели папуче кроз обор, иде ники д 
рата, па тике ми се врну памет у главу, а у срце ми улезе опет жал, голем жал, ја се поклопи па 
 стринка-Таску ми снаја каза за Нишаву, а она ете ти гу отутке дори трчећим; а пред мене божном 
>Ће ме венчају.{S} Поведоше ме у цркву, а моји очи...{S} Божном јутре ми венчање, а ја се с’в д 
у и Божји ангели.{S} К’да ћемо у цркву, а идешемо често, старке пак сваки празник и недељски да 
је.{S} Младожења и млада невеста отиду, а у квартиљ ги ништо! <pb n="32" /> Ни појање, ни свира 
 се ст’мни.{S} А к’да ће си виће појду, а мене ме жааал!... смучни ми се, ст’мни ми се, ама не  
 /></p> <p>Мрвка, па узеше да ме тражу, а татко ми на свакога ману најде.{S} За једнога ћосав,  
012_N69" />...{S} Догрмаџија га викају, а <pb n="52" /> он, вика, работеше сас догрмаџиско мога 
ију, јербо таман си је време за ракију, а он јок, неће, има, вика, дом работу.{S} Једнаг излезе 
ију,« служи.{S} Старе с домаћицом пију, а ја и Јола погледамо се и смешимо се.</p> <p>Заш’ се с 
 Казује што седи чак на Стамбол-Капију, а дошла да тражи јурнек за јеглак при Жожину Капију.{S} 
и узе моју боју.{S} Једна гу тура боју, а мене ме жал, жал што овој работимо без ћеменчеџије, т 
и - не си мож’ да ги избројиш, па поју, а такво појање не б’е никад чула.{S} Сви поју, а један  
а, девојко.»</l> </quote> <p>Жене поју, а ја божном плачем и бришем слузе сас јеглак.{S} Адет б 
</quote> <p>Сплитав ме, сплитав и поју, а ја тике узе да плачем, не да плачем, но да римам, и к 
 појање не б’е никад чула.{S} Сви поју, а један узеја та вије како кукавица.{S} Мене ми за њег’ 
с’ турим у пазуке.{S} Таман пружи руку, а он: ајт’ та у луг, и вије све жално и пожално.{S} Кда 
о је зима у голему собу, лете на ћошку, а оно се видеше како леје једна салте чубар, друга цвећ 
де за њег’ у меснице у редовату недељу, а била сам под нишан<ref target="#SRP19012_N26" /> чак  
он дошеја сас онија тројицу, друсто му, а ја, како сваки пут, принесо да му предадем шикерлеме  
е да узне.{S} Он казује тој на даду му, а она узне та се %осмишка и вика: - »Ако, дадин!{S} Иди 
рамује се у таткову ми кућу, пред нану, а ништо да излегне нана, ели к’д би ме ништо среја у ма 
Туј вечер плака и при снају и при нану, а не ги каза што сам намислела.</p> <p>К’да би собајле, 
ше од бал, па гу мрвка б’цка у слабину, а он једнаг та у новине: »Нећу си могу славим славу, је 
>- Свари питије, па ги изнесо на софру, а он: »Заш’ су ти, вика, овакве?« - »Па с’га несу Водиц 
гу имаја.{S} Дор си је татко при софру, а гости мужи како попови, све по књижачки поју - воду м 
 врапци.{S} Развикале се кокошке, носу, а нам ни мило што ће си имамо мастење и шарање за Велиг 
а кошуљку од најголему трубу, неначету, а тетка му га, сестра таткова, сашила; с’га пак прајимо 
оту, з’лва при девојчики па сас работу, а ја дом’ сама самач’чка: тике ники та на сокакња врата 
rget="#SRP19012_N79" /> за туцање кафу, а ја си чутуру имам, та што ми треба јоште једна.{S} И  
е црвенеју како лис’ од каукђул ружицу, а зуби белеју како јагањчики у торљак!<ref target="#SRP 
; и оба претиснуше озгорке сас песницу, а туја куд су претиснули турише у моје дукат, у његово  
у посмешу!</p> <p>И другарице ми плачу, а тешу ме:</p> <p>- Ћути, Маријо! ћути си, блага ни сес 
 надала, а т’г...{S} Девојчики ме тешу, а мене ми јоште по жално дојде, па узе још повише да ри 
12_N95" /> а око тој пулче врзан конац, а на конац што ти неје: две три рупице од пофрљано реше 
на та се зачуди.{S} - Ти могаре чешкаш, а оно се рита!{S} Не мој, мајке, да си така...{S} На ко 
тије.{S} Све ми манџе прсти да изручаш, а питије несу ми водене салте на Водице.</p> <p>Замрачи 
познава се...{S} Иде чак из лојзе, пеш, а стар си је човек...</p> <p>Нана ми ћути.</p> <p>- Е!{ 
ија.{S} А татко ми - фртуна: у! у! у! - а с’га се утишија.{S} Кротко збори, та мислиш: у срце м 
леда у мужи, у нану ми, овам’, онам’, - а у мене ич.</p> <p>К’д у један празник, баш беше Велиг 
сам ти, вика, пешкеш за убаве питије« - А заш’, бре, да ме удариш?{S} А не ли сам те посипала д 
с’ му је била):</p> <pb n="104" /> <p>- А како те тебе, аџијо, може да бидне мило за тој твоје  
 комшике!</p> <p>- Да си жива!</p> <p>- А Свети служешемо свакад. - опет поче Ђул-Марика.{S} -  
сина?</p> <p>- Тој си је л’жа.</p> <p>- А заш’, вика, блажи?</p> <p>- Тој си је јоште поголема  
/p> <p>- Стра сам си загубила.</p> <p>- А срам?</p> <p>- И срам сам си загубила.</p> <p>- А пам 
> <p>- И срам сам си загубила.</p> <p>- А памет?...</p> <p>- Кешке и памет да загубим па да иде 
 сети што не ваља, та се трже.</p> <p>- А ако ти бидне унук ћосав, та к’да остареје оно како да 
и ат’р, - рече ми нана усујле.</p> <p>- А ја?{S} За нанин се ат’р удавам, па за нанин ат’р та у 
и се, да ме, ваљда, не увреди.</p> <p>- А који је њи рашчовечија.{S} И они несу били таки од вр 
е, и тој све за нану ми збори.</p> <p>- а, ђул-Марике! ам шебој-Марике! а, каранфил-Марике! а,  
ажем што не неје мило за Миту.</p> <p>- А стра’, Марике?</p> <p>- Стра сам си загубила.</p> <p> 
у тике ја.{S} А стринка-Таска:</p> <p>- А заш си ти, Маријо, станула тол’ко бесрамна?</p> <pb n 
икијицу краставицу, зборејећи:</p> <p>- А виде ли кир-Тодорчу, аџике?</p> <p>- Не, аџијо.</p> < 
збори онакој како на деца:</p> <p>- ... а, стлинкино гугуце!... а, маценце!... а, цуцкице!... а 
...</p> <p>...а, моје му татку кућа!... а, Ниш! срма ђумиш!<ref target="#SRP19012_N216" /> Убав 
угуце!... а, маценце!... а, цуцкице!... а, Малијо, мека мамудијо: <pb n="77" /> оћемо л’ те теб 
 а, стлинкино гугуце!... а, маценце!... а, цуцкице!... а, Малијо, мека мамудијо: <pb n="77" />  
а:</p> <p>- ... а, стлинкино гугуце!... а, маценце!... а, цуцкице!... а, Малијо, мека мамудијо: 
це ми стојеше исто како обрано лојзе... а, туго!{S} Видеше ми се како да ми је умреја татко, ма 
ба...{S} Ћутим.</p> <p>- Нак те види... а?{S} Што има...{S} При сокакња си је врата...</p> <p>И 
трава једило, славеј-пиле мушко чедо... а, мори, Таске, мори, стра ме за онај један ми гледац,  
ши, да ме моли да ћутим а и сама плаче: а ја хоћу да послушам, а не могу, јербо: ем сам остала  
- недостаје страна 72 --><pb n="72" />; а таман и ја сам аџија, и пријетељ, Митин чича аџија.</ 
учамо гу, и па понесемо на никога дом’; а пушти ли се виће црква, т’га си заредиме по пријетељи 
p>- Да ви ги изнесем.</p> <p>Изнесе га; а онија гледају и:</p> <p>- Е, неје требало овакој, ама 
по обор млада травка како зелена черга; а по траву белеше се цвеће од бадем, што виће прецавтел 
 очи, у њему си се тике притресе брада; а Сотираћ не се смеје, но како голупче гуче, како да ра 
жачки поју - воду му чес’ што је аџија; а отидне ли виће татко, максуз отидне божном да спије,  
очеше да ме викају:{S} Перуника-Марика; а после по кратко, и по убаву:{S} Ђул-Марика.{S} А од ђ 
уј под пенџер од собу куде сам ја била; а време па што беше, мани се!{S} Не приличеше <pb n="67 
сунца, што сијаше као око Петрова дана; а плавооко девојче мојега ручнога девера, чијој сам се  
е, сас дете, пада по наше косе, шамије; а оној моје модроокасто, Сотираћ, гледа цвеће и радује  
казујем како служешеју Свети чорбаџије; а и аџи-Настасија нака ти каже, јербо аџи-Ђока, татко г 
рикажњу, две ти очи! - рекоше укућанке; а она:</p> <p>- Какву па моју прикажњу?</p> <p>- %Ђојем 
то ли му је?« зборимо и поглеђујемо се; а тике отутке та пред сокакња врата три пут: чук! чук!  
рејећи све што искају - изгостирају се; а кад се венчају несу тазе но бајат: виду се један друг 
 поузацки рукави, и треба да су везени; а око шију и низ пазуке треба да су му везена шемшета<r 
кво му је и девојче:{S} Шопови, Бугари; а Димитрије је асли Нишлија - бата!...{S} За нашу ће си 
тасија, што је модроок, што је малечак; а нана гу пак приказа што је татко зборија и како је на 
аџија</hi> значи да је ишла на хаџилук; а <hi>аџика</hi> зову ону чији је муж аџија.</note> <no 
ник и недељски дан, пишин ћемо на амам; а спрема тај дан, к’да ћемо у цркву, спрајимо што ни тр 
г се је знало и за гре’ - и па за срам; а с’г?...{S} Напред к’д идешемо у цркву, идешемо за тој 
им па не би могала дертови ми да кажем; а да сам писмена:</p> <quote> <l>Што је гора, да је лис 
, ја тој не смем при татка ти да кажем; а и да смем, нећу: ти ћеш му заради своје плакање и нет 
од ложичку, та не мога да му се дигнем; а он, ете, како словедну се - да ме пољуби, а мене ме п 
у, покри лице сас руке и ста да плачем; а онаја ме диза, вика да идем - тике свекрва ми...{S} К 
у, а она ете ти гу отутке дори трчећим; а пред мене божном ништо не зна.</p> <p>- Што ми работи 
..{S} Руке, грбина, пазуке - на мегдан; а мужи гледају како мачори и салте уврћују мустаћи...{S 
опре кабардише, онај ће си је посрећан; а кому не кабардише, но се отпушти, он ће си је, викају 
отовење, око месење леб, прање чемашир; а метење и судови тој си је било моје и снајино.{S} Тат 
пређу, турану на <pb n="101" /> сумпор; а јурнек си је за прсти и пете узела од онуја стринка-Т 
 берем најмало, најмало седом-осам пут; а татко неје тепаја често, ама кад фати да тепа, мани с 
чер, па добро врже <pb n="26" /> главу; а јутре нигде слунце, на њума си је чиста кошуља, аљине 
на Дору Стамболију и на овуј Кира-Тану; а он си је стоку доносија све из Стамбол; дућан му беше 
еше на дућан, и на туј дојде на вечеру; а ручак му се носеше одовде сваки пут кад год смо у тат 
ро кусне пилав, кога однесоше у Горицу; а сас мужи, кој си је скоро бија у Стамбол за стоку,<re 
слиш: у срце му од срдење не остаде ич; а оно...</p> <p>- Што искате?</p> <p>- Ете, аџијо, знаш 
но бућме;<ref target="#SRP19012_N11" /> а да ли је на бућмету кеса или хамајлија нисам питала.< 
на Водице<ref target="#SRP19012_N45" /> а на св. Јован, Свети му, - поп си је па секаја колач.{ 
о, пулче,<ref target="#SRP19012_N95" /> а око тој пулче врзан конац, а на конац што ти неје: дв 
но, црвено како божур... <pb n="106" /> А, туго!{S} Ручање, пијење, смејање, зборење - дори при 
 Димитрије си јадан умре, <pb n="96" /> а салте се један пут сас њега срето...{S} Болан, болан, 
и с једном ногом под собом <pb n="7" /> а другу је испружила, те јој се види цела чарапа, бела, 
 екимина?<ref target="#SRP19012_N29" /> А?{S} Што ми викаш да прајим, Таске, мори?</p> <p>Таска 
прајите пијани, кад несте?...{S} Какво? а, симсиле му погано! - па звекну татко и потрча накуде 
с’г да идем!</p> <p>- Како да идеш?!{S} А прикажњу? - узвикну домаћица.</p> <p>- Главу сте, Сев 
 јако убава.{S} Па моје убаве аљине!{S} А к’д ће он да дојде, по сат се обукујем, и све сам спр 
лади мужи сас бата-Сотира - мани се!{S} А ћеменчеџије<ref target="#SRP19012_N43" /> не ги има:  
ди су бели, туј су големи - мани се!{S} А ја изручам пењерлије што си ми ги свекрва купи, а ове 
сто како с’г на Туре Ване.{S} Такој!{S} А што год ће си ми купи татко, он пишин на нану: - »Нак 
у.</p> <p>- Право је, аџи-Настасијо!{S} А виће си је и време за ракију.</p> <pb n="90" /> <p>Ва 
S} Туго!...{S} Све беше за прикажњу!{S} А што ми бе’у убави чеврики, па јеглаци: ники сам везла 
, мој младос’, и жалос’ и радос’!...{S} А, Ниш, срма ђумиш - убав ли у моје младо време беше!{S 
ноге сас мој фустан... нагази га!...{S} А он?{S} Не ме погледа, но спушти очи та у зем’!</p> <p 
та, да прошћаваш, риба - мани се!...{S} А што па моја нана готовеше сабазорску манџу, бата!{S}  
.. опрости ми, Бошке, изручам те!...{S} А па што су по ники мужи погани!{S} Обрну главу од натр 
каја колач.{S} Две ми очи, такој!...{S} А с’г?{S} Ни вечере ни па ручкови ни сабазорске манџе,  
..{S} Како с’г да га њега гледам!...{S} А један дан, како да је било јучерке, такој ми је овој  
target="#SRP19012_N23" /> О туго!...{S} А к’да ги видим, Бошке, а оно ми добро! добро! добро!</ 
рци, у Евреји, ја берем у Цигани?...{S} А?!</p> <p>- За сапун не знамо заш’...{S} За црни лук.. 
ај срамежљив Димитрије - Циганин?...{S} А, кир-Тодорчо!{S} Ако си излагаја татка ми, душа ти не 
е, белки, јоште мило за Димитрија...{S} А?</p> <pb n="75" /> <p>- Не ми је мене мило за никога, 
 видиш што ће ми се девојче утепа...{S} А ја истина туцам се и вијем.</p> <pb n="95" /> <p>Чича 
лико је студено дори у зуби удара...{S} А како пак напред служешемо Свети?{S} Дојде ли виће, а  
ругар добар, свекрва добра, з’лве...{S} А, лелке, туго!{S} Димитрије си јадан умре, <pb n="96"  
 божном Господ све на добро обрће...{S} А! јадна нана ми!...{S} Па видим, ете, како с’г да глед 
о! - ружи татко и узе та сас зуби...{S} А нана салте:</p> <p>- Туго, блажу!...{S} Ђојем крисјан 
јо, - па би напрајија што напраји...{S} А, симсиле му циганско! - ружи татко и узе та сас зуби. 
вет јоште ја и аџи-Сотир, брат ми...{S} А, мој младос’, и жалос’ и радос’!...{S} А, Ниш, срма ђ 
аји?{S} Напраји се, вика, резилак...{S} А аџија...{S} Ако неје при нас аџија, оно си је, вика,  
 за Таску, девојче на Кршено Чело...{S} А па што беше тој девојче!{S} Комшиско ми.{S} Дајма је  
{S} Татко, мајка, кум, стари сват...{S} А што ти не доби’!...{S} Калајна, па калајлије!{S} Сано 
млоги му жал јоште дојде на главу...{S} А онаг сам чула што <hi>све оној</hi> тај кир-Тодорча н 
шан; па ће си на цркву звона бију...{S} А, туго!{S} Салте да дочекам да бидне Ниш Србија Слобод 
у Манину, пријетељицу си, комшику...{S} А што ми је нана сас комшилак живувала, не знаш.{S} К’д 
ј забрајила.{S} Могу, ама не целу...{S} А!{S} Чекај овуја, њума ћу да знајем баш од крај до кра 
ручаше пењерлије, па се врнумо дом’.{S} А к’д дом’: донели од младожењу овна.{S} Жене и мајка м 
оно како да се обукла у чешире баба.{S} А малечак, па дебел, вика, тој си је чутура<ref target= 
" /> троскот трава како зелена чова.{S} А под чандије сепечики,<ref target="#SRP19012_N215" />  
рва ми, срди се, и све у мене гледа.{S} А јааа!{S} И дојде ми, дојде да гу кажем, па не гу каза 
оште поголема л’жа, - викну тике ја.{S} А стринка-Таска:</p> <p>- А заш си ти, Маријо, станула  
итичин, Шишко Коста и Ђорђе Ћурчија.{S} А татко ми - фртуна: у! у! у! - а с’га се утишија.{S} К 
о кратко, и по убаву:{S} Ђул-Марика.{S} А од ђул, ружицу, има ли нигде у свет цвет поубав?...</ 
ш га пресече сас очи једна Врањанка.{S} А што беше тај Врањанка!{S} У један се обор насмеје, у  
 дете, око дединога Краљевића Марка.{S} А боба- Настасија, татку ми за инат, погледа у Сотираћа 
ко да и они знају што сам уработила.{S} А затварајећи сокакња врата, мислела сам: »а, кучка! да 
 могла да дизам очи - млада невеста.{S} А када би нико пиленце летејећи прозборило: »И Димитриј 
, несмо саме! - опомене је домаћица.{S} А она рекне: - »Нећу, Севетке, више,« и мало, па забора 
и, од шесeт паре ли - тике меришљав.{S} А овдена има, вика, ништо, неје без ич.{S} Умешаја се ј 
ојду две-три дни, па цел град знаје.{S} А човеку, другару си али се (мази се): бре ђојем боли г 
ај младожењски сапун, но ће се мије.{S} А?...{S} Овој си је једно, а друго...{S} Бесрамник.{S}  
вице папуче, на стари људи јеменије.{S} А на Варвару две жене месу леб’: по педесет леба умесу; 
ла што је био адет, а сад из навике.{S} А, јест, још и то.{S} Опазила сам јој испод кошуље на г 
 једнаг, вика, било га мило за мене.{S} А мене ме, слушајући Миту, пишин бидне мрвка мило за ње 
во венчање; моји су скутали од мене.{S} А да сам онај дан чула, кој знаје, умрела би, утепала б 
ишлија - те не теја да трпи маскаре.{S} А заш’ је пак кир-Тодорча лагаја?{S} Е га би се пријете 
, намешта се на миндеру, искашља се.{S} А мени мило: у репу њене приповетке, прикажње њене, вид 
 је дала више да зборим - расрди се.{S} А што беше Ђошиница: на свакога ће си најде ману...{S}  
, а чича-Коле га раздува та мани се.{S} А нана пак од овај абер дори се разболе, и одеше по кућ 
врши аџи-Настасија тужно, чудећи се.{S} А Ђул-Марика:</p> <p>Напред ако се прави свадба, берем  
м, добрим Нишликама; разишле смо се.{S} А знам да смо се једним мислима бавиле по за дуго.{S} И 
 мој чеиз и по моје аљине - чуду се.{S} А и ја се сама у мој памет чудим, и мука ми: »зашто,« м 
- салте би ручала киселе краставице.{S} А човек пак... ђојем знају чкољу, учевни, а за по ништо 
ет друго:{S} Кршено га Чело претече.{S} А било ли је овој истина, не знам, тике мене ме беше жа 
а у човека, из очи му тамнина идеше.{S} А онија пусти мустачики салте га бе’у ж’гнули; усничке  
t="#SRP19012_N63" />!...</p> <p>Дуз.{S} А ја к’д га видо дори се притресо од радос’ за њега, де 
а он салте гледа, и како да се чуди.{S} А кад ја рек’о: - »Аџамија сам, па несам умејела убаво  
 плачем и пред нану и пред снају ми.{S} А нана:</p> <p>- Салте, вика, чедо, плачеш та губиш очи 
очи - црне трњинке, па како филџани.{S} А бој<ref target="#SRP19012_N80" /> му је, вика, аџике, 
к једнаг, а не видим к’да се ст’мни.{S} А к’да ће си виће појду, а мене ме жааал!... смучни ми  
ергу бели цветови, ткајени на прсти.{S} А зумбул пред кућу, око голему ћошку куде седешем тај д 
луша, стреља сас очи, фаћка мустаћи.{S} А к’да глумац ућута, татко ми тике звекну:</p> <p>- Сик 
шке, такој; ако за праске; па такој.{S} А к’да сам пак врзувала у кесе красну пловдину<pb n="64 
љине и шашири, ели либадики, за тој.{S} А ники девојчики што су бесрамни, мани се!{S} Е га би в 
салте једну: што си је сирома човек.{S} А девојче му је боље од млоги чорбаџиски девојчики.« Не 
шан, па ми се неје видеја лош човек.{S} А с’га што се напраји! - збори нана ми и плаче, брише с 
исто како цветови на шарош-каранфил.{S} А ветар ете ти га тике та на ма’ на ма’; ветар меришљав 
бо татко грабеше да се попре венчам.{S} А што ми Мита прати аљине за Цветнице, за причес’, мани 
 Такој си сама у мој памет мислешем.{S} А истина: сас Димитрија сам била дајма.<ref target="#SR 
 мрзи на њега, ама не ме је ни мило.{S} А к’да би ники могаја да улегне у срце моје, нашаја би  
се оро три пут, па седомо та ручамо.{S} А после оро, оро...{S} Сви три дана саме како анаме.</p 
хнусмо, а овде се гласно насмејасмо.{S} А Ђул-Марика:</p> <p>- Заш’ се смејете?{S} Не ли је так 
инице! - узвикну домаћица задовољно.{S} А аџи-Настасија прихвати.</p> <p>- Аферим, и Бог та де  
роз пенџер видо, ја се дори устресо.{S} А сам Господ знаје заш’ се устресо.</p> <p>Рече татку м 
не отидне ники та да растура друсто.{S} А кога ће да пушти, кој узне та се закуне дек има дин р 
иле: не ме је било мило ич за ништо.{S} А што ми татко спраји чеиз!{S} Туго, душеци!{S} Туго, ј 
то прају Турци уз Рамазан сас суфур.{S} А татко з’л, з’л, а за гости како и сви Нишлије - дори. 
" />, кутала и од своји до онај сат.{S} А с’г: стане ли тешка, не пројду две-три дни, па цел гр 
ата, но сас бастун у калдрму трипут.{S} А ники неје могаја као он. <pb n="93" /> Никако: чук... 
лана јоште не беше пала ни једанпут.{S} А кол’ко је убаво, онаја павучина салте се разлетела, п 
оне брекћу како лете живина за воду.{S} А по ники од мужи узну по једну, по две, онеја сас које 
шчу ме фати поголем жал, но у одају.{S} А како јадну да ме не фати, к’да ми мене туј искачеше п 
м ти, деткино, жудан за - слободију.{S} А ако умрем, а не дочекам да чујем звона на нишевачку ц 
у и па питује да ли да узне на Дику.{S} А дада па: - »Ако, даткин.{S} Салте ми немој проминеш М 
 не фати фетиљ, но на стринка-Таску.{S} А тај стринка-Таска што је била!{S} Сас деца, дете; сас 
Ружу и њега, и мајку му, и татка му.{S} А кад ће ме поведу у таткови ми, заодешеју сву малу сал 
све жално и пожално, па све за нану.{S} А мене ми слуза слузу претица, све се више ражаљујем и  
у ми и унучики модроокасти.{S} Нећу.{S} А Мите Ђуриному очи - црне трњинке, па како филџани.{S} 
м, еееј: кроз пенџер па чак у башчу.{S} А к’д предадем и кафу, ја станем у нико ћоше на очи...< 
 па с’га се врнуше а мене кирију ич.{S} А и како ће ми даду, кад су поарчили у странство све, п 
ани се!{S} Да дадемо Марију за њег’?{S} А?</p> <p>- Тој си је, вика нана, твоје аџијо.{S} Не ли 
ратила к’да си <pb n="46" /> пошеја?{S} А не ли сам ти се на ноге дигла к’да си дошеја?« Збори, 
ш?{S} А не ли сам ти аљине ичистила?{S} А не ли сам ти помогла да се обучеш?{S} А не ли сам ти  
чеш?{S} А не ли сам ти кафу испекла?{S} А не ли сам те испратила к’да си <pb n="46" /> пошеја?{ 
 млада-невесту оној калуђерско џубе?{S} А?</p> <p>- Какво калуђерско џубе, аџијо? - т’нацко пуш 
пријетеља ми Ђошу да иска бошчалаци?{S} А?!</p> <p>- Заш’ да не иска?...{S} Што је тој, аџијо?  
тој ми прати на девојче ђирит сапун?{S} А?{S} Заш’ не прати и он како што праћају Нишлије, макс 
з чорбаџије меришљав сапун но ђирит?{S} А?{S} Керка ми неће пере сас тај младожењски сапун, но  
} Не!</p> <p>Мука ми, мука!{S} Ш’ћу?{S} А бешем си, пантим како да је било јучерке, у шалваре и 
не ли сам те посипала да се измијеш?{S} А не ли сам ти аљине ичистила?{S} А не ли сам ти помогл 
А не ли сам ти помогла да се обучеш?{S} А не ли сам ти кафу испекла?{S} А не ли сам те испратил 
питије« - А заш’, бре, да ме удариш?{S} А не ли сам те посипала да се измијеш?{S} А не ли сам т 
у овај зет неје како <hi>онај</hi>?...« А што ми Мита прати черкез - салте срма!{S} Око шију и  
 - »Узни си, дадо, Таску за Димитрија.« А она та на мене: - »Тој си ми с’г рекнула, аџијо,<ref  
ш Марику: на обедве узни од један топ.« А њему како је, мани се; и мене ме за час дојде мило, ј 
м да отворим, ја при врата: »Кој чука?« А кад се гласу и ја отворим, њим ги мука што несу могал 
у (сестру му девојче) за један фустан?« А дада му се па осмишка и вик:</p> <p>- »Ако, даткин.{S 
јче; сас жене, жена; сас старке, старка а сас мужи, муж.{S} Две ми очи, и сас мужи је могала.{S 
па та де л’же...{S} Блажу! - збори нана а јоште не скида руке од очи.</p> <p>Ништо више да неје 
рстетину, и јоште по доле... тепа, тепа а онаја вије и усе се отима, бега...{S} Свекрва ми по њ 
бори татко, а ја не турам уво при врата а све чујем: тол’ко вика.{S} Да л’ па максуз викаше, е  
цркву официри, обрну на куде врата лица а на куде алтар... опрости ми, Бошке, изручам те!...{S} 
се тресем како да ме је фатила грозница а нема слуска да ми појде.{S} Жене пак, чудејећи се, пљ 
get="#SRP19012_N3" /> - говори домаћица а сви се устумарали да ми што боље место направе.</p> < 
а шарена шиљтета, старке испружиле ноге а обрнуле грбину спрема слунце; младе седу како на млад 
шља се, а ја отрча да отворим.{S} Улезе а не ме погледа.{S} Познава се што ништо има, зацрвенеј 
редадем шикерлеме и воду.</p> <p>Он узе а неме погледа.</p> <p>Предадо му и кафу.{S} Не!</p> <p 
вол’ки, не ли почеја виће да ги уврћује а јоште нема ни дваес’ године...{S} Што има јоште, Наст 
земљу загрну црни облаци оди све стране а огањ и оморина толико, да си издане човек, ветар пак  
дојде дори тужно на срце.{S} Ветар дуне а разлету се бели цветови што су прецавтели, и падају п 
о кућу, тепа се у груди, у главу, плаче а глас не пушта, не сме.{S} Ја се тресем како да ме је  
!</p> <p>Срамежљив.{S} Доодеше, доодеше а ич ме не ктеја погледа.{S} Гледа у мужи, у нану ми, о 
и младожењски родови, па с’га се врнуше а мене кирију ич.{S} А и како ће ми даду, кад су поарчи 
 не збори.{S} Појде за снајин си черкез а под њега дори земља тутњи.</p> <p>Однесе га.</p> <p>Д 
ипну, појдо накуде врата од сарачану, и а да отворим врата, па тике ми се врну памет у главу, а 
 недељу препазарили.</p> <p>Татко броји а брат писује; ја си пак појдем на сокакња врата да вид 
ивију, па т’г онуја сас једну руку фати а сас другу сас бастун (куд најде бастун не знам): по г 
 донеја, кол’ко је пазарија пред Бајрам а кол’ко пред Велиг-дан...{S} На стринка-Таску ми снаја 
видим - бећари.{S} Таман, јадна, појдем а татко ми чукне у џам<ref target="#SRP19012_N22" /> та 
и дојде ми на жал, искам да се заплачем а срам ме, стра’ ли ме је од Бога што при мужа ми за др 
 target="#SRP19012_N8" /> црним, танким а широким, што јој крије углађену косу готово до чела.{ 
 јадна, да ме теши, да ме моли да ћутим а и сама плаче: а ја хоћу да послушам, а не могу, јербо 
о ме жал...{S} И к’д чу што збори татко а мене ми мука, и жал, жал, па узе та се како малечко д 
бав како цвећка, па здрав; лице му бело а коса, веђе и трепке - црн ибришим!{S} Пусте онеј треп 
p> <p>Мрвка, па нана ми виће држи појас а татко се обрће, опасује се.{S} Ја сам донела фес и ту 
ашем да газим та спушти паниче на траву а узе, да прошћаваш, да подизам шалварке, а тике нана з 
збори; познавам, мрдају му уста, мрдају а у лице је дори до уши црвен како панџар, како френац, 
/p> <p>Захвалила сам домаћици на дочеку а Ђул-Марики на њеној прикажњи; опростила сам се са ста 
м па ја за удавање?!{S} Д’ идем за Миту а у мисал сас Димитрија да се мајем.{S} Неје.{S} Ја си  
 овај убава лимонија за Ђуриничину душу а нама за гушу?...{S} Ако, смејте се ви нама, а ваши ће 
ију црних, живих, веселих; зуба здравих а лице јој је мало смежурано, јер се, ваљда, није белил 
жално дори да се заплачеш!...</p> <p>...а, моје му татку кућа!... а, Ниш! срма ђумиш!<ref targe 
н ми у пролет славеј си појеше,,</l> <l>А с’га ми, ете, вије кукавица...«</l> </quote> <pb n="8 
ја,</l> <l>За пуне девет година,</l> <l>А данаске га оставља.</l> <l>Славеј си Миље говори:</l> 
та,</l> <l>Митичин га Дора пита:</l> <l>А бре, Мито, две ти очи,</l> <l>Милујеш ли Ђул-Марику?< 
а,</l> <l>Зојкина гу Краса пита:</l> <l>А, Марике, две ти очи,</l> <l>Милујеш ли Димитраћа?</l> 
 заш’ не плачешем.</p> <pb n="84" /> <p>А у јутру, к’да га посипем и помогнем му да се обуче, п 
њала дивне снове.</p> <pb n="108" /> <p>А Ниш?</p> <p>Препорођен, други, више и не личи на онај 
а тол’ко бесрамна?</p> <pb n="78" /> <p>А јааа!{S} К’д ми тој рече, у лице стану како панџар, н 
, 69 --> <pb n="68" /> <pb n="69" /> <p>А њему, познава се, баш мерак да га она па пита.</p> <p 
При врата си је...</p> <pb n="89" /> <p>А ја обучена, обучена, закитена, јербо јоште половин са 
xml:id="SRP19012_C5"> <head>V</head> <p>А један дан...{S} Седела сам у таткови ми читаву недељу 
 <p>- Што се напраји.{S} Бошке?!</p> <p>А тај Таске:</p> <p>- Па јес.{S} Заш’ да прати, вика, ђ 
уваја Бог од такву муку свакога!</p> <p>А к’да чу што је умреја, а ја дањом како камен, а ноћим 
е!{S} Е што ти приличе, мани се!</p> <p>А ја рипну да излегнем, ама јес’: фати ме како сас ченг 
 ли за два тај се кутија напуни!</p> <p>А преко дан, Мита ете ти га та из дућан: божном ништо д 
} Ш’ ћу, Господине! аман! заман!</p> <p>А Господин:</p> <p>- Викајте аџи-Костадина да га питам  
окак...{S} И једнаг тури чивију!</p> <p>А ја к’д видо из сарачану што би, и да од моје венчање  
еше гу притупкало под ложичку. -</p> <p>А к’да се на <hi>квас’ц</hi> изиграмо, жене си поседаше 
ој је припев:{S} Оф! опет оф!...</p> <p>А домаћица се подиже и вели:</p> <p>- Фала ти, стринке! 
 ли нигде у свет цвет поубав?...</p> <p>А к’да виће пред Митров дан, поче се свадба.{S} Почеше  
у!...</p> <p>Пројде ми свадба...</p> <p>А што беше зборљив Мита Ђурин, човек ми, мани се.{S} По 
 би ме до с’г утепаја; ама ја...</p> <p>А тике онеја жене забрајише да мислу <pb n="45" /> што  
анино ми срце остину како лед...</p> <p>А ја пак... море да се чудиш што сам спрема тај дан, мо 
је, аџијо, чова убава, черкез...</p> <p>А татко ги не даде да збору, но па звекну, дори грми, с 
шу потепала.{S} Заш’ да праји...</p> <p>А тике невеста-Краса (ја гу викашем <hi>невесто</hi>) ј 
 што ме беше мило, мило, мило...</p> <p>А Ђоша пак к’д је видеја што напраји татко ми, дигаја с 
19012_N911" /> за нашу Марику...</p> <p>А јаа!{S} Дори узе да вијем...{S} Забраји што имам мужа 
к<ref target="#SRP19012_N54" />.</p> <p>А, лелке, туго!{S} У нас: нити кабардиса, нити се отпуш 
<p>- Не се срдим виће на никога.</p> <p>А она узе да ме милује и да збори онакој како на деца:< 
аја?</p> <p>Таска се тике ућута.</p> <p>А нана ми!{S} Кротко јагње!{S} Благи шикер!{S} Плаче, б 
а може да излегне из њега никад.</p> <p>А, Бошке, изручам те, заш’ си ми даја онолики милос’ за 
 Милујете, вика, јако те милује.</p> <p>А мене ме мило.</p> <p>- Мерак му је... да те види.</p> 
ем к’да си ништо неје за појање.</p> <p>А к’да бидне празник онакој, ели ти недељски дан, татко 
 напрајили једну кавгу, мани се.</p> <p>А ја истина несам била дом’: татко ми, к’да га викнуше  
ко божјак пред цркву око Водице.</p> <p>А стринка-Таска (такој гу ја викашем) жалејећи нану ми: 
знам.{S} Тике на тој ми приличе.</p> <p>А ја кад ово чу, узе и да се чудим и да мислим: »Полеј, 
t="#SRP19012_N30" /> и да сташе.</p> <p>А један дан, пак, седејећи у башчу при гергеф, мислешем 
ме пишин онол’ко на њега мрзеше.</p> <p>А за Димитрија ме беше јако жал, дор нема дете, а т’г.. 
 у голем кован дукат - нишан ми.</p> <p>А татко ми рад, рад: што ја салте ћутим, њему се чини д 
туцање кафу, но гумасти шимшири.</p> <p>А оваја па се задева (јербо врс’ му је била):</p> <pb n 
ен пенџер поза перде, па слушам.</p> <p>А татко ми:</p> <p>- И за његово здравје свећу да палиш 
чање, па онаг па отиде на дућан.</p> <p>А ники вечер к’д дојде из дућан, он на мајку му:</p> <p 
појде на куде глумац сас бастун.</p> <p>А глумац тике држ’ за сокакња врата.{S} Побеже.</p> <p> 
но, ни на друго, ни па на трећо.</p> <p>А ја?{S} Слушам и тресем се.{S} Татко се ућута, а ја уз 
узели да збору коју ће си тражу.</p> <p>А Дора:</p> <p>- Ја познавам једно девојче овде близо:  
лте да не прођу куд Ђошину кућу.</p> <p>А он, Димитрије, свако јутро и при вечер, к’да је време 
ијо?{S} Заш’ не даваш бошчалаци?</p> <p>А татко се расрди.{S} Туго к’да се татко расрди!{S} Нан 
ан за Димитрија Ђошинога одамно?</p> <p>А татко ми:</p> <p>- Ете, ш’ ћу да прајим, Господине’.. 
 та да се смрзну, но је Ђурђов дан.« - »А зар питије треба да се смрзну не да се стегну?« - па  
 к’да се оно ућута, тике ја: </p> <p>- »А, бре, Мане, заш’ ме удари?« - »Па даја сам ти, вика,  
 Туј се сети што несам збрала филџани. »А!{S} С’га ћу...{S} Не!...{S} Мош’ си помисли да сам бе 
атварајећи сокакња врата, мислела сам: »а, кучка! да би кучка! - заш’ да га нагазим?...{S} Ако  
ем баш од крај до крај.</p> <quote> <l>»А, туго! леле! мој Димитраћи!</l> <l>Јако ме мило, ете, 
} Како онај једна беше:</p> <quote> <l>»А, бре, Мито...«</l> </quote> <p>Неје тако.</p> <quote> 
ли узнем та нову вадим:</p> <quote> <l>»А што сам ти, Боже, тол’ко сагрешила,</l> <l>Та ми узе, 
леј да се причестимо...{S} По ћошку аср’а, па озгор килим наокол, јестаци, а жене поседале на ш 
> <p>- Модроокаста Евдокијооо!</p> <p>- Ааа!{S} С’г ћу, с’г, - гласи ми се свекрва из мутвак, м 
здува та мани се.{S} А нана пак од овај абер дори се разболе, и одеше по кућу како шашава. -</p 
 <note xml:id="SRP19012_N214">Двориште, авлија.</note> <note xml:id="SRP19012_N215">Котарчица.< 
пазих пред вече крај »сокакња врата«, у авлији, где изгледа своје славеј-пиленце, Димитраћа, да 
ене мрзеше на њега?{S} Умре му девојче, Агна, убава како ружица, како љубичица; и млоги му жал  
Димитрија да си удаде он своје девојче, Агну, што беше онаг стасала за удавање, како петровка ј 
е знам, тике мене ме беше жал за њигову Агну, ако сам <hi>овој</hi> чула.{S} Истина несам чула  
ом плачем и бришем слузе сас јеглак.{S} Адет беше да се плаче, а мене ми се ништо не плачеше, з 
татко пред сокакња врата.{S} Неје имаја адет да чука у врата више но салте један пут, а к’д вић 
утроске пратија овна, божном како ни је адет од време, па му на рогови турија вараклисане глави 
 викашем како што <pb n="11" /> ни беше адет, дада, но <hi>нана</hi>).{S} Завалија<ref target=" 
и: - »Снолај на Господа!« такој ни беше адет.{S} Седе на једно шиљте и прекрсти ноге, па једнаг 
.{S} Почеше гу у четвртак, како ни беше адет, и татко и на свекар ми.</p> <pb n="38" /> <p>Викн 
} И ћутек сам си ручала за тај поган ми адет, па фајда ич.{S} И од татка сам га изручала берем  
Ич ме и не пита, а даде ме.{S} Такав ни адет онаг беше.</p> <pb n="13" /> <p>Даде ме за Димитри 
ас млада-невесту што прајише, што ни си адет беше: пише кафу, ручаше пењерлије, па се врнумо до 
<p>Јоште к’д бе’ чучка (мала) имала сам адет да си се бутнем у долап, ели ти да турим уво при в 
од фистана.{S} Пре их носила што је био адет, а сад из навике.{S} А, јест, још и то.{S} Опазила 
то је па тој!{S} Заш’ се млатите?! - од азганлак<ref target="#SRP19012_N59" /> римате, - узе да 
} Да је отишеја за нику малечку работу, ајде, ама овој си је големо, дибоко.</p> <pb n="94" />  
p>- Дал ти Бог, Аџи-Настасијо!</p> <p>- Ајде!{S} Здрав си, Севетке!</p> <p>- Да си жива, стринк 
 дор ме не премора снаја ми...</p> <p>- Ајде, Марике!{S} Обучи се па искочи.</p> <p>- Ш’ ћу се  
е, кунеш човека?{S} Шалија се.</p> <p>- Ајде, вика, виће на свадбу се шалија.{S} Ама заш’ се те 
 да ме воду да ме венчају за Димитрија: ајде да се спраљам за цркву.« Помисле и рипну, појдо на 
кају на мајку ми:</p> <p>Море аџике!{S} Ајде праћајте дар.{S} Што је тој, ооо?!</p> <p>И татко  
ав?</p> <p>- Не се срди, стринке!...{S} Ајде јоште чашку, - вели домаћица, и послужи прво аџи-Н 
 вели:</p> <p>- Фала ти, стринке!...{S} Ајде с’г мало винце, јербо ти се гуша осушила; и нака н 
тројица %плауће.</p> <p>- Глумац!...{S} Ајде, белки глумац.{S} Безбели је глумац бија пијан та  
-Настасију.</p> <p>- Јоште по чашку.{S} Ајде и ти кира-Тано.</p> <p>- Фала!{S} Здрав си комшике 
епала.{S} Сама си се на себе учини како ајдук, исто како катил...{S} Туго, мајке, што напраји!. 
и се: »ш’ћу?« па си тике та поза кућу - ајт’. %Проваљим тамо дувар, па наместим око та гледам н 
им у пазуке.{S} Таман пружи руку, а он: ајт’ та у луг, и вије све жално и пожално.{S} Кда видо  
намислела.</p> <p>К’да би собајле, а ја ајт’ та на куде собу при татка, и виће се фати за резу: 
ине, уз образ босиљак; и наште срце, па ајт’ та сас комшике у цркву.{S} У цркву се крстимо, ста 
ни овакој, а други: собајле у цркву, па ајт’ та на штацију: тупе, тупе! тупе, тупе...{S} Изручк 
си не чека кафа, па и ракија.{S} Одотле ајт’ та дом’ на ручак.{S} Такој си напред беше.</p> <p> 
 су па.{S} Освем ако ники не би могаја, ако си је сирома човек.{S} Ама и онаг...{S} Сиротиња си 
ће ти и чедо набели...{S} Ако си аџија, ако си крисјанин - не! јербо у туј кућу... јес, у туј к 
, девојчики, жене, па наместимо легала, ако је зима у голему собу, лете на ћошку, а оно се виде 
у!!...{S} Јес, чедо.{S} У турско време, ако би се ники Нишлија блажија, он би ни се видеја исто 
гу подигнути, на њума су чисте шалваре, ако је у башчу од сабајле работила; обадве гу руке пуне 
S} Ћу га %назгазим...{S} хоћу.{S} Туго, ако запази ники!{S} Ако види друсто му...{S} Дора Митич 
 види убави шамичики за врзување главу, ако убаве папучкице, он па у вечер казује на мајку му и 
, тике мене ме беше жал за њигову Агну, ако сам <hi>овој</hi> чула.{S} Истина несам чула ни од  
з обор пројдеш, она ти се фати за косу, ако си пак муж, за капу...</p> <p>Татко ми седе, прекрс 
збориш к’да твој неје Нишлија.</p> <p>- Ако је Нишлија неје звер.{S} Твој аџија Нишлија, ама не 
, у какав, еве, дојде незвана.</p> <p>- Ако, пријо!{S} Баш ме мило... две ми очи, јако ме мило  
е бојим, Таске?{S} Домаћин је.</p> <p>- Ако је домаћин, он ти је тебе и другар...</p> <p>- Кола 
и једну марамку?« Ако за јабуке, такој; ако за крушке, такој; ако за праске; па такој.{S} А к’д 
за јабуке, такој; ако за крушке, такој; ако за праске; па такој.{S} А к’да сам пак врзувала у к 
ан, кира!<ref target="#SRP19012_N70" /> Ако сам млађеја, ћу ти рекнем да се не досећујеш виће.< 
.{S} хоћу.{S} Туго, ако запази ники!{S} Ако види друсто му...{S} Дора Митичин баш је при њега.. 
ије - Циганин?...{S} А, кир-Тодорчо!{S} Ако си излагаја татка ми, душа ти не излегла на уста, н 
тамболију <pb n="85" /> убав лаураћ!{S} Ако ли да узнем од њег’ на Дику (сестру му девојче) за  
а би кучка! - заш’ да га нагазим?...{S} Ако ми ништо рекне, ја ћу па да л’жем... морам да л’жем 
 да се двоумим: »Е ли да искочим?...{S} Ако ме види једанпут, истина: ш’ ће ми бидне...{S} Срам 
а Ђуриничину душу а нама за гушу?...{S} Ако, смејте се ви нама, а ваши ће млађеји вама, ми за в 
и се, вика, резилак...{S} А аџија...{S} Ако неје при нас аџија, оно си је, вика, онај од небо,  
ако анама, па ће ти и чедо набели...{S} Ако си аџија, ако си крисјанин - не! јербо у туј кућу.. 
итрија, та ми се врне у срце жалос’.{S} Ако види убави шамичики за врзување главу, ако убаве па 
у...{S} Туго!{S} Појем на Димитрија.{S} Ако му песма нема, ја си му гу вадим од себе.{S} Појала 
тија, па за то ме обрнуло на појање.{S} Ако пак, блага ћерко, чедо, питујеш што сам појала, не  
 јурнек за јеглак при Жожину Капију.{S} Ако ми дојде јоште једанпут, жи’ ми Мита, ја ћу гу иска 
а рогови лук?{S} Заш’ је черкез дуз?{S} Ако је заради пецилак,<ref target="#SRP19012_N68" /> ви 
о Чело?« Ја пак њума: - »Заш’, дадо?{S} Ако му наодиш ману, наодиш му салте једну: што си је си 
аљевић Марко.{S} Не ли дедино мушко?{S} Ако неје к’смет да бидне попре, оно ће се, вика, ти, че 
аво обучем: »заш’ га нема, да ме види!« Ако нана ми напраји нику убаву манџу<ref target="#SRP19 
et="#SRP19012_N83" /> Не ћу се удавам.« Ако се расрди, ш’ ће ми работи?{S} Ће ме тепа...{S} Кеш 
а ли да му пратим од њи једну марамку?« Ако за јабуке, такој; ако за крушке, такој; ако за прас 
ети што не ваља, та се трже.</p> <p>- А ако ти бидне унук ћосав, та к’да остареје оно како да с 
ти, деткино, жудан за - слободију.{S} А ако умрем, а не дочекам да чујем звона на нишевачку црк 
л-Марика и није баш толико стара, једва ако је прешла шездесету.{S} Раста је осредња.{S} Црнома 
а гројзе и мушмуле из туршију - стра га ако не донесе што од њег’ иска скоро, она ће си <hi>изб 
вачку цркву једанпут к’д звона бију, па ако ћу једнаг да умрем.{S} За ништо ти, бре моје унучен 
дећи се.{S} А Ђул-Марика:</p> <p>Напред ако се прави свадба, берем си је свадба, а с’г?{S} Пред 
дну по једну аљину, собуваш чарапе, ете ако су ти на ноге, а ч’с по ч’с поглеђујеш у небо, фати 
к та да ништо међу себе имамо.{S} Ама и ако сам си чуја овој, ја не би растурија свадбу.{S} Не  
 не ме је караја за појање никад, освем ако беше у комшилак болево (болесник), ели ти, чуваја Б 
и бе’у за гости, и с’га су па.{S} Освем ако ники не би могаја, ако си је сирома човек.{S} Ама и 
рајила.{S} Овуј не знам.{S} Чекај другу ако могу...{S} Чекај...</p> <quote> <l>»Зборила си датк 
ни треба за јутре дан: уготовимо ништо (ако је зима завијемо сарму од купус ели напунимо туршиј 
ко да је истина...</p> <pb n="17" /> <p>Ако се убаво обучем: »заш’ га нема, да ме види!« Ако на 
у, а она узне та се %осмишка и вика: - »Ако, дадин!{S} Иди у собу та што си забрајија узни.« -  
да ли да узне на Дику.{S} А дада па: - »Ако, даткин.{S} Салте ми немој проминеш Марику.« Она об 
 дада му се па осмишка и вик:</p> <p>- »Ако, даткин.{S} Ама немој да ми проминеш Марику: на обе 
закитена, јербо јоште половин сат па ће акшам,<ref target="#SRP19012_N89" /> к’да се чаршија за 
 и по друге собе такој; по њи’ душеме и ал-чова дори гори, и јестаци таки, а шија ги је како и  
e> <note xml:id="SRP19012_N52">Дугачка, алватна хаљина.</note> <note xml:id="SRP19012_N53">Нара 
аре остављам све у једну кутију од тане алву, што сам гу измила, измила: за месец ли за два тај 
за Цветнице, за причес’, мани се!{S} Од алев џанфес шалваре и кафтанлак фустан; па душанку од ђ 
 Ниш бејаше под Турцима.{S} Све говоре, али Ђул-Марика највише.{S} И прича ово, оно из доба сво 
.{S} Виделе смо где прође кроз капиџик, али нисмо знале да је нема к нама за то, да не би преки 
ј удаји, кад сам им седела у комшилуку; али кад им каза моја јетрва која сам, обрадоваше се, на 
 наут и месо, бабње; где је и сад...{S} Али откуд се могу свега сетити и све поменути што траје 
онај Ниш из Ђул-Марикине прикажње...{S} Али, не.{S} Личи још по мало, и то тамо у Вароши, и на  
цел град знаје.{S} А човеку, другару си али се (мази се): бре ђојем боли гу овој, бре боли гу о 
е здравје, па за друго је колај.</p> <p>Али колико се Ђул-Марика обрадовала мени, толико и ја њ 
ири, обрну на куде врата лица а на куде алтар... опрости ми, Бошке, изручам те!...{S} А па што  
и татко ми на онија.{S} - Не ли је овој аљина иста <pb n="50" /> како џубе на сићевачки и габро 
где слунце, на њума си је чиста кошуља, аљине, уз образ босиљак; и наште срце, па ајт’ та сас к 
n="103" /> ни за мал, ни за паре, ни за аљине, ни за милос’, ни пак за пријетељи: салте сам ти, 
ија!{S} Све телија!{S} И кол’ко ми ката аљине спраји напред, још тол’ко с’г, па све убаво, па с 
ам си била јако убава.{S} Па моје убаве аљине!{S} А к’д ће он да дојде, по сат се обукујем, и с 
боба ми с’г спраља овакав чеиз и овакве аљине к’да му овај зет неје како <hi>онај</hi>?...« А ш 
се причестила).</p> <p>Ете у теј њигове аљине била сам, па ми дојде мило да ме погледа и да вид 
повише жене!{S} Зашто?{S} Што су у нове аљине и шашири, ели либадики, за тој.{S} А ники девојчи 
честито и гледају по мој чеиз и по моје аљине - чуду се.{S} А и ја се сама у мој памет чудим, и 
лије у посмешу: и за чеиз, и за снајине аљине, и за <pb n="97" /> једно друго.{S} Ђоша, пак, по 
сипала да се измијеш?{S} А не ли сам ти аљине ичистила?{S} А не ли сам ти помогла да се обучеш? 
се попре венчам.{S} А што ми Мита прати аљине за Цветнице, за причес’, мани се!{S} Од алев џанф 
нталеј да се причестим. (Онаг ми је теј аљине прајија, а к’да се врну из цркву најдо дом’ пуну  
, жал: к’да си на моји девојчики прајим аљине, а оно, јадно, преглеђује...{S} Ја си му купим ов 
у други, па грабимо која ће попре.{S} И аљинке смо му спрајили, доламицу; и купијо му татко у В 
е овој!{S} Бре оној!{S} Бре прајила сам аљину! бре у кога си купила шашир; бре искарала (истера 
ич, та се знојиш и фрљаш једну по једну аљину, собуваш чарапе, ете ако су ти на ноге, а ч’с по  
 нану ми збори.</p> <p>- а, ђул-Марике! ам шебој-Марике! а, каранфил-Марике! а, нанин ти бисер! 
get="#SRP19012_N62" />.{S} Такој треба, ама овај си черкез беше - дуз<ref target="#SRP19012_N63 
ни се!...{S} И нана ми беше јако убава, ама она не висеше на дувар.{S} На онуј пак страну - ту  
леда...{S} Убав.{S} Не ме мрзи на њега, ама не ме је ни мило.{S} А к’да би ники могаја да улегн 
и и једнаг отрча та <pb n="76" /> каза, ама не каза на нану ми, да си она од овој не фати фетиљ 
шлија неје звер.{S} Твој аџија Нишлија, ама не те је ударија, а мене мој Лесковчанин јоште, што 
беле атласке папучке; млада како капка, ама по чешљање се познава што неје девојка, не гу је ко 
.{S} У таткови ми беше измећарка дајма, ама за што: да помогне нане око готовење, око месење ле 
черкез, неје, што викају људи, ни овна, ама к’да се донесе при млада-невесту боја, оно из туја  
е отишеја за нику малечку работу, ајде, ама овој си је големо, дибоко.</p> <pb n="94" /> <p>- А 
је умреја једнаг, но гоџа ми ти пројде, ама пак за мене умре...{S} Но се салте чудим како ја од 
e> <p>Такој никако беше, ништо за веђе, ама...{S} У, чедо, што су му биле веђе!{S} Како пијавке 
ла ни од татка ни од мајку, но од жене, ама па ми прилега да неје л’жа...{S} Неје.{S} Јербо заш 
е на Јована Кршено Чело, а не сас мене, ама свет: ћеф му је да дојде, да види како смо, што пра 
о га Турци викају <hi>бе’ар</hi>, дуне, ама кол’ко?{S} Како да ти од нигде долети сокол па тике 
е жааал!... смучни ми се, ст’мни ми се, ама не ми се ст’мни од тамнину, но што ће си иду...</p> 
л-Марике, - ете, напред све такој беше, ама ја виће не зборим.{S} Пишин зборешем, а младиња ме  
а сина, правија сам на сна’у ми черкез, ама како?{S} Онакој како треба: убава чова, убав вез, к 
во, а мустаћи га салте мрррвка ж’гнули, ама познава се што ће да има големи мустаћи, почем су г 
ају и:</p> <p>- Е, неје требало овакој, ама човек...{S} Згрешија је; људи смо...{S} Куде је, аџ 
еца.«</p> <p>- И ја суи знајем све тој, ама не зборим.{S} Ете заш’ да ме фаћају у присме’?</p>  
SRP19012_N14" /> Таван гу истина нисак, ама пенџери млого, врата шарена, и на долапи врата шаре 
џија си је, истина, з’л, прековише з’л, ама је, вика, човек: он и не праји што би ја прајила.{S 
, не си чујем нанино зборење.{S} Чујем, ама не знам што ми збори.{S} К’да ме по ники пут викне  
мани се!</p> <p>А ја рипну да излегнем, ама јес’: фати ме како сас ченгеле, па милује, љуби и з 
ef target="#SRP19012_N57" /> да плачем, ама кад једанпут почнем, оно н’ умем да се утешим.{S} М 
им од себе жалне песме, појем и плачем, ама кришећим од свекрву, од з’лву ми, на приличе ми, шт 
м, у башчу, работим: плетешем, шијешем, ама понајвише сам била при <!-- недостаје страна 11 --> 
у ме слунце огреје!...{S} Убав беше он, ама и ја сам си била јако убава.{S} Па моје убаве аљине 
 момчадија оро...{S} Играшемо, ја и он, ама не један крај другога.{S} Ја си играм, дори леткам, 
ја аршин. <pb n="82" /> Све беше убаво, ама нафиле, к’да ме мене неје било мило ич за ништо.</p 
болува.{S} Истина, несам била у легало, ама стану како вејка.{S} Нана ме просипује, лекује, има 
ом-осам пут; а татко неје тепаја често, ама кад фати да тепа, мани се!{S} Улегне у башчу, осече 
ун, ем цигански пештимаљ.{S} Лоши бе’у, ама <hi>једно</hi> што је чуја аџи-Костадин за њи, тој  
е...{S} Све сам теј забрајила.{S} Могу, ама не целу...{S} А!{S} Чекај овуја, њума ћу да знајем  
азорску манџу, бата!{S} Имашемо ашчику, ама у зору нана ми иде у мутвак та уготови пилав ели ју 
 казаја би ти ништо салте да не постиш, ама не ли је посно, оно... бели лук ти у очи.{S} Па не  
<pb n="81" /> девојче, Ђул-Марика, ја - ама нафиле: не ме је било мило ич за ништо.{S} А што ми 
мејање.{S} Боба-Настасија пак:</p> <p>- Ама, вика, зар Евдокија неје у башчу?{S} Гласи се из му 
у, неје ништо мало.{S} Пишин му умре... ама он неје умреја од Господиново проклетсто, но од дер 
едо.{S} Како ти исприча’ такој си било: ама онаг се је знало и за гре’ - и па за срам; а с’г?.. 
рзана како ти, он би ме до с’г утепаја; ама ја...</p> <p>А тике онеја жене забрајише да мислу < 
 афендаћ,<ref target="#SRP19012_N90" /> ама не знам куде.</p> <p>- Неси питала?{S} Ни па он каз 
 на гижу,<ref target="#SRP19012_N85" /> ама не га има гројзе - па жално...</p> <p>Несам била ко 
јила у бошчу ђирит сапун.{S} Пекиии!{S} Ама кажите ми, крисјани, кој купи, кој нареди да се нап 
и ли је, у Турци ли је - нема га!...{S} Ама и да га има, заш’?{S} Нема вољу за Димитрија, па то 
а одовде дори до Стамбол.{S} Бре!...{S} Ама салте ми кажи што ти је крив боба?{S} Не ли је Ђоша 
им, и Бог та де прости, Ђуринице!...{S} Ама с’га си је право, Севетке, да гу попијемо за душу п 
а две тепсике баклава...{S} Туго!...{S} Ама и ја несам остала у посмешу, јербо што ми бе’у бошч 
а, он ће си ме проодејећи погледа...{S} Ама, с’га неје бећар; ја па имам мужа...{S} Да ме чује  
м, к’д Мита спије, плачем, плачем...{S} Ама нећу више за тој.{S} Три дана да зборим па не би мо 
пријетељи, а ич ништо не би правија.{S} Ама к’д видо ђирит сапун, па главице црни лук, па калуђ 
јде, вика, виће на свадбу се шалија.{S} Ама заш’ се тепа сас сина?</p> <p>- Тој си је л’жа.</p> 
 се онако жална од радос’ насмејала.{S} Ама ич!</p> <p>Удадо се.</p> <p>Туго свадба!...{S} Туго 
помислела што божном чука чича-Коле.{S} Ама ништо, несу умејали како он, јербо кад отрчим да от 
вка јабука око Петров дан за ручање.{S} Ама он једно, к’смет друго:{S} Кршено га Чело претече.{ 
расрди и пред Нишлије попре посмеши.{S} Ама татко ми, видела си, не беше Цинцарин, но асли Нишл 
е би могаја, ако си је сирома човек.{S} Ама и онаг...{S} Сиротиња си је сиротиња, кол’ко је и к 
сник), ели ти, чуваја Бог, ники жал.{S} Ама заш’?{S} Несам била серсем нити толико шашава та да 
јећи се: »Ш’ћу?...{S} Ћу га нагазим.{S} Ама како?{S} К’да?...« Туј се сети што несам збрала фил 
е ли ти реко, један.</p> <p>- Један.{S} Ама аџи-Ђока, татко ми не служеше Свети такој.{S} Он па 
смишка и вик:</p> <p>- »Ако, даткин.{S} Ама немој да ми проминеш Марику: на обедве узни од једа 
- Има с’г и међу нас, аџи-Настасијо.{S} Ама овија не рашчовечише, - рече Ђул-Марика и показа гл 
омшилак та да ништо међу себе имамо.{S} Ама и ако сам си чуја овој, ја не би растурија свадбу.{ 
ала, не знам... што несам... свашто.{S} Ама немој да рекнеш да теј песме имаше нигде, у Ниш ели 
за подручак ели пењерлије ели симит.{S} Ама што ће ми шесет паре?{S} За десет паре беше симит е 
снају ми, што ћу си рипнем у Нишаву.{S} Ама не ли искашем да рипам заш’ не ћута?...{S} Снаја ми 
је бија, ели маскара, ели ника шала?{S} Ама к’да је свадба неје место ни на једно, ни на друго, 
к ме пољуби.« Он па иска, мене ми мерак ама кршим ђердан.<ref target="#SRP19012_N32" /> Такој,  
ку боју.{S} Овија су дни, и јутроске на амам играле, играле!{S} Играле, појале, веселиле се по  
у.{S} Рада беше онија дни, и собајле на амам рада, а с’г: слуза гу слузу претица, а она тике уз 
што га тури поза уво к’д ме поведоше на амам: божном Господ све на добро обрће...{S} А! јадна н 
ербо тегљише ги и на <hi>боју</hi> и на амам, сас младожењску боју.{S} Овија су дни, и јутроске 
и празник и недељски дан, пишин ћемо на амам; а спрема тај дан, к’да ћемо у цркву, спрајимо што 
 <hi>амам</hi>.</p> <pb n="41" /> <p>На амам отидомо собајле.{S} Тамо свирање, појање, бањање,  
трија...</p> <p>Јутре дан, у суботу <hi>амам</hi>.</p> <pb n="41" /> <p>На амам отидомо собајле 
мој син Димитрије.{S} Ш’ ћу, Господине! аман! заман!</p> <p>А Господин:</p> <p>- Викајте аџи-Ко 
а на туја Таску:</p> <pb n="53" /> <p>- Аман, кира!<ref target="#SRP19012_N70" /> Ако сам млађе 
 големо, дибоко.</p> <pb n="94" /> <p>- Аман, афендаћ!{S} Што има? - пита нана и узе да се трес 
рику умре, с’в народ казује...</p> <p>- Аман, афендаћ, немој више!{S} Зар не видиш што ће ми се 
то на сина му, та у Господина:</p> <p>- Аман! заман!{S} Господине!{S} Даја сам нишан на аџи-Кос 
м, па тике најпосле, плачећим:</p> <p>- Аман, стринке!{S} Нак прају што прају, ја ћу си ћутим.{ 
 очи!...{S} К’да тај ноћ и Ђошиница: - »Аман, аџијо!{S} Иди и ти сас мужи у Кршено Чело: збори, 
јде из дућан, он на мајку му:</p> <p>- »Аман, датке, што сам данас проодејећи кроз чаршију виде 
де су ви бошчалаци?{S} Камо, аџијо, ваш аманет?{S} Ми си наш донесомо.</p> <p>Татко га пушти да 
тер сени<ref target="#SRP19012_N65" />! ана сана, домуз бре!<ref target="#SRP19012_N66" /></p>  
с девет сирочики!«</l> <l>»К’д је дошла Ана удовица,</l> <l>Удовица с девет сирочики -</l> <l>С 
пушке син и татко: свекрва се бели како анама, па ће ти и чедо набели...{S} Ако си аџија, ако с 
 ћурчики, нике на душанке, а младе како анаме, салте на шалварке, на кратке антерике ели ти јел 
е оро, оро...{S} Сви три дана саме како анаме.</p> <p>Бре играње, бре веселба дори вечер, а она 
шарено, сас пантљике, широко ништо како анамске узун-антерије<ref target="#SRP19012_N52" />, са 
ако ме мило што дојде, и то јоште такој ананс’з,<ref target="#SRP19012_N3" /> - говори домаћица 
а си помолимо Бога и Богородицу и Божји ангели.{S} К’да ћемо у цркву, а идешемо често, старке п 
get="#SRP19012_N52" />, салте неје како антерија дугачко, но си је такој до под кукови.{S} Саши 
ироке, дугачке; друге, старке на сечене антерије, шалваре; нике на ћурчики, нике на душанке, а  
антљике, широко ништо како анамске узун-антерије<ref target="#SRP19012_N52" />, салте неје како 
SRP19012_N61">Свилена материја нека, за антерију.</note> <note xml:id="SRP19012_N62">Навезено к 
, а ја узнем та кутам главу у нанину ми антерију, салте да ме не гледа... од њигови ме очи беше 
 што је искочија под рукав на сечену гу антерију.{S} И саг ете: како да гу гледам!{S} Неје пост 
шуру, бата-Сотира ми китабија за кратку антерију, на младу невесту од чову черкез.</p> <pb n="4 
 папуче, горе је салте на једну басмену антерију, доле на човане чакшире, без потколенке, без п 
е чакшире сас голем тур; горе на шарену антерију, у делници басмену, у недељски и добри дан гиз 
ако да гу видим онуј од китабију сечену антерију; и с’га како да гу гледам бел коцак њојан, па  
ики без мајку спрајимо кошуљке, без оца антерике, на удовице папуче, на стари људи јеменије.{S} 
ако анаме, салте на шалварке, на кратке антерике ели ти јелечики, искитене сас свакојако цвеће, 
и аџи-Сотира: на беле шалварке, на белу антерику, боса, на беле атласке папучке; млада како кап 
et="#SRP19012_N60" />, на бабу селемија-антерилак<ref target="#SRP19012_N61" />, на шуру, бата- 
 му се т’га досетила:</l> <l>»Забрајимо Ану удовицу,</l> <l>Удовицу с девет сирочики!«</l> <l>» 
, од пролет, што га Турци викају <hi>бе’ар</hi>, дуне, ама кол’ко?{S} Како да ти од нигде долет 
ш, удаваш, што викају, девојче за момче арно, убаво, чорбаџиско, а оно полеј, вика, што ти дојд 
вика, дуваш у жеравку, к’да гу је ветар арно раздуваја?</p> <p>Таска се тике ућута.</p> <p>А на 
И свекрва ми од собајле у башчу: садила арпаџик и бели лук, сејала ћеревиз и магданос<ref targe 
</p> <quote> <l>Што је гора, да је лис’ артија,</l> <l>Што је вода, да је мурићепа - </l> <l>Па 
а и бела како сирење.{S} По онуј попову артишку разделимо...{S} На Св. Саву све по сиротињу исп 
вааа!{S} Ко зна кол’ко си је гроша бија аршин. <pb n="82" /> Све беше убаво, ама нафиле, к’да м 
ојче:{S} Шопови, Бугари; а Димитрије је асли Нишлија - бата!...{S} За нашу ће си Марику умре, с 
тко ми, видела си, не беше Цинцарин, но асли Нишлија - те не теја да трпи маскаре.{S} А заш’ је 
анталеј да се причестимо...{S} По ћошку аср’а, па озгор килим наокол, јестаци, а жене поседале  
а усујле.</p> <p>- А ја?{S} За нанин се ат’р удавам, па за нанин ат’р та у Миту погледа...{S} У 
о прају, ја ћу си ћутим.{S} За нанин ми ат’р ћу си појдем ћутећим не за Миту Ђуринога, ного за  
а Сркало.{S} хоћу!{S} Ћу се за нанин ми ат’р удадем па макар трећи дан умрела.</p> <p>- Нећеш,  
леђујеш?{S} Погледај у Миту за нанин ти ат’р, - рече ми нана усујле.</p> <p>- А ја?{S} За нанин 
е у руку пољуби.</p> <p>- Чедо, за твој ат’р...{S} Што знам да прајим...</p> <pb n="36" /> <p>О 
S} За нанин се ат’р удавам, па за нанин ат’р та у Миту погледа...{S} Убав.{S} Не ме мрзи на њег 
Маријо! - узвикну Јола.</p> <p>- За мој атар, Ђул-Марике! - узвикну и она којој је стара до сад 
и кафтанлак фустан; па душанку од ђувез атлаз; па фес и срма-пусћул; па стамболске жуте папуче  
лварке, на белу антерику, боса, на беле атласке папучке; млада како капка, ама по чешљање се по 
 Отиде ли аџија, аџике?</p> <p>- Отиде, афендаћ,<ref target="#SRP19012_N90" /> ама не знам куде 
о, дибоко.</p> <pb n="94" /> <p>- Аман, афендаћ!{S} Што има? - пита нана и узе да се тресе.</p> 
мре, с’в народ казује...</p> <p>- Аман, афендаћ, немој више!{S} Зар не видиш што ће ми се девој 
.{S} А аџи-Настасија прихвати.</p> <p>- Аферим, и Бог та де прости, Ђуринице!...{S} Ама с’га си 
е ти бидне?...</p> <p>... излезе, а ја, аџамија, узе да се двоумим: »Е ли да искочим?...{S} Ако 
а си, ете, а за по нику работу јоште си аџамија.{S} Што ти је на девојче?{S} Ништа.{S} Маје се  
 како да се чуди.{S} А кад ја рек’о: - »Аџамија сам, па несам умејела убаво да сварим питије, п 
с девојчики што работију.«</p> <p>Пусти аџамилак!</p> <p>К’да је отишеја дом’, зар се замислеја 
 Ашкосум<ref target="#SRP19012_N44" />, аџи-Ђоко!{S} Такав си Свети Бог највише милује! - узвик 
 и зачуди се к’д виде мене. - »Што има, аџи-Настасијо?« - »хоћеш, Јоване, да си дадеш Таску, де 
Здрав си, Севетке!</p> <p>- Дал ти Бог, Аџи-Настасијо!</p> <p>- Ајде!{S} Здрав си, Севетке!</p> 
 да!{S} Здрави си!</p> <p>- Дал ти Бог, аџи- Настасијо!</p> <p>- Здрав си, комшике!</p> <p>- Да 
у по чашку лимонију.</p> <p>- Право је, аџи-Настасијо!{S} А виће си је и време за ракију.</p> < 
 да слави!</p> <p>- Има с’г и међу нас, аџи-Настасијо.{S} Ама овија не рашчовечише, - рече Ђул- 
а то, да не би прекинула стару Нишлику, аџи-Настасију.</p> <p>- Јоште по чашку.{S} Ајде и ти ки 
Ђошинога?« <pb n="61" /> - »Што збориш, аџи-Настасијо?« Ја па каза. - »Какав Димитрије к’да си  
е, овде су још и оне две старе Нишлике: аџи-Настасија и Ђул-Марика.</p> <p>Оне ме не познадоше; 
куде је неје било без колач и свећу.{S} Аџи-Тодор, ујка ми умре на Водице<ref target="#SRP19012 
дељу; спраија сам за свадбу с’га све, а аџи-Костадин не ми дава девојче си: %остадомо у %посмеш 
ице! - узвикну домаћица задовољно.{S} А аџи-Настасија прихвати.</p> <p>- Аферим, и Бог та де пр 
онодило и докарало на лошо.{S} Ете к’да аџи-Костадин овакој напраји, што ћу ја с’га?{S} У кућу  
ши бе’у, ама <hi>једно</hi> што је чуја аџи-Костадин за њи, тој си је било л’жа; јербо кол’ко н 
 ти реко, један.</p> <p>- Један.{S} Ама аџи-Ђока, татко ми не служеше Свети такој.{S} Он па пре 
е Димитрије виће венчаја сас девојче на аџи- Настасијинога кириџију.{S} Јооок.{S} Ништо не беше 
ман!{S} Господине!{S} Даја сам нишан на аџи-Костадиново девојче јоште у меснице, у редовату нед 
да добије такој...{S} Нака ти с’г прича аџи-Настасија.</p> <p>- Немам, ете, млого, - рече стари 
о је, кротачко, мани се!{S} Татко гу је аџи-Настасијин комшија, Јован Кршено Чело.</p> <p>Ђоша  
1"> <head>I</head> <p>Татка ми беше име аџи-Костадин, мајку пак аџика Костадинка.{S} Сас овој и 
љски дан, татко си је сас брата ми, ете аџи-Сотира, дом’, јербо т’га бројешеју паре што су прек 
ан!</p> <p>А Господин:</p> <p>- Викајте аџи-Костадина да га питам заш’ не дава девојче.</p> <p> 
јем како служешеју Свети чорбаџије; а и аџи-Настасија нака ти каже, јербо аџи-Ђока, татко гу, ј 
алте одимо по овој бели свет јоште ја и аџи-Сотир, брат ми...{S} А, мој младос’, и жалос’ и рад 
е је вечити мир, одмор, гробље, аџије и аџи-Настасије, и аџике, кира-Султане и кир-Тодорче, Дим 
и напред беше.</p> <p>- Јес’ па, - вели аџи-Настасија, ћутљива и озбиљна старица, много старија 
не приказа на прикажњу ти и реп, - вели аџи-Настасија.</p> <p>- Не млати се, стринке, жив ти Бо 
гледам и снају ми, домаћицу на брата ми аџи-Сотира: на беле шалварке, на белу антерику, боса, н 
мо у лојзе у Ћурлину ја, нана и брат ми аџи-Сотир.{S} Па како идемо кроз један голем чаир, а он 
ли не рашчовечи, туго, Бошке?! - заврши аџи-Настасија тужно, чудећи се.{S} А Ђул-Марика:</p> <p 
 Димитрије к’да си је за њег’ под нишан аџи-Костадиново девојче?{S} И аџија ме виће викаја на с 
в, овај пак други Николаћев, с’г, пишин аџи-Ђокин беше.{S} На такав висок чардак седне, па се с 
; а и аџи-Настасија нака ти каже, јербо аџи-Ђока, татко гу, један беше; и аџија, и чорбаџија, и 
в. Николу при софру сами седнемо; јербо аџи-Ђока, татко ми знаја је наус’ фрси овуј песму:</p>  
 чашку, - вели домаћица, и послужи прво аџи-Настасију, па тада Ђул-Марику.</p> <p>- Здрав си, С 
ишлиски девојчики најубаво беше обучено Аџи-Костадиново <pb n="81" /> девојче, Ђул-Марика, ја - 
о викају људи, човек право да збори.{S} Аџија си је, истина, з’л, прековише з’л, ама је, вика,  
Што сам ја?{S} Ели сам коњ, ели вол?{S} Аџија ли сам, могарац ли сам?{S} Да ли ми пак пријетељ  
и?{S} Напраји се, вика, резилак...{S} А аџија...{S} Ако неје при нас аџија, оно си је, вика, он 
 и ја сам аџија, и пријетељ, Митин чича аџија.</p> <p>Отиде, виде га, каза на нану ми овој:</p> 
 по књижачки поју - воду му чес’ што је аџија; а отидне ли виће татко, максуз отидне божном да  
овеје иконе, ете, зар што ми татко беше аџија, гореше кандило дајма.{S} Долапи пак што су, мани 
; а <hi>аџика</hi> зову ону чији је муж аџија.</note> <note xml:id="SRP19012_N73">Кадунин прст  
јербо аџи-Ђока, татко гу, један беше; и аџија, и чорбаџија, и бератлија, не ли ти реко, један.< 
под нишан аџи-Костадиново девојче?{S} И аџија ме виће викаја на свадбу.« Ми туј приказамо што н 
о сас нас, па једнаг:</p> <p>- Отиде ли аџија, аџике?</p> <p>- Отиде, афендаћ,<ref target="#SRP 
ма, па ће ти и чедо набели...{S} Ако си аџија, ако си крисјанин - не! јербо у туј кућу... јес,  
 <p>- Ако је Нишлија неје звер.{S} Твој аџија Нишлија, ама не те је ударија, а мене мој Лесковч 
а 72 --><pb n="72" />; а таман и ја сам аџија, и пријетељ, Митин чича аџија.</p> <p>Отиде, виде 
ак...{S} А аџија...{S} Ако неје при нас аџија, оно си је, вика, онај од небо, Бог, па треба, шт 
ote xml:id="SRP19012_N72">Коју зову <hi>аџија</hi> значи да је ишла на хаџилук; а <hi>аџика</hi 
рицу; где је вечити мир, одмор, гробље, аџије и аџи-Настасије, и аџике, кира-Султане и кир-Тодо 
 здравје свећу да палиш.</p> <p>- Заш’, аџијо?</p> <p>- Заш’?...{S} Што не запалимо девојче...  
 си рад?« вика. - »Што си се растрчаја, аџијо?« Ја па: »Прајим свадбу.« Он на мене: »Кога жениш 
а та на мене: - »Тој си ми с’г рекнула, аџијо,<ref target="#SRP19012_N72" /> па више немој.{S}  
, - вика па се смеје.</p> <p>- Што има, аџијо? рече нана кротачко.</p> <p>Он мрдну сас главу, п 
обукла у чешире баба?{S} Што ћемо онаг, аџијо?</p> <p>Жене се присмејаше и узеше да гу бутају,  
/p> <pb n="104" /> <p>- А како те тебе, аџијо, може да бидне мило за тој твоје унуче, к’да је м 
?{S} А?</p> <p>- Какво калуђерско џубе, аџијо? - т’нацко пуштише глас онија божном чудејећи се. 
S} Згрешија је; људи смо...{S} Куде је, аџијо, онај на твоју снају?</p> <p>Татко ич не збори.{S 
, око рукави.</p> <p>- Па и овај си је, аџијо, чова убава, черкез...</p> <p>А татко ги не даде  
иде ли кир-Тодорчу, аџике?</p> <p>- Не, аџијо.</p> <p>- С’г је бија при мене...{S} Уморан, зава 
е мило.</p> <p>- Модра си је боја, ете, аџијо, за фустани, не за очи.</p> <p>Туј се татко сети  
о...</p> <p>- Што искате?</p> <p>- Ете, аџијо, знаш, ми си дојдомо да загледамо онај черкез...{ 
и калуђери?</p> <p>- Овој си је черкез, аџијо, - зборију онија кротачко.</p> <p>- Ка! ка! ка! - 
сподин пак:</p> <pb n="58" /> <p>- Иди, аџијо, та доведи девојче: да га питам заш’ неће.</p> <p 
 сви никако чудно.</p> <p>- Што је тој, аџијо?{S} Заш’ не даваш бошчалаци?</p> <p>А татко се ра 
 глумац та отутке:</p> <p>- Што је тој, аџијо?{S} Не ли ви је девојче стасало?{S} Куде су ви бо 
<p>- Заш’ да не иска?...{S} Што је тој, аџијо? - питују онија чудејећи се.</p> <p>Татко ми се ј 
е кир-Тодорча пришеја зборејећи: л’жем, аџијо, - па би напрајија што напраји...{S} А, симсиле м 
..{S} К’да тај ноћ и Ђошиница: - »Аман, аџијо!{S} Иди и ти сас мужи у Кршено Чело: збори, моли. 
сало?{S} Куде су ви бошчалаци?{S} Камо, аџијо, ваш аманет?{S} Ми си наш донесомо.</p> <p>Татко  
и колико може.</p> <p>- Ништо не знамо, аџијо...{S} Какво калуђерско џубе? - прозборише онија ј 
66" /></p> <pb n="47" /> <p>- Што, што, аџијо?</p> <p>- Сиктер сени! - па викну татко и појде н 
е, Настасијо?</p> <p>- Нема више ништо, аџијо.</p> <p>- Е не ли нема, ја би ти с’га прикрајке н 
>Господин пита:</p> <p>- Заш’ не даваш, аџијо, девојче, к’да си је под нишан за Димитрија Ђошин 
је малечак па дебел.{S} Не ли познаваш, аџијо, што ће ти унуче бидне исто како чутура за туцање 
 комшике љубу му руку, старе: »Ш’чиниш, аџијо?« Он на њи: - »Снолај на Господа!« такој ни беше  
А?</p> <p>- Тој си је, вика нана, твоје аџијо.{S} Не ли викаш што је туј добро, да гу дадемо.</ 
S} Заш’ не прајите свадбу?{S} Што је на аџију?{S} Ђојем има млого девојчики, па му оваја неје и 
 <p>- Чуваја Бог!{S} Измећарка ли си на аџију ели домаћица?{S} Заш’ му се тол’ко бојиш?</p> <p> 
а у ники недељски ели добар дан прокуне аџију у цркву пред сав народ.</p> <p>Тике туј јадна нан 
тка ми беше име аџи-Костадин, мајку пак аџика Костадинка.{S} Сас овој искам да почнем, јербо то 
/hi> значи да је ишла на хаџилук; а <hi>аџика</hi> зову ону чији је муж аџија.</note> <note xml 
ас, па једнаг:</p> <p>- Отиде ли аџија, аџике?</p> <p>- Отиде, афендаћ,<ref target="#SRP19012_N 
 target="#SRP19012_N80" /> му је, вика, аџике, како онеј селвије,<ref target="#SRP19012_N81" /> 
е.</p> <pb n="92" /> <p>- Дај ми, вика, аџике, онај други појас.</p> <p>Нана излеже.</p> <p>- И 
.</p> <pb n="73" /> <p>- И таман, вика, аџике, и њега си је име Димитрије, та да си неје жал Ма 
ит заради черкез.{S} Заш’ је па онакав, аџике?</p> <p>- Неје.{S} Запазила сам, Таске, ја овој п 
ју људи, млада невесту.{S} И кој знаје, аџике, да сам била заврзана како ти, он би ме до с’г ут 
 си је момче, вика, убаво!{S} Е баш ме, аџике, мило за њег’.{S} Па што збори у дућан - мани се! 
<p>- Што?{S} Да ми прошћава твоје лице, аџике, онај могарац, Ђоша, отишеја у Господина та му ре 
ј, ја не би растурија свадбу.{S} Не би, аџике, две ми очи!{S} Не би жи’ ми Бог! јербо сам <hi>ч 
да га служи.{S} Тике он:</p> <p>- Седи, аџике.</p> <p>Нана седе, и то на варке, како ће да рипн 
 к’д за Миту Ђуринога:</p> <p>- Д’ и’м, аџике, да видим какав је ублизо.{S} И ћу да видим како  
во здравје свећу да палиш, и за његово, аџике, - вика па се смеје.</p> <p>- Што има, аџијо? реч 
/p> <p>- Туго... блажу!</p> <p>- Блажу, аџике, блажу.{S} Јербо ја мислим... ја знам дек кир-Тод 
рејећи:</p> <p>- А виде ли кир-Тодорчу, аџике?</p> <p>- Не, аџијо.</p> <p>- С’г је бија при мен 
квас’ц</hi>.</p> <p>- Заш’ га не питаш, аџике, што му је?</p> <p>- У!{S} Чуваја Бог!{S} Како ћу 
љу.{S} Трчи, ете, трчи и вика:</p> <p>- Аџике, комшике!{S} Ела!{S} Дајте ми тој калуђерско џубе 
у, та вика из обор на нану ми:</p> <p>- Аџике!{S} Кажи Марије да не плаче, јербо нема за што да 
виде га, каза на нану ми овој:</p> <p>- Аџике!{S} Момче је убаво, убаво, а мустаћи га салте мрр 
ко мене викају на мајку ми:</p> <p>Море аџике!{S} Ајде праћајте дар.{S} Што је тој, ооо?!</p> < 
одмор, гробље, аџије и аџи-Настасије, и аџике, кира-Султане и кир-Тодорче, Димитраћи и Сотираћи 
 па насмеја, па вика:</p> <p>- Еј, мори аџике!{S} Одртела си, ете, а за по нику работу јоште си 
ем) жалејећи нану ми:</p> <p>- Еј, мори аџике!{S} За тебе ме, вика, две ми очи, најжал.{S} Тама 
а виђуваја преко моро к’да сам ишеја на аџилак.{S} Убаво си је момче, вика, убаво!{S} Е баш ме, 
ија у ортаклук; сас њега несам ишеја на аџилак; сас њега несам у комшилак та да ништо међу себе 
SRP19012_N96" /> како шапица, донето од аџилак, па на њега залепен ладен,<ref target="#SRP19012 
ку кротачко:</p> <p>- Таске, мори!{S} У аџину мешину претура се ништо...</p> <p>- Може бит зара 
te> <l>»Нишан даде Димитраћи!</l> <l>На аџиску Ђул-Марику.</l> <l>Друсто си је питувало,</l> <l 
, мислешем: како ете ти га Димитрије та ашићаре на сокакња врата, па т’г у обор - тражи татка м 
ачи.</note> <note xml:id="SRP19012_N44">Ашколсун, браво.</note> <note xml:id="SRP19012_N45">Бог 
е је свећа запалила.«</l> </quote> <p>- Ашкосум<ref target="#SRP19012_N44" />, аџи-Ђоко!{S} Так 
а, Ђул-Марике!{S} Опет машала!</p> <p>- Ашкосум, Ђул-Марике!{S} Сто пута ашкосум!</p> <pb n="24 
.</p> <p>- Машала, Ђул-Марике!</p> <p>- Ашкосум, Ђул-Марике!</p> <p>- Бре!{S} Бре!{S} Бре! - шт 
па сас зелене грањке.«</p> <p>- Ооо!{S} Ашкосум, Ђуринице! - узвикну домаћица задовољно.{S} А а 
> <p>- Ашкосум, Ђул-Марике!{S} Сто пута ашкосум!</p> <pb n="24" /> <p>- Бре!{S} Бре!{S} Бре! -  
а Димитрије.{S} Севда’!</p> <p>Глумац и ашчика, што донесоше дарови, врнуше се.</p> <p>С’га ћам 
, па узе сркати каву, коју нам предаде »ашчика« Васка.{S} Кад попи каву, поче, и то мени говори 
ми је: бре спрема, бре ћеменчеџије, бре ашчике, бре глумац...{S} Да прошћаваш, Господине, сас о 
веше сабазорску манџу, бата!{S} Имашемо ашчику, ама у зору нана ми иде у мутвак та уготови пила 
 лад к’да се врћаше од бал, па гу мрвка б’цка у слабину, а он једнаг та у новине: »Нећу си могу 
ги избројиш, па поју, а такво појање не б’е никад чула.{S} Сви поју, а један узеја та вије како 
 Јес’ па!{S} Јес’ па!...</p> <p>- Црна, баба-Марија!...</p> <p>- Заш’ се смејете, две ви очи?{S 
рече кира-Тана.</p> <p>- За моју љубав, баба-Маријо! - узвикну Јола.</p> <p>- За мој атар, Ђул- 
се смејете?!{S} Што ми викаш, чедо, еј, баба-Маријо?{S} Не ли је такој?...{S} И завалија<ref ta 
>- Јес’ па!{S} Јес’ па!...</p> <p>- Еј, баба-Марија!...</p> <p>- Заш’ се смејете?!{S} Што ми ви 
ми, тога Сотираћа спраљашем кошуљку.{S} Баба му (таткова мајка) одсекла за кошуљку од најголему 
сан искочи.</p> <p>- Доста виће! - вика баба-Сика, наша комшика, и кротко тегљи стринка-Таску о 
ареје, а оно како да се обукла у чешире баба.{S} А малечак, па дебел, вика, тој си је чутура<re 
остареје оно како да се обукла у чешире баба?{S} Што ћемо онаг, аџијо?</p> <p>Жене се присмејаш 
 сас зелени пушћулчики.{S} Друга му пак баба (моја нана) плетеше чарапке: од белу пређу, турану 
јетрвина мајка рекла: - »Салте да чујеш баба-Марију...{S} Ђул-Марику једанпут да чујеш, Ђул-Мар 
па дори прежижа, та обрнуле спрема њега бабе грбине; дрвеће исцавтело, па како да је бадем, шеф 
.{S} Јербо сас бој и сас очи фрља се на бабе, а за ћосаво нема на кога да се фрљи: покојному Ђу 
кине човек за њега, за приказ: седи при бабине му ноге; на њега су си једне басмене шалварке, г 
012_N41" />, купус и месо, наут и месо, бабње, капама, подварак, пуњете ћурке, пржени пилики, н 
учак«; где се и сад готови наут и месо, бабње; где је и сад...{S} Али откуд се могу свега сетит 
ано.</note> <note xml:id="SRP19012_N83">Бабо.</note> <note xml:id="SRP19012_N84">Роба.</note> < 
белак<ref target="#SRP19012_N60" />, на бабу селемија-антерилак<ref target="#SRP19012_N61" />,  
ачеше.{S} На татка се фрљило кротко, на бабу, таткову му мајку, модроокасто, а на другу бабу, м 
ткову му мајку, модроокасто, а на другу бабу, моју нану малечко.{S} Беше никако дете кратачко,  
 се.{S} А знам да смо се једним мислима бавиле по за дуго.{S} И знам да је Ђул-Марика уздисала, 
на черга; а по траву белеше се цвеће од бадем, што виће прецавтело и опало, па ти приличе како  
грбине; дрвеће исцавтело, па како да је бадем, шефтелије, црешње и сливе, што се по башчу и па  
ирају се; а кад се венчају несу тазе но бајат: виду се један другому како ћуфлија<ref target="# 
 што је донеја, кол’ко је пазарија пред Бајрам а кол’ко пред Велиг-дан...{S} На стринка-Таску м 
ије, калајлије, санови, големи мангали, бак’р, бак’р, па дајма све чисто, мани се!{S} По собе ш 
лајлије, санови, големи мангали, бак’р, бак’р, па дајма све чисто, мани се!{S} По собе шавдани< 
!{S} И два мангала!{S} И три гевгира од бак’р!{S} И четири шавдана голема!{S} Па стамболски лег 
 големе тепсије татлије, па две тепсике баклава...{S} Туго!...{S} Ама и ја несам остала у посме 
 отиде домаћица ни при мајку сама, а на бал: фати гу један па гу води, води.{S} Завалија Сотир  
#SRP19012_N47" /> Сотир терзија беше на бал, а беше к’сканџија<ref target="#SRP19012_N48" /> та 
S} Фатија му жену лад к’да се врћаше од бал, па гу мрвка б’цка у слабину, а он једнаг та у нови 
илак, и свако чудо, свашто.{S} На један бал салте голе...{S} Руке, грбина, пазуке - на мегдан;  
 јагањчики, к’да си је на што време, па баница, па најпосле сирење.{S} Манџе, манџе!{S} У нас ј 
идомо собајле.{S} Тамо свирање, појање, бањање, и прајише сас млада-невесту што прајише, што ни 
ојега Димитрија једнаг по моје венчање, барабар сас чеиз ми, поклопила сам се на јестак, што га 
а римам, зборејећи на другарице ми, што барабар сас мене плачу:</p> <p>- Леле мене, остадо си п 
при бабине му ноге; на њега су си једне басмене шалварке, горе је на мактицу, па врз мактицу је 
тур; горе на шарену антерију, у делници басмену, у недељски и добри дан гизију, озгор на фермен 
, бос на папуче, горе је салте на једну басмену антерију, доле на човане чакшире, без потколенк 
ак у Женско Друсто, та гу саши ништо од басму<ref target="#SRP19012_N51" />, вунено ли је, шаре 
а куде кућу, натури фес на чело, подиза бастун<ref target="#SRP19012_N64" /> на горе, спушта ве 
 фати а сас другу сас бастун (куд најде бастун не знам): по грбину, по крстетину, и јоште по до 
ве т’нацке уснице, а он узе да чука сас бастун у калдрму и да отеза:</p> <p>- Полеееј... жив ти 
роз обор, питује што работимо и све сас бастун: чук, чук...</p> <p>Пољуби га у руку и нана, јер 
 татку, ми, неје чукаја у врата, но сас бастун у калдрму трипут.{S} А ники неје могаја као он.  
уја сас једну руку фати а сас другу сас бастун (куд најде бастун не знам): по грбину, по крстет 
 бата-Сотир толико пут та у калдрму сас бастун, и па један ми брат од чичу; ђаволи, правешеју м 
 викну татко и појде на куде глумац сас бастун.</p> <p>А глумац тике држ’ за сокакња врата.{S}  
ref target="#SRP19012_N61" />, на шуру, бата-Сотира ми китабија за кратку антерију, на младу не 
па моја нана готовеше сабазорску манџу, бата!{S} Имашемо ашчику, ама у зору нана ми иде у мутва 
, Бугари; а Димитрије је асли Нишлија - бата!...{S} За нашу ће си Марику умре, с’в народ казује 
 Тражија са пријетеља, па си га најдо - бата!...{S} Ка ка ка ка!...{S} Ете јутроске пратија овн 
ече:</p> <pb n="20" /> <p>- Ете, питује бата тражиш ли ништо од њег’?</p> <p>- Кажи на бату што 
3" /> Никако: чук... чук... чук...{S} И бата-Сотир толико пут та у калдрму сас бастун, и па јед 
век, род ли, кумашин ли, млади мужи сас бата-Сотира - мани се!{S} А ћеменчеџије<ref target="#SR 
ажиш ли ништо од њег’?</p> <p>- Кажи на бату што несам ништа тражила, - рекну, па узе та обрну  
/> <pb n="69" /> <p>А њему, познава се, баш мерак да га она па пита.</p> <p>Стојим уз отворен п 
ас’ц</hi> снила.</p> <p>Снила сам, ете, баш к’д да запоју трећи петли, како појдомо у лојзе у Ћ 
 у мене ич.</p> <p>К’д у један празник, баш беше Велиг-дан...{S} Неје...{S} Јес’, такој, Велиг- 
ти је убава!</p> <p>И још једну знајем, баш од крај до крај.</p> <quote> <l>»Нишан даде Димитра 
а...{S} Од уроци умре... од напољицу... баш га пресече сас очи једна Врањанка.{S} А што беше та 
 дојде незвана.</p> <p>- Ако, пријо!{S} Баш ме мило... две ми очи, јако ме мило што дојде, и то 
 у собу.</p> <p>- Филџани! - па погледа баш у Димитријев филџан, мрдну сас главу мрвка на горе  
?</p> <p>- Добро, фала Богу!</p> <p>- Е баш си згодила у добар дан да дојдеш...{S} Јутрос сам в 
S} Убаво си је момче, вика, убаво!{S} Е баш ме, аџике, мило за њег’.{S} Па што збори у дућан -  
е знам што ми је на девојче; ништо неје баш...{S} Ја зборим, питујем гу ништо, а она ме салте г 
<pb n="6" /> <p>Па та Ђул-Марика и није баш толико стара, једва ако је прешла шездесету.{S} Рас 
а мислим: »Полеј, полеј!{S} Татко ће ме баш истина удава!{S} Њега га је мило за Миту Ђуринога,  
/p> <p>- Е, ништо, Настасијо: за тој ме баш ич неје стра’.{S} Јербо сас бој и сас очи фрља се н 
ашчу при мене, а мене ми приигра у срце баш под ложичку, та не мога да му се дигнем; а он, ете, 
е он на чардак.{S} Пројде, виће не знам баш кол’ко пројде, а тике ете ти гу једна жена та ми зб 
S} А!{S} Чекај овуја, њума ћу да знајем баш од крај до крај.</p> <quote> <l>»А, туго! леле! мој 
бели лук.{S} Па како тој паниче носешем баш ја.{S} Носешем га чак до ћурлински поток, па како т 
је, но једнаг да отворимо.{S} Један дан баш пред икиндију прокашља се, а ја отрча да отворим.{S 
} Ако види друсто му...{S} Дора Митичин баш је при њега...</p> <p>- Маријо! - викну ме нана.</p 
 мило не што ће си је од Благовес’ и он баш крисјанин...{S} Он, туго! мој Сотираћ, модроок, с ц 
н прекачи се преко дувар на Кршено Чело баш пред петли појање.{S} Прекачи се, па га нема, нема  
ско време беше.</p> <p>Улезе.{S} Фес му баш до уши, како сваки пут; од напред му џубе подугачко 
>- Па ли, вика татко, хоће да продавате башчованџије краставице и симиџије симити?{S} К’да сам  
несте видели?...{S} Искате да продадете башчованџије краставице и симиџије симити!{S} Ка! ка! к 
ојеше легало.</p> <p>Лети и у пролет из башчу не искачешем.{S} У башчу су: бре осмалаци, бре ош 
 на татка му, мој Димитраћ.« У овуј сам башчу Димитрију појала, у њума сам се мислејећи за њега 
год од меснице, и преко лето гледала по башчу, одејећи, седејећи и работејећи - све сам за Дими 
м, шефтелије, црешње и сливе, што се по башчу и па по обор на редови белеју, пало иње; мислеја  
е га би ја кроз обор прошла, е га би по башчу цвеће посипувала, е га би ме он видеја...{S} Запа 
 време беше!...</p> <p>У делници сам, у башчу, работим: плетешем, шијешем, ама понајвише сам би 
 и у пролет из башчу не искачешем.{S} У башчу су: бре осмалаци, бре ошав,<ref target="#SRP19012 
та у башчу.{S} Туго! туго! како ми па у башчу беше!</p> <p>У башчу ме фати поголем жал, но у од 
<p>У слунце заод излего на мала врата у башчу.{S} Туго! туго! како ми па у башчу беше!</p> <p>У 
 обор - тражи татка ми; па како улезе у башчу при мене, а мене ми приигра у срце баш под ложичк 
ути, на њума су чисте шалваре, ако је у башчу од сабајле работила; обадве гу руке пуне; у једну 
/p> <p>- Ама, вика, зар Евдокија неје у башчу?{S} Гласи се из мутвак...{S} Што работи там?!...{ 
и у лојза.{S} И свекрва ми од собајле у башчу: садила арпаџик и бели лук, сејала ћеревиз и магд 
 кад фати да тепа, мани се!{S} Улегне у башчу, осече фидан од дут, ели нику сливу, па ме не теј 
ер, к’да је време на посипување цвеће у башчу, укачи се на тетинов му чардак, што беше убав, ви 
 ного изникло и исцавтело, како цвеће у башчу!...</p> <p>Пројде ми свадба...</p> <p>А што беше  
ше.</p> <p>А један дан, пак, седејећи у башчу при гергеф, мислешем: како ете ти га Димитрије та 
ву загледам, еееј: кроз пенџер па чак у башчу.{S} А к’д предадем и кафу, ја станем у нико ћоше  
а сокаци,</l> <l>Та си ми надни татку у башчу,</l> <l>Та си ми стани на ђул црвени:</l> <l>Пој  
-пиленце,</l> <l>Та си ми падни татку у башчу.«</l> </quote> <p>Ели узнем та нову вадим:</p> <q 
туго! како ми па у башчу беше!</p> <p>У башчу ме фати поголем жал, но у одају.{S} А како јадну  
9012_N87" /> Видеја ме из кумашинову му башчу кроз проваљен дувар, и једнаг, вика, било га мило 
ше.{S} А онија пусти мустачики салте га бе’у ж’гнули; усничке му се црвенеју како лис’ од каукђ 
фрљи: покојному Ђуре Сотираћевому, деда бе’у мустаћи еееј! у мене, да прошћаваш, <pb n="105" /> 
> убави, шарени па големи како мене к’д бе од седом-осам године.{S} У голему собу на један дува 
е чудиш.</p> <pb n="15" /> <p>Јоште к’д бе’ чучка (мала) имала сам адет да си се бутнем у долап 
чеврики, па јеглаци: ники сам везла кад бе’ под нишан за Димитрија, а ники јоште к’да сам ишла  
ш, срма ђумиш!{S} Нишлије, севдалије! и бе’у за гости, и с’га су па.{S} Освем ако ники не би мо 
резив</hi>!...{S} На <hi>презив</hi> ми бе’у сви родови...{S} Татко, мајка, кум, стари сват...{ 
..{S} Све беше за прикажњу!{S} А што ми бе’у убави чеврики, па јеглаци: ники сам везла кад бе’  
ја несам остала у посмешу, јербо што ми бе’у бошчалаци, што пешкири, што чарапе: како да неје т 
ит сапун, ем цигански пештимаљ.{S} Лоши бе’у, ама <hi>једно</hi> што је чуја аџи-Костадин за њи 
к, узе та си даде девојче.{S} Мужи, што бе’у сас мене дошли, отидоше, а ја отрча кроз капиџик д 
и дни; несу девојчики око мене како што бе’у; салте татко оди по обор и причекује црнич’чки мој 
како и друге чорбаџиске куће по Ниш што бе’у: собе, собе, а напред гу голема ћошка.<ref target= 
 се смејеш, две ти очи?...{S} Образи гу бе’у како ружице, а с’га...</p> <p>Оваја се па насмеја, 
љав, од пролет, што га Турци викају <hi>бе’ар</hi>, дуне, ама кол’ко?{S} Како да ти од нигде до 
тепа, тепа а онаја вије и усе се отима, бега...{S} Свекрва ми по њума трчи, тепа и збори: - »Ку 
 се донесе дом’, па си узни од оној што бегендише Марија.« Не бутам се у долап, а све чујем, то 
ма себи у зид, у једну тачку само, где, без сумње, виде читав големи свет свој, далеку прошлост 
На сирочики без мајку спрајимо кошуљке, без оца антерике, на удовице папуче, на стари људи јеме 
доле на човане чакшире, без потколенке, без појас, на главу му бел келепош... онакој како к’да  
смену антерију, доле на човане чакшире, без потколенке, без појас, на главу му бел келепош... о 
е ме неје забрајија, и што неће да може без мене.</p> <p>Пројдоше две три дни, ете ти гу па:</p 
-Марика, као све старе Нишлике, не може без шалвара испод фистана.{S} Пре их носила што је био  
јле:</p> <p>- Димитрије Ђошин неће може без теб’; ће си, вика, умре завалија за тебе.</p> <pb n 
трије те јако милује...{S} Неће си може без теб’...{S} Пушти ми тија речови, па тике од свекрве 
ременом, за доба својега живота, кад је без витих крила летела на небо, и машала се звезда, мес 
љав.{S} А овдена има, вика, ништо, неје без ич.{S} Умешаја се је, вика, ники међу пријетељи, не 
, стринке.{S} У зборење пројде ни време без пијење.</p> <p>- Фала ти, Севетке!{S} Овај си је ча 
иротињу из своју нурију.{S} На сирочики без мајку спрајимо кошуљке, без оца антерике, на удовиц 
ућу болево, и умирање куде је неје било без колач и свећу.{S} Аџи-Тодор, ујка ми умре на Водице 
у, а мене ме жал, жал што овој работимо без ћеменчеџије, та скидо од полицу једну тепсију, и у  
ита.</note> <note xml:id="SRP19012_N63">Без украса.</note> <note xml:id="SRP19012_N64">Палица.< 
о николико усујле.</p> <p>Ники су, пак, безбели, знали што ће се Димитрије венча сас девојче на 
>- Глумац!...{S} Ајде, белки глумац.{S} Безбели је глумац бија пијан та турија овну на рогови ц 
«, садањем у Нишу, и негдашњем, кад Ниш бејаше под Турцима.{S} Све говоре, али Ђул-Марика најви 
пке се беше фрљило на татка му Сотираћ, бел, убав, да се прекине човек за њега, за приказ: седи 
чену антерију; и с’га како да гу гледам бел коцак њојан, па како да гледам и онај лангир,<ref t 
 без потколенке, без појас, на главу му бел келепош... онакој како к’да си је човек дом’.{S} Чу 
 испружила, те јој се види цела чарапа, бела, вунена, шарена на прстима и пети, а горњиште јој  
отовимо: манџе, манџе, %моруња дебела и бела како сирење.{S} По онуј попову артишку разделимо.. 
Турци што је, а на ноге, и зими и лете, беле чарапе и роганлије јаре-путине...<ref target="#SRP 
ле шалварке, на белу антерику, боса, на беле атласке папучке; млада како капка, ама по чешљање  
ми, домаћицу на брата ми аџи-Сотира: на беле шалварке, на белу антерику, боса, на беле атласке  
 снила, а њума мука, мука, салте у лице белеје...{S} Знајем како да беше јучерке што збореше на 
едан, озгорке од чову фермене; око шију белеје му се кошуља; на главу му фес; једна рука стоји  
еју како лис’ од каукђул ружицу, а зуби белеју како јагањчики у торљак!<ref target="#SRP19012_N 
 што се по башчу и па по обор на редови белеју, пало иње; мислеја би човек да си је иње, да се  
да травка како зелена черга; а по траву белеше се цвеће од бадем, што виће прецавтело и опало,  
атраг за фустан.</p> <p>- Ете ти, вика, бели лук!{S} Ете ти гу поприка!</p> <p>- Мори Таске! -  
 се, не ли ти реко: дајма опрани, бели, бели...{S} У њи си стојеше легало.</p> <p>Лети и у прол 
, мани се, не ли ти реко: дајма опрани, бели, бели...{S} У њи си стојеше легало.</p> <p>Лети и  
а не постиш, ама не ли је посно, оно... бели лук ти у очи.{S} Па не ми се задевај више око дете 
’чко сас зелену поприку и <pb n="39" /> бели лук.{S} Па како тој паниче носешем баш ја.{S} Носе 
 ножеви и пушке син и татко: свекрва се бели како анама, па ће ти и чедо набели...{S} Ако си аџ 
жно на срце.{S} Ветар дуне а разлету се бели цветови што су прецавтели, и падају по ћошку куде  
ми од собајле у башчу: садила арпаџик и бели лук, сејала ћеревиз и магданос<ref target="#SRP190 
и Димитрија одамно, салте одимо по овој бели свет јоште ја и аџи-Сотир, брат ми...{S} А, мој мл 
 приличе како да су по туј зелену чергу бели цветови, ткајени на прсти.{S} А зумбул пред кућу,  
ски симити били су за прикажњу: буди су бели, туј су големи - мани се!{S} А ја изручам пењерлиј 
 је мало смежурано, јер се, ваљда, није белила турским белилом; %сухоњава је; говора је брза, с 
ано, јер се, ваљда, није белила турским белилом; %сухоњава је; говора је брза, с кратким наглас 
а %плауће.</p> <p>- Глумац!...{S} Ајде, белки глумац.{S} Безбели је глумац бија пијан та турија 
бавога Миту Ђуринога?...{S} Тебе те је, белки, јоште мило за Димитрија...{S} А?</p> <pb n="75"  
сам тој напрајила, а онакој, кој знаје, белки...«<ref target="#SRP19012_N37" /></p> <p>Такој.{S 
.{S} За црни лук...{S} Како тој’?...{S} Белки глумац...{S} Бија је зар пијан, - збору онија тро 
сас модри очи, две ми очи, модри!...{S} Бело, убаво...{S} Друго си је човек, друго чедо.{S} Од  
дајма<ref target="#SRP19012_N15" /> све бело, опрано, е, Боже!{S} У голему собу миндерлаци од о 
еше блага нана ми.{S} Како бубица, како бело јагњенце од пролет <pb n="57" />, такој си је била 
ла, убав како цвећка, па здрав; лице му бело а коса, веђе и трепке - црн ибришим!{S} Пусте онеј 
ote xml:id="SRP19012_N73">Кадунин прст (бело грожђе, дугуљастих зрна).</note> <note xml:id="SRP 
столом!{S} Ђаконије, леблебије, а поред белога вина црвени се вино »испод комину«.</p> <p>Осим  
 дође, и да јој спије на меком јастуку, белој руци »дори до зору«...</p> <p>Ја сам видела ово,  
ти да ми спијеш</l> <l>На меки јестак - белу ми руку</l> <l>Од по вечеру дори до зору...</l> </ 
ата ми аџи-Сотира: на беле шалварке, на белу антерику, боса, на беле атласке папучке; млада как 
ак баба (моја нана) плетеше чарапке: од белу пређу, турану на <pb n="101" /> сумпор; а јурнек с 
 Часни је пост, јер док стигох из своје Београд-махале до Ћир-Костине улице добро осетих топлот 
<p>Прештампано из „Нове Искре“</p> <p>У Београду</p> <p>Штампано у Државној Штампарији Краљевин 
t="#SRP19012_N21" /> да се знаје што је бератлија.{S} Мустаћи му црни, големи; веђе црне, густе 
гу, један беше; и аџија, и чорбаџија, и бератлија, не ли ти реко, један.</p> <p>- Један.{S} Ама 
ика:</p> <p>Напред ако се прави свадба, берем си је свадба, а с’г?{S} Пред ручак гу почну, у ве 
, крисјани, нигде у Турци, у Евреји, ја берем у Цигани?...{S} А?!</p> <p>- За сапун не знамо за 
фајда ич.{S} И од татка сам га изручала берем најмало, најмало седом-осам пут; а татко неје теп 
ће ми работи?{S} Ће ме тепа...{S} Кешке берем да ме утепа.«</p> <p>Туј вечер плака и при снају  
ћу?!{S} Ш’ћу, лелке, ете: мило ме да си берем глеткам бећари, к’да не смем сас њи да зборим.{S} 
ама сам зборила: »Овој ће си је на гижу берем до Божић, па које си је најблаго и најубаво, нака 
ури, вика, <pb n="51" /> јабуке: оне су берем, што викају људи, ништо - пет паре, десет ли ока! 
ање.</note> <note xml:id="SRP19012_N59">Беснило.</note> <note xml:id="SRP19012_N60">Чоха за џуб 
о жене.{S} Да ли је свет стануја толико бесраман, ели шашав?</p> <p>- Не се срди, стринке!...{S 
...{S} Не!...{S} Мош’ си помисли да сам бесрамна, и кој знаје заш’ му ступам на ногу...{S} Ћу г 
p>- А заш си ти, Маријо, станула тол’ко бесрамна?</p> <pb n="78" /> <p>А јааа!{S} К’д ми тој ре 
ики, за тој.{S} А ники девојчики што су бесрамни, мани се!{S} Е га би виделе к’да уоду у цркву  
?...{S} Овој си је једно, а друго...{S} Бесрамник.{S} Срам га било, да би га!{S} Друго је овој: 
> несте били...{S} Туј ништо јако, јако бесрамно рече, па тике звекну:</p> <p>- Сиктер сизи, до 
проодејећи погледа...{S} Ама, с’га неје бећар; ја па имам мужа...{S} Да ме чује муж...«</p> <p> 
.{S} И да те је мило:{S} Димитрије неје бећар, што ћеш...</p> <p>Ја тике излего из одају, и не  
а л’же дек божом ја нећу, немам вољу за бећара.{S} Излагаја га, јербо је чуја дек Господин не д 
 пак појдем на сокакња врата да видим - бећари.{S} Таман, јадна, појдем а татко ми чукне у џам< 
 деца, игра се; сас девојчики, збори за бећари; сас жене, за деца и кућу; сас старке, за цркву, 
о зборија и како је наодија приготке на бећари к’д су мене тражили.{S} Све гу каза, и за модроо 
м би се око мене задеваја, како и други бећари сас девојчики што работију.«</p> <p>Пусти аџамил 
лелке, ете: мило ме да си берем глеткам бећари, к’да не смем сас њи да зборим.{S} Мислим се врћ 
око та гледам на сокак: тражим да видим бећари Нишлије, ђокси ђумишлије...<ref target="#SRP1901 
#SRP19012_N78" /> Помиње татко при нану бећари, што ме мене тражу, наоди ги ману, к’д за Миту Ђ 
 потирњу, јербо од голем стра’ за чедо, беше гу притупкало под ложичку. -</p> <p>А к’да се на < 
 а на другу бабу, моју нану малечко.{S} Беше никако дете кратачко, кратачко, а дебело.{S} Узела 
12_N47" /> Сотир терзија беше на бал, а беше к’сканџија<ref target="#SRP19012_N48" /> та мани с 
алте у лице белеје...{S} Знајем како да беше јучерке што збореше на онуја Таску Манину:</p> <p> 
јка, не гу је коцак низ грбину.{S} Рада беше онија дни, и собајле на амам рада, а с’г: слуза гу 
target="#SRP19012_N47" /> Сотир терзија беше на бал, а беше к’сканџија<ref target="#SRP19012_N4 
алте још николико...{S} Како онај једна беше:</p> <quote> <l>»А, бре, Мито...«</l> </quote> <p> 
море, неје за Миту Ђуринога, што истина беше јако убав, но би ме сас њојно зборење обрнула да с 
е за Димитрија...{S} Туго!{S} Што си па беше тај Димитрије!{S} Висок како топола, убав како цве 
љак!<ref target="#SRP19012_N24" /> Убав беше, па се убаво и носеше.{S} Дајма си је на човали-че 
е...<ref target="#SRP19012_N25" /> Убав беше јако!...</p> <p>Татко ме даде за њег’ у меснице у  
 у тамнину ме слунце огреје!...{S} Убав беше он, ама и ја сам си била јако убава.{S} Па моје уб 
ега гледашем, а он мене...{S} Срамежљив беше, е Боже!</p> <p>Срамежљив.{S} Доодеше, доодеше а и 
гизију, озгор на фермене ели ћурче; с’г беше на џубе.</p> <p>Никад ми ништо овај кир-Тодорча не 
 пита, а даде ме.{S} Такав ни адет онаг беше.</p> <pb n="13" /> <p>Даде ме за Димитрија...{S} Т 
Ниш како што си је бија пишин, еееј к’д беше цар-Душан; па ће си на цркву звона бију...{S} А, т 
т’ та дом’ на ручак.{S} Такој си напред беше.</p> <p>- Јес’ па, - вели аџи-Настасија, ћутљива и 
 је гроша бија аршин. <pb n="82" /> Све беше убаво, ама нафиле, к’да ме мене неје било мило ич  
ујем, тол’ко вика...{S} Туго!...{S} Све беше за прикажњу!{S} А што ми бе’у убави чеврики, па је 
а њега мрзеше.</p> <p>А за Димитрија ме беше јако жал, дор нема дете, а т’г..{S} Сад Митин мило 
и је овој истина, не знам, тике мене ме беше жал за њигову Агну, ако сам <hi>овој</hi> чула.{S} 
посмешу, ем сам загубила оној за што ме беше мило, мило, мило...</p> <p>А Ђоша пак к’д је видеј 
срма ђумиш - убав ли у моје младо време беше!{S} Нишлије, севдалије!!...</p> <pb n="107" /> <p> 
012_N216" /> Убав ли у моје младо време беше!...</p> <p>У делници сам, у башчу, работим: плетеш 
мо мерак кој’ ли је; знаш, турско време беше.</p> <p>Улезе.{S} Фес му баш до уши, како сваки пу 
посмеши.{S} Ама татко ми, видела си, не беше Цинцарин, но асли Нишлија - те не теја да трпи мас 
> <p>Никад ми ништо овај кир-Тодорча не беше учинија, а ништо га мрзешем, мрзешем га јоште к’да 
rget="#SRP19012_N71" /> што га јоште не беше слана дофатила, црвен као жеравка, што га тури поз 
т, и лисје зелено, јербо слана јоште не беше пала ни једанпут.{S} А кол’ко је убаво, онаја паву 
 што ће ми шесет паре?{S} За десет паре беше симит еееј; нишлиски симити били су за прикажњу: б 
ју на замршен ибришим.{S} Сас трепке се беше фрљило на татка му Сотираћ, бел, убав, да се преки 
ј дан такој.{S} Таман ми се огањ у срце беше сас пепел прекрија, а чича-Коле га раздува та мани 
 />.{S} Такој треба, ама овај си черкез беше - дуз<ref target="#SRP19012_N63" />!...</p> <p>Дуз 
RP19012_C1"> <head>I</head> <p>Татка ми беше име аџи-Костадин, мајку пак аџика Костадинка.{S} С 
ше се од њега, мани се!...{S} И нана ми беше јако убава, ама она не висеше на дувар.{S} На онуј 
ување у собу на орозан.{S} У таткови ми беше измећарка дајма, ама за што: да помогне нане око г 
уго, мајке, што напраји!...{S} Пишин ми беше мука, а после ми дојде криво, расрди се и узе да з 
ку не викашем како што <pb n="11" /> ни беше адет, дада, но <hi>нана</hi>).{S} Завалија<ref tar 
да знајеш каква сам си била.{S} Кућа ни беше у овуј малу.{S} И она је била како и друге чорбаџи 
 на њи: - »Снолај на Господа!« такој ни беше адет.{S} Седе на једно шиљте и прекрсти ноге, па ј 
вадба.{S} Почеше гу у четвртак, како ни беше адет, и татко и на свекар ми.</p> <pb n="38" /> <p 
у ручамо по руч’к и по вечеру, такој си беше блага нана ми.{S} Како бубица, како бело јагњенце  
алте да ме не гледа... од њигови ме очи беше и стра.</p> <p>И т’га при вечер к’да га кроз пенџе 
 од Ђул-Марике, - ете, напред све такој беше, ама ја виће не зборим.{S} Пишин зборешем, а млади 
уње, тресак... ууу!...</p> <p>Ете такој беше у нас.{S} Мене ми се јоште видеше никако глуво как 
олемо дрво, (ете, како никакво дрво туј беше).{S} Ја гу послуша, фрљи очи: оно големо, зелено,  
, не помињајећи никога.{S} Господин пак беше Грк, та поган за пару мани се; Ђоша му попре рекну 
над кладенци; око пак - огањ!...{S} З’л беше јако, та си имаше од њег’ стра’ нана ми (мајку не  
и каже, јербо аџи-Ђока, татко гу, један беше; и аџија, и чорбаџија, и бератлија, не ли ти реко, 
к други Николаћев, с’г, пишин аџи-Ђокин беше.{S} На такав висок чардак седне, па се спрема нашу 
...</p> <p>Такој су у нас Нишлије пишин беше, а с’г?{S} Бог да прости Димитрија ми!{S} Четрес г 
а од тол’ки нишлиски девојчики најубаво беше обучено Аџи-Костадиново <pb n="81" /> девојче, Ђул 
ме је караја за појање никад, освем ако беше у комшилак болево (болесник), ели ти, чуваја Бог,  
е од татка млого постареј.{S} Стар јако беше.</p> <p>Чини здраво живо сас нас, па једнаг:</p> < 
о на Димитрија, не знам, а на мене како беше пантим како да је било јучерке.{S} Собајле дооду р 
и веђе...«</l> </quote> <p>Такој никако беше, ништо за веђе, ама...{S} У, чедо, што су му биле  
пред овеје иконе, ете, зар што ми татко беше аџија, гореше кандило дајма.{S} Долапи пак што су, 
шчу, укачи се на тетинов му чардак, што беше убав, висок како овија чардаци...{S} Фрљи, ротке,  
да си удаде он своје девојче, Агну, што беше онаг стасала за удавање, како петровка јабука око  
ресече сас очи једна Врањанка.{S} А што беше тај Врањанка!{S} У један се обор насмеје, у десети 
ла више да зборим - расрди се.{S} А што беше Ђошиница: на свакога ће си најде ману...{S} И Ђоша 
/p> <p>Пројде ми свадба...</p> <p>А што беше зборљив Мита Ђурин, човек ми, мани се.{S} По с’в н 
, девојче на Кршено Чело...{S} А па што беше тој девојче!{S} Комшиско ми.{S} Дајма је у мене, а 
д собу куде сам ја била; а време па што беше, мани се!{S} Не приличеше <pb n="67" /> на јесен н 
анџе, у вас; у нас си је јоште како што беше, и па ће <pb n="31" /> си бидне, да смо живи, и ви 
p>Зар што доодеше скоро, скоро, зар што беше убав, улезе ми Димитрије у срце такој како неће да 
н’ уме ништо да сакута!...{S} Јако стар беше!...{S} Па и овај дан такој.{S} Таман ми се огањ у  
ачем и бришем слузе сас јеглак.{S} Адет беше да се плаче, а мене ми се ништо не плачеше, зар шт 
ада-невесту што прајише, што ни си адет беше: пише кафу, ручаше пењерлије, па се врнумо дом’.{S 
стоку доносија све из Стамбол; дућан му беше у чаршију први, исто како с’г на Туре Ване.{S} Так 
ре...{S} Зар што ми јако добро при Миту беше...{S} Другар добар, свекрва добра, з’лве...{S} А,  
ашчу.{S} Туго! туго! како ми па у башчу беше!</p> <p>У башчу ме фати поголем жал, но у одају.{S 
ене ич.</p> <p>К’д у један празник, баш беше Велиг-дан...{S} Неје...{S} Јес’, такој, Велиг-дан, 
Не!</p> <p>Мука ми, мука!{S} Ш’ћу?{S} А бешем си, пантим како да је било јучерке, у шалваре и ф 
ијинога кириџију.{S} Јооок.{S} Ништо не бешем чула за њигово венчање; моји су скутали од мене.{ 
па ме не тејаше по фустан, но...</p> <p>Бешем у долап, а нана на Таску Манину, пријетељицу си,  
е га би по башчу цвеће посипувала, е га би ме он видеја...{S} Запази и тој свекрва ми, па га ру 
брне, е га би ја кроз обор прошла, е га би по башчу цвеће посипувала, е га би ме он видеја...{S 
дне, па се спрема нашу кућу обрне, е га би ја кроз обор прошла, е га би по башчу цвеће посипува 
о вика.{S} Да л’ па максуз викаше, е га би ја чула што си је момче и јако убаво и добро, не зна 
у; ђаволи, правешеју максуз такој, е га би ја помислела што божном чука чича-Коле.{S} Ама ништо 
јчики што су бесрамни, мани се!{S} Е га би виделе к’да уоду у цркву официри, обрну на куде врат 
заш’ је пак кир-Тодорча лагаја?{S} Е га би се пријетељи скарали и докарали да се свадба растури 
какња врата, мислела сам: »а, кучка! да би кучка! - заш’ да га нагазим?...{S} Ако ми ништо рекн 
го...{S} Бесрамник.{S} Срам га било, да би га!{S} Друго је овој:{S} Јутроске узеја човек...{S}  
 очи правешеју ладовинку дајма.{S} К’да би пак погледаја у човека, из очи му тамнина идеше.{S}  
а њега, ама не ме је ни мило.{S} А к’да би ники могаја да улегне у срце моје, нашаја би га како 
 ги каза што сам намислела.</p> <p>К’да би собајле, а ја ајт’ та на куде собу при татка, и виће 
да дизам очи - млада невеста.{S} А када би нико пиленце летејећи прозборило: »И Димитрија је жа 
ништо, аџијо.</p> <p>- Е не ли нема, ја би ти с’га прикрајке ништо казаја; казаја би ти ништо с 
 он и не праји што би ја прајила.{S} Ја би се, вика, жи’ ми Господ, сас Ђошу потепала.{S} Заш’  
орило: »И Димитрија је жал за тебе,« ја би се онако жална од радос’ насмејала.{S} Ама ич!</p> < 
 ти с’га прикрајке ништо казаја; казаја би ти ништо салте да не постиш, ама не ли је посно, оно 
несам питуваја онаг, у време.{S} Ручаја би се што си дадо красно наше <pb n="70" /> чедо у цига 
ки могаја да улегне у срце моје, нашаја би га како лојзе једнак после брање: лисје је на гижу,< 
бор на редови белеју, пало иње; мислеја би човек да си је иње, да се не зеленеје по обор млада  
дан чула, кој знаје, умрела би, утепала би се.{S} Пројде гоџа, па т’г чу.{S} Полако, полако - д 
да сам онај дан чула, кој знаје, умрела би, утепала би се.{S} Пројде гоџа, па т’г чу.{S} Полако 
Сефте сам тај дан на сокак искочила, па би погледала ћу ли си видим Димитрија, а несам могла да 
а пришеја зборејећи: л’жем, аџијо, - па би напрајија што напраји...{S} А, симсиле му циганско!  
ешиш; искаш ми сина ражалиш...{S} Какав би ти фустан даја Димитрије, не знам, а од мене све ти  
и Бог! јербо сам <hi>човек</hi>.{S} Сав би кабаат<ref target="#SRP19012_N76" /> на мене узеја:  
 нану, а ништо да излегне нана, ели к’д би ме ништо среја у маалу, он би ме: ем гледаја, ем би  
е Димитрије блажу, неје мало.{S} И тебе би ти облажили керко!...{S} Како би ти онаг нана доодил 
 дин работу ели на дућан, ели виће куде би гу имаја.{S} Дор си је татко при софру, а гости мужи 
 лимон ели каранфил, па, види ми се, не би дошла у овакав саат, у какав, еве, дојде незвана.</p 
дбу.{S} Не би, аџике, две ми очи!{S} Не би жи’ ми Бог! јербо сам <hi>човек</hi>.{S} Сав би каба 
 овој, ја не би растурија свадбу.{S} Не би, аџике, две ми очи!{S} Не би жи’ ми Бог! јербо сам < 
мо знале да је нема к нама за то, да не би прекинула стару Нишлику, аџи-Настасију.</p> <p>- Још 
о.{S} Ама и ако сам си чуја овој, ја не би растурија свадбу.{S} Не би, аџике, две ми очи!{S} Не 
ише за тој.{S} Три дана да зборим па не би могала дертови ми да кажем; а да сам писмена:</p> <q 
је вода, да је мурићепа - </l> <l>Па не би могала јади да испишем.</l> </quote> <p>И јоште на к 
е.{S} И како да најде?{S} Чорбаџиске не би могаја да добије такој...{S} Нака ти с’г прича аџи-Н 
сти, и с’га су па.{S} Освем ако ники не би могаја, ако си је сирома човек.{S} Ама и онаг...{S}  
 сас Циганина опријетељи, а ич ништо не би правија.{S} Ама к’д видо ђирит сапун, па главице црн 
о гу, бре не мож’ ништо да руча - салте би ручала киселе краставице.{S} А човек пак... ђојем зн 
среја у маалу, он би ме: ем гледаја, ем би се око мене задеваја, како и други бећари сас девојч 
еме, ако би се ники Нишлија блажија, он би ни се видеја исто како Циганин, не како човек, како  
аџике, да сам била заврзана како ти, он би ме до с’г утепаја; ама ја...</p> <p>А тике онеја жен 
, ели к’д би ме ништо среја у маалу, он би ме: ем гледаја, ем би се око мене задеваја, како и д 
олако - дор ми казаше.</p> <p>Не ли ово би при вечер, та ми нана простре килимче, како ја други 
..{S} Јес, чедо.{S} У турско време, ако би се ники Нишлија блажија, он би ни се видеја исто как 
И тебе би ти облажили керко!...{S} Како би ти онаг нана доодила...{S} И да те је мило:{S} Димит 
и песма гу искочи.{S} Јербо напред како би си ника <hi>ништо</hi> изручала, једнаг гу песма иск 
Ђуринога, што истина беше јако убав, но би ме сас њојно зборење обрнула да се удадем за Станка  
ој како му мој татко рече.</p> <p>И што би?{S} У нашу кућу ништо.{S} На Ђошу се, долеко било од 
 ама је, вика, човек: он и не праји што би ја прајила.{S} Ја би се, вика, жи’ ми Господ, сас Ђо 
у!</p> <p>А ја к’д видо из сарачану што би, и да од моје венчање виће нема ич ништо, узе да пла 
њу једанпут да слушаш, па виће...« И ту би одмахнула и главом и руком, што значи: мани се!</p>  
време промени, што ће си <pb n="100" /> бидне убаво кад идемо на Панталеј да се причестимо...{S 
 /> <p>- А како те тебе, аџијо, може да бидне мило за тој твоје унуче, к’да је модроокасто?...  
Ђуриному?{S} Неје.{S} Салте тој неће да бидне.{S} Не ме је више стра од татко, ич ме неје стра: 
у...{S} А, туго!{S} Салте да дочекам да бидне Ниш Србија Слободија; салте, вика, да улегнем у н 
 ли дедино мушко?{S} Ако неје к’смет да бидне попре, оно ће се, вика, ти, чедо, тепаш сас наши  
 си ништо неје за појање.</p> <p>А к’да бидне празник онакој, ели ти недељски дан, татко си је  
и лојза, од својега пријетеља Цинцарина бидне пред Нишлије у посмешу: и за чеиз, и за снајине а 
 Не ли познаваш, аџијо, што ће ти унуче бидне исто како чутура за туцање кафу.</p> <p>Татко се  
 Ако ме види једанпут, истина: ш’ ће ми бидне...{S} Срамежљив, не ме је гледаја пишин, па га за 
на онуја Таску Манину:</p> <p>- Неће ми бидне, мори Таске, добро.{S} Поприка си је љутина, лук  
како што беше, и па ће <pb n="31" /> си бидне, да смо живи, и ви да сте си живи, да Бог да!{S}  
је унуче благо, кол’ко убаво, што ће си бидне к’да порасне висок како селвија.{S} Тике туј онај 
 узе ја та се зачуди.</p> <p>- Ш’ ће ти бидне... салте да те види...</p> <p>Око мене се обрће с 
а...{S} Салте иска да те види: ш’ ће ти бидне?...</p> <p>... излезе, а ја, аџамија, узе да се д 
 не ваља, та се трже.</p> <p>- А ако ти бидне унук ћосав, та к’да остареје оно како да се обукл 
 ће си звекне на жену, па што бидне пак бидне.{S} С’га: станула тешка има две-три дни, а човек  
не.{S} А мене ме, слушајући Миту, пишин бидне мрвка мило за њег’, јербо ем је убав, ем венчање  
ко напред: ће си звекне на жену, па што бидне пак бидне.{S} С’га: станула тешка има две-три дни 
ћи и закачи ги поза уши), у татка ће му бидну исти овол’ки, не ли почеја виће да ги уврћује а ј 
{S} Како тој’?...{S} Белки глумац...{S} Бија је зар пијан, - збору онија тројица %плауће.</p> < 
авице и симиџије симити?{S} К’да сам ја бија у теја ваше године, ви још <pb n="56" /> несте бил 
Па човааа!{S} Ко зна кол’ко си је гроша бија аршин. <pb n="82" /> Све беше убаво, ама нафиле, к 
и је било л’жа; јербо кол’ко ники да је бија лош, па је чуваја своју веру: чуваја гу је повише  
ке?</p> <p>- Не, аџијо.</p> <p>- С’г је бија при мене...{S} Уморан, завалија, уморан, познава с 
а рогови!!{S} Што је тој?{S} Инат ли је бија, ели маскара, ели ника шала?{S} Ама к’да је свадба 
 Србија; па ће си је Ниш како што си је бија пишин, еееј к’д беше цар-Душан; па ће си на цркву  
 ме л’же кир-Тодорча?{S} Сас њега несам бија у ортаклук; сас њега несам ишеја на аџилак; сас ње 
е у Горицу; а сас мужи, кој си је скоро бија у Стамбол за стоку,<ref target="#SRP19012_N84" />  
јде, белки глумац.{S} Безбели је глумац бија пијан та турија овну на рогови црни лук, а Ђошиниц 
ем у нишевачку цркву једанпут к’д звона бију, па ако ћу једнаг да умрем.{S} За ништо ти, бре мо 
беше цар-Душан; па ће си на цркву звона бију...{S} А, туго!{S} Салте да дочекам да бидне Ниш Ср 
ајија узни.« - »Несам ништо забрајија,« бика ми мене к’д улегне у собу, - »но ми се науми да те 
 за њег’ у меснице у редовату недељу, а била сам под нишан<ref target="#SRP19012_N26" /> чак до 
шем, туј под пенџер од собу куде сам ја била; а време па што беше, мани се!{S} Не приличеше <pb 
} Кућа ни беше у овуј малу.{S} И она је била како и друге чорбаџиске куће по Ниш што бе’у: собе 
це од пролет <pb n="57" />, такој си је била кротка мајка ми.{S} Узе, јадна, да ме теши, да ме  
ка-Таску.{S} А тај стринка-Таска што је била!{S} Сас деца, дете; сас девојчики, девојче; сас же 
>А оваја па се задева (јербо врс’ му је била):</p> <pb n="104" /> <p>- А како те тебе, аџијо, м 
честила).</p> <p>Ете у теј њигове аљине била сам, па ми дојде мило да ме погледа и да види коли 
а ми и мајку ћеш да знајеш каква сам си била.{S} Кућа ни беше у овуј малу.{S} И она је била как 
је!...{S} Убав беше он, ама и ја сам си била јако убава.{S} Па моје убаве аљине!{S} А к’д ће он 
 невесту.{S} И кој знаје, аџике, да сам била заврзана како ти, он би ме до с’г утепаја; ама ја. 
о га мрзешем, мрзешем га јоште к’да сам била чучка.<ref target="#SRP19012_N74" /> К’д дојде у н 
ислешем.{S} А истина: сас Димитрија сам била дајма.<ref target="#SRP19012_N82" /> Сас Димитрија 
м: плетешем, шијешем, ама понајвише сам била при <!-- недостаје страна 11 --><pb n="12" />герге 
и, керко, ја одболува.{S} Истина, несам била у легало, ама стану како вејка.{S} Нана ме просипу 
ја Бог, ники жал.{S} Ама заш’?{S} Несам била серсем нити толико шашава та да појем к’да си ништ 
авгу, мани се.</p> <p>А ја истина несам била дом’: татко ми, к’да га викнуше у Господина, рече  
а има гројзе - па жално...</p> <p>Несам била кол’ко напред под нишан, јербо татко грабеше да се 
 се ништо не плачеше, зар што сам млого била под нишан, па ме мило да виће једанпут отиднем при 
а сам спрема њигову свадбу у таткови му била.{S} Дојде Ђоша сас онија дом’...{S} Зборимо за Тас 
о за веђе, ама...{S} У, чедо, што су му биле веђе!{S} Како пијавке...{S} Све сам теј забрајила. 
ваше године, ви још <pb n="56" /> несте били...{S} Туј ништо јако, јако бесрамно рече, па тике  
т паре беше симит еееј; нишлиски симити били су за прикажњу: буди су бели, туј су големи - мани 
каше ни невесто, нити пак... друсто смо били).{S} Туго, Маријо!{S} Не давашем да ми домаћицу %с 
ана.</p> <p>- Несу!{S} И па викам: несу били таки.{S} Кој ли не рашчовечи, туго, Бошке?! - завр 
А који је њи рашчовечија.{S} И они несу били таки од време, - говори кира-Тана.</p> <p>- Несу!{ 
чу кроз проваљен дувар, и једнаг, вика, било га мило за мене.{S} А мене ме, слушајући Миту, пиш 
 друго:{S} Кршено га Чело претече.{S} А било ли је овој истина, не знам, тике мене ме беше жал  
но, а друго...{S} Бесрамник.{S} Срам га било, да би га!{S} Друго је овој:{S} Јутроске узеја чов 
а гледам!...{S} А један дан, како да је било јучерке, такој ми је овој у памет.{S} Пролет.{S} В 
 Ш’ћу?{S} А бешем си, пантим како да је било јучерке, у шалваре и фустан што ми он напраји, за  
, а на мене како беше пантим како да је било јучерке.{S} Собајле дооду родови, пријетељи, кумаш 
, Ђул-Марика, ја - ама нафиле: не ме је било мило ич за ништо.{S} А што ми татко спраји чеиз!{S 
прикажњу.</p> <p>- Јок.{S} Доклен ме је било мило, приказувала сам С’г ћу си идем, - рече и узе 
ак, мислејећи што њума вика (њума си је било име Евдокија), а ми сви та у смејање.{S} Боба-Наст 
о је чуја аџи-Костадин за њи, тој си је било л’жа; јербо кол’ко ники да је бија лош, па је чува 
 од свакога, све до корен.{S} Тој си је било Господиново проклесто у цркву, неје ништо мало.{S} 
ње чемашир; а метење и судови тој си је било моје и снајино.{S} Татка пак сви слушашемо; чим до 
нчали се, туго, они, а јааа!{S} Како је било на Димитрија, не знам, а на мене како беше пантим  
 је кућу болево, и умирање куде је неје било без колач и свећу.{S} Аџи-Тодор, ујка ми умре на В 
ше убаво, ама нафиле, к’да ме мене неје било мило ич за ништо.</p> <p>Ће ме венчају.{S} Поведош 
реду и петак.{S} Па за тој си ни онаг и било добро, а с’г...</p> <p>- Ете, од овај дан, - вика  
 па, чедо.{S} Како ти исприча’ такој си било: ама онаг се је знало и за гре’ - и па за срам; а  
овде, кућа затвори, затре му се, долеко било од свакога, све до корен.{S} Тој си је било Господ 
 нашу кућу ништо.{S} На Ђошу се, долеко било одовде, кућа затвори, затре му се, долеко било од  
 испод фистана.{S} Пре их носила што је био адет, а сад из навике.{S} А, јест, још и то.{S} Опа 
је:{S} Тане, Ване, Спира, Сотир - еписи бир.<ref target="#SRP19012_N78" /> Помиње татко при нан 
Марике! а, каранфил-Марике! а, нанин ти бисер! а нанини ти дукати! а, нанин ти ђердан, а обоци: 
ешину претура се ништо...</p> <p>- Може бит заради черкез.{S} Заш’ је па онакав, аџике?</p> <p> 
/note> <note xml:id="SRP19012_N37">Може бити.</note> <note xml:id="SRP19012_N38">Буђаво.</note> 
ешу ме:</p> <p>- Ћути, Маријо! ћути си, блага ни сестрице.{S} Бог је добар.{S} Он ће си даде та 
за то ме обрнуло на појање.{S} Ако пак, блага ћерко, чедо, питујеш што сам појала, не знам... ш 
амо по руч’к и по вечеру, такој си беше блага нана ми.{S} Како бубица, како бело јагњенце од пр 
.</p> <p>А нана ми!{S} Кротко јагње!{S} Благи шикер!{S} Плаче, брише слузе сас рукав што је иск 
те је жал за оној кротко јагње, за оној благи ошав, за онуј мученицу што је заради тебе станула 
уго: узе да збори кол’ко си му је унуче благо, кол’ко убаво, што ће си бидне к’да порасне висок 
ти и татка и нану ми, и Миту, и моје ми благо првенче, Сотираћа!...{S} Умре ми завалијица...{S} 
ас фишек сас шикерлеме, ели нешто друго благо за ручање, па онаг па отиде на дућан.</p> <p>А ни 
а обучемо, и што ће га носимо и њег’ на Благовес’ на Панталеј - да га причестимо: мило не што ћ 
 га причестимо: мило не што ће си је од Благовес’ и он баш крисјанин...{S} Он, туго! мој Сотира 
тру за Димитрија.{S} Од мене то на сина благослов.</p> <p>Искочили на сокак и узели да збору ко 
 Тој си је л’жа.</p> <p>- А заш’, вика, блажи?</p> <p>- Тој си је јоште поголема л’жа, - викну  
 У турско време, ако би се ники Нишлија блажија, он би ни се видеја исто како Циганин, не како  
- Туго... блажу!</p> <p>- Блажу, аџике, блажу.{S} Јербо ја мислим... ја знам дек кир-Тодорча не 
зуби...{S} А нана салте:</p> <p>- Туго, блажу!...{S} Ђојем крисјани...</p> <p>- Крисјани!...{S} 
викну:</p> <p>- Туго... блажу!</p> <p>- Блажу, аџике, блажу.{S} Јербо ја мислим... ја знам дек  
 очи сас руке и викну:</p> <p>- Туго... блажу!</p> <p>- Блажу, аџике, блажу.{S} Јербо ја мислим 
 јербо у туј кућу... јес, у туј кућу... блажу<ref target="#SRP19012_N75" />...«</p> <p>Тике нан 
л’же?</p> <p>- Заш’ па та де л’же...{S} Блажу! - збори нана а јоште не скида руке од очи.</p> < 
дба растурила: у кућу куде је Димитрије блажу, неје мало.{S} И тебе би ти облажили керко!...{S} 
 виће доста.{S} Како Турци, како Цигани блажу!!...{S} Јес, чедо.{S} У турско време, ако би се н 
 рекнуја татку ми, салте ово једно, <hi>блажу</hi>, па виће доста.{S} Како Турци, како Цигани б 
о се ућута, а ја узе кротко да зборим: »Блажу!!!{S} Зар је онај срамежљив Димитрије - Циганин?. 
/p> <p>- Ја познавам једно девојче овде близо: убавачко је, кротачко, мани се!{S} Татко гу је а 
е собајле, па ћу му њем’ кажем: - »Ете, боба!<ref target="#SRP19012_N83" /> Не ћу се удавам.« А 
ме Евдокија), а ми сви та у смејање.{S} Боба-Настасија пак:</p> <p>- Ама, вика, зар Евдокија не 
ете, око дединога Краљевића Марка.{S} А боба- Настасија, татку ми за инат, погледа у Сотираћа,  
о.{S} Узела та <pb n="102" /> га задева боба-Настасија, што је модроок, што је малечак; а нана  
p>Татко се пак не сећаше заш’ га задева боба-Настасија, та вика.</p> <p>- Неје, Настасијо.{S} М 
досећујеш виће.</p> <p>- Јес па, - вика боба-Сика.{S} Заш’ притураш, вика, сламу на огањ, к’да  
поприка!</p> <p>- Мори Таске! - па вика боба-Сика.</p> <p>- Ђирит сапун!{S} К’да се, вика, жене 
 инат?</p> <p>- На боба ми.</p> <p>- На боба!{S} Бре!{S} Бре!{S} Бре!{S} При мене си од како си 
...{S} На кога правиш инат?</p> <p>- На боба ми.</p> <p>- На боба!{S} Бре!{S} Бре!{S} Бре!{S} П 
о си паметна!{S} Бре!</p> <p>- Салте на боба.</p> <p>- Не ли ти реко, вика, јако си паметна: тв 
...{S} Ама салте ми кажи што ти је крив боба?{S} Не ли је Ђоша прајија маскаре, ђаволи се сас њ 
 си